Tot onze spijt is er een einde gekomen aan de activiteiten van de  Knor'ane Kapel