THE GREEN MEADOWS 

THE GREEN MEADOWS
Westdijk 19
3247 LM DIRKLAND
tel: 0187 - 482 989
e-mail: greenmeadows@planet.nl
www.thegreenmeadows.com 

De dwerggeit


 

De dwerggeit als hobbydier

Ons land kent veel fokkers van kleinvee, zoals: hoenders, konijnen en duiven. Zo zijn er ook honderden mensen die zich in hun vrije tijd bezig houden met het houden en fokken van dwerggeiten. Overal in ons land kan men deze vrolijke viervoeter tegenkomen.

Dwerggeiten zijn erg aantrekkelijke dieren, waaraan men enorm veel genoegen kan beleven. Alleen al door ze in hun speels gedrag gade te slaan, schenken ze zoveel genot, dat wie ze eenmaal heeft, ze nooit meer zal willen missen.

Dwerggeiten, die van oorsprong uit Midden-Afrika afkomstig zijn, zag men vroeger voornamelijk in dierentuinen en bij kinderboerderijen. Maar nu zijn ze bij iedereen bekend en zeer geliefd bij dierenliefhebbers. Het zijn erg gezellige, aanhankelijke dieren en zo betrouwbaar bij kinderen, dat een beter speelkameraadje voor hen niet te vinden is. Ze gedragen zich nooit agressief; integendeel zelfs, want ze laten zich graag vertroetelen en aanhalen. Juist dat schept een vriendschapsband tussen de kinderen en de dwerggeiten.

Huisvesting

De huisvesting vraagt geen dure stallen. De geitjes moeten wel in een tochtvrije en droge stal onderdak kunnen vinden. Aan regen en wind hebben ze namelijk een hekel. Er hoeven maar een paar druppeltjes te vallen of ze rennen al naar de stal.

Als men een paar geitjes houdt, dan kunnen deze bij elkaar geplaatst worden in e-e-n hok. Houdt men meerdere dwerggeiten in kudde-verband (meer dan vijf dieren bij elkaar), dan is het aan te bevelen in de stal wat afdelingen te maken. De dieren die het laagst in de sociale rangorde zijn geplaatst, krijgen zo wat bescherming. Doet men dit niet, dan is de kans aanwezig dat deze voortdurend worden gestoten.

Als men voornemens is ook met de dwerggeitjes te gaan fokken en de jongen moeten in de stal geboren worden, dan is het gewenst elk dier een aparte ruimte in de stal te geven om de moeder tijdens de zoogperiode voldoende rust te gunnen. De lammetjes kunnen dan niet door de andere geiten gestoten worden en dat bevordert de rust in de stal.

Het is een beginnend dwerggeitenhouder af te raden een bokje te houden, zonder dat men daar een goede en aparte huisvesting voor heeft.

Voor ieder die hamer en zaag kan hanteren is het mogelijk die voorzieningen te treffen die de huisvesting van geitjes vragen. Men moet niet vergeten dat dwerggeiten enorme klauteraars zijn.

Het is gewenst, indien men een weitje heeft en de ruimte het toelaat, hen daar wat klimgelegenheid te geven. Het is ook goed mogelijk om geiten te houden op een verharde uitloop. In plaats van gras dient dan, zoals in de winter, hooi te worden bijgevoerd.

 

Voeding en gezondheid

Dwerggeiten stellen over het algemeen zeer weinig eisen aan de voeding. Als het enigszins mogelijk is, laat men de dieren buiten in een weitje lopen. Per geit moet men daarvoor rekenen op 15 – 20 m2. Dwerggeiten zijn alleseters, maar ze zijn uitstekend te onderhouden met goed hooi en brokjes (runderbrokjes). Bovendien dient men er voor te zorgen dat ze dagelijks vers en schoon water tot hun beschikking hebben. Het is wel aan te bevelen de dieren enige malen per jaar een ontwormingskuur te geven, vooral als ze op een kleine oppervlakte gehouden worden.

Ook van belang is het regelmatig bijsnijden van de hoeven. (bekappen) Dit gebeurt zo’n vier keer per jaar.

Bron: Nederlandse Federatie van Verenigingen van Dwerggeitenhouders

terug naar andere dieren