Speelavonden 2018-2019

De speelavonden voor het seizoen 2018-2019 stonden in onderstaande tabel. De data voor de speelavonden van het volgende seizoen staan daaronder vermeld.
Het seizoen is ingedeeld in drie perioden. Deze bestaan uit resp. 6, 5 en 6 zittingen.

De Kerstdrive werd op 20 december 2018 gehouden.

 

De bekerwinnaars voor het seizoen 2018 / 2019 zijn:

Clubkampioen:        Gardi & Aeiko de Jager

Prima Paar:              Judy & Dick Kruitbosch

Slemkampioen:       Carolyn Gaarenstroom & Hein Wittenaar

Topscore:                  Mattie & Dieter Stok

De winnaars hebben een replica gekregen.

Indien een paar voor een bepaalde speelavond verhinderd is dient op één van de volgende drie manieren afgemeld te worden. Het heeft de sterke voorkeur het afzeggen tijdig per e-mail te doen. Manier van afzeggen:

·         per e-mail naar bcglimmen@planet.nl vóór 20.00 uur op de woensdagavond voorafgaande aan de speelavond;

·         via een aantekening op het speelschemaformulier op één van de voorafgaande speelavonden; aan te geven met een “A”;

·         telefonisch uiterlijk om 20.00u op de woensdag voorafgaand aan de speelavond bij de dienstdoende wedstrijd coördinator (zie tabel hieronder).

 

Periode

Datum (donderdagavond 19:30u)

E-mail wedstrijdcommissie

Wedstrijd coördinator

Telefoon

 

1

gespeeld

 

 

 

 

 

 

 

 

bcglimmen@planet.nl

2019

2

gespeeld

 

 

3

gespeeld

Info:

Willem Nugteren

 

050 5350000 / 06 46789745

 

 

                      De speelavonden voor het seizoen 2019-2020 zijn:

 

  periode 1:

                         5, 19 sept. 2019; 3, 17, 31 okt. 2019, 14 nov 2019

  periode 2:

                       28 nov. 2019, 12 dec. 2019; 2, 16, 30 jan 2020

  kerstdrive: 19 dec. 2019

  periode 3:

                      13, 27 feb. 2020, 19, 26 mrt. 2020, 9 en 23 april 2020

 


 

1.     De Bridgeclub "Glimmen" is opgericht op 21 december 1987.

2.     In de club wordt parenbridge gespeeld, éénmaal per 14 dagen op donderdagavond om 19:30u in het Dorpshuis "De Groenenberg" in Glimmen.

3.     Het speelseizoen loopt van september tot en met april en is verdeeld in perioden van 5 - 6 speelavonden.

4.     De club telt 48-50 bridgeparen, die in drie lijnen competitie spelen.

5.     Aan het einde van iedere periode vindt promotie en degradatie plaats.

6.     In de speelzaal mag niet worden gerookt.

7.     Bestuur (e-mail: bcglimmen@planet.nl):

o    Voorzitter: Gatse van der Ploeg

o    Penningmeester: René van Gessel

o    Secretaris: Joost de Groot

8.     Wedstrijdcommissie:

o    Willem Nugteren (voorzitter), René van Gessel en Joost de Groot

9.     Activiteitencommissie:

o    Ria Wakkerman (vz.), Joannet van Gessel, Thea Banning en Willem Mensink

10.  In september van ieder seizoen wordt een korte ledenvergadering belegd van 19.00-19.30 voorafgaand aan de speelavond.

11.  De contributie voor 2018/2019 bedraagt € 40,00 per persoon; het inschrijfgeld is € 15 per nieuw lid.
De contributie (en eventueel inschrijfgeld) uiterlijk 30 september te storten op bankrekeningnummer: NL80 INGB 00080 802 32 ten name van Bridgeclub Glimmen.