Bridgeclub Glimmen

 

De speelavonden voor het seizoen 2019-2020 hebben door de Corona maatregelen op 27 februari hun vroegtijdige afsluiting gekregen. Het was de eerste zitting van de laatste competitieronde. Er is besloten dat er op basis van de standen geen degradaties of promoties van teams naar andere lijnen zullen plaatsvinden en dat de indeling van de lijnen voor het volgende seizoen hetzelfde zullen zijn. De bekerwinnaars voor het seizoen 2019 / 2020 zullen bij de start van het nieuwe seizoen bekend worden gemaakt.

 

De vereniging is per 1 juli 2020 lid geworden van de Nederlandse Bridge Bond.

 

De voorziene data van de speelavonden van het volgende seizoen staan hieronder vermeld. Het Coronavirus en de daarbij horende maatregelen vergt een andere organisatie en opzet van de speelavonden. Er wordt nu volgens het clubrankingsysteem van de NBB gespeeld, in elk geval tot de beperkende maatregelen van kracht zijn. Over eventuele veranderingen of aanpassingen worden de leden per mail geïnformeerd.

Onveranderd treedt Jaap Blom op als wedstrijdleider en arbiter.

 

Nieuw is dat paren zich moeten aanmelden in de week voorafgaand aan de betreffende speelavond. Indien er met een invaller wordt gespeeld dienen diens gegevens (naam, NBB nr., adres, tel nr. e-mail) ook bij de aanmelding te worden doorgegeven aan de wedstrijdleiding. Aanmelden moet via een mail naar bcglimmen@planet.nl en kan tot de 18.00 uur van woensdag ervoor.

 

De Kerstdrive staat gepland op 17 december 2020.

 

Mocht een paar na aanmelding onverhoopt toch verhinderd zijn dan dient dit op één van de volgende twee manieren afgemeld te worden:

·         per e-mail naar bcglimmen@planet.nl vóór 20.00 uur op de woensdagavond voorafgaande aan de speelavond;

·         telefonisch uiterlijk om 20.00u op de woensdag voorafgaand aan de speelavond bij de wedstrijdcommissie (zie leden ervan hieronder) of de wedstrijdleider.

 

De uitslagen van de speelavonden en de clubranking staan vermeld op de clubsites van de NBB.
Deze is te bereiken via deze link: https://12051.bridge.nl/

 

 

 

                      De speelavonden voor het seizoen 2020-2021 zijn als volgt vastgesteld.

 

  periode 1: 3 en 17 september, 1, 15 en 29 oktober, 12 november 2020                     

  periode 2: 26 november, 10 december 2020, 7 en 21 januari, 4 februari 2021

  kerstdrive: 17 december 2020

  periode 3: 18 en 25 februari, 18 maart, 1, 15 en 29 april 2021  

 


 

1.     De Bridgeclub "Glimmen" is opgericht op 21 december 1987.

2.     In de club wordt parenbridge gespeeld, éénmaal per 14 dagen op donderdagavond om 19:30u in het Dorpshuis "De Groenenberg" in Glimmen.

3.     Het speelseizoen loopt van september tot en met april en is verdeeld in perioden van 5 - 6 speelavonden.

4.     De club telt momenteel 45 bridgeparen, die in drie lijnen competitie spelen.

5.     Aan het einde van iedere periode vindt promotie en degradatie plaats.

6.     In de speelzaal mag niet worden gerookt.

7.     Bestuur (e-mail: bcglimmen@planet.nl):

o    Voorzitter: Gatse van der Ploeg

o    Penningmeester: René van Gessel

o    Secretaris: Joost de Groot

8.     Wedstrijdcommissie:

o    Willem Nugteren (voorzitter; tel 06-46789745), Joost de Groot en Geeske de Graeff. De externe wedstrijdleider is Jaap Blom (tel 06-12962628).

9.     Activiteitencommissie:

o    Joannet van Gessel, Atie van der Ploeg en Willem Mensink

10.  Aan het begin van ieder seizoen wordt een korte ledenvergadering belegd van 19.00-19.30 voorafgaand aan de speelavond.