| | | Namenindex | Statistieken | Beeldbank | Contact |


-Lisse, Wassenaar, Sassenheim - van de Poel / Briole
-Lisse, Noordwijkerhout - De eerste generaties
-Lisse, Hillegom & Oegstgeest - De eerste generaties
-Oegstgeest - Nakomelingen van Cornelius Westgeest
-Wassenaar - Nakomelingen van Theodorus Westgeest
-Zoeterwoude & Oegstgeest - Nakomelingen van Johannes & Jacobus Westgeest
-Warmond - Nakomelingen van IJsbrant Westgeest
-Oegstgeest - Nakomelingen van Pieter Westgeest
-Aanverwante families
-KwartierstaatFamilie Westgeest-Nagtegaal

 
   

De oorsprong van de familie Westgeest

De oorsprong van de naam Westgeest ligt te Lisse, ten zuiden van Lisse tussen de Heereweg en de Achterweg lagen zanderige gronden (geestgronden) die de Westgeest werden genoemd. Geestgrond is een lage strook vlakke zandgrond, gelegen aan de binnenzijde van de duinen, oorspronkelijk was dit ook duin. Het was niet ongebruikelijk dat een achternaam vernoemd werd naar een stuk land of gebied. Het nageslacht van Huijch Hendrickszn. voert de naam Westgeest.

Al enige tijd ben ik bezig met een stamboomonderzoek naar de familie Westgeest en dan in het bijzonder de nakomelingen van Petrus Westgeest en Maria Cornelia Hooijmans. Maar over de andere takken van de familie Westgeest heb ik inmiddels ook al heel wat gegevens verzameld.

De meeste gegevens zijn afkomstig uit het Nationaal Archief te Den Haag, het gemeente Archief te Wassenaar en het Regionaal Archief te Leiden. Om privacy redenen zijn de hedendaagse generaties van nog levende personen niet in de stamboom weergegeven.

In het bijzonder ben ik op zoek naar oude familie foto's uit de periode ca. 1890-1925, mocht u deze in uw bezit hebben dan zou ik daar graag een kopie of een scan van willen hebben, deze zou ik dan eventueel in de stamboom kunnen verwerken. Voor foto's van de familie Westgeest zie de beeldbank.

Mocht u vragen, aanvullingen of opmerkingen hebben dan kunt u mij bereiken via mijn e-mail adres.

C. Westgeest


home

      Claes n.n.
Zoon van n.n.
Generatie I
   


| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|
J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|
S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Claes n.n., geboren in 13.. . Gehuwd met n.n.1. (I/001)

Kind van Claes n.n.:

 1. Matheus Claeszn., geboren omstreeks *1400, overleden omstreeks *1456. Wonende te Lisse. Leenman van Dever 10-09-1444. 2 hond land, genaamd Vrancken hofstede te Lisse. Gehuwd met n.n.2. (II/001)


homeMatheus Claeszn.
Zoon van Claes n.n.
Generatie II

Matheus Claeszn., geboren omstreeks *1400, overleden omstreeks *1456. Wonende te Lisse. Leenman van Dever 10-09-1444. 2 hond land, genaamd Vrancken hofstede te Lisse . Gehuwd met n.n.2. (II/001) ttttttttTabel IA

Kind van Matheus Claeszn.:tt

 1. Vranck Matheeuszn., geboren omstreeks *1435, was mogelijk in 1495 nog in leven. Wonende te Lisse. Leenman van Dever 05-05-1456. 2 hond land, genaamd Vrancken hostede te Lisse. Huurder van 3,5 hond geestland aan percelen (1470-1494), leggende aan vier stukken, aan de N.O. zijde van de Vloerdorperlaan in de Gheest te Lisse. "It[em] Ewout Willem B[er]thoenszn. doe condt allen luyden  dat ick verhuert heb van des cloost[er]s wegen van der Lee Vranck Matheeus zn. omtr[ent] IIIs hont lants die Dirc Veten in huer hadde en[de] leit  in die geest an die noortoostzide van Vloedorperlaen en[de] Vranck voirs sel sjairs te huer geven  XVII s[stuiyvers] den nobel XL dese huer sel ingaen in 't jair LXXVI due[re]nde thien jair lanck". In 1495 vermeld in een akte van het Hoogheemraadschap Rijnland: “De hoogheemraden geven het ambacht Lisse toestemming om een hoefslag op de beeck te maken de Beek, van Vranc Matheusszoon af tot in de Hoppoel tot achter het huis van Jacob van der Spek moet men schoonhouden, op een boete van 2 schellingen3. (III/001)


  Afbeelding rechts: tabel | Familie Briole (zie tabel II) | Familie Westgeest (zie tabel III) |

Mogelijke ligging van bezittingen en huurlanden van de eerste generaties te LisseB.


Matheus Claeszn., Vranck Matheeuszn.
Landen in de Westgeest:
A: Leen van het huis Dever, genaamd "de Vrancken hofstede", groot 2 hond34.
<1444 Matheus Claeszn.
<1456, 1470, 1471 Vranck Matheeuszn.

B: Land, groot 3,5 hond, stekkende aan de Sijp, ten N. v.d. Vloerdorperlaan35.
Gehuurd van de Abdij van Leeuwenhorst.
<1470-1494 Vranck Matheeuszn. (br.).
<1495-1497 Huijch Vranckenszn. (br.).
<1498-1517 Dirck Vranckenszn. (br.).
<1517-1519 Weduwe Pieter Vranckenszn. (br.).

Landen in de Lisserbroek polder:
C: Land, gelegen de Beek, van Vranck Mateuszn. af tot aan de Hoppoel36.
<1495-0000 Vranck Matheeuszn. (eig.).
In 1544 heeft Dirck Vranckenszn. land in de omgeving van de Hoppoel, mogelijk gaat het hier om hetzelfde perceel.

zie onder
Matheus Vranckenszn.

Huijch Vranckenszn.
Landen in de Westgeest:
D: Land, groot 87 roeden37.
<1544-
1572 Weduwe Huijch Vranckenszn. (eig.).
<1564-
1572 Daniel Lenaertszn. Tetterode (eig.)

E: Land, groot 575 roeden38.
<1544-
1572 Maritgen Huijgen, mogelijk de
<1544-1572 0weduwe Huijch Vranckenszn. (eig.).
<1564-
1?72 Cornelis Huijgenszn. (eig.).

Landen in de Lageveense polder:

F: Land, genaamd de Loostercamp, groot 3 morgen 247 roeden39.
<1544-
1572 Weduwe Huijch Vranckenszn. (eig.).
<1553-
1572 Cornelis Huijgenszn., Trijngen
<1544-1572 0Adriaen Huijgen weduwe (eig.).

G: Land, genaamd o.a. het Grijpeveen, groot 7 morgen 314 roeden40.
<1544-
1572 Erven Huijch Vranckenszn. (eig.).
<1553-
1572 Cornelis Huijgenszn., Trijngen
<1544-1572 0Adriaen Huijgen weduwe (eig.) en
<1544-1572 0Gerrit Aerentszn. (eig.).
Later werd een gedeelte van dit perceel gebruikt door zijn kleinzoon
Huijch Henricxszn. en achterkleinzoon Sijmon Huijgenszn. Westgeest.

Landen in de Roversbroek polder:
H: Land, genaamd de Grevelingencamp, groot 2 morgen 486 roeden41.
<1544-1572 Weduwe Huijch Vranckenszn. (eig.).
<1564-
1572 Katharijn Florisdr. (eig.).

Dirck Vranckenszn.

Landen in de Sassemerbroek polder:
I: Land, genaamd de Hellecamp, groot 2 morgen 568 roeden42.
<1544-
1572 Weduwe Huijch Vranckenszn. (eig.).
<1564-1?72 Katharijn Florisdr. (eig.).

zie onder Heijndrick Huijgenszn.


eig. = eigenaar.
br. = bruiker.

homeVranck Matheeuszn.
Zoon van Matheus Claeszn.
Generatie III

Vranck Matheeuszn., geboren omstreeks *1435, was mogelijk in 1495 nog in leven. Wonende te Lisse. Leenman van Dever 05-05-1456. 2 hond land, genaamd Vrancken hostede te Lisse. Huurder van 3,5 hond geestland aan percelen (1470-1494), leggende aan vier stukken, aan de N.O. zijde van de Vloerdorperlaan in de Gheest te Lisse. "It[em] Ewout Willem B[er]thoenszn. doe condt allen luyden  dat ick verhuert heb van des cloost[er]s wegen van der Lee Vranck Matheeus zn. omtr[ent] IIIs hont lants die Dirc Veten in huer hadde en[de] leit  in die geest an die noortoostzide van Vloedorperlaen en[de] Vranck voirs sel sjairs te huer geven  XVII s[stuiyvers] den nobel XL dese huer sel ingaen in 't jair LXXVI due[re]nde thien jair lanck". In 1495 vermeld in een akte van het Hoogheemraadschap Rijnland: “De hoogheemraden geven het ambacht Lisse toestemming om een hoefslag op de beeck te maken de Beek, van Vranc Matheusszoon aff tot in de Hoppoel tot achter het huis van Jacob van der Spek moet men schoonhouden, op een boete van 2 schellingen. Gehuwd met n.n.3. (III/001)

Mogelijke kinderen van Vranck Matheeuszn.:

 1. Matheus Vranckenszn., geboren in 14.., overleden omstreeks *1516. Mogelijke zoon van Vranck Matheeuszn. Gehuwd met Grietje n.n. . Leenman van het huis Dever (1505), 1. Huurder van de Abdij van Leeuwenhorst van omtrent 6,5 morgen broekland in Mient of Lisserbroek polder te Lisse (1507-1521)4. (IV/001)

 2. Huijch Vranckenszn., geboren omstreeks *1475, overleden voor 1543. Huurder van 3.5 hond geestland aan percelen (1495-1497). Gehuwd met Maritgen n.n., overleden tussen 1553 en 15565. (IV/002)

 3. Dirck Vranckenszn., geboren omstreeks *1470, overleden na 1550. Huurder van 3,5 hond geestland aan percelen (1498-1517). Kastelein ofwel slotvoogd en tevens pachter van 33 morgen en 88 roeden land die bij Dever behoorden (ca. 1510-ca.1550), kerkmeester te Lisse (1515). Gehuwd met n.n.6. (IV/003)

 4. Pieter Vranckenszn., geboren in 14.., overleden omtrent 1509. Mogelijke zoon van Vranck Matheeuszn.. Huurder van 6,5 hond land te Sassenheim (1502-1513), en van 1,5 morgen land genaamd de Fie Rollencamp te Sassenheim (1502-1513). Gehuwd met Weijntgen n.n. . Huurster van 3,5 hond geestland aan percelen (1517-1519)7. (IV/004)


homeHuijch Vranckenszn.
Mogelijke zoon van Vranck Matheeuszn.
Generatie IV

Huijch Vranckenszn., geboren omstreeks *1475, overleden voor 1543. Huurder van 3.5 hond geestland aan percelen (1495-1497). Gehuwd met Maritgen n.n., overleden tussen 1553 en 15565. (IV/003)

Kinderen van Huijch Vranckenszn. & Maritgen n.n.:

 1. Cornelis Huijg Vranckenszn., geboren omtrent 1508, op 28-04-1578 oud omtrent 70 jaar, overleden tussen 05-10-1585 en 15-01-1595. Wonende in het Westeinde te Lisse. Gehuwd met Geertgen Florisdr., overleden voor 1562, dochter van Floris Pieterszn8. (V/001)

 2. Heijnrick (Henrick) Huijgenszn., geboren omstreeks *1515, overleden tussen 1556 en 1559. Wonende in de Poelbuurt te Lisse. Gehuwd met Kathrijn Florisdr. Huijgenszn., geboren omstreeks *1520, overleden voor 1588, dochter van Floris Huijgenszn9. (V/002)

Huijch Vranckenszn. en zijn broer Dirck Vranckenszn.C
1470-1494 Vranck Matheeuszn. (br.).
1495-1497 Huijch Vranckenszn. (br.).

1498-1517
Dirck Vranckenszn. (br.).

Dirck Vranckenszn. verhuert omtrent IIIs hont gheestlants leggende aen vier stucken aen die noortoostzijde van Vloerdorperlaen in die gheest, ende sijn broeder Huijch te bruijcken placht, geduerende de Clooster ende hij sal huijr of den tijd van dese hure thans te huer g[e]houd voor twintich stuyvers ende een oort vrij ghelt, ingaende anno aght en t neghentich duerende thien jair lanck ...".

1517-1519 Weintje Pieter Vranckenszn. weduwe (br.).
Daarna verhuurd aan Weyntgen, weduwe van
Pieter Vranckenszn., "t huijer g[e]houd 15 s[tuyvers] duerende thien jair lanck"Hollants ghelts, ingaende anno vijfthien hondert en negenthien6.

homeCornelis Huijch Vranckenszn.
Zoon van Huijch Vranckenszn. & Maritgen n.n.
Generatie V

Cornelis Huijch Vranckenzn., geboren omtrent 1508, op 28-04-1578 oud omtrent 70 jaar, overleden tussen 05-10-1585 en 15-01-1595. Wonende in het Westeinde te Lisse. Gehuwd met Geertgen Florisdr., overleden voor 1562, dochter van Floris Pieterszn8. (V/001)

Kinderen van Cornelis Huijch Vranckenszn. & Geertgen Florisdr.:

 1. Duijfgen Cornelisdr., geboren omstreeks *1535, overleden voor 1611. Wonende te Lisse. Gehuwd met Jeroen Dammaszn. van der Cluft, geboren omtrent 1531, was in 1602 nog in leven, zoon van Dammas Gerritszn. van der Cluft en Jonge Agnietgen Jansdr10. (VI/001)

 2. Lijsbeth Cornelisdr., geboren omstreeks *1537, overleden tussen 1610 en 1614. Wonende te Lisse. Gehuwd omstreeks *1568 met Pancraes Dammaszn. van der Cluft, geboren omtrent 1536, overleden in 1595, zoon van Dammas Gerritszn. van der Cluft en Jonge Agnietgen Jansdr11. (VI/002)

 3. Annetgen Cornelisdr., geboren omstreeks *1539, overleden na 1623. Wonende te Noordwijkerhout en later te Noordwijk. Gehuwd voor 1584 met Daniel Janszn. van Tetterode, geboren na 1539, overleden voor 1622, zoon van Jan Danielszn. van Tetterode en n.n. Gerritsdr12. (VI/003)

Bezittingen van Cornelis Huijch Vranckenszn. te Lisse & Voorhout.
Draagt op 24-03-1584 zijn goederen over aan zijn 3 schoonzonen
43.
Jeroen Dammaszn. Cluft:
10:
Een woninge als huijs schuijer barg potingen en plantinge daer op staen mit omtrent zestien morgen lants.


11: Ander half morgen lants genaempt het Wouters weijtgen.

12: Vijf morgen lants genaemt de Oostlooster.

13: Zes morgen lants weesen geest gelegen ,aen verscheijden perceele voorde voors wooninge.

14: Elf honden weijlants genaempt de Venne.

Pancraes Dammaszn. Cluft:

15: Een croft geestlants groot omtrent twee morgen gecomen van Gerrijt Claeszn. onder Teijlingen.

16: Omtrent een morgen geestlants streckende van de lijtwech of ande banheijninge.
17: Anderhalf morgen lants genaemt de Helmberch gelegen voord huijse van Mathenesse.

18: Vijf morgen lants wezen looster ofte veenlant gelegen achter de wooninge van Neesvaer.
O.a. gekomen van de
wed. Huijch Vranckenszn.

Al welcke wooninge en landen gelegen zijn inden ambachte van Lisse.

Daniel Janszn. van Tetterode:
19
: Zestien hont lants genaemt de Horretengens gelegen in Roversbrouck inden ambachte van Lisse,

20: Acht morgen en anderhalf hont lants zoe looster als veenlant genaempt de Westerlooster gelegen aen drie percelen an malkander inde ambachte van Voorhout.

homeHeijnrick Huijgenszn.
Zoon van Huijch Vranckenszn. & Maritgen n.n.
Generatie V

Heijnrick (Henrick) Huijgenszn., geboren omstreeks *1515, overleden tussen 1556 en 1559. Wonende in de Poelbuurt te Lisse. Gehuwd met Kathrijn Florisdr. Huijgenszn., geboren omstreeks *1520, overleden voor 1588, dochter van Floris Huijgenszn9. (V/002)

Kinderen van Heijnrick Huijgenszn. & Kathrijn Florisdr.:

 1. Huijbert (Hubert/Huijbrecht) Henricxszn. "aen de Poel", geboren omtrent 1537 (voor 1539), overleden voor 23-01-1621. Wonende in de Poelbuurt te Lisse. Gehuwd met Neeltgen Simonsdr., overleden voor 24-05-1616, dochter van Sijmon Gerritszn. van Reijnsburg13.
  Zijn nageslacht voerden de namen van de Poel / Briole
  . (VI/004)

 2. Ancommertgen Henricxdr., geboren omstreeks *1540, overleden voor 13-07-157914. (VI/005)

 3. Huijch Henricxszn., geboren omstreeks *1545 (na 1539), overleden tussen 1608 en 1612 te Lisse. Vermeld op de lijst van weerbare te Lisse (1599), hij moet dus op 13-01-1599 jonger dan 60 jaar zijn geweest. Opperzandmeester bij de afzanding van het keukenduin (1604-1605), wonende op een hofstede die gehuurd werd van de heer van Schagen, gelegen in de Westgeest te Lisse (<1592-1612). Gehuwd met Maritgen Dircxsdr., overleden tussen 07-05-1616 en 1620. Bij de boedelscheiding in 1619 ging de helft naar Maritgen Dirkcxdr. en de andere helft werd verdeeld over de 8 kinderen, ieder 1/8 deel De oorsprong van de naam Westgeest ligt te Lisse, ten zuiden van Lisse tussen de Heereweg en de Achterweg lagen zanderige gronden die de Westgeest werden genoemd.
  Zijn nageslacht voert de naam Westgeest
  15. (VI/006)

Bezittingen en huurlanden Heijnrick Huijgenszn. te Lisse11.
Landen in de Poel polder:
J: Land, genaamd het Vennetgen,
groot 912 roeden
44.
<1553-1559 Heijndrick Huijgenszn. (br.).
<1559-15720 x Kathatijn Florisdr. (br.).
<1582-1572 Huijbert Hendricxszn. (br.).

K: Land, "waer een huis op staet",
groot 1 morgen 555 roeden
45.
<1544-1559 Heijndrick Huijgenszn. (eig.).
<1559-15720 x Kathatijn Florisdr. (eig.).
<1582-1572 Huijbert Hendricxszn. (eig.).

L: Land, groot 2 morgen 548 roeden46.
<1544-1559 Heijndrick Huijgenszn. (br.).
<1559-15640 x Kathatijn Florisdr. (br.)..
<1568-1572 Huijbert Hendricxszn. (br.).

Landen in de Westgeest:
M: Land, groot 534 roeden47.
<15441572 Heijndrick Huijgenszn. (eig.).

N: Landen, groot 2 morgen 422 roeden48.
<1564-1572 Katharijn Florisdr. (eig.).
<1568-1619 Huijbert Hendricxszn. (eig.).

O: Land, groot 245 roeden49.
<1564-1572 Katharijn Florisdr. (eig.).
<1572-1612 Erv. Heijndrick Huijgenszn. (eig.).

P: Land, groot 494 roeden50.
<1544-1559 Heijndrick Huijgenszn. (eig.).
<1559-1564 0 x Kathatijn Florisdr. (eig.).
<1588-1619 ? Huijbert Hendricxszn. (br.)

Landen in de Lageveense polder:
Q: Land, groot 4 m. 552 roeden51.
<1553-1572 Heijndrick Huijgenszn. (eig. 2 m. 1 h.).
<1556-
1572 Heijndrick Huijgenszn. (eig. 5 m.).
<1564-1572 0 x Kathatijn Florisdr. (eig. 4 m. 2 h.).
<1568-
1572 Huijbert Hendricxszn. (eig. v. 2 m. 1 h.).
Landen in de Lisserbroek polder:
R: Land, genaamd de Calfscamp,
groot 3 morgen 5 hond
52.
<1544-1559 Heijndrick Huijgenszn. (eig.).
<1559-1568 0 x Kathatijn Florisdr.
<1572-1572 Huijbert Hendricxszn. (br.).

Landen in de Roversbroek polder:
H: Land, genaamd de Grevelingencamp,
groot 2 morgen 486 roeden
53.
Eigendom van de weduwe Huijch Vranckenzn.
<1544-1572 Heijndrick Huijgenszn.
<1544-1572 0(br. 2 m. 486 r.).
<1553-1556 Heijndrick Huijgenszn.
<1544-1572 0(br. 1 m. 2,5 h.)
<1564-
1572 0 x Kathatijn Florisdr. (eig. 2 m. 486 r.).
<1582-1572 0 x Kathatijn Florisdr. (eig. 766 r.).
<1588-
1572 Erven Katharijn Florisdr.
<1544-1572 0(eig. 766 r.).

S: Land, genaamd de Bentcamp,
groot 8 morgen 257 roeden
54.
Gehuurd van de Abdij van Egmondt.
<1544-1572 Heijndrick Huijgenszn. (br.).
<1553-1556 Heijndrick Huijgenszn. (br. 3 m. 3,5 h.).

Landen in de Sassemerbroek polder:
T: Land genaamd het Hellecamp,
groot 1 morgen 252 roeden
55.
<1544-1572 Heijndrick Huijgenszn. (br.).

I: Land genaamd de Hellecamp,
groot 2 morgen 558 roeden
56.
<1544-1572 Weduwe Huijch Vrankenszn. (eig.).
<1553-1559 Heijnrick Huijgenszn. (eig. ?).
<1559-
1572 0 x Kathatijn Florisdr. (eig. ?).
<1579-
1572 Jeroen Dammaszn. Cluft

eig. = eigenaar.
br. = bruiker.

 


Bronvermelding:

Claes n.n.:
001.
002. Repertorium op de lenen van de Hofstad te Lisse, later genaamd Dever, 1375-1359 door C. Hoek (D. blz 18, D. blz. 22, D. blz. 26).

Matheus Claeszn.:
003. Repertorium op de lenen van de Hofstad te Lisse, later genaamd Dever, 1375-1359 door C. Hoek (D. blz 18, D. blz. 22, D. blz. 26).
000. Rijnlandse pachters van de Abdij Leeuwenhorst gedurende de periode 1410 - 1660 : deel I, Alkemade - Noordwijk, J. van Egmont.
000. Huurboek van de landen in Rijnland en 't Westland, NL-HaNA, Abdij Leeuwenhorst, 3.18.17.01, inv.nr.5-f.100, met dank aan M. Verplancke.
000. De oudste bestuursregisters van het Hoogheemraadschap Rijnland 1444-1429, J.H.M. Sloop, 05-05-1495, p.277, d.16-f.75v, 05-05-1495.

Vranck Matheeuszn.:
004. Repetorium op de lenen van de Hofstad te Lisse, later genaamd Dever, 1375-1359,C. Hoek, 24-05-1505 (D. blz. 28).
000. Huurboek van de landen in Rijnland en 't Westland, NL-HaNA, Abdij Leeuwenhorst, 3.18.17.01, inv.nr. 7-f. .. .
005. Rijnlandse pachters van de Abdij Leeuwenhorst gedurende de periode 1410 - 1660 : deel I, Alkemade - Noordwijk, J. van Egmont.
006. Rijnlandse pachters van de Abdij Leeuwenhorst gedurende de periode 1410 - 1660 : deel I, Alkemade - Noordwijk, J. van Egmont.
000. Huurboek van de landen in Rijnland en 't Westland, NL-HaNA, Abdij Leeuwenhorst, 3.18.17.01, inv.nr. 7-f.19.
000. Het Huis Dever door A.M. Hulkenberg, 1966-p.70.
007. Rijnlandse pachters van de Abdij Leeuwenhorst gedurende de periode 1410 - 1660 : deel I, Alkemade - Noordwijk, J. van Egmont.
000. Repertorium op de lenen van de Hofstad te Lisse, later genaamd Dever, 1375-1359 door C. Hoek (D. blz 18, D. blz. 22, D. blz. 26).

Huijch Vranckenszn. & Maritgen n.n.:
008. Het Huis Dever door A.M. Hulkenberg, 1966-p.70.
009. ...

Cornelis Huijch Vranckenszn. & Geertgen Florisdr.:
010.
011.
012.

Heijnrick Huijgenszn. & Kathrijn Florisdr.:
013. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse 1608-1622, inv.nr. 4-f.125v, 20-09-1613, NA Den Haag.
014. ...
015. Weerbare mannen van Rijnland te Lisse, p.36-f.3, 1599, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, periode 1608-1622, inv.nr.4-f.176/177, 24-05-1616, NA Den Haag.
000. Weerbare mannen van Rijnland 1599, inv.nr. O.A.R. 9479, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Kwartierstatenboek deel 1, Genealogische vereniging Prometheus, 1991, pag. 71, i.r. J.J. Duivenvoorde, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.3-f.120/121, 08-01-1602, NA Den Haag.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.4-f.258, 1616, NA Den Haag.
000. Wassergeest te Lisse van R.J. Pex, hoofdstuk 1, pag. 7, De Westgeest, ISBN 9080845418.

Overige bronnen:
34. Repertorium op de lenen van de Hofstad te Lisse, later genaamd Dever, 1375-1359 door C. Hoek (D. blz 18, D. blz. 22, D. blz. 26).
35. Rijnlandse pachters van de Abdij Leeuwenhorst gedurende de periode 1410 - 1660 : deel I, Alkemade - Noordwijk, J. van Egmont.
36. De oudste bestuursregisters van het Hoogheemraadschap Rijnland 1444-1429, J.H.M. Sloop, 05-05-1495, p.277, d.16-f.75v, 05-05-1495.
37. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.30v. (411)
38. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.32. (432)
39. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.44v, inv.nr. 5629a 1564-f.24, 10e penning van Lisse inv.nr.688, 1553-f. .. . (590)
40. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.45, inv.nr. 5629a 1564-f.24v, 10e penning van Lisse inv.nr.688, 1553-f. .. . (599)
41. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.13v, inv.nr. 5629a 1564-f.9. (175)
42. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.20. (275)
43. ONA Leiden archief 506, inv.nr.12, 24-03-1584.
44. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.23v, inv.nr. 5629a 1564-f.15, 1568-f.10v, 1572-f.10v, 10e penning van Lisse inv.nr.688, 1553-f. .. . (316)
45. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.25, inv.nr. 5629a 1564-f.15, 1568-f.11, 1572-f.11. (332)
46. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.25, inv.nr. 5629a 1564-f.15. (339)
47. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.28, inv.nr. 5629a 1564-f.17. (378)
48. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a 1564-f.18. (396, 397, 398, 399)
49. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.30. (404)
50. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.30. (405)
51. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a 1564-f.24v, 10e penning van Lisse inv.nr.688, 1553-f. .. . (598)
52. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.5v, inv.nr. 5629a 1564-f.7, 1568-f.5v, 1572-f.5. (140)
53. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.13v, inv.nr. 5629a 1564-f.9, 1568-f.7, 1572-f.7, 1582-f.12v.1588-f.14v, 10e penning van Lisse inv.nr.688, 1553-f. .. . (175)
54. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.16v. (216)
55. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.16v. (268)
56. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5628 1544-f.13v, inv.nr. 5629a 1564-f.9, 1568-f.7, 10e penning van Lisse inv.nr.688, 1553-f. .. . (275)

Afbeeldingen:
A. Tabel I, C. Westgeest, 2016.
B. Kaart bezittingen en huurlanden van de eerste generaties te Lisse, C.Westgeest, 2016.
C. Huurboek van de landen in Rijnland en 't Westland 3.18.17.01, inv.nr.6-f.13, CBG Den Haag.

 

 

 


A
Aa, Magdaleentje v.d. (16..-<1699)
Aar, Cornelia v.d. (1853-1917)
Agterof, Neeltje (1814-1838)
Agthoven, Maria (1717-1766)
Akker, Gerritje v.d. (1844-1922)
Alckemade, Cornelisje v.(16..-<1690)
Alckemade, Marijtje v. (16..-<1692)
Ammerlaan Elizabeth G. (1894-1952)
Arbouw, Catharina (1830-1870)

B
Bakker, Claasje (*16..-1711)
Bakker, Helena (1913-)
Bakker, Jacob (17..-)
Bakker, Pieter (16..-1711)
Barselaar, Anna v.d. (1859-1907)
Barselaar, Theodorus v.d. (1874-1946)
Baijke, Willem (17..-)
Beeck, Marijtje v. (16..-<1737)
Berg, Helena v.d. (1772-1811)
Berg, Hendrika v.d. (1918-2016)
Berg, Petrus J. v.d. (1918-1998)
Bergman, Petronella A.M. (1918-1993)
Berkel, Catharina E. v. (1909-1988)
Beijersbergen, Johanna M. (1914-2000)
Bierman, Petronella A. (1885-1971)
Blommer, Johannes S. (1865-1928)
Boer, Pieter de (16..-)
Boerman, Apollonia (1752-1807)
Bohemen, Jannetje v. (1770-1849)
Boog, Cornelia v.d. (1707-)
Boot, Joanna (1810-1893)
Borsboom, Johanna M. (1900-1990)
Bourgonje, Pieter v. (16..-1774)
Bouwman, Jacob (16..-)
Breij, Sophia W. (1921-1997)
Briole, Baartje (1687-1706)
Briole, Catharina (1683-1722)
Briole, Catharina (1657-1707)
Briole, Catharina (1695-<1700)
Briole, Claes (*1623-<1692)
Briole, Cornelia (1646-)
Briole, Cornelis (*1617-<1656)
Briole, Cornelis (*1644-1690)
Briole, Cornelis (*1679->1693)
Briole, Cornelis (1694-1716)
Briole, Dirck (1683-1740)
Briole, Geurtge (*1646-)
Briole, Heindrick (1658-1721)
Briole, Huijbert (*1619-<1673)
Briole, Jacoba (1648-<1649)
Briole, Jacoba (1649-<1692)
Briole, Jan (*1625--<1673)
Briole, Maria (1655-<1661)
Briole, Maria (1661-)
Briole, Maria (1691-1763)
Briole, Neeltgen (*1621-<1649)
Briole, Neeltje ("1650-1718)
Briole, Simontie (1652-)
Briole, Trijnkie (1696-<1700)
Broekhuijzen, Willem (1744-1796)
Brouwer, Apolonia G. (1915-1990)
Brouwer, Marijtje (1733-1768)
Brunswijck, Apolonia v. (*16..-)
Bugnum, Petronella (1918-1978)
Buitendijk, Catharina C. (1920-2008)
Burg, Cornelia M.E. v.d. (1906-1987)
Burgmeijer, Maria J. (1896-1981)
Buutveld, Wilhelmus A. (1821-1866)
Buijtendijk, Annetgen (16..-)

C
Christiaanse, Johannes (1800-1890)
Claesdr., Trijntgen (15..-<1656)
Claeszn., Matheus (14..-)
Cleij, Cornelia v.d. (1697-1770)
Cluft, Dammas v.d. (15..-1621)
Cluft, Huijch v.d. (16..-<1597)
Cluft, Jeroen v.d, (1531->1602)
Cluft, Pancraes v.d. (1536-<1595)
Colloos, Jacob (*1635-<1689)
Colijn, Catharina (16..-<1728)
Cornelisdr., Annetgen (*1539->1623)
Cornelisdr., Duijfgen (*1535-<1611)
Cornelisdr., Lijsbeth (*1537-<1614)
Cornelisdr., Maritgen (15..->1640)
Cornelisdr., Maritgen (1618-<1625)
Cornelisdr., Trijntgen (1616-<1625)
Corneliszn., Aris (15..-<1649)
Corneliszn., Dirk (16..-)
Corsdr., Trijntgen (15..-<1672)
Conradi, Theodora (1922-2016)

D
Dam, Cornelis v. (1910-1992)
Deursen, Hubetus v. (1912-2002)
Dircxsdr., Lijsbeth (1604->1640)
Dircxsdr., Maritgen (15..-<1620)
Dircxszn., Florijs (1611->1640)
Dircxszn., Jan (1610-<1616)
Drift, Cornelis v.d. (1829-1886)
Droogh, Wilhelmus (1823-1887)
Duivenvoorde, Cornelia H. (1885-1926)
Duivesteijn, Anna C. (1921-2011)
Dusseldorp, Nicolaas (1734-1800)
Duwel, Hendricus G. (1908-1989)
Duijn, Kniertje v. (1745-1781)
Dijk, Johanna C. v. (1905-1990)
Dijkman, Maria C.A. (1839-1921)
Dijxheul, Jan (16..-1681)

E
Eeden, Hendrika C.M. v. (1912-2001)
Egmond, Huijbertje v. (16..-1722)
Egmond, Leuntje v, (17..-)
Elst, Krijntje v.d. (1724-1779)
Enden, Cornelis G. v.d. (1880-1960)
Enden, Cornelis G. v.d. (1880-1960)

F
Florisdr., Geertgen (15..-<1562)
Florisdr., Katharijn (*1520-<1588)
Fokkes, Hendricus (1808-1894)

G
Gedouw, Huijbert (1765-1796)
Geer, Pieter v.d. (1800-1892)
Geest, Maria v.d. (1769-1817)
Gerards, Arnoldus P. (1865-1911)
Goemans, Anna C. (1851-1927)
Gouweleeuw, Jaspert (17..-)
Graas, Johannes G. (1924-2000)
Gras, Adriana C. (1892-1963)
Groen, Cornelis J. (1913-2003)
Groen, Simon J. (1911-1969)
Groenendijk, Ariaantje (*16..-1731)
Groenendijk, Jacobus C. (1891-1979)
Groenendijk, Jeroentje (16..-<1707)
Groenewegen, Cornelia (1768-1846)
Groenewegen, Cornelia (1808-1870)
Groot, Marcelis de (1749-)
Groot, Maria C. de (1879-1920)

H
Hachmang, Theodorus B. (1923-2015)
Haket, Gerardus P. (1870-1918)
Hase, Cornelis (16..-1723)
Hasken, Anna M. (1913-1993)
Hakkeling, Theodorus A. (1902-1977)
Hassink, Dirk (1731-1784)
Helm, Christianus P. v.d. (1876-1956)
Heemskerk, Gerardus L. (1894-1983)
Heemskerk, Jacobus (1844-1899)
Heister, Hermanus J.F. (1923-1968)
Henricxsdr., Ancommertgen (*1540-<1579)
Henricxszn., Huijbert (1537-<1621)
Henricxszn., Huijch (*1545-<1612)
Hendriks, Johanna H. (1874-1926)
Hesseling, Gijsbert (1797-1849)
Heycoop, Dirkje (17..-)
Hilbers, Adrianus (1913-1997)
Hoen, Petrus J.M. 't (1887-1965)
Hogervorst, Cornelius (1765-1814)
Hollander, Helena den (1772-1833)
Holst, Antonius W. v.d. (1908-1985)
Hoogduijn, Helena (1779-1845)
Hooijmans, Margaretha W.C. (1916-2008)
Hooijmans, Maria C. (1849-1926)
Houten, Dirk v. (1872-1951)
Hugte, Adriana J.M. v. (1892-1956)
Hulst, Cornelis J. v.d. (1918-1976)
Hulst, Johannes v.d. (1859-1924)
Huijbertsdr., Jaepgen (*1575->1650)
Huijbertszn., Cornelis (*1590-<1628)
Huijbertszn., Henrick (*1580-<1640)
Huijgensdr., Catarijn (*1576-)
Huijgensdr., Commertgen (*1580-<1667)
Huijgensdr., Crijntgen (*1592-)
Huijgensdr., Maritgen (*1578-)
Huijgenszn., Cornelis (1508-<1595)
Huijgenszn., Cornelis (*1584-1625)
Huijgenszn., Dircx (*1574-<1612)
Huijgenszn., Hendrick (*1582->1623)
Huijgenszn., Heijnrick (*1515-<1559)

I
IJsbrantsdr. Guiertgen (15..->1664)

J
Jacobs, Catharina J. (1926-2012)
Jager, Claas de (17..-1794)
Joosten, Maria Th.P. (1931-2013)
Juffermans, Maria M. (1918-2018)

K
Kerkman, Geurt (17..-)
Kerkvliet, Fijtje (16..-<1782)
Kerkvliet, Leonardus (1731-1784)
Kersbergen, Cornelia (1819-1862)
Kleij, Cornelis A. v.d. (1881-1956)
Klomp, Anna C.M. (1909-1971)
Klugt, Theodora v.d. (1739-1791)
Kluit, Maartje (1754-1842)
Knoops, Laurentius (1855-1923)
Knijnenburg, Catharina C. (1915-2010)
Knijnenburg, Cornelia J. (1888-1976)
Knijnenburg, Gerardus (1829-1887)
Knijnenburg, Petronella (1842-1908)
Kok, Alida M. (1802-1843)
Kolos, Catharina (1730-1766)
Koot, Catharina W. (1919-1990)
Koot, Gerardus C. (1903-1990)
Kortekaas, Helena (1868-1939)
Kouwenhoven, Johannes (1854-1933)
Kouzijn, Cornelis (1812-1867)
Kraan, Laurens (16..-<1732)
Kraan, Petrus G. (1923-2003)
Krimpen, Anna E. v. (1910-1993)
Kroft, Cornelia (1779-1841)
Kroft, Maria J. v.d. (1887-1959)
Krogt, Alida C.M. v.d. (1881-1953)
Krogt, Cornelia M. v.d. (1876-1936)
Kroon, Jacoba M. (1930-2001)
Kroon, Theodora (1922-2013)

L
Laan, Stephanus v.d. (1834-1909)
Landman, Johannes B. (1857-1931)
Langelaan, Jozina M. (1876-1963)
Langeveld, Arie (1775-1845)
Langeveld, Gerritje (1731-1792)
Langeveld, Jan (1815-1845)
Langeveld, Johannes J. (1885-1943)
Langeveld, Maria (17..-1775)
Langeveld, Mijnsie (1735-1778)
Lans, Margaretha v.d. (1794-1860)
Leent, Maria v. (1707-1731)
Leep, Joannes C. (1800-1848)
Leeuwen, Gerardus v. (1794-1871)
Leeuwen, Gijsbertha v. (1911-1988)
Leeuwen, Jannetje v. (1843-1910)
Leeuwen, Neeltgen v. (1610-<1616)
Leeuwen, Petrus A. v. (1848-1895)
Leeuwen, Willebrordus v. (1839-1909)
Linde, Daniel v.d. (15..-<1625)
Linde, Pieter v.d. (15..-)
Linden, Christiaan H. v.d. (1915-1946)
List, Leonard W. v.d. (1864-1908)
Lubbe, Cornelis v.d. (1794-1870)
Lubbe, Margaretha M. v.d. (1841-1880)

M
Maal, Antonius F.G. (1909-1961)
Maerle, Arij v.d. (16..-1719)
Maerle, Jan v.d. (16..-<1700)
Martinu, Bozena M. (1910-1988)
Matheeuszn., Vranck (*1435->1495)
Matthee, Gerarda M.W. (1914-2001)
Meer, Neeltie v.d. (1739-)
Meershoek, Petrus J. (1867-1952)
Meurs, Johannes v. (1803-1875)
Meijland, Maria (1765-)
Meijster, Wilhelmus (1835-1911)
Moerkerken, Elisabeth (17..-)
Munnikendam, Bartholomeus v. (16..-1704)
Munnikendam, David (1743-1805)

N
Naamloos, Claes (13..-)
Naamloos, Grietje (14..-)
Naamloos, Maritgen (14..-<1556)
Naamloos, Weijntgen (14..-)
Naerdenburgh, Trijntge (16..-<1692)
Nagtegaal, Joanna (1797-1880)
Nes, Anna v. (16..-<1727)
Nes, Marijtje v. (*16..-1708)
Nest, Gerrit op 't (*15..-<1646)
Noort, Clasina v. (1855-1886)
Noort, Joris v. (1874-1939)

O
Olsthoorn, Maria (1812-1853)
Olsthoorn, Petronella B. (1919-2000)
Onderwater, Leonardus G. (1915-1999)
Onderwater, Maria P. (1921-2004)
Oosten, Balduinus v. (1733-1771)
Opzeeland, Gerrit v. (1802-1876)
Ouwersloot, Elisabeth (1817-1890)

P
Paardekooper, Cornelia (1731-1788)
Paardekooper, Pieter (1741-1801)
Paassen, Cornelis A.P. v. (1902-1962)
Paridon, Hendrikus v. (1917-1994)
Persoon, Pieter (16..-1700)
Peterse, Willem (1832-1903)
Pieterse, Martha M. (1912-1997)
Plasier, Christoffel (1919-1994)
Poel, Anna J. v.d. (1885-1968)
Poel, Everardus J. v.d. (1871-1959)
Poel, Helena M. v.d. (1883-1955)
Poel, Leonardus G. v.d. (1876-1963)
Poel, Neeltje v.d. (1817-1885)
Post, Cornelis v.d. (1826-1907)
Poulszn., Bastiaen (16..->1640)
Prins, Grietje (16..-)
Prins, Pieter (1698-)
Pruijs, Maertje (16..-1708)
Pupping, Maria (1818-1904)
Pijnacker, Catharina (1770-1837)

R
Raaphorst, Trijntje (1771-1836)
Raephorst, Jan (16..-)
Ramig, Margaretha (17..-)
Remmerswaal, Petronella A.A. (1882-1951)
Rietveld, Cornelia (1719-1765)
Rode, Grietje de (16..-)
Rodenburg, Anna W. (1851-1932)
Roon, Annetje v. (16..-1713)
Roon, Ermpje v. (1648-1689)
Roon, Maertge v. (16..-1690)
Roon, Pieter v. (17..-1781)
Rooij, Cornelia C. (1926-2000)
Rooijen, Jacobus v. (1809-1848)
Rosenburgh, Marijtje (17..-<1760)
Ruijgrok, Apolonia (1875-1959)
Ruijgrok, Jacobus L, (1894-1962)
Ruijgrok, Joannes (1795-1867)
Ruijgrok, Nicolaus (1796-1852)
Ruijgrok, Pieter (1816-1881)
Rijn, Dirkje v. (*16..-1766)
Rijn, Maerge v. (16..-1655)
Rijn, Petrus v. (1815-1884)
Rijn, Tijs v. (16..-1731)
Rijsen, Cornelius v. (1739-1883)

S
Samson, Marigje (1774-1857)
Samwel, Jacobus A. (1884-1939)
Santbergen, Agatha (16..-1736)
Sanden, Cornelia M. v.d. (1920-2007)
Sandvliet, Jan (16..-1691)
Scheepen, Grietje (1732-)
Scheerlings, Adrianus J. (1806-1869)
Schelvis, Andreas A. (1921-1998)
Schie, Pieter v. (1864-1953)
Schimmel, Helena C. (1878-1964)
Schoten, Cornelia v. (17..-1781)
Schooten, Helena v. (17..-1794)
Schrama, Cornelis (1777-1850)
Schrama, Jacobus (1770-1826)
Schrama, Trijntje (16..-)
Seesink, Elisabeth H. (1911-1982)
Seesink, Johanna G. (1908-1995)
Simonsdr., Neeltgen (15..-<1616)
Slingerland, Johanna M. (1914-1995)
Slootweg, Petrus (1809-1877)
Sonnevelt, Grietje v. (16..-)
Spijker, Jacobus (1803-1877)
Staats, Reinerus (1732-1800)
Stap, Anna M. v.d. (1877-1945)
Steijn, Klaas v. (17..-1760)
Stokman, Hendricus (1899-1975)

T
Terpstra, Catharina J. (1905-1984)
Tol, Apolonia J. v.d. (1885-1948)
Tol, Ariaantje v. (17..-1775)
Tol, Jannetje v. (1688-1745)
Tol, Sophia S. v. (1909-2001)
Turnhout, Cornelis A. (1924-1989)

V
Vaan, Wouter P.J. de (1901-1971)
Valderen Lipse, Maria v. (1814-1861)
Veen, Johanna v. (1906-1984)
Veen, Johannes v. (17..-1765)
Veen, Johannes B. in 't (1874-1961)
Velde, Cornelia v.d. (1807-1862)
Velde, Dirk v.d. (1807-1847)
Velde, Jacobus C. v.d. (1910-1996)
Velde, Johanna W.A. v.d. (1908-)
Veltman, Petrus (1909-1998)
Velsen, Jan v. (16..-)
Velzen, Johannes Th. (1830-1898)
Verbist, Juliana C. (1883-1951)
Verdel, Grietje (*16..-)
Verharen, Johanna H. (1914-1994)
Verheijen, Josephus E. (185-1913)
Vermin, Clasina M. (1924-2011)
Versantvoort, Fredericus L.J.M. (1903-1958)
Verschier, Lubbert (16..-)
Vink, Sophia (1928-1997)
Vliet, Barbara M. (1880-1952)
Vliet, Petrus v. (1870-1934)
Voort, Barbara v.d. (16..-1708)
Voort, Jan v.d. (16..-)
Vranckenszn, Dirck (*1470->1550)
Vranckenszn, Huijch (*1475-<1543)
Vranckenszn, Matheus (14..-^1516)
Vranckenszn, Pieter (14..-1509)
Vreem, Pieter (1771-1845)
Vrolijk, Joannes (1694-1856)

W
Waardeloo, Antonia (1878-1953)
Walters, Arend (17..-1777)
Warmerdam, Gerardus P. (1905-1957)
Werner, Jacobus J. (1912-1981)
Westgeest, Aaltje (1770-1770)
Westgeest, Aaltje (1772-1833)
Westgeest, Adam E. (1878-1920)
Westgeest, Adriana (1833-1868)
Westgeest, Adriana (1878-1960)
Westgeest, Adriana C. (1901-1994)
Westgeest, Adriana C. (1909-1984)
Westgeest, Adriana C. (1915-2003)
Westgeest, Adriana M. (1874-1939)
Westgeest, Adriana Th. (1922-2007)
Westgeest, Adrianus (1706-)
Westgeest, Adrianus (1706-1706)
Westgeest, Adrianus (1708-1759)
Westgeest, Adrianus (1718-<1726)
Westgeest, Adrianus (1724-1779)
Westgeest, Adrianus (1742-1742)
Westgeest, Adrianus (1778-1779)
Westgeest, Adrianus (1780-1780)
Westgeest, Adrianus (1809-1888)
Westgeest, Adrianus (1846-1846)
Westgeest, Adrianus (1850-1926)
Westgeest, Adrianus A. (1922-1999)
Westgeest, Adrianus C. (1884-1902)
Westgeest, Adrianus I. (1874-1874)
Westgeest, Adrianus J. (1913-1996)
Westgeest, Adrianus J. (1914-1992)
Westgeest, Adrianus M. (1934-2009)
Westgeest, Adrianus P. (1878-1959)
Westgeest, Adrianus P. (1902-1995)
Westgeest, Adrianus W. (1919-1994)
Westgeest, Adrianus W.Th. (1912-1982)
Westgeest, Aegje (1778-1778)
Westgeest, Agatha (1705-1705)
Westgeest, Agatha (1734-)
Westgeest, Agatha (1739-1739)
Westgeest, Agatha (1741-1741)
Westgeest, Agatha (1742-1744)
Westgeest, Agatha (1745-1771)
Westgeest, Aleidis (1746-1754)
Westgeest, Alida A. (1924-1925)
Westgeest, Alida A. (1927-2011)
Westgeest, Alida J. (1837-1901)
Westgeest, Alida M. (1879-1954)
Westgeest, Anna (1699-)
Westgeest, Anna (1707-)
Westgeest, Anna (1709-1739)
Westgeest, Anna (1716-1799)
Westgeest, Anna (1719-)
Westgeest, Anna (1734-<1735-)
Westgeest, Anna (1735-1798)
Westgeest, Anna (1737-1737)
Westgeest, Anna (1737-1772)
Westgeest, Anna (1738-1822)
Westgeest, Anna (1847-1925)
Westgeest, Anna (1848-1932)
Westgeest, Anna A,M. (1926-2013)
Westgeest, Anna M. (1832-1890)
Westgeest, Anna M. (1879-1946)
Westgeest, Anna M. (1911-1911)
Westgeest, Alida M. (1847-1862)
Westgeest, Anna M. (1884-1953)
Westgeest, Anna M. (1885-1886)
Westgeest, Anna W.M. (1909-1996)
Warmondt, Antje (16..-<1704)
Westgeest, Antje (*1703-1732)
Westgeest, Antonius (1782-1782)
Westgeest, Antonius J.J. (1927-2007)
Westgeest, Apollonia (1732-)
Westgeest, Apollonia (1736-<1746)
Westgeest, Apollonia (1734-1800)
Westgeest, Apollonia (1802-1855)
Westgeest, Apolonia (1775-1819)
Westgeest, Apolonia J. (1925-1998)
Westgeest, Apolonia A.M. (1916-1988)
Westgeest, Arie (1773-1803)
Westgeest, Arie (1780-1792)
Westgeest, Arnoldus (1773-1782)
Westgeest, Arij (1813-1921)
Westgeest, Augustinus (1917-2012)
Westgeest, Bartholomeus A. (1887-1961)
Westgeest, Catharina (1728-1803)
Westgeest, Catharina (1730-1772)
Westgeest, Catharina (1732-<1744)
Westgeest, Catharina (1744-1815)
Westgeest, Catharina (1775-1859)
Westgeest, Catharina (1854-1911)
Westgeest, Catharina (1860-1910)
Westgeest, Catharina C. (1905-1927)
Westgeest, Catharina P. (1874-1950)
Westgeest, Catharina P. (1912-1934)
Westgeest, Catharina P. (1912-1989)
Westgeest, Catharina W. (1777-1844)
Westgeest, Catrijn (1689-1773)
Westgeest, Clasina A.M.A. (1898-1990)
Westgeest, Clasina M.A. (1897-1898)
Westgeest, Crijna (1802-1868)
Westgeest, Columba (1685-1775)
Westgeest, Cornelia (*1677-1732)
Westgeest, Cornelia (1705-)
Westgeest, Cornelia (1708-1708)
Westgeest, Cornelia (1800-1857)
Westgeest, Cornelia (1806-1884)
Westgeest, Cornelia (1808-1861)
Westgeest, Cornelia (1828-1877)
Westgeest, Cornelia (1835-1896)
Westgeest, Cornelia (1844-1903)
Westgeest, Cornelia (1801-1801)
Westgeest, Cornelia (1805-1855)
Westgeest, Cornelia (1844-1911)
Westgeest, Cornelia (1848-1865)
Westgeest, Cornelia (1856-1922)
Westgeest, Cornelia (1861-1862)
Westgeest, Cornelia (1880-1880)
Westgeest, Cornelia A. (1913-1913)
Westgeest, Cornelia A.C. (1948-1982)
Westgeest, Cornelia C. (1894-1894)
Westgeest, Cornelia F. (1877-1952)
Westgeest, Cornelia J. (1914-1970)
Westgeest, Cornelia M. (1906-1996)
Westgeest, Cornelia M.E. (1922-2006)
Westgeest, Cornelia Th. (1873-1943)
Westgeest, Cornelia Th. (1918-2010)
Westgeest, Cornelis (1607->1662)
Westgeest, Cornelis (*1663-<1704)
Westgeest, Cornelis (*1665-)
Westgeest, Cornelis (>1734-1741)
Westgeest, Cornelis (1738-1829)
Westgeest, Cornelis (1757-1769)
Westgeest, Cornelis (1783-1856)
Westgeest, Cornelis (1791-1792)
Westgeest, Cornelis (1844-1909)
Westgeest, Cornelia (1853-1853)
Westgeest, Cornelis (1801-1801)
Westgeest, Cornelis (1812-1879)
Westgeest, Cornelis (1834-1834)
Westgeest, Cornelis (1841-1902)
Westgeest, Cornelis (1909-1953)
Westgeest, Cornelis A. (1873-1874)
Westgeest, Cornelis A. (1912-1940)
Westgeest, Cornelis E. (1905-2000)
Westgeest, Cornelis H. (1914-1935)
Westgeest, Cornelis J. (1873-1926)
Westgeest, Cornelis J. (1881-1921)
Westgeest, Cornelis J. (1882-1968)
Westgeest, Cornelis J. (1884-1971)
Westgeest, Cornelis J. (1914-1914)
Westgeest, Cornelis J. (1917-1918)
Westgeest, Cornelis J. (1919-2001)
Westgeest, Cornelis J. (1908-1988)
Westgeest, Cornelis J. (1919-1947)
Westgeest, Cornelis L. (1876-1906)
Westgeest, Cornelis M. (1921-2016)
Westgeest, Cornelis Th. (1925-1926)
Westgeest, Cornelius (1696-<1716)
Westgeest, Cornelius (1716-1762)
Westgeest, Cornelius (1724-)
Westgeest, Cornelius (1735-1753)
Westgeest, Cornelius (1737-1809)
Westgeest, Cornelius (1771-1843)
Westgeest, Cornelius (1778-1778)
Westgeest, Cornelius (1791-1792)
Westgeest, Cornelius (1804-1805)
Westgeest, Cornelius (1811-1877)
Westgeest, Daniel (1698-1733)
Westgeest, Daniel (1702-1772)
Westgeest, Daniel (1732-1732)
Westgeest, Daniel (1734-1734)
Westgeest, Daniel (1736-1808)
Westgeest, Dirck (1618-<1653)
Westgeest, Dirck (*1670-1748)
Westgeest, Dirk (1719-1719)
Westgeest, Dirk (1720-1741)
Westgeest, Dirk (1784-1849)
Westgeest, Dirk (1761-1809)
Westgeest, Dirk (1799-1800)
Westgeest, Dirk (1819-1819)
Westgeest, Elisabeth (1810-1810)
Westgeest, Elisabeth (1813-1814)
Westgeest, Elisabeth (1815-1815)
Westgeest, Elisabeth (1816-1816)
Westgeest, Elisabeth (1793-1838)
Westgeest, Elisabeth (1837-1906)
Westgeest, Elisabeth (1863-1863)
Westgeest, Elisabeth C. (1893-1972)
Westgeest, Elisabeth M. (1892-1893)
Westgeest, Elisabetha (1739-1780)
Westgeest, Elisabetha (1762-1762)
Westgeest, Elizabeth (1775-1782)
Westgeest, Elizabeth C. (1891-1973)
Westgeest, Elizabeth H. (1928-1996)
Westgeest, Elizabetha (1777-1782)
Westgeest, Engelbertus C. (1918-2006)
Westgeest, Franciscus (1839-1840)
Westgeest, Franciscus (1842-1917)
Westgeest, Franciscus C. (1912-1977)
Westgeest, Franciscus G. (1913-1966)
Westgeest, Franciscus A. (1920-1994)
Westgeest, Franciscus C. (1906-1965)
Westgeest, Franciscus C. (1904-1905)
Westgeest, Franciscus S. (1914-1978)
Westgeest, Franciscus W. (1879-1960)
Westgeest, Fijtje (1773-1840)
Westgeest, Geertje (1782-1782)
Westgeest, Geertruda (1850-1891)
Westgeest, Geertrudes (1848-1848)
Westgeest, Geertruida (1837-1897)
Westgeest, Geertruida (1843-1846)
Westgeest, Geertruida Th. (1880-1880)
Westgeest, Gerarda (1798-1855)
Westgeest, Gerarda (1806-1837)
Westgeest, Gerarda (1882-1904)
Westgeest, Gerarda M.P. (1910-2005)
Westgeest, Gerarda P. (1911-1980)
Westgeest, Gerardus (1800-1869)
Westgeest, Gerardus (1835-1835)
Westgeest, Gerardus (1837-1838)
Westgeest, Gerardus A.M. (1911-1971)
Westgeest, Gerardus C. (1876-1878)
Westgeest, Gerardus C. (1882-1956)
Westgeest, Gerardus J. (1888-1973)
Westgeest, Gerardus J. (1917-1982)
Westgeest, Gerardus J.C. (1910-1990)
Westgeest, Gerardus Th. (1875-1876)
Westgeest, Gerardus W. (1872-1872)
Westgeest, Gertrudis (1767-1774)
Westgeest, Geurt H.L. (1911-1983)
Westgeest, Grietje (*1740-1760)
Westgeest, Grietje (1763-1789)
Westgeest, Helena (1870-1870)
Westgeest, Helena (1843-1911)
Westgeest, Helena C. (1886-1953)
Westgeest, Helena C.M. (1909-2003)
Westgeest, Helena G. (1922-2015)
Westgeest, Hendrikus F. (1881-1881)
Westgeest, Hendrikus F. (1882-1882)
Westgeest, Hesther (1803-1865)
Westgeest, Huberta (1788-1864)
Westgeest, Huberta H.C. (1876-1877)
Westgeest, Hubertgen (1620-<1691)
Westgeest, Hubertus (1791-1868)
Westgeest, Hubertus P.J. (1927-2001)
Westgeest, Huijch (*1616-<1638)
Westgeest, Huijch (1624-<1691)
Westgeest, Huijg (*1725-1789)
Westgeest, Ignatius (1929-2010)
Westgeest, Jacob (1800-1800)
Westgeest, Jacoba (1781-1811)
Westgeest, Jacoba M. (1875-1915)
Westgeest, Jacoba M.A. (1905-1929)
Westgeest, Jacobus (*1678-1742)
Westgeest, Jacobus (1703-)
Westgeest, Jacobus (1713-1768)
Westgeest, Jacobus (1764-1764)
Westgeest, Jacobus (1808-1864)
Westgeest, Jacobus (1869-1909)
Westgeest, Jacobus C. (1845-1845)
Westgeest, Jacobus J. (1881-1899)
Westgeest, Jacobus P.A. (1927-2014)
Westgeest, Jacobus W. (1918-1962)
Westgeest, Jacobus W. (1920-1997)
Westgeest, Jan (1653-)
Westgeest, Jan (*1691-<1755)
Westgeest, Jan (>1734-1740)
Westgeest, Jan (*1740-1746)
Westgeest, Jeroentje (1709-1768)
Westgeest, Jeron (1692-1724)
Westgeest, Joanna (1712-1758)
Westgeest, Joanna (1725-1725)
Westgeest, Joanna (1748-1748)
Westgeest, Joanna (1749-1790)
Westgeest, Joanna (1751-1751)
Westgeest, Joannes (1710-1710)
Westgeest, Joannes (1726-1726)
Westgeest, Joannes (1728-1728)
Westgeest, Joannes (1729-1775)
Westgeest, Joannes (1740-)
Westgeest, Joannes (1745-1745)
Westgeest, Joannes (1769-1845)
Westgeest, Joannes (1769-1823)
Westgeest, Joannes (1819-1852)
Westgeest, Job (1772-1853)
Westgeest, Joes (1765-1765)
Westgeest, Johanna (1814-1873)
Westgeest, Johanna (1835-1836)
Westgeest, Johanna (1836-1836)
Westgeest, Johanna (1851-1885)
Westgeest, Johanna (1876-1964)
Westgeest, Johanna A. (1870-1922)
Westgeest, Johanna A.C.M. (1881-1958)
Westgeest, Johanna C. (1892-1968)
Westgeest, Johanna E. (1917-1935)
Westgeest, Johanna E. (1923-2017)
Westgeest, Johanna H. (1921-2012)
Westgeest, Johanna J.M. (1915-2001)
Westgeest, Johanna M. (1884-1914)
Westgeest, Johanna M. (1921-2007)
Westgeest, Johanna M. (1926-2016)
Westgeest, Johanna M.C.A. (1896-1953)
Westgeest, Johannes (1697-1760)
Westgeest, Johannes (*1675-1721)
Westgeest, Johannes (1843-1910)
Westgeest, Johannes (1846-1846)
Westgeest, Johannes (1849-1950)
Westgeest, Johannes (1915-1919)
Westgeest, Johannes A. (1898-1984)
Westgeest, Johannes C. (1886-1973)
Westgeest, Johannes C. (1911-1911)
Westgeest, Johannes C. (1915-2001)
Westgeest, Johannes J. (1885-1971)
Westgeest, Johannes L. (1927-2002)
Westgeest, Johannes Th. (1912-1997)
Westgeest, Josep (1887-1961)
Westgeest, Joseph (1924-2007)
Westgeest, Josephus C. (1883-1884)
Westgeest, Josephus M. (1878-1878)
Westgeest, Josina G. (1920-2008)
Westgeest, Jozef J. (1923-2000)
Westgeest, Klasina (1835-1872)
Westgeest, Krijna (1801-1801)
Westgeest, Leendert (1799-1800)
Westgeest, Leendert (1800-1825)
Westgeest, Leonardus (1709-1709)
Westgeest, Leonardus (1718-1718)
Westgeest, Leonardus (1719-1719)
Westgeest, Leonardus (1730-1801)
Westgeest, Leonardus (1811-1872)
Westgeest, Leonardus (1846-1846)
Westgeest, Leonardus (1851-1917)
Westgeest, Leonardus A, (1917-1994)
Westgeest, Leonardus B. (1886-1943)
Westgeest, Leonardus J. (1913-1994)
Westgeest, Leonardus J. (1914-1986)
Westgeest, Leonardus G. (1875-1961)
Westgeest, Leonardus G. (1916-1917)
Westgeest, Leonardus G. (1920-2005)
Westgeest, Leonardus J.M. (1918-1986)
Westgeest, Leonardus P. (1872-1886)
Westgeest, Leonardus Th. (1914-1950)
Westgeest, Lijsbeth (>1734-1737)
Westgeest, Lijsbeth (>1737-1754)
Westgeest, Maartje (1814-1848)
Westgeest, Maerge (1647
Westgeest, Magdalena (1704-1704)
Westgeest, Magdalena (1706-1706)
Westgeest, Margaretha (1749-1768)
Westgeest, Maria (*1641-<1676)
Westgeest, Maria (1701-)
Westgeest, Maria (1721-)
Westgeest, Maria (1723-1723)
Westgeest, Maria (1723-1795)
Westgeest, Maria (1726-1726)
Westgeest, Maria (1730-1730)
Westgeest, Maria (1731-1776)-)
Westgeest, Maria (1738-1802)
Westgeest, Maria (1738-1804)
Westgeest, Maria (1743-1743)
Westgeest, Maria (1760-1760)
Westgeest, Maria (1765-1765)
Westgeest, Maria (1770-1795)
Westgeest, Maria (1771-1773)
Westgeest, Maria (1797-1832)
Westgeest, Maria (1805-1872)
Westgeest, Maria (1839-1939)
Westgeest, Maria (1842-1842)
Westgeest, Maria (1844-1845)
Westgeest, Maria (1847-1919)
Westgeest, Maria (1851-1851)
Westgeest, Maria (1852-1853)
Westgeest, Maria (1859-1943)
Westgeest, Maria (1878-1958)
Westgeest, Maria (1920-2002)
Westgeest, Maria A. (1890-1944)
Westgeest, Maria C. (1890-1963)
Westgeest, Maria B. (1925-2015)
Westgeest, Maria C. (1903-1941)
Westgeest, Maria C. (1904-1983)
Westgeest, Maria C. (1907-1989)
Westgeest, Maria C. (1912-1913)
Westgeest, Maria C.A. (1904-1994)
Westgeest, Maria E. (1917-2006)
Westgeest, Maria H. (1915-1915)
Westgeest, Maria H. (1886-1961)
Westgeest, Maria J. (1839-1840)
Westgeest, Maria J. (1842-1902)
Westgeest, Maria J. (1872-1951)
Westgeest, Maria J. (1875-1876)
Westgeest, Maria J. (1878-1892)
Westgeest, Maria P. (1883-1976)
Westgeest, Maria P. (1910-1911)
Westgeest, Maria P. (1915-1915)
Westgeest, Maria P. (1916-2003)
Westgeest, Maria P.J. (1914-2001)
Westgeest, Martina (1707-1766)
Westgeest, Martinus (1855-1855)
Westgeest, Marijtje (*1694-1742)
Westgeest, Marijtje (1713-1741)
Westgeest, Marijtje (>1737-1746)
Westgeest, Naamloos (*1694-<1704)
Westgeest, Naamloos (-1699)
Westgeest, Naamloos (1707-1707)
Westgeest, Naamloos (1707-1707)
Westgeest, Naamloos (-1708)
Westgeest, Naamloos (1710-1710)
Westgeest, Naamloos (1710-1710)
Westgeest, Naamloos (1725-1725)
Westgeest, Naamloos (-1731)
Westgeest, Naamloos (1732-1732)
Westgeest, Naamloos (1735-1735)
Westgeest, Naamloos (1735-1735)
Westgeest, Naamloos (<1759-1759)
Westgeest, Naamloos (1768-1768)
Westgeest, Naamloos (1795-1795)
Westgeest, Naamloos (1799-1799)
Westgeest, Naamloos (1830-1830)
Westgeest, Naamloos (1833-1833)
Westgeest, Naamloos (1871-1871)
Westgeest, Naamloos (1876-1876)
Westgeest, Naamloos (1879-1879)
Westgeest, Naamloos (1881-1881)
Westgeest, Naamloos (1886-1886)
Westgeest, Naamloos (1889-1889)
Westgeest, Naamloos (1902-1902)
Westgeest, Naamloos (1902-1902)
Westgeest, Naamloos (1908-1908)
Westgeest, Naamloos (1913-1913)
Westgeest, Naamloos (1914-1914)
Westgeest, Naamloos (1915-1915)
Westgeest, Naamloos (1915-1915)
Westgeest, Naamloos (1916-1916)
Westgeest, Naamloos (1918-1918)
Westgeest, Naamloos (1925-1925)
Westgeest, Neeltje (1858-1928)
Westgeest, Nicolaas A.P. (1906-1984)
Westgeest, Petronella (1703-<1711)
Westgeest, Petronella (1711-<1726)
Westgeest, Petronella (1727-1727)
Westgeest, Petronella (1803-1884)
Westgeest, Petronella (1807-1831)
Westgeest, Petronella (1875-1947)
Westgeest, Petronella A. (1909-1952)
Westgeest, Petronella H.J. (1924-1999)
Westgeest, Petronella M.A.J. (1908-1927)
Westgeest, Petrus (1704-)
Westgeest, Petrus (1705-1705)
Westgeest, Petrus (1714-<1726)
Westgeest, Petrus (1716-<1726)
Westgeest, Petrus (1720-)
Westgeest, Petrus (1722-)
Westgeest, Petrus (1732-1783)
Westgeest, Petrus (1765-1765)
Westgeest, Petrus (1766-1769)
Westgeest, Petrus (1803-1884)
Westgeest, Petrus (1839-1887)
Westgeest, Petrus (1858-1926)
Westgeest, Petrus (1892-1892)
Westgeest, Petrus A.J. (1907-1908)
Westgeest, Petrus A.J. (1910-1970)
Westgeest, Petrus G. (1909-1965)
Westgeest, Petrus H. (1875-1939)
Westgeest, Petrus J. (1888-1957)
Westgeest, Petrus J. (1918-1975)
Westgeest, Petrus J. (1938-2008)
Westgeest, Petrus J.J. (1914-1988)
Westgeest, Petrus L. (1879-1945)
Westgeest, Petrus W. (1894-1990)
Westgeest, Petrus W. (1912-1996)
Westgeest, Petrus Th. (1916-1979)
Westgeest, Pieter (1622-<1682)
Westgeest, Pieter (*1670-)
Westgeest, Pieter (1756-1799)
Westgeest, Pieter (1768-1846)
Westgeest, Pieter (*1700-1764)
Westgeest, Pieter J. (1900-1962)
Westgeest, Pleuntje (1777-1857)
Westgeest, Rochus (1700-1771)
Westgeest, Rochus (1764-1764)
Westgeest, Rochus (1771-1840)
Westgeest, Rochus (1772-1785)
Westgeest, Rochus (1787-1807)
Westgeest, Rochus (1846-1847)
Westgeest, Rochus (1846-1852)
Westgeest, Rochus (1849-1849)
Westgeest, Rochus (1856-1858)
Westgeest, Simon (1649-<1703)
Westgeest, Simon (1702-1726)
Westgeest, Simon (1706-1706)
Westgeest, Simon (1714-1714)
Westgeest, Simon (1715-1781)
Westgeest, Simon (1716-<1717)
Westgeest, Simon (1717-<1729)
Westgeest, Simon (1726-1726)
Westgeest, Simon (1729--<1741)
Westgeest, Simon (1734-1786)
Westgeest, Simon (1741-1806)
Westgeest, Simon (1779-1794)
Westgeest, Simon (1800-1800)
Westgeest, Simon (1803-1826)
Westgeest, Sophia (1769-1835)
Westgeest, Sijmetje (1773-1774)
Westgeest, Sijmon (*1586-<1638)
Westgeest, Sijmon (*1645-1691)
Westgeest, Sijmon (*1658-1718)
Westgeest, Sijmon (1695-1745)
Westgeest, Sijmontje (1729-)
Westgeest, Teuntje (1783-1783)
Westgeest, Theodora (1802-1802)
Westgeest, Theodora (1811-1863)
Westgeest, Theodora (1815-1815)
Westgeest, Theodora (1834-1866)
Westgeest, Theodora (1850-1855)
Westgeest, Theodora C. (1911-1930)
Westgeest, Theodora M. (1907-1928)
Westgeest, Theodora P. (1917-1983)
Westgeest, Theodorus (1732-1732)
Westgeest, Theodorus (1740-1812)
Westgeest, Theodorus (1753-1823)
Westgeest, Theodorus (1774-1843)
Westgeest, Theodorus (1807-1807)
Westgeest, Theodorus (1832-1833)
Westgeest, Theodorus (1836-1899)
Westgeest, Theodorus (1836-1903)
Westgeest, Theodorus (1839-1870)
Westgeest, Theodorus (1882-1970)
Westgeest, Theodorus (1878-1939)
Westgeest, Theodorus (1916-1969)
Westgeest, Theodorus C. (1913-1916)
Westgeest, Theodorus C. (1923-2008)
Westgeest, Theodorus E, (1915-1967)
Westgeest, Theodorus J. (1904-1904)
Westgeest, Theodorus L. (1886-1949)
Westgeest, Theodorus L. (1906-1972)
Westgeest, Theodorus L.M. (1916-1988)
Westgeest, Trijntje (1651-1698)
Westgeest, Wilhelmina (1840-1842)
Westgeest, Wilhelmina M. (1885-1885)
Westgeest, Wilhelmina M, (1909-2005)
Westgeest, Wilhelmina M, (1913-1988)
Westgeest, Wilhelmina Th.J. (1805-1929)
Westgeest, Wilhelmus (1724-1802)
Westgeest, Wilhelmus (1757-1757)
Westgeest, Wilhelmus (1930-2000)
Westgeest, Wilhelmus A. (1897-1975)
Westgeest, Wilhelmus A. (1932-2016)
Westgeest, Wilhelmus A.I. (1906-1909)
Westgeest, Wilhelmus G. (1872-1944)
Westgeest, Wilhelmus G. (1868-1930)
Westgeest, Wilhelmus J. (1874-1944)
Westgeest, Wilhelmus J. (1880-1972)
Westgeest, Wilhelmus J. (1918-1919)
Westgeest, Wilhelmus J. (1920-1946)
Westgeest, Wilhelmus J.M. (1910-1978)
Westgeest, Willem (1775-1776)
Westgeest, Willem (1815-1872)
Westgeest, Willem (1864-1864)
Westgeest, Willem G. (1809-1872)
Westgeest, Willemijntje (1813-1840)
Westgeest, IJsbrant (1620->1688)
Westgeest, IJsbrant (1695-1764)
Wiel, Joanna H.J. v.d. (1919-1980)
Wieringen, Jacobus v. (1775-1854)
Willemszn., Cornelis (16..-1730)
Willemszn., Engel (*15..-)
Winter, Gerritje de (1742-1803)
Wissen, Hermanus v. (1841-1926)
Worms ter Hal, Hendrina (17..-1791)
Wou, Leendert v. (15..-)

Z
Zandbergen, Gertruida C.M. (1906-2001)
Zandvliet, Louis L. (1922-2008)
Zeyde, Antoni v.d. (1774-1859)
Zon, Willem v.d. (*16..-1742)
Zonneveld, Margaretha (1768-1813)
Zuiderduin, Cornelis (1878-1952)
Zijden, Petrus v.d. (1849-1918)


 


Westgeest VariafacebooktwitterNiets van deze site mag worden gedupliceerd
danwel gepubliceerd zonder vooraf toestemming van
C. Westgeest.
07-03-19 19:43 -
MMXIX - 2003-2019