| | | Namenindex | Statistieken | Beeldbank | Contact |

-Lisse - De eerste generaties

-Lisse, Noordwijkerhout - De eerste generaties
-Lisse, Hillegom & Oegstgeest - De eerste generaties
-Oegstgeest - Nakomelingen van Cornelius Westgeest
-Wassenaar - Nakomelingen van Theodorus Westgeest
-Zoeterwoude & Oegstgeest - Nakomelingen van Johannes & Jacobus Westgeest
-Warmond - Nakomelingen van IJsbrant Westgeest
-Oegstgeest - Nakomelingen van Pieter Westgeest
-Aanverwante families
-KwartierstaatFamilie Westgeest-Nagtegaal

 
 
   
     
       
       

home

    Huijbert Henricxszn. "aen de Poel"
Zoon van Heijnrick Huijgenszn. & Kathrijn Florisdr.
Generatie VI
 


| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|
J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|
S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Huijbert (Hubert/Huijbrecht) Henricxszn. "aen de Poel", geboren omtrent 15371 (voor 1539), overleden voor 23-01-1621. Wonende in de Poelbuurt te Lisse. Gehuwd met Neeltgen Simonsdr, overleden voor 24-05-1616, dochter van Sijmon Gerritszn. van Reijnsburg.
Zijn nageslacht voerden de namen van de Poel - Briole
1. (VI/004)

Kinderen van Huijbert (Hubert/Huijbrecht) Henricxszn. "aen de Poel" & Neeltgen Simonsdr.:

 1. Jaepgen Huijbertsdr, geboren omstreeks *1575, was in 1650 nog in leven. Wonende in het Westeinde te Sassenheim. Gehuwd omstreeks 1621 met Dammas Gerritszn. van der Cluft, overleden in 1621, weduwnaar van Aeltge Gerritsdr. Jaepgen hertrouwd omstreeks *1623 met Aris Corneliszn., overleden voor 16492. (VII/001)
  Bezittingen van Jaepgen Huijbertsdr. te Sassenheim & Lisse.
  Sassenheim:
  Een woning als huis, barg en schuur, met land, groot 3 m. 1 1/2 h.58
  Gelegen achter de woning.


  Land, groot 2 m. 1/2 h.
  Gelegen achter de woning.


  Land, groot 1/2 m.
  Gelegen aan de voorsz. woning.


  Land, gekomen van de Abdij van Egmond daarvan de helft toebehoort aan het Clooster ter leede, groot 10 h. 47 r.
  Land, groot 4 h.
  Gelegen aan de Menneweg.


  Land, groot 11 h.
  Gelegen aan de Menneweg.

  <Gekomen van Dammas Gerritszn. (eig.).
  <
  1622-1650>Jaepgen Huijbertsdr.
  <1661-
  0000 Claes Corneliszn. Briole ?

  U: Land, groot 3 m. 3 h.48
  <Gekomen van Huijbert Hendricxszn. (eig.).
  <1619-1628 Jaepgen Huijbertsdr. (1/3)
  <16119-1628 Henrick Huijbertszn. (1/3)
  <16191-1628 Cornelis Huijbertszn. (1/3)
  <1628-1628 Cornelis Huijbertszn.
  <
  V: Land, groot 1 m. 5 h.49
  Gekomen van
  Huijbert Hendricxszn. (eig.).
  <1619-1628 Jaepgen Huijbertsdr.
  <1628-1628 Cornelis Huijbertszn.

  Lisse:
  H: Land, groot 2 morgen 422 roeden35.
  Gekomen van Huijbert Hendricxszn. (eig.).
  <1619-1635 Jaepgen Huijbertsdr. (1/3)
  <16119-1628 Henrick Huijbertszn. (1/3)
  <16191-1628 Cornelis Huijbertszn. (1/3)
  <1635-1656 Weduwe Cornelis Huijbertszn.


 2. Henrick Huijbertszn, geboren omstreeks *1580 (voor 1581), in 1635 nog in leven, overleden voor 17-12-1640 te Lisse. Wonende bij zijn broer Cornelis Huijbertszn. in de Poelbuijrt te Lisse. Vermeld op de lijst van weerbare mannen te Lisse (1599)3. (VII/002)

 3. Cornelis Huijbertszn, geboren omstreeks *1590 (na 1581), overleden voor 07-10-1628. Wonende in de Poelbuyrt te Lisse, Gehuwd op 16-05-1615 te Lisse met Trijntgen Claesdr, afkomstig uit de heerlijkheid van Warmond, overleden tussen 1653 en 1656, Lijsbeth Claesdr. en Annetgen Sijmonsdr. waren werkzaam als dienstmaegden binnen het gezin. Trijntje Claesdr. hertrouwd omtrent 1629 met Thonis Dammaszn. van der Voort, overleden voor 16355. Uit dit huwelijk zijn geboren: Hillegont Thonisdr. van der Voort en Thonis Thoniszn. van der Voort. hertrouwd voor 09-04-1652 met Laurens Corneliszn. Hoeckman4. (VII/003)

  De voorouders van Huijbert Henricxszn. "aen de Poel"


  "Huijbert Henricxszn. verclaerde dat hij van Henrick Hugenszn, zijn vader, dickwils verstaen heeft voorde waerheijt, dat Huijch Vrankenszn. zijn heertge vader in eijgendomme placht te hebben seeckere
  veenlanden..."
  A.


Mogelijke ligging van bezittingen en huurlanden van Huijbert Henricxszn. te Lisse & Sassenheim.
B


Huijbert Henricxszn. "aen de Poel"
Landen de Poel polder:
A: Land, genaamd het Vennetgen,
groot 1 m. 312 r.
29
Gekomen van de wed. Heijdrick Huijgenszn..
<1572-1612 Huijbert Hendricxszn. (br.).
<1615-1619 Huijbert Hendricxszn. (eig.).
<1619-1622 Cornelis & Hendrick Huijbertszn.
<1622-0000 Pieter Pieterszn. Keijzer

B: Land, “daer sijn huijs op staet”,
“De hofstede is inden voorleden troubles ghedestueerd en verbrandt”,
groot 2 m. 84 r.
30
Gekomen uit de boedel van Willem Floriszn.
<1568-1588 Huijbert Hendricxszn. (eig.).
<1588-0000 Elisabeth Brunt (eig.).
<1582-1619 Huijbert Hendricxszn. (br.).
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-16560 x Trijntgen Claesdr.
<1656-1673 Jan Corneliszn. Briole

C: Land, “waer een huijs op staet”,
groot 1 m. 455 r.
31
Gekomen van de wed. Heijndrick Huijgenszn..
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-16560 x Trijntgen Claesdr.
<1656-1673 Jan Corneliszn. Briole (567 r.)
<1656-1659 Cornelis Arentszn. (588 r.)
<1659/73-0000 Thonis Thoniszn. v.d. Voort 588 r.
<
D: Land, groot 5 m. 384 r.32
<1568-1572 Huijbert Hendricxszn. (eig. 2 m. 1/2 h.).
<1572-1619 Huijbert Hendricxszn. (eig. 5 m. 384 r.).
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-1646 Neeltgen Cornelisdr. Briole (2 m. 1 h.)
<1642/46-1672 Huijbert Corneliszn. Briole 3 m. 2 h.

E: Land, groot 2 m. 548 r.33
Gekomen van de wed. Heijndrick Huijgenszn..
<1568-1615 Huijbert Hendricxszn. (br.).
<1615-1619 Huijbert Hendricxszn. (eig.).
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-1656 Cornelis Corneliszn. Briole
<0000-1656 Cornelis Arentszn.
<1656-1672 Huijbert Corneliszn. Briole

Landen in de Westgeest:
F: 3 stukken land (343, 194, en 700 r.)34
Gekomen uit de boedel van Willem Floriszn..
<1568-1588 Huijbert Hendricxszn. (eigenaar).
<1588-0000 Elisabeth Brunt (eig.).
<1582-1619 Huijbert Hendricxszn. (br.).
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-16560 x Trijntgen Claesdr.
<1656-1673 Jan Corneliszn. Briole

G: Land, groot 1 m. 271 r.35
<1611-1619 Huijbert Hendricxszn. (eig.).
<1619-1621/23 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1621-0000 Laurens Rochuszn. Roos (300 r.)
<1623-0000 Pieter Floriszn. Heemstede (571 r.)
H: Land, groot 2 m. 422 r.36
Gekomen o.a. van de wed. Heijdrick Huijgenszn.
<1568-1619 Huijbert Hendricxszn. (eig.).
<1619-1628 Cornelis Huijbertszn. . (1/3)
<1619-1635 2Jaepgen Huijbertsdr. . (1/3)
<1619-1628 2Hendrick Huijberszn. . (1/3).
<1628/35-16560 x Trijntgen Claesdr.
<1656-1661 Kinderen Cornelis Corneliszn. Briole
1656-00000 Kinderen Neeltgen Cornelisdr. Briole

I: Land, groot 245 r.37
<1572 -1612 Erv. wed. Heijdrick Huijgenszn. (eig.).

J: Land, groot 494 r.38
Gekomen van de wed. Heijndrick Huijgenszn.
<1568-1588 Huijbert Hendricxszn. (eig.).
<1588-0000 Elisabeth Brunt (eig.).
<1588-1619 Huijbert Hendricxszn. (br.).
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-16560 x Trijntgen Claesdr.
<1656-0000 Joris Claeszn. Wassenaar.

K: Teelland genaamd Berg en Dal,
groot 252 r.
39
<1610-1619 Huijbert Hendricxszn. (eig.).
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-16560 x Trijntgen Claesdr.
<1656-0000 Joris Claeszn. Wassenaar.

Landen in de Lageveense polder:
L: Land, groot 2 m. 552 r.40
Gekomen van de wed. Hendrick Huijgenszn.
<1568-1588 Huijbert Hendricxszn. (eig.).
<1568-1588 Huijbert Hendricxszn. (eig.).
<1588-0000 Elisabeth Brunt (eig.).
<1588-1619 Huijbert Hendricxszn. (br.).
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-16520 x Trijntgen Claesdr.
<1652-0000 Willem Gerritszn. Speelman


Landen in de Lisserbroek polder:

M: Land, genaamd de Calfscamp,
groot 3 m. 534 r.
41
Gekomen van de wed. Heijdrick Huijgenszn.
<1572-1608 Huijbert Hendricxszn. (br.).
In 1608 is dit peceel in eigendom overgegaan naar zijn broer
Huijch Hendricxszn.

Landen in de Roversbroek polder:
N: Land, genaamd de Grevelingencamp,
groot 1 m. 150 r.
42
Gekomen van de wed. Heijdrick Huijgenszn.
<1582-1612 Erven wed. Heijnrick Huijgenszn. ?
<1568-1588 Huijbert Hendricxszn. (eig.).
<1588-0000 Elisabeth Brunt (eig.).
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-16560 x Trijntgen Claesdr.
<1656-1664 Huijbert Corneliszn. Briole

O: Land, genaamd de Winkelhaak,
groot 68 r.
43
Gekomen uit de boedel van Willem Floriszn.
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-16560 x Trijntgen Claesdr.
<1656-1673 Jan Corneliszn. Briole

P: Land, genaamd de Poelcamp,
groot 1 m. 406 r.
44
Gekomen/gehuurd van de Abdij van Egmondt.
<1572-1572 Huijbert Hendricxszn. (br.).
<1591-1619 Huijbert Hendricxszn. (eig.).
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-16560 x Trijntgen Claesdr.
<1656-1656 Claes Corneliszn. Briole

Q: Landerijen, genaamd de Bentcamp,
groot 8 m. 306 r.
45
Gekomen/gehuurd van de Abdij van Egmondt.
<1572-1572 Huijbert Hendricxszn. (br.).
<1591-1619 Huijbert Hendrickszn. (eig.).
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-16560 x Trijntgen Claesdr.
<1656-1692 Thonis Thoniszn. v.d. Voort
<1692-0000 Dirk Pieterszn. Bourgoigne
In 1595 is 4 m. 555 r. naar zijn broer
Huijch Hendricxszn. overgegaan.

R: Land, genaamd de Meercamp,
groot 2 m. 34 r.
46
<1609-1619 Huijbert Hendricxszn. (eig.).
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-16560 x Trijntgen Claesdr.
<1656-1673 Jan Corneliszn. Briole

S: Land, groot 2 m. 269 r.47
Gekomen uit de boedel van Willem Floriszn.
<1568-1588 Huijbert Hendricxszn. (eig.).
<1588-0000 Elisabeth Brunt (eig.).
<1588-1572 Huijbert Hendricxszn. (br.).
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-16560 x Trijntgen Claesdr.
<1656-1673 Jan Corneliszn. Briole

T: Land, genaamd de Rietelst,
groot 2 m. 159 r.
48
Gekomen/gehuurd van de abdij van Egmondt.
<1572-1572 Huijbert Hendricxszn. (br.).
<1591-1619 Huijbert Hendricxszn. (eig.).
<1619-1628 Cornelis en Henrick Huijberszn.
<1642-16560 x Trijntgen Claesdr.
<1656-1656 Cornelis Corneliszn. Keijser x
<1656-01673 Hillegont Thonisdr.
<1656-0000 Cornelis Claeszn. Duijndam

Sassenheim:
U: Land, groot 3 m. 3 h.49
<1588-1619 Huijbert Hendricxszn.
<1619-1628 Jaepgen Huijbertsdr.
<
1619/28-1628 Cornelis Huijbertszn. (1/3)
<1619-162802Hendrick Huijberszn. (1/3)
<1619-162802Cornelis Huijbertszn. (1/3)
<1628-1642 Erven Cornelis Huijbertszn.
<1642-1683 Claes Corneliszn. Briole

V: Land, groot 1 m. 5 h.50
<0000-1608 Jan Aelbertszn. in de Kaege
<1608-1619 Huibert Hendricxszn.
<1619-1628 Jaepgen Huijbertsdr.
<1628-1628 Cornelis Huijbertszn.
<1628-1642 Erven Cornelis Huijbertszn.
<1642-1673 Jan Corneliszn. Briole

eig. = eigenaar.
br. = bruiker.

Tabel II (vervolg van tabel I)C

Afbeelding: tabel van de nakomelingen Huijbert Henricxszn. "aen de Poel" & Neeltgen Simonsdr.


homeCornelis Huijbertszn.
Zoon van Huijbert Henricxszn. "aen de Poel" & Neeltgen Simonsdr.
Generatie VII

Cornelis Huijbertszn, geboren omstreeks *1590 (na 1581), overleden voor 07-10-1628. Wonende in de Poelbuyrt te Lisse, Gehuwd op 16-05-1615 te Lisse met Trijntgen Claesdr, afkomstig uit de heerlijkheid van Warmond, overleden tussen 1653 en 16564, Lijsbeth Claesdr. en Annetgen Sijmonsdr. waren werkzaam als dienstmaegden binnen het gezin. Trijntje Claesdr. hertrouwd omtrent 1629 met Thonis Dammaszn. van der Voort, overleden voor 1635. Uit dit huwelijk zijn geboren: Hillegont Thonisdr. van der Voort en Thonis Thoniszn. van der Voort. hertrouwd voor 09-04-1652 met Laurens Corneliszn. Hoeckman4. (VII/003)
Afbeelding rechts: handtekening van Cornelis Huijbertszn. van de Poel. >

Kinderen van Cornelis Huijbertszn. & Trijntgen Claesdr.:

 1. Cornelis (de oude) Corneliszn. van de Poel / Briole, geboren omstreeks *1617, overleden voor 1656. Bouwman, wonende te Lisse. Gehuwd omstreeks *1642 met Trijntge Dircksdr. van Naerdenburgh, overleden voor 20-05-1692. Trijntge hertrouwd met Cornelis Arendszn. de Rode, wonende te Sassenheim5. (VIII/001)

 2. Huijbert Corneliszn. van de Poel / Briole, geboren omstreeks *1619, overleden voor 24-05-1673. Bouwman, wonende te Wassenaar. Vermeld op de lijst van weerbare mannen te Wassenaar (1653). Gehuwd op 03-04-1644 te Wassenaar met Maertge Cornelisdr. van Rhoon, overleden omtrent 1690. Wonende te Wassenaar6. (VIII/002)

 3. Neeltgen Cornelisdr. van de Poel / Briole, geboren omstreeks *1621 (was in 1642 nog minderjarig), overleden voor 1649. Gehuwd omstreeks *1646 met Jan Pieterszn. Puijck van Velsen. Bouwman, wonende te Noordwijkerhout7. (VIII/003)

 4. Claes Corneliszn. van de Poel / Briole, geboren omstreeks *1623, oveleden voor 20-04-1692. Bouwman, ambachtsbewaarder van Sassenheim, wonende in het Westeinde te Sassenheim. Vermeld op de lijst van weerbare mannen te Sassenheim (1653). Gehuwd omstreeks *1648 met Annetgen Sijmonsdr. Buijtendijck8. (VIII/004)

 5. Jan Corneliszn. van de Poel / Briole, geboren omstreeks *1625 (was in 1642 nog minderjarig), overleden voor 24-05-1673. Wonende te Sassenheim. Vermeld op de lijst van weerbare mannen te Sassenheim (1653). Gehuwd omstreeks *1650 met Trijntje Crijnensdr. Schrama. Trijntje Crijnens hertrouwd met Jacob Dircxszn. Lelievelt. Bouwman, wonende te Warmond9. (VIII/005)

Bezittingen van Jan Corneliszn. Briole te Lisse & Sassenheim
In de de Poel polder te Lisse:
B: Land, “daer sijn huijs op staet”,
“De hofstede is inden voorleden troubles ghedestueerd en verbrandt”,
groot 2 m. 84 r.
30.
Gekomen van de wed. Cornelis Huijberszn.
<1656-1673 Jan Corneliszn. Briole
<1673-1692 Weduwe Thonis van der Voort
<1692-0000 Adriaen Sijmonszn. v.Nes (2 m. 570 r.)<
<
1692-1700 Aagje en Antonia v.d. Voort (90 r.)
<1700-0000 Cornelis Jacobus Burgerveen (90 r.)

C: Land, “waer een huijs op staet”,
groot 1 m. 455 r.
31
Gekomen van de wed. Cornelis Huijberszn.
<1656-1673 Jan Corneliszn. Briole {567 r.)
<1656-1659 Cornelis Arentszn. (588 r.)
<1659/73-00Thonis Thoniszn. v.d. Voort 588 r.
<0000-1692 Erven Tonis Thoniszn. v..d Voort
<1692-0000 Adriaen Sijmonszn. van Nes

Landen in de Westgeest te Lisse:
F: 3 stukken land (343, 194, en 700 r.)34
Gekomen van de wed. Cornelis Huijberszn.
<1656-1673 Jan Corneliszn. Briole
<1673-1682 Weduwe Jan Corneliszn. Briole
<1682-0000 Hubert Leenderszn. van Klaverweijde
Landen in de Roversbroek polder te Lisse:
O: Land, genaamd de Winkelhaak,
groot 68 r.
43.
Gekomen van de wed. Cornelis Huijberszn.
<1656-1673 Jan Corneliszn. Briole
<1673-1681 Weduwe Jan Corneliszn. Briole
<1681-0000 Jhr. Cornelis Baen van Vrijehorst

R: Land, genaamd de Meercamp,
groot 2 m. 34 r.
46
Gekomen van de wed.
Cornelis Huijberszn.
<1656-1673 Jan Corneliszn. Briole
<1673-1708>Weduwe Jan Corneliszn. Briole
<1712-0000 Maarten Huijgenszn. Langeveld

S: Land, groot 2 m. 269 r.47
Gekomen van de wed.
Cornelis Huijberszn.
<1656-1673 Jan Corneliszn Briole
<1673-1708>Weduwe Jan Corneliszn. Briole
<1712-0000 Maarten Huijgenszn. Langeveld

Sassenheim:
V: Land, groot 1 m. 5 h.50
Gekomen van de erven
Cornelis Huijberszn.
<1642-1673 Jan Corneliszn. Briole
<1673-1697 Weduwe Jan Corneliszn. Briole
<1697-0000 Pieter Sijmonszn. v. Elstgeest<

homeCornelis Corneliszn. van de Poel / Briole
Zoon van Cornelis Huijberszn. & Trijntgen Claesdr.
Generatie VIII

Cornelis (de oude) Corneliszn. van de Poel / Briole, geboren omstreeks *1617, overleden voor 1656. Bouwman, wonende te Lisse. Gehuwd omstreeks *1642 met Trijntge Dircksdr. van Naerdenburgh, overleden voor 20-05-1692. Trijntge hertrouwd met Cornelis Arendszn. de Rode, wonende te Sassenheim5. (VIII/001)
Afbeelding rechts: handtekening van Cornelis Corneliszn. van de Poel. >

Kinderen van Cornelis Corneliszn. van de Poel / Briole & Trijntge Dircksdr. van Naerdenburgh:

 1. Cornelis (de jonge) Corneliszn. Briole, geboren omstreeks *1644 (voor 1653), overleden te Lisse, begraven op 21-06-1690 te Lisse. Bouwman, wonende te Lisse (*1644-1690). Gehuwd rond 21-05-1672 te Wassenaar en voor de kerk op 12-06-1672 te Wassenaar met Ermpje Dirksdr. van Roon, geboren te Wassenaar, gedoopt op 30-10-1648 te Wassenaar, overleden te Lisse, begraven op 10-03-1689 te Lisse, dochter van Dirck Corneliszn. van Roon & Baertje Cornelisdr10. (IX/001)

 2. Geurtge Cornelisdr. Briole, geboren omstreeks *1646 (voor 1653)11. (IX/002)

Bezittingen van Cornelis Corneliszn. Briole te Lisse
Landen in de Poelpolder te Lisse:
E: Land, groot 2 m. 548 r.33
Gekomen van de
erven Cornelis Huijberszn.
<1642-1656 Cornelis Corneliszn. Briole
<0000-1656 Cornelis Arentszn.
<1656-1672 Huijbert Corneliszn. Briole
Landen in de Westgeest te Lisse:
H: Land, groot 2 m. 422 r.36
Gekomen van de weduwe Cornelis Huijbertszn.
<1656-1661 Kinderen Cornelis Corneliszn. Briole
1656-00000 Kinderen Neeltgen Cornelisdr. Briole
<
1661-0000 Jonkheer Adrianus v.d. Laan


homeCornelis Corneliszn. Briole
Zoon van Cornelis Corneliszn. van de Poel / Briole & Trijntge Dircksdr. van Naerdenburgh
Generatie IX

Cornelis (de jonge) Corneliszn. Briole, geboren omstreeks *1644 (voor 1653), overleden te Lisse, begraven op 21-06-1690 te Lisse. Bouwman, wonende te Lisse (*1644-1690). Gehuwd rond 21-05-1672 te Wassenaar en voor de kerk op 12-06-1672 te Wassenaar met Ermpje Dirksdr. van Roon, geboren te Wassenaar, gedoopt op 30-10-1648 te Wassenaar, overleden te Lisse, begraven op 10-03-1689 te Lisse, dochter van Dirck Corneliszn. van Roon & Baertje Cornelisdr10. (IX/001)
Afbeelding rechts: handtekening van Cornelis Corneliszn. Briole. >

Kinderen van Cornelis Corneliszn. Briole & Ermpje Dirksdr. van Rhoon:

 1. Cornelis Corneliszn. Briole, geboren omstreeks *1679, was in 1693 nog in leven12. (X/001)

 2. Dirck Corneliszn. Briole, geboren omtrent 1683, zijn overlijden werd aangegeven door Cornelis Pieterszn. Adegeest op 09-09-1740 te Wassenaar. Wonende in het Oostdorp te Wassenaar13. (X/002)

 3. Catharin (Trijntje) Cornelisdr. Briole, geboren omtrent 1683, haar overleden werd aangegeven door haar man Tijs Janszn. van Rijn op 03-05-1722 te Wassenaar. Wonende in het Oostdorp te Wassenaar. Gehuwd op 16-05-1706 te Wassenaar en voor de kerk op 16-05-1706 te Wassenaar met Tijs Janszn. van Rijn, jongeman van Voorschoten, zijn overlijden werd aangegeven Maerten Janszn. Tetrode op 23-01-1731 te Wassenaar14. (X/003)

 4. Baartje Cornelisdr. Briole, geboren te Lisse, gedoopt op 16-07-1687 te Lisse, (doopgetuigen waren Cornelis Dirkszn. van Roon en Geertje Dirksdr. van Roon), haar overlijden werd aangegeven door Cornelis Pieterszn. van Raaphorst op 09-05-1706 te Wassenaar. Wonende te Wassenaar15. (X/004)

Bezittingen van Cornelis Corneliszn. Briole en zijn kinderen te Lisse, Wassenaar, Voorschoten & Valkenburg.
Landen in de Westgeest te Lisse:
W: Een woning, met 500 r. land51
Gelegen in de Westgeest in Lisse, aan de Waterlosing genaamd het Mallegat.
<0000-1659 Dochters van der Cluft
<1659-0000 Cornelis Arentsn. de Rode
<
1693-1695 Kinderen Cornelis Corneliszn. Briole
<1695-0000 Huijbert Huijgenszn. van der Cluft

X: Land, groot 3 m.52
Gelegen in de Westgeest.
<0000-1659 Huijgh Janszn. v.d. Cluft
<1659-1693 Cornelis Arentszn. de Rode.0 d
<
1693-1695 Kinderen Cornelis Corneliszn. Briole
<
1695-0000 Nanning Claeszn. van Beijeren

Y: Land, groot 3 m. 300 r.53
Gelegen ten N.O. van het Mallegat te Lisse.
<0000-1680 Jan Dammaszn. Deijserman
<1680-1690 Cornelis Corneliszn. Briole
<1690-1695 Kinderen Cornelis Corneliszn. Briole
<
1695-0000 Nanning Claeszn. van Beijeren

Landen in de Lageveense polder te Lisse:
Z: Weiland, groot 1 m. 250 r.54
Gelegen in de Lageveense polder.
<0000-1662 Cornelis Corneliszn. Keijzer
<0000 000000x Hillegont Thonisdr.
<1662-0000 Cornelis Arentsn. de Rode
<1693-1693 Kinderen Cornelis Corneliszn. Briole
<1693-0000 Jeroen Nannings van Beijeren

Landen te Wassenaar:
1: Land, groot omtrent 80 h.55
Gelegen te Wassenaar aan de Nieuwe wech.
<0000-1682 Erven Dirck Corneliszn. van Roon
<
1682-1690 Cornelis Corneliszn. Briole
<1690-1693 Kinderen Cornelis Corneliszn. Briole
<1693-0000 Pieter Coelen

2: Land, groot omtrent 11 h.
Gelegen te Wassenaar aan de Nieuwe wech.
<0000-1682 Erven Dirck Corneliszn. van Roon
<
1682-1690 Cornelis Corneliszn. Briole
<1690-1693 Kinderen Cornelis Corneliszn. Briole
<1693-0000 Pieter Coelen

3. Teelland, groot 10 h.
Gelegen in de Pijsepolder.

<0000
-1682 Erven Dirck Corneliszn. van Roon
<
1682-1685 Cornelis Corneliszn. Briole
<1685-0000 Cornelis Pieterszn. Raaphorst

4. Teelland, groot 10 h.
Gelegen bij het armen huisje.

<0000
-1682 Erven Dirck Corneliszn. van Roon
<
1682-1685 Cornelis Corneliszn. Briole
<1685-0000 Cornelis Pieterszn. Raaphorst

5. Boerderij Nooitgedacht.
Gelegen aan de Oostdorperweg te Wassenaar.

<1654-0000 Dirck Corneliszn. van Roon
<0000-0000 Cornelis Pieterszn. Raaphorst
<0000-<1731 Tijs Janse van Rijn
<0000-<1740 Dirck Corneliszn. Briole

6. Een stuk wei of hooiland, groot omtrent 2 m. 2 h. 73 r.
Gelegen in het Oostdorp te Wassenaar.
0000-1710 Cornelis Pieterszn. Raaphorst
1710-
0000 Tijs Janse van Rijn en
1710-
00000 Dirk Corneliszn. Briole

Landen te Voorschoten:
7: Land, groot omtrent 20 of 8 h.
<0000-1682 Erven Dirck Corneliszn. van Roon
<
1682-1690 Cornelis Corneliszn. Briole
<1690-1693 Kinderen Cornelis Corneliszn. Briole
<1693-0000 Cornelis Pieterszn. van Raephorst

Landen te Valkenburg:
8: Land, groot omtrent 9 h.
Gelegen te Valkenburg.
<0000-1682 Erven Dirck Corneliszn. van Roon ?
<
1682-1690 Cornelis Corneliszn. Briole
<1690-1693 Kinderen Cornelis Corneliszn. Briole
<1693-0000 Johan Ballering

9: Land, groot omtrent 8,5 h.
Gelegen te Valkenburg.
<0000-1682 Erven Dirck Corneliszn. van Roon ?
<
1682-1690 Cornelis Corneliszn. Briole
<1690-1693 Kinderen Cornelis Corneliszn. Briole
<1693-0000 Maerten Huijgen

homeHuijbert Corneliszn. van de Poel / Briole
Zoon van Cornelis Huijbertszn. & Trijntgen Claesdr.
Generatie VIII

Huijbert Corneliszn. van de Poel / Briole, geboren omstreeks *1619, overleden voor 24-05-1673. Bouwman, wonende te Wassenaar. Vermeld op de lijst van weerbare mannen te Wassenaar (1653). Gehuwd op 03-04-1644 te Wassenaar met Maertge Cornelisdr. van Rhoon, overleden omtrent 1690. Wonende te Wassenaar6. (VIII/002)
Afbeelding rechts: handtekening van Huijbert Corneliszn. van de Poel, foto van de bouwmanswoning aan de Oostdorperweg 194 te Wassenaar, anno 1958
D. >

Kinderen van Huijbert Corneliszn. van de Poel / Briole & Maertie Cornelisdr. van Rhoon:

 1. Cornelia (Neeltje) Hubertsdr. Briole, geboren te Wassenaar, gedoopt op 09-12-1646 te Wassenaar (doopgetuigen waren Jan Pieterszn. en Hillegont Thonisdr.). Wonende te Wassenaar. Gehuwd op 20-06-1679 te Wassenaar met Jan Willemszn. Dijxheul, overleden op 26-06-1681. Cornelia hertrouwd op 02-05-1684 te Wassenaar en voor de kerk op 30-04-1684 te Wassenaar met Pieter Willemszn. Persoon, overleden omtrent 170016. (IX/003)

 2. Jacoba Hubersdr. Briole, geboren te Wassenaar, gedoopt op 11-06-1648 te Wassenaar (doopgetuigen waren Jan Corneliszn. en Jaepie Hubertsdr.) overleden voor 24-08-164917. (IX/004)

 3. Jacoba (Jaepje) Hubertsdr. Briole, geboren te Wassenaar, gedoopt op 24-08-1649 te Wassenaar (doopgetuigen waren Jan Corneliszn. en Jaepie Hubertsdr.), overleden voor 1692. Wonende te Lisse. Gehuwd op 09-04-1677 te Wassenaar en voor de kerk op 09-05-1677 te Wassenaar met Jan Dirckszn. van der Voort18. (IX/005)

 4. Simontie (Sijmetje) Hubertsdr. Briole, geboren te Wassenaar, gedoopt op 20-04-1652 te Wassenaar (doopgetuigen waren Dirck Corneliszn. en Trijntie Dircksdr.). Wonende aan de Groenendijk te Hazerswoude. Gehuwd op 12-09-1677 te Wassenaar en voor de kerk op 12-09-1677 te Wassenaar met Jan Pieterszn. van Raephorst19. (IX/006)

 5. Maria Hubersdr. Briole, geboren te Wassenaar, gedoopt op 22-02-1655 te Wassenaar (doopgetuigen waren Dirck Lourijszn. en Maertie Simonsdr.), overleden voor 01-04-166120. (IX/007)

 6. Catharina (Trijnkie) Hubersdr. Briole, geboren te Wassenaar, gedoopt op 13-01-1657 te Wassenaar (doopgetuigen waren Jan Corneliszn. en Hillegont Thonisdr.), overleden, begraven op 11-04-1707 te Wateringen. Wonende te Wateringen. Gehuwd op 24-06-1687 te Wassenaar en voor de kerk op 22-06-1687 te Wassenaar met Arij Pieterszn. van der Maerl, begraven op 04-07-1719 te Wateringen21. (IX/008)

 7. Heindrick (Hendrick) Hubertszn. Briole, geboren te Wassenaar, gedoopt op 09-06-1658 te Wassenaar (doopgetuigen waren Thonis Thoniszn. en Baertie Cornelisdr.), zijn overlijden werd aangegeven door zijn neef Cornelis Pieterszn. Persoon op 01-04-1721 te Wassenaar. Wonende te Wassenaar. Gehuwd op 13-06-1690 te Wassenaar en voor de kerk op 11-06-1690 te Wassenaar met Maertje Cornelisdr. Pruijs, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 21-12-1708 te Wassenaar, dochter van Cornelis Arentszn. Pruijs en Neeltje Jansdr. Langevelt22. (IX/009)

 8. Maria Hubertsdr. Briole, geboren te Wassenaar, gedoopt op 01-04-1661 te Wassenaar (doopgetuigen waren Cornelis Corneliszn. Keijzer en Trijntgen n.n.). Wonende te Wateringen. Gehuwd op 25-01-1689 te Wassenaar en voor de kerk op 23-01-1689 te Wassenaar met Jan Pieterszn. van der Maerle, jongeman van Wateringen, overleden voor 12-10-170023. (IX/010)

Bezittingen van Huijbert Corneliszn. Briole en zijn nakomelingen te Lisse, Wassenaar & Voorschoten.E
In de de Poel polder te Lisse:
D: Land, groot 5 m. 384 r.32
Gekomen van de erven
Cornelis Huijberszn.
<<1642-1646 Neeltje Cornelisdr Briole (2 m. 1 h.)
<1642/46-1672 Huijbert Corneliszn. (3 m. 2 h.)
<1672-1685 Erven Huijbert Corneliszn. Briole
<1685-0000 Jan Dircxzn. v.d. Voort (2 m. 1 h.),
1685x-00000 Jan Pieterszn. Raaphorst (3 m. 2 h.)

E: Land, groot 2 m. 548 r.33
Gekomen van de erven
Cornelis Huijberszn.
<1642-1656 Cornelis Corneliszn. Briole
<0000-1656 Cornelis Arentszn.
<1656-1672 Huijbert Corneliszn. Briole
<1672-1685 Erven Huijbert Corneliszn. Briole
<1685-0000 Jan Dircxzn. v.d. Voort,
1685-00000 Jan Pieterszn. Raaphorst

Landen in de Roversbroek polder te Lisse:
N: Land, genaamd de Grevelingencamp,
groot 1 m. 150 r.
42
Gekomen van de erven
Cornelis Huijberszn.
<1642-1656 Weduwe Cornelis Huijbertszn.
<1656-1664 Huijbert Corneliszn. Briole
<1664-0000 Gerrit Maertenszn.

Wassenaar:
10: "De woninge met huijs, bargen,
schuijr, groot omtrent 9 m. 2 h."
55
Gelegen in het Oostdorp.
0000-1673 Huijbert Corneliszn. Briole
1673-1685
Erven Huijbert Corneliszn. Briole
1685-1721
Heijndrick Huijbertszn. Briole (1/2)
1685-1729 Maria Huijbertsdr. Briole (1/2)
1721/29-1763
Maria Hendriksdr. Briole
1763-
1729 Erven Maria Hendriksdr. Briole
1777-
1729 Cornelis, Cornelia, Hendrik
0000-00000 en Arij Persoon
0000-1815 Pieter Persoon
1815-1830 Marijtje Beijersbergen
0000000000van Henegouwen de Moor
1830-1833
Erven Marijtje Beijersbergen
0000000000van Henegouwen de Moor
1833-1837
Frederik van Veen (eig.)
1837-
1842 Willem Boudewijn Donker Curtius
0000000000van Tienhoven (eig.).
1842-1853
Jan Wensveen (eig.)
1853-1864
Jacobus Hillenaar (eig).
1864-1896
Henricus den Hollander (eig.)
1896-1926 Maria Cornelia Hooijmans (eig.)
Van 1844 tot 1864 werd de boerderij o.a. bewoond
door
Gerardus Westgeest

11: Teelland, groot 80 r.
Gelegen in het Oostdorp.
1664-1664 Dirk Corneliszn. van Roon0000
1664-1673 Huijbert Corneliszn. Briole
1673-1685
Erven Huijbert Corneliszn. Briole

1685-1721 Heijndrick Huijbertszn. Briole (1/2)
1685-1729 Maria Huijbertsdr. Briole (1/2)
1721/29-1744
Maria Hendriksdr. Briole
1744-0000 Nanning Obdam

12: Een weiland, genaamd de "Besjes weij", groot omtrent 7 m.
Gelegen in het Oostdorp te Wassenaar.
0000-1673 Huijbert Corneliszn. Briole
1673-1685
Erven Huijbert Corneliszn. Briole

1685-1700 Pieter Willemszn. Persoon
1685-00000 x Neeltje Huijbertsdr. Briole (1/2)
1685-0b00Arie Pieterszn. v.d. Maerle
1685-00000 x Trijntje Huijbertsdr. Briole (1/2)
1700-1721
Heindrick Huijbertszn. Briole (3 m. 3 h.)
1700-1730 Feijtje Cornelisdr. Pruijs (3 m. 3 h.)
1721/30-1763 Maria Hendriksdr. Briole (3 m. 3 h.)
1763-
1729 Erven Maria Hendriksdr. Briole
1777-
1729 Cornelis, Cornelia, Hendrik
0000-00000 en Arij Persoon
0000-1815 Pieter Persoon
1815-1830 Marijtje Beijersbergen
0000000000van Henegouwen de Moor
1830-1833
Erven Marijtje Beijersbergen
0000000000van Henegouwen de Moor
1833-1837 Frederik van Veen (eig.)
1837-
1842 Willem Boudewijn Donker Curtius
0000000000van Tienhoven (eig.).

13: Een teeland, genaamd, "de Corten eijnden", groot omtrent 4 h.
Gelegen in het Oostdorp.
0000-1673 Huijbert Corneliszn. Briole
1673-1685
Erven Huijbert Corneliszn. Briole

1685-1700 Pieter Willemszn. Persoon
1685-00000 x Neeltje Huijbertsdr. Briole (1/2)
1685-0b00Arie Pieterszn. v.d. Maerle
1685-00000 x Trijntje Huijbertsdr. Briole (1/2)
1700-1730 Feijtje Cornelisdr. Pruijs
1730-
0000 Dirk Corneliszn. Raaphorst

14: Een weiland, genaamd "de Rossert", met een eigen laan daar aan genaamd de "Cnoopslaan", groot 4 m. 177 r.
Gelegen in het Oostdorp te Wassenaar.
0000-1673 Huijbert Corneliszn. Briole
1673-1685
Erven Huijbert Corneliszn. Briole

1685-1700 Pieter Willemszn. Persoon
1685-00000 x Neeltje Huijbertsdr. Briole (1/2)
1685-0b00Arie Pieterszn. v.d. Maerle
1685-00000 x Trijntje Huijbertsdr. Briole (1/2)
14A: 2 m. 60 r.
1700-1730 Feijtje Cornelisdr. Pruijs
1730-1751 Cornelis Pieterszn. Persoon
1751-
1777 Wed. Cornelis Pieterszn. Persoon
14B: 2 m. 1 h. 10 r.
1700-1721
Heijndrick Huijbertszn. Briole
1721-1763
Maria Hendriksdr. Briole
1763-
1729 Erven Maria Hendriksdr. Briole
1777-
1729 Cornelis, Cornelia, Hendrik
0000-00000 en Arij Persoon
0000-1815 Pieter Persoon
1815-1830 Marijtje Beijersbergen
0000000000van Henegouwen de Moor
1830-1833
Erven Marijtje Beijersbergen
0000000000van Henegouwen de Moor
1833-1837
Frederik van Veen (eig.)
1837-
1842 Willem Boudewijn Donker Curtius
0000000000van Tienhoven (eig.).

15: Een wei of hooiland, genaamd de Kockweij, groot omtrent 2 m. 2 h.
Gelegen in Zuijdwijk in Oostdorp.

Gekomen van Cornelis Arentse Pruijs
1700-1721
Heijndrick Huiberszn. Briole
1721-1763 Maria Hendriksdr. Briole
1763-
1729 Erven Maria Hendriksdr. Briole
1777-
1729 Cornelis, Cornelia, Hendrik
0000-00000 en Arij Persoon
0000-1815 Pieter Persoon
1815-1830 Marijtje Beijersbergen
0000000000van Henegouwen de Moor
1830-1833
Marijtje Beijersbergen
0000000000van Henegouwen de Moor
1833-1837
Frederik van Veen (eig.)
1837-1842
Willem Boudewijn Donker Curtius
0000000000van Tienhoven (eig.).

16:
Een weiland, genaamd de Vinckert met een eigen laan daaraan, groot 1 m.
Gelegen in Zuijdwijk in Oostdorp.
Gekomen van Cornelis Arentse Pruijs
1700-
1729 Heijndrick Huiberszn. Briole

17: "Een huijs, erve en thuijn".
Gelegen in den Dorpe van Wassenaer, op 't Oost End.

0000-1756 Maria Hendriksdr. Briole
1756-
1685 Frans Boot

Voorschoten:
18: Een weiland, groot 2 m. 25 r.
Gelegen aan de Nieuweweg in de Paapwegse polder te Voorschoten.
Gekomen van Cornelis Arentse Pruijs
1700-
1729 Heijndrick Huiberszn. Briole

homeHeindrick Hubertszn. Briole
Zoon van Huijbert Corneliszn. van de Poel / Briole & Maertie Cornelisdr. van Rhoon
Generatie IX

Heindrick (Hendrick) Hubertszn. Briole, geboren te Wassenaar, gedoopt op 09-06-1658 te Wassenaar (doopgetuigen waren Thonis Thoniszn. en Baertie Cornelisdr.), zijn overlijden werd aangegeven door zijn neef Cornelis Pieterszn. Persoon op 01-04-1721 te Wassenaar. Wonende te Wassenaar. Gehuwd op 13-06-1690 te Wassenaar en voor de kerk op 11-06-1690 te Wassenaar met Maertje Cornelisdr. Pruijs, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 21-12-1708 te Wassenaar, dochter van Cornelis Arentszn. Pruijs en Neeltje Jansdr. Langevelt22. (IX/009)
Afbeelding rechts: handtekening van Heindrick Hubertszn. Briole. >

Kinderen van Heindrick Hubertszn. Briole & Maertje Cornelisdr. Pruijs:

 1. Maria (Marijke) Hendricksdr. Briole, gedoopt op 26-04-1691 te Wassenaar (doopgetuigen waren Jan Pieterszn. en Neeltie Huijbertsdr.), haar overleden werd aangegeven door Claes van Tol en Cornelis Binkhorst op 12-09-1763 te Wassenaar. Wonende in het Oostdorp te Wassenaar24. (X/005)

 2. Cornelis Hendrickszn. Briole, gedoopt 23-03-1694 te Wassenaar (doopgetuigen waren Huijgh Gerritszn. en Neeltie Jansdr.), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 25-08-1716 te Wassenaar25 (X/006)

 3. Catharina Hendricksdr. Briole, gedoopt op 28-02-1695 te Wassenaar (doopgetuigen waren Jan Pieterszn. en Trijnkie Huijbertsdr.), waarschijnlijk voor 1700 gestorven26. (X/007)

 4. Trijnkie Hendricksdr. Briole, gedoopt op 29-09-1696 te Wassenaar (doopgetuigen waren Jan Pieterszn. en Trijnkie Huijbertsdr.), waarschijnlijk voor 1700 overleden27. (X/008)


homeClaes Corneliszn. van de Poel / Briole
Zoon van Cornelis Huijbertszn. & Trijntgen Claesdr.
Generatie VIII

Claes Corneliszn. van de Poel / Briole, geboren omstreeks *1623, oveleden voor 20-04-1692. Bouwman, ambachtsbewaarder van Sassenheim, wonende in het Westeinde te Sassenheim. Vermeld op de lijst van weerbare mannen te Sassenheim (1653). Gehuwd omstreeks *1648 met Annetgen Sijmonsdr. Buijtendijck8. (VIII/004)
Afbeelding rechts: handtekening van Claes Corneliszn. van de Poel. >

Kind van Claes Corneliszn. van de Poel / Briole & Annetgen Sijmonsdr. Buijtendijck:

 1. Neeltje (Cornelia) Claesdr. Briole, geboren omstreeks *1650, haar overlijden werd aangegeven op 24-07-1718 te Rijpwetering. Wonende te Zevenhuizen onder Alkemade. Gehuwd omstreeks *1675 met Jacob Lauwerszn. Bouwman. Neeltje hertrouwd op 27-01-1693 te Alkemade en voor de kerk op 25-01-1693 te Rijpwetering met Pieter Dirckszn. de Boer28. (IX/011)

Bezittingen van Claes Corneliszn. Briole te Sassenheim & Lisse.
Sassenheim:
1: Een woning als huis, barg en schuur, met land, groot 3 m. 1 1/2 h.57
Gelegen te Z.O. van de Heerweg in he Westeinde,


Land, groot 2 m. 1/2 h.
Gelegen achter de woning.


Land, groot 1/2 m.
Gelegen aan de voorsz. woning.


Land, gekomen van de Abdij van Egmond daarvan de helft toebehoort aan het Clooster ter leede, groot 10 h. 47 r.

Land, groot 4 h.
Gelegen aan de Menneweg.


Land, groot 11 h.
Gelegen aan de Menneweg.

Gekomen van
Jaepgen Huijbertsdr.
<1661-
0000 Claes Corneliszn. Briole
<0000-1683 Neeltje Claesdr. Briole
<1683-1708 Cornelis Corneliszn. de Rode
2: Een woning als bouwhuis, schuur, bargen en boomgaard met de werf, alsmede 7 1//2 h. wei of teelland gemeen met 4 h. land toebehorende de Abdije van Leeuwenhorst.58
Gelegen te Z.O. van de Heerweg in he Westeinde.
<1668-1679 Claes Corneliszn. Briole
<1679-0000 Adriaen Cappelleman v. Teylingen

U: Land, groot 3 m. 3 h.49
Gekomen van
de erven Cornelis Huijbertszn.
<1642-1683 Claes Corneliszn. Briole
<1683-1683 Neeltje Claesdr. Briole
<1683-0000 Cornelis Corneliszn de Rode

Landen in de Poelpolder te Lisse:
P: Land, genaamd de Poelcamp,
groot 1 m. 406 r.
44.
Gekomen van de weduwe Cornelis Huijbertszn.
<1656-1656 Claes Corneliszn. Briole
<1656-0000 Cornelis Pieterszn. Heemstede

Bronvermelding:

Huijbert (Hubert/Huijbrecht) Henricxszn. "aen de Poel" & Neeltgen Simonsdr.:
001. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse 1608-1622, inv.nr. 4-f.125v, 20-09-1613, NA Den Haag.
002.
003.
004. Dingenboeken van Schout en Schepenen van Lisse, 1611-1623, inv.nr.45-f.45 16-06-1616, NA Den Haag.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse 1645-1660, inv.nr. 8-f.213, 24-05-1656, NA Den Haag.
000. Oud Notarieel archief Leiden, archief 506, inv.nr.171, 17-03-1645, Erfgoed Leiden en omstreken.

Cornelis Huijbertszn. & Trijntgen Claesdr.:
005. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 8-f.213, 24-05-1656, NA Den Haag.
006. Oud Notarieel archief notaris Rens van Schoorel, NL-LdnRAL, Warmond, Notarissen 1671-1917, 1276, inv.nr. 1-f.308, 24-05-1673, Erfgoed Leiden en omsteken.
000. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar 1637-1653, inv.13.I-f.21, scan 42, 03-04-1644, NA Den Haag.
007. ...
008. Notarieelarchief Nieuwveen 1685-1825, archief 131.2.01, inv.nr.2, 26-04-1692, Erfgoed Leiden en omstreken.
009. Oud Notarieel archief notaris Rens van Schoorel, NL-LdnRAL, Warmond, Notarissen 1671-1917, 1276, inv.nr. 1-f.308, 24-05-1673, Erfgoed Leiden en omstreken.

Cornelis Corneliszn. van de Poel / Briole & Trijntge Dircksdr. van Naerdenburgh:
010. Begraafregister van de R.K. statie H. Agatha 1687-1693/1698-1811, inv.nr.08C-f.3, scan 4, 21-06-1690, NA Den Haag.
000. Attestaties van huwelijksproclamaties etc.. Wassenaar 1613-1682, inv.nr.19.I, 21-05-1672, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1641-1679, inv.nr. 5-f.93v, 12-06-1672, NA Den Haag.
000. Begraafregister van de R.K. statie H. Agatha 1687-1693/1698-1811, inv.nr.08C-f.1, scan 2, 10-03-1689, NA Den Haag.
011.

Cornelis Corneliszn. Briole & Ermpje Dirksdr. van Rhoon:
012.
013. Register van ontvangst van impost op begraven Wasenaar 1737-1745, inv.nr.10-f.13v, scan 15, 09-09-1740, NA Den Haag.
014. Register van ontvangst van impost op begraven Wasenaar 1710-1728, inv.nr.9.I-f.47v, scan 49, 03-05-1722, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar 1690-1716, inv.14.II-f.107, scan 93, 16-05-1706,, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie te Wassenaar, inv.nr.2-f.162, 16-05-1706, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Wasenaar 1729-1737, inv.nr.9.2-f.85v, scan 13, 23-01-1731, NA Den Haag.
015. Doopregister van de R.K. statie H. Agatha 1787 d.8-B.I-f.4, 16-07-1687, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Wasenaar 1699-1710, inv.nr.8-f.3, scan 45, 09-05-1706, NA Den Haag.

Huijbert Corneliszn. van de Poel / Briole & Maertie Cornelisdr. van Rhoon:
016. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1641-1679, inv.nr.5-f.24, scan 27, 09-12-1646, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar 1666-1689, inv.nr.14.I-f.31, scan 73, 20-06-1679, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar 1666-1689, inv.nr.14.I-f.46v, scan 104, 02-05-1684, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1680-1730, inv.nr. 6-f.151, 30-04-1684, NA Den Haag.
017. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1641-1679, inv.nr.5-f.30, scan 33, 11-06-1648, NA Den Haag.
018. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1641-1679, inv.nr.5-f.35, scan 38, 24-08-1649, NA Den Haag.
000. Notarieelarchief Nieuwveen 1685-1825, archief 131.2.01, inv.nr.2, 26-04-1692, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar 1666-1689, inv.nr.14.I-f.28, scan 67, 09-04-1677, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1641-1679, inv.nr. 5-f.101v, 09-05-1677, NA Den Haag.
019. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1641-1679, inv.nr.5-f.43v, scan 47, 20-04-1652, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar 1666-1689, inv.nr.14.I-f.29v, scan 70, 12-09-1677, NA Den Haag,
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1641-1679, inv.nr. 5-f.101v, 12-09-1677, NA Den Haag.
020. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1641-1679, inv.nr.5-f.56, scan 59, 22-02-1655, NA Den Haag.
021. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1641-1679, inv.nr.5-f.62, scan 65, 13-01-1657, NA Den Haag.
000. Begraafbroek van de R.K. statie te Wateringen, inv.nr.6A.I-f.39v, scan 83, 11-04-1707, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar 1666-1689, inv.nr.14.I-f.54, scan 119, 24-06-1687, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1680-1730, inv.nr. 6-f.153, 22-06-1687, NA Den Haag.
000. Begraafbroek van de R.K. statie te Wateringen, inv.nr.6A.I-f.36v, scan 85, 04-07-1719, NA Den Haag,.
022. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1641-1679, inv.nr.5-f.66v, scan 70, 09-06-1658, NA Den Haag,
000. Register van ontvangst van impost op begraven Wasenaar 1710-1728, inv.nr.9.I-f.43, scan 44, 02-04-1721, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar 1690-1716, inv.nr.14.II-f.63v, scan 5, 13-06-1690, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1680-1730, inv.nr. 6-f.154, 11-06-1690.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Wasenaar 1699-1710, inv.nr.8-f.11, scan 53, 28-12-1708, NA Den Haag.
023. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar, inv.nr.5-f.73, scan 76, 01-04-1661, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar 1666-1689, inv.nr.14.I-f.58v, scan 128, 25-01-1689, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1680-1730, inv.nr. 6-f.154, 23-01-1689, NA Den Haag.

Heindrick Hubertszn. Briole & Maertje Cornelisdr. Pruijs:
024. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1680-1730, inv.nr.6-f.31, scan 17, 26-04-1691, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Wasenaar 1752-1769, inv.nr.12.I-f.54, scan 55, 12-09-1763, NA Den Haag.
025. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1680-1730, inv.nr.6-f.36, scan 20, 23-03-1693, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Wasenaar 1710-1728, inv.nr.9.I-f.25, scan 26, 25-08-1716, NA Den Haag.
026. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1680-1730, inv.nr.6-f.40, scan 22, 28-02-1695, NA Den Haag.
027. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1680-1730, inv.nr.6-f.44, scan 24, 29-09-1696, NA Den Haag.

Claes Corneliszn. van de Poel / Briole & Annetgen Sijmonsdr. Buijtendijck:
028. Register van ontvangst van impost op begraven Alkemade, inv.nr.7-scan 74, 24-07-1718, NA Den Haag.
000. Trouwboek van het gerecht van Alkemade 1692-1697, Inv.nr.2.II-f.138, scan 18, 27-01-1693, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie te Rijpwetering 1667-1715, inv.nr. 22A-f.16, 25-01-1693, NA Den Haag.

Overige bronnen:
029. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1564-f.14, 1568-f.10v, 1572-f.10v, 1582-f.19, 1588-f.24v, inv.nr. 5629b, 1592-f.26v, 1612-f. , 1620-f.67, Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 4-f.154, 04-02-1615, inv.nr. 5-f.031, 11-05-1622. (316/A)
030. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1582-f.20, 1588-f.25v, inv.nr. 5629b, 1592-f.27v, 1612-f. , 1620-f.69v. Hof van Holland Decreten, akte 3285, 1588-f.25, 29-07-1588, Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.493, 08-04-1656, inv.nr.9-f.199, 24-05-1673, inv.nr.12-f.082v, 20-05-1692. (331/B)
031. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1582-f.20v, 1588-f.25v, inv.nr. 5629b, 1592-f.27v, 1612-f. , 1620-f.70, Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 8-f.213v, 24-05-1656, inv.nr.08-f.282, 06-05-1659, inv.nr.9-f.199, 24-05-1673, inv.nr.12-f.082v, 20-05-1692. (332/C)
032. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1568-f.11, 1572-f.11v, 1582-f.20v, 1588-f.26, inv.nr. 5629b, 1592-f.28, 1612-f.32, 1620-f.71, Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 8-f.019, 07-01-1646, inv.nr.11-f.336v, 27-11-1690, Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.475, 10-05-1642, Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.20-f.070, 17-01-1685. (338/D)
033. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1568-f.11v, 1572-f.11v, 1582-f.20v, 1588-f.25, inv.nr. 5629b, 1592-f.28, 1612-f.32, 1620-f.71. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 4-f.154, 04-02-1615, inv.nr. 8-f.214, 24-05-1656, inv.nr.11-f.336v, 27-11-1690, Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.475, 10-05-1642, Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.20-f.070, 17-01-1685. (339/E)
034. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1582-f.23, 1588-f.28v, inv.nr. 5629b, 1592-f.30v, 1612-f.34v, 1620-f.75v. Hof van Holland Decreten, akte 3285, 1588-f.25, 29-07-1588, Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.493, 08-04-1656, , inv.nr.9-f.199, 24-05-1673, inv.nr.11-f.062, 22-09-1682. (356, 357, 358/F)
035. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629b, 1612-f. , 1620-f. .., , Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.4-f.065, 05-06-1611, inv.nr. 4-f.336v, 23-03-1621, inv.nr. 5-f.103, 03-10-1623. (377/G)
036. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1568-f.13, 1572-f.13v,1582-f.25, 1588-f.30v, inv.nr. 5629b, 1592-f.32v, 1612-f. , 1620-f.83, Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 7-f.199v, 07-06-1635, inv.nr.9-f.012v, 17-05-1661, Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.493, 08-04-1656. (396, 397, 398, 399/H)
037. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629b, 1612-f. , 1620-f.84. (404/I)
038. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629b, 1592-f.33, 1612-f. , 1620-f.84. Hof van Holland Decreten, akte 3285, 1588-f.25, 29-07-1588, Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 8-f.213, 24-05-1656. (405/J)
039. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629b, 1612- , 1620-f.84. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 4-f.46v, 10-06-1610, Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 8-f.213, 24-05-1656. (403/K)
040. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1568-f.18, 1572-f.17v, 1582-f.32, 1588-f.40, inv.nr. 5629b, 1592-f.31v, 1612-f. , 1620-f.121. Hof van Holland Decreten, akte 3285, 1588-f.25, 29-07-1588, Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 8-f.143, 09-04-1652. (598/L)
041. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1572-f.5, 1582-f.9, 1588-f.11v, inv.nr. 5629b, 1592-f.11v. (140/M)
042. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1588-f.14v, inv.nr. 5629b, 1592-f.15, 1612-f. , 1620-f.34v. Hof van Holland Decreten, akte 3285, 1588-f.25, 29-07-1588, Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.493, 08-04-1656, inv.nr. 9-f.066, 26-02-1664, Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.20-f.070, 17-01-1685. (175/N)
043. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1620-f.39v, Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.493, 08-04-1656, inv.nr.9-f.199, 24-05-1673, inv.nr. 11-f.018, 27-05-1681. (196/O)
044. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1568-f.8v, 1572-f.8v, 1582-f.15v, inv.nr. 5629b, 1592-f.18v, 1612-f.22, 1620-f.43v. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 2-f.124, 30-10-1591, inv.nr. 8-f.208v, 27-04-1656, Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.493, 08-04-1656. (212/P)
045. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1572-f.8v, 1582-f.15v, 1588-f.18v, inv.nr. 5629b, 1592-f.18v, 1612-f. , 1620-f.44v. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 2-f.124, 30-10-1591, Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.493, 08-04-1656, inv.nr.12-f.084, 20-05-1692. (216/Q)
046. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629b, 1612-f. 23, 1620-f.26. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 4-f.25, 08-04-1609, inv.nr.9-f.199, 24-05-1673. (221/R)
047. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1588-f.17, inv.nr. 5629b, 1592-f.19v, 1612-f.23, 1620-f.46v. Hof van Holland Decreten, akte 3285, 1588-f.25, 29-07-1588, Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.475, 10-05-1542. Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.493, 08-04-1656, inv.nr.9-f.199, 24-05-1673. (224/S)
048. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629a, 1582-f.15v, 1588-f.18v, inv.nr. 5629b, 1592-f.20v, 1612-f.24v, 1620-f.50. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 2-f.126v, 20-04-1592, inv.nr. 8-f.209, 27-05-1656, Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.493, 08-04-1656. (239/T)
049. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.2-f.179, 03-11-1628, inv.nr.6-f.128v, 18-03-1683, Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.475, 10-05-1642. (U)
050. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.2-f.179, 03-11-1628, inv.nr. 7-f.175v, 03-05-1697, Notarieel archief Notaris Jacob Janszn. de Haas, 506, inv.nr.475, 10-05-1642, Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.9-f.199, 24-05-1673. (V)
051. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 8-f.281, 06-05-1659, inv.nr.12-f.169, 20-05-1693, inv.nr.12-f.249v, 03-05-1695. (W)
052. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 8-f.281v, 06-05-1659, inv.nr.12-f.169, 20-05-1693, inv.nr.12-f.248, 03-05-1695. (X)
053. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 10-f.164v, 22-01-1680, inv.nr.12-f.170v, 20-05-1693, inv.nr.12-f.248, 03-05-1695. (Y)
054. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr. 9-f.033v, 24-03-1662, inv.nr.12-f.169, 20-05-1693, inv.nr.12-f.017v, 26-05-1693. (Z)
055. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.19-f.154, 01-04-1682, inv.nr.20-f.083v, 02-05-1685, inv.nr.20-f.220, 11-03-1693, inv.nr.20-f.220v, 11-03-1693, inv.nr.20-f.221, 13-03-1693.
056. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Wassenaar, inv.nr.20-f.070, 17-01-1685.
057. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.5-f.052, 06-06-1668, inv.nr.6-f.084v, 15-12-1679.
058. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Sassenheim, inv.nr.2-f.041v, 14-05-1622, inv.nr.6-f.128v, 18-03-1683.

Afbeeldingen:
A. Protocollen van overdracht Lisse inv.nr.4-f.87v, 21-05-1612, NA Den Haag.
B. Kaart mogelijke ligging van bezittingen en huurlanden van Huijbert Henricxszn. "aen de Poel" te Lisse, C. Westgeest, 2016.
C. Tabel II, C. Westgeest, 2016.
D. Foto S.J. Bouwma, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer 20250796.
E. Kaart van de bezittingen van Huijbert Corneliszn. Westgeest en zijn nakomelingen te Wassenaar, C. Westgeest, 2017.

 

 

 


A
Aa, Magdaleentje v.d. (16..-<1699)
Aar, Cornelia v.d. (1853-1917)
Agterof, Neeltje (1814-1838)
Agthoven, Maria (1717-1766)
Akker, Gerritje v.d. (1844-1922)
Alckemade, Cornelisje v.(16..-<1690)
Alckemade, Marijtje v. (16..-<1692)
Ammerlaan Elizabeth G. (1894-1952)
Arbouw, Catharina (1830-1870)

B
Bakker, Claasje (*16..-1711)
Bakker, Helena (1913-)
Bakker, Jacob (17..-)
Bakker, Pieter (16..-1711)
Barselaar, Anna v.d. (1859-1907)
Barselaar, Theodorus v.d. (1874-1946)
Baijke, Willem (17..-)
Beeck, Marijtje v. (16..-<1737)
Berg, Helena v.d. (1772-1811)
Berg, Hendrika v.d. (1918-2016)
Berg, Petrus J. v.d. (1918-1998)
Bergman, Petronella A.M. (1918-1993)
Berkel, Catharina E. v. (1909-1988)
Beijersbergen, Johanna M. (1914-2000)
Bierman, Petronella A. (1885-1971)
Blommer, Johannes S. (1865-1928)
Boer, Pieter de (16..-)
Boerman, Apollonia (1752-1807)
Bohemen, Jannetje v. (1770-1849)
Boog, Cornelia v.d. (1707-)
Boot, Joanna (1810-1893)
Borsboom, Johanna M. (1900-1990)
Bourgonje, Pieter v. (16..-1774)
Bouwman, Jacob (16..-)
Breij, Sophia W. (1921-1997)
Briole, Baartje (1687-1706)
Briole, Catharina (1683-1722)
Briole, Catharina (1657-1707)
Briole, Catharina (1695-<1700)
Briole, Claes (*1623-<1692)
Briole, Cornelia (1646-)
Briole, Cornelis (*1617-<1656)
Briole, Cornelis (*1644-1690)
Briole, Cornelis (*1679->1693)
Briole, Cornelis (1694-1716)
Briole, Dirck (1683-1740)
Briole, Geurtge (*1646-)
Briole, Heindrick (1658-1721)
Briole, Huijbert (*1619-<1673)
Briole, Jacoba (1648-<1649)
Briole, Jacoba (1649-<1692)
Briole, Jan (*1625--<1673)
Briole, Maria (1655-<1661)
Briole, Maria (1661-)
Briole, Maria (1691-1763)
Briole, Neeltgen (*1621-<1649)
Briole, Neeltje ("1650-1718)
Briole, Simontie (1652-)
Briole, Trijnkie (1696-<1700)
Broekhuijzen, Willem (1744-1796)
Brouwer, Apolonia G. (1915-1990)
Brouwer, Marijtje (1733-1768)
Brunswijck, Apolonia v. (*16..-)
Bugnum, Petronella (1918-1978)
Buitendijk, Catharina C. (1920-2008)
Burg, Cornelia M.E. v.d. (1906-1987)
Burgmeijer, Maria J. (1896-1981)
Buutveld, Wilhelmus A. (1821-1866)
Buijtendijk, Annetgen (16..-)

C
Christiaanse, Johannes (1800-1890)
Claesdr., Trijntgen (15..-<1656)
Claeszn., Matheus (14..-)
Cleij, Cornelia v.d. (1697-1770)
Cluft, Dammas v.d. (15..-1621)
Cluft, Huijch v.d. (16..-<1597)
Cluft, Jeroen v.d, (1531->1602)
Cluft, Pancraes v.d. (1536-<1595)
Colloos, Jacob (*1635-<1689)
Colijn, Catharina (16..-<1728)
Cornelisdr., Annetgen (*1539->1623)
Cornelisdr., Duijfgen (*1535-<1611)
Cornelisdr., Lijsbeth (*1537-<1614)
Cornelisdr., Maritgen (15..->1640)
Cornelisdr., Maritgen (1618-<1625)
Cornelisdr., Trijntgen (1616-<1625)
Corneliszn., Aris (15..-<1649)
Corneliszn., Dirk (16..-)
Corsdr., Trijntgen (15..-<1672)
Conradi, Theodora (1922-2016)

D
Dam, Cornelis v. (1910-1992)
Deursen, Hubetus v. (1912-2002)
Dircxsdr., Lijsbeth (1604->1640)
Dircxsdr., Maritgen (15..-<1620)
Dircxszn., Florijs (1611->1640)
Dircxszn., Jan (1610-<1616)
Drift, Cornelis v.d. (1829-1886)
Droogh, Wilhelmus (1823-1887)
Duivenvoorde, Cornelia H. (1885-1926)
Duivesteijn, Anna C. (1921-2011)
Dusseldorp, Nicolaas (1734-1800)
Duwel, Hendricus G. (1908-1989)
Duijn, Kniertje v. (1745-1781)
Dijk, Johanna C. v. (1905-1990)
Dijkman, Maria C.A. (1839-1921)
Dijxheul, Jan (16..-1681)

E
Eeden, Hendrika C.M. v. (1912-2001)
Egmond, Huijbertje v. (16..-1722)
Egmond, Leuntje v, (17..-)
Elst, Krijntje v.d. (1724-1779)
Enden, Cornelis G. v.d. (1880-1960)
Enden, Cornelis G. v.d. (1880-1960)

F
Florisdr., Geertgen (15..-<1562)
Florisdr., Katharijn (*1520-<1588)
Fokkes, Hendricus (1808-1894)

G
Gedouw, Huijbert (1765-1796)
Geer, Pieter v.d. (1800-1892)
Geest, Maria v.d. (1769-1817)
Gerards, Arnoldus P. (1865-1911)
Goemans, Anna C. (1851-1927)
Gouweleeuw, Jaspert (17..-)
Graas, Johannes G. (1924-2000)
Gras, Adriana C. (1892-1963)
Groen, Cornelis J. (1913-2003)
Groen, Simon J. (1911-1969)
Groenendijk, Ariaantje (*16..-1731)
Groenendijk, Jacobus C. (1891-1979)
Groenendijk, Jeroentje (16..-<1707)
Groenewegen, Cornelia (1768-1846)
Groenewegen, Cornelia (1808-1870)
Groot, Marcelis de (1749-)
Groot, Maria C. de (1879-1920)

H
Hachmang, Theodorus B. (1923-2015)
Haket, Gerardus P. (1870-1918)
Hase, Cornelis (16..-1723)
Hasken, Anna M. (1913-1993)
Hakkeling, Theodorus A. (1902-1977)
Hassink, Dirk (1731-1784)
Helm, Christianus P. v.d. (1876-1956)
Heemskerk, Gerardus L. (1894-1983)
Heemskerk, Jacobus (1844-1899)
Heister, Hermanus J.F. (1923-1968)
Henricxsdr., Ancommertgen (*1540-<1579)
Henricxszn., Huijbert (1537-<1621)
Henricxszn., Huijch (*1545-<1612)
Hendriks, Johanna H. (1874-1926)
Hesseling, Gijsbert (1797-1849)
Heycoop, Dirkje (17..-)
Hilbers, Adrianus (1913-1997)
Hoen, Petrus J.M. 't (1887-1965)
Hogervorst, Cornelius (1765-1814)
Hollander, Helena den (1772-1833)
Holst, Antonius W. v.d. (1908-1985)
Hoogduijn, Helena (1779-1845)
Hooijmans, Margaretha W.C. (1916-2008)
Hooijmans, Maria C. (1849-1926)
Houten, Dirk v. (1872-1951)
Hugte, Adriana J.M. v. (1892-1956)
Hulst, Cornelis J. v.d. (1918-1976)
Hulst, Johannes v.d. (1859-1924)
Huijbertsdr., Jaepgen (*1575->1650)
Huijbertszn., Cornelis (*1590-<1628)
Huijbertszn., Henrick (*1580-<1640)
Huijgensdr., Catarijn (*1576-)
Huijgensdr., Commertgen (*1580-<1667)
Huijgensdr., Crijntgen (*1592-)
Huijgensdr., Maritgen (*1578-)
Huijgenszn., Cornelis (1508-<1595)
Huijgenszn., Cornelis (*1584-1625)
Huijgenszn., Dircx (*1574-<1612)
Huijgenszn., Hendrick (*1582->1623)
Huijgenszn., Heijnrick (*1515-<1559)

I
IJsbrantsdr. Guiertgen (15..->1664)

J
Jacobs, Catharina J. (1926-2012)
Jager, Claas de (17..-1794)
Joosten, Maria Th.P. (1931-2013)
Juffermans, Maria M. (1918-2018)

K
Kerkman, Geurt (17..-)
Kerkvliet, Fijtje (16..-<1782)
Kerkvliet, Leonardus (1731-1784)
Kersbergen, Cornelia (1819-1862)
Kleij, Cornelis A. v.d. (1881-1956)
Klomp, Anna C.M. (1909-1971)
Klugt, Theodora v.d. (1739-1791)
Kluit, Maartje (1754-1842)
Knoops, Laurentius (1855-1923)
Knijnenburg, Catharina C. (1915-2010)
Knijnenburg, Cornelia J. (1888-1976)
Knijnenburg, Gerardus (1829-1887)
Knijnenburg, Petronella (1842-1908)
Kok, Alida M. (1802-1843)
Kolos, Catharina (1730-1766)
Koot, Catharina W. (1919-1990)
Koot, Gerardus C. (1903-1990)
Kortekaas, Helena (1868-1939)
Kouwenhoven, Johannes (1854-1933)
Kouzijn, Cornelis (1812-1867)
Kraan, Laurens (16..-<1732)
Kraan, Petrus G. (1923-2003)
Krimpen, Anna E. v. (1910-1993)
Kroft, Cornelia (1779-1841)
Kroft, Maria J. v.d. (1887-1959)
Krogt, Alida C.M. v.d. (1881-1953)
Krogt, Cornelia M. v.d. (1876-1936)
Kroon, Jacoba M. (1930-2001)
Kroon, Theodora (1922-2013)

L
Laan, Stephanus v.d. (1834-1909)
Landman, Johannes B. (1857-1931)
Langelaan, Jozina M. (1876-1963)
Langeveld, Arie (1775-1845)
Langeveld, Gerritje (1731-1792)
Langeveld, Jan (1815-1845)
Langeveld, Johannes J. (1885-1943)
Langeveld, Maria (17..-1775)
Langeveld, Mijnsie (1735-1778)
Lans, Margaretha v.d. (1794-1860)
Leent, Maria v. (1707-1731)
Leep, Joannes C. (1800-1848)
Leeuwen, Gerardus v. (1794-1871)
Leeuwen, Gijsbertha v. (1911-1988)
Leeuwen, Jannetje v. (1843-1910)
Leeuwen, Neeltgen v. (1610-<1616)
Leeuwen, Petrus A. v. (1848-1895)
Leeuwen, Willebrordus v. (1839-1909)
Linde, Daniel v.d. (15..-<1625)
Linde, Pieter v.d. (15..-)
Linden, Christiaan H. v.d. (1915-1946)
List, Leonard W. v.d. (1864-1908)
Lubbe, Cornelis v.d. (1794-1870)
Lubbe, Margaretha M. v.d. (1841-1880)

M
Maal, Antonius F.G. (1909-1961)
Maerle, Arij v.d. (16..-1719)
Maerle, Jan v.d. (16..-<1700)
Martinu, Bozena M. (1910-1988)
Matheeuszn., Vranck (*1435->1495)
Matthee, Gerarda M.W. (1914-2001)
Meer, Neeltie v.d. (1739-)
Meershoek, Petrus J. (1867-1952)
Meurs, Johannes v. (1803-1875)
Meijland, Maria (1765-)
Meijster, Wilhelmus (1835-1911)
Moerkerken, Elisabeth (17..-)
Munnikendam, Bartholomeus v. (16..-1704)
Munnikendam, David (1743-1805)

N
Naamloos, Claes (13..-)
Naamloos, Grietje (14..-)
Naamloos, Maritgen (14..-<1556)
Naamloos, Weijntgen (14..-)
Naerdenburgh, Trijntge (16..-<1692)
Nagtegaal, Joanna (1797-1880)
Nes, Anna v. (16..-<1727)
Nes, Marijtje v. (*16..-1708)
Nest, Gerrit op 't (*15..-<1646)
Noort, Clasina v. (1855-1886)
Noort, Joris v. (1874-1939)

O
Olsthoorn, Maria (1812-1853)
Olsthoorn, Petronella B. (1919-2000)
Onderwater, Leonardus G. (1915-1999)
Onderwater, Maria P. (1921-2004)
Oosten, Balduinus v. (1733-1771)
Opzeeland, Gerrit v. (1802-1876)
Ouwersloot, Elisabeth (1817-1890)

P
Paardekooper, Cornelia (1731-1788)
Paardekooper, Pieter (1741-1801)
Paassen, Cornelis A.P. v. (1902-1962)
Paridon, Hendrikus v. (1917-1994)
Persoon, Pieter (16..-1700)
Peterse, Willem (1832-1903)
Pieterse, Martha M. (1912-1997)
Plasier, Christoffel (1919-1994)
Poel, Anna J. v.d. (1885-1968)
Poel, Everardus J. v.d. (1871-1959)
Poel, Helena M. v.d. (1883-1955)
Poel, Leonardus G. v.d. (1876-1963)
Poel, Neeltje v.d. (1817-1885)
Post, Cornelis v.d. (1826-1907)
Poulszn., Bastiaen (16..->1640)
Prins, Grietje (16..-)
Prins, Pieter (1698-)
Pruijs, Maertje (16..-1708)
Pupping, Maria (1818-1904)
Pijnacker, Catharina (1770-1837)

R
Raaphorst, Trijntje (1771-1836)
Raephorst, Jan (16..-)
Ramig, Margaretha (17..-)
Remmerswaal, Petronella A.A. (1882-1951)
Rietveld, Cornelia (1719-1765)
Rode, Grietje de (16..-)
Rodenburg, Anna W. (1851-1932)
Roon, Annetje v. (16..-1713)
Roon, Ermpje v. (1648-1689)
Roon, Maertge v. (16..-1690)
Roon, Pieter v. (17..-1781)
Rooij, Cornelia C. (1926-2000)
Rooijen, Jacobus v. (1809-1848)
Rosenburgh, Marijtje (17..-<1760)
Ruijgrok, Apolonia (1875-1959)
Ruijgrok, Jacobus L, (1894-1962)
Ruijgrok, Joannes (1795-1867)
Ruijgrok, Nicolaus (1796-1852)
Ruijgrok, Pieter (1816-1881)
Rijn, Dirkje v. (*16..-1766)
Rijn, Maerge v. (16..-1655)
Rijn, Petrus v. (1815-1884)
Rijn, Tijs v. (16..-1731)
Rijsen, Cornelius v. (1739-1883)

S
Samson, Marigje (1774-1857)
Samwel, Jacobus A. (1884-1939)
Santbergen, Agatha (16..-1736)
Sanden, Cornelia M. v.d. (1920-2007)
Sandvliet, Jan (16..-1691)
Scheepen, Grietje (1732-)
Scheerlings, Adrianus J. (1806-1869)
Schelvis, Andreas A. (1921-1998)
Schie, Pieter v. (1864-1953)
Schimmel, Helena C. (1878-1964)
Schoten, Cornelia v. (17..-1781)
Schooten, Helena v. (17..-1794)
Schrama, Cornelis (1777-1850)
Schrama, Jacobus (1770-1826)
Schrama, Trijntje (16..-)
Seesink, Elisabeth H. (1911-1982)
Seesink, Johanna G. (1908-1995)
Simonsdr., Neeltgen (15..-<1616)
Slingerland, Johanna M. (1914-1995)
Slootweg, Petrus (1809-1877)
Sonnevelt, Grietje v. (16..-)
Spijker, Jacobus (1803-1877)
Staats, Reinerus (1732-1800)
Stap, Anna M. v.d. (1877-1945)
Steijn, Klaas v. (17..-1760)
Stokman, Hendricus (1899-1975)

T
Terpstra, Catharina J. (1905-1984)
Tol, Apolonia J. v.d. (1885-1948)
Tol, Ariaantje v. (17..-1775)
Tol, Jannetje v. (1688-1745)
Tol, Sophia S. v. (1909-2001)
Turnhout, Cornelis A. (1924-1989)

V
Vaan, Wouter P.J. de (1901-1971)
Valderen Lipse, Maria v. (1814-1861)
Veen, Johanna v. (1906-1984)
Veen, Johannes v. (17..-1765)
Veen, Johannes B. in 't (1874-1961)
Velde, Cornelia v.d. (1807-1862)
Velde, Dirk v.d. (1807-1847)
Velde, Jacobus C. v.d. (1910-1996)
Velde, Johanna W.A. v.d. (1908-)
Veltman, Petrus (1909-1998)
Velsen, Jan v. (16..-)
Velzen, Johannes Th. (1830-1898)
Verbist, Juliana C. (1883-1951)
Verdel, Grietje (*16..-)
Verharen, Johanna H. (1914-1994)
Verheijen, Josephus E. (185-1913)
Vermin, Clasina M. (1924-2011)
Versantvoort, Fredericus L.J.M. (1903-1958)
Verschier, Lubbert (16..-)
Vink, Sophia (1928-1997)
Vliet, Barbara M. (1880-1952)
Vliet, Petrus v. (1870-1934)
Voort, Barbara v.d. (16..-1708)
Voort, Jan v.d. (16..-)
Vranckenszn, Dirck (*1470->1550)
Vranckenszn, Huijch (*1475-<1543)
Vranckenszn, Matheus (14..-^1516)
Vranckenszn, Pieter (14..-1509)
Vreem, Pieter (1771-1845)
Vrolijk, Joannes (1694-1856)

W
Waardeloo, Antonia (1878-1953)
Walters, Arend (17..-1777)
Warmerdam, Gerardus P. (1905-1957)
Werner, Jacobus J. (1912-1981)
Westgeest, Aaltje (1770-1770)
Westgeest, Aaltje (1772-1833)
Westgeest, Adam E. (1878-1920)
Westgeest, Adriana (1833-1868)
Westgeest, Adriana (1878-1960)
Westgeest, Adriana C. (1901-1994)
Westgeest, Adriana C. (1909-1984)
Westgeest, Adriana C. (1915-2003)
Westgeest, Adriana M. (1874-1939)
Westgeest, Adriana Th. (1922-2007)
Westgeest, Adrianus (1706-)
Westgeest, Adrianus (1706-1706)
Westgeest, Adrianus (1708-1759)
Westgeest, Adrianus (1718-<1726)
Westgeest, Adrianus (1724-1779)
Westgeest, Adrianus (1742-1742)
Westgeest, Adrianus (1778-1779)
Westgeest, Adrianus (1780-1780)
Westgeest, Adrianus (1809-1888)
Westgeest, Adrianus (1846-1846)
Westgeest, Adrianus (1850-1926)
Westgeest, Adrianus A. (1922-1999)
Westgeest, Adrianus C. (1884-1902)
Westgeest, Adrianus I. (1874-1874)
Westgeest, Adrianus J. (1913-1996)
Westgeest, Adrianus J. (1914-1992)
Westgeest, Adrianus M. (1934-2009)
Westgeest, Adrianus P. (1878-1959)
Westgeest, Adrianus P. (1902-1995)
Westgeest, Adrianus W. (1919-1994)
Westgeest, Adrianus W.Th. (1912-1982)
Westgeest, Aegje (1778-1778)
Westgeest, Agatha (1705-1705)
Westgeest, Agatha (1734-)
Westgeest, Agatha (1739-1739)
Westgeest, Agatha (1741-1741)
Westgeest, Agatha (1742-1744)
Westgeest, Agatha (1745-1771)
Westgeest, Aleidis (1746-1754)
Westgeest, Alida A. (1924-1925)
Westgeest, Alida A. (1927-2011)
Westgeest, Alida J. (1837-1901)
Westgeest, Alida M. (1879-1954)
Westgeest, Anna (1699-)
Westgeest, Anna (1707-)
Westgeest, Anna (1709-1739)
Westgeest, Anna (1716-1799)
Westgeest, Anna (1719-)
Westgeest, Anna (1734-<1735-)
Westgeest, Anna (1735-1798)
Westgeest, Anna (1737-1737)
Westgeest, Anna (1737-1772)
Westgeest, Anna (1738-1822)
Westgeest, Anna (1847-1925)
Westgeest, Anna (1848-1932)
Westgeest, Anna A,M. (1926-2013)
Westgeest, Anna M. (1832-1890)
Westgeest, Anna M. (1879-1946)
Westgeest, Anna M. (1911-1911)
Westgeest, Alida M. (1847-1862)
Westgeest, Anna M. (1884-1953)
Westgeest, Anna M. (1885-1886)
Westgeest, Anna W.M. (1909-1996)
Warmondt, Antje (16..-<1704)
Westgeest, Antje (*1703-1732)
Westgeest, Antonius (1782-1782)
Westgeest, Antonius J.J. (1927-2007)
Westgeest, Apollonia (1732-)
Westgeest, Apollonia (1736-<1746)
Westgeest, Apollonia (1734-1800)
Westgeest, Apollonia (1802-1855)
Westgeest, Apolonia (1775-1819)
Westgeest, Apolonia J. (1925-1998)
Westgeest, Apolonia A.M. (1916-1988)
Westgeest, Arie (1773-1803)
Westgeest, Arie (1780-1792)
Westgeest, Arnoldus (1773-1782)
Westgeest, Arij (1813-1921)
Westgeest, Augustinus (1917-2012)
Westgeest, Bartholomeus A. (1887-1961)
Westgeest, Catharina (1728-1803)
Westgeest, Catharina (1730-1772)
Westgeest, Catharina (1732-<1744)
Westgeest, Catharina (1744-1815)
Westgeest, Catharina (1775-1859)
Westgeest, Catharina (1854-1911)
Westgeest, Catharina (1860-1910)
Westgeest, Catharina C. (1905-1927)
Westgeest, Catharina P. (1874-1950)
Westgeest, Catharina P. (1912-1934)
Westgeest, Catharina P. (1912-1989)
Westgeest, Catharina W. (1777-1844)
Westgeest, Catrijn (1689-1773)
Westgeest, Clasina A.M.A. (1898-1990)
Westgeest, Clasina M.A. (1897-1898)
Westgeest, Crijna (1802-1868)
Westgeest, Columba (1685-1775)
Westgeest, Cornelia (*1677-1732)
Westgeest, Cornelia (1705-)
Westgeest, Cornelia (1708-1708)
Westgeest, Cornelia (1800-1857)
Westgeest, Cornelia (1806-1884)
Westgeest, Cornelia (1808-1861)
Westgeest, Cornelia (1828-1877)
Westgeest, Cornelia (1835-1896)
Westgeest, Cornelia (1844-1903)
Westgeest, Cornelia (1801-1801)
Westgeest, Cornelia (1805-1855)
Westgeest, Cornelia (1844-1911)
Westgeest, Cornelia (1848-1865)
Westgeest, Cornelia (1856-1922)
Westgeest, Cornelia (1861-1862)
Westgeest, Cornelia (1880-1880)
Westgeest, Cornelia A. (1913-1913)
Westgeest, Cornelia A.C. (1948-1982)
Westgeest, Cornelia C. (1894-1894)
Westgeest, Cornelia F. (1877-1952)
Westgeest, Cornelia J. (1914-1970)
Westgeest, Cornelia M. (1906-1996)
Westgeest, Cornelia M.E. (1922-2006)
Westgeest, Cornelia Th. (1873-1943)
Westgeest, Cornelia Th. (1918-2010)
Westgeest, Cornelis (1607->1662)
Westgeest, Cornelis (*1663-<1704)
Westgeest, Cornelis (*1665-)
Westgeest, Cornelis (>1734-1741)
Westgeest, Cornelis (1738-1829)
Westgeest, Cornelis (1757-1769)
Westgeest, Cornelis (1783-1856)
Westgeest, Cornelis (1791-1792)
Westgeest, Cornelis (1844-1909)
Westgeest, Cornelia (1853-1853)
Westgeest, Cornelis (1801-1801)
Westgeest, Cornelis (1812-1879)
Westgeest, Cornelis (1834-1834)
Westgeest, Cornelis (1841-1902)
Westgeest, Cornelis (1909-1953)
Westgeest, Cornelis A. (1873-1874)
Westgeest, Cornelis A. (1912-1940)
Westgeest, Cornelis E. (1905-2000)
Westgeest, Cornelis H. (1914-1935)
Westgeest, Cornelis J. (1873-1926)
Westgeest, Cornelis J. (1881-1921)
Westgeest, Cornelis J. (1882-1968)
Westgeest, Cornelis J. (1884-1971)
Westgeest, Cornelis J. (1914-1914)
Westgeest, Cornelis J. (1917-1918)
Westgeest, Cornelis J. (1919-2001)
Westgeest, Cornelis J. (1908-1988)
Westgeest, Cornelis J. (1919-1947)
Westgeest, Cornelis L. (1876-1906)
Westgeest, Cornelis M. (1921-2016)
Westgeest, Cornelis Th. (1925-1926)
Westgeest, Cornelius (1696-<1716)
Westgeest, Cornelius (1716-1762)
Westgeest, Cornelius (1724-)
Westgeest, Cornelius (1735-1753)
Westgeest, Cornelius (1737-1809)
Westgeest, Cornelius (1771-1843)
Westgeest, Cornelius (1778-1778)
Westgeest, Cornelius (1791-1792)
Westgeest, Cornelius (1804-1805)
Westgeest, Cornelius (1811-1877)
Westgeest, Daniel (1698-1733)
Westgeest, Daniel (1702-1772)
Westgeest, Daniel (1732-1732)
Westgeest, Daniel (1734-1734)
Westgeest, Daniel (1736-1808)
Westgeest, Dirck (1618-<1653)
Westgeest, Dirck (*1670-1748)
Westgeest, Dirk (1719-1719)
Westgeest, Dirk (1720-1741)
Westgeest, Dirk (1784-1849)
Westgeest, Dirk (1761-1809)
Westgeest, Dirk (1799-1800)
Westgeest, Dirk (1819-1819)
Westgeest, Elisabeth (1810-1810)
Westgeest, Elisabeth (1813-1814)
Westgeest, Elisabeth (1815-1815)
Westgeest, Elisabeth (1816-1816)
Westgeest, Elisabeth (1793-1838)
Westgeest, Elisabeth (1837-1906)
Westgeest, Elisabeth (1863-1863)
Westgeest, Elisabeth C. (1893-1972)
Westgeest, Elisabeth M. (1892-1893)
Westgeest, Elisabetha (1739-1780)
Westgeest, Elisabetha (1762-1762)
Westgeest, Elizabeth (1775-1782)
Westgeest, Elizabeth C. (1891-1973)
Westgeest, Elizabeth H. (1928-1996)
Westgeest, Elizabetha (1777-1782)
Westgeest, Engelbertus C. (1918-2006)
Westgeest, Franciscus (1839-1840)
Westgeest, Franciscus (1842-1917)
Westgeest, Franciscus C. (1912-1977)
Westgeest, Franciscus G. (1913-1966)
Westgeest, Franciscus A. (1920-1994)
Westgeest, Franciscus C. (1906-1965)
Westgeest, Franciscus C. (1904-1905)
Westgeest, Franciscus S. (1914-1978)
Westgeest, Franciscus W. (1879-1960)
Westgeest, Fijtje (1773-1840)
Westgeest, Geertje (1782-1782)
Westgeest, Geertruda (1850-1891)
Westgeest, Geertrudes (1848-1848)
Westgeest, Geertruida (1837-1897)
Westgeest, Geertruida (1843-1846)
Westgeest, Geertruida Th. (1880-1880)
Westgeest, Gerarda (1798-1855)
Westgeest, Gerarda (1806-1837)
Westgeest, Gerarda (1882-1904)
Westgeest, Gerarda M.P. (1910-2005)
Westgeest, Gerarda P. (1911-1980)
Westgeest, Gerardus (1800-1869)
Westgeest, Gerardus (1835-1835)
Westgeest, Gerardus (1837-1838)
Westgeest, Gerardus A.M. (1911-1971)
Westgeest, Gerardus C. (1876-1878)
Westgeest, Gerardus C. (1882-1956)
Westgeest, Gerardus J. (1888-1973)
Westgeest, Gerardus J. (1917-1982)
Westgeest, Gerardus J.C. (1910-1990)
Westgeest, Gerardus Th. (1875-1876)
Westgeest, Gerardus W. (1872-1872)
Westgeest, Gertrudis (1767-1774)
Westgeest, Geurt H.L. (1911-1983)
Westgeest, Grietje (*1740-1760)
Westgeest, Grietje (1763-1789)
Westgeest, Helena (1870-1870)
Westgeest, Helena (1843-1911)
Westgeest, Helena C. (1886-1953)
Westgeest, Helena C.M. (1909-2003)
Westgeest, Helena G. (1922-2015)
Westgeest, Hendrikus F. (1881-1881)
Westgeest, Hendrikus F. (1882-1882)
Westgeest, Hesther (1803-1865)
Westgeest, Huberta (1788-1864)
Westgeest, Huberta H.C. (1876-1877)
Westgeest, Hubertgen (1620-<1691)
Westgeest, Hubertus (1791-1868)
Westgeest, Hubertus P.J. (1927-2001)
Westgeest, Huijch (*1616-<1638)
Westgeest, Huijch (1624-<1691)
Westgeest, Huijg (*1725-1789)
Westgeest, Ignatius (1929-2010)
Westgeest, Jacob (1800-1800)
Westgeest, Jacoba (1781-1811)
Westgeest, Jacoba M. (1875-1915)
Westgeest, Jacoba M.A. (1905-1929)
Westgeest, Jacobus (*1678-1742)
Westgeest, Jacobus (1703-)
Westgeest, Jacobus (1713-1768)
Westgeest, Jacobus (1764-1764)
Westgeest, Jacobus (1808-1864)
Westgeest, Jacobus (1869-1909)
Westgeest, Jacobus C. (1845-1845)
Westgeest, Jacobus J. (1881-1899)
Westgeest, Jacobus P.A. (1927-2014)
Westgeest, Jacobus W. (1918-1962)
Westgeest, Jacobus W. (1920-1997)
Westgeest, Jan (1653-)
Westgeest, Jan (*1691-<1755)
Westgeest, Jan (>1734-1740)
Westgeest, Jan (*1740-1746)
Westgeest, Jeroentje (1709-1768)
Westgeest, Jeron (1692-1724)
Westgeest, Joanna (1712-1758)
Westgeest, Joanna (1725-1725)
Westgeest, Joanna (1748-1748)
Westgeest, Joanna (1749-1790)
Westgeest, Joanna (1751-1751)
Westgeest, Joannes (1710-1710)
Westgeest, Joannes (1726-1726)
Westgeest, Joannes (1728-1728)
Westgeest, Joannes (1729-1775)
Westgeest, Joannes (1740-)
Westgeest, Joannes (1745-1745)
Westgeest, Joannes (1769-1845)
Westgeest, Joannes (1769-1823)
Westgeest, Joannes (1819-1852)
Westgeest, Job (1772-1853)
Westgeest, Joes (1765-1765)
Westgeest, Johanna (1814-1873)
Westgeest, Johanna (1835-1836)
Westgeest, Johanna (1836-1836)
Westgeest, Johanna (1851-1885)
Westgeest, Johanna (1876-1964)
Westgeest, Johanna A. (1870-1922)
Westgeest, Johanna A.C.M. (1881-1958)
Westgeest, Johanna C. (1892-1968)
Westgeest, Johanna E. (1917-1935)
Westgeest, Johanna E. (1923-2017)
Westgeest, Johanna H. (1921-2012)
Westgeest, Johanna J.M. (1915-2001)
Westgeest, Johanna M. (1884-1914)
Westgeest, Johanna M. (1921-2007)
Westgeest, Johanna M. (1926-2016)
Westgeest, Johanna M.C.A. (1896-1953)
Westgeest, Johannes (1697-1760)
Westgeest, Johannes (*1675-1721)
Westgeest, Johannes (1843-1910)
Westgeest, Johannes (1846-1846)
Westgeest, Johannes (1849-1950)
Westgeest, Johannes (1915-1919)
Westgeest, Johannes A. (1898-1984)
Westgeest, Johannes C. (1886-1973)
Westgeest, Johannes C. (1911-1911)
Westgeest, Johannes C. (1915-2001)
Westgeest, Johannes J. (1885-1971)
Westgeest, Johannes L. (1927-2002)
Westgeest, Johannes Th. (1912-1997)
Westgeest, Josep (1887-1961)
Westgeest, Joseph (1924-2007)
Westgeest, Josephus C. (1883-1884)
Westgeest, Josephus M. (1878-1878)
Westgeest, Josina G. (1920-2008)
Westgeest, Jozef J. (1923-2000)
Westgeest, Klasina (1835-1872)
Westgeest, Krijna (1801-1801)
Westgeest, Leendert (1799-1800)
Westgeest, Leendert (1800-1825)
Westgeest, Leonardus (1709-1709)
Westgeest, Leonardus (1718-1718)
Westgeest, Leonardus (1719-1719)
Westgeest, Leonardus (1730-1801)
Westgeest, Leonardus (1811-1872)
Westgeest, Leonardus (1846-1846)
Westgeest, Leonardus (1851-1917)
Westgeest, Leonardus A, (1917-1994)
Westgeest, Leonardus B. (1886-1943)
Westgeest, Leonardus J. (1913-1994)
Westgeest, Leonardus J. (1914-1986)
Westgeest, Leonardus G. (1875-1961)
Westgeest, Leonardus G. (1916-1917)
Westgeest, Leonardus G. (1920-2005)
Westgeest, Leonardus J.M. (1918-1986)
Westgeest, Leonardus P. (1872-1886)
Westgeest, Leonardus Th. (1914-1950)
Westgeest, Lijsbeth (>1734-1737)
Westgeest, Lijsbeth (>1737-1754)
Westgeest, Maartje (1814-1848)
Westgeest, Maerge (1647
Westgeest, Magdalena (1704-1704)
Westgeest, Magdalena (1706-1706)
Westgeest, Margaretha (1749-1768)
Westgeest, Maria (*1641-<1676)
Westgeest, Maria (1701-)
Westgeest, Maria (1721-)
Westgeest, Maria (1723-1723)
Westgeest, Maria (1723-1795)
Westgeest, Maria (1726-1726)
Westgeest, Maria (1730-1730)
Westgeest, Maria (1731-1776)-)
Westgeest, Maria (1738-1802)
Westgeest, Maria (1738-1804)
Westgeest, Maria (1743-1743)
Westgeest, Maria (1760-1760)
Westgeest, Maria (1765-1765)
Westgeest, Maria (1770-1795)
Westgeest, Maria (1771-1773)
Westgeest, Maria (1797-1832)
Westgeest, Maria (1805-1872)
Westgeest, Maria (1839-1939)
Westgeest, Maria (1842-1842)
Westgeest, Maria (1844-1845)
Westgeest, Maria (1847-1919)
Westgeest, Maria (1851-1851)
Westgeest, Maria (1852-1853)
Westgeest, Maria (1859-1943)
Westgeest, Maria (1878-1958)
Westgeest, Maria (1920-2002)
Westgeest, Maria A. (1890-1944)
Westgeest, Maria C. (1890-1963)
Westgeest, Maria B. (1925-2015)
Westgeest, Maria C. (1903-1941)
Westgeest, Maria C. (1904-1983)
Westgeest, Maria C. (1907-1989)
Westgeest, Maria C. (1912-1913)
Westgeest, Maria C.A. (1904-1994)
Westgeest, Maria E. (1917-2006)
Westgeest, Maria H. (1915-1915)
Westgeest, Maria H. (1886-1961)
Westgeest, Maria J. (1839-1840)
Westgeest, Maria J. (1842-1902)
Westgeest, Maria J. (1872-1951)
Westgeest, Maria J. (1875-1876)
Westgeest, Maria J. (1878-1892)
Westgeest, Maria P. (1883-1976)
Westgeest, Maria P. (1910-1911)
Westgeest, Maria P. (1915-1915)
Westgeest, Maria P. (1916-2003)
Westgeest, Maria P.J. (1914-2001)
Westgeest, Martina (1707-1766)
Westgeest, Martinus (1855-1855)
Westgeest, Marijtje (*1694-1742)
Westgeest, Marijtje (1713-1741)
Westgeest, Marijtje (>1737-1746)
Westgeest, Naamloos (*1694-<1704)
Westgeest, Naamloos (-1699)
Westgeest, Naamloos (1707-1707)
Westgeest, Naamloos (1707-1707)
Westgeest, Naamloos (-1708)
Westgeest, Naamloos (1710-1710)
Westgeest, Naamloos (1710-1710)
Westgeest, Naamloos (1725-1725)
Westgeest, Naamloos (-1731)
Westgeest, Naamloos (1732-1732)
Westgeest, Naamloos (1735-1735)
Westgeest, Naamloos (1735-1735)
Westgeest, Naamloos (<1759-1759)
Westgeest, Naamloos (1768-1768)
Westgeest, Naamloos (1795-1795)
Westgeest, Naamloos (1799-1799)
Westgeest, Naamloos (1830-1830)
Westgeest, Naamloos (1833-1833)
Westgeest, Naamloos (1871-1871)
Westgeest, Naamloos (1876-1876)
Westgeest, Naamloos (1879-1879)
Westgeest, Naamloos (1881-1881)
Westgeest, Naamloos (1886-1886)
Westgeest, Naamloos (1889-1889)
Westgeest, Naamloos (1902-1902)
Westgeest, Naamloos (1902-1902)
Westgeest, Naamloos (1908-1908)
Westgeest, Naamloos (1913-1913)
Westgeest, Naamloos (1914-1914)
Westgeest, Naamloos (1915-1915)
Westgeest, Naamloos (1915-1915)
Westgeest, Naamloos (1916-1916)
Westgeest, Naamloos (1918-1918)
Westgeest, Naamloos (1925-1925)
Westgeest, Neeltje (1858-1928)
Westgeest, Nicolaas A.P. (1906-1984)
Westgeest, Petronella (1703-<1711)
Westgeest, Petronella (1711-<1726)
Westgeest, Petronella (1727-1727)
Westgeest, Petronella (1803-1884)
Westgeest, Petronella (1807-1831)
Westgeest, Petronella (1875-1947)
Westgeest, Petronella A. (1909-1952)
Westgeest, Petronella H.J. (1924-1999)
Westgeest, Petronella M.A.J. (1908-1927)
Westgeest, Petrus (1704-)
Westgeest, Petrus (1705-1705)
Westgeest, Petrus (1714-<1726)
Westgeest, Petrus (1716-<1726)
Westgeest, Petrus (1720-)
Westgeest, Petrus (1722-)
Westgeest, Petrus (1732-1783)
Westgeest, Petrus (1765-1765)
Westgeest, Petrus (1766-1769)
Westgeest, Petrus (1803-1884)
Westgeest, Petrus (1839-1887)
Westgeest, Petrus (1858-1926)
Westgeest, Petrus (1892-1892)
Westgeest, Petrus A.J. (1907-1908)
Westgeest, Petrus A.J. (1910-1970)
Westgeest, Petrus G. (1909-1965)
Westgeest, Petrus H. (1875-1939)
Westgeest, Petrus J. (1888-1957)
Westgeest, Petrus J. (1918-1975)
Westgeest, Petrus J. (1938-2008)
Westgeest, Petrus J.J. (1914-1988)
Westgeest, Petrus L. (1879-1945)
Westgeest, Petrus W. (1894-1990)
Westgeest, Petrus W. (1912-1996)
Westgeest, Petrus Th. (1916-1979)
Westgeest, Pieter (1622-<1682)
Westgeest, Pieter (*1670-)
Westgeest, Pieter (1756-1799)
Westgeest, Pieter (1768-1846)
Westgeest, Pieter (*1700-1764)
Westgeest, Pieter J. (1900-1962)
Westgeest, Pleuntje (1777-1857)
Westgeest, Rochus (1700-1771)
Westgeest, Rochus (1764-1764)
Westgeest, Rochus (1771-1840)
Westgeest, Rochus (1772-1785)
Westgeest, Rochus (1787-1807)
Westgeest, Rochus (1846-1847)
Westgeest, Rochus (1846-1852)
Westgeest, Rochus (1849-1849)
Westgeest, Rochus (1856-1858)
Westgeest, Simon (1649-<1703)
Westgeest, Simon (1702-1726)
Westgeest, Simon (1706-1706)
Westgeest, Simon (1714-1714)
Westgeest, Simon (1715-1781)
Westgeest, Simon (1716-<1717)
Westgeest, Simon (1717-<1729)
Westgeest, Simon (1726-1726)
Westgeest, Simon (1729--<1741)
Westgeest, Simon (1734-1786)
Westgeest, Simon (1741-1806)
Westgeest, Simon (1779-1794)
Westgeest, Simon (1800-1800)
Westgeest, Simon (1803-1826)
Westgeest, Sophia (1769-1835)
Westgeest, Sijmetje (1773-1774)
Westgeest, Sijmon (*1586-<1638)
Westgeest, Sijmon (*1645-1691)
Westgeest, Sijmon (*1658-1718)
Westgeest, Sijmon (1695-1745)
Westgeest, Sijmontje (1729-)
Westgeest, Teuntje (1783-1783)
Westgeest, Theodora (1802-1802)
Westgeest, Theodora (1811-1863)
Westgeest, Theodora (1815-1815)
Westgeest, Theodora (1834-1866)
Westgeest, Theodora (1850-1855)
Westgeest, Theodora C. (1911-1930)
Westgeest, Theodora M. (1907-1928)
Westgeest, Theodora P. (1917-1983)
Westgeest, Theodorus (1732-1732)
Westgeest, Theodorus (1740-1812)
Westgeest, Theodorus (1753-1823)
Westgeest, Theodorus (1774-1843)
Westgeest, Theodorus (1807-1807)
Westgeest, Theodorus (1832-1833)
Westgeest, Theodorus (1836-1899)
Westgeest, Theodorus (1836-1903)
Westgeest, Theodorus (1839-1870)
Westgeest, Theodorus (1882-1970)
Westgeest, Theodorus (1878-1939)
Westgeest, Theodorus (1916-1969)
Westgeest, Theodorus C. (1913-1916)
Westgeest, Theodorus C. (1923-2008)
Westgeest, Theodorus E, (1915-1967)
Westgeest, Theodorus J. (1904-1904)
Westgeest, Theodorus L. (1886-1949)
Westgeest, Theodorus L. (1906-1972)
Westgeest, Theodorus L.M. (1916-1988)
Westgeest, Trijntje (1651-1698)
Westgeest, Wilhelmina (1840-1842)
Westgeest, Wilhelmina M. (1885-1885)
Westgeest, Wilhelmina M, (1909-2005)
Westgeest, Wilhelmina M, (1913-1988)
Westgeest, Wilhelmina Th.J. (1805-1929)
Westgeest, Wilhelmus (1724-1802)
Westgeest, Wilhelmus (1757-1757)
Westgeest, Wilhelmus (1930-2000)
Westgeest, Wilhelmus A. (1897-1975)
Westgeest, Wilhelmus A. (1932-2016)
Westgeest, Wilhelmus A.I. (1906-1909)
Westgeest, Wilhelmus G. (1872-1944)
Westgeest, Wilhelmus G. (1868-1930)
Westgeest, Wilhelmus J. (1874-1944)
Westgeest, Wilhelmus J. (1880-1972)
Westgeest, Wilhelmus J. (1918-1919)
Westgeest, Wilhelmus J. (1920-1946)
Westgeest, Wilhelmus J.M. (1910-1978)
Westgeest, Willem (1775-1776)
Westgeest, Willem (1815-1872)
Westgeest, Willem (1864-1864)
Westgeest, Willem G. (1809-1872)
Westgeest, Willemijntje (1813-1840)
Westgeest, IJsbrant (1620->1688)
Westgeest, IJsbrant (1695-1764)
Wiel, Joanna H.J. v.d. (1919-1980)
Wieringen, Jacobus v. (1775-1854)
Willemszn., Cornelis (16..-1730)
Willemszn., Engel (*15..-)
Winter, Gerritje de (1742-1803)
Wissen, Hermanus v. (1841-1926)
Worms ter Hal, Hendrina (17..-1791)
Wou, Leendert v. (15..-)

Z
Zandbergen, Gertruida C.M. (1906-2001)
Zandvliet, Louis L. (1922-2008)
Zeyde, Antoni v.d. (1774-1859)
Zon, Willem v.d. (*16..-1742)
Zonneveld, Margaretha (1768-1813)
Zuiderduin, Cornelis (1878-1952)
Zijden, Petrus v.d. (1849-1918)


 


Westgeest VariafacebooktwitterNiets van deze site mag worden gedupliceerd
danwel gepubliceerd zonder vooraf toestemming van
C. Westgeest.
07-03-19 19:32 -
MMXIX - 2003-2019