| | | Namenindex | Statistieken | Beeldbank | Contact |   

homeSijmon Huijgenszn. Westgeest
Zoon van Huijch Henricxszn. & Maritgen Dircxsdr.
Generatie VII

Sijmon Huijgenszn. Westgeest, geboren omstreeks *1592, overleden tussen 03-03-1632 en 27-03-1638 te Lisse. Bouwman op een boerderij die hij huurde van de heer van Schagen in de Westgeest te Lisse. In 1619 kwam Sijmon met zijn broers en zwagers over een: “dat  hij alleen de bouwerie behouden sal, so wel de beternisse vande bruijckwaren der  hofstede en landen tegenwoordig annex sijnde, als oock de koeijen, peerden, schapen, hoij, stroo wagen, plouch eggen en voort al t’ gene dat tot zelve bouweringe eenig sints dienende ende behorende en, 't samen voorde somme van negen hondert guldens”. Als dienstknecht was zijn neef Cornelis Dircxszn. Westgeest werkzaam binnen het gezin (1623). In 1627 was hij voor korte periode schepen van Lisse. Gehuwd omstreeks *1613 met Guiertgen IJsbrantsdr., geboren in 15.., overleden na 1664. Dochter van IJsbrant Corneliszn. en Nielsgen Pietersdr. Verdel. Guiertgen hertrouwd omstreeks *1653 met Lenaert Corneliszn. Verdel, weduwnaar van Trijntgen Crijnensdr. Cortswagen.1 (VII/010)
Afbeelding rechts: handtekening van Sijmon Huijgenszn. Westgeest. >

Kinderen van Sijmon Huijgenszn. Westgeest & Guiertgen IJsbrantsdr.:

 1. Huijch Sijmonszn., geboren omstreeks *1616 te Lisse, overleden tussen 1623 en 27-03-1638 te Lisse.2 (VIII/014)

 2. Dirck Sijmonszn. Westgeest, geboren omtrent 1618 te Lisse, overleden tussen 25-03-1645 en 24-08-1653. Bouwman, wonende te Hillegom. Gehuwd omstreeks *1640 met Cornelisje Sijmonsdr. van Alckemade, geboren in 16.., overleden voor 1690, dochter van Sijmon Claaszn. van Alckemade.3 (VIII/015)

 3. IJsbrant Sijmonszn. Westgeest, geboren omtrent 1620 te Lisse, was in 1688 nog in leven. Bouwman, wonende te Warmond. Gehuwd omstreeks *1645 met Maertge Jans van Rijn, geboren in 16.., overleden op 05-12-1655 te Warmond, dochter van Jan Janszn. Sijmonszn. van Rijn. Op 19-06-1660 koopt IJsbrant seeckere huijsinge, bargh, schuijr, ende molens, van de erven van zijn schoonvader Jan Jans Sijmonszn. van Rijn. hertrouwd omstreeks *1663 met n.n., geboren in 16...4 (VIII/016)

 4. Pieter Sijmonszn. Westgeest, geboren omtrent 1622 te Lisse, overleden tussen 1674 en 1682 te Oegstgeest. Vlasser, wonende te Lisse (1622-ca. 1638), aan de Lagewegh te Oegstgeest (ca. 1638-1682<). Gehuwd omstreeks *1655 met Barbara Arientsdr. van der Voort, geboren in 16.. te Oegstgeest, overleden omtrent 25-02-1708 te Oegstgeest.5 (VIII/017)

Afbeelding rechts: fragment uit een notariele akte van 27-03-1638 met de vermelding van de leeftijden van
Dirck (omtrent 20 jaar), IJsbrandt (omtrent 18 jaar) en Pieter (omtrent 16 jaar) Westgeest.
170
Mogelijke ligging van de bezittingen en huurlanden van Sijmon Huijgenszn. Westgeest te Lisse 171

Landen in de Westgeest
A. Land; “waer op een hofstede staet”,
groot 7 morgen 294 roeden.
74
Gelegen in de Westgeest te Lisse.
In 1544 was de hofstede eigendom van Dirck Vranckenszn.
Gehuurd van dhr. van Schagen.

Gekomen van de erven Huijch Henricxszn. (br.).
<1616-1628> Sijmon Huijgenszn. Westgeest (br.).

B. Land, groot 204 roeden.75
Eigenaar en bruiker als onder A.

C. Land, groot 368 roeden.76
Eigenaar en bruiker als onder A.

D. Verschilende percelen land, o.a. genaamd de Lege Werf en de Bessengeest,
groot 5 morgen 193 roeden.
77
Gehuurd van de Abdij van Leeuwenhorst,
via dhr. van Schagen.

Gekomen van de erven Huijch Henricxszn. (br.).
<1616-1628> Sijmon Huijgenszn. Westgeest (br.).

Landen in de Lageveense polder

E. Land genaamd de Keutelvenen,
groot 7 morgen 359 roeden.
78
Gekomen van de erven Huijch Henricxszn. (eig.).
<1616-0000 Hendrick Huijgenszn. en
<1616-00000 Cornelis Huijgenszn. (eig.).
<1628-0000 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eig.).
<1638-1658 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1638-00000 Dirck, IJsbrant en
<16106-00000 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).
<1658-1659 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1658-16509 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).

Land genaamd de Keutelvenen, gelegen in de Lageveense polder te Lisse.172
Land gelegen in de Lageveense polder te Lisse.
F. Land, groot 1 morgen 5 hond.79
Dit perceel was vroeger eigendom van Sijmon zijn overgrootvader Huijch Vranckenszn..
Eigenaar en bruiker als onder A.

G. Land genaamd de Loostercamp,
groot 4 morgen 371 roeden.
80
<1630-1638 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Sijmon Huijgensz Westgeest (eig.).
11638-1645/53 x Guiertgen IJsbrantsdr. en
<<16<6Pieter Corneliszn. van der Linden (eig.).

Landen in de Lisserbroek polder
H. Land, groot 13 hond.81
<1629-1630 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eig.).

I. Land; genaamd de Calfscamp,
groot 2 morgen, 500 roeden.
82
Gekomen van de
erven Huijch Henricxszn. (eig.).
<1616-0000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest.
<1616-00000 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1616-00000 Engel Willemszn. en Daniel
<1616-00000 Corneliszn. van der Linden (eig.).
<1628-0000 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eig.).
<1638-1645 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1638-00000 Dirck, IJsbrant en
<1616-000000 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).
<1645-1658 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1616-00000 IJsbrant en Pieter Westgeest (eig.).
<1658-1671 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).

Landen in de Roversboek polder
J. Land, genaamd de Jacobscamp,
groot omtrent 4 morgen.
83
<1632-0000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eig.).
<1638-16520 x Guiertgen IJsbrantsdr. (eig.).
<1638-1642 Dirck, IJsbrant en
<1616-00000 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).

K. Land, genaamd de Poelcamp,
groot 2 morgen, 75 roeden.84
Gehuurd van Gerrit Corneliszn. tot Sassem.
<1620-0000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (br.).
<1624-0000 Pieter Corneliszn. van der Linden (br.).

L. Land, groot 1 mogen, 300 roeden.85
Gehuurd van de Abdij van Leeuwenhorst,
via dhr. van Schagen.

<1624-1628 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (br.).
<1644-1628 Erv. Sijmon Huijgenszn. Westgeest (br.).

Rochus Dirkszn. Westgeest
Oegstgeest
Voor de bezittingen van Leendert Cornelizn. Verdel te Oegstgeest zie de
kaart van Oegstgeest.
eig. = eigenaar.
br. = bruiker.
huisnummering begin 19e eeuw.


A1. nr. 38. Een woninge als huijs, schuijr, bargen ende boomgaert, groot 2 h. 90 r., leggende tusschen den Heerwech en de Lijdwech te Oegstgeest.86
0000-1622 Crijn Willemszn. Cortswager
0000-0000 xx Neeltgen Jacobsdr.
1622-
1664 Leendert Corneliszn. Verdel
0000-0000 xx Trijntgen Crijnensdr. Cortswager
0000-0000 xx Guijertgen IJsbrantsdr.
1664-1690 Jacob Jacobszn. Colloos
0000-0000 xx Maria Dirksdr. Westgeest
0000-0000 xx Annitgen Maertensdr. van Mourkerke
1690-
0000 Thonis de Coninge.

A2. Een partij weiland gelegen achter de woning, aan de Beneden of Leijdwech in deze heerlijkheid, groot twee morgen 345 roeden.
A3. Een partij weiland, groot 1 morgen 550 roeden, gelegen aan de Heerenweg acht de voorgaan partij.
A4. Een partij teelland, groot 551 roeden, gelegen mede aan de Heerenweg, benevens de voorgaande partij.
87
0000-1622 Crijn Willemszn. Cortswager
0000-0000 xx Neeltgen Jacobsdr.
1622-
1663 Leendert Corneliszn. Verdel
0000-0000 xx Trijntgen Crijnensdr. Cortswager
0000-0000 xx Guijertgen IJsbrantsdr.
1663-
0000 Adriaen Knottert

A5. Een partij weiland, gelegen aan de Lijdweg, tegen over de woning, groot 525 roeden.88
0000-1622 Crijn Willemszn. Cortswager
0000-0000 xx Neeltgen Jacobsdr.
1622-
1664 Leendert Corneliszn. Verdel
0000-0000 xx Trijntgen Crijnensdr. Cortswager
0000-0000 xx Guijertgen IJsbrantsdr.
1664-
0000 Daniel Henricxszn. van Nes

A6. Een partij hooiland, groot 500 roeden, gelegen over de Poel, in de Brouckpolder.89
0000-1622 Crijn Willemszn. Cortswager
0000-0000 xx Neeltgen Jacobsdr.
1622-
1664 Leendert Corneliszn. Verdel
0000-0000 xx Trijntgen Crijnensdr. Cortswager
0000-0000 xx Guijertgen IJsbrantsdr.
1664-
0000 Den Heer Michel van Ring.

homeDirck Sijmonszn. Westgeest
Zoon van Sijmon Huijgenszn. Westgeest & Guiertgen IJsbrantsdr.
Generatie VIII

Dirck Sijmonszn. Westgeest, geboren omtrent 1618 te Lisse, overleden tussen 25-03-1645 en 24-08-1653. Bouwman, wonende te Hillegom. Gehuwd omstreeks *1640 met Cornelisje Sijmonsdr. van Alckemade, geboren in 16.., overleden voor 1690, dochter van Sijmon Claaszn. van Alckemade3. (VIII/015)
Afbeelding rechts: handtekening van Dirck Sijmonszn. Westgeest. >

Kinderen van Dirck Sijmonszn. Westgeest & Cornelisje Sijmonsdr. van Alckemade:

 1. Maria Dircksdr. Westgeest, geboren omstreeks *1641, overleden voor 17-05-1676 te Oegstgeest. Wonende aan de Lagewegh te Oegstgeest. Gehuwd omstreeks *1664 met Jacob Jacobszn. (Claas) Colloos, geboren in 16.., overleden omstreeks *1689 te Oegstgeest. Arbeider. Jacob hertrouwd met Annitgen Maertensdr. van Mourkerke6. (IX/014)
  Voor meer informatie over de nakomelingen van Jacob Jacobszn. (Claas) Colloos zie de website Het geslacht Coloos van Jan Koolloos.
  Bezittingen van Jacob Jacobszn. Colloos
  Voor de bezittingen van Jacob Jacobszn. Colloos te Oegstgeest zie de kaart van Oegstgeest.
  eig. = eigenaar.
  br. = bruiker.
  huisnummering van begin 19e eeuw.


  A. nr. 38. Een woninge als huijs, schuijr, bargen ende boomgaert, groot 2 h. 90 r., leggende tusschen den Heerwech en de Lijdwech te Oegstgeest.86
  1622-1664 Leendert Corneliszn. Verdel (eigenaar)
  0000-0000 xx Trijntgen Crijnensdr. Cortswager
  0000-0000 xx Guijertgen IJsbrantsdr.
  1664-0000 Jacob Jacobszn. Colloos (eigenaar)
  00000-1690 Weduwe Jacob Jacobszn. Colloos (eigenaar)
  1690-
  0000 Thomas de Coninge (eigenaar)
 2. Naamloos Westgeest, geboren omstreeks *1643, was in 1653 nog in leven7. (IX/015)

 3. Sijmon Dirckszn. Westgeest, geboren omstreeks *1645 (voor 1654), overleden tussen 01-11-1691 en 28-12-1691 te Oegstgeest. Huysman, bouwman en koehouder, wonende aan de Lagewegh en Hogemorsch te Oegstgeest. Gehuwd omstreeks *1669 met Anna (Annetje) Jansdr. van Roon, geboren in 16.., haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Dirck Sijmonszn. Westgeest op 20-03-1713 te Oegstgeest8. (IX/016)

Bezittingen van Dirck Sijmonszn. Westgeest te Lisse
Voor de bezittingen van Dirck Sijmonszn. Westgeest te Lisse zie de kaart van Lisse.
eig.= eigenaar.

Landen in de Lageveense polder
E.
Land; genaamd de Keutelvenen, groot 7 morgen 359 roeden.
78
Gekomen van de erven. Huijch Henricxszn. (eig.).
<1616-0000 Hendrick Huijgenszn.
<1616-00000 Cornelis Huijgenszn. (eig.).
<1628-0000 Pieter Corneliszn. vaen n der Linden en
<1616-00000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eig.).
<1638-1658 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1638-00000 Dirck, IJsbrant en Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).
<1658-1659 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1658-16509 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).

Landen in de Lisserbroek polder
I. Land; genaamd de Calfscamp, groot 2 morgen 5 hond.82
Gekomen van de erven Huijch Henricxszn. (eig.).
<1616-0000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest.
<1616-00000 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1616-00000 Engel Willemszn. en Daniel
<1616-00000 Corneliszn. van der Linden (eig.).
<1628-0000 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eig.).
<1638-1645 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1638-00000 Dirck, IJsbrant en Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).
<1645-1658 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1616-00000 IJsbrant en Pieter Westgeest (eig.).
<1658-1671 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Pieter Westgeest (eig.).

Landen in de Roversboek polder
J. Land, genaamd de Jacobscamp, groot omtrent 4 morgen.
83
<1632-0000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eig.).
<1638-1642 Dirck, IJsbrant en ieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).
<1638-1652 wed. Sijmon Huijgenszn. Westgeest

Oegstgeest I


| Oegstgeest | Wassenaar | Zoeterwoude | Oegstgeest |
Afbeelding: tabel van de nakomelingen van Dirck Westgeest & Cornelisje van Alckemade.
173


homeSijmon Dircxszn. Westgeest
Zoon van Dirck Sijmonszn. Westgeest & Cornelisje Sijmonsdr. van Alckemade
Generatie IX

Sijmon Dircxszn. Westgeest, geboren omstreeks *1645 (voor 1654), overleden tussen 01-11-1691 en 28-12-1691 te Oegstgeest. Huysman, bouwman en koehouder, wonende aan de Lagewegh en Hogemorsch te Oegstgeest. Gehuwd omstreeks *1669 met Anna (Annetje) Jansdr. van Roon, geboren in 16.., haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Dirck Sijmonszn. Westgeest op 20-03-1713 te Oegstgeest.8 (IX/016)
Afbeelding rechts: handtekening van Sijmon Dircxszn. Westgeest. >

Kinderen van Sijmon Dircxszn. Westgeest & Anna Jansdr. van Roon:

 1. Dirck (Theodorus) Sijmonszn. Westgeest, geboren omstreeks *1670 te Oegstgeest, overleden op 10-09-1748 te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door zijn zoon Rochus Dirkszn. Westgeest op 15-09-1748 te Oegstgeest. Bouwman, wonende aan de Hogemorsch te Oegstgeest. Gehuwd op 09-05-1694 te Oegstgeest met Marijtje Danielsdr. van Nes, geboren in 16.., jongedochter van Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 25-07-1708 te Oegstgeest, dochter van Daniel Hendrikszn. van Nes en Maartje Cornelisdr. van der Ham. Dirck hertrouwd op 21-09-1710 te Oegstgeest met Claasje Jansdr. Bakker, geboren in 16.., weduwe van Cornelis Willemszn. Onderwater, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 14-01-1711 te Oegstgeest. Dirck hertrouwd op 14-07-1711 te Oegstgeest met Ariaantje Simonsdr. Groenendijk, geboren in 16.., jongedochter van Noordwijk op Zee, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 31-03-1731 te Oegstgeest. Dirck hertrouwd op 01-07-1731 te Oegstgeest en voor de kerk op 01-07-1731 te Oegstgeest met Dirkje Willemsdr. van Rijn, geboren in 16.., weduwe van Willem Pieterse Rietvelt, haar overlijden werd aangegeven door Willem Rietveld op 19-03-1766 te Oegstgeest.9 (X/023)

 2. Johannes Sijmonszn. (Jan) Westgeest, geboren omstreeks *1675 te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door zijn vrouw op 17-04-1721 te Zoeterwoude. Wonende te Zoeterwoude. Gehuwd op 24-04-1701 te Warmond met Agatha Pietersdr. (Aeghie) Santbergen, geboren in 16.., jonge dochter van Warmond, haar overleden werd aangegeven door haar schoonzoon op Johannes Arisse van Veen op 25-05-1736 te Zoeterwoude. Agatha hertrouwd met Pieter Korse van der Klugt.10 (X/024)

 3. Cornelia Sijmonsdr. (Neeltje) Westgeest, geboren omstreeks *1677 te Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door Alida Vermeulen (de huisvrouw van Philip Boudewijn) op 05-01-1732 te Oegstgeest. Wonende aan de Hogemorsch te Oegstgeest. Gehuwd op 10-08-1698 te Oegstgeest met Pieter Corneliszn. Bakker, geboren in 16.., jongeman van Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door Dirck Sijmonszn. Westgeest op 10-02-1711 te Oegstgeest. Cornelia hertrouwd op 25-08-1715 te Oegstgeest met Laurens Kraan, geboren in 16.., jongeman van Oegstgeest, overleden voor 1732.11 (X/025)

 4. Jacobus Sijmonszn. (Jacob) Westgeest, geboren omstreeks *1678 te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door zijn zoon Simon Westgeest op 29-12-1742 te Oegstgeest. Bouwman en daggelder, wonende aan de Hogemorsch te Oegstgeest. Gehuwd op 04-05-1704 te Oegstgeest met Huijbertje Leendertsdr. van Egmont, geboren in 16.., jongedochter van Katwijk op den Rhijn, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 10-03-1722 te Oegstgeest.12 (X/026)

 5. Columba Sijmonsdr. (Duijfje) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 14-07-1685 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jacob Willemszn. en Grietje Jansdr.), overleden op 01-05-1775 te Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Cornelis van Hase op 04-05-1775 te Oegstgeest, begraven op 04-05-1775 te Oegstgeest. Palingverkoopster, wonende omtrent het Warmondshek te Oegstgeest. Gehuwd op 06-11-1707 te Oegstgeest met Cornelis Willemszn. van Hase, geboren in 16.., jongeman van Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door zijn vrouw op 12-05-1723 te Oegstgeest, Bouwman en vis en aal in en verkoper.13 (X/027)

Afbeelding rechts: Anna Jandsdr. van Roon, overleden omtrent 20-03-1713 te Oegstgeest.174 >


Mogelijke ligging van de bezittingen van de familie Westgeest te Oegstgeest 175
Sijmon Dircxszn. Westgeest
B. nr. 27. Een huis met een erf met eigen laan uitkomende op de Leidscheweg.90
0000-1669 Erven Gerrit Corneliszn. Biersteecker (eig.)
1669-1678
Sijmon Dircxsn. Westgeest (eig.).
1678-
0000 Professor Arent Sije (eig.)

C. nr. 100. Twee huizen met erven, barg, schuur, potinge en plantinge en boomgaard met een winkelhoek en een vlasoven.91
0000
-1673 Erven Jan Willemszn. van Egmondt (eig.)
1673-1691 Sijmon Dircxsz. Westgeest (eig.).
1691-1714
xx Annetje Jansdr. van Roon (eig.).
1714-
0000 Professor Johannes a Marck (eig.)
1714-
00000 Dirck Sijmonszn. Westgeest (br.)

D. nr. 102. Een huis met erf, barg, schuur, potinge en plantinge en een stuk weiland daar terzijde en naast achteraan gelegen, groot 2 morgen, 200 roeden.92
0000
-1678 Erven Jan Willemszn. van Egmondt (eig.)
1678-1678 Sijmon Dircxszn. Westgeest (eig.).

0000
-1678 ...

E. nr. 117. Een huis met erf.93
0000
-1681 Erven Pieter Gijsbertszn. van der Teijt (eig.)
1681-1691 Sijmon Dircxzn. Westgeest.
1691-1696
xx Annetje Jansdr. van Roon (eig.).
1696-0000 Abraham Bastingius (eig.)

F. Een stuk weiland, groot 1 morgen, 441 roeden.
Gelegen bij de Hoge en Lagemors, omtrent het huis Endegeest.
94
0000
-1683 Erven Johannes van Heerbergen (eig.)
1683-1691 Sijmon Dircxzn. Westgeest (eig.).
1691-1714
0xx Annetje Jansdr. van Roon (eig.).
1714-1723 Cornelis Wilemszn. van Hase (eig.)
1723-1750
0x Duijfje Sijmonsdr. Westgeest (eig.)
1750-1752 Simon Corneliszn. van Hase (eig.)
0000-0000 Simon van Leeuwen (eig.)
0000-00000 x Anna Cornelisdr. van Hase (eig.)
0000-00000 x Jobje IJsbergen (eig.)
1752-1752/71
Rochus Dirkszn. Westgeest (eig.)
1771-1775
0 x Elisabeth Moerkerken (eig.)

G. nr. 109. Een huis, erf, schuur, barg, potinge en plantinge.95
0000
-1691 Erven Jan Ariszn. Wassenaar (eig.)
1691-1714
xx Annetje Jansdr. van Roon (eig.)
1714-1734
Jacob Sijmonszn. Westgeest (eig.).
1734-0000 Jan van 't Wout (eig.)

Jacob Jacobszn. Colloos
Willem Sijmonszn. Westgeest
Rochus Dirkszn. Westgeest
Jacob Sijmonszn. Westgeest
Pieter Sijmonszn. Westgeest

eig.= eigenaar.
br. = bruiker.
huisnummering begin 19e eeuw.


Bezittingen van Sijmon Dircxszn. Westgeest en zijn nakomelingen te Leiden
Bon Zuid-Rapenburg
L1. Twee huizen en erven.96
Twee huijsen, en erven, staande ende gelegen binnen dese stad benevens den anderen aandesen stede Vestwalls omtrent de Cathalijne Veststeeg, belent ten N. Pieter van Royen met een ledig erf. ten Z. Frans Willesis Waay, Gelegen in de St. Catharinaveststeeg (in de poort), aan de stede Vestwal, omtrent de Cathalijns Veststeeg.
1685-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
Wed. Sijmon Dircxszn. Westgeest
1714-1716
Dirck Sijmonszn. Westgeest

Een huis en erf.
Gelegen aan de Vestwal, omtrent de St. Catharinaveststeeg.

1691-1714 Wed. Sijmon Dircxszn. Westgeest
1714-1691 Dirck Sijmonszn. Westgeest

L2. Een huis en erf.97
Gelegen in de St. Catharinaveststeeg.
1689-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-
0000 Cornelis Paridon

Bon Oost-Nieuwland
L3. Een huis en erf.98
Gelegen aan het Berkendaalstraatje
1685-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1702
0 x Annetje Jansdr. van Roon

Bon Hogewoerd
L4. Een huis en erf.99
Gelegen aan de noodzijde van het Oude Levendael op de hoek van de Barbersteeg.
1688-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
xx Annetje Jansdr. van Roon
1714-1732
Cornelia Sijmonsdr. Westgeest
1732-1733 Erven Cornelia Sijmonsdr. Westgeest
1733-
0000 Cornelis Vermeij

Bon Kerkvierendeel
L5. Een huis en erf.100
Gelegen aan de noorzijde (westwaarts aan) van de Hooglandse Kerkkoorsteeg.
1684-1685 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1685-
0000 Robbert Dittman

Bon Gansoorde
L6. Een huis en erf.101
Gelegen aan de Groenesteeg.
1691-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1695
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1695-
0000 Abraham Browou

Bon West Marendorp-Landzijde
L7. Een huis en erf.102
Gelegen aan de noordzijde van de Clarensteeg, op de hoek van de Coddesteeg.
1681-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1732 Cornelia Sijmonsdr. Westgeest
1732-1733 Erven Cornelia Sijmonsdr. Westgeest
1733-
0000 Douwe van Talma en Josue L'Ange

L8. Een huis en erf.103
Gelegen aan de noordzijde van de Clarensteeg op de hoek van de Knoopmaekerpoort..
1681-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest.
1691-1701
Jan Swart.

L9. Een huis en erf.104
Gelegen aan het Marendorp.
1690-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1700
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1700-
0000 Louijs Hoordy

L10. Een huis en erf.105
Gelegen aan de noordzijde van de Achtergracht.
1681-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-16
000 x Annetje Jansdr. van Roon
16
00-0000 Coenraad van der Linde

L11. Een huis en erf.106
Gelegen aan de Volmolengracht.
1691-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1702
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1702-0000 Denijs Vodjon

Bon Oost Marendorp-Landzijde
L12. Een huis en erf.107
Gelegen aan de westzijde van de Hooglandse Kerksteeg.
1691-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1716 Erven Annetje Jansdr. van Roon
1716-0000 Trijntje van Stenten

L13. Een huis en erf.108
Gelegen aan de westzijde (noordwaarts) van de Korte Bouwenlouwensteeg.
1686-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1723 Cornelis Willemszn. van Hase
1723-1750
0 x Duijfje Sijmonsdr. Westgeest
1750-1762 Simon Corneliszn. van Hase
1762-0000 Juriaan Rocheling

L14. Een huis en erf.109
Gelegen aan de noordzijde van het Marendorp.
1691-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1695
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1695-0000 Joost van der Burgh
Bon Overmare-Landzijde
L15. De helft in een huis en erf.110
Gelegen aan de noordzijde van de Marendorpstraat, aan de Haalemmerstraat omtrent de Blauwepoort.
1688-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1731
Cornelia Sijmonsdr. Westgeest
1732-1734 Erven Cornelia Sijmonsdr. Westgeest
1734-
0000 Anthonius van Bronkhost
0000000000x Anna Bakker

L16. Een huis en erf.111
Gelegen in de Vrouwenkamp, omtrent het Elizabeth Gasthuis.
1686-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1715
Dirck Sijmonszn. Westgeest
1715-1723 Cornelis Willemszn. van Hase
1723-1750
6 x Duijfje Sijmonsdr. Westgeest
1750-1757 Simon Corneliszn. van Hase
1757-0000 Jan van Rijkevoorsel

L17. Een huis en erf.112
Gelegen op de Turfmarkt, op de hoek van de Vrouwekamp.
1689-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1723
Cornelis Willemszn. van Hase
1723-1750
6 x Duijfje Sijmonsdr. Westgeest
1750-1762 Simon Corneliszn. van Hase
1762-0000 Hermanus van den Steenweg

Bon Nieuwmare
L18. Een huis en erf.113
Gelegen in het Fockerstraatje.
1691-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1705
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1705-0000 Nicolaas du Rieu

L19. Een huis en erf.114
Gelegen aan de westzijde (noordwaarts) van de Westvoldersteeg.
1689-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1695
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1695-0000 Andries Smit

L20. Een huis en erf.115
Gelegen aan de westzijde van de Westvoldersteeg.
1689-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1695
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1695-0000 Andries Smit

Bon Hoge Mors
L21. Een huis en erf.116
Gelegen aan de zuidzijde van de Narmstraat omtrent de Steenstraat of Beestemarkt.
1683-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1705
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1723
Cornelis Willemszn. van Hase
1723-1750
1x Duijfje Sijmonsdr. Westgeest
1750-1762 Simon Corneliszn. van Hase
1762-
0000 Hendrik Imands

L22. Een huis en erf.117
Gelegen aan de noordzijde van de Narmstraat.
1690-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1723
Cornelis Willemszn. van Hase
1723-1750
1x Duijfje Sijmonsdr. Westgeest
1750-1752 Simon Corneliszn. van Hase
1752-
0000 Jaques Armegou

L23. Een huis en erf.118
Gelegen aan de zuidzijde van de Narmstraat.
1684-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1723
Cornelis Willemszn. van Hase
1723-1750
1x Duijfje Sijmonsdr. Westgeest
1750-1778 Simon Corneliszn. van Hase
1778-1778
1x Johanna Halberdijn
1778-
0000 Bartholomeus Groeneveld

L24. Een huis en erf.119
Gelegen in de poort nr. 4 (oostzijde), aan de noordzijde van de Narmstraat in de gang.
1689-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1721
Jan Sijmonszn. Westgeest
1721-17270 x Agatha Pietersdr. Santbergen
1727-0000 Jacob van den Bosch en Jacques Belva

L25. Een huis en erf.120
Gelegen in de poort nr. 5 (oostzijde), aan de noordzijde van de Narmstraat in de gang.
1689-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1721
Jan Sijmonszn. Westgeest
1721-17270 x Agatha Pietersdr. Santbergen
1727-0000 Jacob van den Bosch en Jacques Belva

L26. Een huis en erf.121
Gelegen in de poort nr. 6 (oostzijde), in de omgeving van de Narmstraat.
1689-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1721
Jan Sijmonszn. Westgeest
1721-17270 x Agatha Pietersdr. Santbergen
1727-0000 Jacob van den Bosch en Jacques Belva

L27. Een huis en erf.122
Gelegen aan de noordzijde van de Kleij of Galgstraat, omtrent de Beestenmarkt.
1684-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1699
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1699-0000 Arij Reijers van Wijck

L28. Een huis en erf.123
Gelegen aan de noordzijde van de Kleijstraat omtrent de Steenstraat.
1687-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1732
Cornelia Sijmonsdr. Westgeest
1732-1733 Erven Cornelia Sijmonsdr. Westgeest
1733-0000 Johannes de Mettere

L29. Een huis en erf.124
Gelegen aan de noordzijde (westwaarts aan) van de Cleijstraat (Galgstraat).
1686-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1732
Cornelia Sijmonsdr. Westgeest
1732-1733 Erven Cornelia Sijmonsdr. Westgeest
1732-
1735 Aldert van Hattem

L30. Een huis en erf.125
Gelegen aan de noordzijde (westwaarts aan) van de Cleijstraat.
1681-1696 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1732
Cornelia Sijmonsdr. Westgeest
1732-1733 Erven Cornelia Sijmonsdr. Westgeest
1732-
1735 Aldert van Hattem

L31. Een huis en erf.126
Gelegen aan de zuidzijde (oostwaarts aan) van de Cleijstraat.
1686-1687 Sijmon Dircxszn. Westgeest

L32. Een huis en erf.127
Gelegen aan de zuidzijde (oostwaarts aan) van de Cleijstraat.
1688-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1735
Cornelia Sijmonsdr. Westgeest
1732-1733 Erven Cornelia Sijmonsdr. Westgeest
1733-
0000 Lambert Petit, de jonge

L33. Een huis en erf.128
Gelegen op de Binnenvestgracht aan aan de Morschpoort, belende aan de eene zijde de Stads timmerwerf.
1687-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1713
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1713-1713 Erven Annetje Jansdr. van Roon

L34. Een huis en erf.129
Gelegen op de Binnenvestgracht strekkende tussen de Rijnsburg poort en de Narmstraat en tot achter aan de Jufferspoort.
1687-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1721
Jan Sijmonszn. Westgeest
1721-17270 x Agatha Pietersdr. Santbergen
1727-0000 Jacob van den Bosch en Jacques Belva

L35. Een huis en erf.130
Gelegen aan de zuidoostzijde van de Binnenvestgracht tussen de Kruisstraat en de Steenstraat met een vrije uitgang door de volgende poort of gang.
1689-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1723
Cornelis Willemszn. van Hase
1723-1733
0 x Duijfje Sijmonsdr. Westgeest
1750-1770 Simon Corneliszn. van Hase
1770-
0000 Jacobus Knijters

L36. Nog een huis en erf.131
Gelegen aan de zuidzijde van de Cleijstraat.

1691-17140 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1691 Dirck Sijmonszn. Westgeest

Bon Havenbon
L37. Een huis en erf.132
In zekere poort uitkomede aan de westzijde van de Westhavenstraat.
1687-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1695
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1695-0000 Abraham Outshoorn

L38. Een huis en erf.133
Gelegen in zekere poort uitkomende aan de westzijde van de Westhavenstraat en aan de andere zijde de voorgaande partij.
1687-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1695
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1695-0000 Elias van Honsbeeck

Bon Noord-Rijnevest
L39. Een huis en erf.134
Gelegen aan de zuidzijde van het Kerkplein van de Loots omtrent de Herengracht.
1684-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1723
Cornelis Willemszn. van Hase
1723-1733
0 x Duijfje Sijmonsdr. Westgeest
1733-1770 Johannes Outhezen

homeDirck Sijmonszn. Westgeest
Zoon van Sijmon Dirkszn. Westgeest & Anna Jansd van Roon
Generatie X

Dirck (Theodorus) Sijmonszn. Westgeest, geboren omstreeks *1670 te Oegstgeest, overleden op 10-09-1748 te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door zijn zoon Rochus Dirkszn. Westgeest op 15-09-1748 te Oegstgeest. Bouwman, wonende aan de Hogemorsch te Oegstgeest. Gehuwd op 09-05-1694 te Oegstgeest met Marijtje Danielsdr. van Nes, geboren in 16.., jongedochter van Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 25-07-1708 te Oegstgeest, dochter van Daniel Hendrikszn. van Nes en Maartje Cornelisdr. van der Ham. Dirck hertrouwd op 21-09-1710 te Oegstgeest met Claasje Jansdr. Bakker, geboren in 16.., weduwe van Cornelis Willemszn. Onderwater, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 14-01-1711 te Oegstgeest. Dirck hertrouwd op 14-07-1711 te Oegstgeest met Ariaantje Simonsdr. Groenendijk, geboren in 16.., jongedochter van Noordwijk op Zee, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 31-03-1731 te Oegstgeest. Dirck hertrouwd op 01-07-1731 te Oegstgeest en voor de kerk op 01-07-1731 te Oegstgeest met Dirkje Willemsdr. van Rijn, geboren in 16.., weduwe van Willem Pieterse Rietvelt, haar overlijden werd aangegeven door Willem Rietveld op 19-03-1766 te Oegstgeest.9 (X/023)
Afbeelding rechts: handtekening van Dirck Sijmonszn. Westgeest. >

Kinderen van Dirck Sijmonszn. Westgeest & Marijtje Danielsdr. van Nes:

 1. Sijmon Dirckszn. Westgeest, geboren omtrent 1695 te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door zijn zoon Wilhelmus Sijmonszn. Westgeest op 19-08-1745 te Oegstgeest. Wonende aan de Hogemorsch te Oegstgeest. Gehuwd op 14-08-1718 te Wassenaar en voor de kerk op 14-08-1718 te Wassenaar met Jannetje Willemsdr. van Tol, geboren te Wassenaar, gedoopt op 14-08-1688 te Wassenaar, dochter van Willem Pieterszn. van Tol en Trijntje Sijmonsdr. Hillenaar, haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Wilhelmus Sijmonszn. Westgeest op 27-07-1745 te Oegstgeest.14 (XI/025)

 2. Daniel Dirckszn. Westgeest, geboren omtrent 1698 te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door zijn vrouw op 26-03-1733 te Wassenaar, begraven op 27-03-1733 te Wassenaar. Wonende te Oegstgeest en later te Wassenaar. Gehuwd op 27-06-1723 te Wassenaar en voor de kerk op 27-06-1723 te Wassenaar met Cornelia Jansdr. van der Cleij, geboren te Wassenaar, gedoopt op 11-04-1697 te Wassenaar, haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Jan Dane Westgeest op 11-12-1770 te Wassenaar, dochter van Jan Corneliszn. van der Cleij en Petronella Jacobsdr. van der Wouw.15 (XI/026)

 3. Naamloos Westgeest, geboren voor 05-05-1699 te Oegstgeest, het overlijden werd aangegeven door de vader op 05-05-1699 te Oegstgeest.16 (XI/027)

 4. Rochus Dirckszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 20-08-1700 te Leiden (doopgetuigen waren Jeroen Janszn. van Roon en Gerritje Jansdr. van Roon), zijn overlijden werd aangegeven door zijn zoon Daniel Rochuszn. Westgeest op 15-04-1771 te Oegstgeest, begraven rond 15-04-1771 te Oegstgeest, Bouwman en schoenmaker wonende in de wijk Vijfhuijsen te Oegstgeest. Gehuwd op 06-05-1731 te Oegstgeest en voor de kerk op 06-05-1731 te Oegstgeest met Elisabeth (Lijsbeth) Cornelisdr. Moerkerken, geboren in 17.. mogelijk te Voorhout, was in 1780 nog in leven, dochter van Cornelis Joriszn. Moerkerken en Joosdgen Cornelisdr. Duijndam.17 (XI/028)

 5. Petrus Dirckszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 16-01-1705 te Leiden (doopgetuigen waren Cornelia Arisse Smal en Diverti Willems), zijn mogelijk overlijden werd aangegeven door zijn vader op 17-03-1705 te Oegstgeest.18 (XI/029)

 6. Naamloos Westgeest, geboren voor 25-07-1708, het overlijden werd aangegeven door de vader op 30-11-1708 te Oegstgeest.19 (XI/030)

Afbeedling rechts trouwakte van Dirck Sijmonszn. Westgeest & Marijtje Danielsdr van Nes beiden wonende te Oegstgeest, 09-05-1694.176 >

Afbeelding rechts fragment uit een notariele akte van 17-09-1710 met de vermelding van de leeftijden van
Sijmon (15 jaar), Daniel (12 jaar) en Rochus (10 jaar) Westgeest.
177 >

 
Bezittingen van Dirck Sijmonszn. Westgeest te Leiden.
Bon Zuid-Rapenburg
Twee huizen en erven.96
Gelegen in de St. Catharinaveststeeg (in de poort),
aan de stede Vestwal, omtrent de Cathalijns Veststeeg.
1685-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest (eigenaar)
1691-1714
xx Annetje Jansdr. van Roon (eigenaar)
1714-1716
Dirck Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)

Een huis en erf.
Gelegen aan de Vestwal, omtrent de
St. Catharinaveststeeg.

1691-1714 xx Annetje Jansdr. van Roon (eigenaar)
1714-1691 Dirck Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
Bon Overmare-Landzijde
Een huis en erf.111
Gelegen in de Vrouwenkamp, omtrent het Elizabeth Gasthuis.
1686-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest (eigenaar)
1691-1714
xx Annetje Jansdr. van Roon (eigenaar)
1714-1715
Dirck Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
1715-1723 Cornelis Willemszn. van Hase (eigenaar)
1723-1750
6 x Duijfje Sijmonsdr. Westgeest (eigenaar)

Bon Hogemors
Nog een huis en erf.131
Gelegen aan de zuidzijde van de Cleijstraat.

1691-1714 xx Annetje Jansdr. van Roon (eigenaar)
1714-1691 Dirck Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)

Inventaris 1710:
Na het overlijden van Marijtje Danielsdr. van Nes werd op 19-09-1710 door Pieter Kerkhoven notaris te Leiden een inventarisatie gemaakt van de bezittingen en schuldend.
135

"Inventaris van den boedel en de goederen de welke Dirck Sijmonszn. Westgeest, bouwman, woonagtig aan de Hogemorsch onder den Ambagte van Oegstgeest, weduwnaar van Marijtje Danielsdr. van Nes, overleden onder Oegstgeest. Jan Sijmonszn. Westgeest, broeder en Cornelis Daniels van Nes, zwager waren voogd van de drie minderjarige kinderen".

Roerende goederen.     De Abdije van Leeuwenhorst,  
Twintig koeijen, het stuk door malkander fl. 1.000 : 00 : 0   komt over landhuijr tot januarij 1711. fl. .0320 : 00 : 0
gewaardeert op vijftig. gulden.     De Rentmeester an de Abdije van Rijnsburg, komt  
De barg met hooij. fl. .0400 : 00 : 0   ingelijks over lanthuijr den eersten januarij 1711. fl. .0100 : 00 : 0
De boere gereetschappen soon van ketels     De weduwe van Sijmon Dirxszn. Westgeest, komt  
melkemmers en ander. fl. .0100 : 00 : 0   over huijshuijr tot den eerste november 1710. fl. .0060 : 00 : 0
Huijsraad en imboedel mitsgaders klederen     De erfgenamen van Jacob Boekhoeijt en  
van linnen en wolle. fl. .0100 : 00 : 0   Coenraad van Rijp ontvangers van de verponding  
Roerende goederen: fl. 1.600 : 00 : 0   en hondertste penningen onder Oegstgeest  
      komen voor roerende sake gekent tot den eersten  
      januarij 1711. fl. .0500 : 00 : 0
Lasten des boedels.     En laatstelijks moet nog betaalt worden aan  
Dhr. Joannes a Mark Professor,     Pieter Lelijvelt tot Leijderdorp over koop van koeijen. fl. .0350 : 00 : 0
komt over lanthuijr tot januarij 1711. fl. .0450 : 00 : 0   De lasten des boedels: fl. 1.800 : 00 : 0

Inventaris 1711:

"Staat en inventaris van den boedel en goederen gemeen beseten bij Dirck Sijmonszn. Westgeest en Claasje Jansdr. Backer egteluijden, welcke Claasje Jansdr. Backer is overleden op den 10 jan. 1711 nalatende een dogter genaamt Apollonia Onderwater geprocueert bij haar eerste man Cornelis Willemszn. Onderwater, sijnde den inventaris gemaact en in geschrift gestelt ten versoecke van Willem Cornelis Onderwater, Jan en Dirck Sijmonszn. Westgeest als gestelde voogden, over de voorgemelte minderige dogter van de voornoemde Claasje Jansdr. Backer en dat op het te kennen geven van Dirck Sijmonszn. Westgeest, en ten overstaan van Jan van Diest, en Jan van Sonnevelt Schepenen der vrije heerlijkckheden Oegstgeest en Poelgeest."135

Onroerende goederen     Twee tangen  
Een tiende part in een huijs staande ende gelegen     Een hengel  
in de stad Haarlem op 't groot Heijlige land.     Een doofpot met de knaap  
Werd in huure gebruijckt bij Pieter de Graaf     Vijf paar schoenen  
      Een tinne beecker  
De gerede penningen     Wat rommeling  
In den boedel is aen gelt gevonden een somme van 65 : 0- : -      
Nog een somme van 4 : 0- : -   In de schoorsteen  
      Twee sijen speck  
De koeijen in den boedel gevonden sijn     Ses stucke vleijs  
mitsgaders kalven, paart en hoij:        
Eerst een swarte koe, die over drie weecken     In de spin  
kalven moet.     Een schotel rackje  
Nog een swarte koe, die insgelijcks over     Een rackje met twaalf tinnen lepels  
drie weken kalven moet.     Nog eenige potten  
Nog een roo koe,        
die voorsen tijd kalve moet.     In de stal  
Nog een swarte koe,     Twee graven  
die mede over drie weecken kalven moet.     Twee schoppen  
Nog een roo koe,     een mistvork  
die vijf weecken voor mij kalven moet.     Een sen  
Nog een roo koe, die reets gekalft heef.     Drie melck jucken  
Nog een swarte koe, die reets gekalft heeft.     Twee melck koppen  
Nog een roo koe, die reets geklaft heeft.     Ses melckschalen  
Nog een roo koe, die op 't kalve staat.     Een leer  
Nog een roo koe, die ses weecken voor meij     Een ton  
kalven moet.     Nog een leer  
Nog een roo koe,        
die een maant na meij kalve moet.     Op de solder  
Nog een grijse koe,     Een bed  
die Sint Jacob kalve moet     Drie kussens  
Nog een roo koe,     Een peuluw  
die Valckenburg mart kalven moet.     Twee witte dekens, en een groenen  
Nog een swarte koe,     Twee koetsen  
die Sint Jacob kalve moet.     Negen stoelen  
Nog een roo koe,     Vijf hoij vorcken  
die Sint Jacob kalve moet.     Twee wiegen  
Nog een grijse koe,     Twee krebbens  
die ses weecken voor meij kalve moet.     Drie kanne  
Nog een swarte koe,     Een baackermat  
die een week voor meij kalve moet.     Een eetens kist  
Nog een swarte vaars,     Een vate ben  
die vijf weecken na meij kalve moet.     Twee doosen  
Nog een roo vaars,        
die drie weecken voor meij kalven moet.     In de schuur  
Nog twee swarte kalven.     Een wagen  
Nog een wit paart.     Omtrent dertig ton turf  
Nog omtrent agthien voer hoij.     Omtrent hondert tackebossen  
      Een kruijwage  
Linnegoed     Twee tonnen  
Een en dertig slaaplakens     Een varckens trog  
Vijf en dertig kusse sloopen     Agt hoet bostel  
Veertien so vrouwe als mans hembden        
Twee witte schoten     In de sloot agter de barg  
Twaalf servetten     Een schuijt  
Een stuckje linden        
Ses mutsen, en wat kindergoet     In de del naast de barg  
Een linde kap     Drie schepen mist  
Een linde borstrock        
En drie linde schorten     In 't velt  
      Wat rommeling an hecken  
Wolle goet     Twee vlonders  
Een swarte saije mantel     Drie boomen  
Een swarte mantel        
Nog een swarte saije mantel     Gout en silver  
Nog een brijne seirge     Vier silvere lepels  
De boise mantel     Een silver ijser met goude toogen  
Nog een bruijne stofjes mantel     Een bloedkorale ketting met een  
Nog een parkane mantel     gout haackje en oogje  
Een roo baje rock     Een silvere beugel met een egge  
Een bruijne sergje rock     en een riermbeslag  
Nog een stofjes ook met witte en swarte stippels     Een gouwe naalt  
Nog een groene sergie bors rock     Een gouwe hoep  
Nog een moncke rock     Een gouwe ringetje  
Nog een heere saie wagt     Een gouwe ring met nege steenen  
Nog een roo wolle roch     Een ring met seve steenen  
Nog een warme wagt     Een paar goude spelden  
Nog drie wolle boesels     Een paar gouwe knoopen  
Nog twee rock lijven     Een paar goude haackjes  
Nog twee borst rocken     Een paar goude stricken  
Ses paar neus housen     Een silvere penning  
Een swarte lakense rock        
Een swarte lakense brouck     Inneschulden, die ten profijte van desen  
Een swarte lakens wambos     boedel alsnog te ontvangen staan  
Een sergiede nieuwe rock     Den boedel comt van Cornelis van der Swaag  
Een sergiede wambas     over 't leveren van drie schepen mist  
Nog een roo damaste ... rock     een somme van 13 : 10 : -
Nog twee blauwe sergiede boise hembt     Comt den boedel van de weduwe van Gerrit  
Nog een ouwe swarte rock     Raap over gekogte wolle goederen van  
De andere kleren aen 't leijf van Dirk Sijmons     Dirck Simonszn Westgeest een somme van 19 : 0- : -
Westgeest     Comt den boedel over geleverde melck aen  
Drie swarte ...     verschijde persoonen van de stad Leijden  
Nog een sergie onderbroek     omtrent een somme van 6 : 0- : -
Nog twee ouwe sergi broucken      
Twee seije kapers.     Somme van de inne schulden deses boedels sijn 38 : 10 : -
         
In 't voorhuijs     Lasten deses boedels  
Twee eijcke kassen     Den heer professor Marck comt over lanthuur  
Nog ses en vijftig Delfse schotels so groot als kleijn     van 't jaar  
Drie tinne schotels     1708: 220 : - : -  
Twee spiegels met swarte lijsen     1709: 210 : - : -  
Vijf Delfse kommen op de kussen     1710: 240 : - : -  
Twee kopere bedde pannen     Bedraagt te samen 670 : 0- : -
Een kopere weijbackje     Comt de Abdije van Leeuwenhorst over  
Twee spinne wielen     lanthuur van 't jaar  
Twee kapstocken     1709: 166 : - : -  
Twee blicke lampen     1710: 166 : - : -  
Twee schotel racken     Bedraagt te samen 332 : 0- : -
Een kleerraak     Comt Abdije van Rijnsburg over lanthuur van 't jaar  
Een kackstoel     1709: 46 : - : -  
Een loopbanck     1710: 46 : - : -  
Seve stoelen     Bedraagt te samen  
Een kopere pot deksel met een kopere hengel     Comt heer Gerrit van der Meer over landhuur 92 : 0- : -
Drie ijsere pottten     van 't jaar 1710 een somme van 22 : 0- : -
Vier kopere ketels     Den boedel is nog schuldig over verponding  
Een kopere pan met een deksel     anno 1709 225 : 0- : -
Een tijck van een peuluw     En over 't jaar 1710 225 : 0- : -
Twee stroon koen     Comt de weduwe van Sijmon Dirkse Westgeest  
Twee geschilderde tafels     over huijshuur van 't jaar  
twee kopere strijckeijsers met een strijck ...     1708: 40 : - : -  
Een tine soutvat     1709: 40 : - : -  
Een tin kommetje     Bedraagt te samen 80 : 0- : -
Een rack met twaalf tinne lepels     Nog van de voornoemde weduwe Sijmon Dirkse  
Een teerackje met wat Delfse kannetjes en backjes     Westgeest over drie vierendeel jaars huijshuur  
Was vlasse gaven     verschenen den 2 febr. 1711 30 : 0- : -
Twee manden     Comt Jan Arijszn. van Westsanen over geleent  
Twee kleerbackjes     gelt een somme van 200 : 0- : -
Een bedt met vier kussens     Comt de weduwe Pieter Backer over geleent  
Vier paar gordijne     gelt een somme van 100 : 0- : -
Drie katoen of wolle schoorsteen kleden     Comt Pieter Lelivelt over twee verkogte  
Een groene en een witte deecken     koeijen een somme van 108 : 0- : -
Twee leuven, en twee kinder dekens     Comt de weduwe van Sijmon Westgeest  
Een kopere lamp     over een verkogte koe 38 : 0- : -
Een ijsere kaars ketting     Comt de weduwe van Sijmon Westgeest  
Een kuijp met was vleijs     over geleent gelt een somme van 17 : 0- : -
Drie schilderijtjes     Comt de weduwe van Pieter Backer over  
      lasien bij Dirk Sijmons Westgeest van haar  
In de kelder     overleden man Pieter Backer gecogt een  
Een kuijpje met wat speck     somme van 35 : 0- : -
Een pot met vet     Comt de heer Tomas van Zwieten over geleverde  
Een agtendeel met wat boter daarin     bostel 19 : 04 : -
Een kan met stroop     Comt Jan Sijmonszn. Westgeest over bostel  
Wat kool     die Dirck Sijmonszn. Westgeest van hem heeft  
      overgenomen een somme van 23 : 19 : -
In de keuken     Comt Mees aen de Vliet over een varcken bij  
Twee asschoppen     Dick Sijmonszn. Westgeest van hem Mees  
Seven en sestig aerde schotels so groot als kleijn     gecogt een somme van 29 : 0- : -
Twee trefoortjes     Comt Arij Korse Vermelck aen den voornoemde  
Twee schotse rackjes     Sijmon Dirkse Westgeest gelevert een somme van 19 : 15 : -
Een klock     Comt dienst meijt over huurloon verschenen  
Een lantaarn     den 2 feb. 1711 een somme van 43 : 10 : -
Een blick emmertje     Comt de brouwster uijt de Oliphant over  
Twee droogmanden     geleverde bostel een somme van 149 : 6 : -
Twee beddens     Comt de drie voorkinderen van Dirck Sijmonszn.  
Twee kussens     Westgeest over haar moeders goed te samen  
Twee witte deeckens     een somme van 15 : 0- : -
Eene groen deecken     Comt den impost meester van Vliet over 't  
Een voet back     hoorn gelt een somme van 45 : 0- : -
Een tralie banck     Comt den impost meester van Vliet over  
Een kopere melck kan     sout gelt een somme van 20 : 0- : -
Seve melck emmers     Comt Leendert Papeweg ver geleverde melck  
Twee water emmers     aen Dirck Sijmonszn. Westgeest 60 : 10 : -
Een etens tafel     Dirck Sijmonszn. Westgeest geeft nog pagt van  
Een ijsere zeef     turf schuldig een somme van 5 : 0- : -
Een roer      
Tien stoelen     De lasten desen boedels sijn 2.504 : 04 : -

Inventaris 1748:
Na het overlijden van Dirck Sijmonszn. Westgeest werd op 20-09-1748 door Albertus Kleijnenberg notaris te Leiden een inventarisatie gemaakt van de bezittingen en schulden
.136

Contante penningen ten sterfhuijze bevonden.     Drie kussen sloopen.  
De gereede penningen in diverse specie     Een vrouwe hemd.  
ten sterfhuijze bevonden. fl. 026 : 12 : 8   Een catoen schoorsteenkleed.  
Noch in een sakje gevonden in diverse specie,     Twee dito gordijnen en rabat.  
't geen gezegd werd Pieter van Rijn toetebehooren. fl. 014 : 16 : 8   Een wit tafelkleed.  
      Een witte neusdoek met kant.  
Ongemunt goude en zilver.     Ses halsneusdoeken.  
Een goude haernaelden.     Twee bonte neusdoeken.  
Twee goude koepingen.     Twee vrouwe mutsen.  
Twee dito spelden.     Een bed en peuluw.  
Een siver ijser met twee goude tooken.     Twee kussens.  
Een goude dop aen een swarte ketting.     Twee slaaplakens.  
Een dito dop den een bloeds coraele ketting.     Twee sloopen.  
Een paar goude mans hembte knoopen.     Drie wolle doeken.  
Een silvere tasbeugel met haek en gesp.     Twee katoene gordijnen en rabat.  
         
Meubelen goederen, huisraat en imboedel.     In de kelder.  
In 't voorhuijs.     Negen melkmouwen.  
Een geverwde kas.     Een melkemmer.  
Daarop:     Een agten deel booter.  
Drie delfs aardewerke schootels.     Een pot met booter.  
In de kas:     Een ton met vet.  
Vier slaeplaekens.     Drie agten deelen met krijs beijen.  
Vier Sloopen.     Twee dito met sult boonen.  
Vijf Mans hemden.     Een meel emmer.  
Twee ondebroeken.     Drie stoop kannen.  
Een kooresack.     Een kan met een tin lit.  
Een bonte das.     Een olij kan.  
Een paar dito mouwen.        
Een wolle borstrock.     In een kleijn kamertje.  
Een streept linnen dito.     Een bed en peuluw.  
Een vrouwe hemt.     Twee kussens.  
Vier kroplappen.     Twee deekens.  
Drie neusdoeken.     Een slaeplaeken.  
Twee bonte dito.     Twee bonte sloopen.  
Twee neusdoeken.     Nog een bed en peuluw.  
Een wit schort.     Een kussen.  
Een catoen dito.     Twee deekens.  
Een dobbelsteene dito.     Twee slaeplaekens.  
Een blaauw boesel dito.     Een sloop.  
Een blauw linnen dito.        
Een zije vrouwe kap.     In de stal.  
Een slaaplaken.     Zes en veertig comijnde kaasen.  
Drie sloopen.     Twee schraegen.  
Een lapje nieuw linnen.     Een tafel.  
Een strijk deekentje.     Vijf kaasplanken.  
Een kooper strijkijser en rakje.     Een zout trog.  
Een keurslijf.     Een sakbort.  
Drie schilderijen.     Een bootervloot.  
Drie prenten dito.     Twee melkvierndeels.  
Een geverwd rak.     Twee kaas vaeten.  
Daer inne:     Vier agtendeelen.  
Twaalf aardewerk schootels of borden.     Een kaarn.  
Een tafel met een tafellaeken daer op.     Een gorst ton.  
Een tinne bierkan.     Een wastobbe.  
Een rakje met twaalf tinne leepels.     Twee waateremmers.  
Een dito met negen dito.     Een melkemmer.  
Een rakje met:     Een koopere waterkeetel.  
Seeven delfse schooteltjes.     Een dito welkeetel.  
Seeven dito kopjes.     Twee dito eetens keeteltjes.  
Een kooper blakertje.     Een dito teekeetel.  
Een blicke dito.     Drie melkjucken.  
Een lenteschael en evenaer.     Zes koeije kleeden of meelzacken.  
Een mandje met eenig gewigt.     Een bank.  
Een Toor.     Een tafeltje.  
Drie delfse spoelkommen.     Een eetens troor.  
Drie dito borden.     Een koopere koekepan.  
Een kapstok.     Een dito raspje.  
Een katoene schoermantel     Een tinne trekpot.  
Een rouw rock.     Een tin zoutvat.  
Een rouw jack.     Een rak met vier tinne leepels.  
Een sergie rok.     Een blicke coffij keetel.  
Een roo rock.     Een lang ijzer.  
Een mandje met lappen.     Een dito treef.  
Een tafel.     Een dito tang.  
Twee banken.     Een dito blaaspijp.  
Een room staer.     Een dito hengel en haak.  
Negentien comijnde kaesen.     Een pottebank met eenige vaten.  
Twee groene dito.     Een glase rakje.  
Een melk emmer.     Zeven schooteltjes.  
Een vlootje.     Een servetje voor de glaesen.  
      Een kapstok.  
Op 't kamertje.     Een swart sergie rokke en broek.  
Een catoene jakje.     Eenige schoffels en kouwen.  
Een scrooterd.        
Een paar vrouwe schoenen met een paer     Op de til.  
silvere gespen.     Een bed en peuluw.  
Een swarte mans kap.     Twee wolle deekens.  
Een mans hoed.     Een dito bedde kleed.  
Een koopere beddepan.     Twee slaeplaekens.  
Een kapstock.     Twee kussens.  
Een banck.     Twee bonte slaap sloopen.  
Een spinnewiel     Een slaap krebbe.  
Drie stooven.     Een sloop en laeken.  
Een ijsere pot.        
Een dito hakmes.     Op de werff.  
Een dito tang.     Vier koopere melk keetels.  
Een dito hengel.     Twee waeter emmers.  
Twee aerde kannen.     Een portel tobbe.  
Een catoen schoorsteenkleed.     Een wink kuijp.  
Twee komijnde kaesen.     Een kaas berrij.  
Een kaern.     Een melkmouw.  
Een kaasvaetje.     Een hoopje hout.  
Drie bootervierndeel.     Een vijf roeen barg met hooij.  
Twee bootervlooten.     Eene schelf met hooij.  
Een tobbetie.     Zes hennen en een haan.  
         
Op de solder.     In de waege schuijr.  
Twee groene wolle deeken.     Een vierwielde waagen.  
Een streepte caleminke rok.        
Een en twintig damasen rocken.     In de karre schuijr.  
Een swarte stofjes dito.     Een karrewagen.  
Een swarte mantel.        
Een wolle damassen hemtrok met     In de schuijr.  
Acht en dertig silvere knoopen.     Een kaas pers.  
Een blauw hemtrok.     Een barg heef.  
Een sergie dito.     Een kruijwaagen.  
Een ouwe jas of rok.     Twee hooij binnen.  
Een saeij reegenkleed.     Twee zennen.  
Een vleesknijpje.     Een bagger net.  
Een spek trogje.     Een partij turf.  
Twee bierk boomen.     Een partij hout en tacken.  
Twee schraegen.     Een partij schoppen, vorken en verder  
Twee vlootjes.     boere gereedschap.  
Twee tobbetjes.        
Een bakermat.     In de varkensschuijr.  
Drie knippen.     Vier varkens.  
Een vuermand.     Drie weij kuijpen.  
Een sluijtmand.        
Een kruijsbesje mandje.     In 't land.  
Een kleurde stofjes mantel.     Veertien gebeetende melkkoebeesten.  
Twee tafellaekens,     Een dito pink vaers.  
Drie servetten.     Nog drie kalven of pinken.  
Drie slaeplaekens.     Een merrij paerdt.  
Een sakje met kindergoet.        
Een catoen tafelkleed.     Aan de wal.  
Twee beddekussens.     Een vlet plaam.  
Vier neusdoeken.        
Vier kleer.     Schulden en lasten des boedels.  
Twee tinne leepels.     Balthazar van der Vies, come volgen obligatie  
Negen stucken vlees of spek.     onder de hand over geleende penningen.  
      En over intressen van dien. fl. 250 : 00 : 0
In de keuken.     Nogh komt deselve van der Vies, en Jan de  
Acht schilderijen of prenten.     Goede voor een jaar huijr van de wooninge en  
Een slagklok.     landen als nog in huijre, gebruijckt werdende,  
Een spiegeltie.     te weeten tot kersmis 1748 en mei 1749. fl. 286 : 00 : 0
Een taeltien met catoen kleed.     De Hr. Mr. Nicolaas Plemper, comt. meede  
Een comijnde kaas.     voor een jaer huijr van vier mergen 200 roeden  
Twee racken met drie en twintig     landts te verschijnen kersemis dage 1748. fl. 095 : 10 : 0
delfse schootels of borden.     Jan Pieterse van der Mark meede weegens  
Een en dertig dito aan de want.     landhuijr. fl. 030 : 00 : 0
Een rak met dertien tinnen leepels.     Voorts werd alhier als een las des boedels  
Een kapstok.     gebragt ende gevordert een somma van vier.  
Een bruijne kap.     hondert gulden, welke Pieter van Rijn swaeger  
Een swarte sergie broek.     van den overleedene van tijd tot tijdt aan den  
Een swart zij schort.     overleendene verstrekt, ofte ter bewaaringe  
Een catoen tafelkleed.     gegeeven heeft. fl. 400 : 00 : 0
Twee blicke trommeltjes.     Nog staaen en te betaalen ten behoeven van  
Drie dito lampen.     't Gemeeneland weegen 't remplacement in  
Een ijzer schopje.     plaatse van de afgeschate pagten.  
Een koopere blaker op een houte voet.     Belangende de doodt schulden, en vordere  
Een catoen schoorsteenkleed.     lasten des boedels, dezelve kunnen voor als  
Een houte kist.     nog niet specifice worden gebragt, ofte  
Daer inne:     begroot, derhalven alhier gesteld om te Gedenken.

homeSijmon Dirkszn. Westgeest
Zoon van Dirk Sijmonszn. Westgeest & Marijtje Danielsdr. van Nes
Generatie XI

Sijmon Dirkszn. Westgeest, geboren omtrent 1695 te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door zijn zoon Wilhelmus Sijmonszn. Westgeest op 19-08-1745 te Oegstgeest. Wonende aan de Hogemorsch te Oegstgeest. Gehuwd op 14-08-1718 te Wassenaar en voor de kerk op 14-08-1718 te Wassenaar met Jannetje Willemsdr. van Tol, geboren te Wassenaar, gedoopt op 14-08-1688 te Wassenaar, dochter van Willem Pieterszn. van Tol en Trijntje Sijmonsdr. Hillenaar, haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Wilhelmus Sijmonszn. Westgeest op 27-07-1745 te Oegstgeest.14 (XI/025)

Afbeelding rechts: handtekening van Sijmon Dirkszn. Westgeest. >

Kinderen van Sijmon Dirkszn. Westgeest & Jannetje Willemsdr. van Tol:

 1. Dirk Sijmonszn. Westgeest, geboren te Wassenaar, gedoopt op 04-11-1719 te Wassenaar (doopgetuigen waren Jacob Langeveld en Johanna Langeveld), zijn overlijden werd aangegeven door zijn grootvader Willem Pieterszn. van Tol op 24-11-1719 te Wassenaar.20 (XII/009)

 2. Dirck Sijmonszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 29-12-1720 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Daniel Dirkszn. Westgeest en Huijbertje Leendertsdr. van Egmont), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 26-12-1741 te Oegstgeest.21 (XII/010)

 3. Maria Sijmonsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt 18-01-1723 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Rochus Dirkszn. Westgeest en Anna Danielsdr. van Nes), haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 24-02-1723 te Oegstgeest.22 (XII/011)

 4. Wilhelmus Sijmonszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 30-08-1724 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Pieter Willemszn. van Tol en Leuntie Willemsdr. van Tol), zijn overlijden werd aangegeven door Dirk van Steijn op 14-12-1802 te Oegstgeest, bgraven op 14-12-1802 te Oegstgeest, Zandschipper en verkoper van turf, wonende aan de Hogemorsch te Oegstgeest. Gehuwd op 05-05-1748 te Oegstgeest en voor de kerk op 05-05-1748 te Oegstgeest met Cornelia Willemsdr. Rietveld, geboren te Voorhout, gedoopt op 21-09-1719 te Sassenheim, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 23-03-1765 te Oegstgeest, dochter van Willem Pieterszn. Rietveld en Ariaantje Hermansdr. Brederode.23 (XII/012)

 5. Maria Sijmonsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 03-04-1726 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Rochus Dirkszn. Westgeest en Ariaantje Pietersdr. Raemsvelt), haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 06-07-1726 te Oegstgeest.24 (XII/013)

 6. Catharina Sijmonsdr. (Trijntje) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 14-02-1728 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Dirk Hillenaar en Aeltie de Bruijn), haar overlijden werd aangegeven door Jan Koblensweij op 26-06-1803 te Oegstgeest. Wonende te Leiden en later bij haar broer Wilhelmus Sijmonszn. Westgeest te Oegstgeest. Gehuwd op 22-11-1755 te Leiden met Arend Walters, geboren in 17.., jonge man van Lemmer Friesland, overleden voor 29-11-1777. Kaarnemelkverkoper. Catharina hertrouwd op 29-11-1777 te Leiden met Marcelis de Groot, geboren te Voorburg, gedoopt op 12-02-1749 te Voorburg, zoon van Gerrit Marceliszn. de Groot en Lijsbet van Havenberg. Metselaarsknecht.25 (XII/014)

 7. Maria Sijmonsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 13-04-1730 ter Oegstgeest (doopgetuigen waren Rochus Dirkszn. Westgeest en Ariaantje Pietersdr. Raemsvelt), haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 31-05-1730 te Oegstgeest.26 (XII/015)


homeWilhelmus Sijmonszn. Westgeest
Zoon van Sijmon Dirkszn. Westgeest & Jannetje Willemsdr. van Tol
Generatie XII

Wilhelmus Sijmonszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 30-08-1724 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Pieter Willemszn. van Tol en Leuntie Willemsdr. van Tol), zijn overlijden werd aangegeven door Dirk van Steijn op 14-12-1802 te Oegstgeest, bgraven op 14-12-1802 te Oegstgeest, Zandschipper en verkoper van turf, wonende aan de Hogemorsch te Oegstgeest. Gehuwd op 05-05-1748 te Oegstgeest en voor de kerk op 05-05-1748 te Oegstgeest met Cornelia Willemsdr. Rietveld, geboren te Voorhout, gedoopt op 21-09-1719 te Sassenheim, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 23-03-1765 te Oegstgeest, dochter van Willem Pieterszn. Rietveld en Ariaantje Hermansdr. Brederode.23 (XII/012)
Afbeelding rechts: handtekening van Wilhelmus Sijmonszn. Westgeest. >

Kinderen van Wilhelmus Sijmonszn. Westgeest & Cornelia Willemsdr. Rietveld:

 1. Joanna (Jannetje) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 21-04-1749 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Willem Pieterszn. van Tol en Catharina Sijmonsdr. Westgeest), haar overlijden werd aangegeven door haar man op 25-08-1790 te Oegstgeest, begraven op 25-08-1790 te Oegstgeest. Wonende aan de Hogemorsch te Oegstgeest. Gehuwd op 11-07-1773 te Oegstgeest en voor de kerk op 11-07-1773 te Oegstgeest met Willem Pieterszn. van Broekhuijzen, geboren te Leiderdorp, gedoopt op 04-11-1744 te Hazerswoude, zoon van Pieter Arienszn. van Broekhuijzen en Antje Willemse Outshoorn, zijn overlijden werd aangegeven door zijn schoonvader Wilhemus Sijmonszn. Westgeest op 27-01-1796 te Oegstgeest, begraven op 27-01-1796 te Oegstgeest.27 (XIII/002)

 2. Wilhelmus (Willem) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 21-01-1757 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Harmen Rietveld en Lijsbeth Rietveld), zijn overlijden werden aangegeven door zijn vader op 26-01-1757 te Oegstgeest.28 (XIII/003)

Bezittingen van Wilhelmus Sijmonszn. Westgeest te Oegstgeest en Leiderdorp 178
Oegstgeest
1. nr. 103. Een huis en erve.
137
Gelegen aan de Hogemorschdijk buitendijks.
0000-1752 Jobje IJsbergen (eigenaar)
1752-1803
Willem Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
1803-
0000 Dirk van Steijn (eigenaar)

2. Een stuk weiland, groot omtrent 250 roeden.138
Gelegen aan de Hooge Morsch, ten N. de Hogemorschdijk en ten zuiden de Rijn
.
0000-1776 Cornelis Zegwaard (eigenaar)
1776-1803
Willem Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
1803-
0000 Dirk van Steijn (eigenaar)

3. nr. 111. Een huis en erve.139
Gelegen aan de Hogemorsch tussen de paal van 500 en 800 roeden.

0000-1784 Willem de Prie (eigenaar)
1784-1815
Willem Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
1815-
0000 Jan Storm (eigenaar)

Leiderdorp
Twee parthijen warmoesland, thans met hout beplant, te zaamen groot omtrent 1 morgen 130 roeden.
Geleegen bij en agter den anderen, in de waard, aan de Zijlbrugsloot onder Leijderdorp.
140
0000-1785 Theodorus Petrus Fredericus van Rijn (eigenaar)
1785-1803
Willem Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
1803-
0000

huisnummering van begin 19e eeuw.

Inventaris 1803:
Inventarisatie van de roerende en onroerende goederen van Willem Sijmonszn. Westgeest op 09-05-1803 te Oestgeest.
141

Onroerende goederen.     Een kan en vier potjes.  
Een huis en erve, en verder getimerte, staande en     Agt aardewerkse borden.  
gelegen aan de Hoogemorschdijk buiten Dijks,     Zes kopjes, zes bakjes.  
onder Oegstgeest.     Zes dito, zes dito.  
Een huis en erve, staan ende geleegen aan de     Zes dito, zes dito  
Hoogemorsch, tusschen de Paalen van 500 en     Zes dito., twee dito.  
800 roeden onder Oegstgeest.     Een kom en melk kan.  
Een stuk teelland, groot omtrend twee honderd en     Agt aardewerkse borden.  
vijftig roeden, geleegen aan de Hoogemorsch     Zestien kopjes, acht bakjes divers.  
onder Oegstgeest.     Twee tinne trekpotten.  
Twee parthijen warmoesland, thans met hout     Een dito tuijt.  
beplant, zaamen groot omtrend zeeven honderd     En eenig pulletjes en beeldjes.  
dertig roeden, geleegen bij en agter den anderen,     In de spen.  
in de waard, aan de Zijlbrugsloot onder Leijderdorp.     Drie tinne schotels.  
      Twee blikke trommels.  
Effecten.     Eenige potten en aardewerk.  
Een nationaale losrente ten laste den Bataafsche     Een friesche klok.  
Republicq. fl. 200 : 00 : 0   Een trap.  
Een dito ten laste als vooren, staande in blanco. fl. 100 : 00 : 0   Zes aardewerkse schotels.  
Een recepis gesprooten uit de heffing van ses     Een porceleijne kom.  
percent op de bezittingen. fl. 150 : 00 : 0   Tien stuks glaswerk.  
Een dito gesprooten uit de heffing van ses     Twee kopere ketels.  
percent op de bezittingen. fl. 300 : 00 : 0   Twee dito kandelaars.  
      Eenig aardewerk.  
Actien en inneschulden.     Een kopere koffij ketel.  
Dezen boedel competeerd van Jan Brins, te Katwijk fl. 009 : 00 : 0   Een eikenhoute kast.  
Item van Boden Kelder te leijden, eene somme van. fl. 027 : 10 : 0   Daarop:  
Item van N. van der Heng te Leijden eene some van fl. 005 : 10 : 0   Agt aardewerkse schotels  
Item van Klaas Kelij te Leijden eene somme van fl. 012 : 00 : 0   Twee kommetjes.  
Item van ... Waarzeger te Leijden. fl. 011 : 05 : 0   Twee pulletjes.  
Item van Gerrit Plomp te Leijden. fl. 016 : 10 : 0   Een beeldje.  
Item van Juffrouw van der Steen. fl. 030 : 00 : 0   Daarin:  
Item van Cornelis Paardekoper. fl. 018 : 11 : 8   Drie servetten.  
Item van Sibe Heres te Leijden. fl. 574 : 17 : 0   Zes doekjes.  
Item van Cornelis Varkevisser te Katwijk aan Zee. fl. 049 : 13 : 0   Een schoorsteen kleed.  
En nog van denzelve. fl. 006 : 00 : 0   Zes servetten.  
Item van Arij Plukkert te Katwijk. fl. 030 : 00 : 0   Een prijs boek.  
Item van Jaap Brusse te Leijden. fl. 156 : 00 : 0   Eenige rommeling.  
      Een zwarte rok en camisvol.  
Contante penningen.     Twee hoeden.  
De contante penningen in deezen boedel. fl.1.542 : 14 : 8   In de laade:  
      Eenige rommeling.  
Ongemunt goud en zilverwerk.     Een lessenaar.  
Twee goude hembd knoopen.     Een vuurijzer.  
Een zilvere leepel.        
Twee zilvere gespen.     Op de zolder.  
Twee zilvere broekknoopen.     Twee tonnen.  
Vier zilvere hembd knoopen.     Een kopere dexel.  
Twee dito knoopen.     Een visch net.  
Sestien dito dito dito.     Een bed en peuluw.ee dekens.  
Negen en twintig zilvere knoopen.     Een kussen.  
Meubelen, huisraad, kleederen en inboedel.     Een tafel.  
      Een dito.  
In het agterhuis.     Een hondehok.  
Een blaauwe geverwde hangoortafel.     Twee mandens.  
Een voetbank.     Pij plaaten.  
Twee hoeden.     Twee ijzere potten.  
Zes schoenen.     Een vleesch kuijp.  
Twee tangen.     Parthij bakken en kuijpen met appelen en peeren.  
Een schop.     Een kopere ketel en dexel.  
Een ketting.     Een bed en peuluw.  
Een ring, vijf aardewerkse schoteltjes.     Vier kussens.  
Eenig aardewerk.     Twee deekens.  
Een tafeltje.     Een rok en wambuis.  
Een regbank.     Een lende wambuis.  
daar in:     Een parthijtje boomen.  
Eenige lappen en rommeling.     Een sleede.  
Een rakje met Delfsch aardewerk en eenige glaazen.        
Een spiegeltje.     Op de werf.  
Een kopere ketel.     Vier plaaten.  
Een dito.     Vijf stapels elsen hout van 13 a 14 duimen.  
Een schut.     Een en een half vaam 9 duimen elsen hout.  
Een ijzere asch keteltje.     Seventien staapels willige hout 13 duimen.  
Een emmer.     Een stapel 14 duimen ijpenhout.  
Een ton.     Twee dito boeken hout 14 duimen.  
Seven stoelen divers.     Negen dito boeke blokken 11 duimen.  
Seven aardewerkse schotels.     Een dito dito 14 duimen.  
Een schoorsteen kleed.     Twee dito ijke 9 duimen.  
Een hengel.     Twee dito else blokken 11 duimen.  
Een tang.     Een dito beuke takken.  
In een vaste kast:     Een schelf beuke takken.  
Twee tinne bierkannen.     Drie stapels else hout 14 duimen.  
Een dito tabaksdoos.     Een dito ijpen.  
Een dito boterpot.     Een dito 9 duimen ijpen blokken.  
Een dito spaarpot.     Vier parthijen wollen.  
Zes dito schotels.     Een stapel 11 duimen blokken.  
Een dito kom en kroes.     Een Rhijnschip met zijl, trijl en toe behooren.  
Twee kopere ketels.     Agt stukken zijlen om te dekken.  
Zes tinne leepels.     Eenig timmermans gereedschap.  
Een rasp.     Vijf zaagen.  
Een schopje.     Drie bijlen.  
Een lamp.     Twee kruijwagens.  
Een dito.        
Een kuijpje.     Op de moolen bij van Staaten.  
Een grooter dito.     Seeven ijpen boomen die gezaagd zijn.  
Een haardijzer.     Een zwaare ijpe boom.  
Eenige potten pannen en rommeling.     Een top ijp.  
Een ladder.     Vijf beuke boomen.  
Een schut.        
      In de sloot bij de thuin.  
In de keuken.     Dertien stuks ijpe boomen.  
Een rak met tien schotels divers.     Eenige ijpe stukjes.  
Twee blikke trommeltjes.        
Twee mandjes en rommeling.     Schulden en lasten deze boedels.  
Stofgereedschap.     Competeerd Andries de Jager, scheepmaker,  
Vijf mandjes.     weegens gedaane leverantie  
Zes stoelen.     en verdiende arbeidsloon. fl. 047 : 11 : 0
Negen mandjes met appelen, en stamboonen.     Item Jan Ciggaar, weegens geleeverde boter. fl. 051 : 00 : 0
Twee schilderijtjes.     Item Jacob Langerberg, weegens leverantie  
Een beddepan.     van vleesch. fl. 028 : 00 : 0
Een tang en asschop.     Ītem Arij van Konijnenburgh Lz. over ordinaire  
Twaalf tinne leepels.     verponding en Rhijnlandsch mergengeld  
Een segie broek.     1801 en 1802 en extra ordinaires verponding  
Een dito rok.     1802 van des boedels onroerende goederen  
Drie linne broeken.     onder Oegstgeest. fl. 029 : 10 : 0
In een vaste kast:     De doodsschulden, begraafenis kosten  
Acht aardewerkse borden.     en andere schulden deezes boedels,op  
Zes koppen, zes bakken.     de inventarisatie nog niet allen bekend  
Zes dito, zes dito.     zijnde, zullen bij de te doene reekening  
Zes koppen, zes bakken.     en verantwoording specificq in uitgaaf  
Zes dito, zes dito.
    worden gebragt, 't geen alhier dient voor.
Memorie

homeDaniel Dirkszn. Westgeest
Zoon van Dirk Sijmonszn. Westgeest & Marijtje Danielsdr. van Nes
Generatie XI

Daniel Dirkszn. Westgeest, geboren omtrent 1698 te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door zijn vrouw op 26-03-1733 te Wassenaar, begraven op 27-03-1733 te Wassenaar. Wonende te Oegstgeest en later te Wassenaar. Gehuwd op 27-06-1723 te Wassenaar en voor de kerk op 27-06-1723 te Wassenaar met Cornelia Jansdr. van der Cleij, geboren te Wassenaar, gedoopt op 11-04-1697 te Wassenaar, haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Jan Dane Westgeest op 11-12-1770 te Wassenaar, dochter van Jan Corneliszn. van der Cleij en Petronella Jacobsdr. van der Wouw.15 (XI/026)

Kinderen van Daniel Dirkszn. Westgeest & Cornelia Jansdr. van der Cleij:

 1. Adrianus Danielszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 06-06-1724 te Oegstgeest (doogetuigen waren Sijmon Dirkszn. Westgeest en Neeltje Jansdr. van Nes), zijn overlijden werd aangegeven door Jan Corneliszn. van der Cleij op 22-11-1779 te Wassenaar.29 (XII/016)

 2. Levenloos Westgeest, geboren omtrent 27-12-1725 te Oegstgeest.30 (XII/017)

 3. Petronella Danielsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 11-01-1727 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jan Corneliszn. van der Cleij en Leuntie Jansdr. van der Cleij), haar overlijden werd aangegeven door Cornelis Pieterszn. de Winter op 18-01-1727 te Oegstgeest.31 (XII/018)

 4. Joannes Danielszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 17-02-1728 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Cornelis Janszn. van der Cleij, Teuntie Pietersdr. Paardekoper en Apolonia Jansdr. van der Cleij), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 05-03-1728 te Oegstgeest.32 (XII/019)

 5. Joannes Danielszn. (Jan) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 25-03-1729 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jacob Janszn. van der Cleij en Apollonia Jansdr. van der Cleij), zijn overlijden werd aangegeven door zijn broer Adrianus Danielszn. Westgeest op 30-07-1775 te Wassenaar.33 (XII/020)

 6. Petrus Danielszn. (Pieter) Westgeest, geboren te Wassenaar, gedoopt op 30-08-1732 te Wassenaar (doopgetuigen waren Jan Corneliszn. van der Cleij en Marijtje van der Cleij), zijn overleden werd aangegeven door Hendrik van Ingen op 21-09-1783 te Lisse, begraven op 22-09-1783 te Lisse.34 (XII/021)


homeRochus Dirckszn. Westgeest
Zoon van Dirck Sijmonszn. Westgeest & Marijtje Danielsd van Nes
Generatie XI

Rochus Dirckszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 20-08-1700 te Leiden (doopgetuigen waren Jeroen Janszn. van Roon en Gerritje Jansdr. van Roon), zijn overlijden werd aangegeven door zijn zoon Daniel Rochuszn. Westgeest op 15-04-1771 te Oegstgeest, begraven rond 15-04-1771 te Oegstgeest, Bouwman en schoenmaker wonende in de wijk Vijfhuijsen te Oegstgeest. Gehuwd op 06-05-1731 te Oegstgeest en voor de kerk op 06-05-1731 te Oegstgeest met Elisabeth (Lijsbeth) Cornelisdr. Moerkerken, geboren in 17.. mogelijk te Voorhout, was in 1780 nog in leven, dochter van Cornelis Joriszn. Moerkerken en Joosdgen Cornelisdr. Duijndam.17 (XI/028)
Afbeelding rechts: handtekening van Rochus Dirkszn. Westgeest. >

Kinderen van Rochus Dirckszn. Westgeest & Elisabeth Cornelisdr. Moerkerken:

 1. Naamloos Westgeest, geboren voor 21-09-1731 te Oegstgeest, het overlijden werd aangegeven door de vader op 21-09-1731 te Oegstgeest.35 (XII/022)

 2. Theodorus Rochuszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 25-01-1732 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Dirck Sijmonszn. Westgeest en Dirkje Willemsdr. van Rijn), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 12-04-1732 te Oegstgeest.36 (XII/023)

 3. Daniel Rochuszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 23-07-1733 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Arie Sijmonszn. Westgeest en Cornelia Jansdr. van der Cleij), zijn overlijden werd aangegeven op zijn vader op 07-08-1733 te Oegstgeest.37 (XII/024)

 4. Daniel Rochuszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 14-10-1734 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Dirck Sijmonszn. Westgeest en Dirkje Willemsdr. van Rijn), zijn overlijden werd aangegeven door zijn moeder op 16-11-1734 te Oegstgeest.38 (XII/025)

 5. Daniel Rochuszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 15-05-1736 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Dirck Sijmonszn. Westgeest en Dirkje Willemsdr. van Rijn), overleden op 21-03-1808 te Zoeterwoude, begraven op 24-03-1808 te Zoeterwoude. Bouwman, wonende te Noordwijk, Stompwijk, Zegwaart en Zoeterwoude. Gehuwd op 25-05-1766 te Oegstgeest en voor de kerk op 25-05-1766 te Oegstgeest met Krijntje Cornelisdr. van der Elst, geboren te Wassenaar, gedoopt op 25-01-1724 te Wassenaar, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 03-11-1779 te Noordwijk, dochter van Cornelis Janszn. van der Elst en Elsie Pieters, weduwe van Peter van der Kroon. Daniel hertrouwd op 07-05-1780 te Noordwijk en voor de kerk op 07-05-1780 te Noordwijk met Apollonia Dirksdr. (Pleuntje) Boerman, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 27-09-1752 te Zoeterwoude, overleden op 28-12-1807 te Zoeterwoude, begraven op 31-12-1808 te Zoeterwoude, dochter van Dirk Albertszn. Boerman en Antje Jacobse Geelveen.39 (XII/026)

 6. Cornelius Rochuszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 15-05-1737 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Joris Moerkerken en Cornelia Moerkerken), overleden op 03-06-1809 te Alphen, begraven op 08-06-1809 te Alphen. Bouwman, wonende te Oegstgeest en later te Hazerswoude. Gehuwd op 24-05-1761 te Oegstgeest en voor de kerk op 24-05-1761 te Oegstgeest met Catharina (Trijntje) Jacobs Kolos, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 30-12-1730 te Oegstgeest, overleden te Leiden, haar overlijden werd aangegeven door Abraham n.n. op 17-06-1766 te Oegstgeest, dochter van Jacob Claaszn. Kolosen Maria Jacobsdr. Cornelius hertrouwd op 08-07-1770 te Oegstgeest en voor de kerk op 08-07-1770 te Oegstgeest met Gerritje Jobse de Winter, geboren te Voorburg, gedoopt op 01-06-1742 te Voorburg, overleden op 22-12-1803 te Hazerswoude, dochter van Job de Winter.40 (XII/027)

 7. Maria Rochusdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 16-10-1738 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Dirck Sijmonszn. Westgeest en Jannetje Willemsdr. van Tol), overleden op 22-12-1804 te Leiden. Wonende te Oegstgeest, Lisse, Noordwijkerhout en Leiden. Gehuwd op 17-05-1767 te Oegstgeest en voor de kerk op 17-05-1767 te Oegstgeest met Pieter Janszn. Paardekoper, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 29-12-1741 te Oegstgeest, overleden op 25-04-1801 te Leiden, zoon van Jan Pieterszn. Paardekoper en Antje Leendertsdr. Sonnevelt.41 (XII/028)

 8. Theodorus Rochuszn. (Dirk sr.) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 25-01-1740 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Pieter Sijmonszn. Westgeest en Jannetje Moerkerken), overleden op 25-10-1812 te Zoeterwoude. Bouwman, wonende op boerderij de Mersche aan de Lagemorsch te Oegstgeest (1771-1776) en aan de Maaldrift te Wassenaar (1776-1805). Gehuwd op 05-05-1771 te Wassenaar en voor de kerk op 05-05-1771 te Wassenaar met Kniertje Arisse (Kaatje) van Duijn, geboren te Wassenaar, gedoopt op 04-11-1745 te Wassenaar, haar overlijden werd aangeven door haar man op 07-06-1781 te Wassenaar, dochter van Arend Maertenszn. van Duijn en Lijsbeth Janse van der Bijl. Hertrouwd op 10-02-1782 te Voorschoten en voor de kerk op 10-02-1782 te Voorschoten met Helena (Lena) Dirksdr. van Schooten, geboren in 17.. te Noordwijkerhout, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 07-10-1794 te Wassenaar, begraven op 09-10-1794 te Wassenaar, dochter van Dirck Pauluszn. van Schooten en Maria Arieshoek. Hertrouwd op 23-08-1795 te Wassenaar en voor de kerk op 23-08-1795 te Wassenaar met Marijtje Jacobsdr. van der Geest, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 02-09-1769 te Zoeterwoude, overleden op 27-11-1817 te Noordwijk, dochter van Jacob Pieterszn. van der Geest en Trijntje Janse Borst. Bouwvrouw.42 (XII/029)

 9. Adrianus Rochuszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 03-07-1742 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Laurentius de Winter en Jannetje Moerkerken), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 03-08-1742 te Oegstgeest.43 (XII/030)

Afbeelding rechts trouwakte Rokus Dirckse Westgeest en Lijsbeth Cornelisz Moerkerken, beiden wonende te Oegstgeest, 20-04-1731.179

Bezittingen van Rochus Dirkszn. Westgeest te Oegstgeest, Lisse en Voorhout 180, 181
Oegstgeest
K. Een huis en erf.142
Staande ende gelegen in de Vijfhuijsen te Oegstgeest.
0000-1735 Pieter van Sonneveld (eigenaar)
1735-1771
Rochus Dirkszn. Westgeest (eigenaar)
1771-1773
0 x Elisabeth Cornelisdr. Moerkerken (eigenaar)
1773-1788
Claas Verdel (eigenaar)

L. Een partij teelland, groot 450 roeden.
Gelegen aan de Lage Morsch.
143
0000-1749 Erven Maria Albertina Woodward (eigenaar)
1749-1771
Rochus Dirkszn. Westgeest (eigenaar)
1771-1775
0 x Elisabeth Cornelisdr. Moerkerken (eigenaar)
1775-1775
Leendert Oudshoorn (eigenaar)

M.: Een partij teelland, groot 450 roeden, genaamd het Melkpad.144
Gelegen aan de Lage Morsch.
0000-1749 Erven Maria Albertina Woodward (eigenaar)
1749-1771
Rochus Dirkszn. Westgeest (eigenaar)
1771-1775
0 x Elisabeth Cornelisdr. Moerkerken (eigenaar)
1775-1775
Leendert Oudshoorn (eigenaar)

F. Een partij weiland, groot 1 morgen. 440 roeden.94
Gelegen tussen de Lage Morsch en het huis Endegeest
1750-1752 Simon Corneliszn. van Hase (eigenaar)
0000-0000 Simon van Leeuwen (eigenaar)
0000-00000 x Anna Cornelisdr. van Hase (eigenaar)
0000-00000 x Jobje IJsbergen (eigenaar)
1752-1752/71
Rochus Dirkszn. Westgeest (eigenaar)
1771-1775
0 x Elisabeth Cornelisdr. Moerkerken (eigenaar).
1752-
1752 Frederik Grave van Gronsveld (eigenaar van 106 roeden)
1775-1778
Jan Voogel (eigenaar van 1 morgen, 275 roeden)

N. nr. 89. Een huismanswoning "de Mersche" met erf, enz., groot 150 roeden.145
Gelegen aan de Lage Morsch omtrent de paal van 500 roeden.

Nog een partij wei en hooiland, groot 7 morgen 130 roeden.
Gelegen zowel aan de Hoge als aan de Lagemorsch.aan de Lagemorsch.
0000-1756 Frans Groljon wed. Anna v. Aelswijck (eigenaar)
1756-1771
Rochus Dirkszn. Westgeest (eigenaar)
1771-1775
0 x Elisabeth Cornelisdr. Moerkerken (eigenaar)
1775-1811
Hendrik Zandijk (eigenaar)

O. Nog een partij teelland, groot 496 roeden.146
Gelegen aan de Lagemorsch.
0000-1756 Frans Groljon wed. Anna v. Aelswijck (eigenaar)
1756-1771
Rochus Dirkszn. Westgeest (eigenaar)
1771-1775
0 x Elisabeth Cornelisdr. Moerkerken (eigenaar)
1775-1806
Jannetje van Nes (eigenaar)

P. Nog een partij teelland genaamd het Bijltje, groot 2 morgen 125 roeden.147
Gelegen omtrent de Slaag.
0000-1756 Frans Groljon wed. Anna v. Aelswijck (eigenaar)
1756-1771
Rochus Dirkszn. Westgeest (eigenaar)
1771-1775
0 x Elisabeth Cornelisdr. Moerkerken (eigenaar)
1775-1775
Willem Musketier (eigenaar)


Q. Nog een partij warmoesland, groot 1 morgen 46 roeden.148
Gelegen aan de Poelwatering.
0000-1756 Frans Groljon wed. Anna v. Aelswijck (eigenaar)
1756-1771
Rochus Dirkszn. Westgeest (eigenaar)
1771-1775
0 x Elisabeth Cornelisdr. Moerkerken (eigenaar)
1775-1775
Willem Musketier (eigenaar)


R. Nog een partij warmoesland, groot 1 morgen 100 roeden149.
Gelegen tussen 't Huijs Endegeest en het Pesthuijs den stad Leijden, recht over de paal van 500 roeden buiten de Morsch den stad Leijden.
0000-1756 Frans Groljon wed. Anna v. Aelswijck (eigenaar)
1756-1771
Rochus Dirkszn. Westgeest (eigenaar)
1771-1775
0 x Elisabeth Cornelisdr. Moerkerken (eigenaar)
1775-1775
Willem Musketier (eigenaar)

S. Een partij weijland genaamt Lijcke, groot 4 morgen 14 roeden.150
Gelegen in de Pesthuijspolder.
0000-1758 Catharina Elisabeth Rover (eigenaar)
1758-1771
Rochus Dirkszn. Westgeest (eigenaar)
1771-1775
0 x Elisabeth Cornelisdr. Moerkerken (eigenaar)
1775-1798
Pieter de Mol (eigenaar)


T. Een partij weiland, genaamd de Heuvel, groot omtrent 3 morgen.151
Gelegen in de Pesthuijspolder.

0000-1758 Erven Haasje Duijker (eigenaar)
1758-1771
Rochus Dirkszn. Westgeest (eigenaar)
1771-1775
0 x Elisabeth Cornelisdr. Moerkerken (eigenaar)
1775-1776
Dirk Rochuszn. Westgeest (eigenaar)
1776-1798
Pieter de Mol (eigenaar)

U. Een stuk teelland, groot 4 morgen 478 roeden.152
Gelegen aan de Halve Morsdijk tot aan de Zijpwatering.

0000-1762 Johan Hendrik Verboom (eigenaar)
1762-1771
Rochus Dirkszn. Westgeest (eigenaar)
1771-1775
0 x Elisabeth Cornelisdr. Moerkerken (eigenaar)
1775-1806
Jannetje van Nes (eigenaar)

V. Een partij weiland, groot ruim 4 morgen.153
Gelegen aan de Warmondseweg, achter het erf van de afgebrande molen. omtrent de brandkelder.

0000-1767 Johan Hendrik Verboom (eigenaar)
1767-1771
Rochus Dirkszn. Westgeest (eigenaar)
1771-1775
0 x Elisabeth Cornelisdr. Moerkerken (eigenaar)
1775-1803
Anthony Leenderszn. (eigenaar)

W. Een vierde part in een partij land, groot 1 morgen, 600 roeden.154
Gelegen aan de Endegeester Watering over de Lage Morsch.
0000-1768 Hendrik van Diest (eigenaar)
1768-1769
Rochus Westgeest (eigenaar)
1769-
0000 Gravinne Carolina v. Bentheijm (eigenaar)

X. Een partij wei of hooiland, groot 2 morgen 292 roeden.155
Gelegen omtrent de Slaag.
0000-1752 Maria Jacoba van Schoonhoven (eigenaar)
1752-1754
Rochus Dirkszn. Westgeest (eigenaar van 1/2 deel)
1752-1754 Jan Touw (eigenaar van 1/2 deel)
1754-1754 Erven Jan Touw (eigenaar)

Y. Een partij wei of hooiland, groot 2 morgen 90 roeden.156
Gelegen omtrent de Slaag.
0000-1752 Maria Jacoba van Schoonhoven (eigenaar)
1752-1754
Rochus Dirkszn. Westgeest (eigenaar van 1/2 deel)
1752-1754 Jan Touw (eigenaar van 1/2 deel)
1754-1771
Rochus Dirkszn. Westgeest (eigenaar)
1771-1775
0 x Elisabeth Cornelisdr. Moerkerken (eigenaar)
1775-1776
Herman Opdam (eigenaar)
Lisse en Voorhout
1. Een huis huismanswoning met twee bargen, schuur, zomerhuis en varkenskot, en omtrent 8 morgen, zowel wei, hooi als teelland.
Gelegen aan de Heereweg en aan de Akkervoorderlaan, tussen de Beekbrugge en Engelbrugge, waarvan ruim 6 morgen te Lisse en 2 morgen te Voorhout.
157
1761-1768 Anna Brackman,
0000-00000weduwe J. v. Zanen
1768-1780
Rochus Dirkszn. Westgeest
0000-00000x Elisabeth Cornelisdr. Moerkerken
1768-
0000 Arie Willemszn. Trompert

2. Een partij lan, groot 2 morgen 246 roeden, gelegen in de Westgeest aan de Lijd of Achterweg.158
1761-1768 Anna Brackman,
0000-00000weduwe J. v. Zanen
1768-1780
Rochus Dirkszn. Westgeest
0000-00000x Elisabeth Cornelisdr. Moerkerken
1768-
0000 Jacob Kroon
3. Nog diverse partijen wei en hooiland, groot 10 morgen.
Gelegen in de bedijkte Lisserpoel, op de kaart getekend met het nr. 11.
159
1761-1768 Anna Brackman, wed. v. J. v. Zanen (eigenaar)
1768-1771
Rochus Dirkszn. Westgeest (eigenaar)
1771-1780
0x Elisabeth Cornelisdr. Moerkerken (eigenaar)
1780-
0000 Ary Trompert (eigenaar)
4. Een partij wei of hooiland, groot omtrent 2 morgen 329 roeden.
Gelegen in de Hellegatpolder in de Sassenhemmerbroek te Lisse.
160
1768-1768 Dirk Verboond (eigenaar)
1768-1771
Rochus Dirkszn. Westgeest (eigenaar)
1771-1780
0x Elisabeth Cornelisdr. Moerkerken (eigenaar)
1780-
0000 Ary Trompert (eigenaar)

Advertentie Leydse Courant, 30-10-1778.
182

 


homeDaniel Rochuszn. Westgeest
Zoon van Rochus Dirckszn. Westgeest & Elisabeth Cornelisd Moerkerken
Generatie XII

Daniel Rochuszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 15-05-1736 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Dirck Sijmonszn. Westgeest en Dirkje Willemsdr. van Rijn), overleden op 21-03-1808 te Zoeterwoude, begraven op 24-03-1808 te Zoeterwoude. Bouwman, wonende te aan de Hoge Klei te Noordwijk, Stompwijk, Zegwaart en Zoeterwoude. Gehuwd op 25-05-1766 te Oegstgeest en voor de kerk op 25-05-1766 te Oegstgeest met Krijntje Cornelisdr. van der Elst, geboren te Wassenaar, gedoopt op 25-01-1724 te Wassenaar, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 03-11-1779 te Noordwijk, dochter van Cornelis Janszn. van der Elst en Elsie Pieters, weduwe van Peter van der Kroon. Daniel hertrouwd op 07-05-1780 te Noordwijk en voor de kerk op 07-05-1780 te Noordwijk met Apollonia Dirksdr. (Pleuntje) Boerman, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 27-09-1752 te Zoeterwoude, overleden op 28-12-1807 te Zoeterwoude, begraven op 31-12-1808 te Zoeterwoude, dochter van Dirk Albertszn. Boerman en Antje Jacobse Geelveen.39 (XII/026)
Afbeelding rechts: handtekening van Daniel van Rochuszn. Westgeest. >

Kinderen van Daniel Rochuszn. Westgeest & Apollonia Dirksdr. Boerman:

 1. Jacoba (Jaapje) Westgeest, geboren te Noordwijk, gedoopt op 11-11-1781 te Noordwijk (doopgetuigen waren Jan Claaszn. Koot en Marijtje Cornelisdr. van Zijling), haar overlijden werd aangegeven door Hendrik Fillekes op 22-03-1811 te Berkel, begraven op 26-03-1811 te Berkel. Wonende in het Westeinde te Berkel. Gehuwd op 26-11-1809 te Pijnacker en voor de kerk op 26-11-1809 te Pijnacker met Jaspert Gouweleeuw, geboren in 17.., jongeman afkomstig van Hof van Delft.44 (XIII/004)

 2. Dirk Westgeest, geboren te Noordwijk, gedoopt op 28-08-1784 te Noordwijk (doopgetuigen waren Cornelis Corneliszn. de Bruin en Cornelia Dirksdr. Boerman), overleden op 17-06-1849 te Woubrugge. Boerenarbeider, wonende te Alphen, Rijnsaterwoude en Woubrugge.45 (XIII/005)

 3. Rochus Westgeest, geboren te Noordwijk, gedoopt op 20-09-1787 te Noordwijk (doopgetuigen waren Cornelius Rochuszn. Westgeest en Gerritje Jobse de Winter), overleden omtrent 25-10-1807 te Koudekerk, begraven op 29-10-1807 te Koudekerk.46 (XIII/006)

 4. Arie (Ary) Westgeest, geboren te Noordwijk, gedoopt op 23-03-1789 te Noordwijk (doopgetuigen waren Theodorus Rochuszn. Westgeest en Lena Dirksdr. Schooten), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 20-03-1792 te Noordwijk.47 (XIII/007)

 5. Cornelis Westgeest, geboren te Noordwijk, gedoopt op 02-08-1791 te Noordwijk (doopgetuigen waren Pieter Janszn. Paardekoper en Maria Rochusdr. Westgeest), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 13-03-1792 te Noordwijk.48 (XIII/008)
Bezittingen van Daniel Rochuszn. Westgeest te Noordwijk 183
A. Een huismanswoning voor 28 koebeesten en 3 paarden, 2 hooibargen, wagenschuur, erven en werve, met een krogje land daar achter, groot omtrent 400 roeden.161
Gelegen in de Cleij aan 's-Gravendijk
.

Nog een partij weiland, groot 1 morgen, 400 roeden.
Gelegen bij de voorse woning.


Nog een partij wei of teelland, groot omtrent 3 morgen.
Gelegen in 2 percelen.


Nog een partij wei of hooiland, gelegen als vooren, groot omtrent 1 morgen, 75 roeden.

Nog een partij wei of teelland, groot omtrent 4 morgen.
Gelegen als vooren.


Nog een partij wei of hooiland, groot 3 morgen 500 roeden.
Gelegen als vooren in de Rhijnsoever in twee percelen.


Nog een partij weiland of hooiland, groot omtrent 2 morgen.
Gelegen als vooren ten westen van het voorgaande.


Nog een partij wei of hooiland, groot 3 morgen 300 roeden.
Gelegen als vooren in de Cleij in twee perceelen.
0000-1764 Leendert Groenendijk (eigenaar)
1764-1793
Daniel Rochuszn. Westgeest (eigenaar)
1793-
0000 Jacob van Velzen, Pieter van Leeuwen
0000 00000 en Mattheus Zandbergen (eigenaar)

B. Een partij wei of hooiland, groot 2 morgen 100 roeden.162
Gelegen in de Hoogeveense polder.
0000-1777 Jan Aalbert Breederode (eigenaar)
1777-1793
Daniel Rochuszn. Westgeest (eigenaar)
1793-
0000 Jan Glasburgh (eigenaar)

homeJohannes Sijmonszn. Westgeest
Zoon van Sijmon Dircxszn. Westgeest & Anna Jansdr. van Roon
Generatie X

handtekening van Johannes Sijmonsz WestgeestJohannes (Jan) Sijmonszn. Westgeest, geboren omstreeks *1675 te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door zijn vrouw op 17-04-1721 te Zoeterwoude. Wonende te Zoeterwoude. Gehuwd op 24-04-1701 te Warmond met Agatha Pietersdr. (Aeghie) Santbergen, geboren in 16.., jonge dochter van Warmond, haar overleden werd aangegeven door haar schoonzoon op Johannes Arisse van Veen op 25-05-1736 te Zoeterwoude. Agatha hertrouwd op 15-09-1726 te Zoeterwoude met Pieter Korse van der Klugt, overleden voor 24-04-1734.10 (X/024)
Afbeelding rechts: handtekening van Johannes Sijmonszn.Westgeest >

Kinderen van Johannes Sijmonszn. Westgeest & Agatha Pietersdr. Santbergen:

 1. Simon Janszn. Westgeest, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 09-02-1702 bij de Paters Jesuieten te Leiden (doopgetuigen waren Petrus de Backer, Maria Danielsdr. van Nes voor Johanna van Roon), zijn overlijden werd aangegeven door zijn moeder op 14-06-1726 te Zoeterwoude. Gehuwd op 16-05-1724 te Zoeterwoude en voor de kerk op 16-05-1724 te Voorschoten (getuigen waren Pieter Cornelisse Ruijgrock en Antje Jans Westgeest) met Maria Jansdr. (Mensje) Langeveld, geboren in 17.. te Pijnacker, haar overlijden werd aangegeven op 15-09-1775 te Zoeterwoude. Maria hertrouwd op 10-10-1734 te Voorschoten met Willem Corneliszn. van Leeuwen, geboren te Stompwijk.49 (XI/031)

 2. Petronella Jansdr. Westgeest, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 12-07-1703 bij de Paters Jesuieten te Leiden (doopgetuige was Cornelia Jacobsdr. van Zijl), overleden tussen 12-07-1703 en 01-10-1711.50 (XI/032)

 3. Petrus Janszn. Westgeest, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 20-12-1704 aan de Kuiperssteeg te Leiden (doopgetuigen waren Neeltje Jansdr. van Zijl namens Theodorus Hoftyn en Maria Santbergen), jong gestorven.51 (XI/033)

 4. Adrianus Janszn. Westgeest, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 27-02-1706 bij de Paters Jesuieten te Leiden (doopgetuigen waren Maria Danielsdr. van Nes namens Dirk Sijmonszn. Westgeest en Cornelia Sijmonsdr. Westgeest), jong gestorven.52 (XI/034)

 5. Anna Jansdr. Westgeest, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 09-06-1707 bij de Paters Jesuieten te Leiden (doopgetuigen waren Maria Danielsdr. van Nes namens Dirk Sijmonszn. Westgeest en Cornelia Sijmonsdr. Westgeest), jong gestorven.53 (XI/035)

 6. Anna Jansdr. (Antje) Westgeest, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 20-02-1709 aan de Kuiperssteeg te Leiden (doopgetuigen waren Dirk Sijmonszn. Westgeest en Cornelia Sijmonsdr. Westgeest), haar overlijden werd aangegeven op 20-10-1739 te Zoeterwoude. Wonende "buyten de Witte Poort deeser stadt (Leiden) omtrent de stadts verversings watermoolen onder den ambagt Soeterwoude" (1735). Gehuwd op 09-02-1734 te Wassenaar en voor de kerk op 09-02-1734 te Leiden (getuigen van dit huwelijk waren Agnes Jans en Francisca Amos) met Johannes Arisse (Jan) van Veen, geboren in 17.., jongeman, wonende te Wassenaar, zijn overlijden wordt aangegeven door Cornelis Raaphorst op 03-07-1765 te Zoeterwoude, zoon van Ary Janse van Veen. Johannes hertrouwd op 08-05-1746 te Zoeterwoude met Antje van der Lee, afkomstig uit Haarlem.54 (XI/036)

 7. Petronella Jansdr. Westgeest, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 01-10-1711 te Voorschoten (doopgetuigen waren Jacob Pieterszn. Santbergen en Neeltje Jacobsdr. van Zijl), jong gestorven, voor 14-09-1726.55 (XI/037)

 8. Petrus Janszn. Westgeest, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 19-06-1714 aan de Kuiperssteeg te Leiden (doopgetuigen waren Jacob Pieterszn. Santbergen en Annettie Pietersdr. Breetlinde), jong gestorven, voor 14-09-1726.56 (XI/038)

 9. Petrus Janszn. Westgeest, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 26-09-1716 aan de Kuiperssteeg te Leiden, (doopgetuigen waren Jacob Pieterszn. Santbergen en Annetie Jansdr.), jong gestorven, voor 14-09-1726.57 (XI/039)

 10. Adrianus Janszn. Westgeest, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 11-10-1718 aan de Kuiperssteeg te Leiden (doopgetuigen waren Jacobus Sijmonszn. Westgeest en Duijfje Sijmonsdr. Westgeest), jong gestorven, voor 14-09-1726.58 (XI/040)

Bezittingen van Johannes Sijmonszn. Westgeest te Zoeterwoude & Leiden
Zoeterwoude
1. Een huis, stalling en twee tuinen daarbij gelegen voor aan buiten de Wittepoort aan de Boschhuizerwatering, met overpad over het terrein van de achterliggende landen.
163
1685-1704 Jan Schakenbos en Cath. Sommaryn (eigenaar)
1704-
0000 Jan Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)

2. Een partij warmoesland, gelegen op Annil, groot 2 morgen.164
1718-1719 Anna de Bruijn.
1719-1721
Jan Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)

1721-1727 Agatha Pietersdr. Santbergen (eigenaar)
0000-00000x Pieter Corsse van der Klugt (eigenaar)
1727-
0000 Isaac Coffrie (eigenaar)

3. Een partij weiland groot 5 morgen. 9 roeden, gelegen in de Boschhuijser polder, omtrent het Boshuijser blok.165
0000-1734 Catharina en Cecilia Gasthuis (eigenaar)
1734-0000 Agatha Pietersdr. Santbergen (eigenaar)

Leiden
Bon Hoge Mors

L24. Een huis en erf.
Gelegen in de poort nr. 4 (oostzijde), aan de noordzijde van de Narmstraat in de gang.
119
1689-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest (eigenaar)
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon (eigenaar)
1714-1721
Jan Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
1721-17270 x Agatha Pietersdr. Santbergen (eigenaar)
1727-0000 Jacob van den Bosch en Jacques Belva (eigenaar)
L25. Een huis en erf.
Gelegen in de poort nr. 5 (oostzijde), aan de noordzijde van de Narmstraat in de gang.
120
1689-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest (eigenaar)
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon (eigenaar)
1714-1721
Jan Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
1721-17270 x Agatha Pietersdr. Santbergen (eigenaar)
1727-0000 Jacob van den Bosch en Jacques Belva (eigenaar)

L26. Een huis en erf.
Gelegen in de poort nr. 6 (oostzijde), in de omgeving van de Narmstraat.
121
1689-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest (eigenaar)
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon (eigenaar)
1714-1721
Jan Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
1721-17270 x Agatha Pietersdr. Santbergen (eigenaar)
1727-0000 Jacob van den Bosch en Jacques Belva (eigenaar)

L34. Een huis en erf.
Gelegen op de Binnenvestgracht strekkende tussen de Rijnsburg poort en de Narmstraat en tot achter aan de Jufferspoort.
129
1687-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest (eig.).
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon (eigenaar)
1714-1721
Jan Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
1721-17270 x Agatha Pietersdr. Santbergen (eigenaar)
1727-0000 Jacob van den Bosch en Jacques Belva (eigenaar)

Zoeterwoude


Afbeelding: tabel van de nakomelingen van Johannes Sijmonszn. Westgeest & Agatha Pietersdr. Santbergen184


homeSimon Janszn. Westgeest
Zoon van Johannes Sijmonszn. Westgeest & Agatha Pietersdr. Santbergen
Generatie XI

handtekening van Sijmen Jansz WestgeestSimon Janszn. Westgeest, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 09-02-1702 bij de Paters Jesuieten te Leiden (doopgetuigen waren Petrus de Backer, Maria Danielsdr. van Nes voor Johanna van Roon), zijn overlijden werd aangegeven door zijn moeder op 14-06-1726 te Zoeterwoude. Gehuwd op 16-05-1724 te Zoeterwoude en voor de kerk op 16-05-1724 te Voorschoten (getuigen waren Pieter Cornelisse Ruijgrock en Antje Jans Westgeest) met Maria Jansdr. (Mensje) Langeveld, geboren in 17.. te Pijnacker, haar overlijden werd aangegeven op 15-09-1775 te Zoeterwoude. Maria hertrouwd op 10-10-1734 te Voorschoten met Willem Corneliszn. van Leeuwen, geboren te Stompwijk.49 (XI/031)
Afbeelding rechts: handtekening van Sijmen Janszn. Westgeest >

Kinderen van Simon Janszn. Westgeest & Maria Jansdr. Langeveld:

 1. Joanna Sijmensdr. Westgeest, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 22-04-1725 aan de Kuiperssteeg te Leiden (doopgetuigen waren Arie Janszn. Langeveld en Anna Jansdr. Westgeest), haar overlijden werd aangegeven door haar grootmoeder Agatha Pietersdr. Santbergen op 16-05-1725 te Zoeterwoude.59 (XII/031)

 2. Joannes Sijmenszn. Westgeest, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 14-07-1726 aan de Kuiperssteeg te Leiden (doopgetuige was Trijntje Langeveld), zijn overlijden werd aangegeven op 25-07-1726 te Zoeterwoude.60 (XII/032)

 3. Simon Sijmenszn. Westgeest, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 14-07-1726 aan de Kuiperssteeg te Leiden (doopgetuige van deze doop was Anna Jansdr. Westgeest), zijn overlijden werd aangegeven op 25-07-1726 te Zoeterwoude.61 (XII/033)


homeJacobus Sijmonszn. Westgeest
Zoon van Sijmon Dircxszn. Westgeest & Anna Jansdr. van Roon
Generatie X

handtekening van Jacobus Sijmonsz WestgeestJacobus (Jacob) Sijmonszn. Westgeest, geboren omstreeks *1678 te Oegstgeest, zijn overlijd9en werd aangegeven door zijn zoon Simon Jacobszn. Westgeest op 29-12-1742 te Oegstgeest. Bouwman en daggelder, wonende aan de Hogemorsch te Oegstgeest. Gehuwd op 04-05-1704 te Oegstgeest met Huijbertje Leendertsdr. van Egmont, geboren in 16.., jongedochter van Katwijk op den Rhijn, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 10-03-1722 te Oegstgeest.15 (X/026)
Afbeelding rechts: handtekening van Jacobus Sijmonszn. Westgeest >

Kinderen van Jacobus Sijmonszn. Westgeest & Huijbertje Leendertsdr. van Egmont:

 1. Agatha Jacobsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 10-02-1705 aan de Kuiperssteeg te Leiden (doopgetuigen waren Dirk Sijmonszn. Westgeest en Cornelia Sijmonsdr. Westgeest), haar overlijden werd aangegeven door haar moeder op 24-04-1705 te Oegstgeest.62 (XI/041)

 2. Simon Jacobszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 14-05-1706 aan de Bakkersteeg te Leiden (doopgetuigen waren Dirk Sijmonszn. Westgeest en Cornelia Sijmonsdr. Westgeest), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 24-05-1706 te Oegstgeest.63 (XI/042)

 3. Cornelia Jacobsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 28-01-1708 aan de Kuiperssteeg te Leiden (doopgetuigen waren Jan Sijmonszn. Westgeest en Marijtje Leendertsdr. van Egmont), haar overlijden werd aangegeven door haar moeder op 01-06-1708 te Oegstgeest.64 (XI/043)

 4. Leonardus Jacobszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 21-02-1709 aan de Kuiperssteeg te Leiden (doopgetuigen waren Willem Willemszn. en Marijtje Leendertsdr. van Egmont), zijn waarschijnlijk overlijden werd aangegeven door zijn vader op 02-04-1709 te Oegstgeest.65 (XI/044)

 5. Joannes Jacobszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 13-03-1710 aan de Kuiperssteeg te Leiden (doopgetuigen waren Petrus Backer en Marijtje Leendertsdr. van Egmont), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 20-03-1710 te Oegstgeest.66 (XI/045)

 6. Joanna (Jannetje) Jacobsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 27-10-1712 aan de Kuiperssteeg te Leiden (doopgetuigen waren Cornelis Willemszn. Haze en Marijtje Leendertsdr. van Egmont), haar overlijden werd aangegeven op 03-01-1758 te Voorschoten. Wonende te Voorschoten. Gehuwd op 07-05-1741 te Voorschoten en voor de kerk op 07-05-1741 te Voorschoten met Claas Dirkszn. de Jager, geboren in 17.., jongeman van Den Haag, mogelijk overleden te Leiden, zijn mogelijk overlijden werd aangegeven door Corstiaan Verkouw op 22-12-1794 te Oegstgeest.67 (XI/046)

 7. Marijtje Jacobsdr. Westgeest, geboren omstreeks 1713 te Oegstgeest, overleden op 04-01-1741 te Zoeterwoude, haar overlijden werd aangegeven op 05-01-1741 te Zoeterwoude. Wonende in het Westeinde te Zoeterwoude. Gehuwd op 28-06-1739 te Zoeterwoude en voor de kerk op 28-06-1739 te Zoeterwoude met Jacob Janszn. Bakker, geboren in 17.., weduwnaar van Maartje Simonsdr. van Dijk. Jacob hertrouwd op 09-07-1741 te Zoeterwoude met Jannetie Aris Outshoorn, afkomstig uit Leidschendam.68 (XI/047)

 8. Simon Jacobszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 24-04-1714 aan de Kuiperssteeg te Leiden (doopgetuigen waren Dirk Sijmonszn. Westgeest en Duijfje Sijmonsdr. Westgeest), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 02-06-1714 te Oegstgeest.69 (XI/048)

 9. Simon Jacobszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 21-07-1715 aan de Kuiperssteeg te Leiden (doopgetuigen waren Dirk Sijmonszn. Westgeest en Duijfje Sijmonsdr. Westgeest), zijn overlijden werd aangegeven op 15-12-1781 te Leiderdorp. Meesterschoenmaker, wonende te Leiderdorp (<1773-1781). "Nog gelateert aan Simon Westgeest een somma van drie honderd guldens als ook zijn leven lang gedurende het vrij en onverhinderde gebruik van zijn huijs erven en loijerij met schoenmakerswinkel, staande en gelegen te Leijderdorp in de Kerckbuyrt". Ongehuwd.70 (XI/049)

 10. Anna Jacobsdr. (Antie) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 04-09-1716 aan de Kuiperssteeg te Leiden (doopgetuigen waren Laurentius Janszn. Kraan en Ariaantje Sijmensdr. van Duijn), haar overlijden werd aangegeven door Leendert van Rhoon op 20-08-1799 te Oegstgeest. Wonende aan de Hogemorsch te Oegstgeest, omtrent de paal van 500 roeden, strekkende van de Hogemorschdijk tot achter aan de Rijn (1716-1799). Gehuwd op 11-05-1749 te Oegstgeest en voor de kerk op 11-05-1749 te Oegstgeest met Pieter Leendertszn. van Roon, geboren in 17.., jongeman wonende te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door Pieter Lindenhof op 02-10-1781 te Oegstgeest.71 (XI/050)

 11. Leonardus Jacobszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 17-03-1718 te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 09-04-1718 te Oegstgeest.72 (XI/051)

 12. Leonardus Jacobszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 08-04-1719 aan de Kuiperssteeg te Leiden (doopgetuigen waren Johannes Sijmonszn. Westgeest en Cornelia Koninck), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 08-06-1719 te Oegstgeest.73 (XI/052)

Bezittingen en huurlanden van Jacobus Sijmonszn. Westgeest te Oegstgeest 185
Oegstgeest
G. nr. 109. Een huis met erf, schuur en barg, gelegen aan de Hogemorschdijk en de Rijn.95
<000-1691 Erven Jan Wassenaar (eigenaar)
1691-1714
Annetje Jansdr. van Roon (eigenaar)
1714-1734
Jacob Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
1734-
0000 Jan van 't Wout (eigenaar)

H. Huurlanden van de Abdij van Rijnsburg, groot in het totaal 8 morgen 50 roeden, gelegen tussen de Rijn, de Leidscheweg of Lagemorsch en de Slaagweg.166
1700-1700 Jacob Sijmonszn. Westgeest (bruiker)

I. nr. 112. Een huis met erf, gelegen aan de Hogemoschdijk en de Rijn.167
<000-1734 Aernout van Aelswijk (eigenaar)
1734-1742
Jacob Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
1742-1743
Erv. Jacob Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
1743-
0000 Willem Kroeger (eigenaar)

J. nr. 109. Een huis met erf, met de helft van een werf, gelegen aan de Hogemorschdijk en de Rijn.168
<000-1735 Aernout van Aelswijk (eig.).
1735-1742
Jacob Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
1742-1743
Erv. Jacob Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
1743-
0000 Jan van 't Wout (eigenaar)

Huurlanden van het Catharina Gasthuis, groot in het totaal 5 morgen, 275 roeden, gelegen tussen de Rijn, de Leidscheweg of Lagemorsch en de Slaagweg.169
1700-1700 Jacob Sijmonszn. Westgeest (bruiker)

Oegstgeest


Afbeelding: tabel van de nakomelingen van Jacob Sijmonszn. Westgeest & Huijbertje Leendertsdr. van Egmont.186


| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|
J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|
S | T | U | V | W | X | Y | Z |

A
Aa, Magdaleentje v.d. (16..-<1699)
Aar, Cornelia v.d. (1853-1917)
Agterof, Neeltje (1814-1838)
Agthoven, Maria (1717-1766)
Akker, Gerritje v.d. (1844-1922)
Alckemade, Cornelisje v.(16..-<1690)
Alckemade, Marijtje v. (16..-<1692)
Ammerlaan Elizabeth G. (1894-1952)
Arbouw, Catharina (1830-1870)

B
Bakker, Claasje (*16..-1711)
Bakker, Helena (1913-)
Bakker, Jacob (17..-)
Bakker, Pieter (16..-1711)
Barselaar, Anna v.d. (1859-1907)
Barselaar, Theodorus v.d. (1874-1946)
Baijke, Willem (17..-)
Beeck, Marijtje v. (16..-<1737)
Berg, Helena v.d. (1772-1811)
Berg, Hendrika v.d. (1918-2016)
Berg, Petrus J. v.d. (1918-1998)
Bergman, Petronella A.M. (1918-1993)
Berkel, Catharina E. v. (1909-1988)
Beijersbergen, Johanna M. (1914-2000)
Bierman, Petronella A. (1885-1971)
Blommer, Johannes S. (1865-1928)
Boer, Pieter de (16..-)
Boerman, Apollonia (1752-1807)
Bohemen, Jannetje v. (1770-1849)
Boog, Cornelia v.d. (1707-)
Boot, Joanna (1810-1893)
Borsboom, Johanna M. (1900-1990)
Bosch, Karel v.d. (1919-)
Bourgonje, Pieter v. (16..-1774)
Bouwman, Jacob (16..-)
Breij, Sophia W. (1921-1997)
Briole, Baartje (1687-1706)
Briole, Catharina (1683-1722)
Briole, Catharina (1657-1707)
Briole, Catharina (1695-<1700)
Briole, Claes (*1623-<1692)
Briole, Cornelia (1646-)
Briole, Cornelis (*1617-<1656)
Briole, Cornelis (*1644-1690)
Briole, Cornelis (*1679->1693)
Briole, Cornelis (1694-1716)
Briole, Dirck (1683-1740)
Briole, Geurtge (*1646-)
Briole, Heindrick (1658-1721)
Briole, Huijbert (*1619-<1673)
Briole, Jacoba (1648-<1649)
Briole, Jacoba (1649-<1692)
Briole, Jan (*1625--<1673)
Briole, Maria (1655-<1661)
Briole, Maria (1661-)
Briole, Maria (1691-1763)
Briole, Neeltgen (*1621-<1649)
Briole, Neeltje ("1650-1718)
Briole, Simontie (1652-)
Briole, Trijnkie (1696-<1700)
Broekhuijzen, Willem (1744-1796)
Brouwer, Apolonia G. (1915-1990)
Brouwer, Marijtje (1733-1768)
Brunswijck, Apolonia v. (*16..-)
Bugnum, Petronella (1918-1978)
Buitendijk, Catharina C. (1920-2008)
Burg, Cornelia M.E. v.d. (1906-1987)
Burgmeijer, Maria J. (1896-1981)
Buutveld, Wilhelmus A. (1821-1866)
Buijtendijk, Annetgen (16..-)

C
Christiaanse, Johannes (1800-1890)
Claesdr., Trijntgen (15..-<1656)
Cleij, Cornelia v.d. (1697-1770)
Cluft, Dammas v.d. (15..-1621)
Cluft, Huijch v.d. (16..-<1597)
Cluft, Jeroen v.d, (1531->1602)
Cluft, Pancraes v.d. (1536-<1595)
Colloos, Jacob (*1635-<1689)
Colijn, Catharina (16..-<1728)
Cornelisdr., Annetgen (*1539->1623)
Cornelisdr., Duijfgen (*1535-<1611)
Cornelisdr., Lijsbeth (*1537-<1614)
Cornelisdr., Maritgen (15..->1640)
Cornelisdr., Maritgen (1618-<1625)
Cornelisdr., Trijntgen (1616-<1625)
Corneliszn., Aris (15..-<1649)
Corneliszn., Dirk (16..-)
Corsdr., Trijntgen (15..-<1672)
Conradi, Theodora (1922-2016)

D
Dam, Cornelis v. (1910-1992)
Deursen, Hubetus v. (1912-2002)
Dircxsdr., Lijsbeth (1604->1640)
Dircxsdr., Maritgen (15..-<1620)
Dircxszn., Florijs (1611->1640)
Dircxszn., Jan (1610-<1616)
Drift, Cornelis v.d. (1829-1886)
Droogh, Wilhelmus (1823-1887)
Duivenvoorde, Cornelia H. (1885-1926)
Duivesteijn, Anna C. (1921-2011)
Dusseldorp, Nicolaas (1734-1800)
Duwel, Hendricus G. (1908-1989)
Duijn, Kniertje v. (1745-1781)
Dijk, Johanna C. v. (1905-1990)
Dijkman, Maria C.A. (1839-1921)
Dijxheul, Jan (16..-1681)

E
Eeden, Hendrika C.M. v. (1912-2001)
Egmond, Huijbertje v. (16..-1722)
Egmond, Leuntje v, (17..-)
Elst, Krijntje v.d. (1724-1779)
Enden, Cornelis G. v.d. (1880-1960)
Enden, Cornelis G. v.d. (1880-1960)

F
Florisdr., Geertgen (15..-<1562)
Florisdr., Katharijn (*1520-<1588)
Fokkes, Hendricus (1808-1894)

G
Gedouw, Huijbert (1765-1796)
Geer, Pieter v.d. (1800-1892)
Geest, Maria v.d. (1769-1817)
Gerards, Arnoldus P. (1865-1911)
Goemans, Anna C. (1851-1927)
Gouweleeuw, Jaspert (17..-)
Graas, Johannes G. (1924-2000)
Gras, Adriana C. (1892-1963)
Groen, Cornelis J. (1913-2003)
Groen, Simon J. (1911-1969)
Groenendijk, Ariaantje (*16..-1731)
Groenendijk, Jacobus C. (1891-1979)
Groenendijk, Jeroentje (16..-<1707)
Groenewegen, Cornelia (1768-1846)
Groenewegen, Cornelia (1808-1870)
Groot, Marcelis de (1749-)
Groot, Maria C. de (1879-1920)

H
Hachmang, Theodorus B. (1923-2015)
Haket, Gerardus P. (1870-1918)
Hase, Cornelis (16..-1723)
Hasken, Anna M. (1913-1993)
Hakkeling, Theodorus A. (1902-1977)
Hassink, Dirk (1731-1784)
Helm, Christianus P. v.d. (1876-1956)
Heemskerk, Gerardus L. (1894-1983)
Heemskerk, Jacobus (1844-1899)
Heister, Hermanus J.F. (1923-1968)
Henricxsdr., Ancommertgen (*1540-<1579)
Henricxszn., Huijbert (1537-<1621)
Henricxszn., Huijch (*1545-<1612)
Hendriks, Johanna H. (1874-1926)
Hesseling, Gijsbert (1797-1849)
Heycoop, Dirkje (17..-)
Hilbers, Adrianus (1913-1997)
Hoen, Petrus J.M. 't (1887-1965)
Hogervorst, Cornelius (1765-1814)
Hollander, Helena den (1772-1833)
Holst, Antonius W. v.d. (1908-1985)
Hoogduijn, Helena (1779-1845)
Hooijmans, Margaretha W.C. (1916-2008)
Hooijmans, Maria C. (1849-1926)
Houten, Dirk v. (1872-1951)
Hugte, Adriana J.M. v. (1892-1956)
Hulst, Cornelis J. v.d. (1918-1976)
Hulst, Johannes v.d. (1859-1924)
Huijbertsdr., Jaepgen (*1575->1650)
Huijbertszn., Cornelis (*1590-<1628)
Huijbertszn., Henrick (*1580-<1640)
Huijgensdr., Catarijn (*1576-)
Huijgensdr., Commertgen (*1580-<1667)
Huijgensdr., Crijntgen (*1592-)
Huijgensdr., Maritgen (*1578-)
Huijgenszn., Cornelis (1508-<1595)
Huijgenszn., Cornelis (*1584-1625)
Huijgenszn., Dircx (*1574-<1612)
Huijgenszn., Hendrick (*1582->1623)
Huijgenszn., Heijnrick (*1515-<1559)

I
IJsbrantsdr. Guiertgen (15..->1664)

J
Jacobs, Catharina J. (1926-2012)
Jager, Claas de (17..-1794)
Joosten, Maria Th.P. (1931-2013)
Juffermans, Maria M. (1918-2018)

K
Kerkman, Geurt (17..-)
Kerkvliet, Fijtje (16..-<1782)
Kerkvliet, Leonardus (1731-1784)
Kersbergen, Cornelia (1819-1862)
Kleij, Cornelis A. v.d. (1881-1956)
Klomp, Anna C.M. (1909-1971)
Klugt, Theodora v.d. (1739-1791)
Kluit, Maartje (1754-1842)
Knoops, Laurentius (1855-1923)
Knijnenburg, Catharina C. (1915-2010)
Knijnenburg, Cornelia J. (1888-1976)
Knijnenburg, Gerardus (1829-1887)
Knijnenburg, Petronella (1842-1908)
Kok, Alida M. (1802-1843)
Kolos, Catharina (1730-1766)
Koot, Catharina W. (1919-1990)
Koot, Gerardus C. (1903-1990)
Kortekaas, Helena (1868-1939)
Kouwenhoven, Johannes (1854-1933)
Kouzijn, Cornelis (1812-1867)
Kraan, Laurens (16..-<1732)
Kraan, Petrus G. (1923-2003)
Krimpen, Anna E. v. (1910-1993)
Kroeze, Thomas (1926-2020)
Kroft, Cornelia (1779-1841)
Kroft, Maria J. v.d. (1887-1959)
Krogt, Alida C.M. v.d. (1881-1953)
Krogt, Cornelia M. v.d. (1876-1936)
Krogt, Theodora J. v.d. (1925-2018)
Kroon, Jacoba M. (1930-2001)
Kroon, Theodora (1922-2013)

L
Laan, Stephanus v.d. (1834-1909)
Landman, Johannes B. (1857-1931)
Langelaan, Jozina M. (1876-1963)
Langeveld, Arie (1775-1845)
Langeveld, Gerritje (1731-1792)
Langeveld, Jan (1815-1845)
Langeveld, Johannes J. (1885-1943)
Langeveld, Maria (17..-1775)
Langeveld, Mijnsie (1735-1778)
Lans, Margaretha v.d. (1794-1860)
Leent, Maria v. (1707-1731)
Leep, Joannes C. (1800-1848)
Leeuwen, Gerardus v. (1794-1871)
Leeuwen, Gijsbertha v. (1911-1988)
Leeuwen, Jannetje v. (1843-1910)
Leeuwen, Neeltgen v. (1610-<1616)
Leeuwen, Petrus A. v. (1848-1895)
Leeuwen, Willebrordus v. (1839-1909)
Linde, Daniel v.d. (15..-<1625)
Linde, Pieter v.d. (15..-)
Linden, Christiaan H. v.d. (1915-1946)
Linnewever, Johanna F.I. (1921-2017)
List, Leonard W. v.d. (1864-1908)
Lubbe, Cornelis v.d. (1794-1870)
Lubbe, Margaretha M. v.d. (1841-1880)

M
Maal, Antonius F.G. (1909-1961)
Maerle, Arij v.d. (16..-1719)
Maerle, Jan v.d. (16..-<1700)
Martinu, Bozena M. (1910-1988)
Matthee, Gerarda M.W. (1914-2001)
Meer, Neeltie v.d. (1739-)
Meershoek, Petrus J. (1867-1952)
Meurs, Johannes v. (1803-1875)
Meijland, Maria (1765-)
Meijster, Wilhelmus (1835-1911)
Moerkerken, Elisabeth (17..-)
Munnikendam, Bartholomeus v. (16..-1704)
Munnikendam, David (1743-1805)

N
Naamloos, Marietgen (14..-<1556)
Naerdenburgh, Trijntge (16..-<1692)
Nagtegaal, Joanna (1797-1880)
Nes, Anna v. (16..-<1727)
Nes, Marijtje v. (*16..-1708)
Nest, Gerrit op 't (*15..-<1646)
Noort, Clasina v. (1855-1886)
Noort, Joris v. (1874-1939)

O
Olsthoorn, Maria (1812-1853)
Olsthoorn, Petronella B. (1919-2000)
Onderwater, Leonardus G. (1915-1999)
Onderwater, Maria P. (1921-2004)
Oosten, Balduinus v. (1733-1771)
Opzeeland, Gerrit v. (1802-1876)
Ouwersloot, Elisabeth (1817-1890)

P
Paardekooper, Cornelia (1731-1788)
Paardekooper, Pieter (1741-1801)
Paassen, Cornelis A.P. v. (1902-1962)
Paridon, Hendrikus v. (1917-1994)
Persoon, Pieter (16..-1700)
Peterse, Willem (1832-1903)
Pieterse, Martha M. (1912-1997)
Plasier, Christoffel (1919-1994)
Poel, Anna J. v.d. (1885-1968)
Poel, Everardus J. v.d. (1871-1959)
Poel, Helena M. v.d. (1883-1955)
Poel, Leonardus G. v.d. (1876-1963)
Poel, Neeltje v.d. (1817-1885)
Post, Cornelis v.d. (1826-1907)
Poulszn., Bastiaen (16..->1640)
Prins, Grietje (16..-)
Prins, Pieter (1698-)
Pruijs, Maertje (16..-1708)
Pupping, Maria (1818-1904)
Pijnacker, Catharina (1770-1837)

R
Raaphorst, Trijntje (1771-1836)
Raephorst, Jan (16..-)
Ramig, Margaretha (17..-)
Reeuwijk, Alida H. (1922-2002)
Remmerswaal, Petronella A.A. (1882-1951)
Rietveld, Cornelia (1719-1765)
Rinner, Jacobus J. (1930-1984)
Rode, Grietje de (16..-)
Rodenburg, Anna W. (1851-1932)
Roon, Annetje v. (16..-1713)
Roon, Ermpje v. (1648-1689)
Roon, Maertge v. (16..-1690)
Roon, Pieter v. (17..-1781)
Rooij, Cornelia C. (1926-2000)
Rooijen, Jacobus v. (1809-1848)
Rosenburgh, Marijtje (17..-<1760)
Ruijgrok, Apolonia (1875-1959)
Ruijgrok, Jacobus L, (1894-1962)
Ruijgrok, Joannes (1795-1867)
Ruijgrok, Nicolaus (1796-1852)
Ruijgrok, Pieter (1816-1881)
Rijn, Dirkje v. (*16..-1766)
Rijn, Maerge v. (16..-1655)
Rijn, Petrus v. (1815-1884)
Rijn, Tijs v. (16..-1731)
Rijsen, Cornelius v. (1739-1883)

S
Samson, Marigje (1774-1857)
Samwel, Jacobus A. (1884-1939)
Santbergen, Agatha (16..-1736)
Sanden, Cornelia M. v.d. (1920-2007)
Sandvliet, Jan (16..-1691)
Scheepen, Grietje (1732-)
Scheerlings, Adrianus J. (1806-1869)
Schelvis, Andreas A. (1921-1998)
Schie, Pieter v. (1864-1953)
Schimmel, Helena C. (1878-1964)
Schoten, Cornelia v. (17..-1781)
Schooten, Helena v. (17..-1794)
Schrama, Cornelis (1777-1850)
Schrama, Jacobus (1770-1826)
Schrama, Trijntje (16..-)
Seesink, Elisabeth H. (1911-1982)
Seesink, Johanna G. (1908-1995)
Simonsdr., Neeltgen (15..-<1616)
Slingerland, Johanna M. (1914-1995)
Slootweg, Petrus (1809-1877)
Sonnevelt, Grietje v. (16..-)
Spijker, Jacobus (1803-1877)
Staats, Reinerus (1732-1800)
Stap, Anna M. v.d. (1877-1945)
Steijn, Klaas v. (17..-1760)
Stokman, Hendricus (1899-1975)

T
Terpstra, Catharina J. (1905-1984)
Tol, Apolonia J. v.d. (1885-1948)
Tol, Ariaantje v. (17..-1775)
Tol, Jannetje v. (1688-1745)
Tol, Sophia S. v. (1909-2001)
Turnhout, Cornelis A. (1924-1989)

V
Vaan, Wouter P.J. de (1901-1971)
Valderen Lipse, Maria v. (1814-1861)
Veen, Johanna v. (1906-1984)
Veen, Johannes v. (17..-1765)
Veen, Johannes B. in 't (1874-1961)
Velde, Cornelia v.d. (1807-1862)
Velde, Dirk v.d. (1807-1847)
Velde, Jacobus C. v.d. (1910-1996)
Velde, Johanna W.A. v.d. (1908-)
Veltman, Petrus (1909-1998)
Velsen, Jan v. (16..-)
Velzen, Johannes Th. (1830-1898)
Verbist, Juliana C. (1883-1951)
Verdel, Grietje (*16..-)
Verharen, Johanna H. (1914-1994)
Verheijen, Josephus E. (185-1913)
Vermin, Clasina M. (1924-2011)
Versantvoort, Fredericus L.J.M. (1903-1958)
Verschier, Lubbert (16..-)
Vink, Sophia (1928-1997)
Visser, Wilhelm (1920-1979)
Vliet, Barbara M. (1880-1952)
Vliet, Petrus v. (1870-1934)
Voort, Barbara v.d. (16..-1708)
Voort, Jan v.d. (16..-)
Vranckenszn, Huijch (*1475-<1543)
Vreem, Pieter (1771-1845)
Vrolijk, Joannes (1694-1856)

W
Waardeloo, Antonia (1878-1953)
Walters, Arend (17..-1777)
Warmerdam, Gerardus P. (1905-1957)
Warmondt, Antje (16..-<1704)
Werner, Jacobus J. (1912-1981)
Westgeest, Aaltje (1770-1770)
Westgeest, Aaltje (1772-1833)
Westgeest, Adam E. (1878-1920)
Westgeest, Adriana (1833-1868)
Westgeest, Adriana (1878-1960)
Westgeest, Adriana C. (1901-1994)
Westgeest, Adriana C. (1909-1984)
Westgeest, Adriana C. (1915-2003)
Westgeest, Adriana M. (1874-1939)
Westgeest, Adriana Th. (1922-2007)
Westgeest, Adrianus (1706-)
Westgeest, Adrianus (1706-1706)
Westgeest, Adrianus (1708-1759)
Westgeest, Adrianus (1718-<1726)
Westgeest, Adrianus (1724-1779)
Westgeest, Adrianus (1742-1742)
Westgeest, Adrianus (1778-1779)
Westgeest, Adrianus (1780-1780)
Westgeest, Adrianus (1809-1888)
Westgeest, Adrianus (1846-1846)
Westgeest, Adrianus (1850-1926)
Westgeest, Adrianus A. (1922-1999)
Westgeest, Adrianus C. (1884-1902)
Westgeest, Adrianus I. (1874-1874)
Westgeest, Adrianus J. (1913-1996)
Westgeest, Adrianus J. (1914-1992)
Westgeest, Adrianus M. (1934-2009)
Westgeest, Adrianus P. (1878-1959)
Westgeest, Adrianus P. (1902-1995)
Westgeest, Adrianus W. (1919-1994)
Westgeest, Adrianus W.Th. (1912-1982)
Westgeest, Aegje (1778-1778)
Westgeest, Agatha (1705-1705)
Westgeest, Agatha (1734-)
Westgeest, Agatha (1739-1739)
Westgeest, Agatha (1741-1741)
Westgeest, Agatha (1742-1744)
Westgeest, Agatha (1745-1771)
Westgeest, Aleidis (1746-1754)
Westgeest, Alida A. (1924-1925)
Westgeest, Alida A. (1927-2011)
Westgeest, Alida J. (1837-1901)
Westgeest, Alida M. (1879-1954)
Westgeest, Anna (1699-)
Westgeest, Anna (1707-)
Westgeest, Anna (1709-1739)
Westgeest, Anna (1716-1799)
Westgeest, Anna (1719-)
Westgeest, Anna (1734-<1735-)
Westgeest, Anna (1735-1798)
Westgeest, Anna (1737-1737)
Westgeest, Anna (1737-1772)
Westgeest, Anna (1738-1822)
Westgeest, Anna (1847-1925)
Westgeest, Anna (1848-1932)
Westgeest, Anna A,M. (1926-2013)
Westgeest, Anna M. (1832-1890)
Westgeest, Anna M. (1879-1946)
Westgeest, Anna M. (1911-1911)
Westgeest, Alida M. (1847-1862)
Westgeest, Anna M. (1884-1953)
Westgeest, Anna M. (1885-1886)
Westgeest, Anna M.J. (1924-2020)
Westgeest, Anna W.M. (1909-1996)
Westgeest, Antje (*1703-1732)
Westgeest, Antonius (1782-1782)
Westgeest, Antonius J.J. (1927-2007)
Westgeest, Apollonia (1732-)
Westgeest, Apollonia (1736-<1746)
Westgeest, Apollonia (1734-1800)
Westgeest, Apollonia (1802-1855)
Westgeest, Apolonia (1775-1819)
Westgeest, Apolonia A.M. (1916-1988)
Westgeest, Apolonia J. (1925-1998)
Westgeest, Apolonia J.M. (1924-)
Westgeest, Arie (1773-1803)
Westgeest, Arie (1780-1792)
Westgeest, Arnoldus (1773-1782)
Westgeest, Arij (1813-1921)
Westgeest, Augustinus (1917-2012)
Westgeest, Bartholomeus A. (1887-1961)
Westgeest, Catharina (1728-1803)
Westgeest, Catharina (1730-1772)
Westgeest, Catharina (1732-<1744)
Westgeest, Catharina (1744-1815)
Westgeest, Catharina (1775-1859)
Westgeest, Catharina (1854-1911)
Westgeest, Catharina (1860-1910)
Westgeest, Catharina C. (1905-1927)
Westgeest, Catharina P. (1874-1950)
Westgeest, Catharina P. (1912-1934)
Westgeest, Catharina P. (1912-1989)
Westgeest, Catharina W. (1777-1844)
Westgeest, Catrijn (1689-1773)
Westgeest, Clasina A.M.A. (1898-1990)
Westgeest, Clasina M.A. (1897-1898)
Westgeest, Crijna (1802-1868)
Westgeest, Columba (1685-1775)
Westgeest, Cornelia (*1677-1732)
Westgeest, Cornelia (1705-)
Westgeest, Cornelia (1708-1708)
Westgeest, Cornelia (1800-1857)
Westgeest, Cornelia (1806-1884)
Westgeest, Cornelia (1808-1861)
Westgeest, Cornelia (1828-1877)
Westgeest, Cornelia (1835-1896)
Westgeest, Cornelia (1844-1903)
Westgeest, Cornelia (1801-1801)
Westgeest, Cornelia (1805-1855)
Westgeest, Cornelia (1844-1911)
Westgeest, Cornelia (1848-1865)
Westgeest, Cornelia (1856-1922)
Westgeest, Cornelia (1861-1862)
Westgeest, Cornelia (1880-1880)
Westgeest, Cornelia A. (1913-1913)
Westgeest, Cornelia A.C. (1948-1982)
Westgeest, Cornelia C. (1894-1894)
Westgeest, Cornelia F. (1877-1952)
Westgeest, Cornelia J. (1914-1970)
Westgeest, Cornelia M. (1906-1996)
Westgeest, Cornelia M.E. (1922-2006)
Westgeest, Cornelia Th. (1873-1943)
Westgeest, Cornelia Th. (1918-2010)
Westgeest, Cornelis (1607->1662)
Westgeest, Cornelis (*1663-<1704)
Westgeest, Cornelis (*1665-)
Westgeest, Cornelis (>1734-1741)
Westgeest, Cornelis (1738-1829)
Westgeest, Cornelis (1757-1769)
Westgeest, Cornelis (1783-1856)
Westgeest, Cornelis (1791-1792)
Westgeest, Cornelis (1844-1909)
Westgeest, Cornelia (1853-1853)
Westgeest, Cornelis (1801-1801)
Westgeest, Cornelis (1812-1879)
Westgeest, Cornelis (1834-1834)
Westgeest, Cornelis (1841-1902)
Westgeest, Cornelis (1909-1953)
Westgeest, Cornelis A. (1873-1874)
Westgeest, Cornelis A. (1912-1940)
Westgeest, Cornelis E. (1905-2000)
Westgeest, Cornelis H. (1914-1935)
Westgeest, Cornelis J. (1873-1926)
Westgeest, Cornelis J. (1881-1921)
Westgeest, Cornelis J. (1882-1968)
Westgeest, Cornelis J. (1884-1971)
Westgeest, Cornelis J. (1914-1914)
Westgeest, Cornelis J. (1917-1918)
Westgeest, Cornelis J. (1919-2001)
Westgeest, Cornelis J. (1908-1988)
Westgeest, Cornelis J. (1919-1947)
Westgeest, Cornelis L. (1876-1906)
Westgeest, Cornelis M. (1921-2016)
Westgeest, Cornelis Th. (1925-1926)
Westgeest, Cornelius (1696-<1716)
Westgeest, Cornelius (1716-1762)
Westgeest, Cornelius (1724-)
Westgeest, Cornelius (1735-1753)
Westgeest, Cornelius (1737-1809)
Westgeest, Cornelius (1771-1843)
Westgeest, Cornelius (1778-1778)
Westgeest, Cornelius (1791-1792)
Westgeest, Cornelius (1804-1805)
Westgeest, Cornelius (1811-1877)
Westgeest, Daniel (1698-1733)
Westgeest, Daniel (1702-1772)
Westgeest, Daniel (1732-1732)
Westgeest, Daniel (1734-1734)
Westgeest, Daniel (1736-1808)
Westgeest, Dirck (1618-<1653)
Westgeest, Dirck (*1670-1748)
Westgeest, Dirk (1719-1719)
Westgeest, Dirk (1720-1741)
Westgeest, Dirk (1784-1849)
Westgeest, Dirk (1761-1809)
Westgeest, Dirk (1799-1800)
Westgeest, Dirk (1819-1819)
Westgeest, Elisabeth (1810-1810)
Westgeest, Elisabeth (1813-1814)
Westgeest, Elisabeth (1815-1815)
Westgeest, Elisabeth (1816-1816)
Westgeest, Elisabeth (1793-1838)
Westgeest, Elisabeth (1837-1906)
Westgeest, Elisabeth (1863-1863)
Westgeest, Elisabeth C. (1893-1972)
Westgeest, Elisabeth M. (1892-1893)
Westgeest, Elisabeth M. (1932-2020)
Westgeest, Elisabetha (1739-1780)
Westgeest, Elisabetha (1762-1762)
Westgeest, Elizabeth (1775-1782)
Westgeest, Elizabeth C. (1891-1973)
Westgeest, Elizabeth H. (1928-1996)
Westgeest, Elizabetha (1777-1782)
Westgeest, Engelbertus C. (1918-2006)
Westgeest, Franciscus (1839-1840)
Westgeest, Franciscus (1842-1917)
Westgeest, Franciscus C. (1912-1977)
Westgeest, Franciscus G. (1913-1966)
Westgeest, Franciscus A. (1920-1994)
Westgeest, Franciscus C. (1906-1965)
Westgeest, Franciscus C. (1904-1905)
Westgeest, Franciscus S. (1914-1978)
Westgeest, Franciscus W. (1879-1960)
Westgeest, Fijtje (1773-1840)
Westgeest, Geertje (1782-1782)
Westgeest, Geertruda (1850-1891)
Westgeest, Geertrudes (1848-1848)
Westgeest, Geertruida (1837-1897)
Westgeest, Geertruida (1843-1846)
Westgeest, Geertruida Th. (1880-1880)
Westgeest, Gerarda (1798-1855)
Westgeest, Gerarda (1806-1837)
Westgeest, Gerarda (1882-1904)
Westgeest, Gerarda M.P. (1910-2005)
Westgeest, Gerarda P. (1911-1980)
Westgeest, Gerardus (1800-1869)
Westgeest, Gerardus (1835-1835)
Westgeest, Gerardus (1837-1838)
Westgeest, Gerardus A.M. (1911-1971)
Westgeest, Gerardus C. (1876-1878)
Westgeest, Gerardus C. (1882-1956)
Westgeest, Gerardus C. (1922-)
Westgeest, Gerardus J. (1888-1973)
Westgeest, Gerardus J. (1917-1982)
Westgeest, Gerardus J.C. (1910-1990)
Westgeest, Gerardus Th. (1875-1876)
Westgeest, Gerardus W. (1872-1872)
Westgeest, Gertrudis (1767-1774)
Westgeest, Geurt H.L. (1911-1983)
Westgeest, Grietje (*1740-1760)
Westgeest, Grietje (1763-1789)
Westgeest, Helena (1870-1870)
Westgeest, Helena (1843-1911)
Westgeest, Helena C. (1886-1953)
Westgeest, Helena C.M. (1909-2003)
Westgeest, Helena G. (1922-2015)
Westgeest, Hendrikus F. (1881-1881)
Westgeest, Hendrikus F. (1882-1882)
Westgeest, Hesther (1803-1865)
Westgeest, Huberta (1788-1864)
Westgeest, Huberta H.C. (1876-1877)
Westgeest, Hubertgen (1620-<1691)
Westgeest, Hubertus (1791-1868)
Westgeest, Hubertus P.J. (1927-2001)
Westgeest, Huijch (*1616-<1638)
Westgeest, Huijch (1624-<1691)
Westgeest, Huijg (*1725-1789)
Westgeest, Ignatius (1929-2010)
Westgeest, Jacob (1800-1800)
Westgeest, Jacoba (1781-1811)
Westgeest, Jacoba M. (1875-1915)
Westgeest, Jacoba M.A. (1905-1929)
Westgeest, Jacobus (*1678-1742)
Westgeest, Jacobus (1703-)
Westgeest, Jacobus (1713-1768)
Westgeest, Jacobus (1764-1764)
Westgeest, Jacobus (1808-1864)
Westgeest, Jacobus (1869-1909)
Westgeest, Jacobus C. (1845-1845)
Westgeest, Jacobus J. (1881-1899)
Westgeest, Jacobus P.A. (1927-2014)
Westgeest, Jacobus W. (1918-1962)
Westgeest, Jacobus W. (1920-1997)
Westgeest, Jan (1653-)
Westgeest, Jan (*1691-<1755)
Westgeest, Jan (>1734-1740)
Westgeest, Jan (*1740-1746)
Westgeest, Jeroentje (1709-1768)
Westgeest, Jeron (1692-1724)
Westgeest, Joanna (1712-1758)
Westgeest, Joanna (1725-1725)
Westgeest, Joanna (1748-1748)
Westgeest, Joanna (1749-1790)
Westgeest, Joanna (1751-1751)
Westgeest, Joannes (1710-1710)
Westgeest, Joannes (1726-1726)
Westgeest, Joannes (1728-1728)
Westgeest, Joannes (1729-1775)
Westgeest, Joannes (1740-)
Westgeest, Joannes (1745-1745)
Westgeest, Joannes (1769-1845)
Westgeest, Joannes (1769-1823)
Westgeest, Joannes (1819-1852)
Westgeest, Job (1772-1853)
Westgeest, Joes (1765-1765)
Westgeest, Johanna (1814-1873)
Westgeest, Johanna (1835-1836)
Westgeest, Johanna (1836-1836)
Westgeest, Johanna (1851-1885)
Westgeest, Johanna (1876-1964)
Westgeest, Johanna A. (1870-1922)
Westgeest, Johanna A.C.M. (1881-1958)
Westgeest, Johanna C. (1892-1968)
Westgeest, Johanna E. (1917-1935)
Westgeest, Johanna E. (1923-2017)
Westgeest, Johanna H. (1921-2012)
Westgeest, Johanna J.M. (1915-2001)
Westgeest, Johanna M. (1884-1914)
Westgeest, Johanna M. (1921-2007)
Westgeest, Johanna M. (1926-2016)
Westgeest, Johanna M.C.A. (1896-1953)
Westgeest, Johannes (1697-1760)
Westgeest, Johannes (*1675-1721)
Westgeest, Johannes (1843-1910)
Westgeest, Johannes (1846-1846)
Westgeest, Johannes (1849-1950)
Westgeest, Johannes (1915-1919)
Westgeest, Johannes A. (1898-1984)
Westgeest, Johannes C. (1886-1973)
Westgeest, Johannes C. (1911-1911)
Westgeest, Johannes C. (1915-2001)
Westgeest, Johannes J. (1885-1971)
Westgeest, Johannes L. (1927-2002)
Westgeest, Johannes P. (1928-)
Westgeest, Johannes Th. (1912-1997)
Westgeest, Josep (1887-1961)
Westgeest, Joseph (1924-2007)
Westgeest, Josephine P. (1921-)
Westgeest, Josephus C. (1883-1884)
Westgeest, Josephus M. (1878-1878)
Westgeest, Josina G. (1920-2008)
Westgeest, Jozef J. (1923-2000)
Westgeest, Klasina (1835-1872)
Westgeest, Krijna (1801-1801)
Westgeest, Leendert (1799-1800)
Westgeest, Leendert (1800-1825)
Westgeest, Leonardus (1709-1709)
Westgeest, Leonardus (1718-1718)
Westgeest, Leonardus (1719-1719)
Westgeest, Leonardus (1730-1801)
Westgeest, Leonardus (1811-1872)
Westgeest, Leonardus (1846-1846)
Westgeest, Leonardus (1851-1917)
Westgeest, Leonardus A, (1917-1994)
Westgeest, Leonardus B. (1886-1943)
Westgeest, Leonardus J. (1913-1994)
Westgeest, Leonardus J. (1914-1986)
Westgeest, Leonardus G. (1875-1961)
Westgeest, Leonardus G. (1916-1917)
Westgeest, Leonardus G. (1920-2005)
Westgeest, Leonardus J.M. (1918-1986)
Westgeest, Leonardus P. (1872-1886)
Westgeest, Leonardus Th. (1914-1950)
Westgeest, Lijsbeth (>1734-1737)
Westgeest, Lijsbeth (>1737-1754)
Westgeest, Maartje (1814-1848)
Westgeest, Maerge (1647
Westgeest, Magdalena (1704-1704)
Westgeest, Magdalena (1706-1706)
Westgeest, Margaretha (1749-1768)
Westgeest, Maria (*1641-<1676)
Westgeest, Maria (1701-)
Westgeest, Maria (1721-)
Westgeest, Maria (1723-1723)
Westgeest, Maria (1723-1795)
Westgeest, Maria (1726-1726)
Westgeest, Maria (1730-1730)
Westgeest, Maria (1731-1776)-)
Westgeest, Maria (1738-1802)
Westgeest, Maria (1738-1804)
Westgeest, Maria (1743-1743)
Westgeest, Maria (1760-1760)
Westgeest, Maria (1765-1765)
Westgeest, Maria (1770-1795)
Westgeest, Maria (1771-1773)
Westgeest, Maria (1797-1832)
Westgeest, Maria (1805-1872)
Westgeest, Maria (1839-1939)
Westgeest, Maria (1842-1842)
Westgeest, Maria (1844-1845)
Westgeest, Maria (1847-1919)
Westgeest, Maria (1851-1851)
Westgeest, Maria (1852-1853)
Westgeest, Maria (1859-1943)
Westgeest, Maria (1878-1958)
Westgeest, Maria (1920-2002)
Westgeest, Maria A. (1890-1944)
Westgeest, Maria C. (1890-1963)
Westgeest, Maria B. (1925-2015)
Westgeest, Maria C. (1903-1941)
Westgeest, Maria C. (1904-1983)
Westgeest, Maria C. (1907-1989)
Westgeest, Maria C. (1912-1913)
Westgeest, Maria C.A. (1904-1994)
Westgeest, Maria E. (1917-2006)
Westgeest, Maria H. (1915-1915)
Westgeest, Maria H. (1886-1961)
Westgeest, Maria J. (1839-1840)
Westgeest, Maria J. (1842-1902)
Westgeest, Maria J. (1872-1951)
Westgeest, Maria J. (1875-1876)
Westgeest, Maria J. (1878-1892)
Westgeest, Maria P. (1883-1976)
Westgeest, Maria P. (1910-1911)
Westgeest, Maria P. (1915-1915)
Westgeest, Maria P. (1916-2003)
Westgeest, Maria P.J. (1914-2001)
Westgeest, Martina (1707-1766)
Westgeest, Martinus (1855-1855)
Westgeest, Marijtje (*1694-1742)
Westgeest, Marijtje (1713-1741)
Westgeest, Marijtje (>1737-1746)
Westgeest, Naamloos (*1694-<1704)
Westgeest, Naamloos (-1699)
Westgeest, Naamloos (1707-1707)
Westgeest, Naamloos (1707-1707)
Westgeest, Naamloos (-1708)
Westgeest, Naamloos (1710-1710)
Westgeest, Naamloos (1710-1710)
Westgeest, Naamloos (1725-1725)
Westgeest, Naamloos (-1731)
Westgeest, Naamloos (1732-1732)
Westgeest, Naamloos (1735-1735)
Westgeest, Naamloos (1735-1735)
Westgeest, Naamloos (<1759-1759)
Westgeest, Naamloos (1768-1768)
Westgeest, Naamloos (1795-1795)
Westgeest, Naamloos (1799-1799)
Westgeest, Naamloos (1830-1830)
Westgeest, Naamloos (1833-1833)
Westgeest, Naamloos (1871-1871)
Westgeest, Naamloos (1876-1876)
Westgeest, Naamloos (1879-1879)
Westgeest, Naamloos (1881-1881)
Westgeest, Naamloos (1886-1886)
Westgeest, Naamloos (1889-1889)
Westgeest, Naamloos (1902-1902)
Westgeest, Naamloos (1902-1902)
Westgeest, Naamloos (1908-1908)
Westgeest, Naamloos (1913-1913)
Westgeest, Naamloos (1914-1914)
Westgeest, Naamloos (1915-1915)
Westgeest, Naamloos (1915-1915)
Westgeest, Naamloos (1916-1916)
Westgeest, Naamloos (1918-1918)
Westgeest, Naamloos (1925-1925)
Westgeest, Neeltje (1858-1928)
Westgeest, Nicolaas A.P. (1906-1984)
Westgeest, Petronella (1703-<1711)
Westgeest, Petronella (1711-<1726)
Westgeest, Petronella (1727-1727)
Westgeest, Petronella (1803-1884)
Westgeest, Petronella (1807-1831)
Westgeest, Petronella (1875-1947)
Westgeest, Petronella A. (1909-1952)
Westgeest, Petronella H.J. (1924-1999)
Westgeest, Petronella M.A.J. (1908-1927)
Westgeest, Petrus (1704-)
Westgeest, Petrus (1705-1705)
Westgeest, Petrus (1714-<1726)
Westgeest, Petrus (1716-<1726)
Westgeest, Petrus (1720-)
Westgeest, Petrus (1722-)
Westgeest, Petrus (1732-1783)
Westgeest, Petrus (1765-1765)
Westgeest, Petrus (1766-1769)
Westgeest, Petrus (1803-1884)
Westgeest, Petrus (1839-1887)
Westgeest, Petrus (1858-1926)
Westgeest, Petrus (1892-1892)
Westgeest, Petrus A.J. (1907-1908)
Westgeest, Petrus A.J. (1910-1970)
Westgeest, Petrus G. (1909-1965)
Westgeest, Petrus H. (1875-1939)
Westgeest, Petrus J. (1888-1957)
Westgeest, Petrus J. (1918-1975)
Westgeest, Petrus J. (1938-2008)
Westgeest, Petrus J.J. (1914-1988)
Westgeest, Petrus L. (1879-1945)
Westgeest, Petrus W. (1894-1990)
Westgeest, Petrus W. (1912-1996)
Westgeest, Petrus Th. (1916-1979)
Westgeest, Pieter (1622-<1682)
Westgeest, Pieter (*1670-)
Westgeest, Pieter (1756-1799)
Westgeest, Pieter (1768-1846)
Westgeest, Pieter (*1700-1764)
Westgeest, Pieter J. (1900-1962)
Westgeest, Pleuntje (1777-1857)
Westgeest, Rochus (1700-1771)
Westgeest, Rochus (1764-1764)
Westgeest, Rochus (1771-1840)
Westgeest, Rochus (1772-1785)
Westgeest, Rochus (1787-1807)
Westgeest, Rochus (1846-1847)
Westgeest, Rochus (1846-1852)
Westgeest, Rochus (1849-1849)
Westgeest, Rochus (1856-1858)
Westgeest, Simon (1649-<1703)
Westgeest, Simon (1702-1726)
Westgeest, Simon (1706-1706)
Westgeest, Simon (1714-1714)
Westgeest, Simon (1715-1781)
Westgeest, Simon (1716-<1717)
Westgeest, Simon (1717-<1729)
Westgeest, Simon (1726-1726)
Westgeest, Simon (1729--<1741)
Westgeest, Simon (1734-1786)
Westgeest, Simon (1741-1806)
Westgeest, Simon (1779-1794)
Westgeest, Simon (1800-1800)
Westgeest, Simon (1803-1826)
Westgeest, Sophia (1769-1835)
Westgeest, Sijmetje (1773-1774)
Westgeest, Sijmon (*1586-<1638)
Westgeest, Sijmon (*1645-1691)
Westgeest, Sijmon (*1658-1718)
Westgeest, Sijmon (1695-1745)
Westgeest, Sijmontje (1729-)
Westgeest, Teuntje (1783-1783)
Westgeest, Theodora (1802-1802)
Westgeest, Theodora (1811-1863)
Westgeest, Theodora (1815-1815)
Westgeest, Theodora (1834-1866)
Westgeest, Theodora (1850-1855)
Westgeest, Theodora C. (1911-1930)
Westgeest, Theodora M. (1907-1928)
Westgeest, Theodora P. (1917-1983)
Westgeest, Theodorus (1732-1732)
Westgeest, Theodorus (1740-1812)
Westgeest, Theodorus (1753-1823)
Westgeest, Theodorus (1774-1843)
Westgeest, Theodorus (1807-1807)
Westgeest, Theodorus (1832-1833)
Westgeest, Theodorus (1836-1899)
Westgeest, Theodorus (1836-1903)
Westgeest, Theodorus (1839-1870)
Westgeest, Theodorus (1882-1970)
Westgeest, Theodorus (1878-1939)
Westgeest, Theodorus (1916-1969)
Westgeest, Theodorus C. (1913-1916)
Westgeest, Theodorus C. (1923-2008)
Westgeest, Theodorus E, (1915-1967)
Westgeest, Theodorus J. (1904-1904)
Westgeest, Theodorus L. (1886-1949)
Westgeest, Theodorus L. (1906-1972)
Westgeest, Theodorus L.M. (1916-1988)
Westgeest, Trijntje (1651-1698)
Westgeest, Wilhelmina (1840-1842)
Westgeest, Wilhelmina M. (1885-1885)
Westgeest, Wilhelmina M, (1909-2005)
Westgeest, Wilhelmina M, (1913-1988)
Westgeest, Wilhelmina Th.J. (1805-1929)
Westgeest, Wilhelmus (1724-1802)
Westgeest, Wilhelmus (1757-1757)
Westgeest, Wilhelmus (1930-2000)
Westgeest, Wilhelmus A. (1897-1975)
Westgeest, Wilhelmus A. (1932-2016)
Westgeest, Wilhelmus A.I. (1906-1909)
Westgeest, Wilhelmus G. (1872-1944)
Westgeest, Wilhelmus G. (1868-1930)
Westgeest, Wilhelmus J. (1874-1944)
Westgeest, Wilhelmus J. (1880-1972)
Westgeest, Wilhelmus J. (1918-1919)
Westgeest, Wilhelmus J. (1920-1946)
Westgeest, Wilhelmus J.M. (1910-1978)
Westgeest, Willem (1775-1776)
Westgeest, Willem (1815-1872)
Westgeest, Willem (1864-1864)
Westgeest, Willem G. (1809-1872)
Westgeest, Willemijntje (1813-1840)
Westgeest, IJsbrant (1620->1688)
Westgeest, IJsbrant (1695-1764)
Wiel, Joanna H.J. v.d. (1919-1980)
Wieringen, Jacobus v. (1775-1854)
Willemszn., Cornelis (16..-1730)
Willemszn., Engel (*15..-)
Winkels, Maria Th. (1924-2012)
Winter, Gerritje de (1742-1803)
Wissen, Hermanus v. (1841-1926)
Worms ter Hal, Hendrina (17..-1791)
Wou, Leendert v. (15..-)

Z
Zandbergen, Gertruida C.M. (1906-2001)
Zandvliet, Louis L. (1922-2008)
Zeyde, Antoni v.d. (1774-1859)
Zon, Willem v.d. (*16..-1742)
Zonneveld, Margaretha (1768-1813)
Zuiderduin, Cornelis (1878-1952)
Zijden, Petrus v.d. (1849-1918)


Bronvermelding:


Sijmon Huijgenszn. Westgeest & Guiertgen IJsbrantsdr.:
001. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, periode 1628-1644, inv.nr.7-f.142-143, 03-03-1632, Nationaal Archief Den Haag.
000. Oud Notarieel archief Leiden, Notaris Jacob Janszn. de Haas, archiefnr. 506, inv.nr. 471, 1638, 27-03-1638, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, periode 1608-1622, inv.nr.4-f.258, 06-01-1619, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, periode 1625-1627, inv.nr.6-f.128, 05-06-1627, Nationaal Archief Den Haag.
002. Oud Notarieel archief Leiden, Notaris Jacob Janszn. de Haas, archiefnr. 506, inv.nr. 471, 1638, 27-03-1638, Erfgoed Leiden en omstreken.
003. Oud Notarieel archief Leiden, Notaris Jacob Janszn. de Haas, archiefnr. 506, inv.nr. 471, 1638, 27-03-1638, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Oud Notarieel archief Leiden, Notaris Jacob Janszn. de Haas, archiefnr. 506, inv.nr. 487, 1653, 24-08-1653, Erfgoed Leiden en omstreken.
004. Oud Notarieel archief Leiden, Notaris Jacob Janszn. de Haas, archiefnr. 506, inv.nr. 471, 1638, 27-03-1638, Erfgoed Leiden en omstreken.
005. Oud Notarieel archief Leiden, Notaris Jacob Janszn. de Haas, archiefnr. 506, inv.nr. 471, 1638, 27-03-1638, Erfgoed Leiden en omstreken.

Dirck Sijmonszn. Westgeest & Cornelisje Sijmonsdr. van Alckemade:
006. Onze voorouders V, kwartierstaten en stammenreeks p.256, CBG Den Haag.
000. http://www.coloos.nl/colstamreeks.html
007.
008. Weeskamerarchief Oegstgeest 1645-1738, inv.nr. 2-f.135, april-1692, Gemeentearchief Oegstgeest.
000. Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven Oegstgeest 1711-1727, inv.nr. 1.IV-f. .., 20-03-1713, Nationaal Archief Den Haag.

Sijmon Dircxszn. Westgeest & Anna Jansdr. van Roon:
009. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1742-1748, inv.nr. 11.I-f. .., 15-09-1748, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Oegstgeest, inv.nr. 15-f.47, 09-05-1694, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1707-1712, inv.nr. 8-f. .., 25-07-1708, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Oegstgeest, inv.nr. 16.I-f.48, 21-09-1710, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1707-1712, inv.nr. 8-f. .., 14-01-1711, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Oegstgeest, inv.nr. 16.I-f.51, 14-07-1711, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1729-1734, inv.nr. 10.II-f. .., 31-093-1731, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Oegstgeest, inv.nr. 17.I-f.9, 01-07-1731, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1759-1770, inv.nr. 11A.I-f. .., 19-03-1766, Nationaal Archief Den Haag.
010. Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven Zoeterwoude 1719-1742, inv.nr. 1-f.50, 17-04-1721, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1662-1719, inv.nr. 9-f.109, 24-04-1701, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven Zoeterwoude 1719-1742, inv.nr. 1-f.140, 25-05-1736, Nationaal Archief Den Haag.
011. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1730-1741, inv.nr. 4.II-f. .., 05-01-1732, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Oegstgeest, inv.nr. 15-f.76, 10-08-1698, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1696-1711, inv.nr. 1.III-f. .., 10-02-1711, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Oegstgeest, inv.nr. 16.I-f.77, 25-08-1715, Nationaal Archief Den Haag.
012. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1741-1755, inv.nr. 5.I-f. .., 29-12-1742, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Oegstgeest, inv.nr. 16.I-f.15, 04-05-1704, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1719-1724, inv.nr. 9.II-f. .., 10-03-1722, Nationaal Archief Den Haag.
013. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrord te Oegstgeest 1669-1714, inv.nr. 11.I-f.10, 14-07-1685, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1770-1782, inv.nr. 6.I-f. .., 04-05-1775, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregisters Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.8, 04-05-1775, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Oegstgeest, inv.nr. 16.I-f.31, 06-11-1707, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1719-1729, inv.nr. 4.I-f. .., 12-05-1723, Nationaal Archief Den Haag.

Dirck Sijmonszn. Westgeest & Marijtje Danielsdr. van Nes:
014. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1742-1749, inv.nr. 11.I-f. .., 19-08-1745, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar 1716-1739, inv.nr. 15.I-f.7v, 14-08-1718, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1680-1730, inv.nr. 6-f.169, 14-08-1718, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1680-1730, inv.nr. 6-f.24, 14-08-1688, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1742-1749, inv.nr. 11.I-f. .., 26-07-1745, Nationaal Archief Den Haag.
015.