| | | Namenindex | Statistieken | Beeldbank | Contact |

-Lisse - De eerste generaties
-Lisse, Wassenaar, Sassenheim - van de Poel / Briole
-Lisse, Noordwijkerhout - De eerste generaties

-Oegstgeest - Nakomelingen van Cornelius Westgeest
-Wassenaar - Nakomelingen van Theodorus Westgeest
-Zoeterwoude & Oegstgeest - Nakomelingen van Johannes & Jacobus Westgeest
-Warmond - Nakomelingen van IJsbrant Westgeest
-Oegstgeest - Nakomelingen van Pieter Westgeest
-Aanverwante families
-Kwartierstaat

Familie Westgeest-Nagtegaal

 
   

home

 

Sijmon Huijgenszn. Westgeest
Zoon van Huijch Henricxszn. & Maritgen Dircxsdr.
Generatie VII


| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|
J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|
S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Sijmon Huijgenszn. Westgeest, geboren omstreeks *1586, overleden tussen 03-03-1632 en 27-03-1638 te Lisse. Bouwman op een boerderij die hij huurde van de heer van Schagen in de Westgeest te Lisse. In 1619 kwam Sijmon met zijn broers en zwagers over een: “dat  hij alleen de bouwerie behouden sal, so wel de beternisse vande bruijckwaren der  hofstede en landen tegenwoordig annex sijnde, als oock de koeijen, peerden, schapen, hoij, stroo wagen, plouch eggen en voort al t’ gene dat tot zelve bouweringe eenig sints dienende ende behorende en, 't samen voorde somme van negen hondert guldens”. Als dienstknecht was zijn neef Cornelis Dircxszn. Westgeest werkzaam binnen het gezin (1623). In 1627 was hij voor korte periode schepen van Lisse. Gehuwd omstreeks *1613 met Guiertgen IJsbrantsdr., geboren in 15.., overleden na 1664. Huisvrouw. Guiertgen hertrouwd omstreeks *1653 met Lenaert Corneliszn. Verdel, weduwnaar van Trijntgen Crijnensdr. Cortswagen1. (VII/010)
Afbeelding rechts: handtekening van Sijmon Huijgenszn. Westgeest. >

Kinderen van Sijmon Huijgenszn. Westgeest & Guiertgen IJsbrantsdr.:

 1. Huijch Sijmonszn., geboren omstreeks *1616 te Lisse, overleden tussen 1623 en 27-03-1638 te Lisse2. (VIII/014)

 2. Dirck Sijmonszn. Westgeest, geboren omtrent 1618 te Lisse, overleden tussen 25-03-1645 en 24-08-1653. Bouwman, wonende te Hillegom. Gehuwd omstreeks *1640 met Cornelisje Sijmonsdr. van Alckemade, geboren omstreeks *1610, overleden voor 1690, dochter van Sijmon Claaszn. van Alckemade3. (VIII/015)

 3. IJsbrant Sijmonszn. Westgeest, geboren omtrent 1620 te Lisse, was in 1688 nog in leven. Bouwman, wonende te Warmond. Gehuwd omstreeks *1645 met Maertge Jans van Rijn, geboren in 16.., overleden op 05-12-1655 te Warmond, dochter van Jan Janszn. Sijmonszn. van Rijn. Op 19-06-1660 koopt IJsbrant seeckere huijsinge, bargh, schuijr, ende molens, van de erven van zijn schoonvader Jan Jans Sijmonszn. van Rijn. hertrouwd omstreeks *1663 met n.n., geboren in 16..4. (VIII/016)

 4. Pieter Sijmonszn. Westgeest, geboren omtrent 1622 te Lisse, overleden tussen 1674 en 1682 te Oegstgeest. Vlasser, wonende te Lisse (1622-ca. 1638), aan de Lagewegh te Oegstgeest (ca. 1638-1682<). Gehuwd omstreeks *1655 met Barbara Arientsdr. van der Voort, geboren in 16.. te Oegstgeest, overleden omtrent 25-02-1708 te Oegstgeest5. (VIII/017)

  Afbeelding links: fragment uit een notariele akte van 27-03-1638 met de vermelding van de leeftijden van
  Dirck (omtrent 20 jaar), IJsbrandt (omtrent 18 jaar) en Pieter (omtrent 16 jaar) Westgeest
  A.


Mogelijke ligging van bezittingen en huurlanden van Sijmon Huijgenszn. Westgeest te LisseB.


Sijmon Huijgenszn. Westgeest
Landen in de Westgeest:
A: Land; “waer op een hofstede staet”,
groot 7 morgen 294 roeden
49.
Gelegen in de Westgeest te Lisse.
In 1544 was de hofstede eigendom van Dirck Vranckenszn.
Gehuurd van dhr. van Schagen.

Gekomen van de erven Huijch Henricxszn. (br.).
<1616-1628> Sijmon Huijgenszn. Westgeest (br.).

B: Land, groot 204 roeden50.
Eigenaar en bruiker als onder A.

C: Land, groot 368 roeden51.
Eigenaar en bruiker als onder A.

D: Verschilende percelen land, o.a. genaamd de Lege Werf en de Bessengeest,
groot 5 morgen 193 roeden
52.
Gehuurd van de Abdij van Leeuwenhorst,
via dhr. van Schagen.

Gekomen van de erv. Huijch Henricxszn. (br.).
<1616-1628> Sijmon Huijgenszn. Westgeest (br.).

Landen in de Lageveense polder:

E: Land; genaamd de Keutelvenen,
groot 7 morgen 359 roeden
53.
Gekomen van de erven. Huijch Henricxszn. (eig.).
<1616-0000 Hendrick Huijgenszn. en
<1616-00000 Cornelis Huijgenszn. (eig.).
<1628-0000 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eig.).
<1638-1658 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1638-00000 Dirck, IJsbrant en
<16106-00000 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).
<1658-1659 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1658-16509 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).

F: Land, groot 1 morgen 5 hond54
Dit perceel was vroeger eigendom van Sijmon zijn overgrootvader Huijch Vranckenszn.
Eigenaar en bruiker als onder A.

G: Land genaamd de Loostercamp,
groot 4 morgen 371 roeden
55.
<1630-1638 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Sijmon Huijgensz Westgeest (eig.).
11638-1645/53 x Guiertgen IJsbrantsdr. en
<<16<1<6Pieter Corneliszn. van der Linden (eig.).

Landen in de Lisserbroek polder:
H: Land, groot 13 hond56.
<1629-1630 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eig.).

I. Land; genaamd de Calfscamp,
groot 2 morgen 5 hond
57.
Gekomen van de erven Huijch Henricxszn. (eig.).
<1616-0000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest.
<1616-00000 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1616-00000 Engel Willemszn. en Daniel
<1616-00000 Corneliszn. van der Linden (eig.).
<1628-0000 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eig.).
<1638-1645 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1638-00000 Dirck, IJsbrant en
<1616-000000 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).
<1645-1658 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1616-00000 IJsbrant en Pieter Westgeest (eig.).
<1658-1671 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).

Landen in de Roversboek polder:
J. Land, genaamd de Jacobscamp,
groot omtrent 4 morgen
58.
<1632-0000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eig.).
<1638-16520 x Guiertgen IJsbrantsdr. (eig.).
<1638-1642 Dirck, IJsbrant en
<1616-00000 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).

K: Land, genaamd de Poelcamp,
groot 2 morgen 75 roeden
59.
Gehuurd van Gerrit Corneliszn. tot Sassem.
<1620-0000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (br.).
<1624-0000 Pieter Corneliszn. van der Linden (br.).

L: Land, groot 900 roeden60.
Gehuurd van de Abdij van Leeuwenhorst,
via dhr. van Schagen.

<1624-1628 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (br.).
<1644-1628 Erv. Sijmon Huijgenszn. Westgeest (br.).

eig. = eigenaar.
br. = bruiker.

homeDirck Sijmonszn. Westgeest
Zoon van Sijmon Huijgenszn. Westgeest & Guiertgen IJsbrantsdr.
Generatie VIII

Dirck Sijmonszn. Westgeest, geboren omtrent 1618 te Lisse, overleden tussen 25-03-1645 en 24-08-1653. Bouwman, wonende te Hillegom. Gehuwd omstreeks *1640 met Cornelisje Sijmonsdr. van Alckemade, geboren omstreeks *1610, overleden voor 1690, dochter van Sijmon Claaszn. van Alckemade3. (VIII/015)
Afbeelding rechts: handtekening van Dirck Sijmonszn. Westgeest. >

Kinderen van Dirck Sijmonszn. Westgeest & Cornelisje Sijmonsdr. van Alckemade:

 1. Maria Dircksdr. Westgeest, geboren omstreeks *1641, overleden voor 17-05-1676 te Oegstgeest. Wonende aan de Lagewegh te Oegstgeest. Gehuwd omstreeks *1664 met Jacob Jacobszn. (Claas) Colloos, geboren omstreeks *1635, overleden omstreeks *1689 te Oegstgeest. Arbeider. Jacob hertrouwd met Annitgen Maertensdr. van Mourkerke6. (IX/014)
  Voor meer informatie over de nakomelingen van Jacob Jacobszn. (Claas) Colloos zie de website Het geslacht Coloos van Jan Koolloos.

 2. Naamloos Westgeest, geboren omstreeks *1643, was in 1653 nog in leven7. (IX/015)

 3. Sijmon Dirckszn. Westgeest, geboren omstreeks *1645 (voor 1654), overleden tussen 01-11-1691 en 28-12-1691 te Oegstgeest. Huysman, bouwman en koehouder, wonende aan de Lagewegh en Hogemorsch te Oegstgeest. Gehuwd omstreeks *1669 met Anna (Annetje) Jansdr. van Roon, geboren in 16.., haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Dirck Sijmonszn. Westgeest op 20-03-1713 te Oegstgeest8. (IX/016)
Bezittingen van Dirck Sijmonszn. Westgeest te Lisse.
Landen in de Lageveense polder:
E:
Land; genaamd de Keutelvenen,
groot 7 morgen 359 roeden
53.
Gekomen van de erven. Huijch Henricxszn. (eig.).
<1616-0000 Hendrick Huijgenszn. en
<1616-00000 Cornelis Huijgenszn. (eig.).
<1628-0000 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eig.).
<1638-1658 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1638-00000 Dirck, IJsbrant en
<1616-00000 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).
<1658-1659 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1658-16509 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).

Landen in de Lisserbroek polder:
I. Land; genaamd de Calfscamp,
groot 2 morgen 5 hond
57.
Gekomen van de erven Huijch Henricxszn. (eig.).
<1616-0000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest.
<1616-00000 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1616-00000 Engel Willemszn. en Daniel
<1616-00000 Corneliszn. van der Linden (eig.).

<1628-0000 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eig.).
<1638-1645 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1638-00000 Dirck, IJsbrant en
<1616-00000 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).
<1645-1658 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1616-00000 IJsbrant en Pieter Westgeest (eig.).
<1658-1671 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Pieter Westgeest (eig.).

Landen in de Roversboek polder:
J. Land, genaamd de Jacobscamp,
groot omtrent 4 morgen
58.
<1632-0000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eig.).
<1638-1642 Dirck, IJsbrant en
<1616-00000 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).
<1638-1652 wed. Sijmon Huijgenszn. Westgeest

Tabel IV (vervolg van tabel III)D

Afbeelding: tabel van de nakomelingen van Sijmon Huijgenszn. Westgeest & Guiertgen IJsbrantsdr.
| Oegstgeest (zie
tabel V) | Wassenaar (zie tabel IX) |
| Zoeterwoude (zie
tabel XVI) | Oegstgeest (zie tabel XVII) |


homeSijmon Dircxszn. Westgeest
Zoon van Dirck Sijmonszn. Westgeest & Cornelisje Sijmonsdr. van Alckemade
Generatie IX

Sijmon Dircxszn. Westgeest, geboren omstreeks *1645 (voor 1654), overleden tussen 01-11-1691 en 28-12-1691 te Oegstgeest. Huysman, bouwman en koehouder, wonende aan de Lagewegh en Hogemorsch te Oegstgeest. Gehuwd omstreeks *1669 met Anna (Annetje) Jansdr. van Roon, geboren in 16.., haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Dirck Sijmonszn. Westgeest op 20-03-1713 te Oegstgeest8. (IX/016)
Afbeelding rechts: handtekening van Sijmon Dircxszn. Westgeest. >

Kinderen van Sijmon Dircxszn. Westgeest & Anna Jansdr. van Roon:

 1. Dirck (Theodorus) Sijmonszn. Westgeest, geboren omstreeks *1670 te Oegstgeest, overleden op 10-09-1748 te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door zijn zoon Rochus Dirkszn. Westgeest op 15-09-1748 te Oegstgeest. Bouwman, wonende aan de Hogemorsch te Oegstgeest. Gehuwd op 09-05-1694 te Oegstgeest met Marijtje Danielsdr. van Nes, geboren in 16.., jongedochter van Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 25-07-1708 te Oegstgeest, dochter van Daniel Hendrikszn. van Nes en Maartje Cornelisdr. van der Ham. Dirck hertrouwd op 21-09-1710 te Oegstgeest met Claasje Jansdr. Bakker, geboren in 16.., weduwe van Cornelis Willemszn. Onderwater, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 14-01-1711 te Oegstgeest. Dirck hertrouwd op 14-07-1711 te Oegstgeest met Ariaantje Simonsdr. Groenendijk, geboren in 16.., jongedochter van Noordwijk op Zee, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 31-03-1731 te Oegstgeest. Dirck hertrouwd op 01-07-1731 te Oegstgeest en voor de kerk op 01-07-1731 te Oegstgeest met Dirkje Willemsdr. van Rijn, geboren in 16.., weduwe van Willem Pieterse Rietvelt, haar overlijden werd aangegeven door Willem Rietveld op 19-03-1766 te Oegstgeest9. (X/023)

 2. Johannes Sijmonszn. (Jan) Westgeest, geboren omstreeks *1675 te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door zijn vrouw op 17-04-1721 te Zoeterwoude. Wonende te Zoeterwoude. Gehuwd op 24-04-1701 te Warmond met Agatha Pietersdr. (Aeghie) Santbergen, geboren in 16.., jonge dochter van Warmond, haar overleden werd aangegeven door haar schoonzoon op Johannes Arisse van Veen op 25-05-1736 te Zoeterwoude. Aeghie hertrouwd met Pieter Korse van der Klugt10 (X/024)

 3. Cornelia Sijmonsdr. (Neeltje) Westgeest, geboren omstreeks *1677 te Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door Alida Vermeulen (de huisvrouw van Philip Boudewijn) op 05-01-1732 te Oegstgeest. Wonende aan de Hogemorsch te Oegstgeest. Gehuwd op 10-08-1698 te Oegstgeest met Pieter Corneliszn. Bakker, geboren in 16.., jongeman van Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door Dirck Sijmonszn. Westgeest op 10-02-1711 te Oegstgeest. Cornelia hertrouwd op 25-08-1715 te Oegstgeest met Laurens Kraan, geboren in 16.., jongeman van Oegstgeest, overleden voor 173211. (X/025)

 4. Jacobus Sijmonszn. (Jacob) Westgeest, geboren omstreeks *1678 te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door zijn zoon Simon Westgeest op 29-12-1742 te Oegstgeest. Bouwman en daggelder, wonende aan de Hogemorsch te Oegstgeest. Gehuwd op 04-05-1704 te Oegstgeest met Huijbertje Leendertsdr. van Egmont, geboren in 16.., jongedochter van Katwijk op den Rhijn, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 10-03-1722 te Oegstgeest12. (X/026)

 5. Columba Sijmonsdr. (Duijfje) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 14-07-1685 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jacob Willemszn. en Grietje Jansdr.), overleden op 01-05-1775 te Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Cornelis van Hase op 04-05-1775 te Oegstgeest, begraven op 04-05-1775 te Oegstgeest. Palingverkoopster, wonende omtrent het Warmondshek te Oegstgeest. Gehuwd op 06-11-1707 te Oegstgeest met Cornelis Willemszn. van Hase, geboren in 16.., jongeman van Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door zijn vrouw op 12-05-1723 te Oegstgeest, Bouwman en vis en aal in en verkoper13. (X/027)
Afbeelding links: Anna Jandsdr. van Roon, overleden omtrent 20-03-1713 te OegstgeestE. >

Mogelijke ligging van bezittingen van Sijmon Dircxszn. en zijn nakomelingen te OegstgeestF.
Landen in de Leidschebuurt:
A: Een woning als huis, schuur, bargen een een weiland, groot 5 hond61.
0000-1664 Leendert Verdel
1664-
0000 Jacob Colloos
0000-1690 Erven Jacob Colloos

B: Een huis met een erf met eigen laan uithkomende op de Leidscheweg62.
1669-1678 Sijmon Dircxsn. Westgeest

Landen aan de Hoge Morsch:
Een stuk weiland, groot 1 m. 441 r.
Gelegen bij de Hoge en Lagemors, omtrent het huis Endegeest
63.
1683-1691 Sijmon Dircxzn. Westgeest
1691-1714 Wed. Sijmon Dircxszn. Westgeest
1714-1720 Erven wed. Sijmon Dircxzn. Westgeest.
1720-1750 Cornelis van Hase x Duijfje Westgeest
1750-
0000 Anna van Haze x Simon van Leeuwen

''Nr. 100'': Twee huizen met erven, barg, schuur, potinge en plantinge en boomgaard met een winkelhoek en een vlasoven64.
1673-1691 Sijmon Dircxsz. Westgeest
1691-1714 Wed. Sijmon Dircxszn. Westgeest
1714-
0000 Dhr. van der Marck (eig.)
1714-
00000 Dirck Sijmonszn. Westgeest (br.)

''Nr. 102'': Een huis met erf, barg, schuur, potinge en plantinge en een stuk weiland daar terzijde en naast achteraan gelegen, groot 14 hond65.
1678-1678 Sijmon Dircxszn. Westgeest


''Nr. 103'': Een huis met erf66.
1784-1815
Willem Sijmonszn. Westgeest

''Nr. 109'': Een huis, erf, schuur, barg, potinge en plantinge67.
1691-1714 Wed. Sijmon Dircxszn. Westgeest
1714-1734
Jacob Sijmonszn. Westgeest
Een huis met een erf, met de helft van een werf.
1735-1743
Jacob Sijmonszn. Westgeest

''Nr. 111'': Een huis met erf en verder getimmerde81.
Een huis en erve68.
1752-1803 Willem Sijmonszn. Westgeest
Een stuk teelland, groot 250 roeden69.
1776-1803
Willem Sijmonszn. Westgeest

''Nr. 112'': Een huis met erf70.
1734-1742
Jacob Sijmonszn. Westgeest
1742-1743 Erven Jacob Sijmonszn. Westgeest

''Nr. 117'': Een huis met erf71.
1681-1691 Sijmon Dircxzn. Westgeest
1691-1696 Wed. Sijmon Dircxszn. Westgeest
Bezittingen van Sijmon Dircxszn. Westgeest en zijn nakomelingen te Leiden.
Bon Zuid-Rapenburg:
L1. Twee huizen en erven72.
Twee huijsen, en erven, staande ende gelegen binnen dese stad benevens den anderen aandesen stede Vestwalls omtrent de Cathalijne Veststeeg, belent ten N. Pieter van Royen met een ledig erf. ten Z. Frans Willesis Waay, Gelegen in de St. Catharinaveststeeg (in de poort), aan de stede Vestwal, omtrent de Cathalijns Veststeeg.
1685-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
Wed. Sijmon Dircxszn. Westgeest
1714-1716
Dirck Sijmonszn. Westgeest

Een huis en erf.
Gelegen aan de Vestwal, omtrent de St. Catharinaveststeeg.

1691-1714 Wed. Sijmon Dircxszn. Westgeest
1714-1691 Dirck Sijmonszn. Westgeest

L2. Een huis en erf73.
Gelegen in de St. Catharinaveststeeg.
1689-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-
0000 Cornelis Paridon

Bon Oost-Nieuwland:
L3. Een huis en erf74.
Gelegen aan het Berkendaalstraatje
1685-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1702
0 x Annetje Jansdr. van Roon

Bon Hogewoerd:
L4. Een huis en erf75.
Gelegen aan de noodzijde van het Oude Levendael op de hoek van de Barbersteeg.
1688-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
Wed. Sijmon Dircxszn. Westgeest
1714-1732
Cornelia Sijmonsdr. Westgeest
1732-1733 Erven Cornelia Sijmonsdr. Westgeest
1733-
0000 Cornelis Vermeij

Bon Kerkvierendeel:
L5. Een huis en erf76.
Gelegen aan de noorzijde (westwaarts aan) van de Hooglandse Kerkkoorsteeg.
1684-1685 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1685-
0000 Robbert Dittman

Bon Gansoorde:
L6. Een huis en erf77.
Gelegen aan de Groenesteeg.
1691-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1695
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1695-
0000 Abraham Browou

Bon West Marendorp-Landzijde:
L7. Een huis en erf78.
Gelegen aan de noordzijde van de Clarensteeg, op de hoek van de Coddesteeg.
1681-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1732 Cornelia Sijmonsdr. Westgeest
1732-1733 Erven Cornelia Sijmonsdr. Westgeest
1733-
0000 Douwe van Talma en Josue L'Ange

L8. Een huis en erf79.
Gelegen aan de noordzijde van de Clarensteeg op de hoek van de Knoopmaekerpoort..
1681-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest.
1691-1701
Jan Swart.

L9. Een huis en erf80.
Gelegen aan het Marendorp.
1690-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1700
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1700-
0000 Louijs Hoordy

L10. Een huis en erf81.
Gelegen aan de noordzijde van de Achtergracht.
1681-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-16
000 x Annetje Jansdr. van Roon
16
00-0000 Coenraad van der Linde

L11. Een huis en erf82.
Gelegen aan de Volmolengracht.
1691-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1702
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1702-0000 Denijs Vodjon

Bon Oost Marendorp-Landzijde:
L12. Een huis en erf83.
Gelegen aan de westzijde van de Hooglandse Kerksteeg.
1691-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1716 Erven Annetje Jansdr. van Roon
1716-0000 Trijntje van Stenten

L13. Een huis en erf84.
Gelegen aan de westzijde (noordwaarts) van de Korte Bouwenlouwensteeg.
1686-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1723 Cornelis Willemszn. van Hase
1723-1750
0 x Duijfje Sijmonsdr. Westgeest
1750-1762 Simon Corneliszn. van Hase
1762-0000 Juriaan Rocheling

L14. Een huis en erf85.
Gelegen aan de noordzijde van het Marendorp.
1691-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1695
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1695-0000 Joost van der Burgh

Bon Overmare-Landzijde:
L15. De helft in een huis en erf86.
Gelegen aan de noordzijde van de Marendorpstraat, aan de Haalemmerstraat omtrent de Blauwepoort.
1688-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1731
Cornelia Sijmonsdr. Westgeest
1732-1734 Erven Cornelia Sijmonsdr. Westgeest
1734-
0000 Anthonius van Bronkhost
0000000000x Anna Bakker

L16. Een huis en erf87.
Gelegen in de Vrouwenkamp, omtrent het Elizabeth Gasthuis.
1686-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1715
Dirck Sijmonszn. Westgeest
1715-1723 Cornelis Willemszn. van Hase
1723-1750
6 x Duijfje Sijmonsdr. Westgeest
1750-1757 Simon Corneliszn. van Hase
1757-0000 Jan van Rijkevoorsel

L17. Een huis en erf88.
Gelegen op de Turfmarkt, op de hoek van de Vrouwekamp.
1689-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1723
Cornelis Willemszn. van Hase
1723-1750
6 x Duijfje Sijmonsdr. Westgeest
1750-1762 Simon Corneliszn. van Hase
1762-0000 Hermanus van den Steenweg

Bon Nieuwmare:
L18. Een huis en erf89.
Gelegen in het Fockerstraatje.
1691-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1705
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1705-0000 Nicolaas du Rieu

L19. Een huis en erf90.
Gelegen aan de westzijde (noordwaarts) van de Westvoldersteeg.
1689-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1695
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1695-0000 Andries Smit

L20. Een huis en erf91.
Gelegen aan de westzijde van de Westvoldersteeg.
1689-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1695
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1695-0000 Andries Smit

Bon Hoge Mors:
L21. Een huis en erf92.
Gelegen aan de zuidzijde van de Narmstraat omtrent de Steenstraat of Beestemarkt.
1683-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1705
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1723
Cornelis Willemszn. van Hase
1723-1750
1x Duijfje Sijmonsdr. Westgeest
1750-1762 Simon Corneliszn. van Hase
1762-
0000 Hendrik Imands

L22. Een huis en erf93.
Gelegen aan de noordzijde van de Narmstraat.
1690-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1723
Cornelis Willemszn. van Hase
1723-1750
1x Duijfje Sijmonsdr. Westgeest
1750-1752 Simon Corneliszn. van Hase
1752-
0000 Jaques Armegou

L23. Een huis en erf94.
Gelegen aan de zuidzijde van de Narmstraat.
1684-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1723
Cornelis Willemszn. van Hase
1723-1750
1x Duijfje Sijmonsdr. Westgeest
1750-1778 Simon Corneliszn. van Hase
1778-1778
1x Johanna Halberdijn
1778-
0000 Bartholomeus Groeneveld

L24. Een huis en erf95.
Gelegen in de poort nr. 4 (oostzijde), aan de noordzijde van de Narmstraat in de gang.
1689-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1721
Jan Sijmonszn. Westgeest
1721-17270 x Agatha Pietersdr. Santbergen
1727-0000 Jacob van den Bosch en Jacques Belva

L25. Een huis en erf96.
Gelegen in de poort nr. 5 (oostzijde), aan de noordzijde van de Narmstraat in de gang.
1689-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1721
Jan Sijmonszn. Westgeest
1721-17270 x Agatha Pietersdr. Santbergen
1727-0000 Jacob van den Bosch en Jacques Belva

L26. Een huis en erf97.
Gelegen in de poort nr. 6 (oostzijde), in de omgeving van de Narmstraat.
1689-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1721
Jan Sijmonszn. Westgeest
1721-17270 x Agatha Pietersdr. Santbergen
1727-0000 Jacob van den Bosch en Jacques Belva

L27. Een huis en erf98.
Gelegen aan de noordzijde van de Kleij of Galgstraat, omtrent de Beestenmarkt.
1684-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1699
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1699-0000 Arij Reijers van Wijck

L28. Een huis en erf99.
Gelegen aan de noordzijde van de Kleijstraat omtrent de Steenstraat.
1687-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1732
Cornelia Sijmonsdr. Westgeest
1732-1733 Erven Cornelia Sijmonsdr. Westgeest
1733-0000 Johannes de Mettere

L29. Een huis en erf100.
Gelegen aan de noordzijde (westwaarts aan) van de Cleijstraat (Galgstraat).
1686-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1732
Cornelia Sijmonsdr. Westgeest
1732-1733 Erven Cornelia Sijmonsdr. Westgeest
1732-
1735 Aldert van Hattem

L30. Een huis en erf101.
Gelegen aan de noordzijde (westwaarts aan) van de Cleijstraat.
1681-1696 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1732
Cornelia Sijmonsdr. Westgeest
1732-1733 Erven Cornelia Sijmonsdr. Westgeest
1732-
1735 Aldert van Hattem

L31. Een huis en erf102.
Gelegen aan de zuidzijde (oostwaarts aan) van de Cleijstraat.
1686-1687 Sijmon Dircxszn. Westgeest

L32. Een huis en erf103.
Gelegen aan de zuidzijde (oostwaarts aan) van de Cleijstraat.
1688-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1735
Cornelia Sijmonsdr. Westgeest
1732-1733 Erven Cornelia Sijmonsdr. Westgeest
1733-
0000 Lambert Petit, de jonge

L33. Een huis en erf104
Gelegen op de Binnenvestgracht aan aan de Morschpoort, belende aan de eene zijde de Stads timmerwerf.
1687-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1713
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1713-1713 Erven Annetje Jansdr. van Roon

L34. Een huis en erf105.
Gelegen op de Binnenvestgracht strekkende tussen de Rijnsburg poort en de Narmstraat en tot achter aan de Jufferspoort.
1687-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1721
Jan Sijmonszn. Westgeest
1721-17270 x Agatha Pietersdr. Santbergen
1727-0000 Jacob van den Bosch en Jacques Belva

L35. Een huis en erf106.
Gelegen aan de zuidoostzijde van de Binnenvestgracht tussen de Kruisstraat en de Steenstraat met een vrije uitgang door de volgende poort of gang.
1689-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1723
Cornelis Willemszn. van Hase
1723-1733
0 x Duijfje Sijmonsdr. Westgeest
1750-1770 Simon Corneliszn. van Hase
1770-
0000 Jacobus Knijters

L36. Nog een huis en erf107.
Gelegen aan de zuidzijde van de Cleijstraat.

1691-17140 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1691 Dirck Sijmonszn. Westgeest

Bon Havenbon:
L37. Een huis en erf108.
In zekere poort uitkomede aan de westzijde van de Westhavenstraat.
1687-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1695
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1695-0000 Abraham Outshoorn

L38. Een huis en erf109.
Gelegen in zekere poort uitkomende aan de westzijde van de Westhavenstraat en aan de andere zijde de voorgaande partij.
1687-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1695
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1695-0000 Elias van Honsbeeck

Bon Noord-Rijnevest:
L39. Een huis en erf110.
Gelegen aan de zuidzijde van het Kerkplein van de Loots omtrent de Herengracht.
1684-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
0 x Annetje Jansdr. van Roon
1714-1723
Cornelis Willemszn. van Hase
1723-1733
0 x Duijfje Sijmonsdr. Westgeest
1733-1770 Johannes Outhezen

homeDirck Sijmonszn. Westgeest
Zoon van Sijmon Dirkszn. Westgeest & Anna Jansd van Roon
Generatie X

Dirck (Theodorus) Sijmonszn. Westgeest, geboren omstreeks *1670 te Oegstgeest, overleden op 10-09-1748 te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door zijn zoon Rochus Dirkszn. Westgeest op 15-09-1748 te Oegstgeest. Bouwman, wonende aan de Hogemorsch te Oegstgeest. Gehuwd op 09-05-1694 te Oegstgeest met Marijtje Danielsdr. van Nes, geboren in 16.., jongedochter van Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 25-07-1708 te Oegstgeest, dochter van Daniel Hendrikszn. van Nes en Maartje Cornelisdr. van der Ham. Dirck hertrouwd op 21-09-1710 te Oegstgeest met Claasje Jansdr. Bakker, geboren in 16.., weduwe van Cornelis Willemszn. Onderwater, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 14-01-1711 te Oegstgeest. Dirck hertrouwd op 14-07-1711 te Oegstgeest met Ariaantje Simonsdr. Groenendijk, geboren in 16.., jongedochter van Noordwijk op Zee, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 31-03-1731 te Oegstgeest. Dirck hertrouwd op 01-07-1731 te Oegstgeest en voor de kerk op 01-07-1731 te Oegstgeest met Dirkje Willemsdr. van Rijn, geboren in 16.., weduwe van Willem Pieterse Rietvelt, haar overlijden werd aangegeven door Willem Rietveld op 19-03-1766 te Oegstgeest9. (X/023)
Afbeelding rechts: handtekening van Dirck Sijmonszn. Westgeest. >

Kinderen van Dirck Sijmonszn. Westgeest & Marijtje Danielsdr. van Nes:

 1. Sijmon Dirckszn. Westgeest, geboren omtrent 1695 te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door zijn zoon Wilhelmus Sijmonszn. Westgeest op 19-08-1745 te Oegstgeest. Wonende aan de Hogemorsch te Oegstgeest. Gehuwd op 14-08-1718 te Wassenaar en voor de kerk op 14-08-1718 te Wassenaar met Jannetje Willemsdr. van Tol, geboren te Wassenaar, gedoopt op 14-08-1688 te Wassenaar, dochter van Willem Pieterszn. van Tol en Trijntje Sijmonsdr. Hillenaar, haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Wilhelmus Sijmonszn. Westgeest op 27-07-1745 te Oegstgeest14. (XI/025)

 2. Daniel Dirckszn. Westgeest, geboren omtrent 1698 te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door zijn vrouw op 26-03-1733 te Wassenaar, begraven op 27-03-1733 te Wasenaar. Wonende te Oegstgeest en later te Wassenaar. Gehuwd op 27-06-1723 te Wassenaar en voor de kerk op 27-06-1723 te Wassenaar met Cornelia Jansdr. van der Cleij, geboren te Wassenaar, gedoopt op 11-04-1697 te Wassenaar, haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Jan Dane Westgeest op 11-12-1770 te Wassenaar, dochter van Jan Corneliszn. van der Cleij en Petronella Jacobsdr. van der Wouw15. (XI/026)

 3. Naamloos Westgeest, geboren voor 05-05-1699 te Oegstgeest, het overlijden werd aangegeven door de vader op 05-05-1699 te Oegstgeest16. (XI/027)

 4. Rochus Dirckszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 20-08-1700 te Leiden (doopgetuigen waren Jeroen Janszn. van Roon en Gerritje Jansdr. van Roon), zijn overlijden werd aangegeven door zijn zoon Daniel Rochuszn. Westgeest op 15-04-1771 te Oegstgeest, begraven rond 15-04-1771 te Oegstgeest, Bouwman en schoenmaker wonende in de wijk Vijfhuijsen te Oegstgeest. Gehuwd op 06-05-1731 te Oegstgeest en voor de kerk op 06-05-1731 te Oegstgeest met Elisabeth (Lijsbeth) Cornelisdr. Moerkerken, geboren in 17.. mogelijk te Voorhout, was in 1780 nog in leven, dochter van Cornelis Joriszn. Moerkerken en Joosdgen Cornelisdr. Duijndam17. (XI/028)

 5. Petrus Dirckszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 16-01-1705 te Leiden (doopgetuigen waren Cornelia Arisse Smal en Diverti Willems), zijn mogelijk overlijden werd aangegeven door zijn vader op 17-03-1705 te Oegstgeest18. (XI/029)

 6. Naamloos Westgeest, geboren voor 25-07-1708, het overlijden werd aangegeven door de vader op 30-11-1708 te Oegstgeest19. (XI/030)
Trouwakte van Dirck Sijmonszn. Westgeest & Marijtje Danielsdr van NesG. >

Fragment uit een notariele akte van 17-09-1710 met de vermelding van de leeftijden van Sijmon (15 jaar), Daniel (12 jaar) en Rochus (10 jaar) WestgeestH >.

Bezittingen van Dirck Sijmonszn. Westgeest te Leiden.
Bon Zuid-Rapenburg:
Twee huizen en erven72.
Gelegen in de St. Catharinaveststeeg (in de poort), aan de stede Vestwal, omtrent de Cathalijns Veststeeg.
1685-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
Wed. Sijmon Dircxszn. Westgeest
1714-1716
Dirck Sijmonszn. Westgeest
Een huis en erf.
Gelegen aan de Vestwal, omtrent de St. Catharinaveststeeg.

1691-1714 Wed. Sijmon Dircxszn. Westgeest
1714-1691 Dirck Sijmonszn. Westgeest
Bon Hogemors:
Nog een huis en erf107.
Gelegen aan de zuidzijde van de Cleijstraat.

1691-1714 Wed. Sijmon Dircxszn. Westgeest
1714-1691 Dirck Sijmonszn. Westgeest

Bon Overmare-Landzijde:
Een huis en erf87.
Gelegen in de Vrouwenkamp, omtrent het Elizabeth Gasthuis.
1686-1691 Sijmon Dircxszn. Westgeest
1691-1714
Wed. Sijmon Dircxszn. Westgeest
1714-1715
Dirck Sijmonszn. Westgeest
1715-1723 Cornelis Willemszn. van Hase
1723-1750
6 x Duijfje Sijmonsdr. Westgeest

Inventaris 1710:
Na het overlijden van Marijtje Danielsdr. van Nes werd op 19-09-1710 door Pieter Kerkhoven notaris te Leiden een inventarisatie gemaakt van de bezittingen en schuldend125.
 
"Inventaris van den boedel en de goederen de welke Dirck Sijmonszn. Westgeest, bouwman, woonagtig aan de Hogemorsch onder den Ambagte van Oegstgeest, weduwnaar van Marijtje Danielsdr. van Nes, overleden onder Oegstgeest. Jan Sijmonszn. Westgeest, broeder en Cornelis Daniels van Nes, zwager waren voogd van de drie minderjarige kinderen".
 
Roerende goederen:
Twintig koeijen, het stuk door malkanderen gewaardeert op vijftig gulden. fl. 1000 : 00 : 0
De barg met hooij. fl. 400 : 00 : 0
De boure gereetschappen soon van ketels melkemmers en ander. fl. 100 : 00 : 0
Huijsraad en imboedel mitsgaders klederen van linnen en wolle. fl. 100 : 00 : 0
Roerende goederen: fl. 1.600 : 00 : 0
   
Lasten des boedels:  
Dhr. Joannes a Mark Professor komt over lanthuijr tot januarij 1711. fl. 450 : 00 : 0
De Abdije van Leeuwenhorst komt over landhuijr tot januarij 1711. fl. 320 : 00 : 0
De Rentmeester an de Abdije van Rijnsburg komt ingelijks over lanthuijr den eersten januarij 1711. fl. 100 : 00 : 0
De weduwe van Sijmon Dirxszn. Westgeest komt over huijshuijr tot den eerste november 1710. fl. 80 : 00 : 0
De erfgenamen van Jacob Boekhoeijt en Coenraad van Rijp ontvangers van de verponding en hondertste penningen onder Oegstgeest komen voor roerende sake gekent tot den eersten januarij 1711. fl. 500 : 00 : 0
En laatstelijks moet nog betaalt worden aan Pieter Lelijvelt tot Leijderdorp over koop van koeijen. fl. 350 : 00 : 0
De lasten des boedels: fl. 1.800 : 00 : 0
   

Inventaris 1748:
Na het overlijden van Dirck Sijmonszn. Westgeest werd op 20-09-1748 door Albertus Kleijnenberg notaris te Leiden een inventarisatie gemaakt van de bezittingen en schuldend126.
 
Contante Penningen ten sterfhuijze bevonden:
De gereede Penningen in diverse specie ten sterfhuijze bevonden bedraegt met den anderen in 't geheel een som van: 26 : 12 : 8
Nogh in een sakje gevonden in divese specie 't geen gezegd werd Pieter van Rijn toetebehooren. 14 : 16 : 8
   
Ongemund Goud en Zilver:  
Een goude haernaelden. Een goude dop aen een swarte ketting.
Twee goude hoepringen. Een dito dop aen een bloeds coraele ketting.
Twee dito spelden. Een paar goude mans hembts knoopen.
Een silver ijzer met twee goude tooken. Een silvere tasbeugel met haek, ... en gesp.
   
Volgen meubilen goederen huijsraat en imboedel.
In 't voorhuis:  
Een geverwde kas. Een geverwd rak.
daarop 3 delfs aardewerk schootels. Daer inne:
In de kas vier slaaplaekens. 12 delfs aardewerk schootels of borden.
Vier sloopen. Een tafel met een tafellaeken daer op.
5 mans hemden. Een tinne bierkan.
Twee onderbroeken. Een rakje met 12 tinnen leepels .
Een koornesack. Een dito met 9 dito.
Een bonte das. Een rakje met 7 delfse schooteljes.
Een paar dito mouwen. Seeven dito kopjes.
Een wollen borstrock. Een kooper blakentje.
Een streep linden dito. Een blicke dito.
Een vrouwe hemt. Een lente schael en evenaer.
4 kroplappen. Een mantje met eenig gewigt.
Drie neusdoeken. Een troor.
2 bonte dito Drie delfse spoelkommen.
2 neusdoeken met ... . 3 dito borden.
Een wit schort. Een kapstok.
Een katoen dito. Een catoene schoermantel.
Een dobbelsteene dito. Een rouw rock.
Een blaauw boesel dito. Een rouw jack.
Een blauw linden dito. Een sergie rock.
Een swarte zije vrouwekap. Een mandje met lappen.
Een slaaplaken. Een tafel.
3 sloopen. Twee banken.
Een lapje nieuwe linden. Een roomstaer.
Een strijkdeekentje. 19 carmijnde kaesen.
Een kooper strijkijser en rakje. Twee groene dito.
Een keurslijf. Een melk emmer.
Drie schilderijen. Een vlootje.
Drie prenten dito.  
   
Op 't kamerje:  
Een catoen jakje. Een dito hakmes.
Een schoord. Een dito tang.
Een paar vrouwe schoenen. Een dito hengel.
met een paar silvere gespen. Twee aarde kannen.
Een swarte mans kap. Een catoen schoorsteenkleed.
Een mans hoed. Twee comijnde kaesen.
Een koopere beddepan. Een kaern.
Een kapstock. Een kaasvaetje.
Een back. Drie bootervierndeel.
Een spinnewiel. Twee bootervlooten.
Drie stooven. Een tobbetie.
Een ijsere pot.  
   
Op de solder:  
Twee groene wolle deekens. Een bakermat.
Een striepte caleminke rok. Drie knipppen.
2 wolle damasen rocken. Een vuermand.
Een swarte stofjes dito. Een sluijtmand.
Een swarte mantel. Een kruijsbesje mandje.
1 wolle damaste hemtrok Een kleurd stofjes mantel.
met 28 silvere knoopen. 2 tafellaekens.
Een blauw hemtrok. Drie servetten.
Een sergie dito. Drie slaeplaekens.
Een ouwe jas of rok. Ses sloopen.
Een saeij reegenkleed. Een sakje met kindergoet.
Een oude zije kap. Een katoen tafelkleed.
Een vlees knijpje. 2 beddekussens.
Een spek trogje. Vier neusdoeken.
2 bierboomen. ...
Twee schraegen. 2 tinne leepels.
Twee vlootjes. 9 stucken vlees of spek.
Twee tobbetjes.  
   
In de keuken:  
Seeven stoelen. Een houte kist.
8 schilderijen of prenten. Daer inne:
Een slagklok. Een slaaplaeken.
Een spiegeltie. 3 kussensloopen.
Een tafeltie met een catoen kleed. Een vrouwehemd.
Een comijnd kaas. Een catoen schoorsteenkleed.
Twee racken met 23 delfse schotels 2 dito gordijnen en 1 rabat.
en borden, 31 dito aan de want. Een wit tafelkleed.
Een rak met 13 tinne leepels. Een witte neusdoek met kant.
Een kapstok. Ses halsneusdoeken.
Een bruijne kap. Twee bonte neusdoeken.
Een swarte sergie broek. Twee vrouwe mutsen.
Een katoen tafelkleed. Een bed en peuluw.
Twee blicke trommeltjes. Twee kussens.
Drie dito lampen. Twee slaaplakens.
Een ijser schopje. Twee sloopen.
Een koopere blaker op een houte voet. 3 wolle deekens.
Een catoen schoorsteenkleed. 2 katoene gordijen en rabat.
   
In de kelder:  
9 melkmouwen. Twee dito met sult boonen.
Een agt ten deel booter. Een meel emmer.
Een pot met booter. 3 stroop kannen.
Een ton met vet. 1 kan met een tin lit.
3 agt en deelen met kruijs beijen. Een olij kan.
   
In een kleijn kamertje:  
Een bed en peuluw. Nog een bed en peuluw.
Twee kussens. Een kussen.
Twee deekens. Twee deekens.
Een slaaplaeken. 2 slaaplaekens.
2 bonte sloopen. Een sloop.
   
In de stal:  
46 comijnde kaasen. Een bank.
Twee schraegen. Een tafeltje.
Een tafel. Een eetens troor.
5 kaasplanken. Een koopere koekepan.
Een zout trog. Een dito raspje.
Een sakbort. Een trekpot.
Een bootervloot. Een tin zoutvat.
Twee melkvierndeel. Een rak met 4 tinne leepels.
2 kaasvaeten. Een blicke coffij keetel.
4 agtendeelen. Een lang ijser.
Een kaarn. Een dito treeft.
Een gorst ton. Een dito tang.
Een wastobbe. Een dito blaaspijp.
2 waateremmers. Een dito hengel en haak.
Een melkemmer. Een pottebank met eenige vaten.
Een koopere waaterkeetel. Een glase rakje daer inne.
Een dito welkeetel. 7 schooteltjes.
2 dito eetens keeteltjes. Een servetje voor de glaesen.
Een dito teekeetel. Een kapstok.
Drie melkjucken. 1 swart sergie rokje en broek.
6 koejekleen of meelzacken. Eenige schotels en klouwen.
   
Op de til:  
Een bed en peuluw. Twee kussens.
Twee wolle deekens. 2 bonte sloopen.
Een dito beddekleed. Een slaap krebbe.
Twee slaaplaekens. Een hoop tacken.
   
Op de werf:  
3 koopere melkkeetels. Een melkmouw.
Twee waeteremmers. Een hoopje hout.
Een porteltobbe. Een vijf roeden barg met hooij.
Een wringkuijp. Een ... met hooij.
Een kaas berry. 6 hennen en een haan.
   
In de waegeschuijr:  
Een vierwielde waagen.  
   
In de karreschuijr:  
Een karrewaagen.  
   
In de schuijr:  
Een kaars pors. Een baggernet.
Een barg heeff. Een partij turf.
Een kruijwaagen. Een partij schoppen, vorken
2 hooij binnen en verder boeregereedschap.
twee zennen.  
   
In de varkenschuijr:  
Vier varkens. Drie weij knijpen.
   
In 't land:  
14 gebeetende melk koebeesten. Nog 3 klaven of pinken.
Een dito pink vaers. Een merrij paerdt.
   
Aan de wal:  
Een veltpraam.  
   
Schulden en lasten des boedels:  
Baltasar van der Vies volgen obligatie onder hand over geleende penningen. fl. 250 : 10 : 0
En over intessen van dien.  
Nog komt deseve van der Vlies en Jan de Goede voor een jaar huijr van de wooninge en landen als nog in huijre gebruijckt werden tot kersemis 1748 en meij 1749. fl. 286 : 00 : 0
Dhr. mr. Nicolaes Plemper, comt meede voor een jaer huijr van 4 mergen 200 r. landts te verschrijnen kersemis dage 1748. fl. 95 : 00 : 0
Jan Pieterse van der Mark meede weegens landhuijr. fl. 30 : 00 : 0
Voorts werd alhier als een last de boedels gebragt ende gevordert een somma van vier hondert guldens welke Pieter van Rijn swaeger van den overleedene van tijd tot tijdt aan den overleedene verstreckt ofte ter bewaaring gegeeven heeft. fl. 400 : 00 : 0
Nog staat te betaalen ten behoeve van 't Gemeeneland weegens remplacement in plaatse van de afgeschafte pagten. fl. ...
Belangende de doodt schulden en verdere lasten des boedels, dezelve kunnen voor als nog niet specifice werden gebragt ofte begroot alhier gesteld om te gedenken. fl. ...

homeSijmon Dirkszn. Westgeest
Zoon van Dirk Sijmonszn. Westgeest & Marijtje Danielsdr. van Nes
Generatie XI

Sijmon Dirkszn. Westgeest, geboren omtrent 1695 te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door zijn zoon Wilhelmus Sijmonszn. Westgeest op 19-08-1745 te Oegstgeest. Wonende aan de Hogemorsch te Oegstgeest. Gehuwd op 14-08-1718 te Wassenaar en voor de kerk op 14-08-1718 te Wassenaar met Jannetje Willemsdr. van Tol, geboren te Wassenaar, gedoopt op 14-08-1688 te Wassenaar, dochter van Willem Pieterszn. van Tol en Trijntje Sijmonsdr. Hillenaar, haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Wilhelmus Sijmonszn. Westgeest op 27-07-1745 te Oegstgeest14. (XI/025)

Afbeelding rechts: handtekening van Sijmon Dirkszn. Westgeest. >

Kinderen van Sijmon Dirkszn. Westgeest & Jannetje Willemsdr. van Tol:

 1. Dirk Sijmonszn. Westgeest, geboren te Wassenaar, gedoopt op 04-11-1719 te Wassenaar (doopgetuigen waren Jacob Langeveld en Johanna Langeveld), zijn overlijden werd aangegeven door zijn grootvader Willem Pieterszn. van Tol op 24-11-1719 te Wassenaar20. (XII/009)

 2. Dirck Sijmonszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 29-12-1720 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Daniel Dirkszn. Westgeest en Huijbertje Leendertsdr. van Egmont), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 26-12-1741 te Oegstgeest21. (XII/010)

 3. Maria Sijmonsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt 18-01-1723 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Rochus Dirkszn. Westgeest en Anna Danielsdr. van Nes), haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 24-02-1723 te Oegstgeest22. (XII/011)

 4. Wilhelmus Sijmonszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 30-08-1724 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Pieter Willemszn. van Tol en Leuntie Willemsdr. van Tol), zijn overlijden werd aangegeven door Dirk van Steijn op 14-12-1802 te Oegstgeest, bgraven op 14-12-1802 te Oegstgeest, Zandschipper en verkoper van turf, wonende aan de Hogemorsch te Oegstgeest. Gehuwd op 05-05-1748 te Oegstgeest en voor de kerk op 05-05-1748 te Oegstgeest met Cornelia Willemsdr. Rietveld, geboren te Voorhout, gedoopt op 21-09-1719 te Sassenheim, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 23-03-1765 te Oegstgeest, dochter van Willem Pieterszn. Rietveld en Ariaantje Hermansdr. Brederode23. (XII/012)

 5. Maria Sijmonsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 03-04-1726 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Rochus Dirkszn. Westgeest en Ariaantje Pietersdr. Raemsvelt), haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 06-07-1726 te Oegstgeest24. (XII/013)

 6. Catharina Sijmonsdr. (Trijntje) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 14-02-1728 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Dirk Hillenaar en Aeltie de Bruijn), haar overlijden werd aangegeven door Jan Koblensweij op 26-06-1803 te Oegstgeest. Wonende te Leiden en later bij haar broer Wilhelmus Sijmonszn. Westgeest te Oegstgeest. Gehuwd op 22-11-1755 te Leiden met Arend Walters, geboren in 17.., jonge man van Lemmer Friesland, overleden voor 29-11-1777. Kaarnemelkverkoper. Catharina hertrouwd op 29-11-1777 te Leiden met Marcelis de Groot, geboren te Voorburg, gedoopt op 12-02-1749 te Voorburg, zoon van Gerrit Marceliszn. de Groot en Lijsbet van Havenberg. Metselaarsknecht25. (XII/014)

 7. Maria Sijmonsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 13-04-1730 ter Oegstgeest (doopgetuigen waren Rochus Dirkszn. Westgeest en Ariaantje Pietersdr. Raemsvelt), haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 31-05-1730 te Oegstgeest26. (XII/015)


homeWilhelmus Sijmonszn. Westgeest
Zoon van Sijmon Dirkszn. Westgeest & Jannetje Willemsdr. van Tol
Generatie XII

Wilhelmus Sijmonszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 30-08-1724 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Pieter Willemszn. van Tol en Leuntie Willemsdr. van Tol), zijn overlijden werd aangegeven door Dirk van Steijn op 14-12-1802 te Oegstgeest, bgraven op 14-12-1802 te Oegstgeest, Zandschipper en verkoper van turf, wonende aan de Hogemorsch te Oegstgeest. Gehuwd op 05-05-1748 te Oegstgeest en voor de kerk op 05-05-1748 te Oegstgeest met Cornelia Willemsdr. Rietveld, geboren te Voorhout, gedoopt op 21-09-1719 te Sassenheim, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 23-03-1765 te Oegstgeest, dochter van Willem Pieterszn. Rietveld en Ariaantje Hermansdr. Brederode23. (XII/012)
Afbeelding rechts: handtekening van Wilhelmus Sijmonszn. Westgeest. >

Kinderen van Wilhelmus Sijmonszn. Westgeest & Cornelia Willemsdr. Rietveld:

 1. Joanna (Jannetje) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 21-04-1749 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Willem Pieterszn. van Tol en Catharina Sijmonsdr. Westgeest), haar overlijden werd aangegeven door haar man op 25-08-1790 te Oegstgeest, begraven op 25-08-1790 te Oegstgeest. Wonende aan de Hogemorsch te Oegstgeest. Gehuwd op 11-07-1773 te Oegstgeest en voor de kerk op 11-07-1773 te Oegstgeest met Willem Pieterszn. van Broekhuijzen, geboren te Leiderdorp, gedoopt op 04-11-1744 te Hazerswoude, zoon van Pieter Arienszn. van Broekhuijzen en Antje Willemse Outshoorn, zijn overlijden werd aangegeven door zijn schoonvader Wilhemus Sijmonszn. Westgeest op 27-01-1796 te Oegstgeest, begraven op 27-01-1796 te Oegstgeest27. (XIII/002)

 2. Wilhelmus (Willem) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 21-01-1757 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Harmen Rietveld en Lijsbeth Rietveld), zijn overlijden werden aangegeven door zijn vader op 26-01-1757 te Oegstgeest28. (XIII/003)

Bezittingen van Wilhelmus Sijmonszn. Westgeest te Oegstgeest.
Een huis en erve68.
Gelegen aan de Hogemorschdijk buitendijks.
0000-1752 Jobje IJsbergen
1752-1803
Willem Sijmonszn. Westgeest
1803-
0000 Dirk van Steijn

Een stuk weiland, groot omtrent 250 r.69
Gelegen aan de Hooge Morsch, ten N. de Hogemorschdijk en ten zuiden de Rijn
.
0000-1776 Cornelis Zegwaard
1776-1803
Willem Sijmonszn. Westgeest
1803-
0000 Dirk van Steijn

Een huis en erve66.
Gelegen aan de Hogemorsch tussen de paal van 500 en 800 roeden.
0000-1784 Willem de Prie
1784-1815
Willem Sijmonszn. Westgeest
1815-
0000 Jan Storm

homeDaniel Dirkszn. Westgeest
Zoon van Dirk Sijmonszn. Westgeest & Marijtje Danielsdr. van Nes
Generatie XI

Daniel Dirkszn. Westgeest, geboren omtrent 1698 te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door zijn vrouw op 26-03-1733 te Wassenaar, begraven op 27-03-1733 te Wasenaar. Wonende te Oegstgeest en later te Wassenaar. Gehuwd op 27-06-1723 te Wassenaar en voor de kerk op 27-06-1723 te Wassenaar met Cornelia Jansdr. van der Cleij, geboren te Wassenaar, gedoopt op 11-04-1697 te Wassenaar, haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Jan Dane Westgeest op 11-12-1770 te Wassenaar, dochter van Jan Corneliszn. van der Cleij en Petronella Jacobsdr. van der Wouw15. (XI/026)

Kinderen van Daniel Dirkszn. Westgeest & Cornelia Jansdr. van der Cleij:

 1. Adrianus Danielszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 06-06-1724 te Oegstgeest (doogetuigen waren Sijmon Dirkszn. Westgeest en Neeltje Jansdr. van Nes), zijn overlijden werd aangegeven door Jan Corneliszn. van der Cleij op 22-11-1779 te Wassenaar29. (XII/016)

 2. Levenloos Westgeest, geboren omtrent 27-12-1725 te Oegstgeest30. (XII/017)

 3. Petronella Danielsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 11-01-1727 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jan Corneliszn. van der Cleij en Leuntie Jansdr. van der Cleij), haar overlijden werd aangegeven door Cornelis Pieterszn. de Winter op 18-01-1727 te Oegstgeest31. (XII/018)

 4. Joannes Danielszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 17-02-1728 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Cornelis Janszn. van der Cleij, Teuntie Pietersdr. Paardekoper en Apolonia Jansdr. van der Cleij), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 05-03-1728 te Oegstgeest32. (XII/019)

 5. Joannes Danielszn. (Jan) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 25-03-1729 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jacob Janszn. van der Cleij en Apollonia Jansdr. van der Cleij), zijn overlijden werd aangegeven door zijn broer Adrianus Danielszn. Westgeest op 30-07-1775 te Wassenaar33. (XII/020)

 6. Petrus Danielszn. (Pieter) Westgeest, geboren te Wassenaar, gedoopt op 30-08-1732 te Wassenaar (doopgetuigen waren Jan Corneliszn. van der Cleij en Marijtje van der Cleij), zijn overleden werd aangegeven door Hendrik van Ingen op 21-09-1783 te Lisse, begraven op 22-09-1783 te Lisse34. (XII/021)


homeRochus Dirckszn. Westgeest
Zoon van Dirck Sijmonszn. Westgeest & Marijtje Danielsd van Nes
Generatie XI

Rochus Dirckszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 20-08-1700 te Leiden (doopgetuigen waren Jeroen Janszn. van Roon en Gerritje Jansdr. van Roon), zijn overlijden werd aangegeven door zijn zoon Daniel Rochuszn. Westgeest op 15-04-1771 te Oegstgeest, begraven rond 15-04-1771 te Oegstgeest, Bouwman en schoenmaker wonende in de wijk Vijfhuijsen te Oegstgeest. Gehuwd op 06-05-1731 te Oegstgeest en voor de kerk op 06-05-1731 te Oegstgeest met Elisabeth (Lijsbeth) Cornelisdr. Moerkerken, geboren in 17.. mogelijk te Voorhout, was in 1780 nog in leven, dochter van Cornelis Joriszn. Moerkerken en Joosdgen Cornelisdr. Duijndam17. (XI/028)
Afbeelding rechts: handtekening van Rochus Dirkszn. Westgeest. >

Kinderen van Rochus Dirckszn. Westgeest & Elisabeth Cornelisdr. Moerkerken:

 1. Naamloos Westgeest, geboren voor 21-09-1731 te Oegstgeest, het overlijden werd aangegeven door de vader op 21-09-1731 te Oegstgeest35. (XII/022)

 2. Theodorus Rochuszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 25-01-1732 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Dirck Sijmonszn. Westgeest en Dirkje Willemsdr. van Rijn), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 12-04-1732 te Oegstgeest36. (XII/023)

 3. Daniel Rochuszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 23-07-1733 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Arie Sijmonszn. Westgeest en Cornelia Jansdr. van der Cleij), zijn overlijden werd aangegeven op zijn vader op 07-08-1733 te Oegstgeest37. (XII/024)

 4. Daniel Rochuszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 14-10-1734 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Dirck Sijmonszn. Westgeest en Dirkje Willemsdr. van Rijn), zijn overlijden werd aangegeven door zijn moeder op 16-11-1734 te Oegstgeest38. (XII/025)

 5. Daniel Rochuszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 15-05-1736 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Dirck Sijmonszn. Westgeest en Dirkje Willemsdr. van Rijn), overleden op 21-03-1808 te Zoeterwoude, begraven op 24-03-1808 te Zoeterwoude. Bouwman, wonende te Noordwijk, Stompwijk, Zegwaart en Zoeterwoude. Gehuwd op 25-05-1766 te Oegstgeest en voor de kerk op 25-05-1766 te Oegstgeest met Krijntje Cornelisdr. van der Elst, geboren te Wassenaar, gedoopt op 25-01-1724 te Wassenaar, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 03-11-1779 te Noordwijk, dochter van Cornelis Janszn. van der Elst en Elsie Pieters, weduwe van Peter van der Kroon. Daniel hertrouwd op 07-05-1780 te Noordwijk en voor de kerk op 07-05-1780 te Noordwijk met Apollonia Dirksdr. (Pleuntje) Boerman, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 27-09-1752 te Zoeterwoude, overleden op 28-12-1807 te Zoeterwoude, begraven op 31-12-1808 te Zoeterwoude, dochter van Dirk Albertszn. Boerman en Antje Jacobse Geelveen39. (XII/026)

 6. Cornelius Rochuszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 15-05-1737 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Joris Moerkerken en Cornelia Moerkerken), overleden op 03-06-1809 te Alphen, begraven op 08-06-1809 te Alphen. Bouwman, wonende te Oegstgeest en later te Hazerswoude. Gehuwd op 24-05-1761 te Oegstgeest en voor de kerk op 24-05-1761 te Oegstgeest met Catharina (Trijntje) Jacobs Kolos, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 30-12-1730 te Oegstgeest, overleden te Leiden, haar overlijden werd aangegeven door Abraham n.n. op 17-06-1766 te Oegstgeest, dochter van Jacob Claaszn. Kolosen Maria Jacobsdr. Cornelius hertrouwd op 08-07-1770 te Oegstgeest en voor de kerk op 08-07-1770 te Oegstgeest met Gerritje Jobse de Winter, geboren te Voorburg, gedoopt op 01-06-1742 te Voorburg, overleden op 22-12-1803 te Hazerswoude, dochter van Job de Winter40. (XII/027)

 7. Maria Rochusdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 16-10-1738 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Dirck Sijmonszn. Westgeest en Jannetje Willemsdr. van Tol), overleden op 22-12-1804 te Leiden. Wonende te Oegstgeest, Lisse, Noordwijkerhout en Leiden. Gehuwd op 17-05-1767 te Oegstgeest en voor de kerk op 17-05-1767 te Oegstgeest met Pieter Janszn. Paardekoper, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 29-12-1741 te Oegstgeest, overleden op 25-04-1801 te Leiden, zoon van Jan Pieterszn. Paardekoper en Antje Leendertsdr. Sonnevelt41. (XII/028)

 8. Theodorus Rochuszn. (Dirk sr.) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 25-01-1740 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Pieter Sijmonszn. Westgeest en Jannetje Moerkerken), overleden op 25-10-1812 te Zoeterwoude. Bouwman, wonende op boerderij de Mersche aan de Lagemorsch te Oegstgeest (1771-1776) en aan de Maaldrift te Wassenaar (1776-1805). Gehuwd op 05-05-1771 te Wassenaar en voor de kerk op 05-05-1771 te Wassenaar met Kniertje Arisse (Kaatje) van Duijn, geboren te Wassenaar, gedoopt op 04-11-1745 te Wassenaar, haar overlijden werd aangeven door haar man op 07-06-1781 te Wassenaar, dochter van Arend Maertenszn. van Duijn en Lijsbeth Janse van der Bijl. Theodorus hertrouwd op 10-02-1782 te Voorschoten en voor de kerk op 10-02-1782 te Voorschoten met Helena (Lena) Dirksdr. van Schooten, geboren in 17.. te Noordwijkerhout, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 07-10-1794 te Wassenaar, begraven op 09-10-1794 te Wassenaar, dochter van Dirck Pauluszn. van Schooten en Maria Arieshoek. Theodorus hertrouwd op 23-08-1795 te Wassenaar en voor de kerk op 23-08-1795 te Wassenaar met Marijtje Jacobsdr. van der Geest, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 02-09-1769 te Zoeterwoude, overleden op 27-11-1817 te Noordwijk, dochter van Jacob Pieterszn. van der Geest en Trijntje Janse Borst. Bouwvrouw42. (XII/029)

 9. Adrianus Rochuszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 03-07-1742 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Laurentius de Winter en Jannetje Moerkerken), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 03-08-1742 te Oegstgeest43. (XII/030)
Trouwakte Rokus Dirckse Westgeest wonende onder Oegstgeest jongman met Lijsbet Cornelisz Moerkerken, mede wonende onder OegstgeestI.

Bezittingen van Rochus Dirkszn. Westgeest te Oegstgeest, Lisse en Voorhout.
Landen te Oegstgeest:
A: Een huis en erf111.
Staande ende gelegen in de Vijfhuijsen te Oegstgeest.
0000-1735 Pieter van Sonneveld
1735-1771
Rochus Dirkszn. Westgeest
1771-1773
0 x Weduwe Rochus Dirkszn. Westgeest
1773-
0000 Claas Verdel

B1: Een partij teelland genaamd het Melkpad, getekend met de letter E, groot 450 roeden112.
Gelegen aan de Lage Morsch.


B2: Nog een partij teelland, groot 450 roeden.
Gelegen als hiervoor.
0000-1749 Erven Maria Albertina Woodward
1749-1771
Rochus Dirkszn. Westgeest
1771-1775
0 x Weduwe Rochus Dirkszn. Westgeest
1775-
0000 Leendert Oudshoorn (B1 en B2)

C: Een partij weiland, groot 1 morgen. 4 hont 40 roeden113.
Gelegen tussen de Lage Morsch en het huis Endegeest.
0000-1752 Jobje IJsbergen wed. Simon v. Leeuwen
1752-1752/71
Rochus Dirkszn. Westgeest
1771-1775
0 x Weduwe Rochus Dirkszn. Westgeest
1752-
1752 Frederik Grave van Gronsveld (1 h. 6 r.)

1775-
0000 Jan Voogel (1 m. 275 r.)

D1: Een huismanswoning "de Mersche" met erf, enz., groot 1 hont, 50 roeden114.
Gelegen aan de Lage Morsch omtrent de paal van 500 roeden.


D2: Nog een partij wei en hooiland, groot 7 morgen 130 roeden.
Gelegen zowel aan de Hoge als aan de Lagemorsch.aan de Lagemorsch.


D3: Nog een partij teelland, groot 496 roeden.
Gelegen aan de Lagemorsch,


D4: Nog een partij teelland genaamd het Bijltje, groot 2 morgen 125 roeden.
Gelegen omtrent de Slaag.

D5: Nog een partij warmoesland, groot 1 morgen 46 roeden.
Gelegen aan de Poelwatering.


D6: Nog een partij warmoesland, groot 1 morgen 100 roeden.
Gelegen tussen 't Huijs Endegeest en het Pesthuijs den stad Leijden, recht over de paal van 500 roeden buiten de Morsch den stad Leijden.
0000-1756 Frans Groljon wed. Anna v. Aelswijck
1756-1771
Rochus Dirkszn. Westgeest
1771-1775
0 x Weduwe Rochus Dirkszn. Westgeest
1775-
0000 Hendrik Zandijk (D1, D2)
1775-
0000 Jannetje van Nes (D3)
1775-
0000 Willem Musketier (D4, D5, D6)

E: Een partij weijland genaamt Lijcke, groot 4 morgen 14 roeden115.
Gelegen in de Pesthuijspolder.
0000-1758 Catharina Elisabeth Rover
1758-1771
Rochus Dirkszn. Westgeest
1771-1775
0 x Weduwe Rochus Dirkszn. Westgeest
1775-
0000 Pieter de Mol

F: Een partij weiland, genaamd de Heuvel, groot omtrent 3 morgen116.
Gelegen in de Pesthuijspolder.

0000-1758 Erven Haasje Duijker
1758-1771
Rochus Dirkszn. Westgeest
1771-1775
0 x Weduwe Rochus Dirkszn. Westgeest
1775-
0000 Dirk Rochuszn. Westgeest
1775-1776
Pieter de Mol

G: Een stuk teelland, groot 4 morgen 478 roeden117.
Gelegen aan de Halve Morsdijk tot aan de Zijpwatering.

0000-1762 Johan Hendrik Verboom
1762-1771
Rochus Dirkszn. Westgeest
1771-1775
0 x Weduwe Rochus Dirkszn. Westgeest
1775-
0000 Jannetje van Nes

H: Een partij weiland, groot ruim 4 morgen118.
Gelegen aan de Warmondseweg, achter het erf van de afgebrande molen. omtrent de brandkelder.

0000-1767 Johan Hendrik Verboom
1767-1771
Rochus Dirkszn. Westgeest
1771-1775
0 x Weduwe Rochus Dirkszn. Westgeest
1775-
0000 Anthony Leenderszn.

I: Een vierde part in een partij land, groot 700 roeden119.
Gelegen aan de Endegeester Watering over de Lage Morsch.
0000-1768 Hendrik van Diest
1768-1769
Rochus Westgeest
1769-
0000 Gravinne Carolina v. Bentheijm

J: Twee partijen wei of hooiland, groot 2 morgen 90 roeden120.
Gelegen omtrent de Slaag.
0000-1752 Maria Jacoba van Schoonhoven
1752-1771
Rochus Dirkszn. Westgeest
1771-1775
0 x Weduwe Rochus Dirkszn. Westgeest
1775-
0000 Herman Opdam

Landen te Lisse en Voorhout:
K1: Een huismanswoning met twee bargen, schuur, zomerhuis en varkenskot, en omtrent 11 morgen, zowel wei, hooi als teelland121.
Gelegen aan de Heereweg en aan de Akkervoorderlaan, tussen de Beekbrugge en Engelbrugge, waarvan 9 morgen te Lisse en 2 morgen te Voorhout.

K2: Nog diverse partijen wei en hooiland, groot 10 morgen.
Gelegen in de bedijkte Lisserpoel, op de kaart getekend met het nr. 11
0000-1768 Anna Brackman, wed. v. J. v. Zanen
1768-1771
Rochus Dirkszn. Westgeest
1771-1774/80 x Weduwe Rochus Dirkszn. Westgeest
1774-
0000 Jacob Kroon (K1, 2 m. 24 r.)
1780-
0000 Ary Trompert (K1, K2, 18 m.)

L: Een partij wei of hooiland, groot omtrent 2 morgen 329 roeden122.
Gelegen in de Hellegatpolder in de Sassenhemmerbroek te Lisse.
0000-1768 Dirk Verboond
1768-1781
Rochus Dirkszn. Westgeest
1771-1780
0 x Weduwe Rochus Dirkszn. Westgeest
1780-
0000 Ary Trompert

homeDaniel Rochuszn. Westgeest
Zoon van Rochus Dirckszn. Westgeest & Elisabeth Cornelisd Moerkerken
Generatie XII

Daniel Rochuszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 15-05-1736 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Dirck Sijmonszn. Westgeest en Dirkje Willemsdr. van Rijn), overleden op 21-03-1808 te Zoeterwoude, begraven op 24-03-1808 te Zoeterwoude. Bouwman, wonende te Noordwijk, Stompwijk, Zegwaart en Zoeterwoude. Gehuwd op 25-05-1766 te Oegstgeest en voor de kerk op 25-05-1766 te Oegstgeest met Krijntje Cornelisdr. van der Elst, geboren te Wassenaar, gedoopt op 25-01-1724 te Wassenaar, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 03-11-1779 te Noordwijk, dochter van Cornelis Janszn. van der Elst en Elsie Pieters, weduwe van Peter van der Kroon. Daniel hertrouwd op 07-05-1780 te Noordwijk en voor de kerk op 07-05-1780 te Noordwijk met Apollonia Dirksdr. (Pleuntje) Boerman, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 27-09-1752 te Zoeterwoude, overleden op 28-12-1807 te Zoeterwoude, begraven op 31-12-1808 te Zoeterwoude, dochter van Dirk Albertszn. Boerman en Antje Jacobse Geelveen39. (XII/026)
Afbeelding rechts: handtekening van Daniel van Rochuszn. Westgeest. >

Kinderen van Daniel Rochuszn. Westgeest & Apollonia Dirksdr. Boerman:

 1. Jacoba (Jaapje) Westgeest, geboren te Noordwijk, gedoopt op 11-11-1781 te Noordwijk (doopgetuigen waren Jan Claaszn. Koot en Marijtje Cornelisdr. van Zijling), haar overlijden werd aangegeven door Hendrik Fillekes op 22-03-1811 te Berkel, begraven op 26-03-1811 te Berkel. Wonende in het Westeinde te Berkel. Gehuwd op 26-11-1809 te Pijnacker en voor de kerk op 26-11-1809 te Pijnacker met Jaspert Gouweleeuw, geboren in 17.., jongeman afkomstig van Hof van Delft44. (XIII/004)

 2. Dirk Westgeest, geboren te Noordwijk, gedoopt op 28-08-1784 te Noordwijk (doopgetuigen waren Cornelis Corneliszn. de Bruin en Cornelia Dirksdr. Boerman), overleden op 17-06-1849 te Woubrugge. Boerenarbeider, wonende te Alphen, Rijnsaterwoude en Woubrugge45. (XIII/005)

 3. Rochus Westgeest, geboren te Noordwijk, gedoopt op 20-09-1787 te Noordwijk (doopgetuigen waren Cornelius Rochuszn. Westgeest en Gerritje Jobse de Winter), overleden omtrent 25-10-1807 te Koudekerk, begraven op 29-10-1807 te Koudekerk46. (XIII/006)

 4. Arie (Ary) Westgeest, geboren te Noordwijk, gedoopt op 23-03-1789 te Noordwijk (doopgetuigen waren Theodorus Rochuszn. Westgeest en Lena Dirksdr. Schooten), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 20-03-1792 te Noordwijk47. (XIII/007)

 5. Cornelis Westgeest, geboren te Noordwijk, gedoopt op 02-08-1791 te Noordwijk (doopgetuigen waren Pieter Janszn. Paardekoper en Maria Rochusdr. Westgeest), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 13-03-1792 te Noordwijk48. (XIII/008)
Bezittingen van Daniel Rochuszn. Westgeest te Noordwijk.
A: Een huismanswoning voor 28 koebeesten en 3 paarden, 2 hooibargen, wagenschuur, erven en werve, met een krogje land daar achter, groot omtrent 400 roeden123.
Gelegen in de Cleij aan 's-Gravendijk
.

Nog een partij weiland, groot 1 m. 400 r.
Gelegen bij de voorse woning.


Nog een partij wei of teelland, groot omtrent 3 morgen.
Gelegen in 2 percelen.


Nog een partij wei of hooiland, gelegen als vooren, groot omtrent 1 morgen 75 roeden.

Nog een partij wei of teelland, groot omtrent 4 m.
Gelegen als vooren.


Nog een partij wei of hooiland, groot 3 morgen 500 roeden.
Gelegen als vooren in de Rhijnsoever in twee percelen.
Nog een partij weiland of hooiland, groot omtrent 2 morgen.
Gelegen als vooren ten westen van het voorgaande.

Nog een partij wei of hooiland, groot 3 morgen 300 roeden.
Gelegen als vooren in de Cleij in twee perceelen.
0000-1764 Leendert Groenendijk
1764-1793
Daniel Rochuszn. Westgeest
1793-
0000 Jacob van Velzen, Pieter van Leeuwen en Mattheus Zandbergen.

B: Een partij wei of hooiland, groot 2 morgen 100 roeden124.
Gelegen in de Hoogeveense polder.
0000-1777 Jan Aalbert Breederode
1777-1793
Daniel Rochuszn. Westgeest
1793-
0000 Jan Glasburgh

A
Aa, Magdaleentje v.d. (16..-<1699)
Aar, Cornelia v.d. (1853-1917)
Agterof, Neeltje (1814-1838)
Agthoven, Maria (1717-1766)
Akker, Gerritje v.d. (1844-1922)
Alckemade, Cornelisje v.(16..-<1690)
Alckemade, Marijtje v. (16..-<1692)
Ammerlaan Elizabeth G. (1894-1952)
Arbouw, Catharina (1830-1870)

B
Bakker, Claasje (*16..-1711)
Bakker, Helena (1913-)
Bakker, Jacob (17..-)
Bakker, Pieter (16..-1711)
Barselaar, Anna v.d. (1859-1907)
Barselaar, Theodorus v.d. (1874-1946)
Baijke, Willem (17..-)
Beeck, Marijtje v. (16..-<1737)
Berg, Helena v.d. (1772-1811)
Berg, Hendrika v.d. (1918-2016)
Berg, Petrus J. v.d. (1918-1998)
Bergman, Petronella A.M. (1918-1993)
Berkel, Catharina E. v. (1909-1988)
Beijersbergen, Johanna M. (1914-2000)
Bierman, Petronella A. (1885-1971)
Blommer, Johannes S. (1865-1928)
Boer, Pieter de (16..-)
Boerman, Apollonia (1752-1807)
Bohemen, Jannetje v. (1770-1849)
Boog, Cornelia v.d. (1707-)
Boot, Joanna (1810-1893)
Borsboom, Johanna M. (1900-1990)
Bourgonje, Pieter v. (16..-1774)
Bouwman, Jacob (16..-)
Breij, Sophia W. (1921-1997)
Briole, Baartje (1687-1706)
Briole, Catharina (1683-1722)
Briole, Catharina (1657-1707)
Briole, Catharina (1695-<1700)
Briole, Claes (*1623-<1692)
Briole, Cornelia (1646-)
Briole, Cornelis (*1617-<1656)
Briole, Cornelis (*1644-1690)
Briole, Cornelis (*1679->1693)
Briole, Cornelis (1694-1716)
Briole, Dirck (1683-1740)
Briole, Geurtge (*1646-)
Briole, Heindrick (1658-1721)
Briole, Huijbert (*1619-<1673)
Briole, Jacoba (1648-<1649)
Briole, Jacoba (1649-<1692)
Briole, Jan (*1625--<1673)
Briole, Maria (1655-<1661)
Briole, Maria (1661-)
Briole, Maria (1691-1763)
Briole, Neeltgen (*1621-<1649)
Briole, Neeltje ("1650-1718)
Briole, Simontie (1652-)
Briole, Trijnkie (1696-<1700)
Broekhuijzen, Willem (1744-1796)
Brouwer, Apolonia G. (1915-1990)
Brouwer, Marijtje (1733-1768)
Brunswijck, Apolonia v. (*16..-)
Bugnum, Petronella (1918-1978)
Buitendijk, Catharina C. (1920-2008)
Burg, Cornelia M.E. v.d. (1906-1987)
Burgmeijer, Maria J. (1896-1981)
Buutveld, Wilhelmus A. (1821-1866)
Buijtendijk, Annetgen (16..-)

C
Christiaanse, Johannes (1800-1890)
Claesdr., Trijntgen (15..-<1656)
Claeszn., Matheus (14..-)
Cleij, Cornelia v.d. (1697-1770)
Cluft, Dammas v.d. (15..-1621)
Cluft, Huijch v.d. (16..-<1597)
Cluft, Jeroen v.d, (1531->1602)
Cluft, Pancraes v.d. (1536-<1595)
Colloos, Jacob (*1635-<1689)
Colijn, Catharina (16..-<1728)
Cornelisdr., Annetgen (*1539->1623)
Cornelisdr., Duijfgen (*1535-<1611)
Cornelisdr., Lijsbeth (*1537-<1614)
Cornelisdr., Maritgen (15..->1640)
Cornelisdr., Maritgen (1618-<1625)
Cornelisdr., Trijntgen (1616-<1625)
Corneliszn., Aris (15..-<1649)
Corneliszn., Dirk (16..-)
Corsdr., Trijntgen (15..-<1672)
Conradi, Theodora (1922-2016)

D
Dam, Cornelis v. (1910-1992)
Deursen, Hubetus v. (1912-2002)
Dircxsdr., Lijsbeth (1604->1640)
Dircxsdr., Maritgen (15..-<1620)
Dircxszn., Florijs (1611->1640)
Dircxszn., Jan (1610-<1616)
Drift, Cornelis v.d. (1829-1886)
Droogh, Wilhelmus (1823-1887)
Duivenvoorde, Cornelia H. (1885-1926)
Duivesteijn, Anna C. (1921-2011)
Dusseldorp, Nicolaas (1734-1800)
Duwel, Hendricus G. (1908-1989)
Duijn, Kniertje v. (1745-1781)
Dijk, Johanna C. v. (1905-1990)
Dijkman, Maria C.A. (1839-1921)
Dijxheul, Jan (16..-1681)

E
Eeden, Hendrika C.M. v. (1912-2001)
Egmond, Huijbertje v. (16..-1722)
Egmond, Leuntje v, (17..-)
Elst, Krijntje v.d. (1724-1779)
Enden, Cornelis G. v.d. (1880-1960)
Enden, Cornelis G. v.d. (1880-1960)

F
Florisdr., Geertgen (15..-<1562)
Florisdr., Katharijn (*1520-<1588)
Fokkes, Hendricus (1808-1894)

G
Gedouw, Huijbert (1765-1796)
Geer, Pieter v.d. (1800-1892)
Geest, Maria v.d. (1769-1817)
Gerards, Arnoldus P. (1865-1911)
Goemans, Anna C. (1851-1927)
Gouweleeuw, Jaspert (17..-)
Graas, Johannes G. (1924-2000)
Gras, Adriana C. (1892-1963)
Groen, Cornelis J. (1913-2003)
Groen, Simon J. (1911-1969)
Groenendijk, Ariaantje (*16..-1731)
Groenendijk, Jacobus C. (1891-1979)
Groenendijk, Jeroentje (16..-<1707)
Groenewegen, Cornelia (1768-1846)
Groenewegen, Cornelia (1808-1870)
Groot, Marcelis de (1749-)
Groot, Maria C. de (1879-1920)

H
Hachmang, Theodorus B. (1923-2015)
Haket, Gerardus P. (1870-1918)
Hase, Cornelis (16..-1723)
Hasken, Anna M. (1913-1993)
Hakkeling, Theodorus A. (1902-1977)
Hassink, Dirk (1731-1784)
Helm, Christianus P. v.d. (1876-1956)
Heemskerk, Gerardus L. (1894-1983)
Heemskerk, Jacobus (1844-1899)
Heister, Hermanus J.F. (1923-1968)
Henricxsdr., Ancommertgen (*1540-<1579)
Henricxszn., Huijbert (1537-<1621)
Henricxszn., Huijch (*1545-<1612)
Hendriks, Johanna H. (1874-1926)
Hesseling, Gijsbert (1797-1849)
Heycoop, Dirkje (17..-)
Hilbers, Adrianus (1913-1997)
Hoen, Petrus J.M. 't (1887-1965)
Hogervorst, Cornelius (1765-1814)
Hollander, Helena den (1772-1833)
Holst, Antonius W. v.d. (1908-1985)
Hoogduijn, Helena (1779-1845)
Hooijmans, Margaretha W.C. (1916-2008)
Hooijmans, Maria C. (1849-1926)
Houten, Dirk v. (1872-1951)
Hugte, Adriana J.M. v. (1892-1956)
Hulst, Cornelis J. v.d. (1918-1976)
Hulst, Johannes v.d. (1859-1924)
Huijbertsdr., Jaepgen (*1575->1650)
Huijbertszn., Cornelis (*1590-<1628)
Huijbertszn., Henrick (*1580-<1640)
Huijgensdr., Catarijn (*1576-)
Huijgensdr., Commertgen (*1580-<1667)
Huijgensdr., Crijntgen (*1592-)
Huijgensdr., Maritgen (*1578-)
Huijgenszn., Cornelis (1508-<1595)
Huijgenszn., Cornelis (*1584-1625)
Huijgenszn., Dircx (*1574-<1612)
Huijgenszn., Hendrick (*1582->1623)
Huijgenszn., Heijnrick (*1515-<1559)

I
IJsbrantsdr. Guiertgen (15..->1664)

J
Jacobs, Catharina J. (1926-2012)
Jager, Claas de (17..-1794)
Joosten, Maria Th.P. (1931-2013)
Juffermans, Maria M. (1918-2018)

K
Kerkman, Geurt (17..-)
Kerkvliet, Fijtje (16..-<1782)
Kerkvliet, Leonardus (1731-1784)
Kersbergen, Cornelia (1819-1862)
Kleij, Cornelis A. v.d. (1881-1956)
Klomp, Anna C.M. (1909-1971)
Klugt, Theodora v.d. (1739-1791)
Kluit, Maartje (1754-1842)
Knoops, Laurentius (1855-1923)
Knijnenburg, Catharina C. (1915-2010)
Knijnenburg, Cornelia J. (1888-1976)
Knijnenburg, Gerardus (1829-1887)
Knijnenburg, Petronella (1842-1908)
Kok, Alida M. (1802-1843)
Kolos, Catharina (1730-1766)
Koot, Catharina W. (1919-1990)
Koot, Gerardus C. (1903-1990)
Kortekaas, Helena (1868-1939)
Kouwenhoven, Johannes (1854-1933)
Kouzijn, Cornelis (1812-1867)
Kraan, Laurens (16..-<1732)
Kraan, Petrus G. (1923-2003)
Krimpen, Anna E. v. (1910-1993)
Kroft, Cornelia (1779-1841)
Kroft, Maria J. v.d. (1887-1959)
Krogt, Alida C.M. v.d. (1881-1953)
Krogt, Cornelia M. v.d. (1876-1936)
Kroon, Jacoba M. (1930-2001)
Kroon, Theodora (1922-2013)

L
Laan, Stephanus v.d. (1834-1909)
Landman, Johannes B. (1857-1931)
Langelaan, Jozina M. (1876-1963)
Langeveld, Arie (1775-1845)
Langeveld, Gerritje (1731-1792)
Langeveld, Jan (1815-1845)
Langeveld, Johannes J. (1885-1943)
Langeveld, Maria (17..-1775)
Langeveld, Mijnsie (1735-1778)
Lans, Margaretha v.d. (1794-1860)
Leent, Maria v. (1707-1731)
Leep, Joannes C. (1800-1848)
Leeuwen, Gerardus v. (1794-1871)
Leeuwen, Gijsbertha v. (1911-1988)
Leeuwen, Jannetje v. (1843-1910)
Leeuwen, Neeltgen v. (1610-<1616)
Leeuwen, Petrus A. v. (1848-1895)
Leeuwen, Willebrordus v. (1839-1909)
Linde, Daniel v.d. (15..-<1625)
Linde, Pieter v.d. (15..-)
Linden, Christiaan H. v.d. (1915-1946)
List, Leonard W. v.d. (1864-1908)
Lubbe, Cornelis v.d. (1794-1870)
Lubbe, Margaretha M. v.d. (1841-1880)

M
Maal, Antonius F.G. (1909-1961)
Maerle, Arij v.d. (16..-1719)
Maerle, Jan v.d. (16..-<1700)
Martinu, Bozena M. (1910-1988)
Matheeuszn., Vranck (*1435->1495)
Matthee, Gerarda M.W. (1914-2001)
Meer, Neeltie v.d. (1739-)
Meershoek, Petrus J. (1867-1952)
Meurs, Johannes v. (1803-1875)
Meijland, Maria (1765-)
Meijster, Wilhelmus (1835-1911)
Moerkerken, Elisabeth (17..-)
Munnikendam, Bartholomeus v. (16..-1704)
Munnikendam, David (1743-1805)

N
Naamloos, Claes (13..-)
Naamloos, Grietje (14..-)
Naamloos, Maritgen (14..-<1556)
Naamloos, Weijntgen (14..-)
Naerdenburgh, Trijntge (16..-<1692)
Nagtegaal, Joanna (1797-1880)
Nes, Anna v. (16..-<1727)
Nes, Marijtje v. (*16..-1708)
Nest, Gerrit op 't (*15..-<1646)
Noort, Clasina v. (1855-1886)
Noort, Joris v. (1874-1939)

O
Olsthoorn, Maria (1812-1853)
Olsthoorn, Petronella B. (1919-2000)
Onderwater, Leonardus G. (1915-1999)
Onderwater, Maria P. (1921-2004)
Oosten, Balduinus v. (1733-1771)
Opzeeland, Gerrit v. (1802-1876)
Ouwersloot, Elisabeth (1817-1890)

P
Paardekooper, Cornelia (1731-1788)
Paardekooper, Pieter (1741-1801)
Paassen, Cornelis A.P. v. (1902-1962)
Paridon, Hendrikus v. (1917-1994)
Persoon, Pieter (16..-1700)
Peterse, Willem (1832-1903)
Pieterse, Martha M. (1912-1997)
Plasier, Christoffel (1919-1994)
Poel, Anna J. v.d. (1885-1968)
Poel, Everardus J. v.d. (1871-1959)
Poel, Helena M. v.d. (1883-1955)
Poel, Leonardus G. v.d. (1876-1963)
Poel, Neeltje v.d. (1817-1885)
Post, Cornelis v.d. (1826-1907)
Poulszn., Bastiaen (16..->1640)
Prins, Grietje (16..-)
Prins, Pieter (1698-)
Pruijs, Maertje (16..-1708)
Pupping, Maria (1818-1904)
Pijnacker, Catharina (1770-1837)

R
Raaphorst, Trijntje (1771-1836)
Raephorst, Jan (16..-)
Ramig, Margaretha (17..-)
Remmerswaal, Petronella A.A. (1882-1951)
Rietveld, Cornelia (1719-1765)
Rode, Grietje de (16..-)
Rodenburg, Anna W. (1851-1932)
Roon, Annetje v. (16..-1713)
Roon, Ermpje v. (1648-1689)
Roon, Maertge v. (16..-1690)
Roon, Pieter v. (17..-1781)
Rooij, Cornelia C. (1926-2000)
Rooijen, Jacobus v. (1809-1848)
Rosenburgh, Marijtje (17..-<1760)
Ruijgrok, Apolonia (1875-1959)
Ruijgrok, Jacobus L, (1894-1962)
Ruijgrok, Joannes (1795-1867)
Ruijgrok, Nicolaus (1796-1852)
Ruijgrok, Pieter (1816-1881)
Rijn, Dirkje v. (*16..-1766)
Rijn, Maerge v. (16..-1655)
Rijn, Petrus v. (1815-1884)
Rijn, Tijs v. (16..-1731)
Rijsen, Cornelius v. (1739-1883)

S
Samson, Marigje (1774-1857)
Samwel, Jacobus A. (1884-1939)
Santbergen, Agatha (16..-1736)
Sanden, Cornelia M. v.d. (1920-2007)
Sandvliet, Jan (16..-1691)
Scheepen, Grietje (1732-)
Scheerlings, Adrianus J. (1806-1869)
Schelvis, Andreas A. (1921-1998)
Schie, Pieter v. (1864-1953)
Schimmel, Helena C. (1878-1964)
Schoten, Cornelia v. (17..-1781)
Schooten, Helena v. (17..-1794)
Schrama, Cornelis (1777-1850)
Schrama, Jacobus (1770-1826)
Schrama, Trijntje (16..-)
Seesink, Elisabeth H. (1911-1982)
Seesink, Johanna G. (1908-1995)
Simonsdr., Neeltgen (15..-<1616)
Slingerland, Johanna M. (1914-1995)
Slootweg, Petrus (1809-1877)
Sonnevelt, Grietje v. (16..-)
Spijker, Jacobus (1803-1877)
Staats, Reinerus (1732-1800)
Stap, Anna M. v.d. (1877-1945)
Steijn, Klaas v. (17..-1760)
Stokman, Hendricus (1899-1975)

T
Terpstra, Catharina J. (1905-1984)
Tol, Apolonia J. v.d. (1885-1948)
Tol, Ariaantje v. (17..-1775)
Tol, Jannetje v. (1688-1745)
Tol, Sophia S. v. (1909-2001)
Turnhout, Cornelis A. (1924-1989)

V
Vaan, Wouter P.J. de (1901-1971)
Valderen Lipse, Maria v. (1814-1861)
Veen, Johanna v. (1906-1984)
Veen, Johannes v. (17..-1765)
Veen, Johannes B. in 't (1874-1961)
Velde, Cornelia v.d. (1807-1862)
Velde, Dirk v.d. (1807-1847)
Velde, Jacobus C. v.d. (1910-1996)
Velde, Johanna W.A. v.d. (1908-)
Veltman, Petrus (1909-1998)
Velsen, Jan v. (16..-)
Velzen, Johannes Th. (1830-1898)
Verbist, Juliana C. (1883-1951)
Verdel, Grietje (*16..-)
Verharen, Johanna H. (1914-1994)
Verheijen, Josephus E. (185-1913)
Vermin, Clasina M. (1924-2011)
Versantvoort, Fredericus L.J.M. (1903-1958)
Verschier, Lubbert (16..-)
Vink, Sophia (1928-1997)
Vliet, Barbara M. (1880-1952)
Vliet, Petrus v. (1870-1934)
Voort, Barbara v.d. (16..-1708)
Voort, Jan v.d. (16..-)
Vranckenszn, Dirck (*1470->1550)
Vranckenszn, Huijch (*1475-<1543)
Vranckenszn, Matheus (14..-^1516)
Vranckenszn, Pieter (14..-1509)
Vreem, Pieter (1771-1845)
Vrolijk, Joannes (1694-1856)

W
Waardeloo, Antonia (1878-1953)
Walters, Arend (17..-1777)
Warmerdam, Gerardus P. (1905-1957)
Werner, Jacobus J. (1912-1981)
Westgeest, Aaltje (1770-1770)
Westgeest, Aaltje (1772-1833)
Westgeest, Adam E. (1878-1920)
Westgeest, Adriana (1833-1868)
Westgeest, Adriana (1878-1960)
Westgeest, Adriana C. (1901-1994)
Westgeest, Adriana C. (1909-1984)
Westgeest, Adriana C. (1915-2003)
Westgeest, Adriana M. (1874-1939)
Westgeest, Adriana Th. (1922-2007)
Westgeest, Adrianus (1706-)
Westgeest, Adrianus (1706-1706)
Westgeest, Adrianus (1708-1759)
Westgeest, Adrianus (1718-<1726)
Westgeest, Adrianus (1724-1779)
Westgeest, Adrianus (1742-1742)
Westgeest, Adrianus (1778-1779)
Westgeest, Adrianus (1780-1780)
Westgeest, Adrianus (1809-1888)
Westgeest, Adrianus (1846-1846)
Westgeest, Adrianus (1850-1926)
Westgeest, Adrianus A. (1922-1999)
Westgeest, Adrianus C. (1884-1902)
Westgeest, Adrianus I. (1874-1874)
Westgeest, Adrianus J. (1913-1996)
Westgeest, Adrianus J. (1914-1992)
Westgeest, Adrianus M. (1934-2009)
Westgeest, Adrianus P. (1878-1959)
Westgeest, Adrianus P. (1902-1995)
Westgeest, Adrianus W. (1919-1994)
Westgeest, Adrianus W.Th. (1912-1982)
Westgeest, Aegje (1778-1778)
Westgeest, Agatha (1705-1705)
Westgeest, Agatha (1734-)
Westgeest, Agatha (1739-1739)
Westgeest, Agatha (1741-1741)
Westgeest, Agatha (1742-1744)
Westgeest, Agatha (1745-1771)
Westgeest, Aleidis (1746-1754)
Westgeest, Alida A. (1924-1925)
Westgeest, Alida A. (1927-2011)
Westgeest, Alida J. (1837-1901)
Westgeest, Alida M. (1879-1954)
Westgeest, Anna (1699-)
Westgeest, Anna (1707-)
Westgeest, Anna (1709-1739)
Westgeest, Anna (1716-1799)
Westgeest, Anna (1719-)
Westgeest, Anna (1734-<1735-)
Westgeest, Anna (1735-1798)
Westgeest, Anna (1737-1737)
Westgeest, Anna (1737-1772)
Westgeest, Anna (1738-1822)
Westgeest, Anna (1847-1925)
Westgeest, Anna (1848-1932)
Westgeest, Anna A,M. (1926-2013)
Westgeest, Anna M. (1832-1890)
Westgeest, Anna M. (1879-1946)
Westgeest, Anna M. (1911-1911)
Westgeest, Alida M. (1847-1862)
Westgeest, Anna M. (1884-1953)
Westgeest, Anna M. (1885-1886)
Westgeest, Anna W.M. (1909-1996)
Warmondt, Antje (16..-<1704)
Westgeest, Antje (*1703-1732)
Westgeest, Antonius (1782-1782)
Westgeest, Antonius J.J. (1927-2007)
Westgeest, Apollonia (1732-)
Westgeest, Apollonia (1736-<1746)
Westgeest, Apollonia (1734-1800)
Westgeest, Apollonia (1802-1855)
Westgeest, Apolonia (1775-1819)
Westgeest, Apolonia J. (1925-1998)
Westgeest, Apolonia A.M. (1916-1988)
Westgeest, Arie (1773-1803)
Westgeest, Arie (1780-1792)
Westgeest, Arnoldus (1773-1782)
Westgeest, Arij (1813-1921)
Westgeest, Augustinus (1917-2012)
Westgeest, Bartholomeus A. (1887-1961)
Westgeest, Catharina (1728-1803)
Westgeest, Catharina (1730-1772)
Westgeest, Catharina (1732-<1744)
Westgeest, Catharina (1744-1815)
Westgeest, Catharina (1775-1859)
Westgeest, Catharina (1854-1911)
Westgeest, Catharina (1860-1910)
Westgeest, Catharina C. (1905-1927)
Westgeest, Catharina P. (1874-1950)
Westgeest, Catharina P. (1912-1934)
Westgeest, Catharina P. (1912-1989)
Westgeest, Catharina W. (1777-1844)
Westgeest, Catrijn (1689-1773)
Westgeest, Clasina A.M.A. (1898-1990)
Westgeest, Clasina M.A. (1897-1898)
Westgeest, Crijna (1802-1868)
Westgeest, Columba (1685-1775)
Westgeest, Cornelia (*1677-1732)
Westgeest, Cornelia (1705-)
Westgeest, Cornelia (1708-1708)
Westgeest, Cornelia (1800-1857)
Westgeest, Cornelia (1806-1884)
Westgeest, Cornelia (1808-1861)
Westgeest, Cornelia (1828-1877)
Westgeest, Cornelia (1835-1896)
Westgeest, Cornelia (1844-1903)
Westgeest, Cornelia (1801-1801)
Westgeest, Cornelia (1805-1855)
Westgeest, Cornelia (1844-1911)
Westgeest, Cornelia (1848-1865)
Westgeest, Cornelia (1856-1922)
Westgeest, Cornelia (1861-1862)
Westgeest, Cornelia (1880-1880)
Westgeest, Cornelia A. (1913-1913)
Westgeest, Cornelia A.C. (1948-1982)
Westgeest, Cornelia C. (1894-1894)
Westgeest, Cornelia F. (1877-1952)
Westgeest, Cornelia J. (1914-1970)
Westgeest, Cornelia M. (1906-1996)
Westgeest, Cornelia M.E. (1922-2006)
Westgeest, Cornelia Th. (1873-1943)
Westgeest, Cornelia Th. (1918-2010)
Westgeest, Cornelis (1607->1662)
Westgeest, Cornelis (*1663-<1704)
Westgeest, Cornelis (*1665-)
Westgeest, Cornelis (>1734-1741)
Westgeest, Cornelis (1738-1829)
Westgeest, Cornelis (1757-1769)
Westgeest, Cornelis (1783-1856)
Westgeest, Cornelis (1791-1792)
Westgeest, Cornelis (1844-1909)
Westgeest, Cornelia (1853-1853)
Westgeest, Cornelis (1801-1801)
Westgeest, Cornelis (1812-1879)
Westgeest, Cornelis (1834-1834)
Westgeest, Cornelis (1841-1902)
Westgeest, Cornelis (1909-1953)
Westgeest, Cornelis A. (1873-1874)
Westgeest, Cornelis A. (1912-1940)
Westgeest, Cornelis E. (1905-2000)
Westgeest, Cornelis H. (1914-1935)
Westgeest, Cornelis J. (1873-1926)
Westgeest, Cornelis J. (1881-1921)
Westgeest, Cornelis J. (1882-1968)
Westgeest, Cornelis J. (1884-1971)
Westgeest, Cornelis J. (1914-1914)
Westgeest, Cornelis J. (1917-1918)
Westgeest, Cornelis J. (1919-2001)
Westgeest, Cornelis J. (1908-1988)
Westgeest, Cornelis J. (1919-1947)
Westgeest, Cornelis L. (1876-1906)
Westgeest, Cornelis M. (1921-2016)
Westgeest, Cornelis Th. (1925-1926)
Westgeest, Cornelius (1696-<1716)
Westgeest, Cornelius (1716-1762)
Westgeest, Cornelius (1724-)
Westgeest, Cornelius (1735-1753)
Westgeest, Cornelius (1737-1809)
Westgeest, Cornelius (1771-1843)
Westgeest, Cornelius (1778-1778)
Westgeest, Cornelius (1791-1792)
Westgeest, Cornelius (1804-1805)
Westgeest, Cornelius (1811-1877)
Westgeest, Daniel (1698-1733)
Westgeest, Daniel (1702-1772)
Westgeest, Daniel (1732-1732)
Westgeest, Daniel (1734-1734)
Westgeest, Daniel (1736-1808)
Westgeest, Dirck (1618-<1653)
Westgeest, Dirck (*1670-1748)
Westgeest, Dirk (1719-1719)
Westgeest, Dirk (1720-1741)
Westgeest, Dirk (1784-1849)
Westgeest, Dirk (1761-1809)
Westgeest, Dirk (1799-1800)
Westgeest, Dirk (1819-1819)
Westgeest, Elisabeth (1810-1810)
Westgeest, Elisabeth (1813-1814)
Westgeest, Elisabeth (1815-1815)
Westgeest, Elisabeth (1816-1816)
Westgeest, Elisabeth (1793-1838)
Westgeest, Elisabeth (1837-1906)
Westgeest, Elisabeth (1863-1863)
Westgeest, Elisabeth C. (1893-1972)
Westgeest, Elisabeth M. (1892-1893)
Westgeest, Elisabetha (1739-1780)
Westgeest, Elisabetha (1762-1762)
Westgeest, Elizabeth (1775-1782)
Westgeest, Elizabeth C. (1891-1973)
Westgeest, Elizabeth H. (1928-1996)
Westgeest, Elizabetha (1777-1782)
Westgeest, Engelbertus C. (1918-2006)
Westgeest, Franciscus (1839-1840)
Westgeest, Franciscus (1842-1917)
Westgeest, Franciscus C. (1912-1977)
Westgeest, Franciscus G. (1913-1966)
Westgeest, Franciscus A. (1920-1994)
Westgeest, Franciscus C. (1906-1965)
Westgeest, Franciscus C. (1904-1905)
Westgeest, Franciscus S. (1914-1978)
Westgeest, Franciscus W. (1879-1960)
Westgeest, Fijtje (1773-1840)
Westgeest, Geertje (1782-1782)
Westgeest, Geertruda (1850-1891)
Westgeest, Geertrudes (1848-1848)
Westgeest, Geertruida (1837-1897)
Westgeest, Geertruida (1843-1846)
Westgeest, Geertruida Th. (1880-1880)
Westgeest, Gerarda (1798-1855)
Westgeest, Gerarda (1806-1837)
Westgeest, Gerarda (1882-1904)
Westgeest, Gerarda M.P. (1910-2005)
Westgeest, Gerarda P. (1911-1980)
Westgeest, Gerardus (1800-1869)
Westgeest, Gerardus (1835-1835)
Westgeest, Gerardus (1837-1838)
Westgeest, Gerardus A.M. (1911-1971)
Westgeest, Gerardus C. (1876-1878)
Westgeest, Gerardus C. (1882-1956)
Westgeest, Gerardus J. (1888-1973)
Westgeest, Gerardus J. (1917-1982)
Westgeest, Gerardus J.C. (1910-1990)
Westgeest, Gerardus Th. (1875-1876)
Westgeest, Gerardus W. (1872-1872)
Westgeest, Gertrudis (1767-1774)
Westgeest, Geurt H.L. (1911-1983)
Westgeest, Grietje (*1740-1760)
Westgeest, Grietje (1763-1789)
Westgeest, Helena (1870-1870)
Westgeest, Helena (1843-1911)
Westgeest, Helena C. (1886-1953)
Westgeest, Helena C.M. (1909-2003)
Westgeest, Helena G. (1922-2015)
Westgeest, Hendrikus F. (1881-1881)
Westgeest, Hendrikus F. (1882-1882)
Westgeest, Hesther (1803-1865)
Westgeest, Huberta (1788-1864)
Westgeest, Huberta H.C. (1876-1877)
Westgeest, Hubertgen (1620-<1691)
Westgeest, Hubertus (1791-1868)
Westgeest, Hubertus P.J. (1927-2001)
Westgeest, Huijch (*1616-<1638)
Westgeest, Huijch (1624-<1691)
Westgeest, Huijg (*1725-1789)
Westgeest, Ignatius (1929-2010)
Westgeest, Jacob (1800-1800)
Westgeest, Jacoba (1781-1811)
Westgeest, Jacoba M. (1875-1915)
Westgeest, Jacoba M.A. (1905-1929)
Westgeest, Jacobus (*1678-1742)
Westgeest, Jacobus (1703-)
Westgeest, Jacobus (1713-1768)
Westgeest, Jacobus (1764-1764)
Westgeest, Jacobus (1808-1864)
Westgeest, Jacobus (1869-1909)
Westgeest, Jacobus C. (1845-1845)
Westgeest, Jacobus J. (1881-1899)
Westgeest, Jacobus P.A. (1927-2014)
Westgeest, Jacobus W. (1918-1962)
Westgeest, Jacobus W. (1920-1997)
Westgeest, Jan (1653-)
Westgeest, Jan (*1691-<1755)
Westgeest, Jan (>1734-1740)
Westgeest, Jan (*1740-1746)
Westgeest, Jeroentje (1709-1768)
Westgeest, Jeron (1692-1724)
Westgeest, Joanna (1712-1758)
Westgeest, Joanna (1725-1725)
Westgeest, Joanna (1748-1748)
Westgeest, Joanna (1749-1790)
Westgeest, Joanna (1751-1751)
Westgeest, Joannes (1710-1710)
Westgeest, Joannes (1726-1726)
Westgeest, Joannes (1728-1728)
Westgeest, Joannes (1729-1775)
Westgeest, Joannes (1740-)
Westgeest, Joannes (1745-1745)
Westgeest, Joannes (1769-1845)
Westgeest, Joannes (1769-1823)
Westgeest, Joannes (1819-1852)
Westgeest, Job (1772-1853)
Westgeest, Joes (1765-1765)
Westgeest, Johanna (1814-1873)
Westgeest, Johanna (1835-1836)
Westgeest, Johanna (1836-1836)
Westgeest, Johanna (1851-1885)
Westgeest, Johanna (1876-1964)
Westgeest, Johanna A. (1870-1922)
Westgeest, Johanna A.C.M. (1881-1958)
Westgeest, Johanna C. (1892-1968)
Westgeest, Johanna E. (1917-1935)
Westgeest, Johanna E. (1923-2017)
Westgeest, Johanna H. (1921-2012)
Westgeest, Johanna J.M. (1915-2001)
Westgeest, Johanna M. (1884-1914)
Westgeest, Johanna M. (1921-2007)
Westgeest, Johanna M. (1926-2016)
Westgeest, Johanna M.C.A. (1896-1953)
Westgeest, Johannes (1697-1760)
Westgeest, Johannes (*1675-1721)
Westgeest, Johannes (1843-1910)
Westgeest, Johannes (1846-1846)
Westgeest, Johannes (1849-1950)
Westgeest, Johannes (1915-1919)
Westgeest, Johannes A. (1898-1984)
Westgeest, Johannes C. (1886-1973)
Westgeest, Johannes C. (1911-1911)
Westgeest, Johannes C. (1915-2001)
Westgeest, Johannes J. (1885-1971)
Westgeest, Johannes L. (1927-2002)
Westgeest, Johannes Th. (1912-1997)
Westgeest, Josep (1887-1961)
Westgeest, Joseph (1924-2007)
Westgeest, Josephus C. (1883-1884)
Westgeest, Josephus M. (1878-1878)
Westgeest, Josina G. (1920-2008)
Westgeest, Jozef J. (1923-2000)
Westgeest, Klasina (1835-1872)
Westgeest, Krijna (1801-1801)
Westgeest, Leendert (1799-1800)
Westgeest, Leendert (1800-1825)
Westgeest, Leonardus (1709-1709)
Westgeest, Leonardus (1718-1718)
Westgeest, Leonardus (1719-1719)
Westgeest, Leonardus (1730-1801)
Westgeest, Leonardus (1811-1872)
Westgeest, Leonardus (1846-1846)
Westgeest, Leonardus (1851-1917)
Westgeest, Leonardus A, (1917-1994)
Westgeest, Leonardus B. (1886-1943)
Westgeest, Leonardus J. (1913-1994)
Westgeest, Leonardus J. (1914-1986)
Westgeest, Leonardus G. (1875-1961)
Westgeest, Leonardus G. (1916-1917)
Westgeest, Leonardus G. (1920-2005)
Westgeest, Leonardus J.M. (1918-1986)
Westgeest, Leonardus P. (1872-1886)
Westgeest, Leonardus Th. (1914-1950)
Westgeest, Lijsbeth (>1734-1737)
Westgeest, Lijsbeth (>1737-1754)
Westgeest, Maartje (1814-1848)
Westgeest, Maerge (1647
Westgeest, Magdalena (1704-1704)
Westgeest, Magdalena (1706-1706)
Westgeest, Margaretha (1749-1768)
Westgeest, Maria (*1641-<1676)
Westgeest, Maria (1701-)
Westgeest, Maria (1721-)
Westgeest, Maria (1723-1723)
Westgeest, Maria (1723-1795)
Westgeest, Maria (1726-1726)
Westgeest, Maria (1730-1730)
Westgeest, Maria (1731-1776)-)
Westgeest, Maria (1738-1802)
Westgeest, Maria (1738-1804)
Westgeest, Maria (1743-1743)
Westgeest, Maria (1760-1760)
Westgeest, Maria (1765-1765)
Westgeest, Maria (1770-1795)
Westgeest, Maria (1771-1773)
Westgeest, Maria (1797-1832)
Westgeest, Maria (1805-1872)
Westgeest, Maria (1839-1939)
Westgeest, Maria (1842-1842)
Westgeest, Maria (1844-1845)
Westgeest, Maria (1847-1919)
Westgeest, Maria (1851-1851)
Westgeest, Maria (1852-1853)
Westgeest, Maria (1859-1943)
Westgeest, Maria (1878-1958)
Westgeest, Maria (1920-2002)
Westgeest, Maria A. (1890-1944)
Westgeest, Maria C. (1890-1963)
Westgeest, Maria B. (1925-2015)
Westgeest, Maria C. (1903-1941)
Westgeest, Maria C. (1904-1983)
Westgeest, Maria C. (1907-1989)
Westgeest, Maria C. (1912-1913)
Westgeest, Maria C.A. (1904-1994)
Westgeest, Maria E. (1917-2006)
Westgeest, Maria H. (1915-1915)
Westgeest, Maria H. (1886-1961)
Westgeest, Maria J. (1839-1840)
Westgeest, Maria J. (1842-1902)
Westgeest, Maria J. (1872-1951)
Westgeest, Maria J. (1875-1876)
Westgeest, Maria J. (1878-1892)
Westgeest, Maria P. (1883-1976)
Westgeest, Maria P. (1910-1911)
Westgeest, Maria P. (1915-1915)
Westgeest, Maria P. (1916-2003)
Westgeest, Maria P.J. (1914-2001)
Westgeest, Martina (1707-1766)
Westgeest, Martinus (1855-1855)
Westgeest, Marijtje (*1694-1742)
Westgeest, Marijtje (1713-1741)
Westgeest, Marijtje (>1737-1746)
Westgeest, Naamloos (*1694-<1704)
Westgeest, Naamloos (-1699)
Westgeest, Naamloos (1707-1707)
Westgeest, Naamloos (1707-1707)
Westgeest, Naamloos (-1708)
Westgeest, Naamloos (1710-1710)
Westgeest, Naamloos (1710-1710)
Westgeest, Naamloos (1725-1725)
Westgeest, Naamloos (-1731)
Westgeest, Naamloos (1732-1732)
Westgeest, Naamloos (1735-1735)
Westgeest, Naamloos (1735-1735)
Westgeest, Naamloos (<1759-1759)
Westgeest, Naamloos (1768-1768)
Westgeest, Naamloos (1795-1795)
Westgeest, Naamloos (1799-1799)
Westgeest, Naamloos (1830-1830)
Westgeest, Naamloos (1833-1833)
Westgeest, Naamloos (1871-1871)
Westgeest, Naamloos (1876-1876)
Westgeest, Naamloos (1879-1879)
Westgeest, Naamloos (1881-1881)
Westgeest, Naamloos (1886-1886)
Westgeest, Naamloos (1889-1889)
Westgeest, Naamloos (1902-1902)
Westgeest, Naamloos (1902-1902)
Westgeest, Naamloos (1908-1908)
Westgeest, Naamloos (1913-1913)
Westgeest, Naamloos (1914-1914)
Westgeest, Naamloos (1915-1915)
Westgeest, Naamloos (1915-1915)
Westgeest, Naamloos (1916-1916)
Westgeest, Naamloos (1918-1918)
Westgeest, Naamloos (1925-1925)
Westgeest, Neeltje (1858-1928)
Westgeest, Nicolaas A.P. (1906-1984)
Westgeest, Petronella (1703-<1711)
Westgeest, Petronella (1711-<1726)
Westgeest, Petronella (1727-1727)
Westgeest, Petronella (1803-1884)
Westgeest, Petronella (1807-1831)
Westgeest, Petronella (1875-1947)
Westgeest, Petronella A. (1909-1952)
Westgeest, Petronella H.J. (1924-1999)
Westgeest, Petronella M.A.J. (1908-1927)
Westgeest, Petrus (1704-)
Westgeest, Petrus (1705-1705)
Westgeest, Petrus (1714-<1726)
Westgeest, Petrus (1716-<1726)
Westgeest, Petrus (1720-)
Westgeest, Petrus (1722-)
Westgeest, Petrus (1732-1783)
Westgeest, Petrus (1765-1765)
Westgeest, Petrus (1766-1769)
Westgeest, Petrus (1803-1884)
Westgeest, Petrus (1839-1887)
Westgeest, Petrus (1858-1926)
Westgeest, Petrus (1892-1892)
Westgeest, Petrus A.J. (1907-1908)
Westgeest, Petrus A.J. (1910-1970)
Westgeest, Petrus G. (1909-1965)
Westgeest, Petrus H. (1875-1939)
Westgeest, Petrus J. (1888-1957)
Westgeest, Petrus J. (1918-1975)
Westgeest, Petrus J. (1938-2008)
Westgeest, Petrus J.J. (1914-1988)
Westgeest, Petrus L. (1879-1945)
Westgeest, Petrus W. (1894-1990)
Westgeest, Petrus W. (1912-1996)
Westgeest, Petrus Th. (1916-1979)
Westgeest, Pieter (1622-<1682)
Westgeest, Pieter (*1670-)
Westgeest, Pieter (1756-1799)
Westgeest, Pieter (1768-1846)
Westgeest, Pieter (*1700-1764)
Westgeest, Pieter J. (1900-1962)
Westgeest, Pleuntje (1777-1857)
Westgeest, Rochus (1700-1771)
Westgeest, Rochus (1764-1764)
Westgeest, Rochus (1771-1840)
Westgeest, Rochus (1772-1785)
Westgeest, Rochus (1787-1807)
Westgeest, Rochus (1846-1847)
Westgeest, Rochus (1846-1852)
Westgeest, Rochus (1849-1849)
Westgeest, Rochus (1856-1858)
Westgeest, Simon (1649-<1703)
Westgeest, Simon (1702-1726)
Westgeest, Simon (1706-1706)
Westgeest, Simon (1714-1714)
Westgeest, Simon (1715-1781)
Westgeest, Simon (1716-<1717)
Westgeest, Simon (1717-<1729)
Westgeest, Simon (1726-1726)
Westgeest, Simon (1729--<1741)
Westgeest, Simon (1734-1786)
Westgeest, Simon (1741-1806)
Westgeest, Simon (1779-1794)
Westgeest, Simon (1800-1800)
Westgeest, Simon (1803-1826)
Westgeest, Sophia (1769-1835)
Westgeest, Sijmetje (1773-1774)
Westgeest, Sijmon (*1586-<1638)
Westgeest, Sijmon (*1645-1691)
Westgeest, Sijmon (*1658-1718)
Westgeest, Sijmon (1695-1745)
Westgeest, Sijmontje (1729-)
Westgeest, Teuntje (1783-1783)
Westgeest, Theodora (1802-1802)
Westgeest, Theodora (1811-1863)
Westgeest, Theodora (1815-1815)
Westgeest, Theodora (1834-1866)
Westgeest, Theodora (1850-1855)
Westgeest, Theodora C. (1911-1930)
Westgeest, Theodora M. (1907-1928)
Westgeest, Theodora P. (1917-1983)
Westgeest, Theodorus (1732-1732)
Westgeest, Theodorus (1740-1812)
Westgeest, Theodorus (1753-1823)
Westgeest, Theodorus (1774-1843)
Westgeest, Theodorus (1807-1807)
Westgeest, Theodorus (1832-1833)
Westgeest, Theodorus (1836-1899)
Westgeest, Theodorus (1836-1903)
Westgeest, Theodorus (1839-1870)
Westgeest, Theodorus (1882-1970)
Westgeest, Theodorus (1878-1939)
Westgeest, Theodorus (1916-1969)
Westgeest, Theodorus C. (1913-1916)
Westgeest, Theodorus C. (1923-2008)
Westgeest, Theodorus E, (1915-1967)
Westgeest, Theodorus J. (1904-1904)
Westgeest, Theodorus L. (1886-1949)
Westgeest, Theodorus L. (1906-1972)
Westgeest, Theodorus L.M. (1916-1988)
Westgeest, Trijntje (1651-1698)
Westgeest, Wilhelmina (1840-1842)
Westgeest, Wilhelmina M. (1885-1885)
Westgeest, Wilhelmina M, (1909-2005)
Westgeest, Wilhelmina M, (1913-1988)
Westgeest, Wilhelmina Th.J. (1805-1929)
Westgeest, Wilhelmus (1724-1802)
Westgeest, Wilhelmus (1757-1757)
Westgeest, Wilhelmus (1930-2000)
Westgeest, Wilhelmus A. (1897-1975)
Westgeest, Wilhelmus A. (1932-2016)
Westgeest, Wilhelmus A.I. (1906-1909)
Westgeest, Wilhelmus G. (1872-1944)
Westgeest, Wilhelmus G. (1868-1930)
Westgeest, Wilhelmus J. (1874-1944)
Westgeest, Wilhelmus J. (1880-1972)
Westgeest, Wilhelmus J. (1918-1919)
Westgeest, Wilhelmus J. (1920-1946)
Westgeest, Wilhelmus J.M. (1910-1978)
Westgeest, Willem (1775-1776)
Westgeest, Willem (1815-1872)
Westgeest, Willem (1864-1864)
Westgeest, Willem G. (1809-1872)
Westgeest, Willemijntje (1813-1840)
Westgeest, IJsbrant (1620->1688)
Westgeest, IJsbrant (1695-1764)
Wiel, Joanna H.J. v.d. (1919-1980)
Wieringen, Jacobus v. (1775-1854)
Willemszn., Cornelis (16..-1730)
Willemszn., Engel (*15..-)
Winter, Gerritje de (1742-1803)
Wissen, Hermanus v. (1841-1926)
Worms ter Hal, Hendrina (17..-1791)
Wou, Leendert v. (15..-)

Z
Zandbergen, Gertruida C.M. (1906-2001)
Zandvliet, Louis L. (1922-2008)
Zeyde, Antoni v.d. (1774-1859)
Zon, Willem v.d. (*16..-1742)
Zonneveld, Margaretha (1768-1813)
Zuiderduin, Cornelis (1878-1952)
Zijden, Petrus v.d. (1849-1918)

Bronvermelding:

Sijmon Huijgenszn. Westgeest & Guiertgen IJsbrantsdr.:
001. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, periode 1628-1644, inv.nr.7-f.142-143, 03-03-1632, NA Den Haag.
000. Oud Notarieel archief Leiden, Notaris Jacob Janszn. de Haas, archiefnr. 506, inv.nr. 471, 1638, 27-03-1638, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, periode 1608-1622, inv.nr.4-f.258/260, 06-01-1619, NA Den Haag.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, periode 1625-1627, inv.nr.6-f.128, 05-06-1627, NA Den Haag.
002. Oud Notarieel archief Leiden, Notaris Jacob Janszn. de Haas, archiefnr. 506, inv.nr. 471, 1638, 27-03-1638, Erfgoed Leiden en omstreken.
003. Oud Notarieel archief Leiden, Notaris Jacob Janszn. de Haas, archiefnr. 506, inv.nr. 471, 1638, 27-03-1638, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Oud Notarieel archief Leiden, Notaris Jacob Janszn. de Haas, archiefnr. 506, inv.nr. 487, 1653, 24-08-1653, Erfgoed Leiden en omstreken.
004. Oud Notarieel archief Leiden, Notaris Jacob Janszn. de Haas, archiefnr. 506, inv.nr. 471, 1638, 27-03-1638, Erfgoed Leiden en omstreken.
005. Oud Notarieel archief Leiden, Notaris Jacob Janszn. de Haas, archiefnr. 506, inv.nr. 471, 1638, 27-03-1638, Erfgoed Leiden en omstreken.

Dirck Sijmonszn. Westgeest & Cornelisje Sijmonsdr. van Alckemade:
006. Onze voorouders V, kwartierstaten en stammenreeks p.256, CBG Den Haag.
000. http://www.coloos.nl/colstamreeks.html
007.
008. Weeskamerarchief Oegstgeest 1645-1738, inv.nr. 2-f.135, april-1692, GA Oegstgeest.
000. Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven Oegstgeest 1711-1727, inv.nr. 1.IV-f. .., 20-03-1713, NA Den Haag.

Sijmon Dircxszn. Westgeest & Anna Jansdr. van Roon:
009. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1742-1748, inv.nr. 11.I-f. .., 15-09-1748, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Oegstgeest, inv.nr. 15-f.47, 09-05-1694, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1707-1712, inv.nr. 8-f. .., 25-07-1708, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Oegstgeest, inv.nr. 16.I-f.48, 21-09-1710, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1707-1712, inv.nr. 8-f. .., 14-01-1711, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Oegstgeest, inv.nr. 16.I-f.51, 14-07-1711, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1729-1734, inv.nr. 10.II-f. .., 31-093-1731, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Oegstgeest, inv.nr. 17.I-f.9, 01-07-1731, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1759-1770, inv.nr. 11A.I-f. .., 19-03-1766, NA Den Haag.
010. Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven Zoeterwoude 1719-1742, inv.nr. 1-f.50, 17-04-1721, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1662-1719, inv.nr. 9-f.109, 24-04-1701, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op trouwen en begraven Zoeterwoude 1719-1742, inv.nr. 1-f.140, 25-05-1736, NA Den Haag.
011. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1730-1741, inv.nr. 4.II-f. .., 05-01-1732, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Oegstgeest, inv.nr. 15-f.76, 10-08-1698, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1696-1711, inv.nr. 1.III-f. .., 10-02-1711, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Oegstgeest, inv.nr. 16.I-f.77, 25-08-1715, NA Den Haag.
012. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1741-1755, inv.nr. 5.I-f. .., 29-12-1742, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Oegstgeest, inv.nr. 16.I-f.15, 04-05-1704, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1719-1724, inv.nr. 9.II-f. .., 10-03-1722, NA Den Haag.
013. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrord te Oegstgeest 1669-1714, inv.nr. 11.I-f.10, 14-07-1685, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1770-1782, inv.nr. 6.I-f. .., 04-05-1775, NA Den Haag.
000. Begraafregisters Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.8, 04-05-1775, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Oegstgeest, inv.nr. 16.I-f.31, 06-11-1707, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1719-1729, inv.nr. 4.I-f. .., 12-05-1723, NA Den Haag.

Dirck Sijmonszn. Westgeest & Marijtje Danielsdr. van Nes:
014. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1742-1749, inv.nr. 11.I-f. .., 19-08-1745, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar 1716-1739, inv.nr. 15.I-f.7v, 14-08-1718, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1680-1730, inv.nr. 6-f.169, 14-08-1718, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1680-1730, inv.nr. 6-f.24, 14-08-1688, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1742-1749, inv.nr. 11.I-f. .., 26-07-1745, NA Den Haag.
015. Register van ontvangst van impost op begraven Wassenaar 1729-1737, inv.nr. 9.II-f.96, 26-03-1733, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar 1716-1739, inv.nr. 15.I-f.21, 27-06-1723, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1680-1730, inv.nr. 6-f.173, 27-06-1723, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1680-1730, inv.nr. 6-f.45, 11-04-1697, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Wassenaar 1770-1777, inv.nr. 12.II-f.80v, 11-12-1770, NA Den Haag.
016. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1696-1700, inv.nr. 1.V-f.233v, 05-05-1699, NA Den Haag.
017. Doopregister van de R.K. statie in de Kuipersteeg te Leiden, Archief 1004, inv.nr. 298A-f.44, 1660-1811, 20-08-1700, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1770-1782, inv.nr. 6.I-f. .., 15-04-1771, NA Den Haag.
000. Begraafregisters Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.5, 15-04-1771, NA Den Haag.
000. Protocol van overdr.achten en kustingbrieven Oegstgeest, periode 1733-1748, inv.nr.30-f.78v, 24-09-1735, GA Oegstgeest.
000. Trouwregister van het gerecht van Oegstgeest, O.17.I-f.4, 06-05-1731, NA Den Haag.
018. Doopregister van de R.K. statie in de Kuipersteeg te Leiden, Archief 1004, inv.nr. 298A-f.47, 1660-1811, 16-01-1705, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1701-1707, inv.nr. 1.VI-f.274, 17-03-1705, NA Den Haag.
019. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1707-1712, inv.nr. 8-f. .., 30-11-1708, NA Den Haag.

Sijmon Dirkszn. Westgeest & Jannetje Willemsdr. van Tol:
020. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1680-1730, inv.nr. 6-f.101, 04-11-1719, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Wassenaar 1710-1728, inv.nr. 9.I-f.35, 24-11-1719, NA Den Haag.
021. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrord te Oegstgeest 1715-1731, inv.nr. 11.II-f.93, 29-12-1720, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1735-1741, inv.nr. 10.III-f. .., 26-12-1741, NA Den Haag.
022. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrord te Oegstgeest 1715-1731, inv.nr. 11.II-f.101, 18-01-1723, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1719-1724, inv.nr. 9.II-f. .., 24-02-1723, NA Den Haag.
023. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrord te Oegstgeest 1715-1731, inv.nr. 11.II-f.105, 30-05-1724, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1794-1805, inv.nr. 7-f. .., 14-12-1802, NA Den Haag.
000. Begraafregisters Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.31, 14-12-1802, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Oegstgeest, inv.nr. 17.II-f.115, 05-05-1748, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.12, 21-09-1719, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1756-1770, inv.nr. 5.II-f. .., 21-03-1765, NA Den Haag.
024. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrord te Oegstgeest 1715-1731, inv.nr. 11.II-f.111, 03-04-1726, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1724-1728, inv.nr. 10.I-f. .., 06-07-1728, NA Den Haag.
025. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrord te Oegstgeest 1715-1731, inv.nr. 11.II-f.117, 14-02-1728, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1781-1805, inv.nr. 12-f. .., 26-06-1803, NA Den Haag.
000. Begraafregisters Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.31, 26-06-1803, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Leiden, Le.M-f.057, 22-11-1755, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Leiden, Le.N-f.152v, 29-11-1777, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Martinus te Voorburg 1730-1812, inv.nr. 10-f.101, 12-02-1749, NA Den Haag.
026. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrord te Oegstgeest 1715-1731, inv.nr. 11.II-f.128, 13-04-1730, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1729-1734, inv.nr. 10.II-f. .., 31-05-1730, NA Den Haag.

Wilhelmus Sijmonszn. Westgeest & Cornelia Willemsdr. Rietveld:
027. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrord te Oegstgeest 1745-1770, inv.nr. 11.IV-f.214, 21-04-1749, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1783-1794, inv.nr. 6.II-f. .., 25-08-1790, NA Den Haag.
000. Begraafregisters Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.22, 25-08-1790, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Oegstgeest 176-1784, inv.nr. 18.I-f.82, 11-07-1773, NA Den Haag.
000. Trouwregister R.K. statie H. Willibrord van Oegstgeest 1770-1812, inv.nr. 13-f.3, 11-07-1773, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Engelbewaarder te Hazerswoude, inv.nr. 9.I-f.43, 04-11-1744, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1794-1805, inv.nr. 7-f. .., 27-01-1796, NA Den Haag.
000. Begraafregisters Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.26, 27-01-1796, NA Den Haag.
028. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrord te Oegstgeest 1745-1770, inv.nr. 11.IV-f.238, 21-01-1757, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1756-1770, inv.nr. 5.II-f. .., 26-01-1757, NA Den Haag.

Daniel Dirkszn. Westgeest & Cornelia Jansdr. van der Cleij:
029. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrord te Oegstgeest 1715-1731, inv.nr. 11.II-f.105, 06-06-1724, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Wassenaar 1778-1785, inv.nr. 13-f.7v, 22-11-1779, NA Den Haag.
030. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1718-1729, inv.nr. 4,I-f. .., 27-12-1725, NA Den Haag.
031. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrord te Oegstgeest 1715-1731, inv.nr. 11.II-f.113, 11-01-1727, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1724-1728, inv.nr. 10.I-f. .., 18-01-1727, NA Den Haag.
032. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrord te Oegstgeest 1715-1731, inv.nr. 11.II-f.118, 17-02-1728, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1724-1728, inv.nr. 10.I-f. .., 05-03-1728, NA Den Haag.
033. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrord te Oegstgeest 1715-1731, inv.nr. 11.II-f.122, 25-03-1729, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Wassenaar 1770-1777, inv.nr. 12.II-f.102v, 30-07-1775, NA Den Haag.
034. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1730-1759, inv.nr. 7.I-f.12, 30-08-1732, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Lisse 1779-1783, inv.nr.5.I-f.108, 22-09-1783, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van voldoening aan grafrechten Lisse 1783-1780, inv.nr. 6.II-nr.1157, 22-09-1783, NA Den Haag.

Rochus Dirckszn. Westgeest & Elisabeth Cornelisdr. Moerkerken:
035. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1729-1734, inv.nr. 10.II-f. .., 21-09-1731, NA Den Haag.
036. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrord te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.136, 25-01-1732, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1729-1734, inv.nr. 10.II, 12-04-1732, NA Den Haag.
037. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrord te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.143, 23-07-1733, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1729-1734, inv.nr. 10.II-f. .., 07-08-1733, NA Den Haag.
038. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrord te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.149, 14-10-1734, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1729-1734, inv.nr. 10.II-f. .., 16-11-1734, NA Den Haag.
039. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrord te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.156, 08-02-1736, NA Den Haag.
000. Register van overlijdensaangiften Zoeterwoude 1806-1811, inv.nr.21-f. .., 23-03-1808, NA Den Haag.
000. Incassoregister betreffende voldoening aan grafrechten Zoeterwoude 1781-1812, inv.nr. 5-f.111, 24-03-1808, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Oegstgeest, inv.nr. 18.I-f.34, 25-05-1766, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1680-1730, inv.nr. 6-f.121, 25-01-1724, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Noordwijk 1772-1790, inv.nr. 2.III-f.130, 03-11-1779, NA Den Haag.
000. Huwelijksproclamaties Noordwijk 1765-1791, inv.nr. 15.IV-f.309, 07-05-1780, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Hieronymus te Noordwijk, inv.nr.8.VI-f.44, 07-05-1780, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie Joannes de Doper te Zoeterwoude 1726-1777, inv.nr. 6.II-f.171 27-09-1752, NA Den Haag.
000. Register van overlijdensaangiften Zoeterwoude 1806-1811, inv.nr. 21-f. .., 31-12-1807, NA Den Haag.
000. Incassoregister betreffende voldoening aan grafrechten Zoeterwoude 1781-1812, inv.nr. 5-f.109, 31-12-1807, NA Den Haag.
040. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrord te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.162, 15-05-1737, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van de impost op het begraven Alphen 1802-1811, inv.nr. 11-f.7v, 03-06-1809, NA Den Haag.
000. "Register der dooden, die tot Alphen begraven zijn, Alphen 1743-1811, inv.nr. 30-f.148, 08-06-1809, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Oegstgeest, inv.nr. 18.I-f.8, 24-05-1761, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrord te Oegstgeest 1715-1731, inv.nr. 11.II-f.131, 30-12-1730, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1759-1770, inv.nr. 11A.I-f. .., 17-06-1766, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Oegstgeest, inv.nr. 18.I-f.55, 08-07-1770, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Martinus te Voorburg 1730-1812, inv.nr. 10-f.82, 01-06-1742, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Hazerswoude 1800-1805, inv.nr. 5.III-nr.1902, 22-12-1803, NA Den Haag.
041. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrord te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.169, 16-10-1738, NA Den Haag.
000. Begraafklapper gaarder Leiden 1804-1805, inv.nr. 102-f. .., 22-12-1804, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Oegstgeest, inv.nr. 18.I-f.42, 17-05-1767, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrord te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.183v, 29-12-1741, NA Den Haag.
000. Begraafklapper gaarder Leiden 1800-1802, inv.nr. 100-f. .., 25-04-1801, Erfgoed Leiden en omstreken.
042. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrord te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.176, 25-01-1740, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Zoeterwoude, akte 41, 27-10-1812, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar 1760-1779, inv.nr. 15.III-f.147v, 05-05-1771, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie van de H. Willibrordus te Wasssenaar 1730-1779, inv.nr. 7.II-f.40, 05-05-1771, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1730-1759, inv.nr. 7.I-f.82, 04-11-1745, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Wassenaar 1778-1785, inv.nr. 13-f.14v, 07-06-1781, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Voorschoten 1772-1783, inv.nr. 19.II-f.220, 10-02-1782, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Laurentius te Voorschoten 1774-1811, inv.nr. 11-f.7, 10-02-1782, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Wassenaar 1786-1805, Wa.14-f.31, 07-10-1794, NA Den Haag.
000. Incassoregister betreffende verschuldigd kerkrecht Wassenaar 1792-1812, inv.nr. 3-f.5. 09-10-1794, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar, inv.nr. 15.IV-f.217, 23-08-1795, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1895-1812, inv.nr. 8-f. .., 23.08-1795, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie (H. Joannes de Doper) te Zoeterwoude 1726-1777, inv.nr. 6.II-f.201, 02-09-1767, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Noordwijk, akte 54, 27-11-1817, Erfgoed Leiden en omstreken.
043. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrord te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.187, 03-07-1742, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1742-1749, inv.nr. 11.I-f. .., 03-08-1742, NA Den Haag.

Daniel Rochuszn. Westgeest & Apollonia Dirksdr. Boerman:
044. Doopregister van de R.K. statie H. Hieronymus te Noordwijk 1765-1787, inv.nr. 8.III-f.195, 11-11-1781, NA Den Haag.
000. Register van overleden Berkel 1806-1811, inv.nr. 14-f. .., 22-03-1811, NA Den Haag.
000. Register van aangeven lijken Berkel 1806-1811, inv.nr. 16-f. .., 26-03-1811, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Pijnacker 1800-1810, inv.nr. 17.III-f.113v, 26-11-1809, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie te Pijnacker 1721-1921, inv.nr.2-f. .., 26-11-1809, NA Den Haag.
045. Doopregister van de R.K. statie H. Hieronymus te Noordwijk 1765-1787, inv.nr. 8.III-f.198v, 28-08-1784, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 27, 17-06-1849, Erfgoed Leiden en omstreken.
046. Doopregister van de R.K. statie H. Hieronymus te Noordwijk 1765-1787, inv.nr. 8.III-f.204, 20-09-1787, NA Den Haag.
000. Overlijdensregister Koudekerk 1806-1811, inv.nr. 8-f.6, 26-10-1807, NA Den Haag.
000. Begraafregister Koudekerk met vermelding van grafrechten 1781-1820, inv.nr. 4-f.29, 29-10-1807, NA Den Haag.
047. Doopregister van de R.K. statie H. Hieronymus te Noordwijk 1788-1811, inv.nr. 8.IV-f.206v, 23-03-1789, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Noordwijk 1791-1796, inv.nr. 3-f.11, 20-03-1792, NA Den Haag.
048. Doopregister van de R.K. statie H. Hieronymus te Noordwijk 1788-1811, inv.nr. 8.IV-f.210v, 02-08-1791, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Noordwijk 1791-1796, inv.nr. 3-f.11, 13-03-1792, NA Den Haag.

Overige bronnen:
049. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629b, 1620-f.94, inv.nr.5630, 1624-f.117v, inv.nr.5631, inv.nr.1628-f.118v. (466)
050. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629b, 1620-f.92, inv.nr.5630, 1624-f.114v, inv.nr.5631, inv.nr.1628-f.115v. (454)
051. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629b, 1620-f.89v, inv.nr.5630, 1624-f.110v, inv.nr.5631, inv.nr.1628-f.111. (437)
052. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629b, 1620-f.84v, 85, 86v, 87, 87v, inv.nr.5630, 1624-f.103, 103v, 106v, 107, 107v, 108, inv.nr.5631, inv.nr.1628-f.104, 104v, 107v, 108, 108v, 109. (407, 408, 409, 421, 422, 423, 424, 426)
053. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.8-f.260, 02-06-1658, inv.nr.278v, 08-04-1659, inv.nr.8-f.279, 08-04-1659. (606)
054. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629b, 1620-f.121, inv.nr.5630, 1624-f.153v, inv.nr.5631, inv.nr.1628-f.154v. (599)
055. Protocol van overdr.achten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.7-f.90v, 29-07-1630, inv.nr.8-f.17, 24-09-1645, inv.nr.8-f.260, 02-06-1658, NA Den Haag. (583)
056. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.7-f.22v, 10-01-1629, inv.nr.7-f.90, 29-07-1630, NA Den Haag. (110)
057. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.8-f.260, 02-06-1658, inv.nr.9-f.174, 16-10-1671, NA Den Haag. (140)
058. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.7-f.142v, 03-03-1632, inv.nr.8-f.141v, inv.nr.7-f.304, 25-04-1642, inv.nr.8-f.141v, 09-04-1652, NA Den Haag. (191, 192, 193)
059. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629b, 1620-f.45, inv.nr.5630, 1624-f.54v, inv.nr.5631, inv.nr.1628-f.54v. (217)
060. Hoogheemraadschap van Rijnland (OAR), 1255-1857, Morgenboeken van Lisse, inv.nr. 5629b, 1624-f.54v, inv.nr.5631, inv.nr.1628-f.42v, NA Den Haag, inv.nr.5632, 1644-f. .. . (190)
061. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.23-f.115v, 16-01-1664.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.26-f.316, 03-05-1690.
062. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.24-f.93, 01-05-1669.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.26-f.5, 23-09-1678.
063. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.26-f.159vo, 17-07-1683,
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.29-f.42, 30-10-1714.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.29-f.92v, 27-04-1720.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.31-f.77a, 17-09-1750.
064. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.25-f.85, 11-02-1673.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.28-f.317v, 09-05-1714.
065. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.26-f.7, 03-12-1678.
066. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.36-f.79, 10-07-1784.
067. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.27-f.30v, 28-12-1691.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.29-f.42, 30-10-1714.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.30-f.50v, 18-09-1734.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.30-f.77v, 04-06-1735.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.30-f.210, 23-03-1743.
068. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.31-f.111, 06-05-1752.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.39-f.8, 18-05-1803.
069. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.35-f.23, 03-11-1776.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.39-f.8, 18-05-1803.
070. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.30-f.52, 16-10-1734.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.30-f.210v, 23-03-1743.
071. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.26-f.94rv, 27-12-1681.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.27-f.156v, 17-11-1696.
072. Bonboeken van Leiden, Zuid-Rapenburg, 6615-f.432v, 27-06-1685, Erfgoed Leiden en omstreken.
073. Bonboeken van Leiden, Zuid-Rapenburg, 6615-f.435, 03-11-1689, Erfgoed Leiden en omstreken.
074. Bonboeken van Leiden, Oost-Nieuwland, 6617-f.339v, 27-06-1685, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+6M-f.53, 14-01-1702.
075. Bonboeken van Leiden, Hogewoerd, 6619-f.441v, 27-04-1688, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+7Z-f.156, 07-05-1733.
076. Bonboeken van Leiden, Kerkvierendeel, 6620-f.228v, 28-01-1684, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+5S-f.120, 28-01-1684.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+5V-f.285, 11-08-1685.
077. Bonboeken van Leiden, Gansoorde, 6621-f.373, 31-05-1691, Erfgoed Leiden en omstreken.
078. Bonboeken van Leiden, West-Marendorp-Landzijde, 6624-f.349v, 02-06-1681, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+7Z-f.157, 07-05-1733.
079. Bonboeken van Leiden, West-Marendorp-Landzijde, 6624-f.418, 03-06-1681, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+6L-f.295, 13-09-1701.
080. Bonboeken van Leiden, West-Marendorp-Landzijde, 6624-f.464a, 04-02-1690, Erfgoed Leiden en omstreken.
081. Bonboeken van Leiden, West-Marendorp-Landzijde, 6624-f.549v, 29-05-1681, Erfgoed Leiden en omstreken.
082. Bonboeken van Leiden, West-Marendorp-Landzijde, 6624-f.574, 03-07-1691, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+6M-f.30, 05-01-1702.
083. Bonboeken van Leiden, Oost Marendorp-Landzijde, 6625-f.90, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+6Z-f.133, 17-11-1716.
084. Bonboeken van Leiden, Oost Marendorp-Landzijde, 6625-f.157, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+9L-f.65, 18-02-1762.
085. Bonboeken van Leiden, Oost Marendorp-Landzijde, 6625-f.176, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+6F-f.216, 02-06-1695.
086. Bonboeken van Leiden, Overmare-Landzijde, 6627-f.462, Erfgoed Leiden en omstreken.
087. Bonboeken van Leiden, Overmare-Landzijde, 6627-f.587v, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+6X-f.214, 19-12-1715.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+9F-f.17, 22-01-1757.
088. Bonboeken van Leiden, Overmare-Landzijde, 6627-f.661, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+9L-f.141, 15-05-1762.
089. Bonboeken van Leiden, Nieuwmare, 6628-f.132, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+6O-f.52, 27-11-1705.
090. Bonboeken van Leiden, Nieuwmare, 6628-f.344, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+6F-f.162, 05-05-1695.
091. Bonboeken van Leiden, Nieuwmare, 6628-f.347, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+6F-f.162, 05-05-1695.
092. Bonboeken van Leiden, Hogemors, 6629-f.428, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+5R-f.121, 18-05-1683.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+9L-f.190, 06-11-1762.
093. Bonboeken van Leiden, Hogemors, 6629-f.489v, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+8Y-f.162, 22-02-1752.
094. Bonboeken van Leiden, Hogemors, 6629-f.501, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+5T-f.30, 27-05-1684.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+10H-f.98, 10-05-1778.
095. Bonboeken van Leiden, Hogemors, 6629-f.485av, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+7P-f.141, 02-01-1727.
096. Bonboeken van Leiden, Hogemors, 6629-f.485a, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+7P-f.141, 02-01-1727.
097. Bonboeken van Leiden, Hogemors, 6629-f.485a, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+7P-f.141, 02-01-1727.
098. Bonboeken van Leiden, Hogemors, 6629-f.438, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+5S-f.265, 27-05-1684.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+6J-f.236, 27-05-1699.
099. Bonboeken van Leiden, Hogemors, 6629-f.439v, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+5X-f.190, 12-04-1687.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+7Z-f.158, 07-05-1733.
100. Bonboeken van Leiden, Hogemors, 6629-f.513v, 31-05-1686, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+7X-f.123, 24-01-1732.
101. Bonboeken van Leiden, Hogemors, 6629-f.514, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+7X-f.123, 24-01-1732.
102. Bonboeken van Leiden, Hogemors, 6629-f.518, Erfgoed Leiden en omstreken.
103. Bonboeken van Leiden, Hogemors, 6629-f.524v, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+7Z-f.159, 07-05-1733.
104. Bonboeken van Leiden, Hogemors, 6629-f.528, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+6W-f.45, 16-12-1713.
105. Bonboeken van Leiden, Hogemors, 6629-f.538, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+7P-f.148, 02-01-1727.
106. Bonboeken van Leiden, Hogemors, 6629-f.538v, Erfgoed Leiden en omstreken.
107.
108. Bonboeken van Leiden, Havenbon, 6631-f.364, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+5Y-f.93, 22-05-1687.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+6F-f.149, 04-05-1695.
109. Bonboeken van Leiden, Havenbon, 6631-f.364v, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+5Y-f.93, 22-05-1687.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+6F-f.148, 04-05-1695.
110. Bonboeken van Leiden, Noord-Rijnevest, 6633-f.102v, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+5T-f.52, 28-06-1684.
000. Registers van akten van transport van onroerend goed, 1560-1811 Leiden, inv.nr.67+8A-f.58, 27-10-1733.
111. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.30-f.078v, 24-09-1735.
Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.34-f.70, 15-05-1773, GA Oegstgeest.
112. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.31-f.19, 03-05-1749.
Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.34-f.126, 04-03-1775, GA Oegstgeest.
113. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.31-f.113, 06-05-1752.
Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.31-f.115, 13-05-1752.
Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.34-f.123, 04-03-1775, GA Oegstgeest.

114. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.31-f.213, 17-01-1756.
Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.34-f.121, inv.nr.34-f.122, inv.nr.34-f.125, 04-03-1775, GA Oegstgeest.
115. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.32-f.28, 04-03-1758, inv.nr.34-f.127, 04-03-1775, GA Oegstgeest.
116. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.32-f.40, 26-08-1758, inv.nr.34-f.128, 04-03-1775, inv.nr.35-f.9, 13-04-1776, GA Oegstgeest.
117. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.32-f.126, 13-11-1762, inv.nr.34-f.125, 04-03-1775, GA Oegstgeest.
118. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.33-f.40, 24-01-1767, inv.nr.34-f.129, 04-03-1775, GA Oegstgeest.
119. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.33-f.93, 12-11-1768, inv.nr.33-f.105, 12-08-1769, GA Oegstgeest.
120. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, inv.nr.31-f.096, 15-04-1752, inv.nr.34-f.124, 04-03-1775, GA Oegstgeest.
121. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.21-f.123, 23-03-1768, inv.nr.23-f.39v, 05-04-1774, inv.nr.24-f.9, 20-04-1780, NA Den Haag.
122. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.21-f.131, 23-03-1768, inv.nr.24-f.9, 20-04-1780, NA Den Haag.
123. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijk, inv.nr. 220-f...., 02-04-1793, Erfgoed Leiden.
124. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Noordwijk, inv.nr. 216-f. .., 01-05-1777, inv.nr. 220-f. .., 02-04-1793, Erfgoed Leiden.
125. Oud Notarieel archief Leiden, 1564-1811, inv.nr. 1726-f.15, 19-09-1710, Notaris Pieter Kerkhoven, Erfgoed Leiden en omstreken.
126. Oud Notarieel archief Leiden, 1564-1811, inv.nr. 2037-a.155, Notaris Albertus Kleijnenberg, Erfgoed Leiden en omstreken.

Afbeeldingen:
A. Oud Notarieel archief Leiden, Notaris Jacob Janszn. de Haas, archiefnr. 506, inv.nr. 471, 1638, 27-03-1638, Erfgoed Leiden en omstreken.
B. Kaart mogelijke ligging van bezittingen en huurlanden van Sijmon Huijgenszn. Westgeest te Lisse.
C. Landerijen Lageveense polder te Lisse, C. Westgeest, 2016.
D. Schema IV, C. Westgeest, 2018.
E. DTB Gaarders kopie Zuid Holland; Oegstgeest, Inv.nr.1.IV scan 9, NA Den Haag.
F. Kaart mogelijke ligging van bezittingen van Sijmon Dircxszn. en zijn nakomelingen te Oegstgeest, C. Westgeest, 2003.
G. Trouwregister van het gerecht van Oegstgeest, O.15-f.47, 09-05-1694, NA Den Haag.
H. Notariele akte van 17-09-1710.
I. Trouwregister van het gerecht van Oegstgeest, O.17-f.4, 06-05-1731, NA Den Haag.Westgeest VariafacebooktwitterNiets van deze site mag worden gedupliceerd
danwel gepubliceerd zonder vooraf toestemming van
C. Westgeest.
07-03-19 19:27 -
MMXIX - 2003-2019