\
| | | Namenindex | Statistieken | Beeldbank | Contact |

 
   

homeIJsbrant Sijmonszn. Westgeest
Zoon van Sijmon Huijgenszn. Westgeest & Guiertgen IJsbrantsdr.
Generatie VIII

handtekening van IJsbrant Sijmonsz WestgeestIJsbrant Sijmonszn. Westgeest, geboren omtrent 1620 te Lisse, was in 1688 nog in leven. Bouwman, wonende te Warmond. Gehuwd omstreeks *1645 met Maertge Jans van Rijn, geboren in 16.., overleden op 05-12-1655 te Warmond, dochter van Jan Janszn. Sijmonszn. van Rijn. Op 19-06-1660 koopt IJsbrant seeckere huijsinge, bargh, schuijr, ende molens, van de erven van zijn schoonvader Jan Janszn. Sijmonszn. van Rijn. Hertrouwd omstreeks *1663 met n.n..1 (VIII/016)
Afbeelding rechts: handtekening van IJsbrant Sijmonszn. Westgeest. >

Kinderen van IJsbrant Sijmonszn. Westgeest & Maertge Jansdr. van Rijn:

 1. Maertge IJsbrantsdr. Westgeest, geboren omtrent 1647.2 (IX/017)

 2. Simon IJsbrantszn. Westgeest, geboren omtrent 1649 te Warmond, overleden tussen 1701 en 1703. Wonende aan de Buyrstraat te Warmond. Gehuwd op 01-02-1693 te Warmond met Grietje Corsen van Sonnevelt, geboren in 16.., jongedochter van Voorhout. Hij koopt in 1692 een bouwhuis aan de Buyrstraat te Warmond. Op 16-11-1701 om 19:00 compareerde: Sijmon IJsbrantszn. Westgeest en Grietie Corszn. van Sonnevelt eghte man ende vrouw sijnde den eerste compt. sukelijk van lichaam te bedde leggende en sij tweede compt gesont van lighaame gaande en staande beijde haar verstandt…, Jan Corns Westgeest soon van Cornelis IJsbrantszn. Westgeest sijn broeder ten halven bedden gelijks somma van hondert gulden eens. Grietje hertrouwd op 07-02-1706 te Warmond met Cornelis Gerritszn. de Roode.3 (IX/018)
  B. nr. 16. Een bouwhuijs met stallingen en erf, groot 149 roeden.91
  Gelegen aan de Buijrstraat te Warmond.
  0000-1692 Lourens van Dijcksloot
  1692-1703
  Simon IJsbrantszn. Westgeest
  1703-
  0000 Wed. Simon IJsbrantszn. Westgeest

 3. Trijntje (Catharina) IJsbrantsdr. Westgeest, geboren omtrent 1651 te Warmond, haar overlijden werd aangeven door haar man op 23-07-1698 te Lisse. Wonende te Warmond (*1666-1691) en te Lisse (1691-1698). Gehuwd in 18-02-1691 te Lisse met Jan Dammas Sandvliet, geboren in 16.. e Lisse, overleden omtrent 02-06-1691 te Lisse, weduwnaar van Trijntje Huijgensdr. van der Linden en Trijntje Huijgensdr. van den Bosch. Trijntje hertrouwd op 25-01-1693 te Lisse en voor de kerk op 25-01-1693 te Lisse met Bartholomeus Mattyszn. van Munnikendam, geboren in 16.. te Woubrugge, overleden omtrent 20-11-1704 te Lisse. Bartholomeus hertrouwd op 27-02-1699 te Lisse met Ermpje Huijgensdr. Arkshoek alias Kottiger.4 (IX/019)

 4. Jan IJsbrantszn. Westgeest, geboren omtrent 1653.5 (IX/020)

Kinderen van IJsbrant Sijmonszn. Westgeest & n.n.:

 1. Cornelis IJsbrantszn. Westgeest, geboren omstreeks *1665 te Warmond, jonge man van Warmond, was in 1734 nog in leven. Bouwman, molenaar en schepen van Warmond (<1718-1722), wonende te Warmond (*1660-1722>). Gehuwd op 03-09-1690 te Warmond met Apolonia Jansdr. van Brunswijck, geboren in 16.., jongedochter van Nieuweveen. Op 14-09-1701 compareerde: "Corns Isbrantszn. Westgeest bouwman en Apolonia van Brunswijck eghte man ende vrouw woonende binnen desese vrije heerlijkheijdt weesende hij eerst compt gesondt van lichaam en gaande ende staande en sij tweede compte sukelijk van lichaamen te bedde leggende bijde verstant".6 (IX/021)
 2. Morgenboeken van Warmond, Inv.nr.8147c, 1656, 1660, Inv.nr.8148a, 1672, 1676, 1680, 1688, Hoogheemraadschap Rijland.
Afbeelding: fragment uit het weesboek van Warmond met de vermelding van de leeftijden van Maertgen (omtrent 8 jaar), Simon (omtrent 6 jaar), Trijntje (omtrent 5 jaar) en Jan (omtrent 2 jaar) Westgeest. > 128

Bezittingen en bruiklanden van IJsbrant Sijmonszn. Westgeest te Lisse en Warmond
Lisse
Voor de bezittingen van IJsbrant Sijmonszn. Westgeest te Lisse zie de kaart van Lisse.

Landen in de Lageveense polder te Lisse
E: Land; genaamd de Keutelvenen,
groot 7 morgen 359 roeden.
92
Gekomen van de erven. Huijch Henricxszn. (eigenaar)
<1616-0000 Hendrick Huijgenszn. en
<1616-00000 Cornelis Huijgenszn. (eigenaar)
<1628-0000 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eigenaar)
<1638-1658 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1638-00000 Dirck, IJsbrant en Pieter Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
<1658-1659 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1658-16509 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)

Landen in de Lisserbroek polder te Lisse
I. Land; genaamd de Calfscamp,
groot 2 morgen 5 hond.
93
Gekomen van de erven Huijch Henricxszn. (eigenaar)
<1616-0000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest.
<1616-00000 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1616-00000 Engel Willemszn. en Daniel
<1616-00000 Corneliszn. van der Linden (eigenaar)
<1628-0000 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eigenaar)
<1638-1645 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1638-00000 Dirck, IJsbrant en Pieter Sijmonszn. Westgeest (eigenaar).
<1645-1658 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1616-00000 IJsbrant en Pieter Westgeest (eigenaar)
<1658-1671 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Pieter Westgeest (eigenaar)

Landen in de Roversboek polder te Lisse
J. Land, genaamd de Jacobscamp,
groot omtrent 4 morgen.
94
<1632-0000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eigenaar)
<1638-1642 Dirck, IJsbrant en Pieter Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
<1638-1652 wed. Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eigenaar)

Warmond

A. Een huis, barg, schuur en molen.
Gelegen te Warmond, op de grond van de Heer van Warmond.
95
0000-0000 Jan Jan Sijmonszn. sr.
1660-
0000 IJsbrant Sijmonszn. Westgeest (eigenaar).
0000-0000 Cornelis IJsbrantszn. Westgeest (eigenaar).
1734-
0000 IJsbrant Corneliszn. Westgeest (eigenaar).
In de periode 1658-1688 was IJsbrant Sijmonszn. Westgeest bruiker van verschillende landen te Warmond.96
1656, 1660 De heer van Warmond (eigenaar) 2. h. 00 r.
1656, 1660 Idem 4 h. 00 r.
1660 Idem 6 m. 3 h. 00 r.
1672, 1676, 1680, 1688 Idem 1 h. 68 r.
1672, 1676, 1680 Idem 1 m. 0 h. 74 r.
1672, 1676, 1680, 1688 Idem 5 h. 16 r.
1672, 1676, 1680, 1688 Idem 2 m. 1 h. 04 r.
1672, 1676, 1688 Idem 2 m. 3 h. 32 r.
1688 Idem 4 h. 14 r.
1688 Idem 1 m. 2 h. 97 r.
1688 Idem 5 h. 58 r.
1688 Idem 3 h. 97 r.
1688 Idem 2 h. 83 r.
1688 Idem 2 h. 3 r.
     
1656, 1660, 1672,
1676, 1680, 1688
De Kerck (eigenaar) 2 m. 1 h. 50 r.
1688 Idem 1 m. 1 h. 36 r.
1688 Idem 1 m. 20 r.
     
1660 De heer Verhoog (eigenaar) 1 m. 3 h. 31 r.
1672, 1676, 1680, 1688 Michiel van Rhijn (eigenaar) 1 m. 3 h. 34 r.
     
1676, 1680, 1688 De pastorij van Warmond (eigenaar) 1 m. 1 h. 25 r.
1676, 1688 Idem 1 m. 0 h. 63 r.
     
1656, 1660 Abdij van Leeuwenhorst (eigenaar) 2 m. 0 h. 06 r.
     
1656, 1660, 1672 Eijgen 1 h. 00 r.
1656, 1660 Idem 3 h. 00 r.
     
1688 Erven van de Graaf van Hazerswoude (eigenaar) 1 m. 1 h. 96 r.
1688 IJsbrant Sijmonszn. Westgeest bruiker in het totaal van: 22 m. 4 h. 54 r.

Warmond


Afbeelding: tabel van de nakomelingen van IJsbrant Sijmonszn. Westgeest 129


homeCornelis IJsbrantszn. Westgeest
Zoon van IJsbrant Sijmonszn. Westgeest & n.n.
Generatie IX

handtekening van Cornelis IJsbrantsz WestgeestCornelis IJsbrantszn. Westgeest, geboren omstreeks *1665 te Warmond, jonge man van Warmond, was in 1734 nog in leven. Bouwman, molenaar en schepen van Warmond (<1718-1722), wonende te Warmond (*1660-1722>). Gehuwd op 03-09-1690 te Warmond met Apolonia Jansdr. van Brunswijck, geboren in 16.., jongedochter van Nieuweveen. Op 14-09-1701 compareerde: "Corns Isbrantszn. Westgeest bouwman en Apolonia van Brunswijck eghte man ende vrouw woonende binnen desese vrije heerlijkheijdt weesende hij eerst compt gesondt van lichaam en gaande ende staande en sij tweede compte sukelijk van lichaamen te bedde leggende bijde verstant".6 (IX/021)
Afbeelding rechts: handtekening van Cornelis IJsbrantszn. Westgeest. >

Kinderen van Cornelis IJsbrantszn. Westgeest & Apolonia Jansdr. van Brunswijck:

 1. Jan Corneliszn. Westgeest, geboren omstreeks *1691 te Warmond, was in 1746 nog in leven, overleden voor 20-04-1755. Wonende te Warmond. Gehuwd op 19-05-1715 te Warmond en voor de kerk op 19-05-1715 te Sassenheim met Catharina (Katrijn) Pietersdr. Colijn, geboren in 16.., jonge dochter van Oegstgeest, overleden tussen 30-09-1722 en 18-01-1728. Jan hertrouwd op 18-01-1728 te Warmond en voor de kerk op 18-01-1728 te Sassenheim met Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet, geboren in 16.. te Voorhout, haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Cornelius Janszn. Westgeest op 13-08-1782 te Koudekerk. Fijtje hertrouwd op 20-04-1755 te Voorhout met Sijmon Jacobszn. Paardekoper, weduwnaar van Geertje Willemsdr. de Wit.7 (X/028)

 2. Marijtje Cornelisdr. Westgeest, geboren omstreeks *1694 te Warmond, overleden op 12-07-1742 te Warmond. Wonende in het Oosteinde te Warmond (*1698-1742). Gehuwd op 23-05-1719 te Warmond en voor de kerk op 23-05-1719 te Sassenheim met Willem Ariszn. van der Zon, geboren in 16.., jongeman van Warmond, overleden op 12-02-1742 te Warmond, zoon van Ary Willemszn. van der Zon en Jaepje Leendertsdr. Buitendijk. Bouwman en schepen van Warmond.8 (X/029)

 3. IJsbrant Corneliszn. Westgeest, geboren omtrent 1695 te Warmond, overleden omstreeks omtrent 23-07-1764 te Warmond. Bouwman op no. 17 te Warmond, bij een openbare verkoping na het overlijden van IJsbrant Corneliszn. Westgeest verkochten de erven 21 koeien, 7 kalveren en 2 paarden. Gehuwd op 11-05-1727 te Warmond en voor de kerk op 11-05-1727 te Sassenheim met Marijtje Jacobsdr. (Marietje) van Beeck, geboren in 17.., overleden voor 22-05-1737 te Warmond. In februari 1728 werd testament gemaakt: op heden den eerste februari 1728 verschenen IJsbrant Cornelis Westgeest en Marietje Jacobsdr. van Beeck, echtlieden en alhier woonagtig, den eerste comp gesond van lichaam en geest, gaande en staande, de tweede comparante onpasselijk op een stoel sittende, dog beide haar verstand. IJsbrant hertrouwd op 10-08-1738 te Warmond en voor de kerk op 10-08-1738 te Sassenheim met Cornelia Klaasdr. van der Boog, gedoopt op 18-05-1707 te Wassenaar, was in 1763 nog in leven, dochter van Claes Janszn. van der Boog en Cornelia Cornelisdr. van Leeuwen.9 (X/030)

 4. Antje Cornelisdr. Westgeest, geboren omstreeks *1703 te Warmond, overleden omstreeks 1732. Gehuwd op 29-08-1728 te Warmond en voor de kerk op 29-08-1728 te Sassenheim met Klaas Dirkse van Steijn, geboren in 17.., zijn overlijden werd aangegeven door Cornelis Kortenbos op 24-09-1760 te Voorhout. Klaas hertrouwd op 15-01-1736 te Warmond met Aaltje Jansdr. Polestijn en op 07-05-1747 te Voorhout met Geertje Cornelisdr. Kortenbos.10 (X/031)

Ligging van de bezittingen van Cornelis IJsbrantszn. Westgeest en zijn nakomelingen te Warmond & Sassenheim
Warmond
Cornelis IJsbrantszn. Westgeest

A. Een huis, barg, schuur en molen.
Gelegen op de grond van de Heer van Warmond.
95
0000-0000 Jan Jan Sijmonszn. sr. (eigenaar)
1660-
0000 IJsbrant Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
0000-0000 Cornelis IJsbrantszn. Westgeest (eigenaar)
1734-
0000 IJsbrant Corneliszn. Wesgeest (eigenaar)

C. nr. 40. Een huijs met sijn erve met al wat daar op aard en nagelvast.97
1709-
0000 Cornelis IJsbrantszn. Westgeest (eigenaar)

D. nr. 51. Een partij land, groot 2 morgen 392 roeden.98
Gelegen in de Zwanburgerpolder.

1717-
0000 Cornelis IJsbrantszn. Westgeest (eigenaar)

E. nr. 54. Een partij land, groot 2 morgen 300 roeden.
Gelegen in de Zwanburgerpolder.
99
1717-
0000 Cornelis IJsbrantszn. Westgeest (eigenaar)

1. Een partij land, groot 2 morgen 39 roeden.100
1708 Justius van Warmerhuijsen (eigenaar)
1708 Cornelis IJsbrantszn. Westgeest (bruiker)

2. Een partij land, groot 14 morgen 2 hond 47 roeden.
1708 De heer van Warmond (eigenaar)
1708 Cornelis IJsbrantszn. Westgeest (bruiker)

3. Een partij land, groot 4 morgen 2 hond 59 roeden.
1708 De kerk van Warmond (eigenaar)
1708 Cornelis IJsbrantszn. Westgeest (bruiker)

4. Een partij land, groot 12 morgen 2 hond 52 roeden.
1708 De Abdij (eigenaar)
1708 Cornelis IJsbrantszn. Westgeest (bruiker)

B. Sijmon IJsbrantszn. Westgeest

F. t/m N. IJsbrant Corneliszn. Westgeest


Sassenheim
O. t/m P. Cornelis Janszn. Westgeest

Kaart Warmond
130
 

 

 


homeJan Corneliszn. Westgeest
Zoon van Cornelis IJsbrantszn. Westgeest & Apolonia Jansdr. van Brunswijck
Generatie X

Jan Corneliszn. Westgeest, geboren omstreeks *1691 te Warmond, was in 1746 nog in leven, overleden voor 20-04-1755. Wonende te Warmond. Gehuwd op 19-05-1715 te Warmond en voor de kerk op 19-05-1715 te Sassenheim met Catharina (Katrijn) Pietersdr. Colijn, geboren in 16.., jonge dochter van Oegstgeest, overleden tussen 30-09-1722 en 18-01-1728. Jan hertrouwd op 18-01-1728 te Warmond en voor de kerk op 18-01-1728 te Sassenheim met Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet, geboren in 16.. te Voorhout, haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Cornelius Janszn. Westgeest op 13-08-1782 te Koudekerk. Fijtje hertrouwd op 20-04-1755 te Voorhout met Sijmon Jacobszn. Paardekoper, weduwnaar van Geertje Willemsdr. de Wit.7 (X/028)

Kinderen van Jan Corneliszn. Westgeest & Catharina Pietersdr. Colijn:

 1. Simon Janszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 15-05-1716 te Sassenheim (doopgetuigen waren IJsbrant Corneliszn. Westgeest en Antje Cornelisdr. Westgeest), overleden tussen 15-04-1716 en 28-07-1717.11 (XI/053)

 2. Simon Janszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 29-07-1717 te Sassenheim (doopgetuigen waren IJsbrant Corneliszn. Westgeest en Antje Cornelisdr. Westgeest), overleden tussen 29-07-1717 en 01-03-1729.12 (XI/054)

 3. Petrus Janszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 30-09-1722 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jan Pieterszn. Colijn en Cornelia Klaasdr. van Leeuwen).13 (XI/055)

Kinderen van Jan Corneliszn. Westgeest & Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet:

 1. Simon (Sijmontje) Janszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 01-03-1729 te Sassenheim (doopgetuigen waren Jan Corneliszn. Westgeest en Marijtje Cornelisdr. Westgeest), overleden tussen 01-03-1729 en 14-09-1741.14 (XI/056)

 2. Leonardus (Leendert) Janszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 04-05-1730 te Sassenheim (doopgetuigen waren Klaes Dirkszn. van Steijn en Geertje Leendertsdr.), waarschijnlijk overleden omtrent 14-03-1801 te Leiden. Boerenknecht, wonende aan de Verwerstraat te Leiden (<1766-1792), en aan de Hooglandsekerkgracht te Leiden (1792-1801). Leendert was van 1771 tot 1791 buurtheer van de Boronie Hogeveen te Leiden. "In 1792 meldt Jan van Hasselt, thesaurier van de Baronie Hogeveen dat de heer der gebuurte Leendert Westgeest, boereknegt, per 1 juni is verhuisd naar de Hooglandsekerkgracht". Gehuwd op 16-04-1758 Warmond en voor de kerk op 16-04-1748 te Sassenheim met Maria (Marijtje) Joosten Agthoven, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 20-11-1717 te Zoeterwoude, haar overlijden werd aangegeven door Cors van Rhoon op 05-03-1766 te Warmond, dochter van Joost Joosten Agthoven en Marijtje Leendertsdr. van den Haas. Wonende ten tijde van het huwelijk te Warmond. Leendert hertrouwd op 14-06-1766 te Leiden en voor de kerk op 15-06-1766 te Leiden met Marijtie (Maria) Dirksdr. Brouwer, geboren te Wassenaar, gedoopt op 14-03-1733 te Wassenaar, haar overlijden werd aangegeven door Cors van Rhoon op 03-10-1768 te Warmond, dochter van Dirck Willemszn. Brouwer en Leuntje Lourensdr. Oversloot, weduwe van Ary Santvliet. Leendert hertrouwd op 08-04-1769 te Leiden en voor de kerk op 08-04-1769 te Leiden met Grietje Scheepen, geboren te Rijswijk, gedoopt op 20-01-1732 te Den Haag, dochter van Engel van Schepen en Stijntje van der Kaade.15 (XI/057)

 3. Catharina Jansdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 24-04-1732 te Sassenheim (doopgetuigen waren Jan Pieterszn. Colijn en Maertje Klaes), overleden tussen 24-04-1732 en 28-05-1744.16 (XI/058)

 4. Agatha Jansdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 15-06-1734 te Sassenheim (doopgetuigen waren Dirk Aelbertje en Geertje Leenderts).17 (XI/059)

 5. Apollonia (Pleunte) Jansdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 15-11-1736 te Sassenheim (doopgetuigen waren IJsbrant Corneliszn. Westgeest en Marijtje Cornelisdr. Westgeest), overleden tussen 15-11-1736 en 27-11-1746.18 (XI/060)

 6. Cornelis Janszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 16-08-1738 te Sassenheim, (doopgetuigen waren IJsbrant Corneliszn. Westgeest en Marijtje Cornelisdr. Westgeest), overleden op 05-12-1829 te Leiderdorp. Bouwman, wonende te Sassenheim (1765-1776), Lage Rhijndijk te Koudekerk (1776-1816) en op no. 254 te Leiderdorp (1816-1829). Gehuwd op 13-04-1766 te Voorhout en voor de kerk op 13-04-1766 te Sassenheim met Cornelia Sijmensdr. Paardekoper, geboren te Voorhout, gedoopt op 18-05-1731 te Sassenheim, haar overlijden werd aangegeven door haar man Cornelis Janszn. Westgeest op 16-01-1788 te Koudekerk, dochter van Sijmen Jacobs Paardekoper en Geertje Willemsdr. de Wit.19 (XI/061)

 7. Simon Janszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 14-09-1741 te Sassenheim (doopgetuigen waren IJsbrant Corneliszn. Westgeest en Marijtje Meesen), overleden op 19-08-1806 te Koudekerk, begraven op 21-08-1806 te Koudekerk, Wonende te Sassenheim (1767-1783) en te Lisse (1783-1799>). Gehuwd voor de kerk op 20-11-1768 te Sassenheim met Theodora (Dirkje) Cornelisdr. van der Klugt, geboren te Oegstgeest, (Hogemors), gedoopt op 23-05-1739 te Oegstgeest, haar overleden werd aangegeven door Huyg Raaphorst op 15-04-1791 te Lisse, begraven op 15-04-1791 te Lisse, dochter van Cornelis Abrahamszn. van der Klugt en Trijntie Florisdr. Bourgondien. Simon hertrouwd op 30-04-1797 te Lisse en voor de kerk op 30-04-1797 te Lisse met Maartje Jansdr. Kluit, geboren te Lisse, gedoopt op 06-09-1754 te Lisse, overleden op 01-02-1842 te Warmond. weduwe van Jan Franse Verhees, dochter van Jan Barendszn. van der Kluit en Trijntje Pietersdr. van Duikeren.20 (XI/062)

 8. Catharina (Kaatje) Jansdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 28-05-1744 te Sassenheim (doopgetuigen waren Jan Pieterse en Maertje Klaes), overleden op 10-08-1815 te Woubrugge. Arbeidster, wonende te Esselijkerwoude (Woubrugge) (<1766) en te Hoogmade (1766-1815). Gehuwd voor de kerk op 28-04-1766 te Hoogmade met Cornelius Matthijse van Rijzen, geboren te Hoogmade, gedoopt op 03-01-1739 te Hoogmade, overleden omtrent 21-03-1783 te Hoogmade, begraven op 21-03-1783 te Hoogmade , zoon van Thijs Janszn. van Rijsen en Jannetje Cornelisdr. Spruijt, weduwnaar van Meijnsje Andriessen Sekma.21 (XI/063)

 9. Apollonia (Pleuntje) Jansdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 29-11-1746 te Sassenheim (doopgetuigen waren Leendert Janse en Cornelia Klaes), overleden te Rijpwetering, haar overlijden werd aangegeven door Jan van Greuningen op 16-11-1773 te Alkemade. Wonende te Rijpwetering (<1768-1773). Gehuwd op 02-05-1768 te Alkemade en voor de kerk op 02-05-1768 te Rijpwetering met Nicolaas (Claas) Corneliszn. Dusseldorp, geboren te Rijpwetering, gedoopt op 19-12-1734 te Rijpwetering, overleden te Rijpwetering, zijn overleden werd aangegeven door zijn zoon Cornelis Dusseldorp op 29-01-1800 te Alkemade, zoon van Cornelis Claaszn. Dusseldorp en Maartje Pietersdr. van Stijne, weduwnaar van Jacob Cornelisdr. Borst. Nicolaas hertrouwd op 02-05-1774 te Alkemade met Petronella Crijne Verdel.22 (XI/064)


homeLeonardus Janszn. Westgeest
Zoon van Jan Corneliszn. Westgeest & Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet
Generatie XI

Leonardus Janszn. (Leendert) Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 04-05-1730 te Sassenheim (doopgetuigen waren Klaes Dirkszn. van Steijn en Geertje Leendertsdr.), waarschijnlijk overleden omtrent 14-03-1801 te Leiden. Boerenknecht, melkverkoper, wonende aan de Verwerstraat te Leiden (<1766-1792), en aan de Hooglandsekerkgracht te Leiden (1792-1801). Leendert was van 1771 tot 1791 buurtheer van de Boronie Hogeveen te Leiden. "In 1792 meldt Jan van Hasselt, thesaurier van de Baronie Hogeveen dat de heer der gebuurte Leendert Westgeest, boereknegt, per 1 juni is verhuisd naar de Hooglandsekerkgracht". Gehuwd op 16-04-1758 Warmond en voor de kerk op 16-04-1748 te Sassenheim met Maria (Marijtje) Joosten Agthoven, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 20-11-1717 te Zoeterwoude, haar overlijden werd aangegeven door Cors van Rhoon op 05-03-1766 te Warmond, dochter van Joost Joosten Agthoven en Marijtje Leendertsdr. van den Haas. Wonende ten tijde van het huwelijk te Warmond. Leendert hertrouwd op 14-06-1766 te Leiden en voor de kerk op 15-06-1766 te Leiden met Marijtie (Maria) Dirksdr. Brouwer, geboren te Wassenaar, gedoopt op 14-03-1733 te Wassenaar, haar overlijden werd aangegeven door Cors van Rhoon op 03-10-1768 te Warmond, dochter van Dirck Willemszn. Brouwer en Leuntje Lourensdr. Oversloot, weduwe van Ary Santvliet. Leendert hertrouwd op 08-04-1769 te Leiden en voor de kerk op 08-04-1769 te Leiden met Grietje Scheepen, geboren te Rijswijk, gedoopt op 20-01-1732 te Den Haag, dochter van Engel van Schepen en Stijntje van der Kaade.15 (XI/057)

Kind van Leonardus Janszn. Westgeest & Maria Dirksdr. Brouwer:

 1. Naamloos Westgeest, overleden op 01-10-1768 te Warmond, begraven buiten Leiden. 23(XII/034)

Kind van Leonardus Janszn. Westgeest & Grietje Scheepen:

 1. Maria Leendertsdr. Westgeest, geboren te Leiden, gedoopt op 21-05-1770 te Leiden (doopgetuigen waren Cornelis Janszn. Westgeest en Catharina Jansdr. Westgeest), overleden na de geboorte van haar tweede kind omstreeks 13-06-1795 te Leiden. Wonende aan de Verwerstraat te Leiden (1770-1790>). Gehuwd op 01-05-1790 te Leiden met Huijbert (Hubertus) Gedouw, geboren te Leiden, gedoopt op 03-07-1765 te Leiden, overleden omtrent 02-07-1796 te Leiden, zoon van Huijbert Gedouw en Stephania Blancijn. Persersknegt, wonende op de Oude Vest (<1790->).24 (XII/035)


homeCornelis Janszn. Westgeest
Zoon van Jan Corneliszn. Westgeest & Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet
Generatie XI

handtekening van Cornelis Jansz WestgeestCornelis Janszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 16-08-1738 te Sassenheim, (doopgetuigen waren IJsbrant Corneliszn. Westgeest en Marijtje Cornelisdr. Westgeest), overleden op 05-12-1829 te Leiderdorp. Bouwman, wonende te Sassenheim (1765-1776), Lage Rhijndijk te Koudekerk (1776-1816) en op no. 254 te Leiderdorp (1816-1829). Gehuwd op 13-04-1766 te Voorhout en voor de kerk op 13-04-1766 te Sassenheim met Cornelia Sijmensdr. Paardekoper, geboren te Voorhout, gedoopt op 18-05-1731 te Sassenheim, haar overlijden werd aangegeven door haar man Cornelis Janszn. Westgeest op 16-01-1788 te Koudekerk, dochter van Sijmen Jacobs Paardekoper en Geertje Willemsdr. de Wit.19 (XI/061)
Afbeelding rechts: handtekening van Cornelis Janszn. Westgeest. >

Kinderen van Cornelis Janszn. Westgeest & Cornelia Sijmensdr. Paardekoper:

 1. Gertrudis Cornelisdr. (Geertje) Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 23-02-1767 te Sassenheim (doopgetuigen waren Willem Sijmenszn. Paardekoper en Ariaantje Sijmensdr. Paardekoper, haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 07-10-1774 te Sassenheim.25 (XII/036)

 2. Joannes Corneliszn. (Jan) Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 06-08-1769 te Sassenheim (doopgetuigen waren Leendert Janszn. Westgeest en Catharina Jansdr. Westgeest), overleden op 31-03-1845 te Leiderdorp. Arbeider en landbouwer, wonende aan de Lage Rhijndijk te Koudekerk (1776-1827) en in de Doeswijk te Leiderdorp (1827-1845). Gehuwd op 29-04-1798 te Hazerswoude en voor de kerk op 29-04-1798 te Hazerswoude met Cornelia Corsse Groenewegen, geboren te Hazerswoude, gedoopt op 14-08-1768 te Hazerswoude, overleden op 16-10-1846 te Leiderdorp, dochter van Christianus Janszn. Groenewegen en Maartje Willemsdr. Koole.26 (XII/037)

 3. Sophia Cornelisdr. (Fijtje) Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 06-08-1769 te Sassenheim (doopgetuigen waren Sijmen Janszn. Westgeest en Apolonia Jansdr. Westgeest), overleden op 01-10-1835 te Voorhout. Wonende te Warmond en later op no 12 te Voorhout (<-1835). Gehuwd op 27-02-1791 te Koudekerk en voor de kerk op 27-02-1791 te Koudekerk met Cornelius Hogervorst, geboren te Sassenheim, gedoopt op 14-03-1765 te Sassenheim, waarschijnlijk overleden op 21-01-1814 te Warmond, zoon van Engel Ariszn. Hogervorst en Marijtje Cornelisdr. van Veen. Bouwman.27 (XII/038)

 4. Sijmetje Corneliszn. Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 04-09-1773 te Sassenheim (doopgetuigen waren Jan Gerritze en Aaltje Jacobs van der Spek), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 27-04-1774 te Sassenheim.28 (XII/039)

Bezittingen van Cornelius Janszn. Westgeest te Sassenheim & Koudekerk

Kaart Sassenheim 131

Sassenheim
O. Een woning, als bouwhuijs, schuur, barg, potinge en plantinge met werf, mitsgaders zo weij hooij als teelland, groot 2 morgen, naast de woning gelegen.101
Gelegen aan de Kerklaan te Sassenheim.
0000-1765 Klaas van Duiker (eigenaar)
1765-1776
Cornelis Westgeest (eigenaar)
1776-
0000 Pieter van Velsen (eigenaar)

P. Nog 2 morgen, 3 hont, zowel wij als teelland.
Gelegen aan de Kerklaan te Sassenheim.
102
0000-1765 Klaas van Duiker (eigenaar)
1765-1776
Cornelis Westgeest (eigenaar)
1776-
0000 Pieter van Velsen (eigenaar)

Kouderkerk
1. Een boerenhuizinge, barg, schuur, no 2, staande op de grond van de Hoog Edele Heeren van de Riderschap Holland, gelegen aan de Hondsdijk te Koudekerk.103
0000-1776 Erven Jan Reijerse van der Post (eigenaar)
1776-1816
Cornelis Westgeest (eigenaar)
1816-1826
Jan Westgeest (eigenaar)
1826-
0000 Pieter Reijnaard (eigenaar)

2. Een huijs, barg, en schuur, pootinge en plantinge, no. 1, staande op de grond van de Hoog Edele Heeren van de Riderschap Holland, gelegen aan de Hondsdijk te Koudekerk.104
0000-1776 Erven Jan Reijerse van der Post (eigenaar)
1776-1808
Cornelis Westgeest (eigenaar)
1808-
0000 Dorothea Cornelia Wesselie en consorten (eigenaar)

Kaart Koudekerk 132

3. Een strookje grond gelegen aan den Rijn of jaagpad aan de Hondsdijk onder Kouderkerk, groot 30 roeden.105
0000-1808 Dorothea Cornelia Wesselie en consorten (eigenaar)
1808-1816
Cornelis Westgeest (eigenaar)
1816-1826
Jan Westgeest (eigenaar)
1826-
0000 Pieter Reijnaard (eigenaar)

4. Een partij land, groot 7 morgen, bestaande gedeeltelijk uit het erf, waarop thans de na te melden gettimeren nog staande zijn en gedeeltelijk uit teel en weiland, met het hek, het houtgewas, en de vruchtboomen, daar op aanwezig, gelegen in de Honsdijksche polder onder Koudekerk.106
0000-1820 Pieter Reijnaard en consorten (eigenaar)
1820-1826
Jan Westgeest (eigenaar)
1826-
0000 Pieter Reijnaard (eigenaar)

5. Een partij land, groot omtrent 4 morgen 200 roeden, gelegen in de Hondsdijkse polder.107
0000-1809 Teunis Rodenburg (eigenaar)
1809-1816
Cornelis Westgeest (eigenaar)
1816-1826
Jan Westgeest (eigenaar)
1826-
0000 Pieter Reijnaard (eigenaar)

6. Een perceel wei of hooiland, groot 1 bunder 3 roeden 32 ellen en 30 palmen, gelegen over de Molenwatering in de Hondsdijkse polder te Koudekerk.108
0000-1824 Nicolaas ter Burgh (eigenaar)
1824-1826
Jan Westgeest (eigenaar)
1826-
0000 Pieter Reijnaard (eigenaar)

 

Publieke veiling van 28-04-1828 te Koudekerk
"Ten verzoeke van Jan Westgeest zal overgegaan tot verkoopen van levende have, hooi, bouwers gereedschap, meubelaire en verdere roerende goederen, waaronde noch goude noch zilvere werken of horlogien zijn begrepen."
109

Een vaarkoe Pieter Reijnaard fl. 030,=   Drie agchels manden Arie van der Vlies fl. 00,40
Een vaarkoe Leendert Tas fl. 064,=   Een voetbank en    
Een vaarkoe Pieter Reinaard fl. 045,=   twee schragen Arie Bunnik fl. 00,25
Een vaarkoe Cornelis van Teijlingen fl. 042,=   Een koren agchelen Cornelis van Bemmelen fl. 01,10
Een vaarkoe Frans Verhoek fl. 048,=   Twee gangmelkemmers Cornelis van der Velden fl. 01,40
Een vaarkoe Govert van der Poel fl. 045,=   Twee vliezen deels vloten Jan van Benten fl. 00,80
Een vaarkoe niet verkocht -   Een kaasvat Arie van der Vliet fl. 00,90
Een kalfkoe Jacob Oppelaar fl. 052,=   Een schrobbenet Arie van der Vliet fl. 03,35
Een kalfkoe Leendert Tas fl. 063,=   Twee kaasplanken niet verkocht -
Een kalfkoe Gerrit Bunnik fl. 042,=   Twee kaasplanken Pieter Meijer fl. 05,40
Een kalfkoe Cornelis Onderwater fl. 045,=   Twee kaasplanken Cornelis Westerbeek fl. 05,75
Een blespaard niet verkocht -   Een ladder Hendrik van Bemmel fl. 00,45
Een zwart paard niet verkocht -   Een chacetuig Cornelis van der Velde fl. 07,75
Een varken niet verkocht -   Een haard ijzer Gerrit Bunnik fl. 02,30
Een kalf Arie Bunnik fl. 02,30   Het ter koop aankondigde hooi is niet geveild -
Een speelwagen Jan Ammerlaan fl. 30,00      
        Totaal:   fl. 549,13

Publieke veiling van 08-04-1829 te Koudekerk
"Ten verzoeke van Jan Westgeest, bouwman te Leijderdorp, onder Koudekerk, zal overgaan tot het veroopen van bouwerij gereedschapen en meubelaire goederen, waaronder noch goude noch zilvere werken of horlogien begrepen zijn."
110

Drie schragen Leendert Huisman fl. 00,10   Een bloemhek spiegel,    
Drie schragen Leendert Huisman fl. 00,05   oblie ijzer de heer Kempenaar fl. 00,60
Een weikuip de heer Kempenaar fl. 02,30   Een glazenkast de heer Riemersma fl. 02,50
Een zoutbak Arie Kraan fl. 03,70   Een Fransche cais Reinier Koekkoek fl. 20,00
Een zoutbak de heer Kempernaar fl. 04,10   Een draag berrie Johannes C. Zwanenburg fl. 00,60
Een roomstaar Andries Kraan fl. 00,95   Een kaasvat Abraham Roghe fl. 00,70
Een roomstaar Cornelis van der Wal fl. 03,40   Een kaasvat Leendert Huisman fl. 10,85
Een karrn met toebehoren Kraan fl. 08,00   Een zoutbak de heer Kempenaar fl. 14,50
Een wrinkkuip de heer Kempenaar fl. 03,70   Eenige schotels en    
Een portetobbe Jacobus van der Velden fl. 01,80   broodschop Leendert Huisman fl. 00,05
Twee kaasberries en       Een tang, asschop, etc. Leendert Huisman fl. 02,20
kaasplanken de heer Kempenaar fl. 01,55   Een ketel Cornelis van der Wal fl. 00,80
Een kaaspers de heer Kempenaar fl. 32,00   Een ton en eenig    
Een kaasvat Johannes C. Zwanenburg fl. 00,60   porcelein Pieter Verbij fl. 00,50
Een kaasvat Johannes C. Zwanenburg fl. 00,50   Een klok Cornelis van der Wal fl. 01,00
Een kaasvat Leendert Huisman fl. 01,50   Een ijzeren pot Arie Burggraaf fl. 00,40
Een zakpers de heer Kempenaar fl. 11,00   Een bank, tafel    
Een kaastafel de heer Kempenaar fl. 01,00   en rommeling Arie Burggraag fl. 00,15
Twee mouwen Cornelis Oppelaar fl. 01,50   Een tafel en ramen Cornelis Oppelaar fl. 00,05
Twee mouwen Abraham Roghe fl. 00,80   Een tafel, schilderijen    
Twee mouwen Jacobus Samson fl. 00,50   en twee stoelen. Fijtje Sael fl. 00,60
Twee mouwen Andries Kraan fl. 01,00   Een schaaf bank Reinier Koekkoek fl. 00,70
Twee mouwen Andries Kraan fl. 02,05   Een baktrog Willem van Egmond fl. 01,30
Twee mouwen Cornelis Oppelaar fl. 01,05   Een kasje Reinier Koekkoek fl. 00,15
Twee mouwen Gerrit Bunnik fl. 00,70   Een hang oortafel Johannes C. Zwanenburg fl. 00,30
Twee mouwen Gerrit Dorrepaal fl. 01,40   Een voetbank    
Een roeischuit niet verkocht -   en rommeling Leendert Huisman fl. 00,25
Een boerenwagen niet verkocht -   Een stelletje Leendert Huisman fl. 00,20
Een welketel Leendert Huisman fl. 17,00   Eenige ladders    
Een melkketel Cornelis van der Wal fl. 10,75   en ijzerwerk Reinier Koekkoek fl. 30,00
Een kist niet verkocht -   Een kast Machiel de Lee fl. 01,30
Een bloemhek, mandje,       Een kist Cornelis van der Wal fl. 01,00
oblie ijzer niet verkocht -   Een tortel duiven kooi Reinier Koekkoek fl. 00,70
Een hekje en rooster Andries Kraan fl. 01,05      
            fl. 165,80

homeSimon Janszn. Westgeest
Zoon van Jan Corneliszn. Westgeest & Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet
Generatie XI

handtekening Simon Jansz WestgeestSimon Janszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 14-09-1741 te Sassenheim (doopgetuigen waren IJsbrant Corneliszn. Westgeest en Marijtje Meesen), overleden op 19-08-1806 te Koudekerk, begraven op 21-08-1806 te Koudekerk, Wonende te Sassenheim (1767-1783) en te Lisse (1783-1799>). Gehuwd voor de kerk op 20-11-1768 te Sassenheim met Theodora (Dirkje) Cornelisdr. van der Klugt, geboren te Oegstgeest, (Hogemors), gedoopt op 23-05-1739 te Oegstgeest, haar overleden werd aangegeven door Huyg Raaphorst op 15-04-1791 te Lisse, begraven op 15-04-1791 te Lisse, dochter van Cornelis Abrahamszn. van der Klugt en Trijntie Florisdr. Bourgondien. Simon hertrouwd op 30-04-1797 te Lisse en voor de kerk op 30-04-1797 te Lisse met Maartje Jansdr. Kluit, geboren te Lisse, gedoopt op 06-09-1754 te Lisse, overleden op 01-02-1842 te Warmond. weduwe van Jan Franse Verhees, dochter van Jan Barendszn. van der Kluit en Trijntje Pietersdr. van Duikeren.20 (XI/062)
Afbeelding rechts: handtekening van Simon Janszn. Westgeest. >

Kinderen van Simon Janszn. Westgeest & Theodora Cornelisdr. van der Klugt:

 1. Joannes Sijmonszn. (Jan) Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 04-10-1769 te Sassenheim (doopgetuigen waren Leonardus Janszn. Westgeest en Catharina Jansdr. Westgeest), overleden op 21-11-1823 te Heemstede. Werkman, wonende te Heemstede (-1823).29 (XII/040)

 2. Cornelius Sijmonszn. Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 20-07-1771 te Sassenheim (doopgetuigen waren Lammert van Bourgonje en Aegi van Voort), overleden op 31-12-1843 te Hazerswoude. Arbeider, wonende aan de Hoge Rijndijk te Hazerswoude (<1800-1843). Gehuwd op 02-02-1800 te Hazerswoude en voor de kerk op 02-02-1800 te Hazerswoude met Marigje (Margje) Cornelisdr. Samson, geboren te Aarlanderveen, gedoopt op 10-06-1774 te Aarlanderveen, overleden op 04-08-1857 te Hazerswoude, dochter van Cornelis Samson en Marijtje Jansse Clavestijn. Wonende te Hoogmade (<1848>).30 (XII/041)

 3. Fijtje Sijmonsdr. (Sophia) Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 17-07-1773 te Sassenheim (doopgetuigen waren Cornelis Janszn. Westgeest en Apollonia Jansdr. Westgeest), overleden op 09-04-1840 te Heemstede. Wonende te Heemstede (<1806-1840). Gehuwd op 05-05-1799 te Heemstede en voor de kerk op 05-05-1799 te Berkenrode met Arie (Adrianus) Langeveld, geboren te Noordwijk, gedoopt op 20-01-1775 te Noordwijk, overleden op 21-06-1845 te Warmond, zoon van Leendert Corneliszn. Langeveld en Leuntje Pietersdr. Breda. Arbeider en watermolenaar.31 (XII/042)

 4. Catharina Sijmonsdr. (Trijntje) Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 14-07-1775 te Sassenheim (doopgetuigen waren Teunis van der Lubbe en Dirkje van der Lubbe), overleden op 31-01-1859 te Woubrugge. Zonder beroep, wonende te Woubrugge (1809-1842), Hoogmade (1842-1859). Gehuwd op 30-10-1809 te Woubrugge en voor de kerk op 30-10-1809 te Hoogmade met Jacobus van Wieringen, geboren te Hazerswoude aan de Rijndijk, gedoopt op 05-12-1775 te Hazerswoude, overleden op 25-08-1854 te Hoogmade, zoon van Klaas van Wieringen en Dirkje Ruijgrok. Bouwman beroep.32 (XII/043)

 5. Pleuntje Sijmonsdr. (Apolonia) Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 26-04-1777 te Sassenheim (doopgetuigen waren Klaas Dusseldorp en Pieternelletje Verdel), overleden op 11-06-1857 te Woubrugge. Zonder beroep, wonende Warmond (1799-1820>) en te Hoogmade (<1849-1857). Gehuwd op 27-10-1799 te Warmond met Jacobus (Jacob) Schrama, geboren te Warmond, gedoopt op 13-12-1770 te Sassenheim, overleden op 16-08-1826 te Warmond, zoon van Jan Gerritszn. Schrama en Aaltje Jacobsdr. van der Spek. Arbeider.33 (XII/044)

 6. Simon Sijmonszn. Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 22-04-1779 te Sassenheim (doopgetuigen waren Cornelis Janszn. Westgeest en Cornelia Sijmensdr. Paardekoper), overleden omstreeks juli 1794 te Lisse.34 (XII/045)

 7. Antonius Sijmonszn. (Teuntje) Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 27-03-1782 te Sassenheim (doopgetuigen waren Willem van der Klugt en Trijntje van der Lubbe), zijn overleden werd aangegeven door zijn vader op 17-04-1782 te Sassenheim.35 (XII/046)

 8. Geertje Sijmonsdr. Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 27-03-1782 te Sassenheim (doopgetuigen waren Gerrit Langeveld en Ariaantje Paardekoper), haar overlijden werd aangegeven op 03-04-1782 te Sassenheim.36 (XII/047)

 9. Teuntje Sijmonsdr. Westgeest, geboren te Lisse, gedoopt op 03-09-1783 te Lisse (doopgetuigen waren Willem van der Klugt en Trijntje van der Lubbe), haar overlijden werd aangegeven op 11-09-1783 te Lisse.37 (XII/048)

Kind van Simon Janszn. Westgeest & Maartje Jansdr. Kluit:

 1. Naamloos Westgeest, levenloos geboren omtrent 09-08-1799 te Lisse, aangegeven door de vader op 09-08-1799 te Lisse.38 (XII/049)


homeCornelius Simonszn. Westgeest
Zoon van Simon Janszn. Westgeest & Theodora Cornelisdr. van der Klugt
Generatie XII

handtekening van Cornelius Simonsz WestgeestCornelius Simonszn. Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 20-07-1771 te Sassenheim (doopgetuigen waren Lammert van Bourgonje en Aegi van Voort), overleden op 31-12-1843 te Hazerswoude. Arbeider, wonende aan de Hoge Rijndijk te Hazerswoude (<1800-1843). Gehuwd op 02-02-1800 te Hazerswoude en voor de kerk op 02-02-1800 te Hazerswoude met Marigje (Margje) Cornelisdr. Samson, geboren te Aarlanderveen, gedoopt op 10-06-1774 te Aarlanderveen, overleden op 04-08-1857 te Hazerswoude, dochter van Cornelis Samson en Marijtje Jansse Clavestijn. Wonende te Hoogmade (<1848>).30 (XII/041)
Afbeelding rechts: handtekening van Cornelius Simonszn. Westgeest. >

Kinderen van Cornelius Simonszn. Westgeest & Marigje Cornelisdr. Samson:

 1. Simon Westgeest, gedoopt op 21-04-1800 te Hazerswoude (doopgetuigen waren Ary Langeveld en Fijtje Westgeest), zijn overlijden werd aangeven door zijn moeder op 09-06-1800 te Hazerswoude.39 (XIII/026)

 2. Theodora (Dirkje) Westgeest, gedoopt op 08-01-1802 te Hazerswoude (doopgetuigen waren Jan Sijmenszn. Westgeest en Catharina Sijmensdr. Westgeest), haar overlijden werd aangegeven door haar moeder op 03-06-1802 te Hazerswoude.40 (XIII/027)

 3. Simon Westgeest, gedoopt op 28-02-1803 te Hazerswoude (doopgetuigen waren Jacob Schrama en Pleuntje Westgeest), overleden op 27-08-1826 te Hazerswoude. wonende aan de Hogerijndijk te Hazerswoude.41 (XIII/028)

 4. Cornelius Westgeest, gedoopt op 27-05-1804 te Hazerswoude (doopgetuigen waren Cornelius van Dam en Anna Samson), zijn overlijden werd aangegeven door Jansje van Dam op 07-01-1805 te Hazerswoude.42 (XIII/029)

 5. Maria Westgeest, gedoopt op 16-07-1805 te Hazerwoude (doopgetuigen waren Cornelius van Dam en Anna Samson), overleden op 17-10-1872 te Woubrugge. Met het overlijden van Maria Westgeest op 17-10-1872 was het laatste lid van de Warmondse Westgeest tak overleden. Huisvrouw, dienstmeid bij Pieter Reijnaard in de wijk Achterhoven te Leiderdorp (1827->), Woubrugge (<1835) en te Hoogmade (1835-1872). Maria was analfabeet. Gehuwd op 07-05-1835 te Woubrugge met Jacobus van Rooijen, geboren te Hoogmade, gedoopt op 08-12-1809 te Hoogmade, overleden op 20-02-1848 te Hoogmade, zoon van Jan van Rooyen en Clara Groen in 't Woud. Arbeider. Maria hertrouwd op 13-09-1849 te Hoogmade met Jacobus (Jacob) Spijker, geboren te Heer Jacobswoude (Woubrugge), gedoopt op 12-08-1803 te Hoogmade, overleden op 10-12-1877 te Hoogmade, zoon van Sijmen Dirkszn. Spijker en Anna de Wit, weduwnaar van Cornelia Bos. Arbeider.43 (XIII/030)

 6. Theodorus (Dirk) Westgeest, gedoopt op 14-09-1807 te Hazerswoude (doopgetuigen waren Ary Langeveld en Fijtje Westgeest), overleden op 14-11-1807 te Hazerswoude, begraven op 17-11-1807 te Hazerswoude.44 (XIII/031)

 7. Theodora (Theodora) Westgeest, geboren op 08-04-1811 te Hazerswoude (doopgetuigen waren Jacobus van Wieringen en Catharina Sijmensdr. Westgeest), overleden op 08-01-1863 te Hazerswoude. Meid bij de weduwe Vriezekoop in de wijk Achthoven te Leiderdorp (1832->), aan de Miening te Zoeterwoude (1834-1835), Hazerswoude (1836-1837), Leiden (1838-1840), en in het Dorp te Hazerswoude (1841-1863), Gehuwd op 02-05-1834 te Hazerswoude met Johannes van Meurs, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 22-12-1803 te Zoeterwoude, overleden op 20-11-1875 te Hazerswoude, zoon van Leendert Huijbertszn. van Meurs en Antje Pietersdr. de Swart. Arbeider, slagter er koopman. Johannes hertrouwd op 19-11-1869 te Hazerswoude met Grietje Voskuil, geboren 20-06-1831 te Hazerswoude.45 (XIII/032)

 8. Maartje (Maria) Westgeest, geboren op 12-11-1814 te Hazerswoude, overleden op 11-08-1848 te Hoogmade. Zonder beroep, wonende aan de Hoge Rijndijk te Hazerswoude (1814-1840) en te Hoogmade (1840-1848). Gehuwd op 25-09-1840 te Hazerswoude met Cornelis Kouzijn, geboren op 29-02-1812 te Woubrugge, overleden op 11-09-1867 te Woubrugge, zoon van Hendrik Kouzijn en Anna Kerkvliet. Arbeider, wonende te Hoogmade. Cornelis hertrouwd op 22-11-1848 te Hoogmade met Barbara Moerkerk en op 28-08-1862 te Woubrugge met Aaltje van Leeuwen.46 (XIII/033)
Huurlanden van Cornelius Sijmonszn. Westgeest te Hazerwoude
Hazerswoude
1. Een huis, getekend nr. 78, bestaande uit 4 woningen, 2 schuurtjes, erven, bleekveld en tuin, met daarbij behorende bepoting en beplanting, alles staande en gelegen aan den Hoogen Rijndijk, onder de gemeente Hazerswoude, groot 16 roeden en 38 ellen.

Waarvan het achter woonhuis met een hoekje grond, zijnde tuin en bleekveld verhuurd aan C. Westgeest tot april 1842.
Sectie B. nr. 190 t/m 194.
111
<1842> Cornelis Westgeest (br.)

Kaart Hazerswoude 133


homeIJsbrant Corneliszn. Westgeest
Zoon van Cornelis IJsbrantszn. Westgeest & Apolonia Jansdr. van Brunswijck
Generatie X

IJsbrant Corneliszn. Westgeest, geboren omtrent 1695 te Warmond, overleden omstreeks omtrent 23-07-1764 te Warmond. Bouwman op no. 17 te Warmond, bij een openbare verkoping na het overlijden van IJsbrant Corneliszn. Westgeest verkochten de erven 21 koeien, 7 kalveren en 2 paarden. Gehuwd op 11-05-1727 te Warmond en voor de kerk op 11-05-1727 te Sassenheim met Marijtje Jacobsdr. (Marietje) van Beeck, geboren in 17.., overleden voor 22-05-1737 te Warmond. In februari 1728 werd testament gemaakt: op heden den eerste februari 1728 verschenen IJsbrant Cornelis Westgeest en Marietje Jacobsdr. van Beeck, echtlieden en alhier woonagtig, den eerste comp gesond van lichaam en geest, gaande en staande, de tweede comparante onpasselijk op een stoel sittende, dog beide haar verstand. IJsbrant hertrouwd op 10-08-1738 te Warmond en voor de kerk op 10-08-1738 te Sassenheim met Cornelia Klaasdr. van der Boog, gedoopt op 18-05-1707 te Wassenaar, was in 1763 nog in leven, dochter van Claes Janszn. van der Boog en Cornelia Cornelisdr. van Leeuwen.9 (X/030)

Kinderen van IJsbrant Corneliszn. Westgeest & Marijtje Jacobsdr. van Beeck:

 1. Sijmontje IJsbrantszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 28-01-1729 te Sassenheim (doopgetuigen waren Jan Corneliszn. Westgeest en Marijtje Cornelisdr. Westgeest), mogelijk jong gestorven.47 (XI/065)

 2. Catharina IJsbrantsdr. (Trijntje) Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 07-10-1730 te Sassenheim (doopgetuigen waren Jan Jacobszn. van Beeck en Marijtje Cornelisdr. Westgeest), overleden omtrent 11-12-1772 te Warmond, begraven op 11-12-1772 te Warmond. Wonende te Warmond (1730-1766). Trijntje is ongehuwd gebleven en werd onderhouden door haar zuster Marijtje Westgeest: Wij ondergeschreven Cornelis van Dam en Willem Brauwer beijde van competenten ouderdom, en wonende te Warmond, verklaren bij dezen te rekwisitie van dir het zouden mogen aangaan, waar en waarachtig te zijn dat wij zeer wel gekend hebben Antje Westgeest en Trijntje Westgeest, doghters en kinderen van Ysbrand Westgeest en Cornelia van der Boog, in leeven echtelieden. Dat beijden Antje en Trijntje Westgeest voorts geen kinderen of nakomelingen hebben nagelaten als zijnde ongehuwd gestorven. "Dat Trijntje Westgeest ruijm zeven jaren, en Antje Westgeest ruijm twintig jaren, bijde in het laatste haren levens, om de zelve niet tot last van den armen te doen vervallen gehouden en onderhouden zijn door Marijtje Westgeest en Dirk Hassing, echtelieden''.48 (XI/066)

 3. Apollonia IJsbrantsdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 19-10-1732 te Sassenheim (doopgetuigen waren Jan Corneliszn. Westgeest en Marijtje Cornelisdr. Westgeest), mogelijk jong gestorven.49 (XI/067)

 4. Anna IJsbrantsdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 30-08-1734 te Sassenheim (doopgetuigen waren Klaes Dirkszn. van Steijn en Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet), overleden tussen 30-08-1734 en 03-08-1735.50 (XI/068)

 5. Anna (Antje) IJsbrantsdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 03-08-1735 te Sassenheim (doopgetuigen waren Klaes Dirkszn. van Steijn en Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet), overleden omtrent 14-11-1798 te Warmond, begraven op 4-11-1798 te Warmond. Wonende te Warmond (1735-1798). Antje is ongehuwd gebleven en werd onderhouden door haar zuster Marijtje Westgeest.51 (XI/069)

Kinderen van IJsbrant Corneliszn. Westgeest & Cornelia Claasdr. van der Boog:

 1. Maria IJsbrantsdr. (Marijtje) Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 19-10-1738 te Sassenheim (doopgetuigen waren Arie Pieterszn. en Trijntje IJsbrantsdr.), overleden omtrent 02-03-1802 te Warmond. Wonende te Warmond (1738-1763), Noordwijkerhout (1763-1766) en te Warmond (1766-1802). Gehuwd op 18-04-1762 te Warmond en voor de kerk op 18-04-1762 te Sassenheim met Dirk (Theodorus) Hassink, geboren te Schapen, gedoopt op 11-10-1731 te Schapen (bij Lingen), overleden omtrent 15-10-1784 te Warmond, begraven op 15-10-1784 te Warmond, zoon van Johannes T. Hassink en Catharina n.n.52 (XI/070)

 2. Joannes IJsbrantszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 21-03-1740 te Sassenheim (doopgetuigen waren Klaes Klaesszn. en Eprie Klaesdr.), mogelijk jong gestorven.53 (XI/071)

Bezittingen van IJsbrant Corneliszn. Westgeest te Warmond

A. Een huis, barg, schuur en molen.
Gelegen op de grond van de Heer van Warmond.95
0000-0000 Jan Jan Sijmonszn. sr. (eigenaar)
1660-
0000 IJsbrant Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
0000-0000 Cornelis IJsbrantszn. Westgeest (eigenaar)
1734-
0000 IJsbrant Corneliszn. Westgeest (eigenaar)

F. nr. 16. Een partij land groot, 1 morgen 386 roeden.112
Gelegen in de Zwanburgerpolder.

1738-1765 IJsbrant Corneliszn. Westgeest (eigenaar)
1765-1784
Theodorus Hassink (eigenaar)
1784-1800
xx Marijtje IJsbrantsdr. Westgeest (eigenaar)
1800-1802
Cornelis Hassink (eigenaar)

G. nr. 17. Een partij land, groot 586 roeden.113
Gelegen in de Zwanburgerpolder.

1738-1765 IJsbrant Corneliszn. Westgeest (eigenaar)
1765-1784
Theodorus Hassink (eigenaar)
1784-1800
xx Marijtje IJsbrantsdr. Westgeest (eigenaar)
1800-1802
Cornelis Hassink (eigenaar)

H. nr. 20. Een partij wei of hooiland, groot 1 morgen, 242 roeden.114
Gelegen in de Zwanburgerpolder.
1742-1765 IJsbrant Corneliszn. Westgeest (eigenaar)
1765-1784
Theodorus Hassink (eigenaar)
1784-1800
xx Marijtje IJsbrantsdr. Westgeest (eigenaar)
1800-1802
Cornelis Hassink (eigenaar)

I. nr. 57. Een partij wei of hooiland, groot 2 morgen, 280 roeden.
Gelegen in de Zwanburgerpolder.
115
1743-1765 IJsbrant Corneliszn. Westgeest (eigenaar)
1765-1784
Theodorus Hassink (eigenaar)
1784-1800
xx Marijtje IJsbrantsdr. Westgeest (eigenaar)
1800-1802
Cornelis Hassink (eigenaar)

J. nr. 34. Een bouwhuis met barg, schuur potinge en plantinge, met een partij zowel wei als teelland, groot 1 morgen, 70 roeden.116
Gelegen in het Oosteinde.

1753-1765 IJsbrant Corneliszn. Westgeest (eigenaar)
1765-1784
Theodorus Hassink (eigenaar)
1784-1800
xx Marijtje IJsbrantsdr. Westgeest (eigenaar)
1800-1802
Cornelis Hassink (eigenaar)


K. nr. 35. Een partij zowel wei als teelland, groot 1 morgen, 240 roeden.117
Gelegen in het Oosteinde.

1753-1765 IJsbrant Corneliszn. Westgeest (eigenaar)
1765-1784
Theodorus Hassink (eigenaar)
1784-1800
xx Marijtje IJsbrantsdr. Westgeest (eigenaar)
1800-1802
Cornelis Hassink (eigenaar)

L. nr. 2. Een partij land, groot 2 morgen, 77 roeden.118
Gelegen in de Hofpolder.


Kaart Warmond 134

1761-1765 IJsbrant Corneliszn. Westgeest (eigenaar)
1765-1784
Theodorus Hassink (eigenaar)
1784-1800
xx Marijtje IJsbrantsdr. Westgeest (eigenaar)
1800-1802
Cornelis Hassink (eigenaar)

M. nr. 4. Een weiland, groot 3 morgen, 74 roeden.119
Gelegen in de Hofpolder.

1761-1765 IJsbrant Corneliszn. Westgeest (eigenaar)
1765-1784
Theodorus Hassink (eigenaar)
1784-1800
xx Marijtje IJsbrantsdr. Westgeest (eigenaar)
1800-1802
Cornelis Hassink (eigenaar)

N. nr. 7. Een weiland, groot 3 morgen, 74 roeden.120
Gelegen in de Hofpolder.

1761-1765 IJsbrant Corneliszn. Westgeest (eigenaar)
1765-1784
Theodorus Hassink (eigenaar)
1784-1800
xx Marijtje IJsbrantsdr. Westgeest (eigenaar)
1800-1802
Cornelis Hassink (eigenaar)
Publieke veiling van 25-02-1767 te Warmond
"In het openbaar te doen veijlen ende om gereed geld te verkopen, een parthije kalft koeijen, vaare koeijen, en hokkelingen, mitsgaders twee paarden,, voorders een chais en tuijg, karrewagens, kruijwagens, kaarn, roomstaaren, wring kuijp, portetobbe, kaas en zakpers, kaasvaten, melkmouwen, booter vlooten, bouwvloot, kopere welketel, melkketels, kookketels, waterketel, theeketels, broederpan en beddepan, etc. eeninge komijnde kasen, alsmede beddens, met hun toebehoren, gemaakte mans en vrouwe kleederen lindens en wolle, koper en tin, een slagklok ende het geene verder te voorschijn gebraght sal worden. Nog een koe schouw." 121

Een koe De commissaris Rijssen 31 : 0-- : -   Kannen Cornelis Raaphorst 1 : 06 : -
Een koe Jacobus Langelaan 23 : 0-- : -   Kannen Frans Kruijf - : 02 : -
Een koe Gijsbert van der Pee 51 : 0-- : -   Kopje Gerret van Velsen - : 14 : -
Een koe Willem van Nierop 38 : 0-- : -   Een kuijp Jan Schramade - : 17 : -
Een koe Dirk Gijsen 29 : 0-- : -   Rommel Dirk van der Kort - : 07 : -
Een koe Zacharias van Ginhoven 36 : 0-- : -   Rommel Jacob Steenvoorden 1 : 11 : -
Een koe Jacob Berkheij 30 : 0-- : -   Sakpers Gerret van Velsen 4 : 18 : -
Een koe Reijn van Roon 32 : 0-- : -   Pers opgehouden -
Een koe Willem van Nierop 30 : 0-- : -   Pers Dirk van Leeuwen 6 : 0-- : -
Een koe Leendert Wassenaer 41 : 0-- : -   Schilderij Pieter Vroomesteijn - : 08 : -
Een koe Teunis Bon 48 : 0-- : -   Schilderij Louris Heemskerk - : 13 : -
Een koe Johannes Keijser 42 : 0-- : -   Rommel Bank Capiteijn - : 10 : -
Een koe Gijsbert van der Pee 46 : 0-- : -   Rommel Pieter Voormesteijn - : 10 : -
Een koe afgeslagen -   Spiegel Cornelis Raaphorst - : 16 : -
Een koe Arij van Leeuwen 55 : 0-- : -   Spiegel Dirk Kort - : 13 : -
Een koe Paulus Berkhout 32 : 0-- : -   Spiegel Gerrit van der Bijl - : 04 : -
Een koe Cornelis Raaphorst 43 : 0-- : -   Kopere ketel opgehouden -
Een koe in de schuur opgehouden -   Kopere ketel Cornelis Corse 7 : 11 : -
Een koe in de schuur Paulus van Maastrigt 42 : 0-- : -   Kopere ketel Louris Heemskerk 7 : 10 : -
Een koe in de schuur Arij van Leeuwen 38 : 0-- : -   Kopere ketel Louris Heemskerk 7 : 13 : -
Een koe in de schuur afgeslagen -   2 Kopere ketel opgehouden -
Een koe hokkel Jan van Schie 10 : 0-- : -   2 Kopere ketel Corenelis Corse 6 : 18 : -
Een koe hokkeling Gerrit van Velsen 7 : 0-- : -   Poot ketel Gerret Pel 3 : 16 : -
Een koe hokkeling Barent van der Laan 9 : 0-- : -   Poot ketel Gerret van Velsen - : 16 : -
Een koe hokke Barent van der Laan 7 : 10 : -   Broeden pan Reijnier Fagel 4 : 04 : -
Een koe hokkel, Dirk van Leeuwen 5 : 10 : -   Thee ketel Gijsbert van der Peet 3 : 04 : -
Een koe hokkel, Pieter van den Bos 4 : 0-- : -   Water ketel Gerret Bentveld 3 : 09 : -
Een koe hokkel, IJsbrand van Nes 5 : 10 : -   Bedpan Jan Ketelman - : 16 : -
Een paard Mees Ruijgrok 76 : 0-- : -   Kopere ketel Renier Fagel 1 : 04 : -
Veulen Arij van der Leeu 60 : 0-- : -   Koper goed Frans Pelt - : 17 : -
Hooij Pieter van der Bos 29 : 0-- : -   Koper goed Cornelis van Leeuwen 2 : 0-- : -
Hooij, Cornelis van der Gaag 28 : 0-- : -   Koper goed Pieter Viele 1 : 10 : -
Hooij, De heer van Wassenaar 32 : 0-- : -   Ondersteek ongehouden -
Stroo Jan Stroo 3 : 07 : -   Lepels opgehouden -
Schouw Albert van Lutsenburgh 145 : 0-- : -   Vorken Paul Kimmenae - : 13 : -
Planken opgehouden -   Vlootjes Arij van der Fluijt 1 : 0-- : -
No. 2 Huijbert van der Schie - : 13 : -   Aardewerk Peter Viele - : 10 : -
No. 3 opgehouden -   Aardewerk opgehouden -
No. 4 Dirk van Leeuwen - : 07 : -   Kopergoed Willem de Prie - : 17 : -
No. 5 J. Westerbeek - : 17 : -   Kopergoed Pieter Viele 1 : 0-- : -
No. 6 Casper van Casander 2 : 18 : -   Kopergoed Jacob van Velsen 1 : 10 : -
No. 7 Huijbert van Schie - : 06 : -   2 Vlootjes Gerret van Velsen 1 : 02 : -
No. 8 Frans Knuijf - : 08 : -   Schotels opgehouden -
No. 9 P. Vroomesteijn 2 : 03 : -   Schotels Janse Brederode 1 : 0-- : -
No. 10 opgehouden -   Schotels Huijbert Dirks van Schie - : 08 : -
No. 11 Pieter Droog 1 : 0-- : -   Schotels Huijb van Schie - : 13 : -
No. 12 Cornelis van Dam 1 : 06 : -   Schotels Huijb van Schie - : 07 : -
No. 13 Gerret van der Bijl - : 05 : -   Schotels Huijb van Schie - : 11 : -
No. 14 Peelenaer van Haester - : 18 : -   Schotels Huijb van Schie - : 15 : -
No. 15 Leendert van der Wilk 2 : 03 : -   Fles Gerret van der Bijl - : 14 : -
No. 16 opgehouden -   Boterkoppen Cornelis van Leeuwen 1 : 0-- : -
No. 17 Pieter Starrenburg 1 : 0-- : -   Kannen Gerret van der Bijl - : 05 : -
No. 18 Dam Hensbergen - : 11 : -   Strijkijzers Cornelis Raaphorst 1 : 02 : -
No. 19 IJsbrand van Nes - : 13 : -   Waltjes ? Gerret van der Bijl 1 : 0-- : -
No. 20 Jaco Duijndam Raaphorst 2 : 12 : -   Stelletje Lambert Hulsmeijer 2 : 08 : -
No. 21 opgehouden -   Hengel Teun Bont 1 : 04 : -
No. 22 Frans Knuijf - : 13 : -   Tang en asschop Arij van der Plas - : 14 : -
No. 23 Dirk Kort - : 16 : -   Munnik opgehouden -
No. 24 Gerret van der Bijl 1 : 05 : -   Schragel Gerret van der Bijl - : 02 : -
No. 25 Jan Stroo 1 : 03 : -   Porceleijn Reijnier Fagel - : 16 : -
No. 26 Jan Hendrik Sedemeijer 1 : 05 : -   Porceleijn Gerret van der Bijl 1 : 02 : -
No. 27 Hendrik van Duijker 1 : 10 : -   Porceleijn Frans Pelt 1 : 10 : -
No. 28 Pieter Starrenburg 1 : 10 : -   Porceleijn Jacob de Geus 1 : 02 : -
No. 29 Conelis Raaphorst 1 : 10 : -   Porceleijn Jacob van Velsen 1 : 0-- : -
No. 30 Dirk Kort 6 : 01 : -   Porceleijn Jannetje van Leeuwen 1 : 0-- : -
No. 31 opgehouden -   Porceleijn Cornelis Corse - : 19 : -
No. 32 Barent van der Voort - : 09 : -   Porceleijn Wed. Cornelis Cortenbos 1 : 13 : -
No. 33 Pieter Starrenburg 4 : 02 : -   Tafel opgehouden -
No. 34 Leendert Heemskerk 1 : 02 : -   2 Kasen Poul Kimmenae 1 : 07 : -
No. 35 Willem Outshoorn 2 : 08 : -   2 Kasen Poul Kimmenae 1 : 05 : -
No. 36 Filip Hoogteijlingen 21 : 05 : -   2 Kasen Dirk Thol 1 : 08 : -
No. 37 Hendrik Koelmeijer 9 : 05 : -   2 Kasen Dirk Thol 1 : 05 : -
Een kuijp Brouwer van Valkenburg 6 : 0-- : -   2 Kasen Poul Kimmenae 2 : 08 : -
Tobben Louris Heemskerk 3 : 14 : -   2 Kasen Willem Nierop 2 : 04 : -
Tobben Gerret van Haaster 1 : 02 : -   2 Kasen Dammes Hensbergen 2 : 09 : -
Kaarn Gerret van Haaster 12 : 15 : -   2 Kasen Reijnier Fagel 2 : 0-- : -
Roomstaar Dirk Koenes weduwe - : 15 : -   2 Kasen Reijnier Fagel 1 : 02 : -
Emmer Jacob de Geus 2 : 12 : -   2 Kasen Pieter Starrenburg 1 : 02 : -
Emmer Daniel Westgeest 2 : 16 : -   2 Kasen Jan L. Brederode 1 : 04 : -
Emmer Louris Heemskerk 1 : 03 : -   1 Kuijp met vlees Jan Schramade 2 : 08 : -
Emmer Jacob de Geus 2 : 06 : -   1 Kuijp met vlees Jan Stroo 4 : 06 : -
Emmer Dirk Koenen - : 15 : -   Hammen Isak van Leijden 3 : 0-- : -
Botervloot Maarten van Duijken - : 13 : -   Vlees en spek Pieter Niele 2 : 0-- : -
Botervloot opgehouden -   Vlees en spek Pieter Niele 1 : 07 : -
Botervloot Louris Heemskerk 1 : 02 : -   Een bede Reijnier Fase 8 : 04 : -
Botervoort opgehouden -   1 bed en peuluw Louris Heemskerk 18 : 15 : -
Botervloot Frans Pol - : 17 : -   Dekens Jannetje van Leeuwen 2 : 0-- : -
Botervloot Louirs Heemskerk 1 : 05 : -   Gordijnen Dirk van der Peet 1 : 17 : -
Tobben opgehouden -   Lindegoed Jan Stroo - : 05 : -
Tobben opgehouden -   Schoorsteenkleed Arij Leend. van der Plas - : 02 : -
Sakpers Dirk Koenen weduwe - : 11 : -   Een plaat Bank Capiteijn 3 : 16 : -
Tonnetje Gerret van der Meer - : 15 : -   2 stoelen Arij van der Plas - : 09 : -
Tonnetje Dirk Peek 1 : 06 : -   2 stoelen Jan van Dijk - : 01 : -
Tonnetje Cornelis van Dam - : 15 : -   2 stoelen Dirk Swetsloot - : 03 : -
Tonnetje Dirk Koenen weduwe - : 09 : -   2 stoelen opgehouden -
Tonnetje opgehouden -   Tafel Louw Heemskerk - : 02 : -
Kaasvat opgehouden -   Schoene etc. Dirk Peet - : 17 : -
Kaasvat Dam Hensbergen 1 : 08 : -   Koe kleden Louw Heemskerk 1 : 02 : -
Manden en schalen Jacob van Velsen 1 : 0-- : -   Koe kleden Huijb Dirk van Schie 1 : 02 : -
Planken en berry Gijsbert van der Peet - : 08 : -   Koe kleden Jan van der Zon - : 08 : -
Een ton erwten Gerret van Velsen 1 : 10 : -   Pannen Jan van der Zon 1 : 0-- : -
Een ton erwten Paulus Kimmenae 1 : 02 : -   Zaaghoofd Jan Maas - : 06 : -
Een ton erwten Jan Stroo 1 : 08 : -   Een wan Louris Heemskerk 1 : 0-- : -
Mouwen Louris Heemskerk 1 : 12 : -   Tinnekom Gerret Pel 1 : 06 : -
Mouwen Daniel Westgeest 2 : 09 : -   Poth Jan Stroo - : 02 : -
Mouwen Pieter Vroomesteijn 1 : 08 : -   Rommel opgehouden -
Mouwen Florijs Hooijteijlinge 1 : 02 : -   IJzere pot Cornelis Corse 1 : 07 : -
Mouwen opgehouden -   Lappemand Jannetje van Leeuwen 1 : 0-- : -
Mouwen Florijs Hooijteijlinge - : 18 : -   De slagklok Cornelis Corse 15 : 0-- : -
Mouwen Daniel Westgeest 5 : 06 : -   Een kasje Lambert Hulsmeijer 2 : 15 : -
Mouwen Cornelis van Leeuwen 8 : 0-- : -   Een kasje Pieter Starreburg 2 : 15 : -
Mouwen Pieter Vromesteijn 5 : 12 : -      
Mouwen Pieter van den Berg 5 : 06 : -       26 : 14 : -
Mouwen Pieter van den Berg 3 : 04 : -       532 : 0-- : -
Mouwen Florijs Hoogteijlinge - : 14 : -       581 : 12 : -
Tonnetje boonen Paul Kimmenae 1 : 04 : -       34 : 11 : -
Tonnetje boonen Jan van Dijk - 16 : -       67 : 05 : -
Tonnetje erwten Paul Kimmenae - : 17 : -       67 : 10 : -
Schalen etc. Jan Hinkelman 2 : 14 : -       58 : 01 : -
Jakken Daniel Westgeest 1 : 15 : -       27 : 17 : -
Chaise kussen Florijs Hoogteijlinge 4 : 08 : -       67 : 14 : -
Planken Hendrik van Duijken 1 : 09 : -      
        Totaal:   1.464 : 04 : -

homePieter Sijmonszn. Westgeest
Zoon van Sijmon Huijgenszn. Westgeest & Guiertgen IJsbrantsdr.
Generatie VIII

handtekening van Pieter Sijmonsz WestgeestPieter Sijmonszn. Westgeest, geboren omtrent 1622 te Lisse, overleden tussen 1674 en 1682 te Oegstgeest. Vlasser, wonende te Lisse (1622-ca. 1638), aan de Lagewegh te Oegstgeest (ca. 1638-<1682). Gehuwd omstreeks *1655 met Barbara Arientsdr. van der Voort, geboren in 16.. te Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door haar schoondochter Anna Danielsdr. van Nes op 25-02-1708 te Oegstgeest.54 (VIII/017)
Afbeelding rechts: handtekening van Pieter Sijmonszn. Westgeest. >

Kind van Pieter Sijmonszn. Westgeest & Barbara Arientsdr. van der Voort:

 1. Sijmon Pieterszn. Westgeest, geboren omstreeks *1658, jongeman van Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door Aegie Janse van Nes de huisvrouw van Pieter van Roon op 29-05-1718 te Oegstgeest. Wonende aan de Lagewegh (*1660-1718). Gehuwd op 23-11-1683 te Oegstgeest met Marijtje Ysbrandsdr. van Alckmade, geboren in 16.., jongedochter van Warmond, overleden tussen mei 1685 en 13-01-1692. Hertrouwd op 13-01-1692 te Zoeterwoude met Magdaleentje Jansdr. van der Aa, geboren in 16.., jongedochter van Zoeterwoude, overleden tussen 13-01-1692 en 08-11-1699. Hertrouwd op 08-11-1699 te Oegstgeest met Anna Danielsdr. van Nes, geboren in 16.., jongedochter van Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Pieter Sijmonszn. Westgeest op 06-12-1727 te Oegstgeest, dochter van Daniel Hendrikszn. van Nes en Maartje Cornelisdr. Ham. Ten tijde van het overlijden van Anna Danielsdr. van Nes waren nog maar 3 van de 10 kinderen in leven; te weten Sijmon, Daniel en Arie Westgeest.55 (IX/022)

Bezittingen van Pieter Sijmonszn. Westgeest en zijn nakomelingen te Lisse en Oegstgeest
Lisse
Voor de bezittingen van IJsbrant Sijmonszn. Westgeest te Lisse zie de
kaart van Lisse.

Landen in de Lageveense polder te Lisse
E.
Land; genaamd de Keutelvenen,
groot 7 morgen 359 roeden.
92
Gekomen van de erv. Huijch Henricxszn. (eigenaar)
<1616-0000 Hendrick Huijgenszn. en Cornelis Huijgenszn. (eigenaar)
<1628-0000 Pieter Corneliszn. van der Linden
<1616-00000 en Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eigenaar)
<1638-1658 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1638-00000 Dirck, IJsbrant en Pieter Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
<1658-1659 Pieter Corneliszn. van der Linden
<1616-00000 en Pieter Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)

Landen in de Lisserbroek polder te Lisse
I. Land; genaamd de Calfscamp,
groot 2 morgen, 500 hond.
93

Oegstgeest
4. nr. 36. Een huis met erf en een stuk land groot 1 morgen, 120 roeden.122
Gelegen aan de Achterweg over de Hoogeboom.
0000-1663<Pieter Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
<1682-1708 x Barbara van der Voort (eigenaar)
1708-1718
Sijmon Pieterszn. Westgeest (eigenaar)
1718-1727
xx Anna Danielsdr. van Nes (eigenaar)
1727-1762 Pieter, Daniel & Arie Westgeest (eigenaar)
1762-1772 Daniel Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
1772-1806 Jannetje Willemsdr. van Es (eigenaar)

5. Een stuk teelland, groot 400 roeden, waarvan 100 roeden met elst beplant is.123
Gelegen te Oegstgeest, belend ten W. de Heereweg, ten O. de Lageweg.
0000-1670<Pieter Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
<1682-1708 x
Barbara van der Voort (eigenaar)
1708-1718
Sijmon Pieterszn. Westgeest (eigenaar)
1718-1727
xx Anna Danielsdr. van Nes (eigenaar)
1727-1728 Sijmon Groenendijk (eigenaar)

6. Een stuk weiland, groot 1 morgen, 355 roeden.124
Gelegen tusen de Vaart en de Hofdijk in de oude Hofpolder.
1682-1708 Barbara van der Voort (eig.)
1708-1711
Sijmon Pieterszn. Westgeest (eigenaar)
1711-1723
Cornelis Danielszn. van Nes (eigenaar)

7. Een weiland, groot 2 morgen, 200 roeden.
Gelegen aan 't Pennemakershuisje te Oegstgeest.125
0000-1695 Cornelis Ariszn. van der Voort (eigenaar)
1695-1700 Cornelis Ariszn. van der Voort (eigenaar van 1/2 deel)
1695-1700
Sijmon Pieterszn. Westgeest (eigenaar van 1/2 deel)
1700-1707 Sijmon Pieterszn. Westgeest (eigenaar)
1707-1731 Hendrick van den Bos (eigenaar)
Gekomen van de erven Huijch Henricxszn.
<1616-0000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest
<1616-00000 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1616-00000 Engel Willemszn. en Daniel
<1616-00000 Corneliszn. van der Linden (eigenaar)
<1628-0000 Pieter Corneliszn. van der Linden
<1638-00000 en Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eigenaar)
<1638-1645 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1638-00000 Dirck, IJsbrant en Pieter Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
<1645-1658 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1616-00000 IJsbrant en Pieter Westgeest (eigenaar)
<1658-1671 Pieter Corneliszn. van der Linden
<1616-00000 en Pieter Westgeest (eigenaar)

Landen in de Roversboek polder te Lisse
J. Land, genaamd de Jacobscamp,
groot omtrent 4 morgen.
94
<1632-0000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eigenaar)
<1638-1642 Dirck, IJsbrant en Pieter Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
<1638-1652 wed. Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eigenaar)


Kaart Oegstgeest
135

Oegstgeest II


Afbeelding: tabel van de nakomelingen van Pieter Sijmonszn. Westgeest & Barbara Arisdr. van der Voort 136


homeSijmon Pieterszn. Westgeest
Zoon van Pieter Sijmonszn. Westgeest & Barbara Ariensdr. van der Voort
Generatie IX

handtekening van Sijmon Pietersz WestgeestSijmon Pieterszn. Westgeest, geboren omstreeks *1658, jongeman van Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door Aegie Janse van Nes de huisvrouw van Pieter van Roon op 29-05-1718 te Oegstgeest. Wonende aan de Lagewegh (*1660-1718). Gehuwd op 23-11-1683 te Oegstgeest met Marijtje Ysbrandsdr. van Alckmade, geboren in 16.., jongedochter van Warmond, overleden tussen mei 1685 en 13-01-1692. Hertrouwd op 13-01-1692 te Zoeterwoude met Magdaleentje Jansdr. van der Aa, geboren in 16.., jongedochter van Zoeterwoude, overleden tussen 13-01-1692 en 08-11-1699. Hertrouwd op 08-11-1699 te Oegstgeest met Anna Danielsdr. van Nes, geboren in 16.., jongedochter van Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Pieter Sijmonszn. Westgeest op 06-12-1727 te Oegstgeest, dochter van Daniel Hendrikszn. van Nes en Maartje Cornelisdr. Ham. Ten tijde van het overlijden van Anna Danielsdr. van Nes waren nog maar 3 van de 10 kinderen in leven; te weten Sijmon, Daniel en Arie Westgeest.55 (IX/022)
Afbeelding rechts: handtekening van Sijmon Pieterszn. Westgeest. >

Kinderen van Sijmon Pieterszn. Westgeest & Anna Danielsdr. van Nes:

 1. Pieter Sijmonszn. Westgeest, geboren omstreeks *1700 te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door zijn dochter Marijtje Pietersdr. Westgeest op 12-03-1764 te Oegstgeest. Bouwman, wonende in de Leijdschebuurt 86 te Oegstgeest. In 1749 bestond de veestapel uit 5 koeien. Op 22-03-1755 draagt Pieter Westgeest "seeven koebeesten; twee gebeeterde swart haere koejen, een dito blijk roo koe, een swarte witkop ongebeeterde, een blauw bonte dito, een rood bonte dito en een swart bonte dito". De koeien werden overgedragen aan de weduwe Catharina Elisabeth Rover als voldoening van een schuld wegens 2 jaar landhuur van 6 morgen, 95 roeden in de Pesthuijs polder onder Oegstgeest. In 1762 verkocht Pieter Sijmonszn. Westgeest aan zijn broer Daniel Sijmonszn. Westgeest de helft van een huis gelegen aan de Lagewegh over de Hoogenboom waarvan de wederhelft hem koper is toegekomen. Gehuwd op 07-05-1730 te Oegstgeest en voor de kerk op 07-05-1730 te Oegstgeest met Maria Jansdr. van Leent, gedoopt op 19-12-1707 te Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 18-08-1731 te Oegstgeest. Wonende te Oestgeest. Pieter hertrouwd op 04-05-1732 te Oegstgeest en voor de kerk op 04-05-1732 te Oegstgeest met Leuntje Jansdr. van Egmond, geboren in 17.., jongedochter, was in 1759 nog in leven. Wonende te Leijderdorp (Leiderdorp).56 (X/032)

 2. Daniel Sijmonszn. Westgeest, geboren omstreeks *1702 te Oegstgeest, overleden op 12-01-1772 te Oegstgeest zijn overlijden werd aangegeven door Sijmon Raemsveld op 13-01-1772 te Oegstgeest, begraven op 13-01-1772 te Oegstgeest. Daggelder, wonende aan de Lagewegh 46 te Oegstgeest (1702-1772). In 1749 bestond de veestapel uit 2 vaarzen. In 1772 verkocht Leendert Kerkvliet namens zijn aangehuwde schoonmoeder en aangehuwde zuster voor een bedrag van fl. 700,= een huis aan de Achterweg over de Hogeboom. Gehuwd op 20-05-1731 te Oegstgeest en voor de kerk op 20-05-1731 te Oegstgeest met Ariaantje Jansdr. van Tol, geboren in 17.., jongedochter wonende onder Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door haar schoonzoon Leendert Pieterszn. Kerkvliet op 09-10-1775 te Lisse, begraven op 11-10-1775 te Lisse.57 (X/033)

 3. Magdalena Sijmonsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 28-06-1704 aan de Kuipersteeg te Leiden (doopgetuige was Marijtje van der Aa), haar overlijden werd aangegeven op 11-09-1704 te Oegstgeest.58 (X/034)

 4. Adrianus Sijmonszn. (Arie) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 02-04-1706 aan de Kuiperssteeg te Leiden (doopgetuigen waren Dirk Sijmonszn. Westgeest en Maria Jansdr. van Nes), zijn overlijden werd aangegeven op 08-04-1706 te Oegstgeest.59 (X/035)

 5. Magdalena Sijmonsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 02-04-1706 aan de Kuiperssteeg te Leiden (doopgetuigen waren Cornelis Arisse van der Smal en Diverti Willems), haar overlijden werd aangegeven op 08-04-1706 te Oegstgeest.60 (X/036)

 6. Naamloos Westgeest, levenloos geboren op 12-04-1707 te Oegstgeest, aangegeven door de vader op 16-04-1707 te Oegstgeest.61 (X/037)

 7. Naamloos Westgeest, levenloos geboren op 13-04-1707 te Oegstgeest, aangegeven door de vader op 16-04-1707 te Oegstgeest.62 (X/038)

 8. Adrianus Sijmonszn. (Arie) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 04-05-1708 aan de Kuiperssteeg te Leiden (doopgetuigen waren Theunis Trompet en Maria Jansdr. van der Aa), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vrouw op 15-05-1759 te Oegstgeest. Wonende aan de Lagewegh te Oegstgeest (1708-1759). Gehuwd op 20-04-1755 te Oegstgeest en voor de kerk op 20-04-1755 te Oegstgeest met Dirkje Cornelis van Heycoop, geboren in 17.., weduwe van Jan Janse van der Voort.63 (X/039)

 9. Naamloos Westgeest, geboren voor 26-05-1710 te Oegstgeest, het overlijden werd aangegeven op 26-05-1710 te Oegstgeest.64 (X/040)

 10. Naamloos Westgeest, geboren voor 07-06-1710 te Oegstgeest, het overlijden werd aangegeven op 07-06-1710 te Oegstgeest.65 (X/041)

Bezittingen van Sijmon Pieterszn. Westgeest te Oegstgeest
4. nr. 36. Een huis met erf en een stuk land groot 1 morgen, 120 roeden.122
Gelegen aan de Achterweg over de Hoogeboom.
0000-1663<Pieter Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
<1682-1708 x Barbara van der Voort (eigenaar)
1708-1718
Sijmon Pieterszn. Westgeest (eigenaar)
1718-1727
xx Anna Danielsdr. van Nes (eigenaar)
1727-1762
Pieter, Daniel & Arie Westgeest (eigenaar)
1762-1772 Daniel Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
1772-1806 Jannetje Willemsdr. van Es
(eigenaar)

5. Een stuk teelland, groot 400 roeden, waarvan 100 roeden. met elst beplant is.123
Gelegen te Oegstgeest, belend ten W. de Heereweg, ten O. de Lageweg.
0000-1670<Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.)
<1682-1708 x
Barbara van der Voort (eigenaar)
1708-1718
Sijmon Pieterszn. Westgeest (eigenaar)
1718-1727
xx Anna Danielsdr. van Nes (eigenaar)
1727-1728 Sijmon Groenendijk (eigenaar)

6. Een stuk weiland, groot 1 morgen, 355 roeden.
Gelegen tusen de Vaart en de Hofdijk in de oude Hofpolder.
124
1682-1708
Barbara Arisdr. van der Voort (eigenaar)
1708-1711
Sijmon Pieterszn. Westgeest (eigenaar)
1711-1723
Cornelis Danielszn. van Nes (eigenaar)

7. Een weiland, groot 2 morgen 200 roeden.
Gelegen aan 't Pennemakershuisje te Oegstgeest.125
0000-1695 Cornelis Ariszn. van der Voort (eigenaar)
1695-1700 Cornelis Ariszn. van der Voort (eigeaar van 1/2 deel)
1695-1700 Sijmon Pieterszn. Westgeest (eigemaar van 1/2 deel)
1700-1707 Sijmon Pieterszn. Westgeest (eigenaar)
1707-1731 Hendrick van den Bos (eigenaar)


Afbeelding rechts >: ''Eerstelijk een hegt, sterk en wel doortimmert huijs met sijn erven, staande ende gelegen onder de vrije heerlijkheijd van Oegstgeest, tegen over de hofstede genaamt den Hogenboom, voorzien met een schoone kamer, kelder en verscheijde andere vertrekken, welk huis in twee verscheijde partijen kan bewoont werden, waarinne lange jaren met goet succes de vlasnering gedaan is, en nog gedaan kan werden, als hebbende daar toe een vlasoven en een Kaagberg daaraan en solders om seventig a tagtig voet vlas te laten, mitsgaders een stal voor ontrent tien a twaalf koeijen, en een fraaie tuijn met kostelijk vruchtdragende boomen, groot drie honderd roeden, dog bij den hoop en sonder maat als de maat met de voet stotenden bij desen...'' 137

homePieter Sijmonszn. Westgeest
Zoon van Sijmon Pieterszn. Westgeest & Anna Danielsdr. van Nes
Generatie X

handtekening van Pieter Sijmonsz WestgeestPieter Sijmonszn. Westgeest, geboren omstreeks *1700 te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door zijn dochter Marijtje Pietersdr. Westgeest op 12-03-1764 te Oegstgeest. Bouwman, wonende in de Leijdschebuurt 86 te Oegstgeest. In 1749 bestond de veestapel uit 5 koeien. Op 22-03-1755 draagt Pieter Westgeest "seeven koebeesten; twee gebeeterde swart haere koejen, een dito blijk roo koe, een swarte witkop ongebeeterde, een blauw bonte dito, een rood bonte dito en een swart bonte dito". De koeien werden overgedragen aan de weduwe Catharina Elisabeth Rover als voldoening van een schuld wegens 2 jaar landhuur van 6 morgen, 95 roeden in de Pesthuijs polder onder Oegstgeest. In 1762 verkocht Pieter Sijmonszn. Westgeest aan zijn broer Daniel Sijmonszn. Westgeest de helft van een huis gelegen aan de Lagewegh over de Hoogenboom waarvan de wederhelft hem koper is toegekomen. Gehuwd op 07-05-1730 te Oegstgeest en voor de kerk op 07-05-1730 te Oegstgeest met Maria Jansdr. van Leent, gedoopt op 19-12-1707 te Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 18-08-1731 te Oegstgeest. Wonende te Oestgeest. Pieter hertrouwd op 04-05-1732 te Oegstgeest en voor de kerk op 04-05-1732 te Oegstgeest met Leuntje Jansdr. van Egmond, geboren in 17.., jongedochter, was in 1759 nog in leven. Wonende te Leijderdorp (Leiderdorp).56 (X/032)
Afbeelding rechts: handtekening van Pieter Sijmonszn. Westgeest. >

Kind van Pieter Sijmonszn. Westgeest & Maria Jansdr. van Leent:

 1. Maria Pietersdr. (Marijtje) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 16-08-1731 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Elisabeth de Bruin en Joost van Lint), haar overlijden werd aangegeven door haar zwager David Munnikendam op 30-03-1776 te Sassenheim. Wonende aan de Haarlemmerstraat te Leiden (<1759->), Leiden (1759-1765) en aan de Groenesteeg te Oegstgeest. Gehuwd op 10-11-1759 te Leiden met Reinerus (Reinier) Pieterszn. Staats, geboren te Utrecht gedoopt op 20-10-1732 te Utrecht, zijn overlijden werd aangegeven door Jan van der Voort op 25-09-1800 te Oegstgeest, begraven op 25-09-1800 te Oegstgeest, zoon van Pieter Staats en en Maria Pennekamp. Warmoeziersknecht, wonende in de tweede Groensteegh. (<1759->). (XI/072) 66

Kinderen van Pieter Sijmonszn. Westgeest & Leuntje Jansdr. van Egmond:

 1. Simon Pieterszn. (Sijmon) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 29-03-1734 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Daniel Sijmonszn. Westgeest en Neeltje de Winter), zijn overlijden werd aangegeven door Willem de Prie op 21-12-1786 te Oegstgeest, begraven op 21-12-1786 te Oegstgeest. Wonende aan de Lagewegh te Oegstgeest (1767-1786). Gehuwd op 24-05-1767 te Oegstgeest en voor de kerk op 24-05-1767 te Oegstgeest met Mijnsie (Mensje) Cornelisdr. Langeveld, geboren te Noordwijk, gedoopt op 05-07-1735 te Noordwijk, haar overlijden werd aangegeven door Willem de Prie op 11-03-1778 te Oegstgeest, begraven op 11-03-1778 te Oegstgeest. Simon hertrouwd op 14-06-1778 te Oegstgeest en voor de kerk op 14-06-1778 te Oegstgeest met Neeltie (Neeltje) Gijsse van der Meer, geboren te Wassenaar, gedoopt op 27-06-1739 te Wassenaar, dochter van Gijsbert Pieterszn. van der Meer en Cornelia Pietersdr. de Winter.67 (XI/073)

 2. Cornelius Pieterszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 22-12-1735 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Teunis van Egmond en Marijtie Hendriks van der Hoorn), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 05-05-1753 te Oegstgeest.68 (XI/074)

 3. Anna Pietersdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 27-05-1737 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Adrianus Sijmonszn. Westgeest en Ariaantje Jansdr. van Tol), haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 05-06-1737 te Oegstgeest.69 (XI/075)

 4. Anna Pietersdr. (Antje) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 03-06-1738 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Adrianus Sijmonszn. Westgeest en Ariaantje Jansdr. van Tol), overleden op 28-09-1822 te Lisse. Wonende te Lisse. Gehuwd op 10-04-1768 te Warmond en voor de kerk op 10-04-1768 te Sassenheim met David Michielszn. Munnikendam, geboren te Lisse, gedoopt op 13-11-1743 te Lisse, zijn overlijden werd aangegeven door Jan Pieterse Langeveld op 25-06-1805 te Lisse, begraven op 25-06-1805 te Lisse, zoon van Michiel Michielszn. van Munnikendam en Pieternel Davidsdr.70 (XI/076)

 5. Agatha Pietersdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 05-07-1739 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Rochus Dirkszn. Westgeest en Jannetie van Steijn), haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 20-07-1739 te Oegstgeest.71 (XI/077)

 6. Agatha Pietersdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 01-02-1741 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Rochus Dirkszn. Westgeest en Jannetie van Steijn), haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 01-04-1741 te Oegstgeest.72 (XI/078)

 7. Agatha Pietersdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 17-04-1742 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Rochus Dirkszn. Westgeest, en Ariaantie Raemsvelt in plaats van Elisabeth van Leent), haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 15-01-1744 te Oegstgeest.73 (XI/079)

 8. Maria Pietersdr. (Marijtje) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 27-11-1743 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Hendrik van Egmond en Maria van Egmond), haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 30-11-1743 te Oegstgeest.74 (XI/080)

 9. Joannes Pieterszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 03-02-1745 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jan van Egmond en Marijtie van Egmond), zijn waarschijnlijk overlijden werd aangegeven door zijn vader op 19-02-1745 te Oegstgeest.75 (XI/081)

 10. Agatha Pietersdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 03-02-1745 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Rochus Dirkszn. Westgeest en Ariaantie Raamsvelt), haar waarschijnlijk overlijden werd aangegeven door haar broer Sijmon Pieterszn. Westgeest op 11-11-1771 te Oegstgeest, begraven op 11-11-1771 te Oegstgeest.76 (XI/082)

 11. Aleidis Pieterszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 03-05-1746 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Joannes Teuniszn. van Egmont en Maria Cornelisdr. Ruijg), zijn mogelijk overlijden werd aangeven door zijn vader op 17-06-1754 te Oegstgeest.77 (XI/083)

 12. Joanna Pietersdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op ..-07-1748 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jan Teuniszn. van Egmond en Marijtie van Hoorn), haar waarschijnlijk overlijden werd aangegeven door haar vader op 29-07-1748 te Oegstgeest.78 (XI/084)

 13. Joanna Pietersdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 28-03-1751 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jan van Egmond en Marijtie van Egmond), haar waarschijnlijk overlijden werd aangegeven door haar vader op 23-06-1751 te Oegstgeest.79 (XI/085)

Bezittingen van Pieter, Daniel & Arie Sijmonszn. Westgeest te Oegstgeest
4. nr. 36. Een huis met erf en een stuk land groot 1 morgen, 120 roeden.122
Gelegen aan de Achterweg over de Hoogeboom.
00000-1663<Pieter Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
<1682-1708 x Barbara Arisdr. van der Voort (eigenaar)
01708-1718 Sijmon Pieterszn. Westgeest (eigenaar)
01718-1727 xx Anna Danielsdr. van Nes (eigenaar)
  1727-1762 Pieter, Daniel & Arie Westgeest (eigenaar)
1762-1772
Daniel Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
1772-1806 Jannetje Willemsdr. van Es (eigenaar)

8. Land, groot 6 morgen 95 roeden.
Gelegen in de Pesthuijspolder onder Oegstgeest
.126
1753, 1754 Weduwe Burgemeester Hoogeveen (eigenaar)
1753, 1754 Pieter Sijmonszn. Westgeest (bruiker)

Verkoop van vee op 22-03-1755
"Pieter Westgeest woonende onder de heerlijkheijt van Oegstgeest, de welke verklaerde verkogt te hebben ende mitsdien in vollen vrijen eijgendom te transporteeren en over te geeven bij deesen aan ende ten behoeven van de wel. Ed. Geb. Vrouwe Catharina Elisabeth Rover weduwe en boedelhoudster van wijlen de wel Ed. Gestrer. Heeren Mr. Adriaen van Hoogeveen ..., ofte haer ed. regt ter deesen verkrijgende de seeven naar gemelte koebeesten."
127

Twee gebeeterde swart haere koejen     Een rood bonte ongebeeterde  
Een gebeertrede blijk roo koe     Een swart bonte ongebeeterde  
Een swarte witkop ongebeeterde      
Een lauw bonte ongebeeterde         fl. 306,=

homeSimon Pieterszn. Westgeest
Zoon van Pieter Sijmonszn. Westgeest & Leuntje Jansdr. van Egmont
Generatie XI

handtekening van Simon Pietersz WestgeestSimon (Sijmon) Pieterszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 29-03-1734 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Daniel Sijmonszn. Westgeest en Neeltje de Winter), zijn overlijden werd aangegeven door Willem de Prie op 21-12-1786 te Oegstgeest, begraven op 21-12-1786 te Oegstgeest. Wonende aan de Lagewegh te Oegstgeest (1767-1786). Gehuwd op 24-05-1767 te Oegstgeest en voor de kerk op 24-05-1767 te Oegstgeest met Mijnsie (Mensje) Cornelisdr. Langeveld, geboren te Noordwijk, gedoopt op 05-07-1735 te Noordwijk, haar overlijden werd aangegeven door Willem de Prie op 11-03-1778 te Oegstgeest, begraven op 11-03-1778 te Oegstgeest. Simon hertrouwd op 14-06-1778 te Oegstgeest en voor de kerk op 14-06-1778 te Oegstgeest met Neeltie (Neeltje) Gijsse van der Meer, geboren te Wassenaar, gedoopt op 27-06-1739 te Wassenaar, dochter van Gijsbert Pieterszn. van der Meer en Cornelia Pietersdr. de Winter.67 (XI/073)
Afbeelding rechts: handtekening van Sijmon Pieterszn. Westgeest. >

Kinderen van Simon Pieterszn. Westgeest & Mensje Cornelisdr. Langeveld:

 1. Pieter (Petrus) Simonszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 13-07-1768 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Theodorus Rochuszn. Westgeest en Leuntie van Egmont), overleden op 05-06-1846 te Wassenaar. Wonende aan de Lagewegh te Oegstgeest (1768-) en aan de Paapweg 35 te Wassenaar (<1805-1846). Gehuwd op 05-05-1805 te Wassenaar en voor de kerk op 05-05-1805 te Wassenaar met Helena den Hollander, geboren te Wassenaar, gedoopt op 12-03-1772 te Wassenaar, overleden op 07-12-1833 te Wassenaar, dochter van Hermanus den Hollander en Maria van der Voort.80 (XII/050)

 2. Aaltje Simonsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 25-03-1770 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Cornelis Langeveld en Marijtje Cornelisse Langeveld), haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 12-04-1770 te Oegstgeest, begraven op 12-04-1770 te Oegstgeest.81 (XII/051)

 3. Aaltje (Alida) Simonsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 20-11-1772 te Oegstgeest, (doopgetuigen waren Cornelis Langeveld en Marijtje Cornelisdr. van Zuilen), overleden op 11-09-1833 te Voorschoten. Wonende te Wassenaar (<1804-1814>) en later op no. 164 te Voorschoten. Gehuwd op 13-05-1804 te Wassenaar en voor de kerk op 13-05-1804 te Wassenaar met Antoni (Antonius) van der Zeyde, geboren te Voorburg, gedoopt 17-04-1774 te Voorburg, overleden op 22-04-1859 te Voorschoten, zoon van Cornelis Leendertszn. van der Seyden en Anna Maria Hermans Holleman. Arbeider en Landbouwer.82 (XII/052)

 4. Apolonia (Leuntje) Simonsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 24-06-1775 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jannetje van Es namens David Michielszn. Munnikendam en Antje Pieterse Westgeest), overleden op 01-08-1819 te Lisse. Bouwvrouw, wonende te Lisse. Gehuwd op 13-03-1803 te Lisse en voor de kerk op 13-03-1803 te Lisse met Cornelis Louriszn. Schrama, geboren te Lisse, gedoopt op 15-02-1777 te Lisse, overleden op 12-01-1850 te Voorhout, zoon van Louris Corneliszn. Schrama en Trijntje Janse van den Haas. Bouwman. Cornelis hertrouwd op 24-10-1819 te Lisse met Cornelia Slootbeek.83 (XII/053)

 5. Aegje (Aagje) Simonsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 02-03-1778 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jannnetje van Es namens David Giele Munnikendam en Antje Pieterse Westgeest), haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 16-07-1778 te Oegstgeest, begraven op 16-07-1778 te Oegstgeest.84 (XII/054)

 6. Cornelius Simonszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 02-03-1778 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Leendert Corneliszn. Langeveld, Pleuntje Pieterse Breda en Antje Christiaans Noordover), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 24-12-1778 te Oegstgeest, begraven op 24-12-1778 te Oegstgeest.85 (XII/055)


homeDaniel Sijmonszn. Westgeest
Zoon van Sijmon Pieterszn. Westgeest & Anna Danielsdr. van Nes
Generatie X

handtekening van Daniel Sijmonsz WestgeestDaniel Sijmonszn. Westgeest, geboren omstreeks *1702 te Oegstgeest, overleden op 12-01-1772 te Oegstgeest zijn overlijden werd aangegeven door Sijmon Raemsveld op 13-01-1772 te Oegstgeest, begraven op 13-01-1772 te Oegstgeest. Daggelder, wonende aan de Lagewegh 46 te Oegstgeest (1702-1772). In 1749 bestond de veestapel uit 2 vaarzen. In 1772 verkocht Leendert Kerkvliet namens zijn aangehuwde schoonmoeder en aangehuwde zuster voor een bedrag van fl. 700,= een huis aan de Achterweg over de Hogeboom. Gehuwd op 20-05-1731 te Oegstgeest en voor de kerk op 20-05-1731 te Oegstgeest met Ariaantje Jansdr. van Tol, geboren in 17.., jongedochter wonende onder Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door haar schoonzoon Leendert Pieterszn. Kerkvliet op 09-10-1775 te Lisse, begraven op 11-10-1775 te Lisse.57 (X/033)
Afbeelding rechts: handtekening van Daniel Sijmonszn. Westgeest. >

Kinderen van Daniel Sijmonszn. Westgeest & Ariaantje Jansdr. van Tol:

 1. Naamloos Westgeest, geboren op 17-04-1732 te Oegstgeest, aangegeven door de vroedvrouw op 19-04-1732 te Oegstgeest.86 (XI/086)

 2. Naamloos Westgeest, geboren voor 11-02-1735 te Oegstgeest, het overlijden werd aangegeven door de vader op 11-02-1735 te Oegstgeest.87 (XI/087)

 3. Naamloos Westgeest, geboren voor 28-06-1735 te Oegstgeest, het overlijden werd aangegeven door de vader op 28-06-1735 te Oegstgeest.88 (XI/088)

 4. Anna (Antje) Danielsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 28-05-1737 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Pieter Sijmonszn. Westgeest en Neeltje Jansdr. van Nes), haar overlijden werd aangegeven door Lijsje de Hoog op 05-12-1772 te Oegstgeest, begraven op 01-12-1772 te Oegsgeest. Wonende te Alphenhoorn (1762-1772) en te Oegstgeest (1772-1772). Gehuwd op 25-04-1762 te Zoeterwoude met Balduinus (Bouwe) Janszn. van Oosten, geboren te Valkenburg, gedoopt op 20-03-1733 te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door Maarten Trimp op 30-08-1771 te Alphen, begraven op 02-09-1771 te Alphen, zoon van Jan Bouwe van Oosten en Pieternelletje Gerritsdr. Duijndam).89 (XI/089)

 5. Elisabetha (Lijsje) Danielsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 07-03-1739 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jacob Ruijgrock en Trijntie Ruijgrock), haar overlijden werd aangegeven door haar man op 17-02-1780 te Lisse, begraven op 18-02-1780 te Lisse. Wonende te Lisse. Gehuwd op 15-06-1766 te Lisse en voor de kerk op 15-06-1766 te Lisse met Leonardus (Leendert) Pieterszn. Kerkvliet, geboren te Voorhout, gedoopt op 23-11-1731 te Sassenheim, zijn overlijden werd aangegeven door zijn broer Pieter Kerkvliet op 24-05-1784 te Lisse, begraven op 25-05-1784 te Lisse, zoon van Pieter Ariszn. Kerkvliet en Trijntie Pieters Warmont.90 (XI/090)

Bezittingen van Daniel Sijmonszn. Westgeest te Oegstgeest
4. nr. 36. Een huis met erf en een stuk land groot 1 morgen 120 roeden.122
Gelegen aan de Achterweg over de Hoogeboom.
0000-1663<Pieter Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
<1682-1708 x Barbara van der Voort (eigenaar)

1708-1718 Sijmon Pieterszn. Westgeest (eigenaar)
1718-1727
xx Anna Danielsdr. van Nes (eigenaar)
1727-1762
Pieter, Daniel & Arie Westgeest (eigenaar)
1762-1772
Daniel Sijmonszn. Westgeest (eigenaar)
1772-1806 Jannetje Willemsdr. van Es (eigenaar)


| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|
J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|
S | T | U | V | W | X | Y | Z |

A
Aa, Magdaleentje v.d. (16..-<1699)
Aar, Cornelia v.d. (1853-1917)
Agterof, Neeltje (1814-1838)
Agthoven, Maria (1717-1766)
Akker, Gerritje v.d. (1844-1922)
Alckemade, Cornelisje v.(16..-<1690)
Alckemade, Marijtje v. (16..-<1692)
Ammerlaan Elizabeth G. (1894-1952)
Arbouw, Catharina (1830-1870)

B
Bakker, Claasje (*16..-1711)
Bakker, Helena (1913-)
Bakker, Jacob (17..-)
Bakker, Pieter (16..-1711)
Barselaar, Anna v.d. (1859-1907)
Barselaar, Theodorus v.d. (1874-1946)
Baijke, Willem (17..-)
Beeck, Marijtje v. (16..-<1737)
Berg, Helena v.d. (1772-1811)
Berg, Hendrika v.d. (1918-2016)
Berg, Petrus J. v.d. (1918-1998)
Bergman, Petronella A.M. (1918-1993)
Berkel, Catharina E. v. (1909-1988)
Beijersbergen, Johanna M. (1914-2000)
Bierman, Petronella A. (1885-1971)
Blommer, Johannes S. (1865-1928)
Boer, Pieter de (16..-)
Boerman, Apollonia (1752-1807)
Bohemen, Jannetje v. (1770-1849)
Boog, Cornelia v.d. (1707-)
Boot, Joanna (1810-1893)
Borsboom, Johanna M. (1900-1990)
Bosch, Karel v.d. (1919-)
Bourgonje, Pieter v. (16..-1774)
Bouwman, Jacob (16..-)
Breij, Sophia W. (1921-1997)
Briole, Baartje (1687-1706)
Briole, Catharina (1683-1722)
Briole, Catharina (1657-1707)
Briole, Catharina (1695-<1700)
Briole, Claes (*1623-<1692)
Briole, Cornelia (1646-)
Briole, Cornelis (*1617-<1656)
Briole, Cornelis (*1644-1690)
Briole, Cornelis (*1679->1693)
Briole, Cornelis (1694-1716)
Briole, Dirck (1683-1740)
Briole, Geurtge (*1646-)
Briole, Heindrick (1658-1721)
Briole, Huijbert (*1619-<1673)
Briole, Jacoba (1648-<1649)
Briole, Jacoba (1649-<1692)
Briole, Jan (*1625--<1673)
Briole, Maria (1655-<1661)
Briole, Maria (1661-)
Briole, Maria (1691-1763)
Briole, Neeltgen (*1621-<1649)
Briole, Neeltje ("1650-1718)
Briole, Simontie (1652-)
Briole, Trijnkie (1696-<1700)
Broekhuijzen, Willem (1744-1796)
Brouwer, Apolonia G. (1915-1990)
Brouwer, Marijtje (1733-1768)
Brunswijck, Apolonia v. (*16..-)
Bugnum, Petronella (1918-1978)
Buitendijk, Catharina C. (1920-2008)
Burg, Cornelia M.E. v.d. (1906-1987)
Burgmeijer, Maria J. (1896-1981)
Buutveld, Wilhelmus A. (1821-1866)
Buijtendijk, Annetgen (16..-)

C
Christiaanse, Johannes (1800-1890)
Claesdr., Trijntgen (15..-<1656)
Cleij, Cornelia v.d. (1697-1770)
Cluft, Dammas v.d. (15..-1621)
Cluft, Huijch v.d. (16..-<1597)
Cluft, Jeroen v.d, (1531->1602)
Cluft, Pancraes v.d. (1536-<1595)
Colloos, Jacob (*1635-<1689)
Colijn, Catharina (16..-<1728)
Cornelisdr., Annetgen (*1539->1623)
Cornelisdr., Duijfgen (*1535-<1611)
Cornelisdr., Lijsbeth (*1537-<1614)
Cornelisdr., Maritgen (15..->1640)
Cornelisdr., Maritgen (1618-<1625)
Cornelisdr., Trijntgen (1616-<1625)
Corneliszn., Aris (15..-<1649)
Corneliszn., Dirk (16..-)
Corsdr., Trijntgen (15..-<1672)
Conradi, Theodora (1922-2016)

D
Dam, Cornelis v. (1910-1992)
Deursen, Hubetus v. (1912-2002)
Dircxsdr., Lijsbeth (1604->1640)
Dircxsdr., Maritgen (15..-<1620)
Dircxszn., Florijs (1611->1640)
Dircxszn., Jan (1610-<1616)
Drift, Cornelis v.d. (1829-1886)
Droogh, Wilhelmus (1823-1887)
Duivenvoorde, Cornelia H. (1885-1926)
Duivesteijn, Anna C. (1921-2011)
Dusseldorp, Nicolaas (1734-1800)
Duwel, Hendricus G. (1908-1989)
Duijn, Kniertje v. (1745-1781)
Dijk, Johanna C. v. (1905-1990)
Dijkman, Maria C.A. (1839-1921)
Dijxheul, Jan (16..-1681)

E
Eeden, Hendrika C.M. v. (1912-2001)
Egmond, Huijbertje v. (16..-1722)
Egmond, Leuntje v, (17..-)
Elst, Krijntje v.d. (1724-1779)
Enden, Cornelis G. v.d. (1880-1960)
Enden, Cornelis G. v.d. (1880-1960)

F
Florisdr., Geertgen (15..-<1562)
Florisdr., Katharijn (*1520-<1588)
Fokkes, Hendricus (1808-1894)

G
Gedouw, Huijbert (1765-1796)
Geer, Pieter v.d. (1800-1892)
Geest, Maria v.d. (1769-1817)
Gerards, Arnoldus P. (1865-1911)
Goemans, Anna C. (1851-1927)
Gouweleeuw, Jaspert (17..-)
Graas, Johannes G. (1924-2000)
Gras, Adriana C. (1892-1963)
Groen, Cornelis J. (1913-2003)
Groen, Simon J. (1911-1969)
Groenendijk, Ariaantje (*16..-1731)
Groenendijk, Jacobus C. (1891-1979)
Groenendijk, Jeroentje (16..-<1707)
Groenewegen, Cornelia (1768-1846)
Groenewegen, Cornelia (1808-1870)
Groot, Marcelis de (1749-)
Groot, Maria C. de (1879-1920)

H
Hachmang, Theodorus B. (1923-2015)
Haket, Gerardus P. (1870-1918)
Hase, Cornelis (16..-1723)
Hasken, Anna M. (1913-1993)
Hakkeling, Theodorus A. (1902-1977)
Hassink, Dirk (1731-1784)
Helm, Christianus P. v.d. (1876-1956)
Heemskerk, Gerardus L. (1894-1983)
Heemskerk, Jacobus (1844-1899)
Heister, Hermanus J.F. (1923-1968)
Henricxsdr., Ancommertgen (*1540-<1579)
Henricxszn., Huijbert (1537-<1621)
Henricxszn., Huijch (*1545-<1612)
Hendriks, Johanna H. (1874-1926)
Hesseling, Gijsbert (1797-1849)
Heycoop, Dirkje (17..-)
Hilbers, Adrianus (1913-1997)
Hoen, Petrus J.M. 't (1887-1965)
Hogervorst, Cornelius (1765-1814)
Hollander, Helena den (1772-1833)
Holst, Antonius W. v.d. (1908-1985)
Hoogduijn, Helena (1779-1845)
Hooijmans, Margaretha W.C. (1916-2008)
Hooijmans, Maria C. (1849-1926)
Houten, Dirk v. (1872-1951)
Hugte, Adriana J.M. v. (1892-1956)
Hulst, Cornelis J. v.d. (1918-1976)
Hulst, Johannes v.d. (1859-1924)
Huijbertsdr., Jaepgen (*1575->1650)
Huijbertszn., Cornelis (*1590-<1628)
Huijbertszn., Henrick (*1580-<1640)
Huijgensdr., Catarijn (*1576-)
Huijgensdr., Commertgen (*1580-<1667)
Huijgensdr., Crijntgen (*1592-)
Huijgensdr., Maritgen (*1578-)
Huijgenszn., Cornelis (1508-<1595)
Huijgenszn., Cornelis (*1584-1625)
Huijgenszn., Dircx (*1580-<1612)
Huijgenszn., Hendrick (*1582->1623)
Huijgenszn., Heijnrick (*1515-<1559)

I
IJsbrantsdr. Guiertgen (15..->1664)

J
Jacobs, Catharina J. (1926-2012)
Jager, Claas de (17..-1794)
Joosten, Maria Th.P. (1931-2013)
Juffermans, Maria M. (1918-2018)

K
Kerkman, Geurt (17..-)
Kerkvliet, Fijtje (16..-<1782)
Kerkvliet, Leonardus (1731-1784)
Kersbergen, Cornelia (1819-1862)
Kleij, Cornelis A. v.d. (1881-1956)
Klomp, Anna C.M. (1909-1971)
Klugt, Theodora v.d. (1739-1791)
Kluit, Maartje (1754-1842)
Knoops, Laurentius (1855-1923)
Knijnenburg, Catharina C. (1915-2010)
Knijnenburg, Cornelia J. (1888-1976)
Knijnenburg, Gerardus (1829-1887)
Knijnenburg, Petronella (1842-1908)
Kok, Alida M. (1802-1843)
Kolos, Catharina (1730-1766)
Koot, Catharina W. (1919-1990)
Koot, Gerardus C. (1903-1990)
Kortekaas, Helena (1868-1939)
Kouwenhoven, Johannes (1854-1933)
Kouzijn, Cornelis (1812-1867)
Kraan, Laurens (16..-<1732)
Kraan, Petrus G. (1923-2003)
Krimpen, Anna E. v. (1910-1993)
Kroeze, Thomas (1926-2020)
Kroft, Cornelia (1779-1841)
Kroft, Maria J. v.d. (1887-1959)
Krogt, Alida C.M. v.d. (1881-1953)
Krogt, Cornelia M. v.d. (1876-1936)
Krogt, Theodora J. v.d. (1925-2018)
Kroon, Jacoba M. (1930-2001)
Kroon, Theodora (1922-2013)

L
Laan, Stephanus v.d. (1834-1909)
Landman, Johannes B. (1857-1931)
Langelaan, Jozina M. (1876-1963)
Langeveld, Arie (1775-1845)
Langeveld, Gerritje (1731-1792)
Langeveld, Jan (1815-1845)
Langeveld, Johannes J. (1885-1943)
Langeveld, Maria (17..-1775)
Langeveld, Mijnsie (1735-1778)
Lans, Margaretha v.d. (1794-1860)
Leent, Maria v. (1707-1731)
Leep, Joannes C. (1800-1848)
Leeuwen, Gerardus v. (1794-1871)
Leeuwen, Gijsbertha v. (1911-1988)
Leeuwen, Jannetje v. (1843-1910)
Leeuwen, Neeltgen v. (1610-<1616)
Leeuwen, Petrus A. v. (1848-1895)
Leeuwen, Willebrordus v. (1839-1909)
Linde, Daniel v.d. (15..-<1625)
Linde, Pieter v.d. (15..-)
Linden, Christiaan H. v.d. (1915-1946)
Linnewever, Johanna F.I. (1921-2017)
List, Leonard W. v.d. (1864-1908)
Lubbe, Cornelis v.d. (1794-1870)
Lubbe, Margaretha M. v.d. (1841-1880)

M
Maal, Antonius F.G. (1909-1961)
Maerle, Arij v.d. (16..-1719)
Maerle, Jan v.d. (16..-<1700)
Martinu, Bozena M. (1910-1988)
Matthee, Gerarda M.W. (1914-2001)
Meer, Neeltie v.d. (1739-)
Meershoek, Petrus J. (1867-1952)
Meurs, Johannes v. (1803-1875)
Meijland, Maria (1765-)
Meijster, Wilhelmus (1835-1911)
Moerkerken, Elisabeth (17..-)
Munnikendam, Bartholomeus v. (16..-1704)
Munnikendam, David (1743-1805)

N
Naamloos, Marietgen (14..-<1556)
Naerdenburgh, Trijntge (16..-<1692)
Nagtegaal, Joanna (1797-1880)
Nes, Anna v. (16..-<1727)
Nes, Marijtje v. (*16..-1708)
Nest, Gerrit op 't (*15..-<1646)
Noort, Clasina v. (1855-1886)
Noort, Joris v. (1874-1939)

O
Olsthoorn, Maria (1812-1853)
Olsthoorn, Petronella B. (1919-2000)
Onderwater, Leonardus G. (1915-1999)
Onderwater, Maria P. (1921-2004)
Oosten, Balduinus v. (1733-1771)
Opzeeland, Gerrit v. (1802-1876)
Ouwersloot, Elisabeth (1817-1890)

P
Paardekooper, Cornelia (1731-1788)
Paardekooper, Pieter (1741-1801)
Paassen, Cornelis A.P. v. (1902-1962)
Paridon, Hendrikus v. (1917-1994)
Persoon, Pieter (16..-1700)
Peterse, Willem (1832-1903)
Pieterse, Martha M. (1912-1997)
Plasier, Christoffel (1919-1994)
Poel, Anna J. v.d. (1885-1968)
Poel, Everardus J. v.d. (1871-1959)
Poel, Helena M. v.d. (1883-1955)
Poel, Leonardus G. v.d. (1876-1963)
Poel, Neeltje v.d. (1817-1885)
Post, Cornelis v.d. (1826-1907)
Poulszn., Bastiaen (16..->1640)
Prins, Grietje (16..-)
Prins, Pieter (1698-)
Pruijs, Maertje (16..-1708)
Pupping, Maria (1818-1904)
Pijnacker, Catharina (1770-1837)

R
Raaphorst, Trijntje (1771-1836)
Raephorst, Jan (16..-)
Ramig, Margaretha (17..-)
Reeuwijk, Alida H. (1922-2002)
Remmerswaal, Petronella A.A. (1882-1951)
Rietveld, Cornelia (1719-1765)
Rinner, Jacobus J. (1930-1984)
Rode, Grietje de (16..-)
Rodenburg, Anna W. (1851-1932)
Roon, Annetje v. (16..-1713)
Roon, Ermpje v. (1648-1689)
Roon, Maertge v. (16..-1690)
Roon, Pieter v. (17..-1781)
Rooij, Cornelia C. (1926-2000)
Rooijen, Jacobus v. (1809-1848)
Rosenburgh, Marijtje (17..-<1760)
Ruijgrok, Apolonia (1875-1959)
Ruijgrok, Jacobus L, (1894-1962)
Ruijgrok, Joannes (1795-1867)
Ruijgrok, Nicolaus (1796-1852)
Ruijgrok, Pieter (1816-1881)
Rijn, Dirkje v. (*16..-1766)
Rijn, Maerge v. (16..-1655)
Rijn, Petrus v. (1815-1884)
Rijn, Tijs v. (16..-1731)
Rijsen, Cornelius v. (1739-1883)

S
Samson, Marigje (1774-1857)
Samwel, Jacobus A. (1884-1939)
Santbergen, Agatha (16..-1736)
Sanden, Cornelia M. v.d. (1920-2007)
Sandvliet, Jan (16..-1691)
Scheepen, Grietje (1732-)
Scheerlings, Adrianus J. (1806-1869)
Schelvis, Andreas A. (1921-1998)
Schie, Pieter v. (1864-1953)
Schimmel, Helena C. (1878-1964)
Schoten, Cornelia v. (17..-1781)
Schooten, Helena v. (17..-1794)
Schrama, Cornelis (1777-1850)
Schrama, Jacobus (1770-1826)
Schrama, Trijntje (16..-)
Seesink, Elisabeth H. (1911-1982)
Seesink, Johanna G. (1908-1995)
Simonsdr., Neeltgen (15..-<1616)
Slingerland, Johanna M. (1914-1995)
Slootweg, Petrus (1809-1877)
Sonnevelt, Grietje v. (16..-)
Spijker, Jacobus (1803-1877)
Staats, Reinerus (1732-1800)
Stap, Anna M. v.d. (1877-1945)
Steijn, Klaas v. (17..-1760)
Stokman, Hendricus (1899-1975)

T
Terpstra, Catharina J. (1905-1984)
Tol, Apolonia J. v.d. (1885-1948)
Tol, Ariaantje v. (17..-1775)
Tol, Jannetje v. (1688-1745)
Tol, Sophia S. v. (1909-2001)
Turnhout, Cornelis A. (1924-1989)

V
Vaan, Wouter P.J. de (1901-1971)
Valderen Lipse, Maria v. (1814-1861)
Veen, Johanna v. (1906-1984)
Veen, Johannes v. (17..-1765)
Veen, Johannes B. in 't (1874-1961)
Velde, Cornelia v.d. (1807-1862)
Velde, Dirk v.d. (1807-1847)
Velde, Jacobus C. v.d. (1910-1996)
Velde, Johanna W.A. v.d. (1908-)
Veltman, Petrus (1909-1998)
Velsen, Jan v. (16..-)
Velzen, Johannes Th. (1830-1898)
Verbist, Juliana C. (1883-1951)
Verdel, Grietje (*16..-)
Verharen, Johanna H. (1914-1994)
Verheijen, Josephus E. (185-1913)
Vermin, Clasina M. (1924-2011)
Versantvoort, Fredericus L.J.M. (1903-1958)
Verschier, Lubbert (16..-)
Vink, Sophia (1928-1997)
Visser, Wilhelm (1920-1979)
Vliet, Barbara M. (1880-1952)
Vliet, Petrus v. (1870-1934)
Voort, Barbara v.d. (16..-1708)
Voort, Jan v.d. (16..-)
Vranckenszn, Huijch (*1475-<1543)
Vreem, Pieter (1771-1845)
Vrolijk, Joannes (1694-1856)

W
Waardeloo, Antonia (1878-1953)
Walters, Arend (17..-1777)
Warmerdam, Gerardus P. (1905-1957)
Warmondt, Antje (16..-<1704)
Werner, Jacobus J. (1912-1981)
Westgeest, Aaltje (1770-1770)
Westgeest, Aaltje (1772-1833)
Westgeest, Adam E. (1878-1920)
Westgeest, Adriana (1833-1868)
Westgeest, Adriana (1878-1960)
Westgeest, Adriana C. (1901-1994)
Westgeest, Adriana C. (1909-1984)
Westgeest, Adriana C. (1915-2003)
Westgeest, Adriana M. (1874-1939)
Westgeest, Adriana Th. (1922-2007)
Westgeest, Adrianus (1706-)
Westgeest, Adrianus (1706-1706)
Westgeest, Adrianus (1708-1759)
Westgeest, Adrianus (1718-<1726)
Westgeest, Adrianus (1724-1779)
Westgeest, Adrianus (1742-1742)
Westgeest, Adrianus (1778-1779)
Westgeest, Adrianus (1780-1780)
Westgeest, Adrianus (1809-1888)
Westgeest, Adrianus (1846-1846)
Westgeest, Adrianus (1850-1926)
Westgeest, Adrianus A. (1922-1999)
Westgeest, Adrianus C. (1884-1902)
Westgeest, Adrianus I. (1874-1874)
Westgeest, Adrianus J. (1913-1996)
Westgeest, Adrianus J. (1914-1992)
Westgeest, Adrianus M. (1934-2009)
Westgeest, Adrianus P. (1878-1959)
Westgeest, Adrianus P. (1902-1995)
Westgeest, Adrianus W. (1919-1994)
Westgeest, Adrianus W.Th. (1912-1982)
Westgeest, Aegje (1778-1778)
Westgeest, Agatha (1705-1705)
Westgeest, Agatha (1734-)
Westgeest, Agatha (1739-1739)
Westgeest, Agatha (1741-1741)
Westgeest, Agatha (1742-1744)
Westgeest, Agatha (1745-1771)
Westgeest, Aleidis (1746-1754)
Westgeest, Alida A. (1924-1925)
Westgeest, Alida A. (1927-2011)
Westgeest, Alida J. (1837-1901)
Westgeest, Alida M. (1879-1954)
Westgeest, Anna (1699-)
Westgeest, Anna (1707-)
Westgeest, Anna (1709-1739)
Westgeest, Anna (1716-1799)
Westgeest, Anna (1719-)
Westgeest, Anna (1734-<1735-)
Westgeest, Anna (1735-1798)
Westgeest, Anna (1737-1737)
Westgeest, Anna (1737-1772)
Westgeest, Anna (1738-1822)
Westgeest, Anna (1847-1925)
Westgeest, Anna (1848-1932)
Westgeest, Anna A,M. (1926-2013)
Westgeest, Anna M. (1832-1890)
Westgeest, Anna M. (1879-1946)
Westgeest, Anna M. (1911-1911)
Westgeest, Alida M. (1847-1862)
Westgeest, Anna M. (1884-1953)
Westgeest, Anna M. (1885-1886)
Westgeest, Anna M.J. (1924-2020)
Westgeest, Anna W.M. (1909-1996)
Westgeest, Antje (*1703-1732)
Westgeest, Antonius (1782-1782)
Westgeest, Antonius J.J. (1927-2007)
Westgeest, Apollonia (1732-)
Westgeest, Apollonia (1736-<1746)
Westgeest, Apollonia (1734-1800)
Westgeest, Apollonia (1802-1855)
Westgeest, Apolonia (1775-1819)
Westgeest, Apolonia A.M. (1916-1988)
Westgeest, Apolonia J. (1925-1998)
Westgeest, Apolonia J.M. (1924-)
Westgeest, Arie (1773-1803)
Westgeest, Arie (1780-1792)
Westgeest, Arnoldus (1773-1782)
Westgeest, Arij (1813-1921)
Westgeest, Augustinus (1917-2012)
Westgeest, Bartholomeus A. (1887-1961)
Westgeest, Catharina (1728-1803)
Westgeest, Catharina (1730-1772)
Westgeest, Catharina (1732-<1744)
Westgeest, Catharina (1744-1815)
Westgeest, Catharina (1775-1859)
Westgeest, Catharina (1854-1911)
Westgeest, Catharina (1860-1910)
Westgeest, Catharina C. (1905-1927)
Westgeest, Catharina P. (1874-1950)
Westgeest, Catharina P. (1912-1934)
Westgeest, Catharina P. (1912-1989)
Westgeest, Catharina W. (1777-1844)
Westgeest, Catrijn (1689-1773)
Westgeest, Clasina A.M.A. (1898-1990)
Westgeest, Clasina M.A. (1897-1898)
Westgeest, Crijna (1802-1868)
Westgeest, Columba (1685-1775)
Westgeest, Cornelia (*1677-1732)
Westgeest, Cornelia (1705-)
Westgeest, Cornelia (1708-1708)
Westgeest, Cornelia (1800-1857)
Westgeest, Cornelia (1806-1884)
Westgeest, Cornelia (1808-1861)
Westgeest, Cornelia (1828-1877)
Westgeest, Cornelia (1835-1896)
Westgeest, Cornelia (1844-1903)
Westgeest, Cornelia (1801-1801)
Westgeest, Cornelia (1805-1855)
Westgeest, Cornelia (1844-1911)
Westgeest, Cornelia (1848-1865)
Westgeest, Cornelia (1856-1922)
Westgeest, Cornelia (1861-1862)
Westgeest, Cornelia (1880-1880)
Westgeest, Cornelia A. (1913-1913)
Westgeest, Cornelia A.C. (1948-1982)
Westgeest, Cornelia C. (1894-1894)
Westgeest, Cornelia F. (1877-1952)
Westgeest, Cornelia J. (1914-1970)
Westgeest, Cornelia M. (1906-1996)
Westgeest, Cornelia M.E. (1922-2006)
Westgeest, Cornelia Th. (1873-1943)
Westgeest, Cornelia Th. (1918-2010)
Westgeest, Cornelis (1607->1662)
Westgeest, Cornelis (*1663-<1704)
Westgeest, Cornelis (*1665-)
Westgeest, Cornelis (>1734-1741)
Westgeest, Cornelis (1738-1829)
Westgeest, Cornelis (1757-1769)
Westgeest, Cornelis (1783-1856)
Westgeest, Cornelis (1791-1792)
Westgeest, Cornelis (1844-1909)
Westgeest, Cornelia (1853-1853)
Westgeest, Cornelis (1801-1801)
Westgeest, Cornelis (1812-1879)
Westgeest, Cornelis (1834-1834)
Westgeest, Cornelis (1841-1902)
Westgeest, Cornelis (1909-1953)
Westgeest, Cornelis A. (1873-1874)
Westgeest, Cornelis A. (1912-1940)
Westgeest, Cornelis E. (1905-2000)
Westgeest, Cornelis H. (1914-1935)
Westgeest, Cornelis J. (1873-1926)
Westgeest, Cornelis J. (1881-1921)
Westgeest, Cornelis J. (1882-1968)
Westgeest, Cornelis J. (1884-1971)
Westgeest, Cornelis J. (1914-1914)
Westgeest, Cornelis J. (1917-1918)
Westgeest, Cornelis J. (1919-2001)
Westgeest, Cornelis J. (1908-1988)
Westgeest, Cornelis J. (1919-1947)
Westgeest, Cornelis L. (1876-1906)
Westgeest, Cornelis M. (1921-2016)
Westgeest, Cornelis Th. (1925-1926)
Westgeest, Cornelius (1696-<1716)
Westgeest, Cornelius (1716-1762)
Westgeest, Cornelius (1724-)
Westgeest, Cornelius (1735-1753)
Westgeest, Cornelius (1737-1809)
Westgeest, Cornelius (1771-1843)
Westgeest, Cornelius (1778-1778)
Westgeest, Cornelius (1791-1792)
Westgeest, Cornelius (1804-1805)
Westgeest, Cornelius (1811-1877)
Westgeest, Daniel (1698-1733)
Westgeest, Daniel (1702-1772)
Westgeest, Daniel (1732-1732)
Westgeest, Daniel (1734-1734)
Westgeest, Daniel (1736-1808)
Westgeest, Dirck (1618-<1653)
Westgeest, Dirck (*1670-1748)
Westgeest, Dirk (1719-1719)
Westgeest, Dirk (1720-1741)
Westgeest, Dirk (1784-1849)
Westgeest, Dirk (1761-1809)
Westgeest, Dirk (1799-1800)
Westgeest, Dirk (1819-1819)
Westgeest, Elisabeth (1810-1810)
Westgeest, Elisabeth (1813-1814)
Westgeest, Elisabeth (1815-1815)
Westgeest, Elisabeth (1816-1816)
Westgeest, Elisabeth (1793-1838)
Westgeest, Elisabeth (1837-1906)
Westgeest, Elisabeth (1863-1863)
Westgeest, Elisabeth C. (1893-1972)
Westgeest, Elisabeth M. (1892-1893)
Westgeest, Elisabeth M. (1932-2020)
Westgeest, Elisabetha (1739-1780)
Westgeest, Elisabetha (1762-1762)
Westgeest, Elizabeth (1775-1782)
Westgeest, Elizabeth C. (1891-1973)
Westgeest, Elizabeth H. (1928-1996)
Westgeest, Elizabetha (1777-1782)
Westgeest, Engelbertus C. (1918-2006)
Westgeest, Franciscus (1839-1840)
Westgeest, Franciscus (1842-1917)
Westgeest, Franciscus C. (1912-1977)
Westgeest, Franciscus G. (1913-1966)
Westgeest, Franciscus A. (1920-1994)
Westgeest, Franciscus C. (1906-1965)
Westgeest, Franciscus C. (1904-1905)
Westgeest, Franciscus S. (1914-1978)
Westgeest, Franciscus W. (1879-1960)
Westgeest, Fijtje (1773-1840)
Westgeest, Geertje (1782-1782)
Westgeest, Geertruda (1850-1891)
Westgeest, Geertrudes (1848-1848)
Westgeest, Geertruida (1837-1897)
Westgeest, Geertruida (1843-1846)
Westgeest, Geertruida Th. (1880-1880)
Westgeest, Gerarda (1798-1855)
Westgeest, Gerarda (1806-1837)
Westgeest, Gerarda (1882-1904)
Westgeest, Gerarda M.P. (1910-2005)
Westgeest, Gerarda P. (1911-1980)
Westgeest, Gerardus (1800-1869)
Westgeest, Gerardus (1835-1835)
Westgeest, Gerardus (1837-1838)
Westgeest, Gerardus A.M. (1911-1971)
Westgeest, Gerardus C. (1876-1878)
Westgeest, Gerardus C. (1882-1956)
Westgeest, Gerardus C. (1922-)
Westgeest, Gerardus J. (1888-1973)
Westgeest, Gerardus J. (1917-1982)
Westgeest, Gerardus J.C. (1910-1990)
Westgeest, Gerardus Th. (1875-1876)
Westgeest, Gerardus W. (1872-1872)
Westgeest, Gertrudis (1767-1774)
Westgeest, Geurt H.L. (1911-1983)
Westgeest, Grietje (*1740-1760)
Westgeest, Grietje (1763-1789)
Westgeest, Helena (1870-1870)
Westgeest, Helena (1843-1911)
Westgeest, Helena C. (1886-1953)
Westgeest, Helena C.M. (1909-2003)
Westgeest, Helena G. (1922-2015)
Westgeest, Hendrikus F. (1881-1881)
Westgeest, Hendrikus F. (1882-1882)
Westgeest, Hesther (1803-1865)
Westgeest, Huberta (1788-1864)
Westgeest, Huberta H.C. (1876-1877)
Westgeest, Hubertgen (1620-<1691)
Westgeest, Hubertus (1791-1868)
Westgeest, Hubertus P.J. (1927-2001)
Westgeest, Huijch (*1616-<1638)
Westgeest, Huijch (1624-<1691)
Westgeest, Huijg (*1725-1789)
Westgeest, Ignatius (1929-2010)
Westgeest, Jacob (1800-1800)
Westgeest, Jacoba (1781-1811)
Westgeest, Jacoba M. (1875-1915)
Westgeest, Jacoba M.A. (1905-1929)
Westgeest, Jacobus (*1678-1742)
Westgeest, Jacobus (1703-)
Westgeest, Jacobus (1713-1768)
Westgeest, Jacobus (1764-1764)
Westgeest, Jacobus (1808-1864)
Westgeest, Jacobus (1869-1909)
Westgeest, Jacobus C. (1845-1845)
Westgeest, Jacobus J. (1881-1899)
Westgeest, Jacobus P.A. (1927-2014)
Westgeest, Jacobus W. (1918-1962)
Westgeest, Jacobus W. (1920-1997)
Westgeest, Jan (1653-)
Westgeest, Jan (*1691-<1755)
Westgeest, Jan (>1734-1740)
Westgeest, Jan (*1740-1746)
Westgeest, Jeroentje (1709-1768)
Westgeest, Jeron (1692-1724)
Westgeest, Joanna (1712-1758)
Westgeest, Joanna (1725-1725)
Westgeest, Joanna (1748-1748)
Westgeest, Joanna (1749-1790)
Westgeest, Joanna (1751-1751)
Westgeest, Joannes (1710-1710)
Westgeest, Joannes (1726-1726)
Westgeest, Joannes (1728-1728)
Westgeest, Joannes (1729-1775)
Westgeest, Joannes (1740-)
Westgeest, Joannes (1745-1745)
Westgeest, Joannes (1769-1845)
Westgeest, Joannes (1769-1823)
Westgeest, Joannes (1819-1852)
Westgeest, Job (1772-1853)
Westgeest, Joes (1765-1765)
Westgeest, Johanna (1814-1873)
Westgeest, Johanna (1835-1836)
Westgeest, Johanna (1836-1836)
Westgeest, Johanna (1851-1885)
Westgeest, Johanna (1876-1964)
Westgeest, Johanna A. (1870-1922)
Westgeest, Johanna A.C.M. (1881-1958)
Westgeest, Johanna C. (1892-1968)
Westgeest, Johanna E. (1917-1935)
Westgeest, Johanna E. (1923-2017)
Westgeest, Johanna H. (1921-2012)
Westgeest, Johanna J.M. (1915-2001)
Westgeest, Johanna M. (1884-1914)
Westgeest, Johanna M. (1921-2007)
Westgeest, Johanna M. (1926-2016)
Westgeest, Johanna M.C.A. (1896-1953)
Westgeest, Johannes (1697-1760)
Westgeest, Johannes (*1675-1721)
Westgeest, Johannes (1843-1910)
Westgeest, Johannes (1846-1846)
Westgeest, Johannes (1849-1950)
Westgeest, Johannes (1915-1919)
Westgeest, Johannes A. (1898-1984)
Westgeest, Johannes C. (1886-1973)
Westgeest, Johannes C. (1911-1911)
Westgeest, Johannes C. (1915-2001)
Westgeest, Johannes J. (1885-1971)
Westgeest, Johannes L. (1927-2002)
Westgeest, Johannes P. (1928-)
Westgeest, Johannes Th. (1912-1997)
Westgeest, Josep (1887-1961)
Westgeest, Joseph (1924-2007)
Westgeest, Josephine P. (1921-)
Westgeest, Josephus C. (1883-1884)
Westgeest, Josephus M. (1878-1878)
Westgeest, Josina G. (1920-2008)
Westgeest, Jozef J. (1923-2000)
Westgeest, Klasina (1835-1872)
Westgeest, Krijna (1801-1801)
Westgeest, Leendert (1799-1800)
Westgeest, Leendert (1800-1825)
Westgeest, Leonardus (1709-1709)
Westgeest, Leonardus (1718-1718)
Westgeest, Leonardus (1719-1719)
Westgeest, Leonardus (1730-1801)
Westgeest, Leonardus (1811-1872)
Westgeest, Leonardus (1846-1846)
Westgeest, Leonardus (1851-1917)
Westgeest, Leonardus A, (1917-1994)
Westgeest, Leonardus B. (1886-1943)
Westgeest, Leonardus J. (1913-1994)
Westgeest, Leonardus J. (1914-1986)
Westgeest, Leonardus G. (1875-1961)
Westgeest, Leonardus G. (1916-1917)
Westgeest, Leonardus G. (1920-2005)
Westgeest, Leonardus J.M. (1918-1986)
Westgeest, Leonardus P. (1872-1886)
Westgeest, Leonardus Th. (1914-1950)
Westgeest, Lijsbeth (>1734-1737)
Westgeest, Lijsbeth (>1737-1754)
Westgeest, Maartje (1814-1848)
Westgeest, Maerge (1647
Westgeest, Magdalena (1704-1704)
Westgeest, Magdalena (1706-1706)
Westgeest, Margaretha (1749-1768)
Westgeest, Maria (*1641-<1676)
Westgeest, Maria (1701-)
Westgeest, Maria (1721-)
Westgeest, Maria (1723-1723)
Westgeest, Maria (1723-1795)
Westgeest, Maria (1726-1726)
Westgeest, Maria (1730-1730)
Westgeest, Maria (1731-1776)-)
Westgeest, Maria (1738-1802)
Westgeest, Maria (1738-1804)
Westgeest, Maria (1743-1743)
Westgeest, Maria (1760-1760)
Westgeest, Maria (1765-1765)
Westgeest, Maria (1770-1795)
Westgeest, Maria (1771-1773)
Westgeest, Maria (1797-1832)
Westgeest, Maria (1805-1872)
Westgeest, Maria (1839-1939)
Westgeest, Maria (1842-1842)
Westgeest, Maria (1844-1845)
Westgeest, Maria (1847-1919)
Westgeest, Maria (1851-1851)
Westgeest, Maria (1852-1853)
Westgeest, Maria (1859-1943)
Westgeest, Maria (1878-1958)
Westgeest, Maria (1920-2002)
Westgeest, Maria A. (1890-1944)
Westgeest, Maria C. (1890-1963)
Westgeest, Maria B. (1925-2015)
Westgeest, Maria C. (1903-1941)
Westgeest, Maria C. (1904-1983)
Westgeest, Maria C. (1907-1989)
Westgeest, Maria C. (1912-1913)
Westgeest, Maria C.A. (1904-1994)
Westgeest, Maria E. (1917-2006)
Westgeest, Maria H. (1915-1915)
Westgeest, Maria H. (1886-1961)
Westgeest, Maria J. (1839-1840)
Westgeest, Maria J. (1842-1902)
Westgeest, Maria J. (1872-1951)
Westgeest, Maria J. (1875-1876)
Westgeest, Maria J. (1878-1892)
Westgeest, Maria P. (1883-1976)
Westgeest, Maria P. (1910-1911)
Westgeest, Maria P. (1915-1915)
Westgeest, Maria P. (1916-2003)
Westgeest, Maria P.J. (1914-2001)
Westgeest, Martina (1707-1766)
Westgeest, Martinus (1855-1855)
Westgeest, Marijtje (*1694-1742)
Westgeest, Marijtje (1713-1741)
Westgeest, Marijtje (>1737-1746)
Westgeest, Naamloos (*1694-<1704)
Westgeest, Naamloos (-1699)
Westgeest, Naamloos (1707-1707)
Westgeest, Naamloos (1707-1707)
Westgeest, Naamloos (-1708)
Westgeest, Naamloos (1710-1710)
Westgeest, Naamloos (1710-1710)
Westgeest, Naamloos (1725-1725)
Westgeest, Naamloos (-1731)
Westgeest, Naamloos (1732-1732)
Westgeest, Naamloos (1735-1735)
Westgeest, Naamloos (1735-1735)
Westgeest, Naamloos (<1759-1759)
Westgeest, Naamloos (1768-1768)
Westgeest, Naamloos (1795-1795)
Westgeest, Naamloos (1799-1799)
Westgeest, Naamloos (1830-1830)
Westgeest, Naamloos (1833-1833)
Westgeest, Naamloos (1871-1871)
Westgeest, Naamloos (1876-1876)
Westgeest, Naamloos (1879-1879)
Westgeest, Naamloos (1881-1881)
Westgeest, Naamloos (1886-1886)
Westgeest, Naamloos (1889-1889)
Westgeest, Naamloos (1902-1902)
Westgeest, Naamloos (1902-1902)
Westgeest, Naamloos (1908-1908)
Westgeest, Naamloos (1913-1913)
Westgeest, Naamloos (1914-1914)
Westgeest, Naamloos (1915-1915)
Westgeest, Naamloos (1915-1915)
Westgeest, Naamloos (1916-1916)
Westgeest, Naamloos (1918-1918)
Westgeest, Naamloos (1925-1925)
Westgeest, Neeltje (1858-1928)
Westgeest, Nicolaas A.P. (1906-1984)
Westgeest, Petronella (1703-<1711)
Westgeest, Petronella (1711-<1726)
Westgeest, Petronella (1727-1727)
Westgeest, Petronella (1803-1884)
Westgeest, Petronella (1807-1831)
Westgeest, Petronella (1875-1947)
Westgeest, Petronella A. (1909-1952)
Westgeest, Petronella H.J. (1924-1999)
Westgeest, Petronella M.A.J. (1908-1927)
Westgeest, Petrus (1704-)
Westgeest, Petrus (1705-1705)
Westgeest, Petrus (1714-<1726)
Westgeest, Petrus (1716-<1726)
Westgeest, Petrus (1720-)
Westgeest, Petrus (1722-)
Westgeest, Petrus (1732-1783)
Westgeest, Petrus (1765-1765)
Westgeest, Petrus (1766-1769)
Westgeest, Petrus (1803-1884)
Westgeest, Petrus (1839-1887)
Westgeest, Petrus (1858-1926)
Westgeest, Petrus (1892-1892)
Westgeest, Petrus A.J. (1907-1908)
Westgeest, Petrus A.J. (1910-1970)
Westgeest, Petrus G. (1909-1965)
Westgeest, Petrus H. (1875-1939)
Westgeest, Petrus J. (1888-1957)
Westgeest, Petrus J. (1918-1975)
Westgeest, Petrus J. (1938-2008)
Westgeest, Petrus J.J. (1914-1988)
Westgeest, Petrus L. (1879-1945)
Westgeest, Petrus W. (1894-1990)
Westgeest, Petrus W. (1912-1996)
Westgeest, Petrus Th. (1916-1979)
Westgeest, Pieter (1622-<1682)
Westgeest, Pieter (*1670-)
Westgeest, Pieter (1756-1799)
Westgeest, Pieter (1768-1846)
Westgeest, Pieter (*1700-1764)
Westgeest, Pieter J. (1900-1962)
Westgeest, Pleuntje (1777-1857)
Westgeest, Rochus (1700-1771)
Westgeest, Rochus (1764-1764)
Westgeest, Rochus (1771-1840)
Westgeest, Rochus (1772-1785)
Westgeest, Rochus (1787-1807)
Westgeest, Rochus (1846-1847)
Westgeest, Rochus (1846-1852)
Westgeest, Rochus (1849-1849)
Westgeest, Rochus (1856-1858)
Westgeest, Simon (1649-<1703)
Westgeest, Simon (1702-1726)
Westgeest, Simon (1706-1706)
Westgeest, Simon (1714-1714)
Westgeest, Simon (1715-1781)
Westgeest, Simon (1716-<1717)
Westgeest, Simon (1717-<1729)
Westgeest, Simon (1726-1726)
Westgeest, Simon (1729--<1741)
Westgeest, Simon (1734-1786)
Westgeest, Simon (1741-1806)
Westgeest, Simon (1779-1794)
Westgeest, Simon (1800-1800)
Westgeest, Simon (1803-1826)
Westgeest, Sophia (1769-1835)
Westgeest, Sijmetje (1773-1774)
Westgeest, Sijmon (*1586-<1638)
Westgeest, Sijmon (*1645-1691)
Westgeest, Sijmon (*1658-1718)
Westgeest, Sijmon (1695-1745)
Westgeest, Sijmontje (1729-)
Westgeest, Teuntje (1783-1783)
Westgeest, Theodora (1802-1802)
Westgeest, Theodora (1811-1863)
Westgeest, Theodora (1815-1815)
Westgeest, Theodora (1834-1866)
Westgeest, Theodora (1850-1855)
Westgeest, Theodora C. (1911-1930)
Westgeest, Theodora M. (1907-1928)
Westgeest, Theodora P. (1917-1983)
Westgeest, Theodorus (1732-1732)
Westgeest, Theodorus (1740-1812)
Westgeest, Theodorus (1753-1823)
Westgeest, Theodorus (1774-1843)
Westgeest, Theodorus (1807-1807)
Westgeest, Theodorus (1832-1833)
Westgeest, Theodorus (1836-1899)
Westgeest, Theodorus (1836-1903)
Westgeest, Theodorus (1839-1870)
Westgeest, Theodorus (1882-1970)
Westgeest, Theodorus (1878-1939)
Westgeest, Theodorus (1916-1969)
Westgeest, Theodorus C. (1913-1916)
Westgeest, Theodorus C. (1923-2008)
Westgeest, Theodorus E, (1915-1967)
Westgeest, Theodorus J. (1904-1904)
Westgeest, Theodorus L. (1886-1949)
Westgeest, Theodorus L. (1906-1972)
Westgeest, Theodorus L.M. (1916-1988)
Westgeest, Trijntje (1651-1698)
Westgeest, Wilhelmina (1840-1842)
Westgeest, Wilhelmina M. (1885-1885)
Westgeest, Wilhelmina M, (1909-2005)
Westgeest, Wilhelmina M, (1913-1988)
Westgeest, Wilhelmina Th.J. (1805-1929)
Westgeest, Wilhelmus (1724-1802)
Westgeest, Wilhelmus (1757-1757)
Westgeest, Wilhelmus (1930-2000)
Westgeest, Wilhelmus A. (1897-1975)
Westgeest, Wilhelmus A. (1932-2016)
Westgeest, Wilhelmus A.I. (1906-1909)
Westgeest, Wilhelmus G. (1872-1944)
Westgeest, Wilhelmus G. (1868-1930)
Westgeest, Wilhelmus J. (1874-1944)
Westgeest, Wilhelmus J. (1880-1972)
Westgeest, Wilhelmus J. (1918-1919)
Westgeest, Wilhelmus J. (1920-1946)
Westgeest, Wilhelmus J.M. (1910-1978)
Westgeest, Willem (1775-1776)
Westgeest, Willem (1815-1872)
Westgeest, Willem (1864-1864)
Westgeest, Willem G. (1809-1872)
Westgeest, Willemijntje (1813-1840)
Westgeest, IJsbrant (1620->1688)
Westgeest, IJsbrant (1695-1764)
Wiel, Joanna H.J. v.d. (1919-1980)
Wieringen, Jacobus v. (1775-1854)
Willemszn., Cornelis (16..-1730)
Willemszn., Engel (*15..-)
Winkels, Maria Th. (1924-2012)
Winter, Gerritje de (1742-1803)
Wissen, Hermanus v. (1841-1926)
Worms ter Hal, Hendrina (17..-1791)
Wou, Leendert v. (15..-)

Z
Zandbergen, Gertruida C.M. (1906-2001)
Zandvliet, Louis L. (1922-2008)
Zeyde, Antoni v.d. (1774-1859)
Zon, Willem v.d. (*16..-1742)
Zonneveld, Margaretha (1768-1813)
Zuiderduin, Cornelis (1878-1952)
Zijden, Petrus v.d. (1849-1918)


Bronvermelding:

IJsbrant Sijmonszn. Westgeest & Maertge Jansdr. van Rijn:
001. Oud Notarieel archief Leiden, Notaris Jacob Janszn. de Haas, archiefnr. 506, inv.nr. 471, 1638, 27-03-1638, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Dagboek van schout en weesmannen, 1662-1832 Weesboek A , inv.nr.1170-f.10v d.d. 26-11-1663, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocollen van allerhande akten van schout en schepenen Warmond, 1701-1708, inv.nr.1205-f.8 t/m 11v, 16-11-1701, Erfgoed Leiden en omstreken.
002. Dagboek van schout en weesmannen, 1662-1832 Weesboek A , inv.nr.1170-f.10v d.d. 26-11-1663, Erfgoed Leiden en omstreken.
003. Dagboek van schout en weesmannen, 1662-1832 Weesboek A , inv.nr.1170-f.10v d.d. 26-11-1663, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1662-1719, inv.nr. 9-f.89, 01-02-1693, Nationaal Archief Den Haag.
000. Protocollen van allerhande akten van schout en schepenen Warmond, 1701-1708, inv.nr.1205-f.8 t/m 11v, 16-11-1701, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1662-1719, inv.nr. 9-f.118, 07-02-1706, Nationaal Archief Den Haag.
004. Dagboek van schout en weesmannen, 1662-1832 Weesboek A , inv.nr.1170-f.10v d.d. 26-11-1663, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven Lisse 1696-1701, inv.nr. 1.I-f.25v, 23-07-1698, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister R.K. statie H. Agatha te Lisse 1687-1693, inv.nr. 8C-f.5, 22-07-1698, Nationaal Archief Den Haag.
000. Huwelijksafkondigingen van het gerecht van Lisse 1670-1691, inv.nr. 14.I-f.87, 18-02-1691, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister R.K. statie H. Agatha te Lisse 1687-1693, inv.nr. 8C-f.3, 02-06-1691, Nationaal Archief Den Haag.
000. Huwelijksafkondiging van het gerecht van Lisse 1692-1697, inv.nr. 14.II-f.137, 25-01-1693, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Agatha te Lisse 1685-1704, inv.nr. 8A.I-f.9, 25-01-1693, Nationaal Archief Den Haag.
000. Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven Lisse, 1702-1707, inv.nr. 1.II-f.85, 09-12-1704, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister R.K. statie H. Agatha te Lisse 1687-1693, inv.nr. 8C-f.6, 20-11-1704, Nationaal Archief Den Haag.
005. Dagboek van schout en weesmannen, 1662-1832 Weesboek A , inv.nr.1170-f.10v d.d. 26-11-1663, Erfgoed Leiden en omstreken.
006. Dagboek van schout en weesmannen, 1662-1832 Weesboek A , inv.nr.1170-f.10v d.d. 26-11-1663, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1662-1719, inv.nr. 9-f.83, 03-09-1690, Nationaal Archief Den Haag.
007. Protocollen van allerhande akten van schout en schepenen Warmond, 1708-1720, inv.nr.1206-f.264/272v, 11-02-1720, Erfgoed Leiden en omstreken.
007. Protocollen van allerhande akten van schout en schepenen Warmond, 1708-1720, inv.nr.1207-f.001/004, 06-05-1720, Erfgoed Leiden en omstreken.
007. Protocollen van allerhande akten van schout en schepenen Warmond, 1701-1708, inv.nr.1205-f.6 t/m 7v, 14-09-1701, Erfgoed Leiden en omstreken.

Cornelis IJsbrantszn. Westgeest & Apolonia Jansdr. van Brunswijck:
007. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1662-1719, inv.nr. 9-f.132, 19-05-1715, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.237, 19-05-1715, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nr. 10.I.f.11, 18-01-1728, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.242, 18-01-1728, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Koudekerk 1780-1795, inv.nr. 1.III-f.146, 13-08-1782, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Voorhout 1735-1789, inv.nr. 3.I-f.18v, 20-04-1755, Nationaal Archief Den Haag.
008. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nr. 10.I-f.3v, 23-05-1719, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.239, 22-05-1719, Nationaal Archief Den Haag.
000. Dagboek van schout en weesmannen te Warmond, inv.nr.1171-f.124v, 02-09-1743, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Warmond 1764-1796, inv.nr. 1.II-f.60v, 23-07-1764, Nationaal Archief Den Haag.
009. Dagboek van schout en weesmannen Warmond, inv.nr.1171-f.96, 22-05-1737, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nt. 10.I-f.10v, 11-05-1727, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.242, 11-05-1727, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nr. 10.I-f.22, 10-08-1738, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.247, 10-08-1738, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Wilibrordus te Wassenaar, inv.nr. 6-f.70, 18-05-1707, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nr. 10.I-f.11v, 29-08-1728, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.243, 29-08-1728, Nationaal Archief Den Haag.
010. Register van ontvangst van impost op begraven Voorhout 1758-1768, inv.nr. 1.II-f.59, 24-09-1760, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister ven het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nr. 10.I-f.19v, 15-01-1736, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister ven het gerecht van Voorhout 1735-1789, inv.nr. 3.I-f.6v, 07-05-1741, Nationaal Archief Den Haag.

Jan Corneliszn. Westgeest & Catharina Pietersdr. Colijn, Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet:
011. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.3, 15-05-1716, Nationaal Archief Den Haag.
012. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.7, 29-07-1717, Nationaal Archief Den Haag.
013. Doopregister van de R.K. statie H. Wilibrordus te Oegstgeest 1715-1731, inv.nr. 11.II-f.99, 30-09-1722, Nationaal Archief Den Haag.
014. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.27, 01-03-1729, Nationaal Archief Den Haag.
015. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.29, 04-05-1730, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafklapper Leiden 1800-1802, inv.nr. 100-f. .., 14-03-1801, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksregister van het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nr. 10.I-f.37v, 16-04-1758, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.257, 16-04-1758, Nationaal Archief Den Haag.
000. Incassoregister betreffende grafrechten Warmond 1760-1788, inv.nr. 6-f. .., 05-03-1766, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Leiden 1752-1767, inv.nr. 247-f.228v, 14-06-1766, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van de R.K. statie Appelmarkt te Leiden 1642-1809, Archief 1004, inv.nr.288, 14-06-1766, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Incassoregister betreffende grafrechten Warmond 1760-1788, inv.nr. 6-f. .., 05-10-1768, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Leiden 1768-1784, inv.nr. 248-f.018v, 08-04-1769, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van de R.K. statie Appelmarkt te Leiden 1642-1809, Archief 1004, inv.nr.288, 08-04-1769, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister in de R.K Oostenrijksche kapel, nr. 364-f.12, 20-01-1732, Haags Gemeentearchief.
016. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.33, 24-04-1732, Nationaal Archief Den Haag.
017. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.37, 15-06-1734, Nationaal Archief Den Haag.
018. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.43, 15-11-1736, Nationaal Archief Den Haag.
019. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.47, 16-08-1738, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Leiderdorp, akte 57, 07-12-1829, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Voorhout 1735-1789, inv.nr. 3-f.81, 13-04-1766, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.260, 13-04-1766, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.31, 18-05-1731, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Koudekerk 1785-1793, inv.nr. 3.I-f.13, 16-01-1788, Nationaal Archief Den Haag.
020. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.53, 14-09-1741, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensregister Koudekerk 1806-1811, inv.nr.8-f.3, 19-08-1806, Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.
000. Begraafregister met vermelding van grafrechten Koudekerk 1781-1820, inv.nr.4-f.49. 21-08-1806, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.261, 20-11-1768, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Wilibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.173, 23-05-1739, Nationaal Archief Den Haag.
000. Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven Lisse 1791-1799, inv.nr. 5.III-f.260, 15-04-1791, Nationaal Archief Den Haag.
000. Registers van ontvangst van voldoening aan grafrechten Lisse 1791-1799, inv.nr. 6.III-nr.1457, 15-04-1791, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Lisse 1795-1799, inv.nr. 10.III-f.86v, 30-04-1797, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Agatha te Lisse 1775-1811, inv.nr. 8A.II-f.80, 30-04-1797, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de statie H. Agatha van Lisse 1735-1774, inv.nr. 8B.III-f.221, 06-09-1754, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte gemeente Warmond, akte 3, 04-02-1842, Erfgoed Leiden en omstreken.
021. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.58, 28-05-1744, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 27, 11-08-1815, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister R.K. statie H. Maria Geboorte te Hoogmade 1712-1811, inv.nr. 12.III-f.247, 28-04-1766, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister R.K. statie H. Maria Geboorte te Hoogmade 1714-1749, inv.nr. 12.I-f.45, 03-01-1739, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister Hoogmade 1741-1790, inv.nr. 12-f.143, 21-03-1783, Nationaal Archief Den Haag.
000. http://home.planet.nl/~luyte026/meerb/pg/pg_frm3.htm Kwartierstaat Bep van der Meer
022. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.63, 29-11-1746, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op het begraven Alkemade 1771-1775, inv. nr. 18.III-f.159v, 16-11-1773, Nationaal Archief Den Haag.
000. Incassoregister betreffende grafrechten Gereformeerde Gemeente Rijnsaterwoude 1781-1791, inv.nr. 15-f. .., 19-11-1773, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Alkemade, periode 1768-1773, inv.nr. 6.III-f.206, 02-05-1768, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie O.L.V. geboorte te Rijpwetering 1748-1770, inv.nr. 18-f. .., 02-05-1768, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie O.L.V. geboorte te Rijpwetering 1733-1748, inv.nr. 17-f.36, 19-12-1734, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op het begraven Alkemade 1799-1803, inv. nr. 19.VI-f. …, 29-01-1800, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister Hoogmade 1791-1809, inv.nr. 9-f.20, 30-01-1800, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Alkemade 1774-1781, inv.nr. 7-f.14, 02-05-1774, Nationaal Archief Den Haag.

Leonardus Janszn. Westgeest & Maria Dirksdr. Brouwer, Grietje Scheepen:
023. Begraven buiten Leiden, inv.nr. 2066, 01-10-1768, Erfgoed Leiden en omstreken.
024. Doopregister van de R.K. statie Appelmarkt te Leiden, 1710-1798, inv.nr. 215-f. .., 21-05-1770, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Begraafklapper Leiden 1795-1996, inv.nr. 97-f. .., 09-06-1795, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Leiden 1784-1795, inv.nr. 249-f.100v, 01-05-1790, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie Appelmarkt te Leiden 1710-1798, inv.nr. 288-f…., 03-07-1765, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Begraafklapper Leiden 1795-1796, inv.nr. 97-f. .., 09-06-1796, Erfgoed Leiden en omstreken.

Cornelis Janszn. Westgeest & Cornelia Sijmensdr. Paardekoper:
025. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.105, 23-02-1767, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Sassenheim 1771-1785, inv.nr. 4-f.16, 07-10-1774, Nationaal Archief Den Haag.
026. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.111, 06-08-1769, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Leiderdorp, akte 15, 01-04-1845, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Hazerswoude 1796-1803, inv.nr. 12.III-f.318, 29-04-1798, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1748-1811, inv.nr. 9.IV-f.33, 29-04-1798, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1755-1774, inv.nr. 9.II-f.159, 14-08-1768, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Leiderdorp, akte 50, 16-10-1846, Erfgoed Leiden en omstreken.
027. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.111, 06-08-1769, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Voorhout, akte 11, 02-10-1835, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Koudekerk 1740-1799, inv.nr. 7.I-f.23, 27-02-1791, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1748-1811, inv.nr. 9.IV-f.31, 27-02-1791, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.102, 14-03-1765, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte gemeente Warmond, akte 9, 23-02-1814, Erfgoed Leiden en omstreken.
028. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.125, 04-09-1773, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op Sassenheim 1771-1785, inv.nr. 16-f.15, 27-04-1774, Nationaal Archief Den Haag.

Simon Janszn. Westgeest & Theodora Cornelisdr. van der Klugt, Maartje Jansdr. Kluit:
029. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.111, 04-10-1769, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Heemstede, akte 21-11, 21-11-1823, Noord-Hollands Archief.
030. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1770, inv.nr. 3.I-f.114, 20-07-1771, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 1, 02-01-1844, Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.
000. Trouwregister van het gerecht van Hazerswoude 1796-1803, inv.nr. 12.III-f.366, 02-02-1800, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1748-1811, inv.nr. 9.IV-f.34, 02-02-1800, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Petrus en Paulus te Aarlanderveen 1765-1812, inv.nr. 10-f.73, 10-06-1774, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 49, 05-08-1857, Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.
031. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.124, 17-07-1773, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Heemstede, akte 10-04, 10-04-1840, Noord-Hollands Archief.
000. Trouwregister van het gerecht van Heemstede 1791-1805, Heemstede 12-f.94, 05-05-1799, Noord-Hollands Archief.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Bavo te Berkenrode 1787-1811, Berkenrode 28B, 05-05-1799, Noord-Hollands Archief.
000. Overlijdensakte gemeente Warmond, akte 15, 23-06-1845, Erfgoed Leiden en omstreken.
032. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.133, 14-07-1775, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 9, 01-02-1859, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Woubrugge 1805-1811, inv.nr. 5-f.56, 20-10-1809, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie Maria Geboorte te Hoogmade 1714-1811, inv.nr. 12.III-f.255, 30-10-1809, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude, inv.nr. 9.III-f.191, 05-12-1775, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hoogmade, akte 7, 26-08-1854, Erfgoed Leiden en omstreken.
033. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.140, 26-04-1777, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, 27, 12-06-1857, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het Gerecht van Warmond 1778-1811, inv.nr. 10.II-f.89v, 27-10-1799, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1615-1779, inv.nr. 3.I-f.113, 13-12-1770, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Warmond, akte 12, 17-08-1826, Erfgoed Leiden en omstreken.
034. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.145, 22-04-1779, Nationaal Archief Den Haag.
035. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1779-1812, inv.nr. 3.II-f.153, 27-03-1782, Nationaal Archief Den Haag.
036. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1779-1812, inv.nr. 3.II-f.153, 27-03-1782, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Sassenheim, inv.nr. 4-f.67, 03-04-1782, Nationaal Archief Den Haag.
037. Doopregister van de R.K. statie H. Agatha te Lisse 1775-1812, inv.nr. 8B.IV-f.297, 03-09-1783, Nationaal Archief Den Haag.
000. Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven Lisse, 1779-1783, inv.nr. 5.I-f.108, 11-09-1783, Nationaal Archief Den Haag.
000. Registers van ontvangst van voldoening aan grafrechten Lisse 1783-1790, inv.nr. 6.II-nr.1156, 11-09-1783, Nationaal Archief Den Haag.
038. Register van ontvangst van impost op begraven Lisse 1791-1799, inv.nr. 5.III-f.384, 09-08-1799, Nationaal Archief Den Haag.

Cornelius Simonszn. Westgeest & Marigje Cornelisdr. Samson:
039. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1775-1812, inv.nr. 9.III-f.256, 21-04-1800, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Hazerswoude 1800-1805, inv.nr. 5.III-nr.1639, 09-06-1800, Nationaal Archief Den Haag.
040. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1775-1812, inv.nr. 9.III-f.258, 08-01-1802, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Hazerswoude 1800-1805, inv.nr. 5.III-nr.1798, 03-06-1802, Nationaal Archief Den Haag.
041. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1775-1812, inv.nr. 9.III-f.259, 28-02-1803, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 76, 29-08-1826, Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.
042. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1775-1812, inv.nr. 9.III-f.261, 27-05-1804, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Hazerswoude 1800-1805, H.5.III-nr.1984, 07-01-1805, Nationaal Archief Den Haag.
043. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1775-1812, inv.nr. 9.III-f.262, 16-07-1805, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 54, 18-10-1872, Efgoed Leiden en omstreken.
000. Bevolkingsregister Leiderdorp 1820-1830, folie 289, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Woubrugge, akte 9, 07-05-1835, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Maria Geboorte te Hoogmade 1750-1811, inv.nr. 12.II-f.113, 08-12-1809, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hoogmade, akte 3, 21-02-1848, Efgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Hoogmade, akte 4, 13-09-1849, Efgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Maria Geboorte te Hoogmade 1750-1811, inv.nr. 12.II-f.103, 12-08-1803, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 54, 10-12-1877, Efgoed Leiden en omstreken.
044. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1775-1812, inv.nr. 9.III-f.265, 14-09-1807, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensregister van het gerecht Hazerswoude 1806-1811, inv.nr. 18-nr.69, 14-11-1807, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van aangeven van lijken van het gerecht van Hazerswoude 1806-1811, inv.nr. 19-nr.155, 17-11-1807, Nationaal Archief Den Haag.
045. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1775-1812, inv.nr. 9.III-f.270, 08-04-1811, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 4, 09-01-1863, Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.
000. Bevolkingsregister Leiderdorp 1820-1830, folie 253, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Hazerswoude, akte 5, 20-05-1834, Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Joannes de Doper te Zoeterwoude 1777-1812, inv.nr.7-f.59, 22-12-1803, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 106, 22-11-1875, Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.
046. Geboorteakte van de gemeente Hazerswoude, akte 14-11, 14-11-1814, Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hoogmade, akte 10, 12-08-1848, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Hazerswoude, akte 21, 25-9-1840, Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 47, 12-09-1867, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de Gemeente Hoogmade, akte 4, 22-11-1848, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de Gemeente Woubrugge, akte 9, 28-08-1862, Erfgoed Leiden en omstreken.

IJsbrant Corneliszn. Westgeest & Marijtje Jacobsdr. van Beeck, Cornelia Claasdr. Boog:
047. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.27, 28-01-1729, Nationaal Archief Den Haag.
048. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.29, 07-10-1730, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Warmond 1764-1796, inv.nr. 1.II-f. .., 10-12-1772, Nationaal Archief Den Haag.
000. Incassoregister betreffende grafrechten Warmond, 1760-1812, inv.nr. 6-f. .., 11-12-1772, Nationaal Archief Den Haag.
049. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.34, 19-10-1732, Nationaal Archief Den Haag.
050. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.38, 30-08-1734, Nationaal Archief Den Haag.
051. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.40, 03-08-1735, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Warmond 1796-1806, inv.nr.2-f.53, 13-11-1798, Nationaal Archief Den Haag.
000. Incassoregister betreffende grafrechten Warmond, 1788-1812, inv.nr. 7-f. .., 14-11-1798, Nationaal Archief Den Haag.
052. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.47, 19-10-1738, Nationaal Archief Den Haag.
000. Incassoregister betreffende grafrechten Warmond 1788-1812, inv.nr. 7-f. .., 02-03-1802, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nr. 10.I-f.40, 18-04-1762, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.258, 18-04-1762, Nationaal Archief Den Haag.
000. http://genealogie.hassing-online.nl
000. Register van ontvangst van impost op begraven Warmond 1764-1796, inv.nr. 1.II-f. .., 14-10-1784, Nationaal Archief Den Haag.
000. Incassoregister betreffende grafrechten Warmond 1760-1788, inv.nr. 6-f.6, 15-10-1784, Nationaal Archief Den Haag.
053. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.50, 21-03-1740, Nationaal Archief Den Haag.

Pieter Sijmonszn. Westgeest & Barbara Arientsdr. van der Voort:
054. Oud Notarieel archief Leiden, Notaris Jacob Janszn. de Haas, archief nr. 506, inv.nr. 471, 1638, 27-03-1638, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1696-1711, inv.nr. 1.III-f.110, 25-02-1708, Nationaal Archief Den Haag.
055. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1712-1718, inv.nr. 9.I-f. .., 29-05-1718, Nationaal Archief Den Haag.
000. Ondertrouw en trouwregister van het gerecht van Oegstgeest 1668-1687, inv.nr. 14-f.73, 23-11-1683, Nationaal Archief Den Haag.
000. Ondertrouw en trouwregister van het gerecht van Oegstgeest 1687-1701, inv.nr. 15-f.35, 13-01-1692, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Joannes de Doper te Zoeterwoude 1658-1677, inv.nr. 6.III-f.234, 16-01-1692, Nationaal Archief Den Haag.
000. Ondertrouw en trouwregister van het gerecht van Oegstgeest 1687-1701, inv.nr. 15-f.83, 08-11-1699, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1718-1729, inv.nr. 4.I-f. .., 06-12-1727, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1759-1770, inv.nr. 11A.I-f. .., 12-03-1764, Nationaal Archief Den Haag.
000. Notaris Albertus Kleynenbergh, inv.nr. 2044-f.44, 22-03-1755, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, periode 1757-1765, inv.nr.982-f.127, 18-12-1762, Gemeentearchief Oegstgeest.

Sijmon Pieterszn. Westgeest & Anna Danielsdr. van Nes:
056. Ondertrouw en trouwregister van het gerecht van Oegstgeest 1717-1730, inv.nr.16.II-f.160, 07-05-1730, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1730-1741, inv.nr. 4.II-f. .., 18-08-1731, Nationaal Archief Den Haag.
000. Ondertrouw en trouwregister van het gerecht van Oegstgeest 1730-1743, inv.nr. 17.I-f.18, 04-05-1732, Nationaal Archief Den Haag.
000. NotariŽle akte Notaris Passchier Soetbrood, inv.nr.2353-2399, f.263 v. 1772 f.24v/265, no. 280, 30-01-1772, Erfgoed Leiden en omstreken.
057. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1770-1782, inv.nr. 6.I-f. .., 13-01-1772, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister van de Gereformeerde gemeente te Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.5, 13-01-1772, Nationaal Archief Den Haag.
000. Ondertrouw en trouwregister van het gerecht van Oegstgeest 1730-1743, inv.nr. 17,I-f.6, 20-05-1731, Nationaal Archief Den Haag.
000. Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven Lisse 1773-1778, inv.nr. 4.IV-f.227v, 09-10-1775, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van van voldoening aan grafrechten Lisse 1766-1776, inv.nr. 5.III-f.nr.828, 10-10-1775, Nationaal Archief Den Haag.
058. Doopregister R.K. statie in Kuipersteeg te Leiden 1660-1811, archief 1004, inv.nr.298A-f.46v, 28-06-1704, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1696-1711, inv.nr. 1.III-f.95v, 11-09-1704, Nationaal Archief Den Haag.
059. Doopregister R.K. statie in Kuipersteeg te Leiden 1660-1811, archief 1004, inv.nr.298A-f.47v, 02-04-1706, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1696-1711, inv.nr. 1.III-f.102v, 08-04-1706, Nationaal Archief Den Haag.
060. Doopregister R.K. statie in Kuipersteeg te Leiden 1660-1811, archief 1004, inv.nr.298A-f.47v, 02-04-1706, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1696-1711, inv.nr. 1.III-f.102, 08-04-1706, Nationaal Archief Den Haag.
061. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1696-1711, inv.nr. 1.III-f.107, 16-04-1707, Nationaal Archief Den Haag.
062. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1696-1711, inv.nr. 1.III-f.107, 16-04-1707, Nationaal Archief Den Haag.
063. Doopregister R.K. statie in Kuipersteeg te Leiden 1660-1811, archief 1004, inv.nr.298A-f.49, 04-05-1708, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1750-1759, inv.nr. 11.II, 15-05-1759, Nationaal Archief Den Haag.
000. Ondertrouw en trouwregister van het gerecht van Oegstgeest 1744-1759, inv.nr. 17.II-f.160, 20-04-1755, Nationaal Archief Den Haag.
064. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1696-1711, inv.nr. 1.III-f.117, 26-05-1710, Nationaal Archief Den Haag.
065. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1696-1711, inv.nr. 1.III-f.117v, 07-06-1710, Nationaal Archief Den Haag.

Pieter Sijmonszn. Westgeest & Maria Jansdr. van Leent, Leuntje Jansdr. van Egmond:
066. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1715-1731, inv.nr. 11.II-f.134, 16-08-1731, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Sassenheim 1756-1781, inv.nr. 2.I-f.43, 30-03-1776, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Leiden 1752-1767, d.247-f.120, 10-11-1759, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie Onder te Linden te Utrecht, d.52/55-f.166, 20-10-1732, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1781-1805, inv.nr. 12-f. .., 25-09-1800, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister van de Gereformeerde gemeente te Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.29, 25-09-1800, Nationaal Archief Den Haag.
067. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.146, 29-03-1734, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1781-1805, inv.nr. 12-f. .., 21-12-1786, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister van de Gereformeerde gemeente te Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.19, 21-12-1786, Nationaal Archief Den Haag.
000. Ondertrouw en trouwregister van het gerecht van Oegstgeest 1760-1784, inv.nr.18.I-f.43, 24-05-1767, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Hieronymus te Noordwijk 1732-1747, inv.nr. 8.I-f.104v, 05-07-1735, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1771-1781, inv.nr. 11A.II-f. .., 11-03-1778, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister van de Gereformeerde gemeente te Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.10, 11-03-1778, Nationaal Archief Den Haag.
000. Ondertrouw en trouwregister van het gerecht van Oegstgeest 1760-1784, inv.nr. 18.I-f.111, 14-06-1778, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1770-1812, inv.nr.13-f.5, 14-06-1778, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1730-1759, inv.nr. 7.I-f.47, 27-06-1739, Nationaal Archief Den Haag.
068. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.155, 22-12-1735, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1750-1759, inv.nr.11.II-f. .., 05-05-1753, Nationaal Archief Den Haag.
069. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.162, 27-05-1737, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1730-1741, inv.nr. 4.II-f. .., 05-06-1737, Nationaal Archief Den Haag.
070. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.167, 03-06-1738, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Lisse, akte 30-09, 30-09-1822, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nr. 10.I-f.46v, 10-04-1768, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Warmond 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.261, 10-04-1768, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister R.K. statie H. Agatha Lisse 1735-1774, inv.nr. 8B.III-f.195, 13-11-1743, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Lisse 1800-1811, inv.nr. 5.IV-f.442, 25-06-1805, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van voldoening aan grafrechten Lisse 1799-1809, inv.nr. 7.I-nr.191, 25-06-1805, Nationaal Archief Den Haag.
071. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-173, 05-07-1739, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1730-1741, inv.nr. 4.II-f. .., 20-07-1739, Nationaal Archief Den Haag.
072. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.181, 01-02-1741, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1730-1741, inv.nr. 4.II-f. .., 28-04-1741, Nationaal Archief Den Haag.
073. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.186, 17-04-1742, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1741-1755, inv.nr. 5.I-f. .., 15-01-1744, Nationaal Archief Den Haag.
074. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.192, 27-11-1743, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1742-1749, inv.nr. 11.I-f. .., 30-11-1743, Nationaal Archief Den Haag.
075. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1745-1770, inv.nr. 11.IV-f.198, 03-02-1745, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1742-1749, inv.nr. 11.I-f. .., 19-02-1745, Nationaal Archief Den Haag.
076. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1745-1770, inv.nr. 11.IV-f.198, 03-02-1745, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1771-1782, inv.nr. 11A.II-f. .., 11-11-1771, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister van de Gereformeerde gemeente te Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.5, 11-11-1771, Nationaal Archief Den Haag.
077. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus Oegstgeest 1745-1770, inv.nr. 11.IV-p.203, 03-05-1746, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1750-1759, inv.nr. 11.II-f. .., 17-06-1754, Nationaal Archief Den Haag.
078. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus Oegstgeest 1745-1770, inv.nr. 11.IV-f.211, ..-07-1748, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1742-1749, inv.nr. 11.I-f. .., 29-07-1748, Nationaal Archief Den Haag.
079. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1745-1770, inv.nr. 11.IV-p.221, 28-03-1751, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven te Oegstgeest 1750-1759, inv.nr. 11.II-f. .., 23-06-1751, Nationaal Archief Den Haag.

Simon Pieterszn. Westgeest & Mensje Cornelisdr. Langeveld:
080. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1745-1770, inv.nr. 11.IV-f.257, 13-07-1768, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 31, 06-06-1846, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar 1800-1811, inv.nr. 15.V-f.251, 05-05-1805, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1795-1812, inv.nr. 8-f. .., 05-05-1805, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister R.K. statie H. Willibrordus Wassenaar 1760-1780, inv.nr. 7.II-p.251, 12-03-1772, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 86, 09-12-1833, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
081. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1745-1770, inv.nr. 11.IV-p.259, 25-03-1770, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1759-1770, inv.nr. 11A.I, 12-04-1770, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister van de Gereformeerde gemeente te Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.4, 12-04-1770, Nationaal Archief Den Haag.
082. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1770-1787, inv.nr. 12.I-f.6, 20-11-1772, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Voorschoten, akte 22, 12-09-1833, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar 1800-1811, inv.nr. 15.V-f.246, 13-05-1804, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1795-1812, inv.nr. 8-f. .., 13-05-1804, Nationaal Archief Den Haag.
000. https://www.genealogieonline.nl/stamboom_kueter/I52670.php
000. Overlijdensakte van de gemeente Voorschoten, akte 21, 23-04-1859, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
083. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1770-1787, inv.nr. 12.I-p.13, 17-04-1775, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Lisse, akte 02-08, 02-08-1819, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Lisse 1800-1808, inv.nr. 10.IV-f.120, 13-03-1803, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Agatha te Lisse 1775-1811, inv.nr. 8A.II-f.83, 13-03-1803, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Agatha te Lisse 1775-1812, inv.nr. 08B.IV-f.278, 15-02-1777, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Voorhout, akte 1, 14-01-1850, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van de gemeente Noordwijkerhout, akte 7, 24-10-1819, Erfgoed Leiden en omstreken.
084. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1770-1787, inv.nr. 12.I-f.20, 02-03-1778, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1771-1781, inv.nr. 11A.II-f. .., 16-07-1778, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister van de Gereformeerde gemeente te Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.10, 16-07-1778, Nationaal Archief Den Haag.
085. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1770-1787, inv.nr. 12.I-f.20, 02-03-1778, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1771-1781, inv.nr. 11A.II-f. .., 24-12-1778, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister van de Gereformeerde gemeente te Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.10, 24-12-1778, Nationaal Archief Den Haag.

Daniel Sijmonszn. Westgeest & Ariaantje Jansdr. van Tol:
086. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1729-1734, inv.nr. 10.II-f. .., 19-04-1732, Nationaal Archief Den Haag.
087. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1730-1741, inv.nr. 4.II-f. .., 11-02-1735, Nationaal Archief Den Haag.
088. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1735-1742, inv.nr. 10.III-f. .., , 28-06-1735, Nationaal Archief Den Haag.
089. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.162, 28-05-1737, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1771-1782, inv.nr. 11A.II-f. .., 01-12-1772, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister van Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.6, 01-12-1772, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Zoeterwoude, inv.nr. 10-f.20, 25-04-1762, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.142, 20-03-1733, Nationaal Archief Den Haag.
000. Registers van ontvangst van impost op het trouwen en begraven Alphen 1766-1774, inv.nr. 8.V-f.696, 30-08-1771, Nationaal Archief Den Haag.
000. "Register der dooden, die tot Alphen begraven zijn..." 1743-1811, inv.nr. 30-f.f.53, 02-09-1771, Nationaal Archief Den Haag.
090. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrodus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.172, 07-03-1739, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Lisse 1779-1783, inv.nr. L.5.I-f.22, 17-02-1780, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van van voldoening aan grafrechten Lisse 1777-1782 inv.nr. 6.I-nr.982, 18-02-1780, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Lisse, inv.nr. 10.I-f.6, 15-06-1766, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Agatha te Lisse, inv.nr. 8A.I-f.58, 15-06-1766, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Pancras te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.32, 23-11-1731, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Lisse 1784-1790, inv.nr.5.II-f.135, 24-05-1784, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van van voldoening aan grafrechten Lisse 1783-1790, inv.nr. 6.II-nr.1220, 25-05-1784, Nationaal Archief Den Haag.

Overige bronnen:
091. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1203-f.185, 22-05-1692, Erfgoed Leiden en omstreken.
092. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.8-f.260, 02-06-1658, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.8-f.278v, 08-04-1659, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.8-f.279, 08-04-1659, Erfgoed Leiden en omstreken.
093. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.8-f.260, 02-06-1658, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.9-f.174, 16-10-1671, Erfgoed Leiden en omstreken.
094. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.7-f.142v, 03-03-1632, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.8-f.141v, 09-04-1652, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.7-f.304, 25-04-1642, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.8-f.141v, 09-04-1652, Erfgoed Leiden en omstreken.
095. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1199-f.116v, 19-06-1660, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1208-f.069v, 19-03-1734, Erfgoed Leiden en omstreken.
096. Morgenboeken van Warmond, inv.nr.8147c, 1656, 1660, Inv.nr.8148a, 1672, 1676, 1680, 1688, Hoogheemraadschap Rijland.
097. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1206-f.019, 15-05-1709.Erfgoed Leiden en omstreken.
098. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1206-f.194v, 14-03-1717, Erfgoed Leiden en omstreken.
099.Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1206-f.194v, 14-03-1717, Erfgoed Leiden en omstreken.
100. Morgenboeken van Warmond, inv.nr.8148b, 1708, Hoogheemraadschap Rijnland.
101. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Sassenheim, inv.nr.13-f.220, 11-11-1765, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Sassenheim, inv.nr.14-f.053v, 25-05-1776, Erfgoed Leiden en omstreken.
102. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Sassenheim, inv.nr.13-f.220, 11-11-1765, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Sassenheim, inv.nr.14-f.053v, 25-05-1776, Erfgoed Leiden en omstreken.
103. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Koudekerk, inv.nr.16-f.025, 01-06-1776, Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.
000. Oud Notarieel Archief Notaris Nicolaas Samson te Koudekerk, inv.nr.5222-nr.104, 31-01-1816, Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.
000. Oud Notarieel Archief Notaris Nicolaas Samson te Koudekerk, inv.nr.5227-nr.899, 12-06-1827, Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.
104. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Koudekerk, inv.nr.16-f.025, 01-06-1776, Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.
000. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Koudekerk, inv.nr.17-f.003, 06-10-1808, Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.
105. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Koudekerk, inv.nr.17-f.007, 06-10-1808, Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.
000. Oud Notarieel Archief Notaris Nicolaas Samson te Koudekerk, inv.nr.5222-nr.104, 31-01-1816, Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.
000. Oud Notarieel Archief Notaris Nicolaas Samson te Koudekerk, inv.nr.5227-nr.899, 12-06-1827, Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.
106. Oud Notarieel Archief Notaris Thomas van Bergen te Leiden, t.0507-inv.nr.66-nr.354, 13-05-1820, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Oud Notarieel Archief Notaris Nicolaas Samson Koudekerk, inv.nr.5227-nr.899, 12-06-1827, Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.
107. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Koudekerk, inv.nr.17-f.029, 04-03-1809, Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.
000. Oud Notarieel Archief Notaris Nicolaas Samson te Koudekerk, inv.nr.5222-nr.104, 31-01-1816, Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.
000. Oud Notarieel Archief Notaris Nicolaas Samson te Koudekerk, inv.nr.5227-nr.899, 12-06-1827, Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.
108. Oud Notarieel Archief Notaris Nicolaas Samson te Koudekerk, inv.nr.5226-nr.668, 14-05-1824, Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.
000. Oud Notarieel Archief Notaris Nicolaas Samson te Koudekerk, inv.nr.5227-nr.899, 12-06-1827, Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.
109. Oud Notarieel Archief Notaris Nicolaas Samson te Koudekerk, inv.nr.5228-nr.927, 28-04-1828, Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.
110. Oud Notarieel Archief Notaris Nicolaas Samson te Koudekerk, inv.nr.5228-nr.1014, 02-04-1829, Gemeentearchief Alphen aan den Rijn.
111. Dagblad van 's-Gravenhage, 21-03-1842, Delpher
112. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1208-f.141v, 01-04-1738, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1212-f.243v, 26-03-1800, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1213-f.075v, 31-05-1802, Erfgoed Leiden en omstreken.
113. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1208-f.141v, 01-04-1738, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1212-f.243v, 26-03-1800, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1213-f.075v, 31-05-1802, Erfgoed Leiden en omstreken.
114. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1208-f.224v, 17-04-1742, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1212-f.243v, 26-03-1800, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1213-f.075v, 31-05-1802, Erfgoed Leiden en omstreken.
115. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1208-f.238, 01-04-1743, Erfgoed