| | | Namenindex | Statistieken | Beeldbank | Contact |

   
 

homeWillem Gerardus Westgeest
Zoon van Theodorus (Dirk jr.) Westgeest & Cornelia van der Kroft
Generatie XIV

Willem Gerardus Westgeest (1809-1872)handtekening van Wilem Gerardus WestgeestWillem Gerardus (Willem) Westgeest, geboren op 16-10-1809 te Wassenaar, (doopgetuigen waren Willem van der Spek en Wilhelmina Rosendaal), overleden op 13-01-1872 te Wassenaar. Bouwman, wonende op boerderij Lanenberg te Wassenaar (1809-1831), boerderij Zuidhof te Wassenaar (1831-1872). Gehuwd op 24-06-1831 te Wassenaar met Joanna (Jannetje) Nagtegaal, geboren op 04-06-1797 te Wassenaar, overleden op 23-05-1880 te Wassenaar, dochter van Leonardus Nagtegaal en Ariaantje Boerman, weduwe van Johannes Kortekaas.1 (XIV/027)
Afbeeldingen van links naar rechts: handtekening van Willem Gerardus Westgeest, foto's van Wilem Gerardus Westgeest & Joanna Nagtegaal, foto boerderij Zuidhof aan de Rijksstraatweg te Wassenaar, opname 1944.100, 101 >

Kinderen van Willem Gerardus Westgeest & Joanna Nagtegaal:

 1. Theodorus (Dirk) Westgeest, geboren op 25-04-1832 te Wassenaar, gedoopt op 24-04-1832 te Wassenaar (doopgetuigen waren (doopgetuigen waren Gerardus Westgeest en Cornelia Groenewegen), overleden op 08-05-1833 te Wassenaar. Wonende te Wassenaar (1832-1833).2 (XV/048)

 2. Adriana Westgeest, geboren op 05-09-1833 te Wassenaar, gedoopt op 05-09-1833 te Wassenaar (doopgetuigen waren Gerardus Westgeest en Cornelia Groenewegen), overleden op 08-04-1868 te Wassenaar. Wonende te Wassenaar (1833-1868). Gehuwd op 28-04-1861 te Wassenaar met Gerardus (Gerrit) Knijnenburg, geboren op 25-11-1829 te Wassenaar, overleden op 29-12-1887 te Wassenaar, zoon van Augustijn Knijnenburg en Alida van der Ham. Hertrouwd op 15-10-1869 met Wilhelmina Knijnenburg. Landbouwer, op Boerderij Roseveld te Wassenaar.3 (XV/049)

 3. Cornelia (Neeltje) Westgeest, geboren op 31-03-1835 te Wassenaar, gedoopt op 31-03-1835 te Wassenaar (doopgetuigen waren Jan Ruijgrok en Krijna Westgeest), overleden op 28-11-1896 te Veur. Wonende te Wassenaar (1835-1860), Voorschoten (1860-1865), Veur (1865-1896). Gehuwd op 30-12-1860 te Wassenaar met Cornelis van der Post, geboren op 17-07-1826 te Wassenaar, overleden op 19-02-1907 te Veur, zoon van Leendert van der Post en Anna Kokshoorn. Weduwnaar van Alida van Leeuwen. Hertrouwd op 28-05-1897 te Veur met Catharina van der Drift. Bouwman.4 (XV/050)

 4. Theodorus (Dirk) Westgeest, geboren op 02-12-1836 te Wassenaar, gedoopt op 03-12-1836 te Wassenaar, (doopgetuigen waren Nicolaas Ruijgrok en Petronella Westgeest), overleden op 22-07-1899 te Den Haag. Wonende te Wassenaar (1836-1867), melkboer en winkelier aan de Zuilingstraat te Den Haag (1867-1899). Gehuwd op 01-05-1867 te Maasland met Jannetje (Johanna) van Leeuwen, geboren op 24-11-1843 te Maasland, overleden op 06-02-1910 te Den Haag, dochter van Jacobus van Leeuwen en Jacoba Ammerlaan.5 (XV/051)
  Afbeelding rechts:
  bidprentje van Petrus Westgeest. 102 >

 5. Petrus (Pieter) Westgeest, geboren op 06-11-1839 te Wassenaar, gedoopt op 06-11-1839 te Wassenaar (doopgetuigen waren Petrus Westgeest en Cornelia van der Velde), overleden op 04-11-1887 te Wassenaar. Landbouwer op boerderij Zuidhof aan de Rijksstraatweg te Wassenaar (1839-1887). Boerderij Zuidhof werd van 1831 tot 1966 gepacht door de familie Westgeest. Gehuwd op 07-05-1870 te Voorburg met Maria Cornelia Hooijmans, geboren op 14-01-1849 te Voorburg, overleden op 09-04-1926 te Wassenaar, dochter van Adam Hooijmans en Catharina Adriana Voorham. Maria Cornelia hertrouwd op 28-10-1903 te Wassenaar met Theodorus Juffermans, geboren op 10-03-1838 te Oegstgeest, overleden op 18-04-1913 te Wassenaar, weduwnaar van Helena van Bohemen, geboren op 10-02-1840 te Voorschoten, overleden op 28-08-1902 te Leiden. Landbouwer, wonende te Wassenaar.6 (XV/052)
Bezittingen en huurlanden van Willem Gerardus Westgeest te Wassenaar & Voorschoten
A. Boerderij Zuidhof, gelegen aan de Rijksstraatweg 269 te Wassenaar.78
1831-1870 Willem Gerardus Westgeest
(bruiker)
0000-00000 x Joanna Nagtegaal.
1870-1887
Petrus Westgeest (bruiker)
1887-1903
Maria Cornelia Hooijmans (bruiker)
1903-1944
Petrus Leonardus Westgeest (bruiker)


B: Joanna Nagtegaal was bruikster van verschillende percelen land te Wassenaar.79
Landen gelegen o.a. in de Zuidwijkse polder te Wassenaar.
1832 Gravinne van Wassenaer (eig.). 2 b. 89 r. 67 e.
  Idem 2 b. 76 r. 75 e.
 
1836 Gravinne van Wassenaar (eigenaar) 3 b. 06 r. 70 e.
  Idem 1 b. 56 r. 54 e.
  Idem 8 b. 35 r. 38 e.
  Idem 3 b. 72 r. 70 e.
  Idem 89 r. 98 e.
     
C. Willem Gerardus Westgeest was samen met zijn zwager Jacobus Ruijgrok bruiker van verschillende percelen land te Voorschoten.80
Landen gelegen in de Papenwegschen polder te Voorschoten.
1856 n.n. 7 b. 79 r. 10 e.

advertentie Leydsche Courant 28-07-1845
Afbeelding boven: advertentie Leydsche Courant 28-07-1845.
103


Na het overlijden van Willem Gerardus Westgeest werd op 16-05-1872 door notaris Thomas Johannes van Bergen de volgende inventarisatie gemaakt van de bezittingen en schulden.81


In de kelderkamer:
   
Een oud zilveren ketting.

fl.1,40
Vloermatten, glasgordijnen en kleedjes. fl. 3,00   Een oud zilveren ketting met hensel. fl. 1,20
Een spiegel en vijftien schilderijen. fl. 1,00   Twee zilveren handringen. fl. 0,20
Een geverfd kabinet. fl. 5,00   Een paar zilveren oorbellen. fl. 0,20
Een geverfd kastje. fl. 3,00   Een zilveren brossche. fl. 0,20
Een beziauw. fl. 4,00   Een zilveren knip met beurs. fl. 2,00
Drie tafels en tien stoelen. fl. 8,00   Twee flacons met zilver gemonteerd. fl. 1,00
Een hoekkast met het zich daarin bevonden     Zilveren horlogee. fl. 3,00
porselein, aardewerk, koperen tabaksdoos en confoortje. fl. 7,00   Zilveren tasbeugel met beurs. fl. 14,00
Een voeten bank, negen sloven, en drie theeblaadjes. fl. 3,50   Juwelen boot. fl. 7,00
Bloemvazen, en ander ornamenten, benevens glas en     Een juwelen ring. fl. 2,00
aardewerk. fl. 4,00   Een gouden haring. fl. 0,80
Een kachel met toebehooren. fl. 10,00   Een gouden slootje. fl. 2,30
Een peuluw, twee kussens en twee dekens. fl. 4,00      
Een klok, kruisbeeld, twee vazen en meer. fl. 7,00   Effecten:  
Een hanglamp. fl. 1,00   Een obligatie buitenlandsche schuld ten lasten  
      Spanje rentende drie percent, 2.160,00 francs.  
In het woonhuis:     Twee obligatie buitenlandsche schuld ten lasten  
Vloermatten en glasgordijnen. fl. 0,50   Spanje, ieder groot 1.080,00 francs.  
Een kastje, tafeltje en een stoel. fl. 1,00   Een obligatie ten lasten Egypte, groot 100 pond sterling,  
Eijer rakken, tinnen lepels, koek en blikwerk,     rentende zeven percent.  
aardewerk en meer. fl. 2,00   Negen stuks obligatien ten lasten Oostenrijk in zilver,  
Eenige schutten en trap. fl. 5,00   ieder groot 1.000,00 kostijen, rentende vijf percent.  
         
Op de zonder:     Contanten:  
Een eiken houten kleerkast met daarop staande pullen. fl. 16,00   De contanten gelden in bank papieren en specie. fl. 265,00
Een ledikant met bed peuluw, vier kussens en vier        
dekens. fl. 47,00   Titels en papieren:  
Een koperen beddepan. fl. 1,50   Afschrift van het in den hoofde vermelde tesament.  
      Een onderhandsche schuldbekentenis ten lasten  
Op de werf:     Dirk Westgeest groot fl. 4.000,=, per reste. fl. 2.400,00
Turf en hout. fl. 8,00   Een onderhandsche schuldbekentenis ten lasten  
Kippenren en schapen ruif. fl. 3,00   Pieter Westgeest groot fl. 6.000,00, per reste. fl. 2,500,00
Eenige kippen. fl. 30,00   Een onderhandsche schuldbekentenis ten lasten  
      Cornelis van der Post. fl. 700,00
Mans kleederen:     Een onderhandsche schuldbekentenis ten lasten  
De mans kleederen. fl. 24,00   Pieter Broekman. fl. 400,00
      Een onderhandsche schuldbekentenis ten lasten  
Vrouwen kleederen:     G. van Leeuwen. fl. 50,00
De vrouwen kleederen. fl. 45,50      
      Pretentien:  
Bed en tafellinnen:     Dezen boedel heeft te vorderen van Leendert Kortekaas,  
Het bed en tafellinnen. fl. 30,50   wegens geleend geld. fl. 621,00
      Waarop de intressen verschuldigd zij sedert 01-05-1876.  
Goud en zilver:     Willem van Leeuwen te Stompwijk,  
Gouden hoofdbeugel met boeken. fl. 82,80   wegens geleend geld. fl. 130,00
Een gouden streng met kruis. fl. 27,50   Voorts van de erven Zandvliet. fl. 4,20
Een paar gouden bellen met steenen. fl. 8,05   Kaptein te Leiden, per reste. fl. 5,00
Een paar gouden kapspelden. fl. 5,75   Diest te Voorschoten. fl. 9,00
Een gouden slootje en plaatje. fl. 5,75      
Een gouden slootje en plaatje. fl. 3,65   Schulden en lasten:  
Twee gouden met steentjes. fl. 3,00   Geene schulden zijn bekend en later opkomende  
Granaten ketting met gouden plaatje. fl. 6,00   zullen worden opgegeven.  
Een bloedkoralen ketting met gouden plaatje. fl. 40,00   De begrafeniskosten als uit de voorhanden gelden bij  
Een zilveren reukdoos.

fl. 2,40

  het overlijden en geschat op fl.160,00.

Memorie


homeTheodorus Westgeest
Zoon van Willem Gerardus (Willem) Westgeest & Joanna (Jannetje) Nagtegaal
Generatie XV

handtekening van Theodorus WestgeestTheodorus (Dirk) Westgeest, geboren op 02-12-1836 te Wassenaar, gedoopt op 03-12-1836 te Wassenaar, (doopgetuigen waren Nicolaas Ruijgrok en Petronella Westgeest), overleden op 22-07-1899 te Den Haag. Wonende te Wassenaar (1836-1867), melkboer en winkelier aan de Zuilingstraat te Den Haag (1867-1899). Gehuwd op 01-05-1867 te Maasland met Jannetje (Johanna) van Leeuwen, geboren op 24-11-1843 te Maasland, overleden op 06-02-1910 te Den Haag, dochter van Jacobus van Leeuwen en Jacoba Ammerlaan.5 (XV/051)
Afbeeldingen rechts: foto van Theodorus Westgeest. 104 >

Kinderen van Theodorus Westgeest & Jannetje van Leeuwen:

 1. Wilhelmus Gerardus Westgeest, geboren op 10-03-1868 te Den Haag, gedoopt op 10-03-1868 te Den Haag (doopgetuigen waren Wilhelmus van der Ham en Margaretha Kortekaas), overleden op 10-08-1930 te Den Haag. Melkhandelaar, wonende te Den Haag (1868-1930). Gehuwd op 23-10-1895 te Den Haag met Johanna Helena Hendriks, geboren op 07-01-1874 te Den Haag, overleden op 23-12-1926 te Den Haag, dochter van Johannes Hendriks en Clasina Vernouw.7 (XVI/030)

 2. Jacobus Westgeest, geboren op 28-02-1869 te Den Haag, gedoopt op 28-02-1869 te Den Haag (doopgetuigen waren Simon van Leeuwen en Maria Landsbergen), overleden op 17-07-1909 te Den Haag. Melkhandelaar, wonende te Den Haag (1869-1909). Ongehuwd gebleven.8 (XVI/031)
  Afbeeldingen rechts: handtekening, foto en bidprentje van Theodorus Westgeest. 105 >

 3. Johanna Adriana Westgeest, geboren op 03-05-1870 te Den Haag, gedoopt op 03-05-1870 te Den Haag (doopgetuigen waren Leonardus Kortekaas en Helena Ruijgrok), overleden op 17-05-1922 te Den Haag. Huisvrouw, wonende te Den Haag (1870-1922). Gehuwd op 09-05-1894 te Den Haag met Gerardus Petrus Haket, geboren op 23-10-1870 te Den Haag, overleden op 01-06-1918 te Den Haag, zoon van Petrus Haket en Elisabeth van Haastert. Winkelier/melkhandelaar.9 (XVI/032)

 4. Maria Jacoba Westgeest, geboren op 15-02-1872 te Den Haag, gedoopt op 15-02-1872 te Den Haag (doopgetuigen waren Hillegonda van Leeuwen en Cornelia van Noort), overleden op 05-06-1951 te Den Haag. Huisvrouw, wonende te Den Haag (1872-1951). Gehuwd op 20-11-1895 te Den Haag met Petrus Johannes Meershoek, zoon van Franciscus, geboren op 15-04-1867 te Den Haag, overleden op 20-02-1952 te Den Haag, zoon van Hendrikus Adrianus Meershoek en Sophia Hendrika van Deelen. Melkslijter.10 (XVI/033)

 5. Cornelis Josephus Westgeest, geboren op 28-03-1873 te Den Haag, gedoopt op 28-03-1872 te Den Haag (doopgetuigen waren Cornelis Olsthoorn en Johanna Kortekaas), overleden op 27-02-1926 te Den Haag. Bediende en later melkhandelaar, wonende te Den Haag (1873-1926).11 (XVI/034)

 6. Adrianus Ignatius Westgeest, geboren op 15-04-1874 te Den Haag, gedoopt op 15-04-1874 te Den Haag (doopgetuigen waren Adrianus de Vette en Helena van Leeuwen), overleden op 11-10-1874 te Den Haag213. Wonende te Den Haag (1874-1874).12 (XVI/035)

 7. Maria Johanna Westgeest, geboren op 19-05-1875 te Den Haag, gedoopt op 19-05-1875 te Den Haag, (doopgetuigen waren Cornelis van der Post en Cornelia Westgeest), overleden op 29-05-1876 te Den Haag. Wonende te Den Haag (1875-1876).13 (XVI/036)

 8. Jacoba Maria Westgeest, geboren op 19-05-1875 te Den Haag, (doopgetuigen waren Henricus Sunder en Jacoba van Leeuwen), overleden op 14-10-1915 te Den Haag. Wonende te Den Haag (1875-1915). Ongehuwd gebleven.14 (XVI/037)

 9. Naamloos Westgeest, levenloos geboren op 16-04-1876 te Den Haag.15 (XVI/038)

 10. Josephus Maria Westgeest, geboren op 02-05-1878 te Den Haag, gedoopt op 03-05-1878 te Den Haag (doopgetuigen waren Petrus Westgeest en Maria Cornelia Hooijmans), overleden op 20-07-1878 te Den Haag. Wonende te Den Haag (1878-1878).16 (XVI/039)

 11. Anna Maria Westgeest, geboren op 20-09-1879 te Den Haag, gedoopt op 20-09-1879 te Den Haag (doopgetuigen waren Jacobus van Leeuwen en Anna Overgaag), overleden op 14-04-1946 te Monster. Zonder beroep, wonende te Den Haag (1879-1927), Monster (1927-1946).17 (XVI/040)

 12. Johanna Antonia Cornelia Maria (Zuster Maria Bernadetta/Johanna) Westgeest, geboren op 17-05-1881 te Den Haag, gedoopt op 17-05-1881 te Den Haag (doopgetuigen waren Cornelis van der Post en Cornelia Westgeest), overleden op 13-02-1958 te Den Haag. Religieuse, wonende te Den Haag (1881-1899), Amsterdam (1899-1901), Den Haag (1901-1920), Amsterdam (1920-1921), Moordrecht (1921-1924), Den Haag (1934-1937), Etten (1937-1938), Leiden (1938-1940), Amsterdam (1940-1943), Ouder-Amstel (1943-1946), Den Haag (1946-1958).18 (XVI/041)

 13. Theodorus (Dirk) Westgeest, geboren op 12-06-1882 te Den Haag, gedoopt op 12-06-1882 te Den Haag (doopgetuigen waren Henricus van Leeuwen en Maria van Leeuwen), overleden op 10-05-1970 te Den Haag. Melkhandelaar, wonende te Den Haag (1882-1970). Gehuwd op 14-06-1914 te Den Haag met Cornelia Johanna Knijnenburg, geboren op 12-03-1888 te Den Haag, overleden op 30-04-1976 te Den Haag, dochter van Augustinus Knijnenburg en Maria Knijnenburg.19 (XVI/042)

 14. Josephus Cornelis Westgeest, geboren op 08-08-1883 te Den Haag, gedoopt op 08-08-1883 te Den Haag (doopgetuigen waren Adrianus de Vette en Helena van Leeuwen), overleden op 06-01-1884 te Schipluiden. Wonende te Den Haag (1883-1884).20 (XVI/043)

 15. Maria Hillegonda Westgeest, geboren op 17-07-1886 te Den Haag, gedoopt op 17-07-1886 te Den Haag (doopgetuigen waren Cornelius van Noort en Hillegonda van Leeuwen), overleden op 09-12-1961 te Delft. Zonder beroep, wonende te Den Haag (1886-1929), Voorschoten (1929-1929), Den Haag (1929-1929), Wateringen (1929-1961).21 (XVI/044)

 16. Petrus Josephus Westgeest, geboren op 23-10-1888 te Den Haag, gedoopt op 23-10-1888 te Den Haag (doopgetuigen waren Adrianus de Vette en Helena van Leeuwen), overleden op 15-11-1957 te Den Haag. Melkknecht en melkbezorger, wonende te Den Haag (1888-1957).22 (XVI/045)
Bezittingen van Theodorus Westgeest te Den Haag
1. Vier huizen en erven met een stal staande en gelegen aan de Zuilingstraat en Kromme Elleboog, no. 22 en 24 en aan de Korte Vleerstraat no. 7 en 9 allen te 's-Gravenhage, samen groot 3 aren 6 centiaren.

1.1. Een winkelhuis, stal, erven en plaats staande en gelegen te 's-Gravenhage in de Zuilingstraat op den hoek van de Kromme Elleboog Numero 22, kadasteraal bekend in sectie C nummers 803 en 2202, groot 131 centiaren.82
1853-1874 Gijsbertus van der Ark (eigenaar)
1874-1899
Theodorus Westgeest (eigenaar)
1899-1911
0x Johanna van Leeuwen (eigenaar)
1911-1926 Cornelis Josephus Westgeest (eigenaar)
1926-1963/67 Thedorus Westgeest (eigenaar)

1.2. Een huis, erve en tuin, staande en gelegen aan de Zuid oost zijde van de Zuilingstraat te 's-Gravenhage, nummer 24, kadasteraal bekend in sectie C nr. 808, groot 1 are en 30 centiaren.83

  1877-1882 Johannes van Vliet (eigenaar)
1882-1899
Theodorus Westgeest (eigenaar)
1899-1911
0x Johanna van Leeuwen (eigenaar)
1911-1926 Cornelis Josephus Westgeest (eigenaar)
1926-1963/67 Thedorus Westgeest (eigenaar)

1.3. Een stukje grond ter grootte van 2 centiaren, gelegen te 's-Gravenhage aan de Zuilingstraat kadasteraal bekend in sectie C nr. 4462 gedeeltelijk afkomstig van sectie C nr. 805.84
1884-1884 Pieter Adrianus van Starrenburg (eigenaar)
1884-1899
Theodorus Westgeest (eigenaar)
1899-1911
0x Johanna van Leeuwen (eigenaar)
1911-1926 Cornelis Josephus Westgeest (eigenaar)
1926-1963/67 Thedorus Westgeest (eigenaar)


1.4. Sectie C nr. 1351, 1352.85
1892-1899 Theodorus Westgeest (eigenaar)
1899-1911
0x Johanna van Leeuwen (eigenaar)
1911-1926 Cornelis Josephus Westgeest (eigenaar)
1926-1963/67 Thedorus Westgeest (eigenaar)


Na het overlijden van Theodorus Westgeest werd op 23-02-1900 door notaris Antonius Franciscus Adolphus Leesberg de volgende inventarisatie gemaakt van de bezittingen en schulden.86


Roerende goederen:
   
Twee obligaties ten laste der Wladikawkas Spoorweg
 
Twee wagens met drie handwagens. fl. 100,00   Maatschappij, groot 2.000 mark.  
Vier melkkitten. fl. 8,00   Een hypothecaire obligatie, wegens geldleening ten  
Drie vaten. fl. 4,00   laste van D. Pronk te Scheveningen, groot f. 1000,00,  
Acht schepkannen. fl. 3,50   rentende a vijf procent.  
Drie koperen kannen. fl. 7,50   Een hypothecaire obligatie, wegens geldleening ten  
Tuigen, enzovoorts. fl. 6,00   laste van W. Ros te Scheveningen, groot per reste  
Een werkpaard. fl. 120,00   fl. 1.200,00, rentende vijf percent.  
Diverse vaatwerken. fl. 3,00   Een hypothecaire obligatie, wegens geldleening ten  
Ledikant, spring en kapokmatras, fl. 12,00   laste van J. de Niet te Scheveningen, groot fl. 800,00,  
Planken en schragen. fl. 4,00   rentende a vijf procent.  
Kastje, tafel, karpetten en bed. fl. 7,00   Een vordering voorts uit geldleening ten laste van den  
Eetservies. fl. 3,00   Heer G.P. Haket, groot fl. 1.100,00, rentende vier  
Waschtafel. fl. 2,00   procent.  
Lijfgoederen. fl. 10,00      
Drie veerenbedden, stroomatras enzovoorts. fl. 30,00   Onroerende goederen:  
Diverse kasten, tafels en stoelen. fl. 60,00   Vier huizen en erven met een stal, staande en gelegen  
Goud en zilverwerk. fl. 30,00   aan de Zuilingstraat en Kromme Elleboog no. 22, 24,  
Pedule met coupe en schilderijen. fl. 10,00   en aan de Korte Vleerstraat no. 7 en 9, alle te  
Kachel, fornuis, enzovoorts. fl. 5,50   's-Gravenhage, kadasteraal in de gemeente bekend  
Een schuit. fl. 25,00   sectie C nummero 803, 2202, 4462, 1351, 1352,  
Totaal: fl. 450,50   samen groot 3 aren 6 centiaren.  
         
De aanfeveresse verklaarde alsnu dat verder tot de     Schulden:  
gemelde gemeene boedel en nalatenschap behooren     Aan de volgende wegens geleverde goederen en  
contanten bij het overlijden in kas. fl. 500,00   verrichte diensten over het jaar 1899.  
      van Paassen, melkhandelaar. fl. 402,00
Effecten:     Gebroeder van Leeuwen, melkhandelaars. fl. 511,00
Een obligatie ten laste der Zwangorou Dombrowa     Ammerlaan, melkhandelaar. fl. 182,00
Spoorweg Maatschappij, groot 125 zilveren roebels,     de Vette, melkhandelaar. fl. 166,00
rentende a vier procent.     van Woerden, melkhandelaar. fl. 229,00
Een obligatie ten laste van Rusland, uitgifte 1884,     Balage, in manufacture. fl. 40,00
goudrente, groot 125 roebels, renten a vijf procent.     Berkemeijer, in maufacture. fl. 20,00
Twee obligaties ten laste van Hongarije, goudrente,     Scharf, smid. fl. 30,00
elk groot 100 florijnen, rentende vijf procent.     Galjaart, metselaar. fl. 20,00
Twee obligaties ten laste van Peru, elk groot 100     Martboom, geneesheer. fl. 82,00
pond sterling, rentende a zes procent.     Totaal: fl. 1.682,00
Een recepis ten laste der Rimmenholler Koolzuur        
en Zuurstof Maatschappij te Rotterdam, groot     De begrafenis kosten hebben bedragen fl. 189,80,  
fl. 1.000,00, rentende vijf en honderd per jaar.     de kosten van kerkelijke diensten tot en met het  
Een obligatie ten laste der Zuid Oosten Spoorweg     eerste jaargetijde hebben bedragen fl. 100,00  
Maatschappij, groot 1.000 mark, renten vier procent.        
Een obligatie ten laste der Zuid Oosten Spoorweg     De aangeveresse verklaarde dat deze boedel en  
Maatschappij, groot 500 mark, renten vier procent.     nalatenschap nog belast is met de navolgede, hiervooren  
Twee pandbrieven ten laste der Hongaarsch     nog niet vermelde schulden:  
Hypotheekbank, erk froot 1.000 florijnen, rentende drie     Eene schuld wegens geldlening ten behoeve van  
procent.     H. Kortekaas te Wasenaar, rentende a vier percent, fl. 3.000,00
Een obligatie ten laste der Wladikawkas Spoorweg     Nog een schuld wegens geldleening ten behoeve van  
Maatschappij, groot 1.000 mark.

    H. Kortekaas te Wassenaar, groot fl. 2000,00.

fl. 2.000,00

Den Haag II


Afbeelding: tabel van de nakomelingen van Theodorus Westgeest & Jannetje van Leeuwen. 106


homeWilhelmus Gerardus Westgeest
Zoon van Theodorus (Dirk) Westgeest & Jannetje (Johanna) van Leeuwen
Generatie XVI

Wilhelmus Gerardus Westgeest, geboren op 10-03-1868 te Den Haag, gedoopt op 10-03-1868 te Den Haag (doopgetuigen waren Wilhelmus van der Ham en Margaretha Kortekaas), overleden op 10-08-1930 te Den Haag. Melkhandelaar, wonende te Den Haag (1868-1930). Gehuwd op 23-10-1895 te Den Haag met Johanna Helena Hendriks, geboren op 07-01-1874 te Den Haag, overleden op 23-12-1926 te Den Haag, dochter van Johannes Hendriks en Clasina Vernouw.7 (XVI/030)

Kinderen van Wilhelmus Gerardus Westgeest & Johanna Helena Hendriks:

 1. Johanna Maria Clasina Antonia Westgeest, geboren op 13-08-1896 te Den Haag, overleden op 10-02-1953 te Den Haag. Religieuze, wonende te Den Haag.23 (XVII/060)

 2. Clasina Maria Antonia Westgeest, geboren op 13-09-1897 te Den Haag, overleden op 29-08-1898 te Den Haag.24 (XVII/061)

 3. Clasina Adriana Maria Antonia (Clasien) Westgeest, geboren op 19-10-1898 te Den Haag, overleden op 25-05-1990 te Den Haag. Kantoorbediende, dienstbode, winkeljuffrouw en boekbindster, wonende te Den Haag.25 (XVII/062)

 4. Naamloos Westgeest, levenloos geboren op 21-09-1902 te Den Haag.26 (XVII/063)

 5. Maria Clasina Antonia Westgeest, geboren op 14-01-1904 te Den Haag, overleden op 26-01-1994 te Alphen a/d Rijn. Wonende te Den Haag, Nederlands IndiŽ, IndonesiŽ en Delfszijl. Gehuwd op 11-10-1939 te Den Haag met Antonius Franciscus Gerardus Maal, geboren op 04-12-1909 te Den Haag, overleden op 06-05-1961 te Groningen. Zoon van Johannes Marie Antonius Maal en Elisabeth Barbara Schouten. Constructeur, tekenkamer-werktuigbouwkundige.27 (XVII/064)

 6. Jacoba Maria Antonia Westgeest, geboren op 07-10-1905 te Den Haag, overleden op 19-03-1929 te Den Haag. Onderwijzeres en kantoorbediende, wonende te Den Haag.28 (XVII/065)

 7. Wilhelmus Adrianus Ignatius Westgeest, geboren op 30-11-1906 te Den Haag, overleden op op 26-01-1909 te Den Haag.29 (XVII/066)

 8. Petronella Maria Antonia Josephina Westgeest, geboren op 04-04-1908 te Den Haag, overleden op 21-03-1927 te Den Haag. Zonder beroep, wonende te Den Haag.30 (XVII/067)

 9. Wilhelmus Josephus Maria (Wim) Westgeest, geboren op 19-03-1910 te Den Haag, overleden op 04-06-1978 te Den Haag. Winkelier in zuivelproducten, melkhandelaar, kaasgrossier en importeur, wonende te Den Haag. Gehuwd op 14-11-1934 te Den Haag met Anna Catharina Maria (Annie) Klomp, geboren op 06-05-1909 te Den Haag, overleden op 01-03-1971 te Den Haag. Dochter van Gerardus Anthony Louis Klomp en Martina Johanna Krijnen.31 (XVII/068)

 10. Gerardus Antonius Maria (Gerard) Westgeest, geboren op 12-09-1911 te Den Haag, overleden op 09-02-1971 te Den Haag. Onderwijzer en later zuivelhandelaar, wonende te Den Haag. Gehuwd op 24-03-1943 te Den Haag met Gerarda Maria Wilhelmina (Greet) Matthee, geboren op 15-05-1914 te Zevenbergschenhoek, overleden 04-10-2001 te Leidschendam. Dochter van Johannes Baptist Matthee en Wilhelmina Catharina Rompa.32 (XVII/069)

 11. Naamloos Westgeest, levenloos geboren op 05-08-1913 te Den Haag.33 (XVII/070)


homeTheodorus Westgeest
Zoon van Theodorus (Dirk) Westgeest & Jannetje (Johanna) van Leeuwen
Generatie XVI

Theodorus Westgeest, geboren op 12-06-1882 te Den Haag, gedoopt op 12-06-1882 te Den Haag (doopgetuigen waren Henricus van Leeuwen en Maria van Leeuwen), overleden op 10-05-1970 te Den Haag. Melkhandelaar, wonende te Den Haag (1882-1970). Gehuwd op 14-06-1914 te Den Haag met Cornelia Johanna Knijnenburg, geboren op 12-03-1888 te Den Haag, overleden op 30-04-1976 te Den Haag, dochter van Augustinus Knijnenburg en Maria Knijnenburg.19 (XVI/042)

Kinderen van Theodorus Westgeest & Cornelia Johanna Knijnenburg:

 1. Naamloos Westgeest, geboren op 09-07-1915 te Den Haag.34 (XVII/071)

 2. Theodorus (Theo) Westgeest, geboren op 25-07-1916 te Den Haag, overleden op 04-02-1969 te Den Haag. Melkhandelaar en later koeltechnischmonteur, wonende te Den Haag. Gehuwd op 22-04-1942 te Den Haag met Joanna Hendrika Jacoba (Annie) van de Wiel, geboren op 23-10-1919 te Den Haag, overleden op 16-09-1980 te Den Haag. Dochter van Johannes Adrianus van de Wiel en Jacoba Geertruida van Wandelen.35 (XVII/072)

 3. Augustinus (Guus) Westgeest, geboren op 16-09-1917 te Den Haag, overleden op 26-08-2012 te Noordwijk. Bedrijfsleider brandstoffenhandel, eigenaar cv-installatiebedrijf, wonende te Den Haag, Oegstgeest en Meerlo. Gehuwd op 27-06-1945 te Den Haag Theodora (Thea) Conradi, geboren op 03-04-1922 te Den Haag, overleden op 05-07-2016 te Noordwijk. Dochter van Hermanus Conradi en Godefrida Johanna Steenwinkel.36 (XVII/073)

 4. Petrus Josephus (Piet) Westgeest, geboren op 30-09-1918 te Den Haag, overleden op 17-01-1975 te Sittard. Verpleger + verbandmeester, wonende te Sittard. Gehuwd op 23-11-1948 te Heerlen met Catharina Johanna (Toos) Jacobs, geboren op 04-03-1926 te Born, overleden op 25-02-2012 te Born. Dochter van Jan Servaas Jacobs en Maria Johanna Cormbags.37 (XVII/074)

 5. Maria (Mies) Westgeest, geboren op 08-09-1920 te Den Haag, overleden op 15-12-2002 te Nijmegen. Werkzaam bij een jeugdherberg en bij de P.T.T., wonende te Nijmegen. Gehuwd op 04-09-1956 te Den Haag met Hermanus Joseph Franciscus (Herman) Heister, geboren op 30-03-1923 te Nijmegen, overleden op 02-04-1968 te Nijmegen. Zoon van Wilhelmus Johannes Heister en Maria Wilhemina Bosch. Automonteur, draadspoeler, machinebankwerker en instrumentmaker.38 (XVII/075)

 6. Cornelis Maria (Kees) Westgeest, geboren op 21-10-1921 te Den Haag, overleden op 24-05-2016. Wonende te Amsterdam, Auckland; Nieuw-Zeeland, Bloemendaal, Haarlem en Bennebroek. Gehuwd op 13-12-1952 te Otahuhu, Nieuw Zeeland met Johanna Francisca Ignatia (Ans) Linneweever, geboren op 09-12-1927 te Den Haag, overleden op 15-11-2017. Dochter van Augustinus Franciscus Josephus Linneweever en Johanna Klazina Wieringa.39 (XVII/076)

 7. Joseph (Jos) Westgeest, geboren op 01-03-1924 te Den Haag, overleden op 12-11-2007 te Zwolle40. (XVII/077)

 8. Maria Bernadetta (Detta) Westgeest, geboren op 29-06-1925 te Den Haag. Verpleegster, wonende te BraziliŽ, overleden op 23-06-2015.41 (XVII/078)

 9. Johanna Maria (Ans) Westgeest, geboren op 28-07-1926 te Den Haag, overleden op 02-06-2016. Wonende te Eelde; Drenthe. Gehuwd op 14-11-1952 met Thomas (Tom) Kroeze, geboren op 09-03-1926 te Leiden, overleden op 24-01-2020 te Eelde. Zoon van Quirinus Jacobus Kroeze en Antonia Johanna Brittijn.42 (XVII/079)

 10. Ignatius (Ignas) Westgeest, geboren op 28-08-1929 te Den Haag, overleden op 12-11-2010.43 (XVII/080)

 11. Wilhelmus (Wim) Westgeest, geboren op 14-07-1930 te Den Haag, overleden op 20-05-2000. Priester in BraziliŽ.44 (XVII/081)


homeMaria Hillegonda Westgeest
Dochter van Theodorus (Dirk) Westgeest & Jannetje (Johanna) van Leeuwen
Generatie XVI

Maria Hillegonda Westgeest, geboren op 17-07-1886 te Den Haag, gedoopt op 17-07-1886 te Den Haag (doopgetuigen waren Cornelius van Noort en Hillegonda van Leeuwen), overleden op 09-12-1961 te Delft. Zonder beroep, wonende te Den Haag (1886-1929), Voorschoten (1929-1929), Den Haag (1929-1929), Wateringen (1929-1961).21 (XVI/044)

Kind van Maria Hillegonda Westgeest:

 1. Maria Hillegonda Westgeest, geboren op 12-01-1915 te Den Haag, overleden op 06-02-1915 te Den Haag.45 (XVII/082)


homePetrus Westgeest
Zoon van Willem Gerardus (Willem) Westgeest & Joanna (Jannetje) Nagtegaal
Generatie XV

Petrus Westgeest (1839-1887)handtekening van Petrus WestgeestPetrus (Pieter) Westgeest, geboren op 06-11-1839 te Wassenaar, gedoopt op 06-11-1839 te Wassenaar (doopgetuigen waren Petrus Westgeest en Cornelia van der Velde), overleden op 04-11-1887 te Wassenaar. Landbouwer op boerderij Zuidhof aan de Rijksstraatweg te Wassenaar (1839-1887). Boerderij Zuidhof werd van 1831 tot 1966 gepacht door de familie Westgeest. Gehuwd op 07-05-1870 te Voorburg met Maria Cornelia Hooijmans, geboren op 14-01-1849 te Voorburg, overleden op 09-04-1926 te Wassenaar, dochter van Adam Hooijmans en Catharina Adriana Voorham. Maria Cornelia hertrouwd op 28-10-1903 te Wassenaar met Theodorus Juffermans, geboren op 10-03-1838 te Oegstgeest, overleden op 18-04-1913 te Wassenaar, weduwnaar van Helena van Bohemen, geboren op 10-02-1840 te Voorschoten, overleden op 28-08-1902 te Leiden. Landbouwer, wonende te Wassenaar.6 (XV/052)
Afbeeldingen van links naar rechts: handtekening en foto's van Petrus Westgeest & Maria Cornelia Hooijmans 107, foto van de familie Westgeest-Hooijmans: staand achterste rij: Adam Engelbertus (Bert) Westgeest, Petrus Leonardus (Piet) Westgeest, Johannes Jacobus (Jan) Westgeest en Cornelis Leonardus (Kees) Westgeest, zittend in het midden: Petrus (Pieter) Westgeest, Maria Cornelia Hooijmans, Willem Gerardus (Willem) Westgeest en Catharina Pieternella (Cato) Westgeest, op de eerste rij: Marietje Hooijmans (nichtje), Theodorus Leonardus (Heeroom) Westgeest en Adrianus Cornelius (Adriaan) Westgeest. Opname ca. 1890. 108 >
Afbeelding recht
s: bidprentje van Maria Cornelia Hooijmans. 109 >

Kinderen van Petrus Westgeest & Maria Cornelia Hooijmans:

 1. Willem Gerardus (Willem) Westgeest, geboren op 11-12-1872 te Wassenaar, gedoopt op 11-12-1872 te Wassenaar (doopgetuigen waren Wilhelmus van der Ham en Margaretha Kortekaas), overleden op 27-07-1944 te Wassenaar. Veehouder te Schiebroek (1895-1907) en op boerderij Westerhof aan de Rijksstraatweg 262 te Wassenaar (1907-1944). De boerderij werd in de jaren vijftig afgebroken. Gehuwd op 24-04-1895 te Schiebroek met Josina Ham, geboren op 26-08-1867 te Overschie, overleden op 05-08-1911 te Wassenaar, dochter van Michiel Ham en Magdalena Langelaan. Willem hertrouwd op 01-02-1912 te Zoeterwoude met Cornelia Maria van der Krogt, geboren op 27-08-1876 te Zoeterwoude, overleden op 29-04-1936 te Wassenaar, dochter van Cornelis van der Krogt en Huberdina Joanna van Wissen. hertrouwd op 02-11-1937 te Zoeterwoude met Alida Cornelia Maria van der Krogt, geboren op 07-04-1881 te Zoeterwoude, overleden op 22-06-1953 te Wassenaar, dochter van Cornelis van der Krogt en Huberdina Joanna van Wissen.46 (XVI/046)


 2. Catharina Pieternella (Cato) Westgeest (1874-1950)Catharina Pieternella (Cato) Westgeest, geboren op 11-01-1874 te Wassenaar, gedoopt op 11-01-1874 te Wassenaar (doopgetuigen waren Leonardus Bellekom en Petronella Hooijmans), overleden op 05-03-1950 te Ter Aar. Wonende te Wassenaar (1874-1894), Veur (1894-1938), Leidschendam (1938-1942), Zoeterwoude (1942-1947), Ter Aar (1947-1950). Gehuwd op 27-04-1894 te Wassenaar met Petrus (Piet) van Vliet, geboren op 21-02-1870 te Veur, overleden op 25-05-1934 te Veur, zoon van Frederik van Vliet en Maria Koot. Veehouder aan de Veurscheweg te Veur.47 (XVI/047)
  Afbeeldingen recht
  s: foto's en bidprentje van Catharina Pieternella Westgeest & Petrus van Vliet. 110 >

 3. Cornelis Leonardus (Kees) Westgeest, geboren op 21-01-1876 te Wassenaar, gedoopt op 21-01-1876 te Wassenaar (doopgetuigen waren Cornelius Olsthoorn en Joanna Adriana Kortekaas), overleden op 13-04-1906 te Wassenaar. Veehouder in de Tempel te Zwammerdam (1899-1903) en op boerderij Landlust aan de Maaldrift te Wassenaar (1903-1906). Later werd de boerderij ook wel boerderij Maaldrift genoemd. Gehuwd op 12-05-1899 te Wassenaar met Apolonia Ruijgrok, geboren op 26-10-1875 te Wassenaar, overleden op 12-05-1959 te Leidschendam, dochter van Theodorus Ruijgrok en Adriana van Tol. Apolonia hertrouwd op 16-01-1908 te Wassenaar met Adrianus Knijnenburg, geboren op 01-01-1873 te Wassenaar, overleden op 01-02-1948 te Wassenaar, zoon van Gerardus Knijnenburg en Wilhelmina Knijnenburg. Adrianus Knijnenburg was een neef van Cornelis Leonardus Westgeest.48 (XVI/048)

 4. Adam Engelbertus (Bert) Westgeest, geboren op 23-03-1878 te Wassenaar, gedoopt op 24-03-1878 te Wassenaar (doopgetuigen waren Engelbertus Hooijmans en Wilhelmina Hoogduin), overleden op 20-02-1920 te Wassenaar. Veehouder op boerderij Westerhof aan de Rijksstraatweg 260 te Wassenaar, wonende te Wassenaar (1878-1920). De boerderij werd in de jaren vijftig afgebroken. Gehuwd op 07-05-1902 te Pijnacker met Jozina Maria (Sien) Langelaan, geboren op 03-07-1876 te Maasland, overleden op 03-11-1963 te Wassenaar, dochter van Franciscus Langelaan en Cornelia Kouwenhoven.49 (XVI/049)

 5. Petrus Leonardus (Piet) Westgeest, geboren op 21-08-1879 te Wassenaar, gedoopt op 21-08-1879 te Wassenaar (doopgetuigen waren Leonardus Kortekaas en Anna van der Bout), overleden op 08-06-1945 te Wassenaar. Veehouder op boerderij Zuidhof aan de Rijksstraatweg te Wassenaar (1879-1945). Gehuwd op 21-09-1903 te Wassenaar met Barbara Maria van Vliet, geboren op 21-01-1880 te Wassenaar, overleden op 04-11-1952 te Wassenaar, dochter van Thomas van Vliet en Theodora Blokland.50 (XVI/050)

 6. Johannes Jacobus (Jan) Westgeest, geboren op 07-10-1881 te Wassenaar, gedoopt op 07-10-1881 te Wassenaar (doopgetuigen waren Joannes Hooijmans en Catharina Jockheer), overleden op 11-10-1899 te Wassenaar. Landbouwer, wonende te Wassenaar (1881-1899).51 (XVI/051)

 7. Adrianus Cornelis (Adriaan) Westgeest, geboren op 03-07-1884 te Wassenaar, gedoopt op 03-07-1884 te Wassenaar (doopgetuigen waren Cornelis van der Post en Cornelia Westgeest), overleden op 06-09-1902 te Wassenaar. Theologie student, wonende te Wassenaar (1884-1897), Voorhout (1897-1902). Vertrekt op 21-10-1897 als student naar het seminarie Hageveld te Voorhout, bij zijn overlijden was hij van beroep landbouwer.52 (XVI/052)
  Afbeelding rechts: bidprentje van Adrianus Cornelis Westgeest. 111 >

 8. Bidprentje Theodorus Leonardus WestgeestTheodorus Leonardus (Heeroom) Westgeest, geboren op 28-10-1886 te Wassenaar, gedoopt op 28-10-1886 te Wassenaar (doopgetuigen waren Theodorus Westgeest en Johanna van Leeuwen), overleden op 03-10-1949 te Zoeterwoude. Theoloog, wonende te Wassenaar (1886-1896), Huijbergen (1896-1899), Voorhout (1899-1902), Ginkel en Bavel (1902-1905), Wassenaar (1905), Voorhout (1905), Warmond (1905-1910), Wassenaar (1910), Waddinxveen (1910-1911), Wassenaar (1911), Alkemade (1911-1912), Amsterdam (1912-1930), Zoeterwoude (1930-1949). Hij werd priester gewijd op 15-08-1910. Achtereenvolgens was hij kapelaan te Waddinxveen en Rijpwetering, waarna hij benoemd werd tot kapelaan aan het Gesticht de Voorzienigheid te Amsterdam. Op 15-02-1923 vierde hij te Amsterdam zijn 12,5 jarig priesterschap, zie hiervoor rechts het "bidprentje" ter herinnering van het 12,5-jarig priesterschap. Op 21-02-1930 werd hij benoemd tot Rector van de Goede Herder te Zoeterwoude (Leiderdorp).53 (XVI/053)
  Afbeeldingen van links naar rechts:
  bidprentje & foto van Theodorus Leonardus Westgeest. 112


Bezittingen en huurlanden van Willem Gerardus Westgeest en zijn nakomelingen te Wassenaar 113
A. Boerderij Zuidhof met landerijen in de Zuijdwijkschen polder,
1809-ca. 1825
Leendert Nagtegaal (br.)

groot omtrent 33 m. 4 h. 36 r. (1809).
Nog 8 h. land aan de N.W. zijde aan de Heereweg (1809).
78
ca. 1825-1830 Joannes Kortekaas (br.)
1831-1872
Willem Gerardus Westgeest (br.).
1872-18900 x Joanna Nagtegaal.
1872-1887
Petrus Westgeest (br.).
1887-1903
Maria Cornelia Hooijmans (br.).
groot 30 h. 24 a. 5 c. (eind 19e eeuw).
groot 3 h. 40 a. 62 c. (1896-1901).

groot 2 h. 70 a. 20 c. (1895-1900).
groot 1 h. 43 a. 40 c. (1895-1900).
groot 4 h. 02 a. 70 c. (1895-1900).
Landerijen, gelegen aan de Straatweg,
groot 36 a. 32 c. (1895-1900).
Zie afbeelding rechts (situatie in 1912).
1906, 1913
Petrus Leonardus Westgeest &
0000-0000 Adam Engelbertus Westgeest (br.).
groot 47 h. 26 a. 88 c. (1912).
1939-1943
Petrus Leonardus Westgeest (br.).

C. Een huis, schuur, erf en een perceel teelland, staande en liggende in het Oostdorp 212 te Wassenaar,
groot 1 h. 29 a. 20 c.
87
1867-1891 Dirk Knijnenburg (eig.).
1891-1911 Maria Cornelia Hooijmans (eig.).
1911-1934
Johannes Barends (eig.).

1934-1944 Willem Gerardus Westgeest (eig.).

D. Een bouwmanswoning, plaatselijk bekend A 20 en 25 met koestallen, hooiberg, kalverenschuur, boomgaard of tuin en opengrond en erf, staande en liggende in het Oostdorp 194 te Wassenaar,
tezamen groot 45 a. 28 c.
88
1885-1896 Henricus den Hollander (eig.).
1896-1926 Maria Cornelia Hooijmans (eig.).
1926-1944
Willem Gerardus Westgeest (eig.).

Een perceel teel land liggende in het Oostdorp te Wassenaar,
groot 1 h. 53 a. 10 c.
89
1888-1896
Henricus den Hollander (eig.).
1896-1926 Maria Cornelia Hooijmans (eig.).
1926-1944
Willem Gerardus Westgeest (eig.).

E. Een huis schuur en erf, Boerderij Westerhof, gelegen aan de Rijksstraatweg 260/262 te Wassenaar, groot 7 a. 82 c.90
1902-1902 Dr. Rudolphe Frederic Baron van
0000 0000 0Heeckeren van Wassenaar. (eig.).
1902-1916 Maria Cornelia Hooijmans (eig.).
1916-
0000 Dr. Rudolphe Fr. Baron van
0000 0000 0Heeckeren van Wassenaar. (eig.)
1902-1920
Adam Engelbertus Westgeest (br.).
1903-1944
Willem Gerardus Westgeest (br.).

F. Een gunstig gelegen, royaal gebouwde dubbel woonhuis met erf, gelegen in een grooten tuin, waarin vele vruchtbomen, aan de Kerkstraat 36 te Wassenaar, op den hoek van de Molenlaan, tezamen groot 10 aren en 24 centiaren. Bevattende: beneden: 2 kamers en suite, voorkamer, slaapkamer, keuken, kelder en brede gang, boven: 3 kamers met zolder en balcon. Een perceel tuin, gelegen naast perceel I op den hoek van de Kerkstraat en Molenlaan, groot 2 a. 90 c.91.
1902-1907 Dr. Rudolphe Frederic Baron van
0000 0000 0Heeckeren van Wassenaar (eig.).
1916-1920 Wassenaarse Grond Exploitatie
0000 0000 0Maatschappij (eig.).
1907/20-1926 Maria Cornelia Hooijmans (eig.).
1926-1927/30
Petrus Leonardus Westgeest (eig.).


Na het overlijden van Petrus Westgeest werd op 18-01-1887 door notaris Leonardus Broeksmit de volgende inventarisatie gemaakt van de bezittingen en schulden.92


Roerende goederen:
   
Een theeblad en pijpenstaandaard, een koperen
 
Effecten:     ketel en meer. fl. 2,00
Vijf obligatien Turkije, geprevigileerde ieder groot     Vijf schilderijen, een kruisbeeld, twee vaasjes. fl. 1,50
100 francs, rentende vijf percent in het jaar.     Een eiken ledikant. fl. 6,00
Twaalf obligatien Turkijk, ieder groot 100 pond sterling.     Een tafel, vijf stoelen en drie vaasjes. fl. 2,50
Vijf obligatien Peru lening 1872, ieder groot 100 pond     Een lamp en eenig koperwerk. fl. 2,00
sterling, rentende vijf percent 's jaars.     Een porseleinkast, glas en aardewerk. fl. 5,00
Zestien obligatien Oostenrij in papier, ieder groot     Een veeren bed, peluw en drie dekens. fl. 20,00
1.000 florijnen, rentende vijf percent in het jaar.     Een paar bedstedegordijnen en rabat. fl. 0,75
Een obligatie Oostenrijk in zilver, groot 1.000 florijnen,        
rentende vijf percent in het jaar.     In het meidenkamertje:  
Eeen aandeel Groote Russische Spoorweg Maat-     Een veeren bed en toebehooren. fl. 20,00
schappij, groot 625 zilveren Roebels, rentende vijf        
percent in het jaar.     In het binnenvertrek:  
Negen obligatien Rusland 1880, geconsolideerde,     Een gordijn, twee karpetten, vloermatten. fl. 3,00
ieder groot 625 zilveren Roebels, rentende vier     Twee tafels en een een kleed. fl. 10,00
percent 's jaars.     Zeven stoelen. fl. 7,00
Vier obligatien Rusland 1877, ieder groot 100 pond     Acht schilderijen en een spiegel. fl. 5,00
sterling, rentende vijf percent 's jaars.     Een klok. fl. 6,00
Die pandbrieven Rotterdamsche Hijpotheekbank ieder     Een eiken secretaire. fl. 10,00
groot 1.000 gulden en een dito groot 500 gulden,     Een beeld en twee kandelaars. fl. 2,00
rentende vier percent.     Een kachel en toebehooren. fl. 5,00
Twee aandelen Noord-Brabantsch Deutsche Spoorweg     Een naaimachine. fl. 10,00
Maatschappij 1880, ieder groot 100 pond sterling.     Een hanglamp en een wieg. fl. 2,50
      Een piano. fl. 10,00
Vorderingen:     Een ledikant met behang. fl. 7,50
Twee hypothecaire schuldvorderingen wegens geleend     Een kapok bed en toebehooren. fl. 10,00
geld beiden ten laste van Jannetje Langeveld weduwe     Een veeren bed en toebehooren. fl. 25,00
Arie van der Hulst te Wassenaar, rentende 4,5 percent.. fl. 7.000,00   Een paar bedstedegordijnen en rabat. fl. 2,00
Een hypothecaire schuldvordering wegens geleend     Een kabinet. fl. 25,00
geld ten laste van Leendert van der Bijl te Wassenaar, fl. 4.500,00      
rentende 4 1/4 percent.     In den kelder:  
Eene hypothecaire schuldvordering wegens geleend     Twee pekelbakken. fl. 12,00
geld ten laste van wijlen Johannes Schroder te     Zes melktesten. fl. 3,00
Wassenaar. fl. 2.400,00   Schalen en gewicht. fl. 3,00
Een vordering wegens geleend geld ten laste van het        
Rooms Catholiek Parochiaal kerkbestuur van Onze     In het kelderhuis:  
Lieve Vrouwe te 's-Gravenhage, rentende vier percent. fl. 5.000,00   Twee kop abkken en schragen. fl. 10,00
Een vordering wegens geleend geld ten laste van J. de     Een tafel en eenig aardewerk. fl. 2,50
Grootte Noordwijk, rentende vijf precent. fl. 500,00   Een tafel en acht stoelen. fl. 2,50
Een vordering wegens geleend geld ten laste van     Een kastje, koffiemolen en ketel. fl. 2,50
Theodorus Slootweg te Wassenaar, rentende vijf percent. fl. 300,00   Een fornuis en toebehooren. fl. 20,00
      Een kastje, hoekhangertje en theemsemmer. fl. 3,00
Inboedel:     Een kaarn en druif en een bank. fl. 3,00
Goud en zilverwerk:        
Een gouden hoofdijzer, boeken en bellen. fl. 79,35   In de stal:  
Een paar gouden naalden. fl. 18,40   Een mesting kuip en vier zakken roggemeel. fl. 16,00
Een paar gouden kapspelden. fl. 8,05   Grampels en klaven. fl. 9,00
Een gouden ketting. fl. 25,87   Slobberkar. fl. 3,00
Een paar gouden bellen. fl. 12,50   Een veeren bed en toebehooren. fl. 20,00
Een roode ketting met gouden slot. fl. 5,00   Eenige rommel. fl. 5,00
Een granaten ketting met gouden platen. fl. 3,00   Eenige koedekken. fl. 3,00
Een paar gouden bellen. fl. 3,20   Een partij wol. fl. 275,00
Een ketting met goud en slot. fl. 4,00      
Een gouden broche. fl. 1,50   Op de werf:  
Een gouden dames ketting en kruis. fl. 52,00   Een partij aardappelen. fl. 30,00
Zes gouden ringen. fl. 5,60   Eenige bloembollen. fl. 12,00
Een gouden cilinder horlogie. fl. 14,00      
Een gouden horlogieketting. fl. 15,00   Kleederen:  
Een paar juweelen bellen. fl. 16,00   Mans boven en onder kleederen. fl. 30,00
een juweelen boot. fl. 5,00   Vrouws boven en onder kleederen. fl. 40,00
Een juweelen brouche en ring. fl. 3,00      
Een juweelen hoofdplaat. fl. 5,00   Bedden en tafellinnen:  
Een zilveren tabaksdoor. fl. 6,85   Bed en tafellinnen. fl. 25,00
Een zilveren knip. fl. 1,30      
Een zilveren knip. fl. 1,50   Vee:  
Een zilveren portemonnee. fl. 5,00   Negen en dertig koeijen. fl. 4.000,00
Een zilveren hologie. fl. 2,00   Zeven kalveren. fl. 210,00
Een zilveren rozenkrans. fl. 1,50   Drie en dertig schapen. fl. 462,00
Een zilveren tasbeugel. fl. 10,00   Acht schapen. fl. 72,00
      Elf biggen. fl. 176,00
Meubelen:     Twee zeugen. fl. 150,00
Op den kamerzolder:     Zeven biggen. fl. 56,00
Een eiken kast. fl. 15,00   Drie jonge zeugen. fl. 75,00
Geverfde kast en tafel. fl. 1,00   Twee en dertig kippen. fl. 24,00
Twee tafels, een kist, kleerstokken en kleerrekken. fl. 1,50   Twee paarden. fl. 140,00
Een mangel. fl. 15,00      
Drie kopere melkkannen en zes melkketels. fl. 15,00   Wagens en gereedschappen:  
Twee staren. fl. 10,00   Een jachtwagen. fl. 130,00
Een kaarn en druif. fl. 6,00   Een karretje. fl. 40,00
Een kastje, ledikant en kapok bedje. fl. 3,00   Een berg heeft en spil. fl. 7,00
Twaalf kaasplanen en twaalf schragen. fl. 20,00   Gereedschap. fl. 8,00
Een partij kaas. fl. 105,00   Drie gierbakken. fl. 60,00
Een partij kop kaas. fl. 57,60   Een kruiwagen. fl. 15,00
Een paardentuig en hoofdstel. fl. 10,00   Een driewielkar. fl. 25,00
Zes kaasvaten. fl. 15,00   Een hooiwagen. fl. 25,00
Een kaaszeuning, drie jukken, zes blikken, melkketels,     Een break. fl. 50,00
en vier houten melkemmers. fl. 15,00   Twee hooischalen, wagenbrik en meer. fl. 5,00
      Een ladder. fl. 4,00
Op den kelderzolder:     Eenige kuipen en twee weiemmers. fl. 5,00
Een partij wol. fl. 10,00   Eenige drooge takken. fl. 80,00
Een kaastobbe, drie botervloten, een wig en vuurmand,     Eenige tuigen en hoofdstellen. fl. 10,00
een kinderwagen, twee zeeften en matten. fl. 2,50   Eenige hooivorken en harken. fl. 7,00
Tweentwintig koperen melkmouwen. fl. 100,00   Brandhout en turf. fl. 20,00
Een bellentuig. fl. 3,00   Een ton met petroleum. fl. 4,00
      Een vletschouw. fl. 25,00
In de opkamer:     Een kaaskuip, eenige kaasvaaten en zetters. fl. 15,00
Vier glasgordijnen, vloerkleed en matten. fl. 12,50   Een eikker. fl. 16,00
Een ronde tafel en kleed. fl. 5,00   Totaal: fl. 7.486,47
Tien stoelen. fl. 15,00      
Een mahonie linnenkastje. fl. 20,00   Contant geld:  
Een pendule en eenige vaasjes. fl. 12,50   Het contant geld bedraagt in diverse bank en munt-  
Zeven schilderijen en een spiegel. fl. 5,00   biljetten en muntspecien. fl. 1.437,09
Een porceleine kastje en glas en aardewerk. fl. 10,00      
Een tafeltje, twee vazen en een beeld. fl. 3,00   Laten en schulden:  
Een eiken linnenkastje. fl. 10,00   Aan doctor van Horn van den Bosch te Voorschoten  
Eenig glas en aardewerk. fl. 5,00   wegen geneeskundige hulp in het vorige jaar. fl. 38,15
Een kruisbeeld, twee beeldjes en twee vaasjes. fl. 7,50   Aan doctor Kervel te Noordwij, wegens geneeskundige  
Een kruisbeeld. fl. 0,50   hulp in 1886. fl. 23,75
Een stroozak en twee dekens. fl. 10,00   Aan J. Moraal te Leiderdorp wegen geleverde granen. fl. 32,50
Twee bedgordijnen en rabat. fl. 4,00   Aan dienstbodenloon. fl. 230,00
Een kachel en toebehooren. fl. 12,00   Totaal: fl. 324,40
Twee bloemenstandaards en een pot. fl. 1,00      
      Verklaring der aangeveresse:  
In het voorhuis:     De aangeveresse verklaarde dat de begrafeniskosten,  
Twee gordijnen, vloermatten en looper. fl. 1,50   daaronder begegrepen de kerkelijke diensten tot en met  
Een eiken kastje. fl. 2,50   het eerste jaargetijde, die uit contanten des boedels  
Een bureau.

fl. 5,00

  zijn betaald hebben bedragen fl. 324,00.

Memorie


Wassenaar I


Afbeelding: tabel van de nakomelingen van Petrus Westgeest & Maria Cornelia Hooijmans.114


homeWillem Gerardus Westgeest
Zoon van Petrus (Pieter) Westgeest & Maria Cornelia Hooijmans
Generatie XV
I

Willem Gerardus Westgeest (1872-1944)Willem Gerardus (Willem) Westgeest, geboren op 11-12-1872 te Wassenaar, gedoopt op 11-12-1872 te Wassenaar (doopgetuigen waren Wilhelmus van der Ham en Margaretha Kortekaas), overleden op 27-07-1944 te Wassenaar. Veehouder te Schiebroek (1895-1907) en op boerderij Westerhof aan de Rijksstraatweg 262 te Wassenaar (1907-1944). De boerderij werd in de jaren vijftig afgebroken. Gehuwd op 24-04-1895 te Schiebroek met Josina Ham, geboren op 26-08-1867 te Overschie, overleden op 05-08-1911 te Wassenaar, dochter van Michiel Ham en Magdalena Langelaan. Willem hertrouwd op 01-02-1912 te Zoeterwoude met Cornelia Maria van der Krogt, geboren op 27-08-1876 te Zoeterwoude, overleden op 29-04-1936 te Wassenaar, dochter van Cornelis van der Krogt en Huberdina Joanna van Wissen. hertrouwd op 02-11-1937 te Zoeterwoude met Alida Cornelia Maria van der Krogt, geboren op 07-04-1881 te Zoeterwoude, overleden op 22-06-1953 te Wassenaar, dochter van Cornelis van der Krogt en Huberdina Joanna van Wissen.46 (XVI/046)
Afbeelding recht
s: foto Willem Gerardus Westgeest. 115 >

Kinderen van Willem Gerardus Westgeest & Cornelia Maria van der Krogt:

 1. Petrus Wilhelmus (Piet) Westgeest, geboren op 20-11-1912 te Wassenaar, gedoopt op 20-11-1912 te Wassenaar (doopgetuigen waren Petrus van Vliet en Catharina Petronella Westgeest), overleden op 06-03-1996 te Wassenaar. Bloembolkweker, wonende te Wassenaar. Gehuwd op 04-08-1944 te Wassenaar met Catharina Cornelia (To) Knijnenburg, geboren op 03-03-1915 te Wassenaar, overleden op 01-08-2010 te Katwijk. Dochter van Theodorus Gerardus Knijnenburg en Adriana Cornelia Koot.54 (XVII/083)

 2. Cornelis Hubertus Westgeest, geboren op 08-06-1914 te Wassenaar, gedoopt op 09-06-1914 te Wassenaar (doopgetuigen waren Hubertus Johannes van der Kroft en Apolonia Jansen), overleden op 14-06-1935 te Zoeterwoude. Tuinknecht te Wassenaar. Ongehuwd.55 (XVII/084)

 3. Theodorus Engelbertus (Dick) Westgeest, geboren op 16-10-1915 te Wassenaar, gedoopt op 16-10-1915 te Wassenaar (doopgetuigen waren Adam Engelbertus Westgeest en Josina Maria Langelaan), overleden op 13-09-1967 te Den Haag. Slager te Leiden en later te Den Haag. Gehuwd op 24-07-1940 te Wassenaar met Johanna Margaretha Beijersbergen, geboren op 14-01-1914 te Wassenaar, overleden op 07-01-2000 te Den Haag. Dochter van Jacobus Augustinus Beijersbergen en Jacoba Huberta Remmerswaal.56 (XVII/085)

 4. Gerardus Johannes (Gerard) Westgeest, geboren op 03-09-1917 te Wassenaar, overleden op 06-05-1982 te Den Haag. Slager, wonende te Wassenaar. Gehuwd op 09-02-1949 te Wassenaar met Maria Petronella (Rie) Onderwater, geboren op 03-08-1921 te Oegstgeest, overleden op 24-04-2004 te Wassenaar. Dochter van Nicolaas Onderwater en Hendrika Janssen.57 (XVII/086)

Bezittingen van Willem Gerardus Westgeest Schiebroek en Wassenaar
Schiebroek
1.
Een huis, wagenschuur, erf aan de Achterweg en veschillende percelen land in polder Schiebroek, ca. 12 hectare, 7 aren en 15 centiaren.
93
1901-1906 Michiel Ham (eigenaar)
1906-1944 Willem Gerardus Westgeest (eigenaar)

Wassenaar
E. Boerderij Westerhof, gelegen aan de Rijksstraatweg te Wassenaar.90
1902-1916 Maria Cornelia Hooijmans (eigenaar)
1916-
0000 Dr. Rudolphe Frederic Baron van
0000 0000 0Heeckeren van Wassenaar. (eigenaar)
1907-1944 Willem Gerardus Westgeest (bruiker).

D. Een woning met hooiberg, schuur, boomgaard, tuin, bouwland en weg, gelegen aan de Oostdorperweg 194 te Wassenaar, groot 1 hectare 97 aren en 1 centiaren.88, 89
De boerderij werd eerder bewoond door de familie Briole en door Gerardus Westgeest.

1885/88-1896 Henricus den Hollander (eigenaar)
1896-1926 Maria Cornelia Hooijmans (eigenaar)
1926-1944 Willem Gerardus Westgeest
(eigenaar)

  C. Een perceel bollenland met daarop staande huis, erf en weg, alles staande en gelegen en deel uitmakende van den Oostdorperweg 212 te Wassenaar, tegenover de Ruigelaan, tezamen groot 1 hectaren, 29 aren en 20 centiaren.87
1891-1911
Maria Cornelia Hooijmans (eigenaar)
1911-1934
Johannes Barends
(eigenaar)
1934-1944 Willem Gerardus Westgeest (eigenaar)

G. Den Johannushoeve, woonhuis met weiland, schuur, erf, tuin, weg en water, staande en gelegen en deel uitmakende van de Oostdorperweg 208 te Wassenaar, tezamen groot 1 hectare, 92 aren en 8 centiaren.
Een perceel weiland en water gelegen achter perceel een, aan den Oostdorperweg te Wassenaar, uitbanende aan de Zeilwatering, groot 1 hectare, 52 aren en 20 centiaren.94
1901-1934 Johannes Barends
(eigenaar)
1934-1944 Willem Gerardus Westgeest
(eigenaar)

H. Een perceel weiland en weg, gelegen op den hoek en deel uitmakende van den Oostdorperweg en de Ruigelaan te Wassenaar, tezamen groot 1 hectare, 61 aren en 30 centiaren.95
1911-1934 Johannes Barends (eigenaar)
1934-1944 Willem Gerardus Westgeest (eigenaar)


homeCornelis Leonardus Westgeest
Zoon van Petrus (Pieter) Westgeest & Maria Cornelia Hooijmans
Generatie X
VI

Apolonia RuijgrokCornelis Leonardus Westgeest (1876-1903)Cornelis Leonardus (Kees) Westgeest, geboren op 21-01-1876 te Wassenaar, gedoopt op 21-01-1876 te Wassenaar (doopgetuigen waren Cornelius Olsthoorn en Joanna Adriana Kortekaas), overleden op 13-04-1906 te Wassenaar. Veehouder in de Tempel te Zwammerdam (1899-1903) en op boerderij Landlust aan de Maaldrift te Wassenaar (1903-1906). Later werd de boerderij ook wel boerderij Maaldrift genoemd. Gehuwd op 12-05-1899 te Wassenaar met Apolonia Ruijgrok, geboren op 26-10-1875 te Wassenaar, overleden op 12-05-1959 te Leidschendam, dochter van Theodorus Ruijgrok en Adriana van Tol. Apolonia hertrouwd op 16-01-1908 te Wassenaar met Adrianus Knijnenburg, geboren op 01-01-1873 te Wassenaar, overleden op 01-02-1948 te Wassenaar, zoon van Gerardus Knijnenburg en Wilhelmina Knijnenburg. Adrianus Knijnenburg was een neef van Cornelis Leonardus Westgeest.48 (XVI/048)
Afbeeldingen van links naar recht
s: foto Cornelis Leonardus Westgeest en Apolonia Ruijgrok 116, foto boerderij Landlust aan de Maaldrift te Wassenaar, anno 1944. 117 >

Kinderen van Cornelis Leonardus Westgeest & Apolonia Ruijgrok:

 1. Pieter Jacobus (Piet) Westgeest, geboren op 03-02-1900 te Zwammerdam, overleden op 18-10-1962 te Leiden. Veehouder te Zoeterwoude. Gehuwd op 03-10-1928 te Zoetermeer met Elizabeth Gerardina (Bets) Ammerlaan, geboren op 26-10-1894 te Zoetermeer, overleden op 24-10-1952 te Leiden. Dochter van Wilhelmus Nicolaas Ammerlaan en Cornelia Catharina Onderwater.58 (XVII/087)
  Afbeelding rechts:
  bidprentje van Cornelis Leonardus Westgeest. 118 >

 2. Adriana Catharina (Sjaan) Westgeest, geboren op 11-03-1901 te Zwammerdam, overleden op 13-02-1994 te Leidschendam. Wonende te Stompwijk. Gehuwd op 13-01-1939 te Wassenaar met Gerardus Petrus (Gerard) Warmerdam, geboren op 26-02-1905 te Stompwijk, overleden op 09-09-1957 te Leidschendam. Zoon van Jacobus Adrianus Warmerdam en Maria Helena Hooijmans. Melkveehouder.59 (XVII/088)

 3. Adrianus Petrus (Adriaan) Westgeest, geboren op 17-07-1902 te Zwammerdam, overleden op 27-07-1995 te Leidschendam. Veehouder op Boerderij Vreedenrust te Leidschendam. Gehuwd op 29-07-1932 te Pijnacker met Cornelia Maria Elisabeth (Cornelia) van der Burg, geboren op 01-01-1906 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 28-07-1987 te Leidschendam. Dochter van Cornelis Franciscus van der Burg en Apolonia Maria Langelaan.60 (XVII/089)

 4. Naamloos Westgeest, levenloos geboren op 17-07-1902 te Zwammerdam.61 (XVII/090).

 5. Theodorus Jacobus Westgeest, geboren op 10-05-1904 te Wassenaar, gedoopt op 10-05-1904 te Wassenaar (doopgetuigen waren Jacobus Grevers en Maria Catharina Ruijgrok), overleden op 16-11-1904 te Wassenaar.62 (XVII/091)

 6. Cornelis Engelbertus (Kees) Westgeest, geboren op 09-07-1905 te Wassenaar, gedoopt op 09-07-1905 te Wassenaar (doopgetuigen waren Engelbertus Westgeest en Clasina Persoon), overleden op 08-05-2000 te Leiden. Veehouder op boerderij Veelust te Zoeterwoude. Gehuwd op 15-02-1933 te Noordwijk met Gertruida Catharina Maria (Truus) Zandbergen, geboren op 10-01-1906 te Noordwijk, overleden op 12-02-2001 te Leiden. Dochter van Adrianus Hendricus Zandbergen en Cornelia Johanna van Leeuwen.63 (XVII/092)
  Afbeelding rechts:
  boerderij Veelust aan de Vlietweg te Zoeterwoude; thans gemeente Leiden. 119 >

  De maker van deze website is een kleinzoon van Cornelis Engelbertus Westgeest en Gertruida Catharina Maria Zandbergen.

Bezittingen van Cornelis Leonardus Westgeest te Wassenaar
Zwammerdam
1. Bruiker van een boerderij met landerijen in de Tempel te Zwammerdam. 96
1899-1903 Cornelis Leonardus Westgeest (bruiker)

Boerderij in de Tempel te Zwammerdam (thans Reeuwijk). 120
  Wassenaar
I.
Een bouwmans woning met schuur, erve, tuin en boomgaard, alsmede weiland en bosch te Wassenaar aan de Maaldrift 9 (6), tezamen groot 1 hectare 43 aren 9 centiaren.
97
1865-1903 Theodorus Juffermans (eigenaar)
1903-1906
Cornelis Leonardus Westgeest (eigenaar)
1906-
0000 x Apolonia Ruijgrok (eigenaar)

 

Na het overlijden van Cornelis Leonardus Westgeest werd op 17-10-1906 door notaris Leonardus Broeksmit een inventarisatie gemaakt van de goederen. Als getuigen waren aanwezig Apolonia Ruijgrok, Willem Gerardus Westgeest als voogd over de minderjarige kinderen.98


Onroerende goederen:
   
Op de werf:
 
Een bouwmanswoning met schuur, erve, tuin en     Veertig kippen. fl. 25,00
boomgaard, als mede weiland en bosch te Wassenaar        
aan de Maaldrift, bij het kadaster bekend in sectie B     Op de zolder:  
numero's 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840,     Een bed, een kast en een kachel. fl. 25,00
841, 842, 843, 1325 en 1327, te zamen groot 1 h. 43 a. 9 c. fl. 4.000,00      
      In de opkamer:  
Roerende goederen:     Een kast, tafel en stoel. fl. 25,00
In de hooitas:     Een ledikant, matras en bed met toebehooren. fl. 25,00
Hooi. fl. 900,00   Eenig glaswerk. fl. 5,00
         
Op de krocht:     In de voorkamer:  
Negen koeien. fl. 1.485,=   Twee kasten, tafel, stoelen en kleeden. fl. 50,00
Elf schapen. fl. 176,=      
      In de woonkamer:  
In het land achter de woning:     Twee kasten, tafel, stoelen en bed met toebehooren. fl. 55,00
Tien koeien. fl. 1.545,00   Bed en tafellinnen. fl. 25,00
Drie vaarzen. fl. 375,00      
Vijf koeien. fl. 775,00   Goud en zilverwerk:  
Drie pinken. fl. 315,00   Een gouden hoofdijzer met dito boeken. fl. 68,00
Twee paarden. fl. 300,00   Dito ketting en halsketting. fl. 22,00
Een dito. fl. 160,00   Dito kruis. fl. 4,00
Twee veulens. fl. 220,00   Dito naalden, spelden en oorbellen. fl. 18,00
Tien schapen. fl. 160,00   Dito horlogie. fl. 5,00
Twee zeugen. fl. 50,00   Dito armband. fl. 4,00
Acht biggen. fl. 80,00   Dito knopjes. fl. 10,00
      Dito broche. fl. 15,00
In de stal:     Zilveren armband. fl. 2,00
Een stier. fl. 280,00   Nog een koe. fl. 192,00
Een dito. fl. 120,00   Totaal: fl. 8.604,50
         
In het varkenshok:     Contantgeld:  
Negen varkens. fl. 378,00   Het contant geld. fl. 100,00
      Terwijl begrafeniskosten, dooronder begrepen de kerkelijke  
In de schuur:     diensten uit de contanten des boedels betaald fl. 229,50
Een kapwagen. fl. 40,00   Totaal: fl. 329,50
Een tilburij. fl. 40,00      
Twee driewielde karren. fl. 60,00   Vorderingen:  
Twee boerenwagens. fl. 50,00   Van Pieter Willen de Zwart te Voorburg wegens  
Een karwagen met gierbak. fl. 35,00   geleend geld. fl. 700,00
Een breack. fl. 20,00   Intrest ad vijf percent 's jaars tot 01-11-1906. fl. 10,00
Een handkar. fl. 8,00   Van Johannes Konijn te Reeuwijk wegens als voren. fl. 125,00
Landhekken, takken en hout. fl. 15,00   Intrest ad vijf percent sedert 26-05-1906. Memorie
Tuigen en touwwerk. fl. 20,00   Van de Melkinrichting de Sierkan te 's Gravehage  
Gereedschappen grvan en vorken. fl. 15,00   wegens geleverde melk. fl. 160,00
Ladders. fl. 2,00   Totaal: fl. 995,00
Twee losse varkenshokken, kuipen en troggen. fl. 20,00      
Grampels en klaven. fl. 10,00   Lasten en schulden:  
Een hark en een schudmachine. fl. 100,00   Aan docter Sikkel te 's Gravenhage wegens  
      geneeskundige hulp. fl. 6,00
In de karnmolen:     Aan G.W. Schrama te Wassenaar wegens  
Een kachel. fl. 5,00   geleverde mesting. fl. 98,35
Veevoeder. fl. 215,00   Hoofdelijken omslag. fl. 3,10
      Aan den heer Mosselmans te Wassenaar wegens  
In de stal:     landhuur sedert den 01-11-1905 ad fl. 470,= per jaar. Memorie
Melkgereedschappen, een ledikant en bed     De verdere lasten en schulden die nog mochten inkomen,  
met toebehoorden. fl. 25,00   almede de kosten benoeming toeziend voogd, beeediging  
      der schatters en verder boedelbehandeling. Memorie
      Totaal: fl. 107,45


homeAdam Engelbertus Westgeest
Zoon van Petrus (Pieter) Westgeest & Maria Cornelia Hooijmans
Generatie X
VI

Adam Engelbertus (Bert) Westgeest, geboren op 23-03-1878 te Wassenaar, gedoopt op 24-03-1878 te Wassenaar (doopgetuigen waren Engelbertus Hooijmans en Wilhelmina Hoogduin), overleden op 20-02-1920 te Wassenaar. Veehouder op boerderij Westerhof aan de Rijksstraatweg 260 te Wassenaar, wonende te Wassenaar (1878-1920). De boerderij werd in de jaren vijftig afgebroken. Gehuwd op 07-05-1902 te Pijnacker met Jozina Maria (Sien) Langelaan, geboren op 03-07-1876 te Maasland, overleden op 03-11-1963 te Wassenaar, dochter van Franciscus Langelaan en Cornelia Kouwenhoven.49 (XVI/049)
Afbeelding rechts: foto's Adam Engelbertus Westgeest & Jozina Maria Langelaan. 121 >

Kinderen van Adam Engelbertus Westgeest & Jozina Maria Langelaan:

 1. Maria Clasina (Marie) Westgeest, geboren op 09-06-1903 te Wassenaar, gedoopt op 09-06-1903 te Wassenaar (doopgetuigen waren Wilhelmus Westgeest en Clasina Ham), overleden op 06-11-1941 te Wassenaar. Gehuwd op 22-09-1926 te Wassenaar met Gerardus Leonardus (Gerard) Heemskerk, geboren op 09-10-1894 te Wassenaar, overleden op 12-12-1983 te Wassenaar. Zoon van Cornelis Leonardus Heemskerk en Alida Knijnenburg. Veehouder aan de Rijksstraatweg te Wassenaar.64 (XVII/093)
  Afbeelding recht
  s: bidprentje van Jozina Maria Langelaan. 122 >

 2. Franciscus Cornelis Westgeest, geboren op 21-08-1904 te Wassenaar, gedoopt op 21-08-1904 te Wassenaar (doopgetuigen waren Cornelis Persoon en Cornelia Kouwenhoven), overleden op 18-02-1905 te Wassenaar.65 (XVII/094)

 3. Cornelia Maria (Cor) Westgeest, geboren op 09-02-1906 te Wassenaar, gedoopt op 09-02-1906 te Wassenaar (doopgetuigen waren Cornelis Persoon en Cornelia Kouwenhoven), overleden op 06-06-1996 te Den Haag. Gehuwd op 21-11-1931 te Wassenaar met Jacobus Leonardus Ruijgrok, geboren op 28-06-1894 te Wassenaar, overleden op 24-02-1962 te Wassenaar. Zoon van Leendert Ruijgrok en Cornelia Theresia Straathof. Bloembolkweker te Wassenaar.66 (XVII/095)

 4. Petrus Adrianus Johannes Westgeest, geboren op 02-09-1907 te Wassenaar, gedoopt op 02-09-1907 te Wassenaar (doopgetuigen waren Petrus van Vliet en Catharina Petronella Westgeest), overleden op 21-06-1908 te Wassenaar.67 (XVII/096)

 5. Anna Wilhelmina Maria (Anna) Westgeest, geboren op 21-04-1909 te Wassenaar, gedoopt op 21-04-1909 te Wassenaar (doopgetuigen waren Henricus van Winden en Anna Wilhelmina Langelaan), overleden op 05-09-1996 te Leidschendam. Gehuwd op 04-02-1936 te Veur met Gerardus Cornelis (Gerard) Koot, geboren op 20-12-1903 te Veur, overleden op 21-11-1990 te Leidschendam. Zoon van Cornelis Hendricus Koot en Johanna van der Post. Landbouwer op boerderij Bouwlust te Leidschendam.68 (XVII/097)

 6. Petrus Adrianus Jacobus (Piet) Westgeest, geboren op 18-10-1910 te Wassenaar, gedoopt op 18-10-1910 te Wassenaar (doopgetuigen waren Petrus van Vliet en Catharina Petronella Westgeest), overleden op 10-08-1970 te Rotterdam. Veehouder te Schiebroek; thans gemeente Rotterdam. Gehuwd op 23-04-1937 te Wassenaar met Johanna Wilhelmina Alida van der Velde, geboren op 09-09-1908 te Wassenaar. Dochter van Cornelis Jacobus van der Velde en Johanna Helena Maria van Dijk.69 (XVII/098)

 7. Catharina Petronella Westgeest, geboren op 16-04-1912 te Wassenaar, gedoopt op 17-04-1912 te Wassenaar (doopgetuigen waren Petrus van Vliet en Catharina Petronella Westgeest), overleden op 14-06-1934 te Wassenaar.70 (XVII/099)

 8. Franciscus Sebastianus (Frans) Westgeest, geboren op 21-09-1914 te Wassenaar, gedoopt op 21-09-1914 te Wassenaar (doopgetuigen waren Sebastianus Langelaan en Margaretha Juffermans), overleden op 16-01-1978 te Wassenaar. Bloembolkweker en drankhandelaar te Katwijk. Gehuwd op 24-06-1942 te Katwijk met Sophia Susanna van Tol, geboren op 18-01-1909 te Katwijk, overleden op 04-09-2001 te Warmond. Dochter van Cornelis van Tol en Petronella Aanhaanen.71 (XVII/100)

 9. Theodorus Leonardus Marie (Dik) Westgeest, geboren op 02-06-1916 te Wassenaar, overleden op 25-08-1988 te Wassenaar. Veehouder, wonende te Wassenaar. Gehuwd op 08-09-1964 te Leidschendam met Maria Martina (Rie) Juffermans, geboren op 08-09-1918 te Stompwijk, overleden op 13-10-2018, begraven te Stompwijk. Dochter van Cornelis Juffermans en Gerarda Catharina van der Poel.72 (XVII/101)

 10. Engelbertus Cornelis (Bert) Westgeest, geboren op 12-03-1918 te Wassenaar, overleden op 29-12-2006 te Leiderdorp. Veehouder op boerderij Westerhof te Wassenaar. Gehuwd op 13-05-1949 te Voorschoten met Margaretha Wilhelmina Catharina Hooijmans, geboren op 31-07-1916 te Voorschoten, overleden op 18-05-2008 te Alkemade. Dochter van Petrus Martinus Hooijmans en Johanna Jacoba van Leeuwen.73 (XVII/102)
Bezittingen en huurlanden van Adam Engelbertus Westgeest te Wassenaar
E. Boerderij Westerhof, gelegen aan de Rijksstraatweg te Wassenaar.90
1902-1916
Maria Cornelia Hooijmans (eigenaar)
1916-
0000 Dr. Rudolphe Frederic Baron van
0000 0000 0Heeckeren van Wassenaar. (eigenaar)
1903-1920 Adam Engelbertus Westgeest (bruiker)
1920-
0000 Jozina Maria Langelaan (bruiker)

   

Na het overlijden van Adam Engelbertus Westgeest werd op 13-12-1922 door notaris Henry Constant Albert Vermeulen een inventarisatie gemaakt van de goederen.99


In de voorkamer:
   
Effecten:
 
Een pendule met kandelaars en spiegel. fl. 35,00   Vier aandeelen Amsterdamsche Bank,  
Een kast met bijbehooren. fl. 60,00   elk groot twee honderd gulden.  
Een naaimachine. fl. 20,00   Een obligatie Nederland negentien honderd negentien,  
Een tafel en zes stoelen. fl. 50,00   groot honderd gulden, rentende vijf percent.  
      Een certificaat Nederlands Werkelijk Schuld,  
In een opkamer:     groot honderd gulden rentende twee en half percent.  
Een linnenkast met inhoud. fl. 150,00   Een obligatie Servie groot vijf en twintig honderd francs,  
Een bed met toebehooren. fl. 30,00   rentende vier percent.  
Een tafel en stoelen. fl. 25,00   Drie obligatien Rusland achtien honderd tachtig,  
Eenig vaatwerk. fl. 35,00   elk groot zes honderd vijf en twintig Roebel.  
      Tien obligatien Rusland zede enissie, elk groot zes  
Op de zonder:     honderd vijf en twintig Roebel, rentende vier percent.  
Eenige dekens en sajet. fl. 80,00   Twee loten stad Antwerpen, elk groot honderd francs.  
Een mangel en kast. fl. 35,00   Een aandeel Erie Spoorweg Maatschappij, groot duizend  
Vier ledikanten met bedden. fl. 120,00   dollar.  
Een kinderledikant fl. 10,00   Vier certificaten van aandeel Denver en Rio Grand,  
      elk groot duizend dollar.  
Op de stalzolder:     Twee aandeelen Hollandsche Bank voor Zuid Amerika,  
Twee bedden met toebehooren. fl. 40,00   elk groot duizend gulden.  
Een kaaspers. fl. 20,00   Twee certificaten van aandeel Compania,honderd  
Een partij kaasplanken en schragen. fl.90,00   elk groot gulden.  
Een handkarn. fl. 35,00   Een aandeel in de Naamlooze Vennootschap Koninklijke  
Eenige slalpalen en klavers. fl. 40,00   Nederlandsche Handelsassociatie Balss en  
      Groenewegen, groot vijf honderd gulden.  
In het kelderhuis:     Een pandbrief Vaderlandsche Bank voor belaste  
Een tafel en drie stoelen. fl. 25,00   waarden, groot duizend gulden rentende vijf percent.  
      Vier onder aandeelen Koninklijke Petroleum,  
In het achterhuis:     elk groot honderd gulden.  
Een fornuiskachel en kast. fl. 30,00   Drie certificaten van aandeel Insilinde Olie Maatschappij,  
Een karnmolen en wachkuip. fl. 30,00   elk groot honderd gulden.  
      Twee aandeelen Perlak Petroleum Maatschapij,  
In de stal:     elk groot duizend gulden.  
Eenige kaasvaten. fl. 45,00   Drie aandeelen eu Schibiaff,  
Twee pekelbakken. fl. 20,00   elk groot honderd pond sterling.  
Een kaaskuip. fl. 35,00   Vier dito aandeelen, elk groot twintig pond sterling.  
Eenige weikuipen. fl. 30,00   Twee aandeelen Russian Petroleum Maatschappij,  
Eenige melkkannen. fl. 15,00   elk groot honderd pond sterling.  
Eenige melkemmers. fl. 10,00   Een certificaat van aandeel Baku Company  
Eenige botervloten. fl. 6,00   Oilfields, groot vijftig pond sterling.  
      Drie certificaten van aandeel Deli Maatschappij,  
In de wagenschuur:     elk groot honderd gulden.  
Een omibusbrik. fl. 450,00   Drie certificaten Senembak Tabak,  
Een tilbury. fl. 150,00   elk groot honderd gulden.  
Een brik. fl. 75,00   Twee cetificaten van aandeel Grand Trunk Railway,  
Eenig tuigwerk. fl. 25,00   elk groot honderd pond sterling.  
Twee boerenwagens. fl. 200,00   Twee certificaten van aandeel United Copper,  
Een harkmachine. fl. 45,00   elk groot duizend dollar.  
      Drie aandeelen Mexico, waarvan twee prefererende,  
In de loods:     elk groot duizend dollar.  
Eenige varkenstroggen. fl. 10,00   Vijf obligatien Sint Willebrordus te 's Gravenhage,  
Eenig brandhout. fl. 10,00   elk groot duizend gulden, rentende zes en een half  
Een paar kruiwagens. fl. 30,00   percent.  
      Een certificaat Anaconda Copper, groot vijf honderd  
In een kleine stal:     dollar.  
Twee voerbakken en een kruiplank. fl. 50,00   Vier obligatien geldleening ten laste der Parochie  
Twee varkenshokken. fl. 40,00   van den Heilige Willibrordus te Wassenaar, elk  
Twee losse schuurtjes. fl. 80,00   groot twee honderd vijftig gulden, rentende vier percent.  
Een koepel fl. 10,00      
Een paar landhekken. fl. 20,00   Buitenlandsch geld:  
Eenige landbouwgereedschappen. fl. 30,00   Zestien duizend Duitsche Rijksmarken.  
         
Op het erf:     Hypothecaire schuldvordering:  
Een partij hooi. fl. 2.400,00   Het aandeel ad de helft in een hypothecaire  
Een partij bostel. fl. 800,00   schuldvordering, ten behoeve van den heer Petrus  
      Leonardus Westgeest landbouwer wonende te  
Levende have:     Wassenaar en de comparante Mejuffrouw Maria  
Twaalf varkens. fl. 1.440,00   Josina Langelaan, en ten laste van den Heer Anthonie  
Acht varkens. fl. 640,00   Wilhelmus van der Kleij, kleermaker wonende te  
Vier zeugen. fl. 340,00   Wassenaar, rentende zeven percent 's jaars. fl. 10.000,00
Achttien biggen. fl. 450,00   Een vordering op de Cooperatieve Boerenleenbank  
Twee en twintig biggen. fl. 330,00   te Wassenaar, wegen gedeponeerd geld. fl. 4.000,00
Drie jonge paarden. fl. 510,00      
Een veulen. fl. 65,00   Contanten:  
Een paard. fl. 120,00   Aan bankpapieren en munt specien. fl. 880,00
Zeven kalveren. fl. 385,00      
Twaalf pinken. f. 1.470,00   Schulden:  
Acht vaarskoeien. fl. 1,920,00   Aan den heer Schrama te Voorschoten wegens  
Negen vaarskoeien. fl. 1.665,00   geleverd veevoer. fl. 400,00
Vijf tijdkoeien. fl. 975,00   Aan den Heer N. Blonk te Leidschendam wegens  
Twaalf tijdkoeien. fl. 2.580,00   geleverd veevoer. fl. 288,00
Twee stieren. fl. 400,00   Aan den heer J. Hosson smid en wagenmaker te  
Tien lammeren. fl. 275,00   Voorschoten. Memorie
Acht schapen. fl. 300,00   Aan den heer W. Meijer, timmerman aldaar. Memorie
Vijftien kippen. fl. 30,00      
Totaal: fl. 19.441,00   Begrafeniskosten:  
      Aan kosten van begrafenis en die der kerkelijke  
      diensten tot en met het eerste jaagetij.

fl. 962,00


homePetrus Leonardus Westgeest
Zoon van Petrus (Pieter) Westgeest & Maria Cornelia Hooijmans
Generatie X
VI

Petrus Leonardus Westgeest (1879-1945)Petrus Leonardus (Piet) Westgeest, geboren op 21-08-1879 te Wassenaar, gedoopt op 21-08-1879 te Wassenaar (doopgetuigen waren Leonardus Kortekaas en Anna van der Bout), overleden op 08-06-1945 te Wassenaar. Veehouder op boerderij Zuidhof aan de Rijksstraatweg te Wassenaar (1879-1945). Gehuwd op 21-09-1903 te Wassenaar met Barbara Maria van Vliet, geboren op 21-01-1880 te Wassenaar, overleden op 04-11-1952 te Wassenaar, dochter van Thomas van Vliet en Theodora Blokland.50 (XVI/050)
Afbeelding van links naar rechts: foto Petrus Leonardus Westgeest
123, foto boerderij Zuidhof aan de Rijksstraatweg te Wassenaar, opname 1938. 124 >

Kinderen van Petrus Leonardus Westgeest & Barbara Maria van Vliet:

 1. Maria Clazina Westgeest, geboren op 31-08-1904 te Wassenaar, gedoopt op 01-09-1904 te Wassenaar (doopgetuigen waren Wilhelmus Gerardus Westgeest en Clasina Maria Ham), overleden op 29-09-1983 te 's-Hertogenbosch. Gehuwd op 18-05-1927 te Wassenaar met Cornelis Arnoldus Petrus van Paassen, geboren op 05-09-1902 te Stompwijk, overleden op 13-08-1962 te Voorschoten. Zoon van Cornelis van Paassen en Maria Helena Hooijmans. Veehouder op de Lindehoeve te Voorschoten.74 (XVII/103)

 2. Theodora Maria Westgeest, geboren op 21-10-1907 te Wassenaar, gedoopt op 22-10-1907 te Wassenaar (doopgetuigen waren Thomas van Vliet en Dirkje Blokland), overleden op 20-04-1928 te Leiden. Ongehuwd, wonende te Wassenaar.75 (XVII/104)

 3. Catharina Petronella Westgeest, geboren op 04-05-1912 te Wassenaar, gedoopt op 04-05-1912 te Wassenaar (doopgetuigen waren Petrus van Vliet en Catharina Petronella Westgeest), overleden op 29-10-1989 te Den Haag. Gehuwd op 31-05-1940 te Wassenaar met Jacobus Cornelis van der Velde, geboren op 05-09-1910 te Wassenaar, overleden op 03-03-1996 te Den Haag. Zoon van Cornelis Jacobus van der Velde en Johanna Helena Maria van Dijk. Veehouder te Wassenaar.76 (XVII/105)

 4. Petrus Theodorus (Piet) Westgeest, geboren op 15-09-1916 te Wassenaar, overleden op 16-05-1979 te Wassenaar. Veehouder op boerderij Zuidhof te Wassenaar. Gehuwd op 05-05-1944 te Wassenaar met Catharina Wilhelmina Koot, geboren op 01-02-1919 te Wassenaar, overleden op 23-07-1990 te Wassenaar. Dochter van Theodorus Petrus Koot en Theodora Maria Knijnenburg.77 (XVII/106)
  Afbeelding recht
  s: bidprentje van Petrus Leonardus Westgeest. 125 >

Bezittingen en huurlanden van Petrus Leonardus Westgeest te Wassenaar
A. Boerderij Zuidhof, gelegen aan de Rijksstraatweg, met landerijen in De Zuidwijkschen polder te Wassenaar,
groot 47 h. 26 a. 88 c. (1912).78
1831-1870 Willem Gerardus Westgeest (bruiker)
1870-1887
Petrus Westgeest (bruiker)
1887-1903
Maria Cornelia Hooijmans (bruiker)
1903-1944
Petrus Leonardus Westgeest (bruiker)

F. Een dubbel woonhuis met erf en tuin, staande en gelegen aan de Kerkstraat 36 te Wassenaar.91
Een perceel tuin gelegen naast perceel een op de hoek van de Kerkstraat en Molenlaan te Wassenaar, groot 2 aren en 90 centiaren.
1907/20-1927 Maria Cornelia Hooijmans (eigenaar)
1927-1927/30
Petrus Leonardus Westgeest
(eigenaar)


| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|
J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|
S | T | U | V | W | X | Y | Z |

A
Aa, Magdaleentje v.d. (16..-<1699)
Aar, Cornelia v.d. (1853-1917)
Agterof, Neeltje (1814-1838)
Agthoven, Maria (1717-1766)
Akker, Gerritje v.d. (1844-1922)
Alckemade, Cornelisje v.(16..-<1690)
Alckemade, Marijtje v. (16..-<1692)
Ammerlaan Elizabeth G. (1894-1952)
Arbouw, Catharina (1830-1870)

B
Bakker, Claasje (*16..-1711)
Bakker, Helena (1913-)
Bakker, Jacob (17..-)
Bakker, Pieter (16..-1711)
Barselaar, Anna v.d. (1859-1907)
Barselaar, Theodorus v.d. (1874-1946)
Baijke, Willem (17..-)
Beeck, Marijtje v. (16..-<1737)
Berg, Helena v.d. (1772-1811)
Berg, Hendrika v.d. (1918-2016)
Berg, Petrus J. v.d. (1918-1998)
Bergman, Petronella A.M. (1918-1993)
Berkel, Catharina E. v. (1909-1988)
Beijersbergen, Johanna M. (1914-2000)
Bierman, Petronella A. (1885-1971)
Blommer, Johannes S. (1865-1928)
Boer, Pieter de (16..-)
Boerman, Apollonia (1752-1807)
Bohemen, Jannetje v. (1770-1849)
Boog, Cornelia v.d. (1707-)
Boot, Joanna (1810-1893)
Borsboom, Johanna M. (1900-1990)
Bosch, Karel v.d. (1919-)
Bourgonje, Pieter v. (16..-1774)
Bouwman, Jacob (16..-)
Breij, Sophia W. (1921-1997)
Briole, Baartje (1687-1706)
Briole, Catharina (1683-1722)
Briole, Catharina (1657-1707)
Briole, Catharina (1695-<1700)
Briole, Claes (*1623-<1692)
Briole, Cornelia (1646-)
Briole, Cornelis (*1617-<1656)
Briole, Cornelis (*1644-1690)
Briole, Cornelis (*1679->1693)
Briole, Cornelis (1694-1716)
Briole, Dirck (1683-1740)
Briole, Geurtge (*1646-)
Briole, Heindrick (1658-1721)
Briole, Huijbert (*1619-<1673)
Briole, Jacoba (1648-<1649)
Briole, Jacoba (1649-<1692)
Briole, Jan (*1625--<1673)
Briole, Maria (1655-<1661)
Briole, Maria (1661-)
Briole, Maria (1691-1763)
Briole, Neeltgen (*1621-<1649)
Briole, Neeltje ("1650-1718)
Briole, Simontie (1652-)
Briole, Trijnkie (1696-<1700)
Broekhuijzen, Willem (1744-1796)
Brouwer, Apolonia G. (1915-1990)
Brouwer, Marijtje (1733-1768)
Brunswijck, Apolonia v. (*16..-)
Bugnum, Petronella (1918-1978)
Buitendijk, Catharina C. (1920-2008)
Burg, Cornelia M.E. v.d. (1906-1987)
Burgmeijer, Maria J. (1896-1981)
Buutveld, Wilhelmus A. (1821-1866)
Buijtendijk, Annetgen (16..-)

C
Christiaanse, Johannes (1800-1890)
Claesdr., Trijntgen (15..-<1656)
Cleij, Cornelia v.d. (1697-1770)
Cluft, Dammas v.d. (15..-1621)
Cluft, Huijch v.d. (16..-<1597)
Cluft, Jeroen v.d, (1531->1602)
Cluft, Pancraes v.d. (1536-<1595)
Colloos, Jacob (*1635-<1689)
Colijn, Catharina (16..-<1728)
Cornelisdr., Annetgen (*1539->1623)
Cornelisdr., Duijfgen (*1535-<1611)
Cornelisdr., Lijsbeth (*1537-<1614)
Cornelisdr., Maritgen (15..->1640)
Cornelisdr., Maritgen (1618-<1625)
Cornelisdr., Trijntgen (1616-<1625)
Corneliszn., Aris (15..-<1649)
Corneliszn., Dirk (16..-)
Corsdr., Trijntgen (15..-<1672)
Conradi, Theodora (1922-2016)

D
Dam, Cornelis v. (1910-1992)
Deursen, Hubetus v. (1912-2002)
Dircxsdr., Lijsbeth (1604->1640)
Dircxsdr., Maritgen (15..-<1620)
Dircxszn., Florijs (1611->1640)
Dircxszn., Jan (1610-<1616)
Drift, Cornelis v.d. (1829-1886)
Droogh, Wilhelmus (1823-1887)
Duivenvoorde, Cornelia H. (1885-1926)
Duivesteijn, Anna C. (1921-2011)
Dusseldorp, Nicolaas (1734-1800)
Duwel, Hendricus G. (1908-1989)
Duijn, Kniertje v. (1745-1781)
Dijk, Johanna C. v. (1905-1990)
Dijkman, Maria C.A. (1839-1921)
Dijxheul, Jan (16..-1681)

E
Eeden, Hendrika C.M. v. (1912-2001)
Egmond, Huijbertje v. (16..-1722)
Egmond, Leuntje v, (17..-)
Elst, Krijntje v.d. (1724-1779)
Enden, Cornelis G. v.d. (1880-1960)
Enden, Cornelis G. v.d. (1880-1960)

F
Florisdr., Geertgen (15..-<1562)
Florisdr., Katharijn (*1520-<1588)
Fokkes, Hendricus (1808-1894)

G
Gedouw, Huijbert (1765-1796)
Geer, Pieter v.d. (1800-1892)
Geest, Maria v.d. (1769-1817)
Gerards, Arnoldus P. (1865-1911)
Goemans, Anna C. (1851-1927)
Gouweleeuw, Jaspert (17..-)
Graas, Johannes G. (1924-2000)
Gras, Adriana C. (1892-1963)
Groen, Cornelis J. (1913-2003)
Groen, Simon J. (1911-1969)
Groenendijk, Ariaantje (*16..-1731)
Groenendijk, Jacobus C. (1891-1979)
Groenendijk, Jeroentje (16..-<1707)
Groenewegen, Cornelia (1768-1846)
Groenewegen, Cornelia (1808-1870)
Groot, Marcelis de (1749-)
Groot, Maria C. de (1879-1920)

H
Hachmang, Theodorus B. (1923-2015)
Haket, Gerardus P. (1870-1918)
Hase, Cornelis (16..-1723)
Hasken, Anna M. (1913-1993)
Hakkeling, Theodorus A. (1902-1977)
Hassink, Dirk (1731-1784)
Helm, Christianus P. v.d. (1876-1956)
Heemskerk, Gerardus L. (1894-1983)
Heemskerk, Jacobus (1844-1899)
Heister, Hermanus J.F. (1923-1968)
Henricxsdr., Ancommertgen (*1540-<1579)
Henricxszn., Huijbert (1537-<1621)
Henricxszn., Huijch (*1545-<1612)
Hendriks, Johanna H. (1874-1926)
Hesseling, Gijsbert (1797-1849)
Heycoop, Dirkje (17..-)
Hilbers, Adrianus (1913-1997)
Hoen, Petrus J.M. 't (1887-1965)
Hogervorst, Cornelius (1765-1814)
Hollander, Helena den (1772-1833)
Holst, Antonius W. v.d. (1908-1985)
Hoogduijn, Helena (1779-1845)
Hooijmans, Margaretha W.C. (1916-2008)
Hooijmans, Maria C. (1849-1926)
Houten, Dirk v. (1872-1951)
Hugte, Adriana J.M. v. (1892-1956)
Hulst, Cornelis J. v.d. (1918-1976)
Hulst, Johannes v.d. (1859-1924)
Huijbertsdr., Jaepgen (*1575->1650)
Huijbertszn., Cornelis (*1590-<1628)
Huijbertszn., Henrick (*1580-<1640)
Huijgensdr., Catarijn (*1576-)
Huijgensdr., Commertgen (*1580-<1667)
Huijgensdr., Crijntgen (*1592-)
Huijgensdr., Maritgen (*1578-)
Huijgenszn., Cornelis (1508-<1595)
Huijgenszn., Cornelis (*1584-1625)
Huijgenszn., Dircx (*1574-<1612)
Huijgenszn., Hendrick (*1582->1623)
Huijgenszn., Heijnrick (*1515-<1559)

I
IJsbrantsdr. Guiertgen (15..->1664)

J
Jacobs, Catharina J. (1926-2012)
Jager, Claas de (17..-1794)
Joosten, Maria Th.P. (1931-2013)
Juffermans, Maria M. (1918-2018)

K
Kerkman, Geurt (17..-)
Kerkvliet, Fijtje (16..-<1782)
Kerkvliet, Leonardus (1731-1784)
Kersbergen, Cornelia (1819-1862)
Kleij, Cornelis A. v.d. (1881-1956)
Klomp, Anna C.M. (1909-1971)
Klugt, Theodora v.d. (1739-1791)
Kluit, Maartje (1754-1842)
Knoops, Laurentius (1855-1923)
Knijnenburg, Catharina C. (1915-2010)
Knijnenburg, Cornelia J. (1888-1976)
Knijnenburg, Gerardus (1829-1887)
Knijnenburg, Petronella (1842-1908)
Kok, Alida M. (1802-1843)
Kolos, Catharina (1730-1766)
Koot, Catharina W. (1919-1990)
Koot, Gerardus C. (1903-1990)
Kortekaas, Helena (1868-1939)
Kouwenhoven, Johannes (1854-1933)
Kouzijn, Cornelis (1812-1867)
Kraan, Laurens (16..-<1732)
Kraan, Petrus G. (1923-2003)
Krimpen, Anna E. v. (1910-1993)
Kroeze, Thomas (1926-2020)
Kroft, Cornelia (1779-1841)
Kroft, Maria J. v.d. (1887-1959)
Krogt, Alida C.M. v.d. (1881-1953)
Krogt, Cornelia M. v.d. (1876-1936)
Krogt, Theodora J. v.d. (1925-2018)
Kroon, Jacoba M. (1930-2001)
Kroon, Theodora (1922-2013)

L
Laan, Stephanus v.d. (1834-1909)
Landman, Johannes B. (1857-1931)
Langelaan, Jozina M. (1876-1963)
Langeveld, Arie (1775-1845)
Langeveld, Gerritje (1731-1792)
Langeveld, Jan (1815-1845)
Langeveld, Johannes J. (1885-1943)
Langeveld, Maria (17..-1775)
Langeveld, Mijnsie (1735-1778)
Lans, Margaretha v.d. (1794-1860)
Leent, Maria v. (1707-1731)
Leep, Joannes C. (1800-1848)
Leeuwen, Gerardus v. (1794-1871)
Leeuwen, Gijsbertha v. (1911-1988)
Leeuwen, Jannetje v. (1843-1910)
Leeuwen, Neeltgen v. (1610-<1616)
Leeuwen, Petrus A. v. (1848-1895)
Leeuwen, Willebrordus v. (1839-1909)
Linde, Daniel v.d. (15..-<1625)
Linde, Pieter v.d. (15..-)
Linden, Christiaan H. v.d. (1915-1946)
Linnewever, Johanna F.I. (1921-2017)
List, Leonard W. v.d. (1864-1908)
Lubbe, Cornelis v.d. (1794-1870)
Lubbe, Margaretha M. v.d. (1841-1880)

M
Maal, Antonius F.G. (1909-1961)
Maerle, Arij v.d. (16..-1719)
Maerle, Jan v.d. (16..-<1700)
Martinu, Bozena M. (1910-1988)
Matthee, Gerarda M.W. (1914-2001)
Meer, Neeltie v.d. (1739-)
Meershoek, Petrus J. (1867-1952)
Meurs, Johannes v. (1803-1875)
Meijland, Maria (1765-)
Meijster, Wilhelmus (1835-1911)
Moerkerken, Elisabeth (17..-)
Munnikendam, Bartholomeus v. (16..-1704)
Munnikendam, David (1743-1805)

N
Naamloos, Marietgen (14..-<1556)
Naerdenburgh, Trijntge (16..-<1692)
Nagtegaal, Joanna (1797-1880)
Nes, Anna v. (16..-<1727)
Nes, Marijtje v. (*16..-1708)
Nest, Gerrit op 't (*15..-<1646)
Noort, Clasina v. (1855-1886)
Noort, Joris v. (1874-1939)

O
Olsthoorn, Maria (1812-1853)
Olsthoorn, Petronella B. (1919-2000)
Onderwater, Leonardus G. (1915-1999)
Onderwater, Maria P. (1921-2004)
Oosten, Balduinus v. (1733-1771)
Opzeeland, Gerrit v. (1802-1876)
Ouwersloot, Elisabeth (1817-1890)

P
Paardekooper, Cornelia (1731-1788)
Paardekooper, Pieter (1741-1801)
Paassen, Cornelis A.P. v. (1902-1962)
Paridon, Hendrikus v. (1917-1994)
Persoon, Pieter (16..-1700)
Peterse, Willem (1832-1903)
Pieterse, Martha M. (1912-1997)
Plasier, Christoffel (1919-1994)
Poel, Anna J. v.d. (1885-1968)
Poel, Everardus J. v.d. (1871-1959)
Poel, Helena M. v.d. (1883-1955)
Poel, Leonardus G. v.d. (1876-1963)
Poel, Neeltje v.d. (1817-1885)
Post, Cornelis v.d. (1826-1907)
Poulszn., Bastiaen (16..->1640)
Prins, Grietje (16..-)
Prins, Pieter (1698-)
Pruijs, Maertje (16..-1708)
Pupping, Maria (1818-1904)
Pijnacker, Catharina (1770-1837)

R
Raaphorst, Trijntje (1771-1836)
Raephorst, Jan (16..-)
Ramig, Margaretha (17..-)
Reeuwijk, Alida H. (1922-2002)
Remmerswaal, Petronella A.A. (1882-1951)
Rietveld, Cornelia (1719-1765)
Rinner, Jacobus J. (1930-1984)
Rode, Grietje de (16..-)
Rodenburg, Anna W. (1851-1932)
Roon, Annetje v. (16..-1713)
Roon, Ermpje v. (1648-1689)
Roon, Maertge v. (16..-1690)
Roon, Pieter v. (17..-1781)
Rooij, Cornelia C. (1926-2000)
Rooijen, Jacobus v. (1809-1848)
Rosenburgh, Marijtje (17..-<1760)
Ruijgrok, Apolonia (1875-1959)
Ruijgrok, Jacobus L, (1894-1962)
Ruijgrok, Joannes (1795-1867)
Ruijgrok, Nicolaus (1796-1852)
Ruijgrok, Pieter (1816-1881)
Rijn, Dirkje v. (*16..-1766)
Rijn, Maerge v. (16..-1655)
Rijn, Petrus v. (1815-1884)
Rijn, Tijs v. (16..-1731)
Rijsen, Cornelius v. (1739-1883)

S
Samson, Marigje (1774-1857)
Samwel, Jacobus A. (1884-1939)
Santbergen, Agatha (16..-1736)
Sanden, Cornelia M. v.d. (1920-2007)
Sandvliet, Jan (16..-1691)
Scheepen, Grietje (1732-)
Scheerlings, Adrianus J. (1806-1869)
Schelvis, Andreas A. (1921-1998)
Schie, Pieter v. (1864-1953)
Schimmel, Helena C. (1878-1964)
Schoten, Cornelia v. (17..-1781)
Schooten, Helena v. (17..-1794)
Schrama, Cornelis (1777-1850)
Schrama, Jacobus (1770-1826)
Schrama, Trijntje (16..-)
Seesink, Elisabeth H. (1911-1982)
Seesink, Johanna G. (1908-1995)
Simonsdr., Neeltgen (15..-<1616)
Slingerland, Johanna M. (1914-1995)
Slootweg, Petrus (1809-1877)
Sonnevelt, Grietje v. (16..-)
Spijker, Jacobus (1803-1877)
Staats, Reinerus (1732-1800)
Stap, Anna M. v.d. (1877-1945)
Steijn, Klaas v. (17..-1760)
Stokman, Hendricus (1899-1975)

T
Terpstra, Catharina J. (1905-1984)
Tol, Apolonia J. v.d. (1885-1948)
Tol, Ariaantje v. (17..-1775)
Tol, Jannetje v. (1688-1745)
Tol, Sophia S. v. (1909-2001)
Turnhout, Cornelis A. (1924-1989)

V
Vaan, Wouter P.J. de (1901-1971)
Valderen Lipse, Maria v. (1814-1861)
Veen, Johanna v. (1906-1984)
Veen, Johannes v. (17..-1765)
Veen, Johannes B. in 't (1874-1961)
Velde, Cornelia v.d. (1807-1862)
Velde, Dirk v.d. (1807-1847)
Velde, Jacobus C. v.d. (1910-1996)
Velde, Johanna W.A. v.d. (1908-)
Veltman, Petrus (1909-1998)
Velsen, Jan v. (16..-)
Velzen, Johannes Th. (1830-1898)
Verbist, Juliana C. (1883-1951)
Verdel, Grietje (*16..-)
Verharen, Johanna H. (1914-1994)
Verheijen, Josephus E. (185-1913)
Vermin, Clasina M. (1924-2011)
Versantvoort, Fredericus L.J.M. (1903-1958)
Verschier, Lubbert (16..-)
Vink, Sophia (1928-1997)
Visser, Wilhelm (1920-1979)
Vliet, Barbara M. (1880-1952)
Vliet, Petrus v. (1870-1934)
Voort, Barbara v.d. (16..-1708)
Voort, Jan v.d. (16..-)
Vranckenszn, Huijch (*1475-<1543)
Vreem, Pieter (1771-1845)
Vrolijk, Joannes (1694-1856)

W
Waardeloo, Antonia (1878-1953)
Walters, Arend (17..-1777)
Warmerdam, Gerardus P. (1905-1957)
Warmondt, Antje (16..-<1704)
Werner, Jacobus J. (1912-1981)
Westgeest, Aaltje (1770-1770)
Westgeest, Aaltje (1772-1833)
Westgeest, Adam E. (1878-1920)
Westgeest, Adriana (1833-1868)
Westgeest, Adriana (1878-1960)
Westgeest, Adriana C. (1901-1994)
Westgeest, Adriana C. (1909-1984)
Westgeest, Adriana C. (1915-2003)
Westgeest, Adriana M. (1874-1939)
Westgeest, Adriana Th. (1922-2007)
Westgeest, Adrianus (1706-)
Westgeest, Adrianus (1706-1706)
Westgeest, Adrianus (1708-1759)
Westgeest, Adrianus (1718-<1726)
Westgeest, Adrianus (1724-1779)
Westgeest, Adrianus (1742-1742)
Westgeest, Adrianus (1778-1779)
Westgeest, Adrianus (1780-1780)
Westgeest, Adrianus (1809-1888)
Westgeest, Adrianus (1846-1846)
Westgeest, Adrianus (1850-1926)
Westgeest, Adrianus A. (1922-1999)
Westgeest, Adrianus C. (1884-1902)
Westgeest, Adrianus I. (1874-1874)
Westgeest, Adrianus J. (1913-1996)
Westgeest, Adrianus J. (1914-1992)
Westgeest, Adrianus M. (1934-2009)
Westgeest, Adrianus P. (1878-1959)
Westgeest, Adrianus P. (1902-1995)
Westgeest, Adrianus W. (1919-1994)
Westgeest, Adrianus W.Th. (1912-1982)
Westgeest, Aegje (1778-1778)
Westgeest, Agatha (1705-1705)
Westgeest, Agatha (1734-)
Westgeest, Agatha (1739-1739)
Westgeest, Agatha (1741-1741)
Westgeest, Agatha (1742-1744)
Westgeest, Agatha (1745-1771)
Westgeest, Aleidis (1746-1754)
Westgeest, Alida A. (1924-1925)
Westgeest, Alida A. (1927-2011)
Westgeest, Alida J. (1837-1901)
Westgeest, Alida M. (1879-1954)
Westgeest, Anna (1699-)
Westgeest, Anna (1707-)
Westgeest, Anna (1709-1739)
Westgeest, Anna (1716-1799)
Westgeest, Anna (1719-)
Westgeest, Anna (1734-<1735-)
Westgeest, Anna (1735-1798)
Westgeest, Anna (1737-1737)
Westgeest, Anna (1737-1772)
Westgeest, Anna (1738-1822)
Westgeest, Anna (1847-1925)
Westgeest, Anna (1848-1932)
Westgeest, Anna A,M. (1926-2013)
Westgeest, Anna M. (1832-1890)
Westgeest, Anna M. (1879-1946)
Westgeest, Anna M. (1911-1911)
Westgeest, Alida M. (1847-1862)
Westgeest, Anna M. (1884-1953)
Westgeest, Anna M. (1885-1886)
Westgeest, Anna M.J. (1924-2020)
Westgeest, Anna W.M. (1909-1996)
Westgeest, Antje (*1703-1732)
Westgeest, Antonius (1782-1782)
Westgeest, Antonius J.J. (1927-2007)
Westgeest, Apollonia (1732-)
Westgeest, Apollonia (1736-<1746)
Westgeest, Apollonia (1734-1800)
Westgeest, Apollonia (1802-1855)
Westgeest, Apolonia (1775-1819)
Westgeest, Apolonia A.M. (1916-1988)
Westgeest, Apolonia J. (1925-1998)
Westgeest, Apolonia J.M. (1924-)
Westgeest, Arie (1773-1803)
Westgeest, Arie (1780-1792)
Westgeest, Arnoldus (1773-1782)
Westgeest, Arij (1813-1921)
Westgeest, Augustinus (1917-2012)
Westgeest, Bartholomeus A. (1887-1961)
Westgeest, Catharina (1728-1803)
Westgeest, Catharina (1730-1772)
Westgeest, Catharina (1732-<1744)
Westgeest, Catharina (1744-1815)
Westgeest, Catharina (1775-1859)
Westgeest, Catharina (1854-1911)
Westgeest, Catharina (1860-1910)
Westgeest, Catharina C. (1905-1927)
Westgeest, Catharina P. (1874-1950)
Westgeest, Catharina P. (1912-1934)
Westgeest, Catharina P. (1912-1989)
Westgeest, Catharina W. (1777-1844)
Westgeest, Catrijn (1689-1773)
Westgeest, Clasina A.M.A. (1898-1990)
Westgeest, Clasina M.A. (1897-1898)
Westgeest, Crijna (1802-1868)
Westgeest, Columba (1685-1775)
Westgeest, Cornelia (*1677-1732)
Westgeest, Cornelia (1705-)
Westgeest, Cornelia (1708-1708)
Westgeest, Cornelia (1800-1857)
Westgeest, Cornelia (1806-1884)
Westgeest, Cornelia (1808-1861)
Westgeest, Cornelia (1828-1877)
Westgeest, Cornelia (1835-1896)
Westgeest, Cornelia (1844-1903)
Westgeest, Cornelia (1801-1801)
Westgeest, Cornelia (1805-1855)
Westgeest, Cornelia (1844-1911)
Westgeest, Cornelia (1848-1865)
Westgeest, Cornelia (1856-1922)
Westgeest, Cornelia (1861-1862)
Westgeest, Cornelia (1880-1880)
Westgeest, Cornelia A. (1913-1913)
Westgeest, Cornelia A.C. (1948-1982)
Westgeest, Cornelia C. (1894-1894)
Westgeest, Cornelia F. (1877-1952)
Westgeest, Cornelia J. (1914-1970)
Westgeest, Cornelia M. (1906-1996)
Westgeest, Cornelia M.E. (1922-2006)
Westgeest, Cornelia Th. (1873-1943)
Westgeest, Cornelia Th. (1918-2010)
Westgeest, Cornelis (1607->1662)
Westgeest, Cornelis (*1663-<1704)
Westgeest, Cornelis (*1665-)
Westgeest, Cornelis (>1734-1741)
Westgeest, Cornelis (1738-1829)
Westgeest, Cornelis (1757-1769)
Westgeest, Cornelis (1783-1856)
Westgeest, Cornelis (1791-1792)
Westgeest, Cornelis (1844-1909)
Westgeest, Cornelia (1853-1853)
Westgeest, Cornelis (1801-1801)
Westgeest, Cornelis (1812-1879)
Westgeest, Cornelis (1834-1834)
Westgeest, Cornelis (1841-1902)
Westgeest, Cornelis (1909-1953)
Westgeest, Cornelis A. (1873-1874)
Westgeest, Cornelis A. (1912-1940)
Westgeest, Cornelis E. (1905-2000)
Westgeest, Cornelis H. (1914-1935)
Westgeest, Cornelis J. (1873-1926)
Westgeest, Cornelis J. (1881-1921)
Westgeest, Cornelis J. (1882-1968)
Westgeest, Cornelis J. (1884-1971)
Westgeest, Cornelis J. (1914-1914)
Westgeest, Cornelis J. (1917-1918)
Westgeest, Cornelis J. (1919-2001)
Westgeest, Cornelis J. (1908-1988)
Westgeest, Cornelis J. (1919-1947)
Westgeest, Cornelis L. (1876-1906)
Westgeest, Cornelis M. (1921-2016)
Westgeest, Cornelis Th. (1925-1926)
Westgeest, Cornelius (1696-<1716)
Westgeest, Cornelius (1716-1762)
Westgeest, Cornelius (1724-)
Westgeest, Cornelius (1735-1753)
Westgeest, Cornelius (1737-1809)
Westgeest, Cornelius (1771-1843)
Westgeest, Cornelius (1778-1778)
Westgeest, Cornelius (1791-1792)
Westgeest, Cornelius (1804-1805)
Westgeest, Cornelius (1811-1877)
Westgeest, Daniel (1698-1733)
Westgeest, Daniel (1702-1772)
Westgeest, Daniel (1732-1732)
Westgeest, Daniel (1734-1734)
Westgeest, Daniel (1736-1808)
Westgeest, Dirck (1618-<1653)
Westgeest, Dirck (*1670-1748)
Westgeest, Dirk (1719-1719)
Westgeest, Dirk (1720-1741)
Westgeest, Dirk (1784-1849)
Westgeest, Dirk (1761-1809)
Westgeest, Dirk (1799-1800)
Westgeest, Dirk (1819-1819)
Westgeest, Elisabeth (1810-1810)
Westgeest, Elisabeth (1813-1814)
Westgeest, Elisabeth (1815-1815)
Westgeest, Elisabeth (1816-1816)
Westgeest, Elisabeth (1793-1838)
Westgeest, Elisabeth (1837-1906)
Westgeest, Elisabeth (1863-1863)
Westgeest, Elisabeth C. (1893-1972)
Westgeest, Elisabeth M. (1892-1893)
Westgeest, Elisabeth M. (1932-2020)
Westgeest, Elisabetha (1739-1780)
Westgeest, Elisabetha (1762-1762)
Westgeest, Elizabeth (1775-1782)
Westgeest, Elizabeth C. (1891-1973)
Westgeest, Elizabeth H. (1928-1996)
Westgeest, Elizabetha (1777-1782)
Westgeest, Engelbertus C. (1918-2006)
Westgeest, Franciscus (1839-1840)
Westgeest, Franciscus (1842-1917)
Westgeest, Franciscus C. (1912-1977)
Westgeest, Franciscus G. (1913-1966)
Westgeest, Franciscus A. (1920-1994)
Westgeest, Franciscus C. (1906-1965)
Westgeest, Franciscus C. (1904-1905)
Westgeest, Franciscus S. (1914-1978)
Westgeest, Franciscus W. (1879-1960)
Westgeest, Fijtje (1773-1840)
Westgeest, Geertje (1782-1782)
Westgeest, Geertruda (1850-1891)
Westgeest, Geertrudes (1848-1848)
Westgeest, Geertruida (1837-1897)
Westgeest, Geertruida (1843-1846)
Westgeest, Geertruida Th. (1880-1880)
Westgeest, Gerarda (1798-1855)
Westgeest, Gerarda (1806-1837)
Westgeest, Gerarda (1882-1904)
Westgeest, Gerarda M.P. (1910-2005)
Westgeest, Gerarda P. (1911-1980)
Westgeest, Gerardus (1800-1869)
Westgeest, Gerardus (1835-1835)
Westgeest, Gerardus (1837-1838)
Westgeest, Gerardus A.M. (1911-1971)
Westgeest, Gerardus C. (1876-1878)
Westgeest, Gerardus C. (1882-1956)
Westgeest, Gerardus C. (1922-)
Westgeest, Gerardus J. (1888-1973)
Westgeest, Gerardus J. (1917-1982)
Westgeest, Gerardus J.C. (1910-1990)
Westgeest, Gerardus Th. (1875-1876)
Westgeest, Gerardus W. (1872-1872)
Westgeest, Gertrudis (1767-1774)
Westgeest, Geurt H.L. (1911-1983)
Westgeest, Grietje (*1740-1760)
Westgeest, Grietje (1763-1789)
Westgeest, Helena (1870-1870)
Westgeest, Helena (1843-1911)
Westgeest, Helena C. (1886-1953)
Westgeest, Helena C.M. (1909-2003)
Westgeest, Helena G. (1922-2015)
Westgeest, Hendrikus F. (1881-1881)
Westgeest, Hendrikus F. (1882-1882)
Westgeest, Hesther (1803-1865)
Westgeest, Huberta (1788-1864)
Westgeest, Huberta H.C. (1876-1877)
Westgeest, Hubertgen (1620-<1691)
Westgeest, Hubertus (1791-1868)
Westgeest, Hubertus P.J. (1927-2001)
Westgeest, Huijch (*1616-<1638)
Westgeest, Huijch (1624-<1691)
Westgeest, Huijg (*1725-1789)
Westgeest, Ignatius (1929-2010)
Westgeest, Jacob (1800-1800)
Westgeest, Jacoba (1781-1811)
Westgeest, Jacoba M. (1875-1915)
Westgeest, Jacoba M.A. (1905-1929)
Westgeest, Jacobus (*1678-1742)
Westgeest, Jacobus (1703-)
Westgeest, Jacobus (1713-1768)
Westgeest, Jacobus (1764-1764)
Westgeest, Jacobus (1808-1864)
Westgeest, Jacobus (1869-1909)
Westgeest, Jacobus C. (1845-1845)
Westgeest, Jacobus J. (1881-1899)
Westgeest, Jacobus P.A. (1927-2014)
Westgeest, Jacobus W. (1918-1962)
Westgeest, Jacobus W. (1920-1997)
Westgeest, Jan (1653-)
Westgeest, Jan (*1691-<1755)
Westgeest, Jan (>1734-1740)
Westgeest, Jan (*1740-1746)
Westgeest, Jeroentje (1709-1768)
Westgeest, Jeron (1692-1724)
Westgeest, Joanna (1712-1758)
Westgeest, Joanna (1725-1725)
Westgeest, Joanna (1748-1748)
Westgeest, Joanna (1749-1790)
Westgeest, Joanna (1751-1751)
Westgeest, Joannes (1710-1710)
Westgeest, Joannes (1726-1726)
Westgeest, Joannes (1728-1728)
Westgeest, Joannes (1729-1775)
Westgeest, Joannes (1740-)
Westgeest, Joannes (1745-1745)
Westgeest, Joannes (1769-1845)
Westgeest, Joannes (1769-1823)
Westgeest, Joannes (1819-1852)
Westgeest, Job (1772-1853)
Westgeest, Joes (1765-1765)
Westgeest, Johanna (1814-1873)
Westgeest, Johanna (1835-1836)
Westgeest, Johanna (1836-1836)
Westgeest, Johanna (1851-1885)
Westgeest, Johanna (1876-1964)
Westgeest, Johanna A. (1870-1922)
Westgeest, Johanna A.C.M. (1881-1958)
Westgeest, Johanna C. (1892-1968)
Westgeest, Johanna E. (1917-1935)
Westgeest, Johanna E. (1923-2017)
Westgeest, Johanna H. (1921-2012)
Westgeest, Johanna J.M. (1915-2001)
Westgeest, Johanna M. (1884-1914)
Westgeest, Johanna M. (1921-2007)
Westgeest, Johanna M. (1926-2016)
Westgeest, Johanna M.C.A. (1896-1953)
Westgeest, Johannes (1697-1760)
Westgeest, Johannes (*1675-1721)
Westgeest, Johannes (1843-1910)
Westgeest, Johannes (1846-1846)
Westgeest, Johannes (1849-1950)
Westgeest, Johannes (1915-1919)
Westgeest, Johannes A. (1898-1984)
Westgeest, Johannes C. (1886-1973)
Westgeest, Johannes C. (1911-1911)
Westgeest, Johannes C. (1915-2001)
Westgeest, Johannes J. (1885-1971)
Westgeest, Johannes L. (1927-2002)
Westgeest, Johannes P. (1928-)
Westgeest, Johannes Th. (1912-1997)
Westgeest, Josep (1887-1961)
Westgeest, Joseph (1924-2007)
Westgeest, Josephine P. (1921-)
Westgeest, Josephus C. (1883-1884)
Westgeest, Josephus M. (1878-1878)
Westgeest, Josina G. (1920-2008)
Westgeest, Jozef J. (1923-2000)
Westgeest, Klasina (1835-1872)
Westgeest, Krijna (1801-1801)
Westgeest, Leendert (1799-1800)
Westgeest, Leendert (1800-1825)
Westgeest, Leonardus (1709-1709)
Westgeest, Leonardus (1718-1718)
Westgeest, Leonardus (1719-1719)
Westgeest, Leonardus (1730-1801)
Westgeest, Leonardus (1811-1872)
Westgeest, Leonardus (1846-1846)
Westgeest, Leonardus (1851-1917)
Westgeest, Leonardus A, (1917-1994)
Westgeest, Leonardus B. (1886-1943)
Westgeest, Leonardus J. (1913-1994)
Westgeest, Leonardus J. (1914-1986)
Westgeest, Leonardus G. (1875-1961)
Westgeest, Leonardus G. (1916-1917)
Westgeest, Leonardus G. (1920-2005)
Westgeest, Leonardus J.M. (1918-1986)
Westgeest, Leonardus P. (1872-1886)
Westgeest, Leonardus Th. (1914-1950)
Westgeest, Lijsbeth (>1734-1737)
Westgeest, Lijsbeth (>1737-1754)
Westgeest, Maartje (1814-1848)
Westgeest, Maerge (1647
Westgeest, Magdalena (1704-1704)
Westgeest, Magdalena (1706-1706)
Westgeest, Margaretha (1749-1768)
Westgeest, Maria (*1641-<1676)
Westgeest, Maria (1701-)
Westgeest, Maria (1721-)
Westgeest, Maria (1723-1723)
Westgeest, Maria (1723-1795)
Westgeest, Maria (1726-1726)
Westgeest, Maria (1730-1730)
Westgeest, Maria (1731-1776)-)
Westgeest, Maria (1738-1802)
Westgeest, Maria (1738-1804)
Westgeest, Maria (1743-1743)
Westgeest, Maria (1760-1760)
Westgeest, Maria (1765-1765)
Westgeest, Maria (1770-1795)
Westgeest, Maria (1771-1773)
Westgeest, Maria (1797-1832)
Westgeest, Maria (1805-1872)
Westgeest, Maria (1839-1939)
Westgeest, Maria (1842-1842)
Westgeest, Maria (1844-1845)
Westgeest, Maria (1847-1919)
Westgeest, Maria (1851-1851)
Westgeest, Maria (1852-1853)
Westgeest, Maria (1859-1943)
Westgeest, Maria (1878-1958)
Westgeest, Maria (1920-2002)
Westgeest, Maria A. (1890-1944)
Westgeest, Maria C. (1890-1963)
Westgeest, Maria B. (1925-2015)
Westgeest, Maria C. (1903-1941)
Westgeest, Maria C. (1904-1983)
Westgeest, Maria C. (1907-1989)
Westgeest, Maria C. (1912-1913)
Westgeest, Maria C.A. (1904-1994)
Westgeest, Maria E. (1917-2006)
Westgeest, Maria H. (1915-1915)
Westgeest, Maria H. (1886-1961)
Westgeest, Maria J. (1839-1840)
Westgeest, Maria J. (1842-1902)
Westgeest, Maria J. (1872-1951)
Westgeest, Maria J. (1875-1876)
Westgeest, Maria J. (1878-1892)
Westgeest, Maria P. (1883-1976)
Westgeest, Maria P. (1910-1911)
Westgeest, Maria P. (1915-1915)
Westgeest, Maria P. (1916-2003)
Westgeest, Maria P.J. (1914-2001)
Westgeest, Martina (1707-1766)
Westgeest, Martinus (1855-1855)
Westgeest, Marijtje (*1694-1742)
Westgeest, Marijtje (1713-1741)
Westgeest, Marijtje (>1737-1746)
Westgeest, Naamloos (*1694-<1704)
Westgeest, Naamloos (-1699)
Westgeest, Naamloos (1707-1707)
Westgeest, Naamloos (1707-1707)
Westgeest, Naamloos (-1708)
Westgeest, Naamloos (1710-1710)
Westgeest, Naamloos (1710-1710)
Westgeest, Naamloos (1725-1725)
Westgeest, Naamloos (-1731)
Westgeest, Naamloos (1732-1732)
Westgeest, Naamloos (1735-1735)
Westgeest, Naamloos (1735-1735)
Westgeest, Naamloos (<1759-1759)
Westgeest, Naamloos (1768-1768)
Westgeest, Naamloos (1795-1795)
Westgeest, Naamloos (1799-1799)
Westgeest, Naamloos (1830-1830)
Westgeest, Naamloos (1833-1833)
Westgeest, Naamloos (1871-1871)
Westgeest, Naamloos (1876-1876)
Westgeest, Naamloos (1879-1879)
Westgeest, Naamloos (1881-1881)
Westgeest, Naamloos (1886-1886)
Westgeest, Naamloos (1889-1889)
Westgeest, Naamloos (1902-1902)
Westgeest, Naamloos (1902-1902)
Westgeest, Naamloos (1908-1908)
Westgeest, Naamloos (1913-1913)
Westgeest, Naamloos (1914-1914)
Westgeest, Naamloos (1915-1915)
Westgeest, Naamloos (1915-1915)
Westgeest, Naamloos (1916-1916)
Westgeest, Naamloos (1918-1918)
Westgeest, Naamloos (1925-1925)
Westgeest, Neeltje (1858-1928)
Westgeest, Nicolaas A.P. (1906-1984)
Westgeest, Petronella (1703-<1711)
Westgeest, Petronella (1711-<1726)
Westgeest, Petronella (1727-1727)
Westgeest, Petronella (1803-1884)
Westgeest, Petronella (1807-1831)
Westgeest, Petronella (1875-1947)
Westgeest, Petronella A. (1909-1952)
Westgeest, Petronella H.J. (1924-1999)
Westgeest, Petronella M.A.J. (1908-1927)
Westgeest, Petrus (1704-)
Westgeest, Petrus (1705-1705)
Westgeest, Petrus (1714-<1726)
Westgeest, Petrus (1716-<1726)
Westgeest, Petrus (1720-)
Westgeest, Petrus (1722-)
Westgeest, Petrus (1732-1783)
Westgeest, Petrus (1765-1765)
Westgeest, Petrus (1766-1769)
Westgeest, Petrus (1803-1884)
Westgeest, Petrus (1839-1887)
Westgeest, Petrus (1858-1926)
Westgeest, Petrus (1892-1892)
Westgeest, Petrus A.J. (1907-1908)
Westgeest, Petrus A.J. (1910-1970)
Westgeest, Petrus G. (1909-1965)
Westgeest, Petrus H. (1875-1939)
Westgeest, Petrus J. (1888-1957)
Westgeest, Petrus J. (1918-1975)
Westgeest, Petrus J. (1938-2008)
Westgeest, Petrus J.J. (1914-1988)
Westgeest, Petrus L. (1879-1945)
Westgeest, Petrus W. (1894-1990)
Westgeest, Petrus W. (1912-1996)
Westgeest, Petrus Th. (1916-1979)
Westgeest, Pieter (1622-<1682)
Westgeest, Pieter (*1670-)
Westgeest, Pieter (1756-1799)
Westgeest, Pieter (1768-1846)
Westgeest, Pieter (*1700-1764)
Westgeest, Pieter J. (1900-1962)
Westgeest, Pleuntje (1777-1857)
Westgeest, Rochus (1700-1771)
Westgeest, Rochus (1764-1764)
Westgeest, Rochus (1771-1840)
Westgeest, Rochus (1772-1785)
Westgeest, Rochus (1787-1807)
Westgeest, Rochus (1846-1847)
Westgeest, Rochus (1846-1852)
Westgeest, Rochus (1849-1849)
Westgeest, Rochus (1856-1858)
Westgeest, Simon (1649-<1703)
Westgeest, Simon (1702-1726)
Westgeest, Simon (1706-1706)
Westgeest, Simon (1714-1714)
Westgeest, Simon (1715-1781)
Westgeest, Simon (1716-<1717)
Westgeest, Simon (1717-<1729)
Westgeest, Simon (1726-1726)
Westgeest, Simon (1729--<1741)
Westgeest, Simon (1734-1786)
Westgeest, Simon (1741-1806)
Westgeest, Simon (1779-1794)
Westgeest, Simon (1800-1800)
Westgeest, Simon (1803-1826)
Westgeest, Sophia (1769-1835)
Westgeest, Sijmetje (1773-1774)
Westgeest, Sijmon (*1586-<1638)
Westgeest, Sijmon (*1645-1691)
Westgeest, Sijmon (*1658-1718)
Westgeest, Sijmon (1695-1745)
Westgeest, Sijmontje (1729-)
Westgeest, Teuntje (1783-1783)
Westgeest, Theodora (1802-1802)
Westgeest, Theodora (1811-1863)
Westgeest, Theodora (1815-1815)
Westgeest, Theodora (1834-1866)
Westgeest, Theodora (1850-1855)
Westgeest, Theodora C. (1911-1930)
Westgeest, Theodora M. (1907-1928)
Westgeest, Theodora P. (1917-1983)
Westgeest, Theodorus (1732-1732)
Westgeest, Theodorus (1740-1812)
Westgeest, Theodorus (1753-1823)
Westgeest, Theodorus (1774-1843)
Westgeest, Theodorus (1807-1807)
Westgeest, Theodorus (1832-1833)
Westgeest, Theodorus (1836-1899)
Westgeest, Theodorus (1836-1903)
Westgeest, Theodorus (1839-1870)
Westgeest, Theodorus (1882-1970)
Westgeest, Theodorus (1878-1939)
Westgeest, Theodorus (1916-1969)
Westgeest, Theodorus C. (1913-1916)
Westgeest, Theodorus C. (1923-2008)
Westgeest, Theodorus E, (1915-1967)
Westgeest, Theodorus J. (1904-1904)
Westgeest, Theodorus L. (1886-1949)
Westgeest, Theodorus L. (1906-1972)
Westgeest, Theodorus L.M. (1916-1988)
Westgeest, Trijntje (1651-1698)
Westgeest, Wilhelmina (1840-1842)
Westgeest, Wilhelmina M. (1885-1885)
Westgeest, Wilhelmina M, (1909-2005)
Westgeest, Wilhelmina M, (1913-1988)
Westgeest, Wilhelmina Th.J. (1805-1929)
Westgeest, Wilhelmus (1724-1802)
Westgeest, Wilhelmus (1757-1757)
Westgeest, Wilhelmus (1930-2000)
Westgeest, Wilhelmus A. (1897-1975)
Westgeest, Wilhelmus A. (1932-2016)
Westgeest, Wilhelmus A.I. (1906-1909)
Westgeest, Wilhelmus G. (1872-1944)
Westgeest, Wilhelmus G. (1868-1930)
Westgeest, Wilhelmus J. (1874-1944)
Westgeest, Wilhelmus J. (1880-1972)
Westgeest, Wilhelmus J. (1918-1919)
Westgeest, Wilhelmus J. (1920-1946)
Westgeest, Wilhelmus J.M. (1910-1978)
Westgeest, Willem (1775-1776)
Westgeest, Willem (1815-1872)
Westgeest, Willem (1864-1864)
Westgeest, Willem G. (1809-1872)
Westgeest, Willemijntje (1813-1840)
Westgeest, IJsbrant (1620->1688)
Westgeest, IJsbrant (1695-1764)
Wiel, Joanna H.J. v.d. (1919-1980)
Wieringen, Jacobus v. (1775-1854)
Willemszn., Cornelis (16..-1730)
Willemszn., Engel (*15..-)
Winkels, Maria Th. (1924-2012)
Winter, Gerritje de (1742-1803)
Wissen, Hermanus v. (1841-1926)
Worms ter Hal, Hendrina (17..-1791)
Wou, Leendert v. (15..-)

Z
Zandbergen, Gertruida C.M. (1906-2001)
Zandvliet, Louis L. (1922-2008)
Zeyde, Antoni v.d. (1774-1859)
Zon, Willem v.d. (*16..-1742)
Zonneveld, Margaretha (1768-1813)
Zuiderduin, Cornelis (1878-1952)
Zijden, Petrus v.d. (1849-1918)


Bronvermelding:

Willem Gerardus Westgeest & Joanna Nagtegaal:
001. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1795-1812, Wa.8-p.139, 17-10-1809, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 5, 13-01-1872, 13-01-1872, 09:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Huwelijksakte van de gemeente Wassenaar, akte 7, 24-06-1831, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. statie (H. Willibrordus) te Wassenaar 1795-1812, Wa.8-p.27, 04-06-1797, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 45, 25-05-1880, 23-05-1880, 06:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
002. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 35, 26-04-1832, 25-04-1832, 04:30, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus 1822-1841, inv.nr.2208, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 37, 09-05-1833, 08-05-1833, 03:30, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
003. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 70, 05-09-1833, 05-09-1833, 04:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus 1822-1841, inv.nr.2208, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 17, 09-04-1868, 08-04-1968, 15:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Huwelijksakte van de gemeente Wassenaar, akte 4, 28-04-1861, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 79, 26-11-1829, 25-11-1829, 16:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 68, 30-12-1887, 29-12-1887, 23:30, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
004. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 29, 31-03-1835, 31-03-1835, 06:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus 1822-1841, inv.nr.2208, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Veur, akte 13, 30-11-1896, 28-11-1896, 21:00, Haags Gemeentearchief.
000. Huwelijksakte van de gemeente Wassenaar, akte 18, 30-12-1860, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 63, 18-07-1826, 17-07-1826, 20:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Veur, akte 4, 20-02-1907, 19-02-1907, 16:00, Haags Gemeentearchief.
005. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 87, 03-12-1836, 02-12-1836, 19:00, Gemeentearchief. Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus 1822-1841, inv.nr.2208, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte 2013, 25-07-1899, 22-07-1899, 17:30, Haags Gemeentearchief.
000. Huwelijksakte van de gemeente Maasland, akte 3, 01-05-1867, Historisch Archief Westland.
000. Geboorteakte van de gemeente Maasland, akte 48, 25-11-1843, 24-11-1843, 23:00, Historisch Archief Westland.
000. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte 435, 08-02-1910, 06-02-1910, 18:30, Haags Gemeentearchief.
006. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 82, 07-11-1839, 06-11-1839, 15:30, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus 1822-1841, inv.nr.2208, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 57, 05-11-1887, 04-11-1887, 07:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Huwelijksakte van de gemeente Voorburg, akte 7, 17-05-1870, Haags Gemeentearchief.
000. Geboorteakte van de gemeente Voorburg, akte 3, 15-01-1849, 14-01-1849, 09:00, Haags Gemeentearchief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 34, 10-04-1926, 09-04-1926, 17:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.

Theodorus Westgeest & Jannetje van Leeuwen:
007. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 662, 12-03-1868, 10-03-1868, 17:00, Haags Gemeentearchief.
000. Doopregister van de R.K.parochie van de Heilige Theresia van Avila,archief 0518-01, inv.nr.156, 12-03-1868, Haags Gemeentearchief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte 2450, 11-08-1930, 10-08-1930, 11:30, Haags Gemeentearchief.
000. Huwelijksakte van de gemeente Den Haag, akte 1110, 23-10-1895, Haags Gemeentearchief.
000. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 94, 08-01-1874, 07-01-1874, 15:00, Haags Gemeentearchief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte 3640, 24-12-1926, 23-12-1926, 04:30, Haags Gemeentearchief.
008. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 562, 02-03-1869, 28-02-1869, 01:30, Haags Gemeentearchief.
000. Doopregister van de R.K.parochie van de Heilige Theresia van Avila,archief 0518-01, inv.nr.156, 28-02-1869, Haags Gemeentearchief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte 2265, 19-07-1909, 17-07-1909, 01:30, Haags Gemeentearchief.
009. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 1185, 05-05-1870, 03-05-1870, 12:00, Haags Gemeentearchief.
000. Doopregister van de R.K.parochie van de Heilige Theresia van Avila,archief 0518-01, inv.nr.156, 03-05-1870, Haags Gemeentearchief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte 1844, 18-05-1922, 17-05-1922, 06:00, Haags Gemeentearchief.
000. Huwelijksakte van de gemeente Den Haag, akte 9-05-1894, akte 389, Haags Gemeentearchief.
000. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 2719, 24-10-1870, 23-10-1870, 23:00, Haags Gemeentearchief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte 2070, 03-06-1918, 01-06-1918, 12:00, Haags Gemeentearchief.
010. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 476, 16-02-1872, 15-02-1872, 05:00, Haags Gemeentearchief.
000. Doopregister van de R.K.parochie van de Heilige Theresia van Avila, archief 0518-01, inv.nr.156, 15-02-1872, Haags Gemeentearchief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte B1182, 08-06-1951, 05-06-1951, 17:30, Haags Gemeentearchief.
000. Huwelijksakte van de gemeente Den Haag, akte 1229, 20-11-1895, Haags Gemeentearchief.
000. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 972, 16-04-1867, 15-04-1967, 21:00, Haags Gemeentearchief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte B384, 22-02-1952, 20-02-1952, 20:00, Haags Gemeentearchief.
011. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 954, 29-03-1873, 28-03-1873, 04:30, Haags Gemeentearchief.
000. Doopregister van de R.K.parochie van de Heilige Theresia van Avila, archief 0518-01, inv.nr.156, 28-03-1873, Haags Gemeentearchief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte 697, 01-03-1926, 27-02-1926, 19:30, Haags Gemeentearchief.
012. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 1131, 16-04-1874, 15-04-1874, 05:00, Haags Gemeentearchief.
000. Doopregister van de R.K.parochie van de Heilige Theresia van Avila, archief 0518-01, inv.nr.156, 15-04-1874, Haags Gemeentearchief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte 2076, 12-10-1874, 11-10-1874, 12:30, Haags Gemeentearchief.
013. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 1518, 20-05-1875, 19-05-1875, 06:30, Haags Gemeentearchief.
000. Doopregister van de R.K.parochie van de Heilige Theresia van Avila, archief 0518-01, inv.nr.157, 19-05-1875, Haags Gemeentearchief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte 1213, 30-05-1876, 29-05-1876, 10:00, Haags Gemeentearchief.
014. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 1519, 20-05-1875, 19-05-1875, 07:00, Haags Gemeentearchief.
000. Doopregister van de R.K.parochie van de Heilige Theresia van Avila, archief 0518-01, inv.nr.157, 19-05-1875, Haags Gemeentearchief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte 3150, 15-10-1915, 14-10-1915, 05:30, Haags Gemeentearchief.
015. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte 873, 17-04-1876, 16-04-1876, 23:00, Haags Gemeentearchief.
016. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 1492, 04-05-1878, 02-05-1878, 22:00, Haags Gemeentearchief.
000. Doopregister van de R.K.parochie van de Heilige Theresia van Avila, archief 0518-01, inv.nr.157, 03-05-1878, Haags Gemeentearchief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte 1771, 27-07-1878, 26-07-1868, 04:00, Haags Gemeentearchief.
017. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 3181, 22-09-1879, 20-09-1879, 09:00, Haags Gemeentearchief.
000. Doopregister van de R.K.parochie van de Heilige Theresia van Avila, archief 0518-01, inv.nr.157, 20-09-1879, Haags Gemeentearchief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Monster, akte 29, 16-04-1946, Centraal Bureau Genealogie.
018. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 1802, 18-05-1881, 17-05-1881, 13:00, Haags Gemeentearchief.
000. Doopregister van de R.K.parochie van de Heilige Theresia van Avila, archief 0518-01, inv.nr.158, 17-05-1881, Haags Gemeentearchief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte L0006, 15-02-1958, 13-02-1958, 13:30, Haags Gemeentearchief.
019. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 2254, 13-06-1882, 12-06-1882, 09:00, Haags Gemeentearchief.
000. Doopregister van de R.K.parochie van de Heilige Theresia van Avila, archief 0518-01, inv.nr.158, 12-06-1882, Haags Gemeentearchief.
000. Huwelijksakte van de gemeente Den Haag, akte A1034, 24-06-1914, Haags Gemeentearchief.
000. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 1243, 15-03-1888, 12-03-1888, 23:00, Haags Gemeentearchief.
000. Familiebericht Cornelia Johanna Knijnenburg.
020. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 3060, 08-08-1883, 08-08-1883, 07:00, Haags Gemeentearchief.
000. Doopregister van de R.K.parochie van de Heilige Theresia van Avila, archief 0518-01, inv.nr.158, 08-08-1883, Haags Gemeentearchief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Schipluiden, akte 1, 07-01-1884, 06-01-1884, 18:00, Centraal Bureau Genealogie.
000. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte 152, 16-01-1884, 06-01-1884, 18:00, Haags Gemeentearchief.
021. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 2883, 20-07-1886, 17-07-1886, 16:00, Haags Gemeentearchief.
000. Doopregister van de R.K.parochie van de Heilige Theresia van Avila, archief 0518-01, inv.nr.158, 17-07-1886, Haags Gemeentearchief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Delft, akte 735, 11-12-1961, 09-12-1961, 09:15, Archief Delft.
022. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 4480, 26-10-1888, 23-10-1888, 16:00, Haags Gemeentearchief.
000. Doopregister van de R.K.parochie van de Heilige Theresia van Avila, archief 0518-01, inv.nr.159, 23-10-1888 Haags Gemeentearchief.

Wilhelmus Gerardus Westgeest & Johanna Helena Hendriks:
023. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 3344, 14-08-1896, 13-08-1896, 13:00, Haags Gemeentearchief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte B308, 12-02-1953, 10-02-1953, 21:35, Haags Gemeentearchief.
024. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 4064, 14-09-1897, 13-09-1897, 16:00, Haags Gemeentearchief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte 2334, 30-08-1898, 29-08-1898, 11:00, Haags Gemeentearchief.
025. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 4608, 20-10-1898, 19-10-1898, 15:00, Haags Gemeentearchief.
000. Familiebericht overlijden Clasina Adriana Maria Antonia Westgeest, overleden op 15-05-1990, Centraal Bureau Genealogie Den Haag.
026. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte 2485, 22-09-1902, 21-09-1902, 03:30, Haags Gemeentearchief.
027. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 288, 15-01-1904, 14-01-1904, 15:00, Haags Gemeentearchief.
000. Huwelijksakte van de gemeente Den Haag, akte 872, 11-10-1939, Haags Gemeentearchief.
000. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 6706, 07-12-1909, 04-12-1909, 21:00, Haags Gemeentearchief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Groningen, akte 768, 06-05-1961, Alle Groningers.
028. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 5097, 09-10-1905, 07-10-1905, 21:30, Haags Gemeentearchief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte 1485, 22-03-1929, 19-03-1929, 21:00, Haags Gemeentearchief.
029. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 6571, 01-12-1906, 30-11-1906, 22:00, Haags Gemeentearchief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte 377, 28-01-1909, 26-01-1909, 15:00, Haags Gemeentearchief.
030. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 1994, 06-04-1908, 04-04-1908, 06:30, Haags Gemeentearchief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte 1152, 22-03-1927, 21-03-1927, 08:30, Haags Gemeentearchief.
031. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 1635, 21-03-1910, 19-03-1910, 18:00, Haags Gemeentearchief.
000. Familiebericht overlijden Wilhelmus Josephus Maria Westgeest, overleden 04-06-1978.
000. Huwelijksakte van de gemeente Den Haag, akte 1421, 14-11-1934, Haags Gemeentearchief.
000. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 2493, 07-05-1909, 06-05-1909, 15:30, Haags Gemeentearchief.
000. Familiebericht overlijden Anna Catharina Louisa Maria Klomp, overleden op 01-03-1971, Centraal Bureau Genealogie.
032. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 5029, 13-09-1911, 12-09-1911, 00:30, Haags Gemeentearchief.
000. Familiebericht overlijden Gerardus Antonius Maria Westgeest, overleden op 09-02-1971, Centraal Bureau Genealogie.
000. Huwelijksakte van de gemeente Den Haag, akte D462, 24-03-1943, Haags Gemeentearchief.
000. Familiebericht overlijden Gerarda Maria Wilhelmina Matthee, overleden op 04-10-2001, BN de Stem, 06-10-2001.
033. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte 2387, 07-08-1913, 05-08-1913, 12:00, Haags Gemeentearchief.

Theodorus Westgeest & Cornelia Johanna Knijnenburg:
034. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte 2252, 10-07-1915, 09-07-1915, 06:00, Haags Gemeentearchief.
035. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 4308, 27-07-1916, 25-07-1916, 09:00, Haags Gemeentearchief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte B326, 05-02-1969, 04-02-1969, 01:45, Haags Gemeentearchief.
000. Huwelijksakte van de gemeente Den Haag, akte A273, 22-04-1942, Haags Gemeentearchief.
000. Familiebericht overlijden Theodorus Westgeest, overleden op 04-02-1969, Centraal Bureau Genealogie.
000. Familiebericht overlijden Joanna Hendrika Jacoba van de Wiel, overleden op 16-09-1980, Centraal Bureau Genealogie.
036. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 5563, 18-09-1917, 16-09-1917, 20:00, Haags Gemeentearchief.
000. Familiebericht overlijden Augustinus Westgeest, overleden op 26-08-2012.
000. Familieberichten.nl
037. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 5593, 01-10-1918, 31-09-1918, 18:00, Haags Gemeentearchief.
000. Familiebericht overlijden Petrus Josephus Westgeest, overleden op 17-01-1975.
000. Familiebericht overlijden Catharina Johanna Jacobs, overleden 25-02-2012.
038. Bevolkingsregister van de gemeente Den Haag 1913-1938, nr. 502059, 08-09-1920, Haags Gemeentearchief.
039. Bevolkingsregister van de gemeente Den Haag 1913-1938, nr. 502059, 21-10-1921, Haags Gemeentearchief.
040. Bevolkingsregister van de gemeente Den Haag 1913-1938, nr. 502059, 01-03-1924, Haags Gemeentearchief.
041. Bevolkingsregister van de gemeente Den Haag 1913-1938, nr. 502059, 29-06-1925, Haags Gemeentearchief.
000. Familiebericht overlijden Maria Bernadetta Westgeest, overleden op 23-06-2015.
042. Bevolkingsregister van de gemeente Den Haag 1913-1938, nr. 502059, 28-07-1926, Haags Gemeentearchief.
000. Eelder Journaal 2020.
043. Bevolkingsregister van de gemeente Den Haag 1913-1938, nr. 502059, 28-08-1929, Haags Gemeentearchief.
044. Bevolkingsregister van de gemeente Den Haag 1913-1938, nr. 502059, 14-07-1930, Haags Gemeentearchief.

Maria Hillegonda Westgeest:
045. Geboorteakte van de gemeente Den Haag, akte 262, 14-01-1915, 12-01-1915, 09:00, Haags Gemeentearchief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte 469, 08-02-1915, 06-02-1915, 02:30, Haags Gemeentearchief.

Petrus Westgeest & Maria Cornelia Hooijmans:
046. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 116, 11-12-1872, 11-12-1872, 00:30, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. parochie H. Willibrordus 1859-1877, inv.nr.2210, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 189, 28-07-1944, 27-07-1944, 02:30, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Huwelijksakte van de gemeente Schiebroek, akte 2, 24-04-1895, Gemeentearchief Rotterdam.
000. Geboorteakte van de gemeente Overschie, akte 81, 26-08-1867, 26-08-1867, 02:00, Gemeentearchief Rotterdam.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 38, 05-08-1911, 05-08-1911, 06:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Huwelijksakte van de gemeente Zoeterwoude, akte 3, 01-02-1912, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Geboorteakte van de gemeente Zoeterwoude, akte 85, 28-08-1876, 27-08-1876, 02:00, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 69, 01-05-1936, 29-05-1936, 18:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Geboorteakte van de gemeente Zoeterwoude, akte 44, 09-04-1881, 07-04-1881, 23:00, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 160, 23-06-1953, 22-06-1953, 06:15, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
047. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 2, 12-01-1874, 11-01-1874, 01:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. parochie H. Willibrordus 1859-1877, inv.nr.2210, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Ter Aar, akte 12, 07-03-1950, 05-03-1950, 23:45, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Wassenaar, akte 7, 27-04-1894, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Geboorteakte van de gemeente Veur, akte 7, 22-02-1870, 21-02-1870, 19:30, Haags Gemeentearchief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Veur, akte 17, 26-05-1934, 25-05-1934, 15:00, Haags Gemeentearchief.
048. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 12, 24-01-1876, 21-01-1876, 17:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. parochie H. Willibrordus 1859-1877, inv.nr.2210, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 18, 14-04-1906, 13-04-1906, 06:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Huwelijksakte van de gemeente Wassenaar, akte 8, 12-05-1899, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 103, 27-10-1875, 26-10-1875, 19:30, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
049. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 34, 26-03-1878, 23-03-1878, 00:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. parochie H. Willibrordus 1878-1896, inv.nr.2211, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 11, 23-02-1920, 20-02-1920, 16:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Huwelijksakte van de gemeente Pijnacker, akte 10, 07-05-1902, Archief Delft.
000. Geboorteakte van de gemeente Maasland, akte 60, 04-07-1876, 03-07-1876, 03:00, Archief Delft.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 242, 06-11-1963, 03-11-1963, 23:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
050. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 96, 23-08-1879, 21-08-1879, 07:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. parochie H. Willibrordus 1878-1896, inv.nr.2211, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 173, 11-06-1945, 08-06-1945, 03:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Huwelijksakte van de gemeente Wassenaar, akte 14, 21-09-1903, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 6, 21-01-1880, 21-01-1880, 01:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 246, 06-11-1952, 04-11-1952, 12:30, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
051. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 115, 08-10-1881, 07-10-1881, 03:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. parochie H. Willibrordus 1878-1896, inv.nr.2211, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 68, 12-10-1899, 11-10-1899, 15:30, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
052. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 61, 04-07-1884, 03-07-1884, 10:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. parochie H. Willibrordus 1878-1896, inv.nr.2211, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 37, 08-09-1902, 06-09-1902, 23:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
053. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 107, 30-10-1886, 28-10-1886, 14:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. parochie H. Willibrordus 1878-1896, inv.nr.2211, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Zoeterwoude, akte 39, 05-10-1949, 03-10-1949, 12:00, Erfgoed Leiden en omstreken.

Willem Gerardus Westgeest & Cornelia Maria van der Krogt:
054. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 141, 21-11-1912, 20-11-1912, 07:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. parochie H. Willibrordus 1896-1915, inv.nr.2212, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Familiebericht overlijden Petrus Wilhelmus Westgeest, overleden op 06-03-1996.
000. Huwelijksklapper 1941-1950 van de Gemeente Wassenaar, akte 82, 04-08-1944, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Familiebericht overlijden Catharina Cornelia Knijnenburg, overleden op 01-08-2010.
055. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 74, 10-06-1914, 08-06-1914, 10:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. parochie H. Willibrordus 1896-1915, inv.nr.2212, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Zoeterwoude, akte 20, 15-06-1935, 14-06-1935, 02:30, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 89, 24-06-1935, 14-06-1935, 02:30, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
056. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 130, 18-10-1915, 16-10-1915, 13:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte A1840, 14-09-1967, 13-09-1957, 01:10, Haags Gemeentearchief.
000. Doopregister van de R.K. parochie H. Willibrordus 1896-1915, inv.nr.2212, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Familiebericht Theodorus Engelbertus Westgeest, overleden op 13-09-1967.
000. Huwelijksakte van de gemeente Wassenaar, akte 83, 24-07-1940, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
057. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 119, 04-09-1917, 03-09-1917, 09:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Familiebericht overlijden Gerardus Johannes Westgeest, overleden op 06-05-1982.
000. Huwelijksklapper 1941-1950 van de Gemeente Wassenaar, akte 16, 09-02-1949, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Familiebericht overlijden Maria Petronella Onderwater, overleden op 24-04-2004.

Cornelis Leonardus Westgeest & Apolonia Ruijgrok:
058. Geboorteakte van de gemeente Zwammerdam, akte 12, 05-02-1900, 03-02-1900, 01:00, Gemeentearchief Alphen a/d Rijn.
000. Overlijdensakte van de gemeente Leiden, akte 1176, 22-10-1962, 18-10-1962, 18:30, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Zoetermeer, akte 15, 03-10-1928, Gemeentearchief Zoetermeer.
000. Geboorteakte van de gemeente Zoetermeer, akte 34, 26-10-1894, 26-10-1894, 03:30, Gemeentearchief Zoetermeer.
000. Overlijdensakte van de gemeente Zoeterwoude, akte 33, 28-10-1894, 24-10-1894, 11:00, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Leiden, akte 862, 25-10-1952, 24-10-1894, 11:00, Erfgoed Leiden en omstreken.
059. Geboorteakte van de gemeente Zwammerdam, akte 14, 14-03-1901, 11-03-1901, 21:30, Gemeentearchief Alphen a/d Rijn.
000. Familiebericht overlijden Adriana Catharina Westgeest, overleden op 13-02-1994.
000. Huwelijksakte van de gemeente Wassenaar, akte 5, 13-01-1939, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Familiebericht overlijden Gerardus Petrus Warmerdam, overleden op 09-09-1957.
060. Geboorteakte van de gemeente Zwammerdam, akte 37, 19-07-1902, 17-07-1902, 22:00, Gemeentearchief Alphen a/d Rijn.
000. Familiebericht overlijden Adrianus Petrus Westgeest, overleden op 29-07-1995.
000. Huwelijksakte van de gemeente Pijnacker, akte 12, 29-07-1932, Stadsarchief Delft.
000. Familiebericht overlijden Cornelia Maria Elisabeth van der Burg, overleden op 28-07-1987.
061. Overlijdensakte van de gemeente Zwammerdam, akte 26, 19-07-1902, 17-07-1902, Gemeentearchief Alphen a/d Rijn.
062. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 42, 11-05-1904, 10-05-1904, 03:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. parochie H. Willibrordus 1896-1915, inv.nr.2212, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 54, 16-11-1904, 16-11-1904, 07:30, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
063. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 57, 10-07-1905, 09-07-1905, 11:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. parochie H. Willibrordus 1896-1915, inv.nr.2212, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Familiebericht overlijden Cornelis Engelbertus Westgeest, overleden op 08-05-2000.
000. Huwelijksakte van de gemeente Noordwijk, akte 5, 09-02-1933, Erfgoed Leiden en Omstreken.
000. Geboorteakte van de gemeente Noordwijk, akte 9, 11-01-1906, 10-01-1906, 13:00, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Familiebericht overlijden Gertruda Catharina Maria Zandbergen, overleden op 12-02-2001.

Adam Engelbertus Westgeest & Jozina Maria Langelaan:
064. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 54, 11-06-1903, 09-06-1903, 18:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. parochie H. Willibrordus 1896-1915, inv.nr.2212, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 233, 08-11-1941, 06-11-1941, 14:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Huwelijksakte van de gemeente Wassenaar, akte 53, 22-09-1926, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 102, 09-10-1894, 09-10-1894, 00:30, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Familiebericht overlijden Gerardus Leonardus Heemskerk, overleden op 12-12-1983.
065. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 79, 23-08-1904, 21-08-1904, 13:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. parochie H. Willibrordus 1896-1915, inv.nr.2212, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 12, 20-02-1905, 18-02-1905, 06:30, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
066. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 13, 10-02-1906, 09-02-1906, 01:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. parochie H. Willibrordus 1896-1915, inv.nr.2212, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Familiebericht Cornelia Maria Westgeest, overleden op 06-06-1996.
000. Huwelijksakte van de gemeente Wassenaar, akte 85, 21-11-1931, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 62, 30-06-1894, 28-06-1894, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 44, 26-02-1962, 24-02-1962, 05:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
067. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 77, 03-09-1907, 02-09-1907, 01:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. parochie H. Willibrordus 1896-1915, inv.nr.2212, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 29, 22-06-1908, 21-06-1908, 02:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
068. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 34, 22-04-1909, 21-04-1909, 07:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. parochie H. Willibrordus 1896-1915, inv.nr.2212, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Familiebericht overlijden Anna Wilhelmina Maria Westgeest, overleden op 05-09-1996.
069. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 109, 19-10-1910, 18-10-1910, 04:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. parochie H. Willibrordus 1896-1915, inv.nr.2212, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Huwelijksakte van de gemeente Wassenaar, akte 30, 23-04-1937, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 94, 10-09-1908, 09-09-1908, 19:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
070. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 46, 18-04-1912, 16-04-1912, 19:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. parochie H. Willibrordus 1896-1915, inv.nr.2212, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar,akte 70, 15-06-1934, 14-06-1934, 14:30, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
071. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 123, 23-09-1914, 21-09-1914, 04:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. parochie H. Willibrordus 1896-1915, inv.nr.2212, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Familiebericht overlijden Franciscus Sebastianus Westgeest, overleden op 16-01-1978.
000. Familiebericht overlijden Sophia Susanna van Tol, overleden op 04-09-2001.
072. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 90, 03-06-1916, 02-06-1916, 02:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
073. Bevolkingsregister Wassenaar, periode 1900-1934, deel 4-f.107, 12-03-1918, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.

Petrus Leonardus Westgeest & Barbara Maria van Vliet:
074. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 86, 02-09-1904, 31-08-1904, 22:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. parochie H. Willibrordus 1896-1915, inv.nr.2212, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Familiebericht overlijden Maria Clazina Westgeest, overleden op 29-09-1983.
000. Huwelijksakte van de gemeente Wassenaar, akte 27, 18-05-1927, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
075. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 95, 22-10-1907, 21-10-1907, 19:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. parochie H. Willibrordus 1896-1915, inv.nr.2212, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Leiden, akte 363, 21-04-1928, 20-04-1928, 16:00, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 38, 24-04-1928, 20-03-1928, 16:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
076. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 55, 04-05-1912, 04-05-1912, 11:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. parochie H. Willibrordus 1896-1915, inv.nr.2212, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Familiebericht overlijden Catharina Petronella Westgeest, overleden op 29-01-1989
000. Huwelijksakte van de gemeente Wassenaar, akte 62, 21-05-1940, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 94, 06-09-1910, 05-09-1910, 22:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
077. Geboortekakte van de gemeente Wassenaar, akte 141, 18-09-1916, 15-09-1916, 21:00, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Familiebericht overlijden Petrus Theodorus Westgeest, overleden op 16-05-1979.
000. Huwelijksklapper 1941-1950 van de Gemeente Wassenaar, akte 49, 05-05-1944, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Familiebericht overlijden Catharina Wilhelmina Koot, overleden op 23-07-1990.

Overige bronnen:
078. Staten van verpachte goederen te Wassenaar, Woubrugge Voorschoten en Leiderdop, inv.nr.7101, (eind 19e-begin 2e eeuw), Huisarchief Twickel.
000. Register van verhuur van huizen en de verpachting van erven en landerijen (1922-1992), inv.nr.7103, Huisarchief Twickel.
000. Staat van door P.L. en A.E. Westgeest gepachte percelen met vermelding van kadastrale nummers en oppervlakte (20e eeuw),, Huisarchief Twickel.
079. ...
080. ...
081. Notarieel archief van notaris Thomas Johannes van Bergen te Wassenaar, inv.nr.30-nr.020, 16-05-1872.
082. Notarieel archief van notaris Antonius Franciscus Aloysius Leesberg te Den Haag, inv.nr.633, akte 6539, 18-12-1864.
000. Notarieel archief van notaris Antonius Franciscus Aloysius Leesberg te Den Haag, inv.nr.6517, akte 6517, 31-03-1900.
083. Notarieel archief van notaris Willem Jacobus Feith te Den Haag, inv.nr.1510, akte 4046, 30-10-1882.
084. Notarieel archief van notaris Antonius Franciscus Adpolphus Leesberg te Den Haag, inv.nr.2393, akte 693, 19-12-1884.
085. Notarieel archief van notaris Antonius Franciscus Adpolphus Leesberg te Den Haag, inv.nr.2408, akte 3503, 28-03-1892.
086. Notarieel archief van notaris Antonius Franciscus Adpolphus Leesberg te Den Haag, inv.nr.2423, akte 6487, 23-02-1900.
087. Notarieel archief van notaris Leonardus Broeksmit te Wassenaar, inv.nr.81-nr.1239, 12-03-1891, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Notarieel archief van notaris Cornelis Munnich te Wassenaar, inv.nr.6-nr.068, 28-10-1911, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Notarieel archief van notaris Henry Constant Albert Vermeulen te Wassenaar, inv.nr.3246-nr.065, 07-03-1934, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
088. Notarieel archief van notaris Leonardus Broeksmit te Wassenaar, inv.nr.2-nr.1613, 18/24-06-1896, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Notarieel archief van notaris Henry Constant Albert Vermeulen te Wassenaar, inv.nr.3211-nr.57, 13-03-1926, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
089. Notarieel archief van notaris Leonardus Broeksmit te Wassenaar, inv.nr.2-nr.1613, 18/24-06-1896, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Notarieel archief van notaris Henry Constant Albert Vermeulen te Wassenaar, inv.nr.3211-nr.57, 13-03-1926, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
090. Notarieel archief van notaris Leonardus Broeksmit te Wassenaar, inv.nr.4-nr.2033, 22-04-1902, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Notarieel archief van notaris Cornelis Munnich te Wassenaar, inv.nr.2-nr.148, 16-10-1916, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
091. Notarieel archief van notaris Leonardus Broeksmit te Wassenaar, inv.nr.3-nr.2407, 21-03-1907, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Notarieel archief van notaris Cornelis Munnich te Wassenaar, inv.nr.10-nr.201, 19-10-1920, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Notarieel archief van notaris Henry Constant Albert Vermeulen te Wassenaar, inv.nr.3215-nr.067, 01-03-1927, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Notarieel archief van notaris Henry Constant Albert Vermeulen te Wassenaar, inv.nr.3215-nr.088, 25-03-1927, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Notarieel archief van notaris Henry Constant Albert Vermeulen te Wassenaar, inv.nr.3230-nr.163, 03-06-1930, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
092. Notarieel archief van notaris Leonardus Broeksmit te Wassenaar, inv.nr.78-nr.995, 18-01-1888, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
093. Kadaster
094. Notarieel archief van notaris Henry Constant Albert Vermeulen te Wassenaar, inv.nr.3246-nr.065, 07-03-1934, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
095. Notarieel archief van notaris Henry Constant Albert Vermeulen te Wassenaar, inv.nr.3246-nr.065, 07-03-1934, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
096. ...
097. Notarieel archief van notaris Lenardus Broeksmit te Wassenaar, inv.nr.4-nr.2106, 06-11-1903, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
000. Notarieel archief van notaris Lenardus Broeksmit te Wassenaar, inv.nr.3-nr.2471, 09-09-1907, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
098. Notarieel archief van notaris Lenardus Broeksmit te Wassenaar, inv.nr.2-nr.2371, 17-10-1906, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.
099. Notarieel archief van notaris Henry Constant Albert Vermeulen te Wassenaar, inv.nr.14-nr.108, 13-12-1922, Gemeentearchief Voorschoten en Wassenaar.

Afbeeldingen:
100. Fotocollectie Familie Westgeest-Hooijmans.
101. Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer SHBO-A010708.
102. Bidprentje Petrus Westgeest
103. Advertentie Leydsche Courant 28-07-1845 p.4.
104. Foto en bidprentje Theodorus Westgeest, 1899.
105. Bidprentje Theodorus Westgeest, 1899.
106. Tabel XI, C. Westgeest, 2018.
107. Fotocollectie Familie Westgeest-Hooijmans.
108. Fotocollectie Familie Westgeest-Hooijmans.
109. Bidprentje Maria Cornelia Westgeest-Hooijmans, 1926.
110. Fotocollectie familie A.W.M. Koot-Westgeest, Bidprentje Catharina Pieternella Westgeest, 1950.
111. Bidprentje Adrianus Cornelis Westgeest, 1902.
112. Bidprentje en foto Theodorus Leonardus Westgeest, 1949.
113. Kaart Wassenaar, C. Westgeest, 2017.
114. Tabel XII, C. Westgeest, 2016.
115. Fotocollectie familie Westgeest-Hooijmans, ca. 1880.
116. Fotocollectie C.A.M. Westgeest, foto persoonsbewijs Apolonia Westgeest-Ruijgrok.
117. Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer SHBO-A010704.
118. Bidprentje Cornelis Leonardus Westgeest, 1906.
119. Foto boerderij Veelust, C. Westgeest.
120. Foto boerderij in de Tempel, C. Westgeest.
121. Fotocollectie familie A.W.M. Koot-Westgeest.
122. Bidprentje Jozina Maria Westgeest-Langelaan, 1963.
123. Foto bidprentje Petrus Leonardus Westgeest, 1945.
124. Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, objectnummer 18.220.
125. Bidprentje Petrus Leonardus Westgeest, 1945.facebooktwitterWestgeest VariaNiets van deze site mag worden gedupliceerd
danwel gepubliceerd zonder vooraf toestemming van
C. Westgeest.
03-10-21 20:36 -
MMXXI - © 2003-2021