| | | Namenindex | Statistieken | Beeldbank | Contact |

-Lisse - De eerste generaties
-Lisse, Wassenaar, Sassenheim - van de Poel / Briole
-Lisse, Noordwijkerhout - De eerste generaties
-Lisse, Hillegom & Oegstgeest - De eerste generaties
-Oegstgeest - Nakomelingen van Cornelius Westgeest
-Wassenaar - Nakomelingen van Theodorus Westgeest
-Zoeterwoude & Oegstgeest - Nakomelingen van Johannes & Jacobus Westgeest

-Oegstgeest - Nakomelingen van Pieter Westgeest
-Aanverwante families
-Kwartierstaat

 
   
 
     
       

homeIJsbrant Sijmonszn. Westgeest
Zoon van Sijmon Huijgenszn. Westgeest & Guiertgen IJsbrantsdr.
Generatie VIII

handtekening van IJsbrant Sijmonsz WestgeestIJsbrant Sijmonszn. Westgeest, geboren omtrent 1620 te Lisse, was in 1688 nog in leven. Bouwman, wonende te Warmond. Gehuwd omstreeks *1645 met Maertge Jans van Rijn, geboren in 16.., overleden op 05-12-1655 te Warmond, dochter van Jan Janszn. Sijmonszn. van Rijn. Op 19-06-1660 koopt IJsbrant seeckere huijsinge, bargh, schuijr, ende molens, van de erven van zijn schoonvader Jan Janszn. Sijmonszn. van Rijn. Hertrouwd omstreeks *1663 met n.n.1. (VIII/016)
Afbeelding rechts: handtekening van IJsbrant Sijmonszn. Westgeest. >

Kinderen van IJsbrant Sijmonszn. Westgeest & Maertge Jansdr. van Rijn:

 1. Maertge IJsbrantsdr. Westgeest, geboren omtrent 16472. (IX/017)

 2. Simon IJsbrantszn. Westgeest, geboren omtrent 1649 te Warmond, overleden tussen 1701 en 1703. Wonende aan de Buyrstraat te Warmond. Gehuwd op 01-02-1693 te Warmond met Grietje Corsen van Sonnevelt, geboren in 16.., jongedochter van Voorhout. Hij koopt in 1692 een bouwhuis aan de Buyrstraat te Warmond. Op 16-11-1701 om 19:00 compareerde: Sijmon IJsbrantszn. Westgeest en Grietie Corszn. van Sonnevelt eghte man ende vrouw sijnde den eerste compt. sukelijk van lichaam te bedde leggende en sij tweede compt gesont van lighaame gaande en staande beijde haar verstandt…, Jan Corns Westgeest soon van Cornelis IJsbrantszn. Westgeest sijn broeder ten halven bedden gelijks somma van hondert gulden eens. Grietje hertrouwd op 07-02-1706 te Warmond met Cornelis Gerritszn. de Roode3. (IX/018)
  Een bouwhuijs met stallingen en erf no. 16, groot 149 roeden54.
  Gelegen aan de Buijrstraat te Warmond.
  0000-1692 Lourens van Dijcksloot
  1692-1703
  Simon IJsbrantszn. Westgeest
  1703-
  0000 Wed. Simon IJsbrantszn. Westgeest

 3. Trijntje (Catharina) IJsbrantsdr. Westgeest, geboren omtrent 1651 te Warmond, haar overlijden werd aangeven door haar man op 23-07-1698 te Lisse. Wonende te Warmond (*1666-1691) en te Lisse (1691-1698). Gehuwd in 18-02-1691 te Lisse met Jan Dammas Sandvliet, geboren omstreeks *1654 te Lisse, overleden omtrent 02-06-1691 te Lisse, weduwnaar van Trijntje Huijgensdr. van der Linden en Trijntje Huijgensdr. van den Bosch. Trijntje hertrouwd op 25-01-1693 te Lisse en voor de kerk op 25-01-1693 te Lisse met Bartholomeus Mattyszn. van Munnikendam, geboren in 16.. te Woubrugge, overleden omtrent 20-11-1704 te Lisse. Bartholomeus hertrouwd op 27-02-1699 te Lisse met Ermpje Huijgensdr. Arkshoek alias Kottiger4. (IX/019)

 4. Jan IJsbrantszn. Westgeest, geboren omtrent 16535. (IX/020)

Kinderen van IJsbrant Sijmonszn. Westgeest & n.n.:

 1. Cornelis IJsbrantszn. Westgeest, geboren omstreeks *1665 te Warmond, jonge man van Warmond, was in 1734 nog in leven. Bouwman, molenaar en schepen van Warmond (<1718-1722), wonende te Warmond (*1660-1722>). Gehuwd op 03-09-1690 te Warmond met Apolonia Jansdr. van Brunswijck,geboren in 16.., jongedochter van Nieuweveen. Op 14-09-1701 compareerde: Corns Isbrantszn. Westgeest bouwman en Apolonia van Brunswijck eghte man ende vrouw woonende binnen desese vrije heerlijkheijdt weesende hij eerst compt gesondt van lichaam en gaande ende staande en sij tweede compte sukelijk van lichaamen te bedde leggende bijde verstant …6. (IX/021)
Afbeelding: fragment uit het weesboek van Warmond met de vermelding van de leeftijden van Maertgen (omtrent 8 jaar), Simon (omtrent 6 jaar), Trijntje (omtrent 5 jaar) en Jan (omtrent 2 jaar) Westgeest. >.
 
Bezittingen van IJsbrant Sijmonszn. Westgeest te Lisse en Warmond.
Landen in de Lageveense polder te Lisse:
E: Land; genaamd de Keutelvenen,
groot 7 morgen 359 roeden
55.
Gekomen van de erven. Huijch Henricxszn. (eig.).
<1616-0000 Hendrick Huijgenszn. en
<1616-00000 Cornelis Huijgenszn. (eig.).
<1628-0000 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eig.).
<1638-1658 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1638-00000 Dirck, IJsbrant en
<1616-00000 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).
<1658-1659 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1658-16509 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).

Landen in de Lisserbroek polder te Lisse:
I. Land; genaamd de Calfscamp,
groot 2 morgen 5 hond
56.
Gekomen van de erven Huijch Henricxszn. (eig.).
<1616-0000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest.
<1616-00000 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1616-00000 Engel Willemszn. en Daniel
<1616-00000 Corneliszn. van der Linden (eig.).
<1628-0000 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eig.).
<1638-1645 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1638-00000 Dirck, IJsbrant en
<1616-00000 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).
<1645-1658 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1616-00000 IJsbrant en Pieter Westgeest (eig.).
<1658-1671 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Pieter Westgeest (eig.).

Landen in de Roversboek polder te Lisse:
J. Land, genaamd de Jacobscamp,
groot omtrent 4 morgen
57.
<1632-0000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eig.).
<1638-1642 Dirck, IJsbrant en
<1616-00000 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).
<1638-1652 wed. Sijmon Huijgenszn. Westgeest

Warmond:

Een huis, barg, schuur en molen.
Gelegen te Warmond, op de grond van de Heer van Warmond
58.
0000-0000 Jan Jan Sijmonszn. sr.
1660-
0000 IJsbrant Sijmonszn. Westgeest
0000-0000 Cornelis IJsbrantszn. Westgeest
1734-
0000 IJsbrant Corneliszn. Westgeest

Tabel XVIII (vervolg van tabel III)

Afbeelding: tabel van de nakomelingen van IJsbrant Sijmonszn. Westgeest


homeCornelis IJsbrantszn. Westgeest
Zoon van IJsbrant Sijmonszn. Westgeest & n.n.
Generatie IX

handtekening van Cornelis IJsbrantsz WestgeestCornelis IJsbrantszn. Westgeest, geboren omstreeks *1665 te Warmond, jonge man van Warmond, was in 1734 nog in leven. Bouwman, molenaar en schepen van Warmond (<1718-1722), wonende te Warmond (*1660-1722>). Gehuwd op 03-09-1690 te Warmond met Apolonia Jansdr. van Brunswijck, geboren in 16.., jongedochter van Nieuweveen. Op 14-09-1701 compareerde: Corns Isbrantszn. Westgeest bouwman en Apolonia van Brunswijck eghte man ende vrouw woonende binnen desese vrije heerlijkheijdt weesende hij eerst compt gesondt van lichaam en gaande ende staande en sij tweede compte sukelijk van lichaamen te bedde leggende bijde verstant …6. (IX/021)
Afbeelding rechts: handtekening van Cornelis IJsbrantszn. Westgeest. >

Kinderen van Cornelis IJsbrantszn. Westgeest & Apolonia Jansdr. van Brunswijck:

 1. Jan Corneliszn. Westgeest, geboren omstreeks *1691 te Warmond, was in 1746 nog in leven, overleden voor 20-04-1755. Wonende te Warmond. Gehuwd op 19-05-1715 te Warmond en voor de kerk op 19-05-1715 te Sassenheim met Catharina (Katrijn) Pietersdr. Colijn, jonge dochter van Oegstgeest, overleden tussen 30-09-1722 en 18-01-1728. Jan hertrouwd op 18-01-1728 te Warmond en voor de kerk op 18-01-1728 te Sassenheim met Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet, geboren te Voorhout, haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Cornelius Janszn. Westgeest op 13-08-1782 te Koudekerk. Fijtje hertrouwd op 20-04-1755 te Voorhout met Sijmon Jacobszn. Paardekoper, weduwnaar van Geertje Willemsdr. de Wit7. (X/028)

 2. Marijtje Cornelisdr. Westgeest, geboren omstreeks *1694 te Warmond, overleden op 12-07-1742 te Warmond. Wonende in het Oosteinde te Warmond (*1698-1742). Gehuwd op 23-05-1719 te Warmond en voor de kerk op 23-05-1719 te Sassenheim met Willem Ariszn. van der Zon, jongeman van Warmond, overleden op 12-02-1742 te Warmond, zoon van Ary Willemszn. van der Zon en Jaepje Leendertsdr. Buitendijk. Bouwman en schepen van Warmond8. (X/029)

 3. IJsbrant Corneliszn. Westgeest, geboren omtrent 1695 te Warmond, overleden omstreeks omtrent 23-07-1764 te Warmond. Bouwman op no. 17 te Warmond, bij een openbare verkoping na het overlijden van IJsbrant Corneliszn. Westgeest verkochten de erven 21 koeien, 7 kalveren en 2 paarden. Gehuwd op 11-05-1727 te Warmond en voor de kerk op 11-05-1727 te Sassenheim met Marijtje Jacobsdr. (Marietje) van Beeck, overleden voor 22-05-1737 te Warmond. In februari 1728 werd testament gemaakt: op heden den eerste februari 1728 verschenen IJsbrant Cornelis Westgeest en Marietje Jacobsdr. van Beeck, echtlieden en alhier woonagtig, den eerste comp gesond van lichaam en geest, gaande en staande, de tweede comparante onpasselijk op een stoel sittende, dog beide haar verstand. IJsbrant hertrouwd op 10-08-1738 te Warmond en voor de kerk op 10-08-1738 te Sassenheim met Cornelia Klaasdr. van der Boog, gedoopt op 18-05-1707 te Wassenaar, was in 1763 nog in leven, dochter van Claes Janszn. van der Boog en Cornelia Cornelisdr. van Leeuwen9. (X/030)

 4. Antje Cornelisdr. Westgeest, geboren omstreeks *1703 te Warmond, overleden omstreeks 1732. Gehuwd op 29-08-1728 te Warmond en voor de kerk op 29-08-1728 te Sassenheim met Klaas Dirkse van Steijn, zijn overlijden werd aangegeven door Cornelis Kortenbos op 24-09-1760 te Voorhout. Klaas hertrouwd op 15-01-1736 te Warmond met Aaltje Jansdr. Polestijn en op 07-05-1747 te Voorhout met Geertje Cornelisdr. Kortenbos10. (X/031)
Bezittingen van de familie Westgeest te Warmond
Cornelis IJsbrantszn. Westgeest
Een huis, barg, schuur en molen.
Gelegen te Warmond, op de grond van de Heer van Warmond
58.
0000-0000 Jan Jan Sijmonszn. sr.
1660-
0000 IJsbrant Sijmonszn. Westgeest
0000-0000 Cornelis IJsbrantszn. Westgeest
1734-
0000 IJsbrant Corneliszn. Westgeest

40: Een huijs met sijn erve met al wat daar op aard en nagelvast59.
1709-
0000 Cornelis IJsbrantszn. Westgeest

51/54: Twee partijen weiland, gelegen in de Zwanenburgpolder60.
1717-
0000 Cornelis IJsbrantszn. Westgeest

IJsbrant Corneliszn Westgeest
Een huis, barg, schuur en molen.
Gelegen te Warmond, op de grond van de Heer van Warmond.


16/17: Twee partijen land, groot 2 morgen, 371 roeden.
Gelegen in de Zwanburgpolder te Warmond.


20: Een partij wei of hooiland, groot 1 morgen, 242 roeden.
Gelegen in de Zwanburgpolder te Warmond.

57: Een partij wei of hooiland, groot 2 morgen, 280 roeden.
Gelegen in de Zwanburgpolder te Warmond.


34/35: Een bouwhuis met barg, schuur potinge en plantinge, met 2 partijen zowel wei als teelland, groot tezamen 2 morgen, 140 roeden.
Gelegen in het Oosteinde te Warmond.


2: Een partij land, groot 2 morgen, 77 roeden.
Gelegen in de Hofpolder te Warmond.


4: Een weiland, groot 3 morgen, 74 roeden.
Gelegen in de Hofpolder te Warmond.


7: Een weiland, groot 3 morgen, 74 roeden.
Gelegen in de Hofpolder te Warmond.

homeJan Corneliszn. Westgeest
Zoon van Cornelis IJsbrantszn. Westgeest & Apolonia Jansdr. van Brunswijck
Generatie X

Jan Corneliszn. Westgeest, geboren omstreeks *1691 te Warmond, was in 1746 nog in leven, overleden voor 20-04-1755. Wonende te Warmond. Gehuwd op 19-05-1715 te Warmond en voor de kerk op 19-05-1715 te Sassenheim met Catharina (Katrijn) Pietersdr. Colijn, jonge dochter van Oegstgeest, overleden tussen 30-09-1722 en 18-01-1728. Jan hertrouwd op 18-01-1728 te Warmond en voor de kerk op 18-01-1728 te Sassenheim met Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet, geboren te Voorhout, haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Cornelius Janszn. Westgeest op 13-08-1782 te Koudekerk. Fijtje hertrouwd op 20-04-1755 te Voorhout met Sijmon Jacobszn. Paardekoper, weduwnaar van Geertje Willemsdr. de Wit7. (X/028)

Kinderen van Jan Corneliszn. Westgeest & Catharina Pietersdr. Colijn:

 1. Simon Janszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 15-05-1716 te Sassenheim (doopgetuigen waren IJsbrant Corneliszn. Westgeest en Antje Cornelisdr. Westgeest), overleden tussen 15-04-1716 en 28-07-171711. (XI/053)

 2. Simon Janszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 29-07-1717 te Sassenheim (doopgetuigen waren IJsbrant Corneliszn. Westgeest en Antje Cornelisdr. Westgeest), overleden tussen 29-07-1717 en 01-03-172912. (XI/054)

 3. Petrus Janszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 30-09-1722 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jan Pieterszn. Colijn en Cornelia Klaasdr. van Leeuwen)13. (XI/055)

Kinderen van Jan Corneliszn. Westgeest & Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet:

 1. Simon (Sijmontje) Janszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 01-03-1729 te Sassenheim (doopgetuigen waren Jan Corneliszn. Westgeest en Marijtje Cornelisdr. Westgeest), overleden tussen 01-03-1729 en 14-09-174114. (XI/056)

 2. Leonardus (Leendert) Janszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 04-05-1730 te Sassenheim (doopgetuigen waren Klaes Dirkszn. van Steijn en Geertje Leendertsdr.), waarschijnlijk overleden omtrent 14-03-1801 te Leiden. Boerenknecht, wonende aan de Verwerstraat te Leiden (<1766-1792), en aan de Hooglandsekerkgracht te Leiden (1792-1801). Leendert was van 1771 tot 1791 buurtheer van de Boronie Hogeveen te Leiden. "In 1792 meldt Jan van Hasselt, thesaurier van de Baronie Hogeveen dat de heer der gebuurte Leendert Westgeest, boereknegt, per 1 juni is verhuisd naar de Hooglandsekerkgracht". Gehuwd op 16-04-1758 Warmond en voor de kerk op 16-04-1748 te Sassenheim met Maria (Marijtje) Joosten Agthoven, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 20-11-1717 te Zoeterwoude, haar overlijden werd aangegeven door Cors van Rhoon op 05-03-1766 te Warmond, dochter van Joost Joosten Agthoven en Marijtje Leendertsdr. van den Haas. Wonende ten tijde van het huwelijk te Warmond. Leendert hertrouwd op 14-06-1766 te Leiden en voor de kerk op 15-06-1766 te Leiden met Marijtie (Maria) Dirksdr. Brouwer, geboren te Wassenaar, gedoopt op 14-03-1733 te Wassenaar, haar overlijden werd aangegeven door Cors van Rhoon op 03-10-1768 te Warmond, dochter van Dirck Willemszn. Brouwer en Leuntje Lourensdr. Oversloot, weduwe van Ary Santvliet. Leendert hertrouwd op 08-04-1769 te Leiden en voor de kerk op 08-04-1769 te Leiden met Grietje Scheepen, geboren te Rijswijk, gedoopt op 20-01-1732 te Den Haag, dochter van Engel van Schepen en Stijntje van der Kaade15. (XI/057)

 3. Catharina Jansdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 24-04-1732 te Sassenheim (doopgetuigen waren Jan Pieterszn. Colijn en Maertje Klaes), overleden tussen 24-04-1732 en 28-05-174416. (XI/058)

 4. Agatha Jansdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 15-06-1734 te Sassenheim (doopgetuigen waren Dirk Aelbertje en Geertje Leenderts)17. (XI/059)

 5. Apollonia (Pleunte) Jansdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 15-11-1736 te Sassenheim (doopgetuigen waren IJsbrant Corneliszn. Westgeest en Marijtje Cornelisdr. Westgeest), overleden tussen 15-11-1736 en 27-11-174618. (XI/060)

 6. Cornelis Janszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 16-08-1738 te Sassenheim, (doopgetuigen waren IJsbrant Corneliszn. Westgeest en Marijtje Cornelisdr. Westgeest), overleden op 05-12-1829 te Leiderdorp. Bouwman, wonende te Sassenheim (1765-1776), Lage Rhijndijk te Koudekerk (1776-1816) en op no. 254 te Leiderdorp (1816-1829). Gehuwd op 13-04-1766 te Voorhout en voor de kerk op 13-04-1766 te Sassenheim met Cornelia Sijmensdr. Paardekoper, geboren te Voorhout, gedoopt op 18-05-1731 te Sassenheim, haar overlijden werd aangegeven door haar man Cornelis Janszn. Westgeest op 16-01-1788 te Koudekerk, dochter van Sijmen Jacobs Paardekoper en Geertje Willemsdr. de Wit19. (XI/061)

 7. Simon Janszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 14-09-1741 te Sassenheim (doopgetuigen waren IJsbrant Corneliszn. Westgeest en Marijtje Meesen), overleden op 19-08-1806 te Koudekerk, begraven op 21-08-1806 te Koudekerk, Wonende te Sassenheim (1767-1783) en te Lisse (1783-1799>). Gehuwd voor de kerk op 20-11-1768 te Sassenheim met Theodora (Dirkje) Cornelisdr. van der Klugt, geboren te Oegstgeest, (Hogemors), gedoopt op 23-05-1739 te Oegstgeest, haar overleden werd aangegeven door Huyg Raaphorst op 15-04-1791 te Lisse, begraven op 15-04-1791 te Lisse, dochter van Cornelis Abrahamszn. van der Klugt en Trijntie Florisdr. Bourgondien. Simon hertrouwd op 30-04-1797 te Lisse en voor de kerk op 30-04-1797 te Lisse met Maartje Jansdr. Kluit, geboren te Lisse, gedoopt op 06-09-1754 te Lisse, overleden op 01-02-1842 te Warmond. weduwe van Jan Franse Verhees, dochter van Jan Barendszn. van der Kluit en Trijntje Pietersdr. van Duikeren20. (XI/062)

 8. Catharina (Kaatje) Jansdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 28-05-1744 te Sassenheim (doopgetuigen waren Jan Pieterse en Maertje Klaes), overleden op 10-08-1815 te Woubrugge. Arbeidster, wonende te Esselijkerwoude (Woubrugge) (<1766) en te Hoogmade (1766-1815). Gehuwd voor de kerk op 28-04-1766 te Hoogmade met Cornelius Matthijse van Rijzen, geboren te Hoogmade, gedoopt op 03-01-1739 te Hoogmade, overleden omtrent 21-03-1783 te Hoogmade, begraven op 21-03-1783 te Hoogmade , zoon van Thijs Janszn. van Rijsen en Jannetje Cornelisdr. Spruijt, weduwnaar van Meijnsje Andriessen Sekma21. (XI/063)

 9. Apollonia (Pleuntje) Jansdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 29-11-1746 te Sassenheim (doopgetuigen waren Leendert Janse en Cornelia Klaes), overleden te Rijpwetering, haar overlijden werd aangegeven door Jan van Greuningen op 16-11-1773 te Alkemade. Wonende te Rijpwetering (<1768-1773). Gehuwd op 02-05-1768 te Alkemade en voor de kerk op 02-05-1768 te Rijpwetering met Nicolaas (Claas) Corneliszn. Dusseldorp, geboren te Rijpwetering, gedoopt op 19-12-1734 te Rijpwetering, overleden te Rijpwetering, zijn overleden werd aangegeven door zijn zoon Cornelis Dusseldorp op 29-01-1800 te Alkemade, zoon van Cornelis Claaszn. Dusseldorp en Maartje Pietersdr. van Stijne, weduwnaar van Jacob Cornelisdr. Borst. Nicolaas hertrouwd op 02-05-1774 te Alkemade met Petronella Crijne Verdel22. (XI/064)


homeLeonardus Janszn. Westgeest
Zoon van Jan Corneliszn. Westgeest & Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet
Generatie XI

Leonardus Janszn. (Leendert) Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 04-05-1730 te Sassenheim (doopgetuigen waren Klaes Dirkszn. van Steijn en Geertje Leendertsdr.), waarschijnlijk overleden omtrent 14-03-1801 te Leiden. Boerenknecht, wonende aan de Verwerstraat te Leiden (<1766-1792), en aan de Hooglandsekerkgracht te Leiden (1792-1801). Leendert was van 1771 tot 1791 buurtheer van de Boronie Hogeveen te Leiden. "In 1792 meldt Jan van Hasselt, thesaurier van de Baronie Hogeveen dat de heer der gebuurte Leendert Westgeest, boereknegt, per 1 juni is verhuisd naar de Hooglandsekerkgracht". Gehuwd op 16-04-1758 Warmond en voor de kerk op 16-04-1748 te Sassenheim met Maria (Marijtje) Joosten Agthoven, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 20-11-1717 te Zoeterwoude, haar overlijden werd aangegeven door Cors van Rhoon op 05-03-1766 te Warmond, dochter van Joost Joosten Agthoven en Marijtje Leendertsdr. van den Haas. Wonende ten tijde van het huwelijk te Warmond. Leendert hertrouwd op 14-06-1766 te Leiden en voor de kerk op 15-06-1766 te Leiden met Marijtie (Maria) Dirksdr. Brouwer, geboren te Wassenaar, gedoopt op 14-03-1733 te Wassenaar, haar overlijden werd aangegeven door Cors van Rhoon op 03-10-1768 te Warmond, dochter van Dirck Willemszn. Brouwer en Leuntje Lourensdr. Oversloot, weduwe van Ary Santvliet. Leendert hertrouwd op 08-04-1769 te Leiden en voor de kerk op 08-04-1769 te Leiden met Grietje Scheepen, geboren te Rijswijk, gedoopt op 20-01-1732 te Den Haag, dochter van Engel van Schepen en Stijntje van der Kaade15. (XI/057)

Kind van Leonardus Janszn. Westgeest & Maria Dirksdr. Brouwer:

 1. Naamloos Westgeest, overleden op 01-10-1768 te Warmond, begraven buiten Leiden23. (XII/034)

Kind van Leonardus Janszn. Westgeest & Grietje Scheepen:

 1. Maria Leendertsdr. Westgeest, geboren te Leiden, gedoopt op 21-05-1770 te Leiden (doopgetuigen waren Cornelis Janszn. Westgeest en Catharina Jansdr. Westgeest), overleden na de geboorte van haar tweede kind omstreeks 13-06-1795 te Leiden. Wonende aan de Verwerstraat te Leiden (1770-1790>). Gehuwd op 01-05-1790 te Leiden met Huijbert (Hubertus) Gedouw, geboren te Leiden, gedoopt op 03-07-1765 te Leiden, overleden omtrent 02-07-1796 te Leiden, zoon van Huijbert Gedouw en Stephania Blancijn. Persersknegt, wonende op de Oude Vest (<1790->)24. (XII/035)


homeCornelis Janszn. Westgeest
Zoon van Jan Corneliszn. Westgeest & Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet
Generatie XI

handtekening van Cornelis Jansz WestgeestCornelis Janszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 16-08-1738 te Sassenheim, (doopgetuigen waren IJsbrant Corneliszn. Westgeest en Marijtje Cornelisdr. Westgeest), overleden op 05-12-1829 te Leiderdorp. Bouwman, wonende te Sassenheim (1765-1776), Lage Rhijndijk te Koudekerk (1776-1816) en op no. 254 te Leiderdorp (1816-1829). Gehuwd op 13-04-1766 te Voorhout en voor de kerk op 13-04-1766 te Sassenheim met Cornelia Sijmensdr. Paardekoper, geboren te Voorhout, gedoopt op 18-05-1731 te Sassenheim, haar overlijden werd aangegeven door haar man Cornelis Janszn. Westgeest op 16-01-1788 te Koudekerk, dochter van Sijmen Jacobs Paardekoper en Geertje Willemsdr. de Wit19. (XI/061)
Afbeelding rechts: handtekening van Cornelis Janszn. Westgeest. >

Kinderen van Cornelis Janszn. Westgeest & Cornelia Sijmensdr. Paardekoper:

 1. Gertrudis Cornelisdr. (Geertje) Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 23-02-1767 te Sassenheim (doopgetuigen waren Willem Sijmenszn. Paardekoper en Ariaantje Sijmensdr. Paardekoper, haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 07-10-1774 te Sassenheim25. (XII/036)

 2. Joannes Corneliszn. (Jan) Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 06-08-1769 te Sassenheim (doopgetuigen waren Leendert Janszn. Westgeest en Catharina Jansdr. Westgeest), overleden op 31-03-1845 te Leiderdorp. Arbeider en landbouwer, wonende aan de Lage Rhijndijk te Koudekerk (1776-1827) en in de Doeswijk te Leiderdorp (1827-1845). Gehuwd op 29-04-1798 te Hazerswoude en voor de kerk op 29-04-1798 te Hazerswoude met Cornelia Corsse Groenewegen, geboren te Hazerswoude, gedoopt op 14-08-1768 te Hazerswoude, overleden op 16-10-1846 te Leiderdorp, dochter van Christianus Janszn. Groenewegen en Maartje Willemsdr. Koole26. (XII/037)

 3. Sophia Cornelisdr. (Fijtje) Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 06-08-1769 te Sassenheim (doopgetuigen waren Sijmen Janszn. Westgeest en Apolonia Jansdr. Westgeest), overleden op 01-10-1835 te Voorhout. Wonende te Warmond en later op no 12 te Voorhout (<-1835). Gehuwd op 27-02-1791 te Koudekerk en voor de kerk op 27-02-1791 te Koudekerk met Cornelius Hogervorst, geboren te Sassenheim, gedoopt op 14-03-1765 te Sassenheim, waarschijnlijk overleden op 21-01-1814 te Warmond, zoon van Engel Ariszn. Hogervorst en Marijtje Cornelisdr. van Veen. Bouwman27. (XII/038)

 4. Sijmetje Corneliszn. Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 04-09-1773 te Sassenheim (doopgetuigen waren Jan Gerritze en Aaltje Jacobs van der Spek), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 27-04-1774 te Sassenheim28. (XII/039)

Bezittingen van Cornelius Janszn. Westgeest te Sassenheim en Koudekerk.
Sassenheim
A: Een woning, als bouwhuijs, schuur, barg, potinge en plantinge met werf, mitsgaders zo weij hooij als teelland, naast de woning gelegen61.
Gelegen aan de Kerklaan te Sassenheim.
Nog 2 morgen, 3 hont, zowel wij als teelland.
<0000-1764 Klaas van Duiker
1765-<1776
Cornelis Westgeest
<1776-
0000 Johannes Beekman,
<1776-00000 loco Pieter van Velsen

Kouderkerk
B: Een bouwmanswoning, schuur, zomerhuis en erve.
Gelegen aan de Hondsdijk te Koudekerk, getekend met nr. 2.
62
1776-1816 Cornelis Westgeest
1816-1827
Joannes Westgeest
1827-
0000 Pieter Reijnaard
C: Drie percelen tuin of bos, groot 149 roeden.
Gelegen aan de Hondsdijk te Koudekerk, op de kaart bekend onder nummer 31, 32 en 36
63.
1808-1816 Cornelis Westgeest
1816-1827
Joannes Westgeest
1827-
0000 Pieter Reijnaard

D: Een perceel wei of hooiland, groot 2 morgen, 449 roeden.
Gelegen in de Hondsdijkse polder te Koudekerk, bekend onder nummer 11
64.
1809-1816 Cornelis Westgeest
1816-1827
Joannes Westgeest
1827-
0000 Pieter Reijnaard

E: Een perceel wei of hooiland,
Gelegen in de Hondsdijkse polder te Koudekerk
65.
0000-1825 Nicolaas ter Burgh
1825-1827 Joannes Westgeest
1827-
0000 Pieter Reijnaard


homeSimon Janszn. Westgeest
Zoon van Jan Corneliszn. Westgeest & Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet
Generatie XI

handtekening Simon Jansz WestgeestSimon Janszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 14-09-1741 te Sassenheim (doopgetuigen waren IJsbrant Corneliszn. Westgeest en Marijtje Meesen), overleden op 19-08-1806 te Koudekerk, begraven op 21-08-1806 te Koudekerk, Wonende te Sassenheim (1767-1783) en te Lisse (1783-1799>). Gehuwd voor de kerk op 20-11-1768 te Sassenheim met Theodora (Dirkje) Cornelisdr. van der Klugt, geboren te Oegstgeest, (Hogemors), gedoopt op 23-05-1739 te Oegstgeest, haar overleden werd aangegeven door Huyg Raaphorst op 15-04-1791 te Lisse, begraven op 15-04-1791 te Lisse, dochter van Cornelis Abrahamszn. van der Klugt en Trijntie Florisdr. Bourgondien. Simon hertrouwd op 30-04-1797 te Lisse en voor de kerk op 30-04-1797 te Lisse met Maartje Jansdr. Kluit, geboren te Lisse, gedoopt op 06-09-1754 te Lisse, overleden op 01-02-1842 te Warmond. weduwe van Jan Franse Verhees, dochter van Jan Barendszn. van der Kluit en Trijntje Pietersdr. van Duikeren20. (XI/062)
Afbeelding rechts: handtekening van Simon Janszn. Westgeest. >

Kinderen van Simon Janszn. Westgeest & Theodora Cornelisdr. van der Klugt:

 1. Joannes Sijmonszn. (Jan) Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 04-10-1769 te Sassenheim (doopgetuigen waren Leonardus Janszn. Westgeest en Catharina Jansdr. Westgeest), overleden op 21-11-1823 te Heemstede. Werkman, wonende te Heemstede (-1823)29. (XII/040)

 2. Cornelius Sijmonszn. Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 20-07-1771 te Sassenheim (doopgetuigen waren Lammert van Bourgonje en Aegi van Voort), overleden op 31-12-1843 te Hazerswoude. Arbeider, wonende aan de Hoge Rijndijk te Hazerswoude (<1800-1843). Gehuwd op 02-02-1800 te Hazerswoude en voor de kerk op 02-02-1800 te Hazerswoude met Marigje (Margje) Cornelisdr. Samson, geboren te Aarlanderveen, gedoopt op 10-06-1774 te Aarlanderveen, overleden op 04-08-1857 te Hazerswoude, dochter van Cornelis Samson en Marijtje Jansse Clavestijn. Wonende te Hoogmade (<1848>)30. (XII/041)

 3. Fijtje Sijmonsdr. (Sophia) Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 17-07-1773 te Sassenheim (doopgetuigen waren Cornelis Janszn. Westgeest en Apollonia Jansdr. Westgeest), overleden op 09-04-1840 te Heemstede. Wonende te Heemstede (<1806-1840). Gehuwd op 05-05-1799 te Heemstede en voor de kerk op 05-05-1799 te Berkenrode met Arie (Adrianus) Langeveld, geboren te Noordwijk, gedoopt op 20-01-1775 te Noordwijk, overleden op 21-06-1845 te Warmond, zoon van Leendert Corneliszn. Langeveld en Leuntje Pietersdr. Breda. Arbeider en watermolenaar31. (XII/042)

 4. Catharina Sijmonsdr. (Trijntje) Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 14-07-1775 te Sassenheim (doopgetuigen waren Teunis van der Lubbe en Dirkje van der Lubbe), overleden op 31-01-1859 te Woubrugge. Zonder beroep, wonende te Woubrugge (1809-1842), Hoogmade (1842-1859). Gehuwd op 30-10-1809 te Woubrugge en voor de kerk op 30-10-1809 te Hoogmade met Jacobus van Wieringen, geboren te Hazerswoude aan de Rijndijk, gedoopt op 05-12-1775 te Hazerswoude, overleden op 25-08-1854 te Hoogmade, zoon van Klaas van Wieringen en Dirkje Ruijgrok. Bouwman beroep32. (XII/043)

 5. Pleuntje Sijmonsdr. (Apolonia) Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 26-04-1777 te Sassenheim (doopgetuigen waren Klaas Dusseldorp en Pieternelletje Verdel), overleden op 11-06-1857 te Woubrugge. Zonder beroep, wonende Warmond (1799-1820>) en te Hoogmade (<1849-1857). Gehuwd op 27-10-1799 te Warmond met Jacobus (Jacob) Schrama, geboren te Warmond, gedoopt op 13-12-1770 te Sassenheim, overleden op 16-08-1826 te Warmond, zoon van Jan Gerritszn. Schrama en Aaltje Jacobsdr. van der Spek. Arbeider33. (XII/044)

 6. Simon Sijmonszn. Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 22-04-1779 te Sassenheim (doopgetuigen waren Cornelis Janszn. Westgeest en Cornelia Sijmensdr. Paardekoper), overleden omstreeks juli 1794 te Lisse34. (XII/045)

 7. Antonius Sijmonszn. (Teuntje) Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 27-03-1782 te Sassenheim (doopgetuigen waren Willem van der Klugt en Trijntje van der Lubbe), zijn overleden werd aangegeven door zijn vader op 17-04-1782 te Sassenheim35. (XII/046)

 8. Geertje Sijmonsdr. Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 27-03-1782 te Sassenheim (doopgetuigen waren Gerrit Langeveld en Ariaantje Paardekoper), haar overlijden werd aangegeven op 03-04-1782 te Sassenheim36. (XII/047)

 9. Teuntje Sijmonsdr. Westgeest, geboren te Lisse, gedoopt op 03-09-1783 te Lisse (doopgetuigen waren Willem van der Klugt en Trijntje van der Lubbe), haar overlijden werd aangegeven op 11-09-1783 te Lisse37. (XII/048)

Kind van Simon Janszn. Westgeest & Maartje Jansdr. Kluit:

 1. Naamloos Westgeest, levenloos geboren omtrent 09-08-1799 te Lisse, aangegeven door de vader op 09-08-1799 te Lisse38. (XII/049)


homeCornelius Simonszn. Westgeest
Zoon van Simon Janszn. Westgeest & Theodora Cornelisdr. van der Klugt
Generatie XII

handtekening van Cornelius Simonsz WestgeestCornelius Simonszn. Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 20-07-1771 te Sassenheim (doopgetuigen waren Lammert van Bourgonje en Aegi van Voort), overleden op 31-12-1843 te Hazerswoude. Arbeider, wonende aan de Hoge Rijndijk te Hazerswoude (<1800-1843). Gehuwd op 02-02-1800 te Hazerswoude en voor de kerk op 02-02-1800 te Hazerswoude met Marigje (Margje) Cornelisdr. Samson, geboren te Aarlanderveen, gedoopt op 10-06-1774 te Aarlanderveen, overleden op 04-08-1857 te Hazerswoude, dochter van Cornelis Samson en Marijtje Jansse Clavestijn. Wonende te Hoogmade (<1848>)30. (XII/041)
Afbeelding rechts: handtekening van Cornelius Simonszn. Westgeest. >

Kinderen van Cornelius Simonszn. Westgeest & Marigje Cornelisdr. Samson:

 1. Simon Westgeest, gedoopt op 21-04-1800 te Hazerswoude (doopgetuigen waren Ary Langeveld en Fijtje Westgeest), zijn overlijden werd aangeven door zijn moeder op 09-06-1800 te Hazerswoude39. (XIII/026)

 2. Theodora (Dirkje) Westgeest, gedoopt op 08-01-1802 te Hazerswoude (doopgetuigen waren Jan Sijmenszn. Westgeest en Catharina Sijmensdr. Westgeest), haar overlijden werd aangegeven door haar moeder op 03-06-1802 te Hazerswoude40. (XIII/027)

 3. Simon Westgeest, gedoopt op 28-02-1803 te Hazerswoude (doopgetuigen waren Jacob Schrama en Pleuntje Westgeest), overleden op 27-08-1826 te Hazerswoude. wonende aan de Hogerijndijk te Hazerswoude41. (XIII/028)

 4. Cornelius Westgeest, gedoopt op 27-05-1804 te Hazerswoude (doopgetuigen waren Cornelius van Dam en Anna Samson), zijn overlijden werd aangegeven door Jansje van Dam op 07-01-1805 te Hazerswoude42. (XIII/029)

 5. Maria Westgeest, gedoopt op 16-07-1805 te Hazerwoude (doopgetuigen waren Cornelius van Dam en Anna Samson), overleden op 17-10-1872 te Woubrugge. Met het overlijden van Maria Westgeest op 17-10-1872 was het laatste lid van de Warmondse Westgeest tak overleden. Huisvrouw, dienstmeid bij Pieter Reijnaard in de wijk Achterhoven te Leiderdorp (1827->), Woubrugge (<1835) en te Hoogmade (1835-1872). Maria was analfabeet. Gehuwd op 07-05-1835 te Woubrugge met Jacobus van Rooijen, geboren te Hoogmade, gedoopt op 08-12-1809 te Hoogmade, overleden op 20-02-1848 te Hoogmade, zoon van Jan van Rooyen en Clara Groen in 't Woud. Arbeider. Maria hertrouwd op 13-09-1849 te Hoogmade met Jacobus (Jacob) Spijker, geboren te Heer Jacobswoude (Woubrugge), gedoopt op 12-08-1803 te Hoogmade, overleden op 10-12-1877 te Hoogmade, zoon van Sijmen Dirkszn. Spijker en Anna de Wit, weduwnaar van Cornelia Bos. Arbeider43. (XIII/030)

 6. Theodorus (Dirk) Westgeest, gedoopt op 14-09-1807 te Hazerswoude (doopgetuigen waren Ary Langeveld en Fijtje Westgeest), overleden op 14-11-1807 te Hazerswoude, begraven op 17-11-1807 te Hazerswoude44. (XIII/031)

 7. Theodora (Theodora) Westgeest, geboren op 08-04-1811 te Hazerswoude (doopgetuigen waren Jacobus van Wieringen en Catharina Sijmensdr. Westgeest), overleden op 08-01-1863 te Hazerswoude. Meid bij de weduwe Vriezekoop in de wijk Achthoven te Leiderdorp (1832->), aan de Miening te Zoeterwoude (1834-1835), Hazerswoude (1836-1837), Leiden (1838-1840), en in het Dorp te Hazerswoude (1841-1863), Gehuwd op 02-05-1834 te Hazerswoude met Johannes van Meurs, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 22-12-1803 te Zoeterwoude, overleden op 20-11-1875 te Hazerswoude, zoon van Leendert Huijbertszn. van Meurs en Antje Pietersdr. de Swart. Arbeider, slagter er koopman. Johannes hertrouwd op 19-11-1869 te Hazerswoude met Grietje Voskuil, geboren 20-06-1831 te Hazerswoude45. (XIII/032)

 8. Maartje (Maria) Westgeest, geboren op 12-11-1814 te Hazerswoude, overleden op 11-08-1848 te Hoogmade. Zonder beroep, wonende aan de Hoge Rijndijk te Hazerswoude (1814-1840) en te Hoogmade (1840-1848). Gehuwd op 25-09-1840 te Hazerswoude met Cornelis Kouzijn, geboren op 29-02-1812 te Woubrugge, overleden op 11-09-1867 te Woubrugge, zoon van Hendrik Kouzijn en Anna Kerkvliet. Arbeider, wonende te Hoogmade. Cornelis hertrouwd op 22-11-1848 te Hoogmade met Barbara Moerkerk en op 28-08-1862 te Woubrugge met Aaltje van Leeuwen46. (XIII/033)
Huurlanden van Cornelius Sijmonszn. Westgeest te Hazerwoude.

Een huis, getekend nr. 78, bestaande uit 4 woningen, 2 schuurtjes, erven, bleekveld en tuin, met daarbij behorende bepoting en beplanting, alles staande en gelegen aan den Hoogen Rijndijk, onder de gemeente Hazerswoude, groot 16 roeden en 38 ellen.

Waarvan het achter woonhuis met een hoekje grond, zijnde tuin en bleekveld verhuurd aan C. Westgeest tot april 1842.
Sectie B. nr. 190 t/m 194
66.
<1842> Cornelis Westgeest (br.)


homeIJsbrant Corneliszn. Westgeest
Zoon van Cornelis IJsbrantszn. Westgeest & Apolonia Jansdr. van Brunswijck
Generatie X

IJsbrant Corneliszn. Westgeest, geboren omtrent 1695 te Warmond, overleden omstreeks omtrent 23-07-1764 te Warmond. Bouwman op no. 17 te Warmond, bij een openbare verkoping na het overlijden van IJsbrant Corneliszn. Westgeest verkochten de erven 21 koeien, 7 kalveren en 2 paarden. Gehuwd op 11-05-1727 te Warmond en voor de kerk op 11-05-1727 te Sassenheim met Marijtje Jacobsdr. (Marietje) van Beeck, overleden voor 22-05-1737 te Warmond. In februari 1728 werd testament gemaakt: op heden den eerste februari 1728 verschenen IJsbrant Cornelis Westgeest en Marietje Jacobsdr. van Beeck, echtlieden en alhier woonagtig, den eerste comp gesond van lichaam en geest, gaande en staande, de tweede comparante onpasselijk op een stoel sittende, dog beide haar verstand. IJsbrant hertrouwd op 10-08-1738 te Warmond en voor de kerk op 10-08-1738 te Sassenheim met Cornelia Klaasdr. van der Boog, gedoopt op 18-05-1707 te Wassenaar, was in 1763 nog in leven, dochter van Claes Janszn. van der Boog en Cornelia Cornelisdr. van Leeuwen9. (X/030)

Kinderen van IJsbrant Corneliszn. Westgeest & Marijtje Jacobsdr. van Beeck:

 1. Sijmontje IJsbrantszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 28-01-1729 te Sassenheim (doopgetuigen waren Jan Corneliszn. Westgeest en Marijtje Cornelisdr. Westgeest), mogelijk jong gestorven47. (XI/065)

 2. Catharina IJsbrantsdr. (Trijntje) Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 07-10-1730 te Sassenheim (doopgetuigen waren Jan Jacobszn. van Beeck en Marijtje Cornelisdr. Westgeest), overleden omtrent 11-12-1772 te Warmond, begraven op 11-12-1772 te Warmond. Wonende te Warmond (1730-1766). Trijntje is ongehuwd gebleven en werd onderhouden door haar zuster Marijtje Westgeest: Wij ondergeschreven Cornelis van Dam en Willem Brauwer beijde van competenten ouderdom, en wonende te Warmond, verklaren bij dezen te rekwisitie van dir het zouden mogen aangaan, waar en waarachtig te zijn dat wij zeer wel gekend hebben Antje Westgeest en Trijntje Westgeest, doghters en kinderen van Ysbrand Westgeest en Cornelia van der Boog, in leeven echtelieden. Dat beijden Antje en Trijntje Westgeest voorts geen kinderen of nakomelingen hebben nagelaten als zijnde ongehuwd gestorven. Dat Trijntje Westgeest ruijm zeven jaren, en Antje Westgeest ruijm twintig jaren, bijde in het laatste haren levens, om de zelve niet tot last van den armen te doen vervallen gehouden en onderhouden zijn door Marijtje Westgeest en Dirk Hassing, echtelieden…48. (XI/066)

 3. Apollonia IJsbrantsdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 19-10-1732 te Sassenheim (doopgetuigen waren Jan Corneliszn. Westgeest en Marijtje Cornelisdr. Westgeest), mogelijk jong gestorven49. (XI/067)

 4. Anna IJsbrantsdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 30-08-1734 te Sassenheim (doopgetuigen waren Klaes Dirkszn. van Steijn en Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet), overleden tussen 30-08-1734 en 03-08-173550. (XI/068)

 5. Anna (Antje) IJsbrantsdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 03-08-1735 te Sassenheim (doopgetuigen waren Klaes Dirkszn. van Steijn en Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet), overleden omtrent 14-11-1798 te Warmond, begraven op 4-11-1798 te Warmond. Wonende te Warmond (1735-1798). Antje is ongehuwd gebleven en werd onderhouden door haar zuster Marijtje Westgeest51. (XI/069)

Kinderen van IJsbrant Corneliszn. Westgeest & Cornelia Claasdr. van der Boog:

 1. Maria IJsbrantsdr. (Marijtje) Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 19-10-1738 te Sassenheim (doopgetuigen waren Arie Pieterszn. en Trijntje IJsbrantsdr.), overleden omtrent 02-03-1802 te Warmond. Wonende te Warmond (1738-1763), Noordwijkerhout (1763-1766) en te Warmond (1766-1802). Gehuwd op 18-04-1762 te Warmond en voor de kerk op 18-04-1762 te Sassenheim met Dirk (Theodorus) Hassink, geboren te Schapen, gedoopt op 11-10-1731 te Schapen (bij Lingen), overleden omtrent 15-10-1784 te Warmond, begraven op 15-10-1784 te Warmond, zoon van Johannes T. Hassink en Catharina n.n.52. (XI/070)

 2. Joannes IJsbrantszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 21-03-1740 te Sassenheim (doopgetuigen waren Klaes Klaesszn. en Eprie Klaesdr.), mogelijk jong gestorven53. (XI/071)

Bezittingen van IJsbrant Corneliszn. Westgeest te Warmond.

Een huis, barg, schuur en molen.
Gelegen te Warmond, op de grond van de Heer van Warmond
58.
0000-0000 Jan Jan Sijmonszn. sr.
1660-
0000 IJsbrant Sijmonszn. Westgeest
0000-0000 Cornelis IJsbrantszn. Westgeest
1734-
0000 IJsbrant Corneliszn. Westgeest

16/17: Twee partijen land, groot 2 morgen, 371 roeden67.
Gelegen in de Zwanburgpolder te Warmond.

1738-1765 IJsbrant Corneliszn. Westgeest
1765-1784
Theodorus Hassink
1784-1800
Marijtje IJsbrantsdr. Westgeest
1800-
0000 Cornelis Hassink

20: Een partij wei of hooiland, groot 1 morgen, 242 roeden68.
Gelegen in de Zwanburgpolder te Warmond.

1742-1765 IJsbrant Corneliszn. Westgeest
1765-1784
Theodorus Hassink
1784-1800
Marijtje IJsbrantsdr. Westgeest
1800-
0000 Cornelis Hassink

57: Een partij wei of hooiland, groot 2 morgen, 280 roeden69.
Gelegen in de Zwanburgpolder te Warmond.

1743-1765 IJsbrant Corneliszn. Westgeest
1765-1784
Theodorus Hassink
1784-1800
Marijtje IJsbrantsdr. Westgeest
1800-
0000 Cornelis Hassink

34/35: Een bouwhuis met barg, schuur potinge en plantinge, met 2 partijen zowel wei als teelland, groot tezamen 2 morgen, 140 roeden70.
Gelegen in het Oosteinde te Warmond.

1753-1765 IJsbrant Corneliszn. Westgeest
1765-1784
Theodorus Hassink
1784-1800
Marijtje IJsbrantsdr. Westgeest
1800-
0000 Cornelis Hassink

2: Een partij land, groot 2 morgen, 77 roeden71.
Gelegen in de Hofpolder te Warmond.

1761-1765 IJsbrant Corneliszn. Westgeest
1765-1784
Theodorus Hassink
1784-1800
Marijtje IJsbrantsdr. Westgeest
1800-
0000 Cornelis Hassink

4: Een weiland, groot 3 morgen, 74 roeden.
Gelegen in de Hofpolder te Warmond.

1761-1765 IJsbrant Corneliszn. Westgeest
1765-1784
Theodorus Hassink
1784-1800
Marijtje IJsbrantsdr. Westgeest
1800-
0000 Cornelis Hassink

7: Een weiland, groot 3 morgen, 74 roeden.
Gelegen in de Hofpolder te Warmond.

1761-1765 IJsbrant Corneliszn. Westgeest
1765-1784
Theodorus Hassink
1784-1800
Marijtje IJsbrantsdr. Westgeest
1800-
0000 Cornelis Hassink

Bronvermelding:

IJsbrant Sijmonszn. Westgeest & Maertge Jansdr. van Rijn:
001. Oud Notarieel archief Leiden, Notaris Jacob Janszn. de Haas, archiefnr. 506, inv.nr. 471, 1638, 27-03-1638,
000. Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Dagboek van schout en weesmannen, 1662-1832 Weesboek A , inv.nr.1170-f.10v d.d. 26-11-1663, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocollen van allerhande akten van schout en schepenen Warmond, 1701-1708, inv.nr.1205-f.8 t/m 11v, 16-11-1701,
000. Erfgoed Leiden en omstreken.
002. Dagboek van schout en weesmannen, 1662-1832 Weesboek A , inv.nr.1170-f.10v d.d. 26-11-1663, Erfgoed Leiden en omstreken.
003. Dagboek van schout en weesmannen, 1662-1832 Weesboek A , inv.nr.1170-f.10v d.d. 26-11-1663, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1662-1719, inv.nr. 9-f.89, 01-02-1693, Nationaal Archief Den Haag.
000. Protocollen van allerhande akten van schout en schepenen Warmond, 1701-1708, inv.nr.1205-f.8 t/m 11v, 16-11-1701,
000. Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1662-1719, inv.nr. 9-f.118, 07-02-1706, Nationaal Archief Den Haag.
004. Dagboek van schout en weesmannen, 1662-1832 Weesboek A , inv.nr.1170-f.10v d.d. 26-11-1663, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven Lisse 1696-1701, inv.nr. 1.I-f.25v, 23-07-1698,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister R.K. statie H. Agatha te Lisse 1687-1693, inv.nr. 8C-f.5, 22-07-1698, Nationaal Archief Den Haag.
000. Huwelijksafkondigingen van het gerecht van Lisse 1670-1691, inv.nr. 14.I-f.87, 18-02-1691, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister R.K. statie H. Agatha te Lisse 1687-1693, inv.nr. 8C-f.3, 02-06-1691, Nationaal Archief Den Haag.
000. Huwelijksafkondiging van het gerecht van Lisse 1692-1697, inv.nr. 14.II-f.137, 25-01-1693, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Agatha te Lisse 1685-1704, inv.nr. 8A.I-f.9, 25-01-1693, Nationaal Archief Den Haag.
000. Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven Lisse, 1702-1707, inv.nr. 1.II-f.85, 09-12-1704,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister R.K. statie H. Agatha te Lisse 1687-1693, inv.nr. 8C-f.6, 20-11-1704, Nationaal Archief Den Haag.
005. Dagboek van schout en weesmannen, 1662-1832 Weesboek A , inv.nr.1170-f.10v d.d. 26-11-1663, Erfgoed Leiden en omstreken.
006. Dagboek van schout en weesmannen, 1662-1832 Weesboek A , inv.nr.1170-f.10v d.d. 26-11-1663, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1662-1719, inv.nr. 9-f.83, 03-09-1690, Nationaal Archief Den Haag.
007. Protocollen van allerhande akten van schout en schepenen Warmond, 1708-1720, inv.nr.1206-f.264/272v, 11-02-1720,
000. Erfgoed Leiden en omstreken.
007. Protocollen van allerhande akten van schout en schepenen Warmond, 1708-1720, inv.nr.1207-f.001/004, 06-05-1720,
000. Erfgoed Leiden en omstreken.
007. Protocollen van allerhande akten van schout en schepenen Warmond, 1701-1708, inv.nr.1205-f.6 t/m 7v, 14-09-1701,
000. Erfgoed Leiden en omstreken.

Cornelis IJsbrantszn. Westgeest & Apolonia Jansdr. van Brunswijck:
007. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1662-1719, inv.nr. 9-f.132, 19-05-1715, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.237, 19-05-1715, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nr. 10.I.f.11, 18-01-1728, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.242, 18-01-1728, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Koudekerk 1780-1795, inv.nr. 1.III-f.146, 13-08-1782, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Voorhout 1735-1789, inv.nr. 3.I-f.18v, 20-04-1755, Nationaal Archief Den Haag.
008. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nr. 10.I-f.3v, 23-05-1719, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.239, 22-05-1719, Nationaal Archief Den Haag.
000. Dagboek van schout en weesmannen te Warmond, inv.nr.1171-f.124v, 02-09-1743, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Warmond 1764-1796, inv.nr. 1.II-f.60v, 23-07-1764, Nationaal Archief Den Haag.
009. Dagboek van schout en weesmannen Warmond, inv.nr.1171-f.96, 22-05-1737, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nt. 10.I-f.10v, 11-05-1727, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.242, 11-05-1727, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nr. 10.I-f.22, 10-08-1738, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.247, 10-08-1738, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Wilibrordus te Wassenaar, inv.nr. 6-f.70, 18-05-1707, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nr. 10.I-f.11v, 29-08-1728, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.243, 29-08-1728, Nationaal Archief Den Haag.
010. Register van ontvangst van impost op begraven Voorhout 1758-1768, inv.nr. 1.II-f.59, 24-09-1760, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister ven het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nr. 10.I-f.19v, 15-01-1736, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister ven het gerecht van Voorhout 1735-1789, inv.nr. 3.I-f.6v, 07-05-1741, Nationaal Archief Den Haag.

Jan Corneliszn. Westgeest & Catharina Pietersdr. Colijn, Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet:
011. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.3, 15-05-1716, Nationaal Archief Den Haag.
012. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.7, 29-07-1717, Nationaal Archief Den Haag.
013. Doopregister van de R.K. statie H. Wilibrordus te Oegstgeest 1715-1731, inv.nr. 11.II-f.99, 30-09-1722, Nationaal Archief Den Haag.
014. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.27, 01-03-1729, Nationaal Archief Den Haag.
015. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.29, 04-05-1730, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafklapper Leiden 1800-1802, inv.nr. 100-f. .., 14-03-1801, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksregister van het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nr. 10.I-f.37v, 16-04-1758, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.257, 16-04-1758, Nationaal Archief Den Haag.
000. Incassoregister betreffende grafrechten Warmond 1760-1788, inv.nr. 6-f. .., 05-03-1766, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Leiden 1752-1767, inv.nr. 247-f.228v, 14-06-1766, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van de R.K. statie Appelmarkt te Leiden 1642-1809, Archief 1004, inv.nr.288, 14-06-1766, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Incassoregister betreffende grafrechten Warmond 1760-1788, inv.nr. 6-f. .., 05-10-1768, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Leiden 1768-1784, inv.nr. 248-f.018v, 08-04-1769, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van de R.K. statie Appelmarkt te Leiden 1642-1809, Archief 1004, inv.nr.288, 08-04-1769, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister in de R.K Oostenrijksche kapel, nr. 364-f.12, 20-01-1732, GA Den Haag.
016. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.33, 24-04-1732, Nationaal Archief Den Haag.
017. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.37, 15-06-1734, Nationaal Archief Den Haag.
018. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.43, 15-11-1736, Nationaal Archief Den Haag.
019. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.47, 16-08-1738, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Leiderdorp, akte 57, 07-12-1829, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Voorhout 1735-1789, inv.nr. 3-f.81, 13-04-1766, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.260, 13-04-1766, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.31, 18-05-1731, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Koudekerk 1785-1793, inv.nr. 3.I-f.13, 16-01-1788, Nationaal Archief Den Haag.
020. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.53, 14-09-1741, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensregister Koudekerk 1806-1811, inv.nr.8-f.3, 19-08-1806, GA Alphen a/d Rijn, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister met vermelding van grafrechten Koudekerk 1781-1820, inv.nr.4-f.49. 21-08-1806, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.261, 20-11-1768, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Wilibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.173, 23-05-1739, Nationaal Archief Den Haag.
000. Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven Lisse 1791-1799, inv.nr. 5.III-f.260, 15-04-1791,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Registers van ontvangst van voldoening aan grafrechten Lisse 1791-1799, inv.nr. 6.III-nr.1457, 15-04-1791,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Lisse 1795-1799, inv.nr. 10.III-f.86v, 30-04-1797, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Agatha te Lisse 1775-1811, inv.nr. 8A.II-f.80, 30-04-1797, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de statie H. Agatha van Lisse 1735-1774, inv.nr. 8B.III-f.221, 06-09-1754, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte gemeente Warmond, akte 3, 04-02-1842, Erfgoed Leiden en omstreken.
021. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.58, 28-05-1744, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 27, 11-08-1815, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister R.K. statie H. Maria Geboorte te Hoogmade 1712-1811, inv.nr. 12.III-f.247, 28-04-1766, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister R.K. statie H. Maria Geboorte te Hoogmade 1714-1749, inv.nr. 12.I-f.45, 03-01-1739, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister Hoogmade 1741-1790, inv.nr. 12-f.143, 21-03-1783, Nationaal Archief Den Haag.
000. http://home.planet.nl/~luyte026/meerb/pg/pg_frm3.htm Kwartierstaat Bep van der Meer
022. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.63, 29-11-1746, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op het begraven Alkemade 1771-1775, inv. nr. 18.III-f.159v, 16-11-1773,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Incassoregister betreffende grafrechten Gereformeerde Gemeente Rijnsaterwoude 1781-1791, inv.nr. 15-f. .., 19-11-1773,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Alkemade, periode 1768-1773, inv.nr. 6.III-f.206, 02-05-1768, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie O.L.V. geboorte te Rijpwetering 1748-1770, inv.nr. 18-f. .., 02-05-1768, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie O.L.V. geboorte te Rijpwetering 1733-1748, inv.nr. 17-f.36, 19-12-1734, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op het begraven Alkemade 1799-1803, inv. nr. 19.VI-f. …, 29-01-1800,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister Hoogmade 1791-1809, inv.nr. 9-f.20, 30-01-1800, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Alkemade 1774-1781, inv.nr. 7-f.14, 02-05-1774, Nationaal Archief Den Haag.

Leonardus Janszn. Westgeest & Maria Dirksdr. Brouwer, Grietje Scheepen:
023. Begraven buiten Leiden, inv.nr. 2066, 01-10-1768, Erfgoed Leiden en omstreken.
024. Doopregister van de R.K. statie Appelmarkt te Leiden, 1710-1798, inv.nr. 215-f. .., 21-05-1770, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Begraafklapper Leiden 1795-1996, inv.nr. 97-f. .., 09-06-1795, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Leiden 1784-1795, inv.nr. 249-f.100v, 01-05-1790, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie Appelmarkt te Leiden 1710-1798, inv.nr. 288-f…., 03-07-1765, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Begraafklapper Leiden 1795-1796, inv.nr. 97-f. .., 09-06-1796, Erfgoed Leiden en omstreken.

Cornelis Janszn. Westgeest & Cornelia Sijmensdr. Paardekoper:
025. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.105, 23-02-1767, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Sassenheim 1771-1785, inv.nr. 4-f.16, 07-10-1774, Nationaal Archief Den Haag.
026. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.111, 06-08-1769, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Leiderdorp, akte 15, 01-04-1845, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Hazerswoude 1796-1803, inv.nr. 12.III-f.318, 29-04-1798, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1748-1811, inv.nr. 9.IV-f.33, 29-04-1798, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1755-1774, inv.nr. 9.II-f.159, 14-08-1768, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Leiderdorp, akte 50, 16-10-1846, Erfgoed Leiden en omstreken.
027. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.111, 06-08-1769, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Voorhout, akte 11, 02-10-1835, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Koudekerk 1740-1799, inv.nr. 7.I-f.23, 27-02-1791, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1748-1811, inv.nr. 9.IV-f.31, 27-02-1791, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.102, 14-03-1765, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte gemeente Warmond, akte 9, 23-02-1814, Erfgoed Leiden en omstreken.
028. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.125, 04-09-1773, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op Sassenheim 1771-1785, inv.nr. 16-f.15, 27-04-1774, Nationaal Archief Den Haag.

Simon Janszn. Westgeest & Theodora Cornelisdr. van der Klugt, Maartje Jansdr. Kluit:
029. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.111, 04-10-1769, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Heemstede, akte 21-11, 21-11-1823, Noord-Hollands Archief.
030. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1770, inv.nr. 3.I-f.114, 20-07-1771, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 1, 02-01-1844, GA Alphen a/d Rijn.
000. Trouwregister van het gerecht van Hazerswoude 1796-1803, inv.nr. 12.III-f.366, 02-02-1800, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1748-1811, inv.nr. 9.IV-f.34, 02-02-1800, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Petrus en Paulus te Aarlanderveen 1765-1812, inv.nr. 10-f.73, 10-06-1774,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 49, 05-08-1857, GA Alphen a/d Rijn.
031. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.124, 17-07-1773, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Heemstede, akte 10-04, 10-04-1840, Noord-Hollands Archief.
000. Trouwregister van het gerecht van Heemstede 1791-1805, Heemstede 12-f.94, 05-05-1799, Noord-Hollands Archief.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Bavo te Berkenrode 1787-1811, Berkenrode 28B, 05-05-1799, Noord-Hollands Archief.
000. Overlijdensakte gemeente Warmond, akte 15, 23-06-1845, Erfgoed Leiden en omstreken.
032. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.133, 14-07-1775, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 9, 01-02-1859, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Woubrugge 1805-1811, inv.nr. 5-f.56, 20-10-1809, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie Maria Geboorte te Hoogmade 1714-1811, inv.nr. 12.III-f.255, 30-10-1809,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude, inv.nr. 9.III-f.191, 05-12-1775, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hoogmade, akte 7, 26-08-1854, Erfgoed Leiden en omstreken.
033. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.140, 26-04-1777, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, 27, 12-06-1857, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het Gerecht van Warmond 1778-1811, inv.nr. 10.II-f.89v, 27-10-1799, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1615-1779, inv.nr. 3.I-f.113, 13-12-1770, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Warmond, akte 12, 17-08-1826, Erfgoed Leiden en omstreken.
034. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.145, 22-04-1779, Nationaal Archief Den Haag.
035. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1779-1812, inv.nr. 3.II-f.153, 27-03-1782,
000. Nationaal Archief Den Haag.
036. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1779-1812, inv.nr. 3.II-f.153, 27-03-1782,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Sassenheim, inv.nr. 4-f.67, 03-04-1782, Nationaal Archief Den Haag.
037. Doopregister van de R.K. statie H. Agatha te Lisse 1775-1812, inv.nr. 8B.IV-f.297, 03-09-1783, Nationaal Archief Den Haag.
000. Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven Lisse, 1779-1783, inv.nr. 5.I-f.108, 11-09-1783,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Registers van ontvangst van voldoening aan grafrechten Lisse 1783-1790, inv.nr. 6.II-nr.1156, 11-09-1783,
000. Nationaal Archief Den Haag.
038. Register van ontvangst van impost op begraven Lisse 1791-1799, inv.nr. 5.III-f.384, 09-08-1799, Nationaal Archief Den Haag.

Cornelius Simonszn. Westgeest & Marigje Cornelisdr. Samson:
039. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1775-1812, inv.nr. 9.III-f.256, 21-04-1800,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Hazerswoude 1800-1805, inv.nr. 5.III-nr.1639, 09-06-1800,
000. Nationaal Archief Den Haag.
040. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1775-1812, inv.nr. 9.III-f.258, 08-01-1802,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Hazerswoude 1800-1805, inv.nr. 5.III-nr.1798, 03-06-1802,
000. Nationaal Archief Den Haag.
041. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1775-1812, inv.nr. 9.III-f.259, 28-02-1803,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 76, 29-08-1826, GA Alphen a/d Rijn.
042. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1775-1812, inv.nr. 9.III-f.261, 27-05-1804,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Hazerswoude 1800-1805, H.5.III-nr.1984, 07-01-1805, Nationaal Archief Den Haag.
043. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1775-1812, inv.nr. 9.III-f.262, 16-07-1805,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 54, 18-10-1872, Efgoed Leiden en omstreken.
000. Bevolkingsregister Leiderdorp 1820-1830, folie 289, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Woubrugge, akte 9, 07-05-1835, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Maria Geboorte te Hoogmade 1750-1811, inv.nr. 12.II-f.113, 08-12-1809,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hoogmade, akte 3, 21-02-1848, Efgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Hoogmade, akte 4, 13-09-1849, Efgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Maria Geboorte te Hoogmade 1750-1811, inv.nr. 12.II-f.103, 12-08-1803,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 54, 10-12-1877, Efgoed Leiden en omstreken.
044. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1775-1812, inv.nr. 9.III-f.265, 14-09-1807,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensregister van het gerecht Hazerswoude 1806-1811, inv.nr. 18-nr.69, 14-11-1807, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van aangeven van lijken van het gerecht van Hazerswoude 1806-1811, inv.nr. 19-nr.155, 17-11-1807,
000. Nationaal Archief Den Haag.
045. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1775-1812, inv.nr. 9.III-f.270, 08-04-1811,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 4, 09-01-1863, GA Alphen a/d Rijn.
000. Bevolkingsregister Leiderdorp 1820-1830, folie 253, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Hazerswoude, akte 5, 20-05-1834, GA Alphen a/d Rijn.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Joannes de Doper te Zoeterwoude 1777-1812, inv.nr.7-f.59, 22-12-1803,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 106, 22-11-1875, GA Alphen a/d Rijn.
046. Geboorteakte van de gemeente Hazerswoude, akte 14-11, 14-11-1814, GA Alphen a/d Rijn.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hoogmade, akte 10, 12-08-1848, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Hazerswoude, akte 21, 25-9-1840, GA Alphen a/d Rijn.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 47, 12-09-1867, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de Gemeente Hoogmade, akte 4, 22-11-1848, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de Gemeente Woubrugge, akte 9, 28-08-1862, Erfgoed Leiden en omstreken.

IJsbrant Corneliszn. Westgeest & Marijtje Jacobsdr. van Beeck, Cornelia Claasdr. Boog:
047. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.27, 28-01-1729, Nationaal Archief Den Haag.
048. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.29, 07-10-1730, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Warmond 1764-1796, inv.nr. 1.II-f. .., 10-12-1772, Nationaal Archief Den Haag.
000. Incassoregister betreffende grafrechten Warmond, 1760-1812, inv.nr. 6-f. .., 11-12-1772, Nationaal Archief Den Haag.
049. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.34, 19-10-1732, Nationaal Archief Den Haag.
050. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.38, 30-08-1734, Nationaal Archief Den Haag.
051. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.40, 03-08-1735, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Warmond 1796-1806, inv.nr.2-f.53, 13-11-1798, Nationaal Archief Den Haag.
000. Incassoregister betreffende grafrechten Warmond, 1788-1812, inv.nr. 7-f. .., 14-11-1798, Nationaal Archief Den Haag.
052. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.47, 19-10-1738, Nationaal Archief Den Haag.
000. Incassoregister betreffende grafrechten Warmond 1788-1812, inv.nr. 7-f. .., 02-03-1802, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nr. 10.I-f.40, 18-04-1762, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.258, 18-04-1762, Nationaal Archief Den Haag.
000. http://genealogie.hassing-online.nl
000. Register van ontvangst van impost op begraven Warmond 1764-1796, inv.nr. 1.II-f. .., 14-10-1784, Nationaal Archief Den Haag.
000. Incassoregister betreffende grafrechten Warmond 1760-1788, inv.nr. 6-f.6, 15-10-1784, Nationaal Archief Den Haag.
053. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.50, 21-03-1740, Nationaal Archief Den Haag.

Overige bronnen:
054. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1203-f.185, 22-05-1692.
055. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.8-f.260, 02-06-1658, inv.nr.278v, 08-04-1659, inv.nr.8-f.279,
000. 08-04-1659. (606)
056. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.8-f.260, 02-06-1658, inv.nr.9-f.174, 16-10-1671,
000. Nationaal Archief Den Haag. (140)
057. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.7-f.142v, 03-03-1632, inv.nr.8-f.141v, inv.nr.7-f.304, 25-04-1642,
000. inv.nr.8-f.141v, 09-04-1652, Nationaal Archief Den Haag. (191, 192, 193)
058. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1199-f.116v, 19-06-1660.
000. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1208-f.69v, 19-03-1734.
059. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1206-f.19, 15-05-1709.138.
060. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1206-f.194v, 14-03-1717.
061. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Sassenheim, inv.nr.13-f.220, 11-11-1765.
062. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Koudekerk, inv.nr.16-f.25, 01-05-1776.
000. Notarieel archief van Notaris Nicolaas Samson te Koudekerk, inv.nr.5236-akte 104, 31-01-1816.
063. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Koudekerk, inv.nr.17-f.7, 06-10-1808.
000. Notarieel archief van Notaris Nicolaas Samson te Koudekerk, inv.nr.5236-akte 104, 31-01-1816.
000. Notarieel archief te Koudekerk, inv.nr.51-f.3v, 19-06-1827.
064. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Koudekerk, inv.nr.17-f.29, 04-03-1809
000. Notarieel archief van Notaris Nicolaas Samson te Koudekerk, inv.nr.5236-akte 104, 31-01-1816.
000. Notarieel archief te Koudekerk, inv.nr.51-f.3v, 19-06-1827.
065. Notarieel archief te Koudekerk, inv.nr.5241-akte 668, 14-05-1824.
000. Notarieel archief te Koudekerk, inv.nr.51-f.3v, 19-06-1827.
066.
067. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1208-f.141v, 01-04-1738.
000. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1212-f.243v, 26-03-1800.
068. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1208-f.224v, 17-04-1742.
000. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1212-f.243v, 26-03-1800.
069. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1208-f.238, 01-04-1743.
000. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1212-f.243v, 26-03-1800.
070. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1209-f.97, 22-03-1753.
000. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1212-f.243v, 26-03-1800.
071. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1209-f.219v, 05-12-1761.
000. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1212-f.243v, 26-03-1800.


| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|
J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|
S | T | U | V | W | X | Y | Z |

A
Aa, Magdaleentje v.d. (16..-<1699)
Aar, Cornelia v.d. (1853-1917)
Agterof, Neeltje (1814-1838)
Agthoven, Maria (1717-1766)
Akker, Gerritje v.d. (1844-1922)
Alckemade, Cornelisje v.(16..-<1690)
Alckemade, Marijtje v. (16..-<1692)
Ammerlaan Elizabeth G. (1894-1952)
Arbouw, Catharina (1830-1870)

B
Bakker, Claasje (*16..-1711)
Bakker, Helena (1913-)
Bakker, Jacob (17..-)
Bakker, Pieter (16..-1711)
Barselaar, Anna v.d. (1859-1907)
Barselaar, Theodorus v.d. (1874-1946)
Baijke, Willem (17..-)
Beeck, Marijtje v. (16..-<1737)
Berg, Helena v.d. (1772-1811)
Berg, Hendrika v.d. (1918-2016)
Berg, Petrus J. v.d. (1918-1998)
Bergman, Petronella A.M. (1918-1993)
Berkel, Catharina E. v. (1909-1988)
Beijersbergen, Johanna M. (1914-2000)
Bierman, Petronella A. (1885-1971)
Blommer, Johannes S. (1865-1928)
Boer, Pieter de (16..-)
Boerman, Apollonia (1752-1807)
Bohemen, Jannetje v. (1770-1849)
Boog, Cornelia v.d. (1707-)
Boot, Joanna (1810-1893)
Borsboom, Johanna M. (1900-1990)
Bourgonje, Pieter v. (16..-1774)
Bouwman, Jacob (16..-)
Breij, Sophia W. (1921-1997)
Briole, Baartje (1687-1706)
Briole, Catharina (1683-1722)
Briole, Catharina (1657-1707)
Briole, Catharina (1695-<1700)
Briole, Claes (*1623-<1692)
Briole, Cornelia (1646-)
Briole, Cornelis (*1617-<1656)
Briole, Cornelis (*1644-1690)
Briole, Cornelis (*1679->1693)
Briole, Cornelis (1694-1716)
Briole, Dirck (1683-1740)
Briole, Geurtge (*1646-)
Briole, Heindrick (1658-1721)
Briole, Huijbert (*1619-<1673)
Briole, Jacoba (1648-<1649)
Briole, Jacoba (1649-<1692)
Briole, Jan (*1625--<1673)
Briole, Maria (1655-<1661)
Briole, Maria (1661-)
Briole, Maria (1691-1763)
Briole, Neeltgen (*1621-<1649)
Briole, Neeltje ("1650-1718)
Briole, Simontie (1652-)
Briole, Trijnkie (1696-<1700)
Broekhuijzen, Willem (1744-1796)
Brouwer, Apolonia G. (1915-1990)
Brouwer, Marijtje (1733-1768)
Brunswijck, Apolonia v. (*16..-)
Bugnum, Petronella (1918-1978)
Buitendijk, Catharina C. (1920-2008)
Burg, Cornelia M.E. v.d. (1906-1987)
Burgmeijer, Maria J. (1896-1981)
Buutveld, Wilhelmus A. (1821-1866)
Buijtendijk, Annetgen (16..-)

C
Christiaanse, Johannes (1800-1890)
Claesdr., Trijntgen (15..-<1656)
Claeszn., Matheus (14..-)
Cleij, Cornelia v.d. (1697-1770)
Cluft, Dammas v.d. (15..-1621)
Cluft, Huijch v.d. (16..-<1597)
Cluft, Jeroen v.d, (1531->1602)
Cluft, Pancraes v.d. (1536-<1595)
Colloos, Jacob (*1635-<1689)
Colijn, Catharina (16..-<1728)
Cornelisdr., Annetgen (*1539->1623)
Cornelisdr., Duijfgen (*1535-<1611)
Cornelisdr., Lijsbeth (*1537-<1614)
Cornelisdr., Maritgen (15..->1640)
Cornelisdr., Maritgen (1618-<1625)
Cornelisdr., Trijntgen (1616-<1625)
Corneliszn., Aris (15..-<1649)
Corneliszn., Dirk (16..-)
Corsdr., Trijntgen (15..-<1672)
Conradi, Theodora (1922-2016)

D
Dam, Cornelis v. (1910-1992)
Deursen, Hubetus v. (1912-2002)
Dircxsdr., Lijsbeth (1604->1640)
Dircxsdr., Maritgen (15..-<1620)
Dircxszn., Florijs (1611->1640)
Dircxszn., Jan (1610-<1616)
Drift, Cornelis v.d. (1829-1886)
Droogh, Wilhelmus (1823-1887)
Duivenvoorde, Cornelia H. (1885-1926)
Duivesteijn, Anna C. (1921-2011)
Dusseldorp, Nicolaas (1734-1800)
Duwel, Hendricus G. (1908-1989)
Duijn, Kniertje v. (1745-1781)
Dijk, Johanna C. v. (1905-1990)
Dijkman, Maria C.A. (1839-1921)
Dijxheul, Jan (16..-1681)

E
Eeden, Hendrika C.M. v. (1912-2001)
Egmond, Huijbertje v. (16..-1722)
Egmond, Leuntje v, (17..-)
Elst, Krijntje v.d. (1724-1779)
Enden, Cornelis G. v.d. (1880-1960)
Enden, Cornelis G. v.d. (1880-1960)

F
Florisdr., Geertgen (15..-<1562)
Florisdr., Katharijn (*1520-<1588)
Fokkes, Hendricus (1808-1894)

G
Gedouw, Huijbert (1765-1796)
Geer, Pieter v.d. (1800-1892)
Geest, Maria v.d. (1769-1817)
Gerards, Arnoldus P. (1865-1911)
Goemans, Anna C. (1851-1927)
Gouweleeuw, Jaspert (17..-)
Graas, Johannes G. (1924-2000)
Gras, Adriana C. (1892-1963)
Groen, Cornelis J. (1913-2003)
Groen, Simon J. (1911-1969)
Groenendijk, Ariaantje (*16..-1731)
Groenendijk, Jacobus C. (1891-1979)
Groenendijk, Jeroentje (16..-<1707)
Groenewegen, Cornelia (1768-1846)
Groenewegen, Cornelia (1808-1870)
Groot, Marcelis de (1749-)
Groot, Maria C. de (1879-1920)

H
Hachmang, Theodorus B. (1923-2015)
Haket, Gerardus P. (1870-1918)
Hase, Cornelis (16..-1723)
Hasken, Anna M. (1913-1993)
Hakkeling, Theodorus A. (1902-1977)
Hassink, Dirk (1731-1784)
Helm, Christianus P. v.d. (1876-1956)
Heemskerk, Gerardus L. (1894-1983)
Heemskerk, Jacobus (1844-1899)
Heister, Hermanus J.F. (1923-1968)
Henricxsdr., Ancommertgen (*1540-<1579)
Henricxszn., Huijbert (1537-<1621)
Henricxszn., Huijch (*1545-<1612)
Hendriks, Johanna H. (1874-1926)
Hesseling, Gijsbert (1797-1849)
Heycoop, Dirkje (17..-)
Hilbers, Adrianus (1913-1997)
Hoen, Petrus J.M. 't (1887-1965)
Hogervorst, Cornelius (1765-1814)
Hollander, Helena den (1772-1833)
Holst, Antonius W. v.d. (1908-1985)
Hoogduijn, Helena (1779-1845)
Hooijmans, Margaretha W.C. (1916-2008)
Hooijmans, Maria C. (1849-1926)
Houten, Dirk v. (1872-1951)
Hugte, Adriana J.M. v. (1892-1956)
Hulst, Cornelis J. v.d. (1918-1976)
Hulst, Johannes v.d. (1859-1924)
Huijbertsdr., Jaepgen (*1575->1650)
Huijbertszn., Cornelis (*1590-<1628)
Huijbertszn., Henrick (*1580-<1640)
Huijgensdr., Catarijn (*1576-)
Huijgensdr., Commertgen (*1580-<1667)
Huijgensdr., Crijntgen (*1592-)
Huijgensdr., Maritgen (*1578-)
Huijgenszn., Cornelis (1508-<1595)
Huijgenszn., Cornelis (*1584-1625)
Huijgenszn., Dircx (*1574-<1612)
Huijgenszn., Hendrick (*1582->1623)
Huijgenszn., Heijnrick (*1515-<1559)

I
IJsbrantsdr. Guiertgen (15..->1664)

J
Jacobs, Catharina J. (1926-2012)
Jager, Claas de (17..-1794)
Joosten, Maria Th.P. (1931-2013)
Juffermans, Maria M. (1918-2018)

K
Kerkman, Geurt (17..-)
Kerkvliet, Fijtje (16..-<1782)
Kerkvliet, Leonardus (1731-1784)
Kersbergen, Cornelia (1819-1862)
Kleij, Cornelis A. v.d. (1881-1956)
Klomp, Anna C.M. (1909-1971)
Klugt, Theodora v.d. (1739-1791)
Kluit, Maartje (1754-1842)
Knoops, Laurentius (1855-1923)
Knijnenburg, Catharina C. (1915-2010)
Knijnenburg, Cornelia J. (1888-1976)
Knijnenburg, Gerardus (1829-1887)
Knijnenburg, Petronella (1842-1908)
Kok, Alida M. (1802-1843)
Kolos, Catharina (1730-1766)
Koot, Catharina W. (1919-1990)
Koot, Gerardus C. (1903-1990)
Kortekaas, Helena (1868-1939)
Kouwenhoven, Johannes (1854-1933)
Kouzijn, Cornelis (1812-1867)
Kraan, Laurens (16..-<1732)
Kraan, Petrus G. (1923-2003)
Krimpen, Anna E. v. (1910-1993)
Kroft, Cornelia (1779-1841)
Kroft, Maria J. v.d. (1887-1959)
Krogt, Alida C.M. v.d. (1881-1953)
Krogt, Cornelia M. v.d. (1876-1936)
Kroon, Jacoba M. (1930-2001)
Kroon, Theodora (1922-2013)

L
Laan, Stephanus v.d. (1834-1909)
Landman, Johannes B. (1857-1931)
Langelaan, Jozina M. (1876-1963)
Langeveld, Arie (1775-1845)
Langeveld, Gerritje (1731-1792)
Langeveld, Jan (1815-1845)
Langeveld, Johannes J. (1885-1943)
Langeveld, Maria (17..-1775)
Langeveld, Mijnsie (1735-1778)
Lans, Margaretha v.d. (1794-1860)
Leent, Maria v. (1707-1731)
Leep, Joannes C. (1800-1848)
Leeuwen, Gerardus v. (1794-1871)
Leeuwen, Gijsbertha v. (1911-1988)
Leeuwen, Jannetje v. (1843-1910)
Leeuwen, Neeltgen v. (1610-<1616)
Leeuwen, Petrus A. v. (1848-1895)
Leeuwen, Willebrordus v. (1839-1909)
Linde, Daniel v.d. (15..-<1625)
Linde, Pieter v.d. (15..-)
Linden, Christiaan H. v.d. (1915-1946)
List, Leonard W. v.d. (1864-1908)
Lubbe, Cornelis v.d. (1794-1870)
Lubbe, Margaretha M. v.d. (1841-1880)

M
Maal, Antonius F.G. (1909-1961)
Maerle, Arij v.d. (16..-1719)
Maerle, Jan v.d. (16..-<1700)
Martinu, Bozena M. (1910-1988)
Matheeuszn., Vranck (*1435->1495)
Matthee, Gerarda M.W. (1914-2001)
Meer, Neeltie v.d. (1739-)
Meershoek, Petrus J. (1867-1952)
Meurs, Johannes v. (1803-1875)
Meijland, Maria (1765-)
Meijster, Wilhelmus (1835-1911)
Moerkerken, Elisabeth (17..-)
Munnikendam, Bartholomeus v. (16..-1704)
Munnikendam, David (1743-1805)

N
Naamloos, Claes (13..-)
Naamloos, Grietje (14..-)
Naamloos, Maritgen (14..-<1556)
Naamloos, Weijntgen (14..-)
Naerdenburgh, Trijntge (16..-<1692)
Nagtegaal, Joanna (1797-1880)
Nes, Anna v. (16..-<1727)
Nes, Marijtje v. (*16..-1708)
Nest, Gerrit op 't (*15..-<1646)
Noort, Clasina v. (1855-1886)
Noort, Joris v. (1874-1939)

O
Olsthoorn, Maria (1812-1853)
Olsthoorn, Petronella B. (1919-2000)
Onderwater, Leonardus G. (1915-1999)
Onderwater, Maria P. (1921-2004)
Oosten, Balduinus v. (1733-1771)
Opzeeland, Gerrit v. (1802-1876)
Ouwersloot, Elisabeth (1817-1890)

P
Paardekooper, Cornelia (1731-1788)
Paardekooper, Pieter (1741-1801)
Paassen, Cornelis A.P. v. (1902-1962)
Paridon, Hendrikus v. (1917-1994)
Persoon, Pieter (16..-1700)
Peterse, Willem (1832-1903)
Pieterse, Martha M. (1912-1997)
Plasier, Christoffel (1919-1994)
Poel, Anna J. v.d. (1885-1968)
Poel, Everardus J. v.d. (1871-1959)
Poel, Helena M. v.d. (1883-1955)
Poel, Leonardus G. v.d. (1876-1963)
Poel, Neeltje v.d. (1817-1885)
Post, Cornelis v.d. (1826-1907)
Poulszn., Bastiaen (16..->1640)
Prins, Grietje (16..-)
Prins, Pieter (1698-)
Pruijs, Maertje (16..-1708)
Pupping, Maria (1818-1904)
Pijnacker, Catharina (1770-1837)

R
Raaphorst, Trijntje (1771-1836)
Raephorst, Jan (16..-)
Ramig, Margaretha (17..-)
Remmerswaal, Petronella A.A. (1882-1951)
Rietveld, Cornelia (1719-1765)
Rode, Grietje de (16..-)
Rodenburg, Anna W. (1851-1932)
Roon, Annetje v. (16..-1713)
Roon, Ermpje v. (1648-1689)
Roon, Maertge v. (16..-1690)
Roon, Pieter v. (17..-1781)
Rooij, Cornelia C. (1926-2000)
Rooijen, Jacobus v. (1809-1848)
Rosenburgh, Marijtje (17..-<1760)
Ruijgrok, Apolonia (1875-1959)
Ruijgrok, Jacobus L, (1894-1962)
Ruijgrok, Joannes (1795-1867)
Ruijgrok, Nicolaus (1796-1852)
Ruijgrok, Pieter (1816-1881)
Rijn, Dirkje v. (*16..-1766)
Rijn, Maerge v. (16..-1655)
Rijn, Petrus v. (1815-1884)
Rijn, Tijs v. (16..-1731)
Rijsen, Cornelius v. (1739-1883)

S
Samson, Marigje (1774-1857)
Samwel, Jacobus A. (1884-1939)
Santbergen, Agatha (16..-1736)
Sanden, Cornelia M. v.d. (1920-2007)
Sandvliet, Jan (16..-1691)
Scheepen, Grietje (1732-)
Scheerlings, Adrianus J. (1806-1869)
Schelvis, Andreas A. (1921-1998)
Schie, Pieter v. (1864-1953)
Schimmel, Helena C. (1878-1964)
Schoten, Cornelia v. (17..-1781)
Schooten, Helena v. (17..-1794)
Schrama, Cornelis (1777-1850)
Schrama, Jacobus (1770-1826)
Schrama, Trijntje (16..-)
Seesink, Elisabeth H. (1911-1982)
Seesink, Johanna G. (1908-1995)
Simonsdr., Neeltgen (15..-<1616)
Slingerland, Johanna M. (1914-1995)
Slootweg, Petrus (1809-1877)
Sonnevelt, Grietje v. (16..-)
Spijker, Jacobus (1803-1877)
Staats, Reinerus (1732-1800)
Stap, Anna M. v.d. (1877-1945)
Steijn, Klaas v. (17..-1760)
Stokman, Hendricus (1899-1975)

T
Terpstra, Catharina J. (1905-1984)
Tol, Apolonia J. v.d. (1885-1948)
Tol, Ariaantje v. (17..-1775)
Tol, Jannetje v. (1688-1745)
Tol, Sophia S. v. (1909-2001)
Turnhout, Cornelis A. (1924-1989)

V
Vaan, Wouter P.J. de (1901-1971)
Valderen Lipse, Maria v. (1814-1861)
Veen, Johanna v. (1906-1984)
Veen, Johannes v. (17..-1765)
Veen, Johannes B. in 't (1874-1961)
Velde, Cornelia v.d. (1807-1862)
Velde, Dirk v.d. (1807-1847)
Velde, Jacobus C. v.d. (1910-1996)
Velde, Johanna W.A. v.d. (1908-)
Veltman, Petrus (1909-1998)
Velsen, Jan v. (16..-)
Velzen, Johannes Th. (1830-1898)
Verbist, Juliana C. (1883-1951)
Verdel, Grietje (*16..-)
Verharen, Johanna H. (1914-1994)
Verheijen, Josephus E. (185-1913)
Vermin, Clasina M. (1924-2011)
Versantvoort, Fredericus L.J.M. (1903-1958)
Verschier, Lubbert (16..-)
Vink, Sophia (1928-1997)
Vliet, Barbara M. (1880-1952)
Vliet, Petrus v. (1870-1934)
Voort, Barbara v.d. (16..-1708)
Voort, Jan v.d. (16..-)
Vranckenszn, Dirck (*1470->1550)
Vranckenszn, Huijch (*1475-<1543)
Vranckenszn, Matheus (14..-^1516)
Vranckenszn, Pieter (14..-1509)
Vreem, Pieter (1771-1845)
Vrolijk, Joannes (1694-1856)

W
Waardeloo, Antonia (1878-1953)
Walters, Arend (17..-1777)
Warmerdam, Gerardus P. (1905-1957)
Werner, Jacobus J. (1912-1981)
Westgeest, Aaltje (1770-1770)
Westgeest, Aaltje (1772-1833)
Westgeest, Adam E. (1878-1920)
Westgeest, Adriana (1833-1868)
Westgeest, Adriana (1878-1960)
Westgeest, Adriana C. (1901-1994)
Westgeest, Adriana C. (1909-1984)
Westgeest, Adriana C. (1915-2003)
Westgeest, Adriana M. (1874-1939)
Westgeest, Adriana Th. (1922-2007)
Westgeest, Adrianus (1706-)
Westgeest, Adrianus (1706-1706)
Westgeest, Adrianus (1708-1759)
Westgeest, Adrianus (1718-<1726)
Westgeest, Adrianus (1724-1779)
Westgeest, Adrianus (1742-1742)
Westgeest, Adrianus (1778-1779)
Westgeest, Adrianus (1780-1780)
Westgeest, Adrianus (1809-1888)
Westgeest, Adrianus (1846-1846)
Westgeest, Adrianus (1850-1926)
Westgeest, Adrianus A. (1922-1999)
Westgeest, Adrianus C. (1884-1902)
Westgeest, Adrianus I. (1874-1874)
Westgeest, Adrianus J. (1913-1996)
Westgeest, Adrianus J. (1914-1992)
Westgeest, Adrianus M. (1934-2009)
Westgeest, Adrianus P. (1878-1959)
Westgeest, Adrianus P. (1902-1995)
Westgeest, Adrianus W. (1919-1994)
Westgeest, Adrianus W.Th. (1912-1982)
Westgeest, Aegje (1778-1778)
Westgeest, Agatha (1705-1705)
Westgeest, Agatha (1734-)
Westgeest, Agatha (1739-1739)
Westgeest, Agatha (1741-1741)
Westgeest, Agatha (1742-1744)
Westgeest, Agatha (1745-1771)
Westgeest, Aleidis (1746-1754)
Westgeest, Alida A. (1924-1925)
Westgeest, Alida A. (1927-2011)
Westgeest, Alida J. (1837-1901)
Westgeest, Alida M. (1879-1954)
Westgeest, Anna (1699-)
Westgeest, Anna (1707-)
Westgeest, Anna (1709-1739)
Westgeest, Anna (1716-1799)
Westgeest, Anna (1719-)
Westgeest, Anna (1734-<1735-)
Westgeest, Anna (1735-1798)
Westgeest, Anna (1737-1737)
Westgeest, Anna (1737-1772)
Westgeest, Anna (1738-1822)
Westgeest, Anna (1847-1925)
Westgeest, Anna (1848-1932)
Westgeest, Anna A,M. (1926-2013)
Westgeest, Anna M. (1832-1890)
Westgeest, Anna M. (1879-1946)
Westgeest, Anna M. (1911-1911)
Westgeest, Alida M. (1847-1862)
Westgeest, Anna M. (1884-1953)
Westgeest, Anna M. (1885-1886)
Westgeest, Anna W.M. (1909-1996)
Warmondt, Antje (16..-<1704)
Westgeest, Antje (*1703-1732)
Westgeest, Antonius (1782-1782)
Westgeest, Antonius J.J. (1927-2007)
Westgeest, Apollonia (1732-)
Westgeest, Apollonia (1736-<1746)
Westgeest, Apollonia (1734-1800)
Westgeest, Apollonia (1802-1855)
Westgeest, Apolonia (1775-1819)
Westgeest, Apolonia J. (1925-1998)
Westgeest, Apolonia A.M. (1916-1988)
Westgeest, Arie (1773-1803)
Westgeest, Arie (1780-1792)
Westgeest, Arnoldus (1773-1782)
Westgeest, Arij (1813-1921)
Westgeest, Augustinus (1917-2012)
Westgeest, Bartholomeus A. (1887-1961)
Westgeest, Catharina (1728-1803)
Westgeest, Catharina (1730-1772)
Westgeest, Catharina (1732-<1744)
Westgeest, Catharina (1744-1815)
Westgeest, Catharina (1775-1859)
Westgeest, Catharina (1854-1911)
Westgeest, Catharina (1860-1910)
Westgeest, Catharina C. (1905-1927)
Westgeest, Catharina P. (1874-1950)
Westgeest, Catharina P. (1912-1934)
Westgeest, Catharina P. (1912-1989)
Westgeest, Catharina W. (1777-1844)
Westgeest, Catrijn (1689-1773)
Westgeest, Clasina A.M.A. (1898-1990)
Westgeest, Clasina M.A. (1897-1898)
Westgeest, Crijna (1802-1868)
Westgeest, Columba (1685-1775)
Westgeest, Cornelia (*1677-1732)
Westgeest, Cornelia (1705-)
Westgeest, Cornelia (1708-1708)
Westgeest, Cornelia (1800-1857)
Westgeest, Cornelia (1806-1884)
Westgeest, Cornelia (1808-1861)
Westgeest, Cornelia (1828-1877)
Westgeest, Cornelia (1835-1896)
Westgeest, Cornelia (1844-1903)
Westgeest, Cornelia (1801-1801)
Westgeest, Cornelia (1805-1855)
Westgeest, Cornelia (1844-1911)
Westgeest, Cornelia (1848-1865)
Westgeest, Cornelia (1856-1922)
Westgeest, Cornelia (1861-1862)
Westgeest, Cornelia (1880-1880)
Westgeest, Cornelia A. (1913-1913)
Westgeest, Cornelia A.C. (1948-1982)
Westgeest, Cornelia C. (1894-1894)
Westgeest, Cornelia F. (1877-1952)
Westgeest, Cornelia J. (1914-1970)
Westgeest, Cornelia M. (1906-1996)
Westgeest, Cornelia M.E. (1922-2006)
Westgeest, Cornelia Th. (1873-1943)
Westgeest, Cornelia Th. (1918-2010)
Westgeest, Cornelis (1607->1662)
Westgeest, Cornelis (*1663-<1704)
Westgeest, Cornelis (*1665-)
Westgeest, Cornelis (>1734-1741)
Westgeest, Cornelis (1738-1829)
Westgeest, Cornelis (1757-1769)
Westgeest, Cornelis (1783-1856)
Westgeest, Cornelis (1791-1792)
Westgeest, Cornelis (1844-1909)
Westgeest, Cornelia (1853-1853)
Westgeest, Cornelis (1801-1801)
Westgeest, Cornelis (1812-1879)
Westgeest, Cornelis (1834-1834)
Westgeest, Cornelis (1841-1902)
Westgeest, Cornelis (1909-1953)
Westgeest, Cornelis A. (1873-1874)
Westgeest, Cornelis A. (1912-1940)
Westgeest, Cornelis E. (1905-2000)
Westgeest, Cornelis H. (1914-1935)
Westgeest, Cornelis J. (1873-1926)
Westgeest, Cornelis J. (1881-1921)
Westgeest, Cornelis J. (1882-1968)
Westgeest, Cornelis J. (1884-1971)
Westgeest, Cornelis J. (1914-1914)
Westgeest, Cornelis J. (1917-1918)
Westgeest, Cornelis J. (1919-2001)
Westgeest, Cornelis J. (1908-1988)
Westgeest, Cornelis J. (1919-1947)
Westgeest, Cornelis L. (1876-1906)
Westgeest, Cornelis M. (1921-2016)
Westgeest, Cornelis Th. (1925-1926)
Westgeest, Cornelius (1696-<1716)
Westgeest, Cornelius (1716-1762)
Westgeest, Cornelius (1724-)
Westgeest, Cornelius (1735-1753)
Westgeest, Cornelius (1737-1809)
Westgeest, Cornelius (1771-1843)
Westgeest, Cornelius (1778-1778)
Westgeest, Cornelius (1791-1792)
Westgeest, Cornelius (1804-1805)
Westgeest, Cornelius (1811-1877)
Westgeest, Daniel (1698-1733)
Westgeest, Daniel (1702-1772)
Westgeest, Daniel (1732-1732)
Westgeest, Daniel (1734-1734)
Westgeest, Daniel (1736-1808)
Westgeest, Dirck (1618-<1653)
Westgeest, Dirck (*1670-1748)
Westgeest, Dirk (1719-1719)
Westgeest, Dirk (1720-1741)
Westgeest, Dirk (1784-1849)
Westgeest, Dirk (1761-1809)
Westgeest, Dirk (1799-1800)
Westgeest, Dirk (1819-1819)
Westgeest, Elisabeth (1810-1810)
Westgeest, Elisabeth (1813-1814)
Westgeest, Elisabeth (1815-1815)
Westgeest, Elisabeth (1816-1816)
Westgeest, Elisabeth (1793-1838)
Westgeest, Elisabeth (1837-1906)
Westgeest, Elisabeth (1863-1863)
Westgeest, Elisabeth C. (1893-1972)
Westgeest, Elisabeth M. (1892-1893)
Westgeest, Elisabetha (1739-1780)
Westgeest, Elisabetha (1762-1762)
Westgeest, Elizabeth (1775-1782)
Westgeest, Elizabeth C. (1891-1973)
Westgeest, Elizabeth H. (1928-1996)
Westgeest, Elizabetha (1777-1782)
Westgeest, Engelbertus C. (1918-2006)
Westgeest, Franciscus (1839-1840)
Westgeest, Franciscus (1842-1917)
Westgeest, Franciscus C. (1912-1977)
Westgeest, Franciscus G. (1913-1966)
Westgeest, Franciscus A. (1920-1994)
Westgeest, Franciscus C. (1906-1965)
Westgeest, Franciscus C. (1904-1905)
Westgeest, Franciscus S. (1914-1978)
Westgeest, Franciscus W. (1879-1960)
Westgeest, Fijtje (1773-1840)
Westgeest, Geertje (1782-1782)
Westgeest, Geertruda (1850-1891)
Westgeest, Geertrudes (1848-1848)
Westgeest, Geertruida (1837-1897)
Westgeest, Geertruida (1843-1846)
Westgeest, Geertruida Th. (1880-1880)
Westgeest, Gerarda (1798-1855)
Westgeest, Gerarda (1806-1837)
Westgeest, Gerarda (1882-1904)
Westgeest, Gerarda M.P. (1910-2005)
Westgeest, Gerarda P. (1911-1980)
Westgeest, Gerardus (1800-1869)
Westgeest, Gerardus (1835-1835)
Westgeest, Gerardus (1837-1838)
Westgeest, Gerardus A.M. (1911-1971)
Westgeest, Gerardus C. (1876-1878)
Westgeest, Gerardus C. (1882-1956)
Westgeest, Gerardus J. (1888-1973)
Westgeest, Gerardus J. (1917-1982)
Westgeest, Gerardus J.C. (1910-1990)
Westgeest, Gerardus Th. (1875-1876)
Westgeest, Gerardus W. (1872-1872)
Westgeest, Gertrudis (1767-1774)
Westgeest, Geurt H.L. (1911-1983)
Westgeest, Grietje (*1740-1760)
Westgeest, Grietje (1763-1789)
Westgeest, Helena (1870-1870)
Westgeest, Helena (1843-1911)
Westgeest, Helena C. (1886-1953)
Westgeest, Helena C.M. (1909-2003)
Westgeest, Helena G. (1922-2015)
Westgeest, Hendrikus F. (1881-1881)
Westgeest, Hendrikus F. (1882-1882)
Westgeest, Hesther (1803-1865)
Westgeest, Huberta (1788-1864)
Westgeest, Huberta H.C. (1876-1877)
Westgeest, Hubertgen (1620-<1691)
Westgeest, Hubertus (1791-1868)
Westgeest, Hubertus P.J. (1927-2001)
Westgeest, Huijch (*1616-<1638)
Westgeest, Huijch (1624-<1691)
Westgeest, Huijg (*1725-1789)
Westgeest, Ignatius (1929-2010)
Westgeest, Jacob (1800-1800)
Westgeest, Jacoba (1781-1811)
Westgeest, Jacoba M. (1875-1915)
Westgeest, Jacoba M.A. (1905-1929)
Westgeest, Jacobus (*1678-1742)
Westgeest, Jacobus (1703-)
Westgeest, Jacobus (1713-1768)
Westgeest, Jacobus (1764-1764)
Westgeest, Jacobus (1808-1864)
Westgeest, Jacobus (1869-1909)
Westgeest, Jacobus C. (1845-1845)
Westgeest, Jacobus J. (1881-1899)
Westgeest, Jacobus P.A. (1927-2014)
Westgeest, Jacobus W. (1918-1962)
Westgeest, Jacobus W. (1920-1997)
Westgeest, Jan (1653-)
Westgeest, Jan (*1691-<1755)
Westgeest, Jan (>1734-1740)
Westgeest, Jan (*1740-1746)
Westgeest, Jeroentje (1709-1768)
Westgeest, Jeron (1692-1724)
Westgeest, Joanna (1712-1758)
Westgeest, Joanna (1725-1725)
Westgeest, Joanna (1748-1748)
Westgeest, Joanna (1749-1790)
Westgeest, Joanna (1751-1751)
Westgeest, Joannes (1710-1710)
Westgeest, Joannes (1726-1726)
Westgeest, Joannes (1728-1728)
Westgeest, Joannes (1729-1775)
Westgeest, Joannes (1740-)
Westgeest, Joannes (1745-1745)
Westgeest, Joannes (1769-1845)
Westgeest, Joannes (1769-1823)
Westgeest, Joannes (1819-1852)
Westgeest, Job (1772-1853)
Westgeest, Joes (1765-1765)
Westgeest, Johanna (1814-1873)
Westgeest, Johanna (1835-1836)
Westgeest, Johanna (1836-1836)
Westgeest, Johanna (1851-1885)
Westgeest, Johanna (1876-1964)
Westgeest, Johanna A. (1870-1922)
Westgeest, Johanna A.C.M. (1881-1958)
Westgeest, Johanna C. (1892-1968)
Westgeest, Johanna E. (1917-1935)
Westgeest, Johanna E. (1923-2017)
Westgeest, Johanna H. (1921-2012)
Westgeest, Johanna J.M. (1915-2001)
Westgeest, Johanna M. (1884-1914)
Westgeest, Johanna M. (1921-2007)
Westgeest, Johanna M. (1926-2016)
Westgeest, Johanna M.C.A. (1896-1953)
Westgeest, Johannes (1697-1760)
Westgeest, Johannes (*1675-1721)
Westgeest, Johannes (1843-1910)
Westgeest, Johannes (1846-1846)
Westgeest, Johannes (1849-1950)
Westgeest, Johannes (1915-1919)
Westgeest, Johannes A. (1898-1984)
Westgeest, Johannes C. (1886-1973)
Westgeest, Johannes C. (1911-1911)
Westgeest, Johannes C. (1915-2001)
Westgeest, Johannes J. (1885-1971)
Westgeest, Johannes L. (1927-2002)
Westgeest, Johannes Th. (1912-1997)
Westgeest, Josep (1887-1961)
Westgeest, Joseph (1924-2007)
Westgeest, Josephus C. (1883-1884)
Westgeest, Josephus M. (1878-1878)
Westgeest, Josina G. (1920-2008)
Westgeest, Jozef J. (1923-2000)
Westgeest, Klasina (1835-1872)
Westgeest, Krijna (1801-1801)
Westgeest, Leendert (1799-1800)
Westgeest, Leendert (1800-1825)
Westgeest, Leonardus (1709-1709)
Westgeest, Leonardus (1718-1718)
Westgeest, Leonardus (1719-1719)
Westgeest, Leonardus (1730-1801)
Westgeest, Leonardus (1811-1872)
Westgeest, Leonardus (1846-1846)
Westgeest, Leonardus (1851-1917)
Westgeest, Leonardus A, (1917-1994)
Westgeest, Leonardus B. (1886-1943)
Westgeest, Leonardus J. (1913-1994)
Westgeest, Leonardus J. (1914-1986)
Westgeest, Leonardus G. (1875-1961)
Westgeest, Leonardus G. (1916-1917)
Westgeest, Leonardus G. (1920-2005)
Westgeest, Leonardus J.M. (1918-1986)
Westgeest, Leonardus P. (1872-1886)
Westgeest, Leonardus Th. (1914-1950)
Westgeest, Lijsbeth (>1734-1737)
Westgeest, Lijsbeth (>1737-1754)
Westgeest, Maartje (1814-1848)
Westgeest, Maerge (1647
Westgeest, Magdalena (1704-1704)
Westgeest, Magdalena (1706-1706)
Westgeest, Margaretha (1749-1768)
Westgeest, Maria (*1641-<1676)
Westgeest, Maria (1701-)
Westgeest, Maria (1721-)
Westgeest, Maria (1723-1723)
Westgeest, Maria (1723-1795)
Westgeest, Maria (1726-1726)
Westgeest, Maria (1730-1730)
Westgeest, Maria (1731-1776)-)
Westgeest, Maria (1738-1802)
Westgeest, Maria (1738-1804)
Westgeest, Maria (1743-1743)
Westgeest, Maria (1760-1760)
Westgeest, Maria (1765-1765)
Westgeest, Maria (1770-1795)
Westgeest, Maria (1771-1773)
Westgeest, Maria (1797-1832)
Westgeest, Maria (1805-1872)
Westgeest, Maria (1839-1939)
Westgeest, Maria (1842-1842)
Westgeest, Maria (1844-1845)
Westgeest, Maria (1847-1919)
Westgeest, Maria (1851-1851)
Westgeest, Maria (1852-1853)
Westgeest, Maria (1859-1943)
Westgeest, Maria (1878-1958)
Westgeest, Maria (1920-2002)
Westgeest, Maria A. (1890-1944)
Westgeest, Maria C. (1890-1963)
Westgeest, Maria B. (1925-2015)
Westgeest, Maria C. (1903-1941)
Westgeest, Maria C. (1904-1983)
Westgeest, Maria C. (1907-1989)
Westgeest, Maria C. (1912-1913)
Westgeest, Maria C.A. (1904-1994)
Westgeest, Maria E. (1917-2006)
Westgeest, Maria H. (1915-1915)
Westgeest, Maria H. (1886-1961)
Westgeest, Maria J. (1839-1840)
Westgeest, Maria J. (1842-1902)
Westgeest, Maria J. (1872-1951)
Westgeest, Maria J. (1875-1876)
Westgeest, Maria J. (1878-1892)
Westgeest, Maria P. (1883-1976)
Westgeest, Maria P. (1910-1911)
Westgeest, Maria P. (1915-1915)
Westgeest, Maria P. (1916-2003)
Westgeest, Maria P.J. (1914-2001)
Westgeest, Martina (1707-1766)
Westgeest, Martinus (1855-1855)
Westgeest, Marijtje (*1694-1742)
Westgeest, Marijtje (1713-1741)
Westgeest, Marijtje (>1737-1746)
Westgeest, Naamloos (*1694-<1704)
Westgeest, Naamloos (-1699)
Westgeest, Naamloos (1707-1707)
Westgeest, Naamloos (1707-1707)
Westgeest, Naamloos (-1708)
Westgeest, Naamloos (1710-1710)
Westgeest, Naamloos (1710-1710)
Westgeest, Naamloos (1725-1725)
Westgeest, Naamloos (-1731)
Westgeest, Naamloos (1732-1732)
Westgeest, Naamloos (1735-1735)
Westgeest, Naamloos (1735-1735)
Westgeest, Naamloos (<1759-1759)
Westgeest, Naamloos (1768-1768)
Westgeest, Naamloos (1795-1795)
Westgeest, Naamloos (1799-1799)
Westgeest, Naamloos (1830-1830)
Westgeest, Naamloos (1833-1833)
Westgeest, Naamloos (1871-1871)
Westgeest, Naamloos (1876-1876)
Westgeest, Naamloos (1879-1879)
Westgeest, Naamloos (1881-1881)
Westgeest, Naamloos (1886-1886)
Westgeest, Naamloos (1889-1889)
Westgeest, Naamloos (1902-1902)
Westgeest, Naamloos (1902-1902)
Westgeest, Naamloos (1908-1908)
Westgeest, Naamloos (1913-1913)
Westgeest, Naamloos (1914-1914)
Westgeest, Naamloos (1915-1915)
Westgeest, Naamloos (1915-1915)
Westgeest, Naamloos (1916-1916)
Westgeest, Naamloos (1918-1918)
Westgeest, Naamloos (1925-1925)
Westgeest, Neeltje (1858-1928)
Westgeest, Nicolaas A.P. (1906-1984)
Westgeest, Petronella (1703-<1711)
Westgeest, Petronella (1711-<1726)
Westgeest, Petronella (1727-1727)
Westgeest, Petronella (1803-1884)
Westgeest, Petronella (1807-1831)
Westgeest, Petronella (1875-1947)
Westgeest, Petronella A. (1909-1952)
Westgeest, Petronella H.J. (1924-1999)
Westgeest, Petronella M.A.J. (1908-1927)
Westgeest, Petrus (1704-)
Westgeest, Petrus (1705-1705)
Westgeest, Petrus (1714-<1726)
Westgeest, Petrus (1716-<1726)
Westgeest, Petrus (1720-)
Westgeest, Petrus (1722-)
Westgeest, Petrus (1732-1783)
Westgeest, Petrus (1765-1765)
Westgeest, Petrus (1766-1769)
Westgeest, Petrus (1803-1884)
Westgeest, Petrus (1839-1887)
Westgeest, Petrus (1858-1926)
Westgeest, Petrus (1892-1892)
Westgeest, Petrus A.J. (1907-1908)
Westgeest, Petrus A.J. (1910-1970)
Westgeest, Petrus G. (1909-1965)
Westgeest, Petrus H. (1875-1939)
Westgeest, Petrus J. (1888-1957)
Westgeest, Petrus J. (1918-1975)
Westgeest, Petrus J. (1938-2008)
Westgeest, Petrus J.J. (1914-1988)
Westgeest, Petrus L. (1879-1945)
Westgeest, Petrus W. (1894-1990)
Westgeest, Petrus W. (1912-1996)
Westgeest, Petrus Th. (1916-1979)
Westgeest, Pieter (1622-<1682)
Westgeest, Pieter (*1670-)
Westgeest, Pieter (1756-1799)
Westgeest, Pieter (1768-1846)
Westgeest, Pieter (*1700-1764)
Westgeest, Pieter J. (1900-1962)
Westgeest, Pleuntje (1777-1857)
Westgeest, Rochus (1700-1771)
Westgeest, Rochus (1764-1764)
Westgeest, Rochus (1771-1840)
Westgeest, Rochus (1772-1785)
Westgeest, Rochus (1787-1807)
Westgeest, Rochus (1846-1847)
Westgeest, Rochus (1846-1852)
Westgeest, Rochus (1849-1849)
Westgeest, Rochus (1856-1858)
Westgeest, Simon (1649-<1703)
Westgeest, Simon (1702-1726)
Westgeest, Simon (1706-1706)
Westgeest, Simon (1714-1714)
Westgeest, Simon (1715-1781)
Westgeest, Simon (1716-<1717)
Westgeest, Simon (1717-<1729)
Westgeest, Simon (1726-1726)
Westgeest, Simon (1729--<1741)
Westgeest, Simon (1734-1786)
Westgeest, Simon (1741-1806)
Westgeest, Simon (1779-1794)
Westgeest, Simon (1800-1800)
Westgeest, Simon (1803-1826)
Westgeest, Sophia (1769-1835)
Westgeest, Sijmetje (1773-1774)
Westgeest, Sijmon (*1586-<1638)
Westgeest, Sijmon (*1645-1691)
Westgeest, Sijmon (*1658-1718)
Westgeest, Sijmon (1695-1745)
Westgeest, Sijmontje (1729-)
Westgeest, Teuntje (1783-1783)
Westgeest, Theodora (1802-1802)
Westgeest, Theodora (1811-1863)
Westgeest, Theodora (1815-1815)
Westgeest, Theodora (1834-1866)
Westgeest, Theodora (1850-1855)
Westgeest, Theodora C. (1911-1930)
Westgeest, Theodora M. (1907-1928)
Westgeest, Theodora P. (1917-1983)
Westgeest, Theodorus (1732-1732)
Westgeest, Theodorus (1740-1812)
Westgeest, Theodorus (1753-1823)
Westgeest, Theodorus (1774-1843)
Westgeest, Theodorus (1807-1807)
Westgeest, Theodorus (1832-1833)
Westgeest, Theodorus (1836-1899)
Westgeest, Theodorus (1836-1903)
Westgeest, Theodorus (1839-1870)
Westgeest, Theodorus (1882-1970)
Westgeest, Theodorus (1878-1939)
Westgeest, Theodorus (1916-1969)
Westgeest, Theodorus C. (1913-1916)
Westgeest, Theodorus C. (1923-2008)
Westgeest, Theodorus E, (1915-1967)
Westgeest, Theodorus J. (1904-1904)
Westgeest, Theodorus L. (1886-1949)
Westgeest, Theodorus L. (1906-1972)
Westgeest, Theodorus L.M. (1916-1988)
Westgeest, Trijntje (1651-1698)
Westgeest, Wilhelmina (1840-1842)
Westgeest, Wilhelmina M. (1885-1885)
Westgeest, Wilhelmina M, (1909-2005)
Westgeest, Wilhelmina M, (1913-1988)
Westgeest, Wilhelmina Th.J. (1805-1929)
Westgeest, Wilhelmus (1724-1802)
Westgeest, Wilhelmus (1757-1757)
Westgeest, Wilhelmus (1930-2000)
Westgeest, Wilhelmus A. (1897-1975)
Westgeest, Wilhelmus A. (1932-2016)
Westgeest, Wilhelmus A.I. (1906-1909)
Westgeest, Wilhelmus G. (1872-1944)
Westgeest, Wilhelmus G. (1868-1930)
Westgeest, Wilhelmus J. (1874-1944)
Westgeest, Wilhelmus J. (1880-1972)
Westgeest, Wilhelmus J. (1918-1919)
Westgeest, Wilhelmus J. (1920-1946)
Westgeest, Wilhelmus J.M. (1910-1978)
Westgeest, Willem (1775-1776)
Westgeest, Willem (1815-1872)
Westgeest, Willem (1864-1864)
Westgeest, Willem G. (1809-1872)
Westgeest, Willemijntje (1813-1840)
Westgeest, IJsbrant (1620->1688)
Westgeest, IJsbrant (1695-1764)
Wiel, Joanna H.J. v.d. (1919-1980)
Wieringen, Jacobus v. (1775-1854)
Willemszn., Cornelis (16..-1730)
Willemszn., Engel (*15..-)
Winter, Gerritje de (1742-1803)
Wissen, Hermanus v. (1841-1926)
Worms ter Hal, Hendrina (17..-1791)
Wou, Leendert v. (15..-)

Z
Zandbergen, Gertruida C.M. (1906-2001)
Zandvliet, Louis L. (1922-2008)
Zeyde, Antoni v.d. (1774-1859)
Zon, Willem v.d. (*16..-1742)
Zonneveld, Margaretha (1768-1813)
Zuiderduin, Cornelis (1878-1952)
Zijden, Petrus v.d. (1849-1918)Westgeest VariafacebooktwitterNiets van deze site mag worden gedupliceerd
danwel gepubliceerd zonder vooraf toestemming van
C. Westgeest.
07-03-19 19:28 -
MMXIX - 2003-2019