home

| | STAMBOOM | Namenindex | Statistieken | Beeldbank | Contact |

Lisse - De eerste generaties
Lisse, Wassenaar, Sassenheim - van de Poel / Briole
Lisse, Noordwijkerhout - De eerste generaties
Lisse, Hillegom & Oegstgeest - De eerste generaties
Oegstgeest - Nakomelingen van Cornelius Westgeest
Wassenaar - Nakomelingen van Theodorus Westgeest
Zoeterwoude & Oegstgeest - Nakomelingen van Johannes & Jacobus Westgeest
WARMOND - NAKOMELINGEN VAN IJSBRANT WESTGEEST

Oegstgeest - Nakomelingen van Pieter Westgeest
Lisse - van der Burgh

 
   
 
     
       

homeIJsbrant Sijmonszn. Westgeest
Zoon van Sijmon Huijgenszn. Westgeest & Guiertgen IJsbrantsdr.
Generatie VIII

handtekening van IJsbrant Sijmonsz WestgeestIJsbrant Sijmonszn. Westgeest, geboren omtrent 1620 te Lisse, was in 1688 nog in leven. Bouwman, wonende te Warmond. Gehuwd omstreeks *1645 met Maertge Jans van Rijn, geboren in 16.., overleden op 05-12-1655 te Warmond, dochter van Jan Janszn. Sijmonszn. van Rijn. Op 19-06-1660 koopt IJsbrant seeckere huijsinge, bargh, schuijr, ende molens, van de erven van zijn schoonvader Jan Janszn. Sijmonszn. van Rijn3. hertrouwd omstreeks *1663 met n.n.1. (VIII/016)
Afbeelding rechts: handtekening van IJsbrant Sijmonszn. Westgeest. >

Kinderen van IJsbrant Sijmonszn. Westgeest & Maertge Jansdr. van Rijn:

 1. Maertge IJsbrantsdr. Westgeest, geboren omtrent 16472. (IX/017)

 2. Simon IJsbrantszn. Westgeest, geboren omtrent 1649 te Warmond, overleden tussen 1701 en 1703. Wonende aan de Buyrstraat te Warmond. Gehuwd op 01-02-1693 te Warmond met Grietje Corsen van Sonnevelt, geboren in 16.., jongedochter van Voorhout. Hij koopt in 1692 een bouwhuis aan de Buyrstraat te Warmond. Op 16-11-1701 om 19:00 compareerde: Sijmon IJsbrantszn. Westgeest en Grietie Corszn. van Sonnevelt eghte man ende vrouw sijnde den eerste compt. sukelijk van lichaam te bedde leggende en sij tweede compt gesont van lighaame gaande en staande beijde haar verstandt…, Jan Corns Westgeest soon van Cornelis IJsbrantszn. Westgeest sijn broeder ten halven bedden gelijks somma van hondert gulden eens. Grietje hertrouwd op 07-02-1706 te Warmond5 met Cornelis Gerritszn. de Roode3. (IX/018)
  Een bouwhuijs met stallingen en erf no. 16, groot 149 roeden134.
  Gelegen aan de Buijrstraat te Warmond.
  0000-1692 Lourens van Dijcksloot
  1692-1703
  Simon IJsbrantszn. Westgeest
  1703-
  0000 Wed. Simon IJsbrantszn. Westgeest

 3. Trijntje (Catharina) IJsbrantsdr. Westgeest, geboren omtrent 1651 te Warmond, haar overlijden werd aangeven door haar man op 23-07-1698 te Lisse. Wonende te Warmond (*1666-1691) en te Lisse (1691-1698). Gehuwd in 18-02-1691 te Lisse met Jan Dammas Sandvliet, geboren omstreeks *1654 te Lisse, overleden omtrent 02-06-1691 te Lisse, weduwnaar van Trijntje Huijgensdr. van der Linden en Trijntje Huijgensdr. van den Bosch. Trijntje hertrouwd op 25-01-1693 te Lisse en voor de kerk op 25-01-1693 te Lisse met Bartholomeus Mattyszn. van Munnikendam, geboren in 16.. te Woubrugge, overleden omtrent 20-11-1704 te Lisse. Bartholomeus hertrouwd op 27-02-1699 te Lisse met Ermpje Huijgensdr. Arkshoek alias Kottiger4. (IX/019)

 4. Jan IJsbrantszn. Westgeest, geboren omtrent 16535. (IX/020)

Kinderen van IJsbrant Sijmonszn. Westgeest & n.n.:

 1. Cornelis IJsbrantszn. Westgeest, geboren omstreeks *1665 te Warmond, jonge man van Warmond, was in 1734 nog in leven. Bouwman, molenaar en schepen van Warmond (<1718-1722), wonende te Warmond (*1660-1722>). Gehuwd op 03-09-1690 te Warmond met Apolonia Jansdr. van Brunswijck,geboren in 16.., jongedochter van Nieuweveen. Op 14-09-1701 compareerde: Corns Isbrantszn. Westgeest bouwman en Apolonia van Brunswijck eghte man ende vrouw woonende binnen desese vrije heerlijkheijdt weesende hij eerst compt gesondt van lichaam en gaande ende staande en sij tweede compte sukelijk van lichaamen te bedde leggende bijde verstant …6. (IX/021)


Afbeelding: fragment uit het weesboek van Warmond met de vermelding van de leeftijden van Maertgen (omtrent 8 jaar), Simon (omtrent 6 jaar), Trijntje (omtrent 5 jaar) en Jan (omtrent 2 jaar) Westgeest2 >.

 

Bezittingen van IJsbrant Sijmonszn. Westgeest te Lisse en Warmond.
Landen in de Lageveense polder te Lisse:
E: Land; genaamd de Keutelvenen,
groot 7 morgen 359 roeden
135.
Gekomen van de erven. Huijch Henricxszn. (eig.).
<1616-0000 Hendrick Huijgenszn. en
<1616-00000 Cornelis Huijgenszn. (eig.).
<1628-0000 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eig.).
<1638-1658 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1638-00000 Dirck, IJsbrant en
<1616-00000 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).
<1658-1659 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1658-16509 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).
Landen in de Lisserbroek polder te Lisse:
I. Land; genaamd de Calfscamp,
groot 2 morgen 5 hond
136.
Gekomen van de erven Huijch Henricxszn. (eig.).
<1616-0000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest.
<1616-00000 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1616-00000 Engel Willemszn. en Daniel
<1616-00000 Corneliszn. van der Linden (eig.).
<1628-0000 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eig.).
<1638-1645 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1638-00000 Dirck, IJsbrant en
<1616-00000 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).
<1645-1658 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1616-00000 IJsbrant en Pieter Westgeest (eig.).
<1658-1671 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Pieter Westgeest (eig.).
Landen in de Roversboek polder te Lisse:
J. Land, genaamd de Jacobscamp,
groot omtrent 4 morgen
137.
<1632-0000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eig.).
<1638-1642 Dirck, IJsbrant en
<1616-00000 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).
<1638-1652 wed. Sijmon Huijgenszn. Westgeest

Warmond:

Een huis, barg, schuur en molen.
Gelegen te Warmond, op de grond van de Heer van Warmond
138.
0000-0000 Jan Jan Sijmonszn. sr.
1660-
0000 IJsbrant Sijmonszn. Westgeest
0000-0000 Cornelis IJsbrantszn. Westgeest
1734-
0000 IJsbrant Corneliszn. Westgeest

Bezittingen van de familie Westgeest te Warmond
 
Cornelis IJsbrantszn. Westgeest

Een huis, barg, schuur en molen.
Gelegen te Warmond, op de grond van de Heer van Warmond.


40: Een huijs met sijn erve met al wat daar op aard en nagelvast.

51/54: Twee partijen weiland, gelegen in de Zwanenburgpolder.


IJsbrant Corneliszn Westgeest

Een huis, barg, schuur en molen.
Gelegen te Warmond, op de grond van de Heer van Warmond.


16/17: Twee partijen land, groot 2 morgen, 371 roeden.
Gelegen in de Zwanburgpolder te Warmond.


20: Een partij wei of hooiland, groot 1 morgen, 242 roeden.
Gelegen in de Zwanburgpolder te Warmond.


57: Een partij wei of hooiland, groot 2 morgen, 280 roeden.
Gelegen in de Zwanburgpolder te Warmond.


34/35: Een bouwhuis met barg, schuur potinge en plantinge, met 2 partijen zowel wei als teelland, groot tezamen 2 morgen, 140 roeden.
Gelegen in het Oosteinde te Warmond.


2: Een partij land, groot 2 morgen, 77 roeden.
Gelegen in de Hofpolder te Warmond.


4: Een weiland, groot 3 morgen, 74 roeden.
Gelegen in de Hofpolder te Warmond.


7: Een weiland, groot 3 morgen, 74 roeden.
Gelegen in de Hofpolder te Warmond.

Tabel XVIII (vervolg van tabel III)


Afbeelding: tabel van de nakomelingen van IJsbrant Sijmonszn. Westgeest


homeTrijntje IJsbrantsdr. Westgeest
Dochter van IJsbrant Sijmonszn. Westgeest & n.n.
Generatie IX

Trijntje (Catharina) IJsbrantsdr. Westgeest, geboren omtrent 1651 te Warmond, haar overlijden werd aangeven door haar man op 23-07-1698 te Lisse. Wonende te Warmond (*1666-1691) en te Lisse (1691-1698). Gehuwd in 18-02-1691 te Lisse met Jan Dammas Sandvliet, geboren omstreeks *1654 te Lisse, overleden omtrent 02-06-1691 te Lisse, weduwnaar van Trijntje Huijgensdr. van der Linden en Trijntje Huijgensdr. van den Bosch. Trijntje hertrouwd op 25-01-1693 te Lisse en voor de kerk op 25-01-1693 te Lisse met Bartholomeus Mattyszn. van Munnikendam, geboren in 16.. te Woubrugge, overleden omtrent 20-11-1704 te Lisse. Bartholomeus hertrouwd op 27-02-1699 te Lisse met Ermpje Huijgensdr. Arkshoek alias Kottiger4. (IX/019)

Kind van Trijntje IJsbrantsdr. Westgeest & Bartholomeus Matthijszn. van Munnikendam:

 1. Marijtje (Maria) Meesdr. van Munnikendam, geboren te Lisse, gedoopt op 09-04-1694 te Lisse (doopgetuigen waren Sijme IJsbrantszn. en Aplonia Jans), haar overlijden werd aangegeven door haar man op 29-01-1753 te Lisse. Gehuwd op 13-05-1714 te Lisse met Cnelis (Cornelis) Corneliszn. Ruijgrok van der Werve, geboren te Lisse, gedoopt op 14-08-1687 te Lisse (doopgetuigen waren Pieter Gerritszn. en Gerritje Corsdr.), overleden op 08-06-1735 te Lisse. Zoon van Cornelis Willemszn. Ruijgrok van der Werve en Grietje Cornelisdr. van Velsen. Maria hertrouwd op 31-07-1740 te Lisse met Adriaan Willemszn. Steenvoorden, geboren te Noordwijkerhout, overleden op 17-04-1768 te Lisse. Zoon van Willem Arienszn. Steenvoorde en Marijtje Pietersdr. Wassenaar. Weduwnaar van Maria Pieterdr. de Vlieger7. (X/070)

 2. Neeltje Meesdr. van Munnikendam, geboren te Lisse, gedoopt op 03-11-1696 te Lisse (doopgetuigen waren Haijmen Thijszn. van Monnikendam en Aaltje Jansdr. van Hofwegen, haar overlijden werd aangegeven op 03-09-1697 te Lisse8. (X/071)


homeCornelis IJsbrantszn. Westgeest
Zoon van IJsbrant Sijmonszn. Westgeest & n.n.
Generatie IX

handtekening van Cornelis IJsbrantsz WestgeestCornelis IJsbrantszn. Westgeest, geboren omstreeks *1665 te Warmond, jonge man van Warmond, was in 1734 nog in leven. Bouwman, molenaar en schepen van Warmond (<1718-1722), wonende te Warmond (*1660-1722>). Gehuwd op 03-09-1690 te Warmond met Apolonia Jansdr. van Brunswijck,geboren in 16.., jongedochter van Nieuweveen. Op 14-09-1701 compareerde: Corns Isbrantszn. Westgeest bouwman en Apolonia van Brunswijck eghte man ende vrouw woonende binnen desese vrije heerlijkheijdt weesende hij eerst compt gesondt van lichaam en gaande ende staande en sij tweede compte sukelijk van lichaamen te bedde leggende bijde verstant …6. (IX/021)
Afbeelding rechts: handtekening van Cornelis IJsbrantszn. Westgeest. >

Kinderen van Cornelis IJsbrantszn. Westgeest & Apolonia Jansdr. van Brunswijck:

 1. Jan Corneliszn. Westgeest, geboren omstreeks *1691 te Warmond, was in 1746 nog in leven, overleden voor 20-04-1755. Wonende te Warmond. Gehuwd op 19-05-1715 te Warmond en voor de kerk op 19-05-1715 te Sassenheim met Catharina (Katrijn) Pietersdr. Colijn, jonge dochter van Oegstgeest, overleden tussen 30-09-1722 en 18-01-1728. Jan hertrouwd op 18-01-1728 te Warmond en voor de kerk op 18-01-1728 te Sassenheim met Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet, geboren te Voorhout, haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Cornelius Janszn. Westgeest op 13-08-1782 te Koudekerk. Fijtje hertrouwd op 20-04-1755 te Voorhout met Sijmon Jacobszn. Paardekoper, weduwnaar van Geertje Willemsdr. de Wit9. (X/028)

 2. Marijtje Cornelisdr. Westgeest, geboren omstreeks *1694 te Warmond, overleden omstreeks september 1742 te Warmond. Wonende in het Oosteinde te Warmond (*1698-1742). Gehuwd op 23-05-1719 te Warmond en voor de kerk op 23-05-1719 te Sassenheim met Willem Ariszn. van der Zon, jongeman van Warmond, overleden omstreeks 06-07-1742 te Warmond, zoon van Ary Willemszn. van der Zon en Jaepje Leendertsdr. Buitendijk. Bouwman en schepen van Warmond10. (X/029)

 3. IJsbrant Corneliszn. Westgeest, geboren omtrent 1695 te Warmond, overleden omstreeks omtrent 23-07-1764 te Warmond. Bouwman op no. 17 te Warmond, bij een openbare verkoping na het overlijden van IJsbrant Corneliszn. Westgeest verkochten de erven 21 koeien, 7 kalveren en 2 paarden. Gehuwd op 11-05-1727 te Warmond en voor de kerk op 11-05-1727 te Sassenheim met Marijtje Jacobsdr. (Marietje) van Beeck, overleden voor 22-05-1737 te Warmond. In februari 1728 werd testament gemaakt: op heden den eerste februari 1728 verschenen IJsbrant Cornelis Westgeest en Marietje Jacobsdr. van Beeck, echtlieden en alhier woonagtig, den eerste comp gesond van lichaam en geest, gaande en staande, de tweede comparante onpasselijk op een stoel sittende, dog beide haar verstand. IJsbrant hertrouwd op 10-08-1738 te Warmond en voor de kerk op 10-08-1738 te Sassenheim met Cornelia Klaasdr. van der Boog, gedoopt op 18-05-1707 te Wassenaar, was in 1763 nog in leven, dochter van Claes Janszn. van der Boog en Cornelia Cornelisdr. van Leeuwen11. (X/030)

 4. Antje Cornelisdr. Westgeest, geboren omstreeks *1703 te Warmond, overleden omstreeks 1732. Gehuwd op 29-08-1728 te Warmond en voor de kerk op 29-08-1728 te Sassenheim met Klaas Dirkse van Steijn, zijn overlijden werd aangegeven door Cornelis Kortenbos op 24-09-1760 te Voorhout. Klaas hertrouwd op 15-01-1736 te Warmond met Aaltje Jansdr. Polestijn en op 07-05-1747 te Voorhout met Geertje Cornelisdr. Kortenbos12. (X/031)
Bezittingen van Cornelis IJsbrantszn. Westgeest te Warmond.

Een huis, barg, schuur en molen.
Gelegen te Warmond, op de grond van de Heer van Warmond
138.
0000-0000 Jan Jan Sijmonszn. sr.
1660-
0000 IJsbrant Sijmonszn. Westgeest
0000-0000 Cornelis IJsbrantszn. Westgeest
1734-
0000 IJsbrant Corneliszn. Westgeest

40: Een huijs met sijn erve met al wat daar op aard en nagelvast139.
1709-
0000 Cornelis IJsbrantszn. Westgeest
51/54: Twee partijen weiland, gelegen in de Zwanenburgpolder140.
1717-
0000 Cornelis IJsbrantszn. WestgeesthomeJan Corneliszn. Westgeest
Zoon van Cornelis IJsbrantszn. Westgeest & Apolonia Jansdr. van Brunswijck
Generatie X

Jan Corneliszn. Westgeest, geboren omstreeks *1691 te Warmond, was in 1746 nog in leven, overleden voor 20-04-1755. Wonende te Warmond. Gehuwd op 19-05-1715 te Warmond en voor de kerk op 19-05-1715 te Sassenheim met Catharina (Katrijn) Pietersdr. Colijn, jonge dochter van Oegstgeest, overleden tussen 30-09-1722 en 18-01-1728. Jan hertrouwd op 18-01-1728 te Warmond en voor de kerk op 18-01-1728 te Sassenheim met Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet, geboren te Voorhout, haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Cornelius Janszn. Westgeest op 13-08-1782 te Koudekerk. Fijtje hertrouwd op 20-04-1755 te Voorhout met Sijmon Jacobszn. Paardekoper, weduwnaar van Geertje Willemsdr. de Wit9. (X/028)

Kinderen van Jan Corneliszn. Westgeest & Catharina Pietersdr. Colijn:

 1. Simon Janszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 15-05-1716 te Sassenheim (doopgetuigen waren IJsbrant Corneliszn. Westgeest en Antje Cornelisdr. Westgeest), overleden tussen 15-04-1716 en 28-07-171713. (XI/053)

 2. Simon Janszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 29-07-1717 te Sassenheim (doopgetuigen waren IJsbrant Corneliszn. Westgeest en Antje Cornelisdr. Westgeest), overleden tussen 29-07-1717 en 01-03-172914. (XI/054)

 3. Petrus Janszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 30-09-1722 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jan Pieterszn. Colijn en Cornelia Klaasdr. van Leeuwen)15. (XI/055)

Kinderen van Jan Corneliszn. Westgeest & Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet:

 1. Simon (Sijmontje) Janszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 01-03-1729 te Sassenheim (doopgetuigen waren Jan Corneliszn. Westgeest en Marijtje Cornelisdr. Westgeest), overleden tussen 01-03-1729 en 14-09-174116. (XI/056)

 2. Leonardus (Leendert) Janszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 04-05-1730 te Sassenheim (doopgetuigen waren Klaes Dirkszn. van Steijn en Geertje Leendertsdr.), waarschijnlijk overleden omtrent 14-03-1801 te Leiden. Boerenknecht, wonende aan de Verwerstraat te Leiden (<1766-1792), en aan de Hooglandsekerkgracht te Leiden (1792-1801). Leendert was van 1771 tot 1791 buurtheer van de Boronie Hogeveen te Leiden. "In 1792 meldt Jan van Hasselt, thesaurier van de Baronie Hogeveen dat de heer der gebuurte Leendert Westgeest, boereknegt, per 1 juni is verhuisd naar de Hooglandsekerkgracht". Gehuwd op 16-04-1758 Warmond en voor de kerk op 16-04-1748 te Sassenheim met Maria (Marijtje) Joosten Agthoven, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 20-11-1717 te Zoeterwoude, haar overlijden werd aangegeven door Cors van Rhoon op 05-03-1766 te Warmond, dochter van Joost Joosten Agthoven en Marijtje Leendertsdr. van den Haas. Wonende ten tijde van het huwelijk te Warmond. Leendert hertrouwd op 14-06-1766 te Leiden en voor de kerk op 15-06-1766 te Leiden met Marijtie (Maria) Dirksdr. Brouwer, geboren te Wassenaar, gedoopt op 14-03-1733 te Wassenaar, haar overlijden werd aangegeven door Cors van Rhoon op 03-10-1768 te Warmond, dochter van Dirck Willemszn. Brouwer en Leuntje Lourensdr. Oversloot, weduwe van Ary Santvliet. Leendert hertrouwd op 08-04-1769 te Leiden en voor de kerk op 08-04-1769 te Leiden met Grietje Scheepen, geboren te Rijswijk, gedoopt op 20-01-1732 te Den Haag, dochter van Engel van Schepen en Stijntje van der Kaade17. (XI/057)

 3. Catharina Jansdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 24-04-1732 te Sassenheim (doopgetuigen waren Jan Pieterszn. Colijn en Maertje Klaes), overleden tussen 24-04-1732 en 28-05-174418. (XI/058)

 4. Agatha Jansdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 15-06-1734 te Sassenheim (doopgetuigen waren Dirk Aelbertje en Geertje Leenderts)19. (XI/059)

 5. Apollonia (Pleunte) Jansdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 15-11-1736 te Sassenheim (doopgetuigen waren IJsbrant Corneliszn. Westgeest en Marijtje Cornelisdr. Westgeest), overleden tussen 15-11-1736 en 27-11-174620. (XI/060)

 6. Cornelis Janszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 16-08-1738 te Sassenheim, (doopgetuigen waren IJsbrant Corneliszn. Westgeest en Marijtje Cornelisdr. Westgeest), overleden op 05-12-1829 te Leiderdorp. Bouwman, wonende te Sassenheim (1765-1776), Lage Rhijndijk te Koudekerk (1776-1816) en op no. 254 te Leiderdorp (1816-1829). Gehuwd op 13-04-1766 te Voorhout en voor de kerk op 13-04-1766 te Sassenheim met Cornelia Sijmensdr. Paardekoper, geboren te Voorhout, gedoopt op 18-05-1731 te Sassenheim, haar overlijden werd aangegeven door haar man Cornelis Janszn. Westgeest op 16-01-1788 te Koudekerk, dochter van Sijmen Jacobs Paardekoper en Geertje Willemsdr. de Wit21. (XI/061)

 7. Simon Janszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 14-09-1741 te Sassenheim (doopgetuigen waren IJsbrant Corneliszn. Westgeest en Marijtje Meesen), overleden op 19-08-1806 te Koudekerk, begraven op 21-08-1806 te Koudekerk, Wonende te Sassenheim (1767-1783) en te Lisse (1783-1799>). Gehuwd voor de kerk op 20-11-1768 te Sassenheim met Theodora (Dirkje) Cornelisdr. van der Klugt, geboren te Oegstgeest, (Hogemors), gedoopt op 23-05-1739 te Oegstgeest, haar overleden werd aangegeven door Huyg Raaphorst op 15-04-1791 te Lisse, begraven op 15-04-1791 te Lisse, dochter van Cornelis Abrahamszn. van der Klugt en Trijntie Florisdr. Bourgondien. Simon hertrouwd op 30-04-1797 te Lisse en voor de kerk op 30-04-1797 te Lisse met Maartje Jansdr. Kluit, geboren te Lisse, gedoopt op 06-09-1754 te Lisse, overleden op 01-02-1842 te Warmond. weduwe van Jan Franse Verhees, dochter van Jan Barendszn. van der Kluit en Trijntje Pietersdr. van Duikeren22. (XI/062)

 8. Catharina (Kaatje) Jansdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 28-05-1744 te Sassenheim (doopgetuigen waren Jan Pieterse en Maertje Klaes), overleden op 10-08-1815 te Woubrugge. Arbeidster, wonende te Esselijkerwoude (Woubrugge) (<1766) en te Hoogmade (1766-1815). Gehuwd voor de kerk op 28-04-1766 te Hoogmade met Cornelius Matthijse van Rijsen, geboren te Hoogmade, gedoopt op 03-01-1739 te Hoogmade, overleden omtrent 21-03-1783 te Hoogmade, begraven op 21-03-1783 te Hoogmade , zoon van Thijs Janszn. van Rijsen en Jannetje Cornelisdr. Spruijt, weduwnaar van Meijnsje Andriessen Sekma23. (XI/063)

 9. Apollonia (Pleuntje) Jansdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 29-11-1746 te Sassenheim (doopgetuigen waren Leendert Janse en Cornelia Klaes), overleden te Rijpwetering, haar overlijden werd aangegeven door Jan van Greuningen op 16-11-1773 te Alkemade. Wonende te Rijpwetering (<1768-1773). Gehuwd op 02-05-1768 te Alkemade en voor de kerk op 02-05-1768 te Rijpwetering met Nicolaas (Claas) Corneliszn. Dusseldorp, geboren te Rijpwetering, gedoopt op 19-12-1734 te Rijpwetering, overleden te Rijpwetering, zijn overleden werd aangegeven door zijn zoon Cornelis Dusseldorp op 29-01-1800 te Alkemade, zoon van Cornelis Claaszn. Dusseldorp en Maartje Pietersdr. van Stijne, weduwnaar van Jacob Cornelisdr. Borst. Nicolaas hertrouwd op 02-05-1774 te Alkemade met Petronella Crijne Verdel24. (XI/064)


homeLeonardus Janszn. Westgeest
Zoon van Jan Corneliszn. Westgeest & Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet
Generatie XI

Leonardus Janszn. (Leendert) Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 04-05-1730 te Sassenheim (doopgetuigen waren Klaes Dirkszn. van Steijn en Geertje Leendertsdr.), waarschijnlijk overleden omtrent 14-03-1801 te Leiden. Boerenknecht, wonende aan de Verwerstraat te Leiden (<1766-1792), en aan de Hooglandsekerkgracht te Leiden (1792-1801). Leendert was van 1771 tot 1791 buurtheer van de Boronie Hogeveen te Leiden. "In 1792 meldt Jan van Hasselt, thesaurier van de Baronie Hogeveen dat de heer der gebuurte Leendert Westgeest, boereknegt, per 1 juni is verhuisd naar de Hooglandsekerkgracht". Gehuwd op 16-04-1758 Warmond en voor de kerk op 16-04-1748 te Sassenheim met Maria (Marijtje) Joosten Agthoven, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 20-11-1717 te Zoeterwoude, haar overlijden werd aangegeven door Cors van Rhoon op 05-03-1766 te Warmond, dochter van Joost Joosten Agthoven en Marijtje Leendertsdr. van den Haas. Wonende ten tijde van het huwelijk te Warmond. Leendert hertrouwd op 14-06-1766 te Leiden en voor de kerk op 15-06-1766 te Leiden met Marijtie (Maria) Dirksdr. Brouwer, geboren te Wassenaar, gedoopt op 14-03-1733 te Wassenaar, haar overlijden werd aangegeven door Cors van Rhoon op 03-10-1768 te Warmond, dochter van Dirck Willemszn. Brouwer en Leuntje Lourensdr. Oversloot, weduwe van Ary Santvliet. Leendert hertrouwd op 08-04-1769 te Leiden en voor de kerk op 08-04-1769 te Leiden met Grietje Scheepen, geboren te Rijswijk, gedoopt op 20-01-1732 te Den Haag, dochter van Engel van Schepen en Stijntje van der Kaade17. (XI/057)

Kind van Leonardus Janszn. Westgeest & Maria Dirksdr. Brouwer:

 1. Naamloos Westgeest, overleden op 01-10-1768 te Warmond, begraven buiten Leiden25. (XII/034)

Kind van Leonardus Janszn. Westgeest & Grietje Scheepen:

 1. Maria Leendertsdr. Westgeest, geboren te Leiden, gedoopt op 21-05-1770 te Leiden (doopgetuigen waren Cornelis Janszn. Westgeest en Catharina Jansdr. Westgeest), overleden na de geboorte van haar tweede kind omstreeks 13-06-1795 te Leiden. Wonende aan de Verwerstraat te Leiden (1770-1790>). Gehuwd op 01-05-1790 te Leiden met Huijbert (Hubertus) Gedouw, geboren te Leiden, gedoopt op 03-07-1765 te Leiden, overleden omtrent 02-07-1796 te Leiden, zoon van Huijbert Gedouw en Stephania Blancijn. Persersknegt, wonende op de Oude Vest (<1790->)26. (XII/035)


homeMaria Leendersdr. Westgeest
Dochter van Leonardus Janszn. Westgeest & Grietje Scheepen
Generatie XII

Maria Leendertsdr. Westgeest, geboren te Leiden, gedoopt op 21-05-1770 te Leiden (doopgetuigen waren Cornelis Janszn. Westgeest en Catharina Jansdr. Westgeest), overleden na de geboorte van haar tweede kind omstreeks 13-06-1795 te Leiden. Wonende aan de Verwerstraat te Leiden (1770-1790>). Gehuwd op 01-05-1790 te Leiden met Huijbert (Hubertus) Gedouw, geboren te Leiden, gedoopt op 03-07-1765 te Leiden, overleden omtrent 02-07-1796 te Leiden, zoon van Huijbert Gedouw en Stephania Blancijn. Persersknegt, wonende op de Oude Vest (<1790->)26. (XII/035)

Kinderen van Maria Leendertsdr. Westgeest & Huijbert Gedou:

 1. Maria Gedou, geboren in ca. 1791 te Leiden, overleden op 16-04-1791 te Leiden27. (XIII/054)

 2. Stephania Gedou, geboren te Leiden, gedoopt op 23-11-1791 te Leiden (doopgetuigen waren Leonardus Westgeest en Maria van Scheepen), overleden op 24-03-1792 te Leiden28. (XIII/055)

 3. Levenloos Gedou, geboren op 07-12-1793 te Leiden29. (XIII/056)

 4. Maria Gedou, geboren te Leiden, gedoopt op 09-06-1795 te Leiden (doopgetuigen waren Joannes Bernardus den Dopper en Maria van Beek), overleden op 12-12-1795 te Leiden30. (XIII/057)


homeCornelis Janszn. Westgeest
Zoon van Jan Corneliszn. Westgeest & Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet
Generatie XI

handtekening van Cornelis Jansz WestgeestCornelis Janszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 16-08-1738 te Sassenheim, (doopgetuigen waren IJsbrant Corneliszn. Westgeest en Marijtje Cornelisdr. Westgeest), overleden op 05-12-1829 te Leiderdorp. Bouwman, wonende te Sassenheim (1765-1776), Lage Rhijndijk te Koudekerk (1776-1816) en op no. 254 te Leiderdorp (1816-1829). Gehuwd op 13-04-1766 te Voorhout en voor de kerk op 13-04-1766 te Sassenheim met Cornelia Sijmensdr. Paardekoper, geboren te Voorhout, gedoopt op 18-05-1731 te Sassenheim, haar overlijden werd aangegeven door haar man Cornelis Janszn. Westgeest op 16-01-1788 te Koudekerk, dochter van Sijmen Jacobs Paardekoper en Geertje Willemsdr. de Wit21. (XI/061)
Afbeelding rechts: handtekening van Cornelis Janszn. Westgeest. >

Kinderen van Cornelis Janszn. Westgeest & Cornelia Sijmensdr. Paardekoper:

 1. Gertrudis Cornelisdr. (Geertje) Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 23-02-1767 te Sassenheim (doopgetuigen waren Willem Sijmenszn. Paardekoper en Ariaantje Sijmensdr. Paardekoper, haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 07-10-1774 te Sassenheim31. (XII/036)

 2. Joannes Corneliszn. (Jan) Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 06-08-1769 te Sassenheim (doopgetuigen waren Leendert Janszn. Westgeest en Catharina Jansdr. Westgeest), overleden op 31-03-1845 te Leiderdorp. Arbeider en landbouwer, wonende aan de Lage Rhijndijk te Koudekerk (1776-1827) en in de Doeswijk te Leiderdorp (1827-1845). Gehuwd op 29-04-1798 te Hazerswoude en voor de kerk op 29-04-1798 te Hazerswoude met Cornelia Corsse Groenewegen, geboren te Hazerswoude, gedoopt op 14-08-1768 te Hazerswoude, overleden op 16-10-1846 te Leiderdorp, dochter van Christianus Janszn. Groenewegen en Maartje Willemsdr. Koole32. (XII/037)

 3. Sophia Cornelisdr. (Fijtje) Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 06-08-1769 te Sassenheim (doopgetuigen waren Sijmen Janszn. Westgeest en Apolonia Jansdr. Westgeest), overleden op 01-10-1835 te Voorhout. Wonende te Warmond en later op no 12 te Voorhout (<-1835). Gehuwd op 27-02-1791 te Koudekerk en voor de kerk op 27-02-1791 te Koudekerk met Cornelius Hogervorst, geboren te Sassenheim, gedoopt op 14-03-1765 te Sassenheim, waarschijnlijk overleden op 21-01-1814 te Warmond, zoon van Engel Ariszn. Hogervorst en Marijtje Cornelisdr. van Veen. Bouwman33. (XII/038)

 4. Sijmetje Corneliszn. Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 04-09-1773 te Sassenheim (doopgetuigen waren Jan Gerritze en Aaltje Jacobs van der Spek), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 27-04-1774 te Sassenheim34. (XII/039)

Bezittingen van Cornelius Janszn. Westgeest te Sassenheim en Koudekerk.
Sassenheim
A: Een woning, als bouwhuijs, schuur, barg, potinge en plantinge met werf, mitsgaders zo weij hooij als teelland, naast de woning gelegen141.
Gelegen aan de Kerklaan te Sassenheim.
Nog 2 m., 3 h., zowel wij als teelland.
<0000-1764 Klaas van Duiker
1765-<1776
Cornelis Westgeest
<1776-
0000 Johannes Beekman,
<1776-00000 loco Pieter van Velsen
Kouderkerk
B: Een bouwmanswoning, schuur, zomerhuis en erve.
Gelegen aan de Hondsdijk te Koudekerk, getekend met nr. 2.
142
1776-1816 Cornelis Westgeest
1816-1827
Joannes Westgeest
1827-
0000 Pieter Reijnaard

C: Drie percelen tuin of bos, groot 149 r.
Gelegen aan de Hondsdijk te Koudekerk, op de kaart bekend onder nummer 31, 32 en 36
143.
1808-1816 Cornelis Westgeest
1816-1827
Joannes Westgeest
1827-
0000 Pieter Reijnaard

D: Een perceel wei of hooiland, groot 2 m. 449 r.
Gelegen in de Hondsdijkse polder te Koudekerk, bekend onder nummer 11
144.
1809-1816 Cornelis Westgeest
1816-1827
Joannes Westgeest
1827-
0000 Pieter Reijnaard

E: Een perceel wei of hooiland,
Gelegen in de Hondsdijkse polder te Koudekerk
145.
0000-1825 Nicolaas ter Burgh
1825-1827 Joannes Westgeest
1827-
0000 Pieter Reijnaard

homeSophia Cornelisdr. Westgeest
Dochter van Cornelis Janszn. Westgeest & Cornelia Sijmensdr. Paardekoper
Generatie XII

Sophia Cornelisdr. (Feijtje) Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 06-08-1769 te Sassenheim (doopgetuigen waren Sijmen Janszn. Westgeest en Apolonia Jansdr. Westgeest), overleden op 01-10-1835 te Voorhout. Wonende te Warmond en later op no 12 te Voorhout (<-1835). Gehuwd op 27-02-1791 te Koudekerk en voor de kerk op 27-02-1791 te Koudekerk met Cornelius Hogervorst, geboren te Sassenheim, gedoopt op 14-03-1765 te Sassenheim, waarschijnlijk overleden op 21-01-1814 te Warmond, zoon van Engel Ariszn. Hogervorst en Marijtje Cornelisdr. van Veen. Bouwman33. (XII/038)
Afbeelding rechts: handtekening van Sophia (Feijtje) Cornelisdr. Westgeest. >

Kinderen van Sophia Cornelisdr. Westgeest & Cornelius Hogervorst:

 1. Engel Hogervorst, geboren te Warmond, gedoopt op 15-02-1792 te Sassenheim (doopgetuigen waren Arie Hogervorst en Marijtje van der Zon), overleden op 01-09-1834 te Voorhout. Schoenmaker, wonende te Voorhout. Gehuwd met Maria (Marijtje) van der Horst, geboren te Voorhout, gedoopt op 05-02-1803 te Sassenheim (doopgetuigen waren Lammert den Brasser en Antje van Wees), overleden op 25-02-1834 te Voorhout. Dochter van Jan van der Horst en Krijntje Duindam. Zonder beroep35. (XIII/058)

 2. Cornelis Hogervorst, geboren te Warmond, gedoopt op 28-01-1793 te Sassenheim (doopgetuigen waren Jan Westgeest en Fijtje Dusseldorp), overleden op 14-05-1846 te Noordwijk. Werkman, arbeider, wonende te Noordwijk. Gehuwd op 03-08-1823 te Voorhout met Joanna (Jannetje) Rietveld, geboren te Voorhout, gedoopt op 09-01-1803 te Sassenheim (doopgetuigen waren Wouter Verdel en Antje Rietveld), overleden op 25-03-1890 te Voohout. Dochter van Hendrik Rietveld en Grietje Repels. Zonder beroep36. (XIII/059)

 3. Petrus Hogersvorst, geboren te Warmond, gedoopt op 25-07-1794 te Sassenheim (doopgetuigen waren Jan Hogervorst en Ariaantje Vroomestijn), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 18-10-1794 te Warmond37. (XIII/060)

 4. Maria Hogervorst, geboren te Warmond, gedoopt op 30-09-1802 te Warmond (doopgetuigen waren Jan Hogervorst en Ariaantje Vromesteijn), overleden op 27-12-1828 te Voorhout38. (XIII/061)

 5. Cornelia Hogervorst, geboren te Warmond, gedoopt op 11-03-1805 te Warmond (doopgetuigen waren Joannes Westgeest en Cornelia Groenewegen), overleden op 22-01-1838 te Voorhout. Bouwvrouw, wonende te Voorhout. Gehuwd op 05-02-1837 te Voorhout met Antonius van Ruijten, geboren te Voorhout, gedoopt op 28-06-1806 te Sassenheim (doopgetuigen waren Manus Kouwenhoven en Klaartje Kouwenhoven), overleden op 27-03-1858 te Voorhout. Zoon van Dirk van Ruiten en Gerritje Zeestraten. Antonius hertrouwd met Mijntje Schrama. Bouwman39. (XIII/062)

 6. Petrus Hogervorst, geboren te Warmond, gedoopt op 15-03-1807 te Warmond (doopgetuigen waren Gerrit Hogervorst en Maria Langevelt), overleden op 28-11-1860 te Haarlem. Scheepstimmerman, werkman, wonende te Haarlem. Gehuwd op 24-04-1839 te Haarlem met Catharina van Schooten, geboren op 29-10-1817 te Haarlem, overleden op 24-02-1853 te Haarlem. Dochter van Cornelis van Schooten en Dorothea Huizenveld. Zonder beroep40. (XIII/063)

 7. Gertrudis Hogervorst, geboren op 19-11-1808 te Warmond, gedoopt op 20-11-1808 te Warmond (doopgetuigen waren Sijbrand van den Berg en Magteltje Zeestraten), overleden op 10-11-1845 te Voorhout. Naaister, wonende te Voorhout. Gehuwd op 14-05-1837 te Voorhout met Petrus Westerbeek, geboren te Voorhout, gedoopt op 26-06-1786 te Sassenheim (doopgetuigen waren Dirk Anthonis van der Hulst en Klaasje Pieterse Bronsgeest), overleden op 22-06-1841 te Voorhout. Zoon van Pieter Westerbeek en Marijtje Bronsgeest. Arbeider41. (XIII/064)

 8. Anna Hogervorst, geboren op 18-04-1811 te Warmond, gedoopt op 18-04-1811 te Warmond (doopgetuigen waren Adrianus Hogervorst en Agatha Hogervorst), overleden op 15-12-1859 te Warmond. Zonder beroep, wonende te Warmond. Gehuwd op 09-11-1834 te Warmond met Petrus Kortekaas, geboren te Alkemade, gedoopt op 11-08-1809 te Rijpwetering (doopgetuigen waren Jacobus Schoeman en Marijtje Kortekaas), overleden op 25-10-1887 te Alkemade. Zoon van Hendrik Kortekaas en Trijntje van der Geest. Arbeider42. (XIII/065)


homeSimon Janszn. Westgeest
Zoon van Jan Corneliszn. Westgeest & Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet
Generatie XI

handtekening Simon Jansz WestgeestSimon Janszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 14-09-1741 te Sassenheim (doopgetuigen waren IJsbrant Corneliszn. Westgeest en Marijtje Meesen), overleden op 19-08-1806 te Koudekerk, begraven op 21-08-1806 te Koudekerk, Wonende te Sassenheim (1767-1783) en te Lisse (1783-1799>). Gehuwd voor de kerk op 20-11-1768 te Sassenheim met Theodora (Dirkje) Cornelisdr. van der Klugt, geboren te Oegstgeest, (Hogemors), gedoopt op 23-05-1739 te Oegstgeest, haar overleden werd aangegeven door Huyg Raaphorst op 15-04-1791 te Lisse, begraven op 15-04-1791 te Lisse, dochter van Cornelis Abrahamszn. van der Klugt en Trijntie Florisdr. Bourgondien. Simon hertrouwd op 30-04-1797 te Lisse en voor de kerk op 30-04-1797 te Lisse met Maartje Jansdr. Kluit, geboren te Lisse, gedoopt op 06-09-1754 te Lisse, overleden op 01-02-1842 te Warmond. weduwe van Jan Franse Verhees, dochter van Jan Barendszn. van der Kluit en Trijntje Pietersdr. van Duikeren22. (XI/062)
Afbeelding rechts: handtekening van Simon Janszn. Westgeest. >

Kinderen van Simon Janszn. Westgeest & Theodora Cornelisdr. van der Klugt:

 1. Joannes Sijmonszn. (Jan) Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 04-10-1769 te Sassenheim (doopgetuigen waren Leonardus Janszn. Westgeest en Catharina Jansdr. Westgeest), overleden op 21-11-1823 te Heemstede. Werkman, wonende te Heemstede (-1823)43. (XII/040)

 2. Cornelius Sijmonszn. Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 20-07-1771 te Sassenheim (doopgetuigen waren Lammert van Bourgonje en Aegi van Voort), overleden op 31-12-1843 te Hazerswoude. Arbeider, wonende aan de Hoge Rijndijk te Hazerswoude (<1800-1843). Gehuwd op 02-02-1800 te Hazerswoude en voor de kerk op 02-02-1800 te Hazerswoude met Marigje (Margje) Cornelisdr. Samson, geboren te Aarlanderveen, gedoopt op 10-06-1774 te Aarlanderveen, overleden op 04-08-1857 te Hazerswoude, dochter van Cornelis Samson en Marijtje Jansse Clavestijn. Wonende te Hoogmade (<1848>)44. (XII/041)

 3. Fijtje Sijmonsdr. (Sophia) Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 17-07-1773 te Sassenheim (doopgetuigen waren Cornelis Janszn. Westgeest en Apollonia Jansdr. Westgeest), overleden op 09-04-1840 te Heemstede. Wonende te Heemstede (<1806-1840). Gehuwd op 05-05-1799 te Heemstede en voor de kerk op 05-05-1799 te Berkenrode met Arie (Adrianus) Langeveld, geboren te Noordwijk, gedoopt op 20-01-1775 te Noordwijk, overleden op 21-06-1845 te Warmond, zoon van Leendert Corneliszn. Langeveld en Leuntje Pietersdr. Breda. Arbeider en watermolenaar45. (XII/042)

 4. Catharina Sijmonsdr. (Trijntje) Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 14-07-1775 te Sassenheim (doopgetuigen waren Teunis van der Lubbe en Dirkje van der Lubbe), overleden op 31-01-1859 te Woubrugge. Zonder beroep, wonende te Woubrugge (1809-1842), Hoogmade (1842-1859). Gehuwd op 30-10-1809 te Woubrugge en voor de kerk op 30-10-1809 te Hoogmade met Jacobus van Wieringen, geboren te Hazerswoude aan de Rijndijk, gedoopt op 05-12-1775 te Hazerswoude, overleden op 25-08-1854 te Hoogmade, zoon van Klaas van Wieringen en Dirkje Ruijgrok. Bouwman beroep46. (XII/043)

 5. Pleuntje Sijmonsdr. (Apolonia) Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 26-04-1777 te Sassenheim (doopgetuigen waren Klaas Dusseldorp en Pieternelletje Verdel), overleden op 11-06-1857 te Woubrugge. Zonder beroep, wonende Warmond (1799-1820>) en te Hoogmade (<1849-1857). Gehuwd op 27-10-1799 te Warmond met Jacobus (Jacob) Schrama, geboren te Warmond, gedoopt op 13-12-1770 te Sassenheim, overleden op 16-08-1826 te Warmond, zoon van Jan Gerritszn. Schrama en Aaltje Jacobsdr. van der Spek. Arbeider47. (XII/044)

 6. Simon Sijmonszn. Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 22-04-1779 te Sassenheim (doopgetuigen waren Cornelis Janszn. Westgeest en Cornelia Sijmensdr. Paardekoper), overleden omstreeks juli 1794 te Lisse48. (XII/045)

 7. Antonius Sijmonszn. (Teuntje) Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 27-03-1782 te Sassenheim (doopgetuigen waren Willem van der Klugt en Trijntje van der Lubbe), zijn overleden werd aangegeven door zijn vader op 17-04-1782 te Sassenheim49. (XII/046)

 8. Geertje Sijmonsdr. Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 27-03-1782 te Sassenheim (doopgetuigen waren Gerrit Langeveld en Ariaantje Paardekoper), haar overlijden werd aangegeven op 03-04-1782 te Sassenheim50. (XII/047)

 9. Teuntje Sijmonsdr. Westgeest, geboren te Lisse, gedoopt op 03-09-1783 te Lisse (doopgetuigen waren Willem van der Klugt en Trijntje van der Lubbe), haar overlijden werd aangegeven op 11-09-1783 te Lisse51. (XII/048)

Kind van Simon Janszn. Westgeest & Maartje Jansdr. Kluit:

 1. Levenloos Westgeest, geboren omtrent 09-08-1799 te Lisse, aangegeven door de vader op 09-08-1799 te Lisse52. (XII/049)


homeCornelius Simonszn. Westgeest
Zoon van Simon Janszn. Westgeest & Theodora Cornelisdr. van der Klugt
Generatie XII

handtekening van Cornelius Simonsz WestgeestCornelius Simonszn. Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 20-07-1771 te Sassenheim (doopgetuigen waren Lammert van Bourgonje en Aegi van Voort), overleden op 31-12-1843 te Hazerswoude. Arbeider, wonende aan de Hoge Rijndijk te Hazerswoude (<1800-1843). Gehuwd op 02-02-1800 te Hazerswoude en voor de kerk op 02-02-1800 te Hazerswoude met Marigje (Margje) Cornelisdr. Samson, geboren te Aarlanderveen, gedoopt op 10-06-1774 te Aarlanderveen, overleden op 04-08-1857 te Hazerswoude, dochter van Cornelis Samson en Marijtje Jansse Clavestijn. Wonende te Hoogmade (<1848>)44. (XII/041)
Afbeelding rechts: handtekening van Cornelius Simonszn. Westgeest. >

Kinderen van Cornelius Simonszn. Westgeest & Marigje Cornelisdr. Samson:

 1. Simon Westgeest, gedoopt op 21-04-1800 te Hazerswoude (doopgetuigen waren Ary Langeveld en Fijtje Westgeest), zijn overlijden werd aangeven door zijn moeder op 09-06-1800 te Hazerswoude53. (XIII/026)

 2. Theodora (Dirkje) Westgeest, gedoopt op 08-01-1802 te Hazerswoude (doopgetuigen waren Jan Sijmenszn. Westgeest en Catharina Sijmensdr. Westgeest), haar overlijden werd aangegeven door haar moeder op 03-06-1802 te Hazerswoude54. (XIII/027)

 3. Simon Westgeest, gedoopt op 28-02-1803 te Hazerswoude (doopgetuigen waren Jacob Schrama en Pleuntje Westgeest), overleden op 27-08-1826 te Hazerswoude. wonende aan de Hogerijndijk te Hazerswoude55. (XIII/028)

 4. Cornelius Westgeest, gedoopt op 27-05-1804 te Hazerswoude (doopgetuigen waren Cornelius van Dam en Anna Samson), zijn overlijden werd aangegeven door Jansje van Dam op 07-01-1805 te Hazerswoude56. (XIII/029)

 5. Maria Westgeest, gedoopt op 16-07-1805 te Hazerwoude (doopgetuigen waren Cornelius van Dam en Anna Samson), overleden op 17-10-1872 te Woubrugge. Met het overlijden van Maria Westgeest op 17-10-1872 was het laatste lid van de Warmondse Westgeest tak overleden. Huisvrouw, dienstmeid bij Pieter Reijnaard in de wijk Achterhoven te Leiderdorp (1827->), Woubrugge (<1835) en te Hoogmade (1835-1872). Maria was analfabeet. Gehuwd op 07-05-1835 te Woubrugge met Jacobus van Rooijen, geboren te Hoogmade, gedoopt op 08-12-1809 te Hoogmade, overleden op 20-02-1848 te Hoogmade, zoon van Jan van Rooyen en Clara Groen in 't Woud. Arbeider. Maria hertrouwd op 13-09-1849 te Hoogmade met Jacobus (Jacob) Spijker, geboren te Heer Jacobswoude (Woubrugge), gedoopt op 12-08-1803 te Hoogmade, overleden op 10-12-1877 te Hoogmade, zoon van Sijmen Dirkszn. Spijker en Anna de Wit, weduwnaar van Cornelia Bos. Arbeider57. (XIII/030)

 6. Theodorus (Dirk) Westgeest, gedoopt op 14-09-1807 te Hazerswoude (doopgetuigen waren Ary Langeveld en Fijtje Westgeest), overleden op 14-11-1807 te Hazerswoude, begraven op 17-11-1807 te Hazerswoude58. (XIII/031)

 7. Theodora (Theodora) Westgeest, geboren op 08-04-1811 te Hazerswoude (doopgetuigen waren Jacobus van Wieringen en Catharina Sijmensdr. Westgeest), overleden op 08-01-1863 te Hazerswoude. Meid bij de weduwe Vriezekoop in de wijk Achthoven te Leiderdorp (1832->), aan de Miening te Zoeterwoude (1834-1835), Hazerswoude (1836-1837), Leiden (1838-1840), en in het Dorp te Hazerswoude (1841-1863), Gehuwd op 02-05-1834 te Hazerswoude met Johannes van Meurs, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 22-12-1803 te Zoeterwoude, overleden op 20-11-1875 te Hazerswoude, zoon van Leendert Huijbertszn. van Meurs en Antje Pietersdr. de Swart. Arbeider, slagter er koopman. Johannes hertrouwd op 19-11-1869 te Hazerswoude met Grietje Voskuil, geboren 20-06-1831 te Hazerswoude59. (XIII/032)

 8. Maartje (Maria) Westgeest, geboren op 12-11-1814 te Hazerswoude, overleden op 11-08-1848 te Hoogmade. Zonder beroep, wonende aan de Hoge Rijndijk te Hazerswoude (1814-1840) en te Hoogmade (1840-1848). Gehuwd op 25-09-1840 te Hazerswoude met Cornelis Kouzijn, geboren op 29-02-1812 te Woubrugge, overleden op 11-09-1867 te Woubrugge, zoon van Hendrik Kouzijn en Anna Kerkvliet. Arbeider, wonende te Hoogmade. Cornelis hertrouwd op 22-11-1848 te Hoogmade met Barbara Moerkerk en op 28-08-1862 te Woubrugge met Aaltje van Leeuwen60. (XIII/033)

Huurlanden van Cornelius Sijmonszn. Westgeest te Hazerwoude.

Een huis, getekend nr. 78, bestaande uit 4 woningen, 2 schuurtjes, erven, bleekveld en tuin, met daarbij behorende bepoting en beplanting, alles staande en gelegen aan den Hoogen Rijndijk, onder de gemeente Hazerswoude, groot 16 roeden en 38 ellen.

Waarvan het achter woonhuis met een hoekje grond, zijnde tuin en bleekveld verhuurd aan C. Westgeest tot april 1842.
Sectie B. nr. 190 t/m 194
146.
<1842> Cornelis Westgeest (br.)


home Maria Westgeest
Dochter van Cornelius Simonszn. Westgeest & Marigje Cornelisdr. Samson
Generatie XIII

Maria Westgeest, gedoopt op 16-07-1805 te Hazerwoude (doopgetuigen waren Cornelius van Dam en Anna Samson), overleden op 17-10-1872 te Woubrugge. Met het overlijden van Maria Westgeest op 17-10-1872 was het laatste lid van de Warmondse Westgeest tak overleden. Huisvrouw, dienstmeid bij Pieter Reijnaard in de wijk Achterhoven te Leiderdorp (1827->), Woubrugge (<1835) en te Hoogmade (1835-1872). Maria was analfabeet. Gehuwd op 07-05-1835 te Woubrugge met Jacobus van Rooijen, geboren te Hoogmade, gedoopt op 08-12-1809 te Hoogmade, overleden op 20-02-1848 te Hoogmade, zoon van Jan van Rooyen en Clara Groen in 't Woud. Arbeider. Maria hertrouwd op 13-09-1849 te Hoogmade met Jacobus (Jacob) Spijker, geboren te Heer Jacobswoude (Woubrugge), gedoopt op 12-08-1803 te Hoogmade, overleden op 10-12-1877 te Hoogmade, zoon van Sijmen Dirkszn. Spijker en Anna de Wit, weduwnaar van Cornelia Bos. Arbeider57. (XIII/030)

Kinderen van Maria Westgeest & Jacobus van Rooijen:

 1. Klara van Rooijen, geboren op 02-06-1836 te Hoogmade, overleden op 30-12-1861 te Woubrugge. Zonder beroep61. (XIV/048)

 2. Kornelis van Rooijen, geboren op 01-07-1838 te Hoogmade, overleden op 01-07-1838 te Hoogmade62. (XIV/049)

 3. Margje van Rooijen, geboren op 01-07-1838 te Hoogmade, overleden op 01-07-1838 te Hoogmade63. (XIV/050)

 4. Margareta van Rooijen, geboren op 30-07-1839 te Hoogmade. Gehuwd op 11-05-1864 te Woubrugge met Pieter Groen in 't Woud, geboren op 19-02-1831 te Benthuizen, overleden op 15-05-1867 te Haarlemmermeer. Zoon van Jan Pieterszn. Groen in 't Woud en Cornelia den Dubbelde. Bouwmansknecht. Margaretha hertrouwd op 14-05-1868 te Haarlemmermeer met Johannes Schenk, geboren op 01-03-1830 te Bergschenhoek, overleden op 26-01-1887 te Haarlemmermeer. Zoon van Cornelis Schenk en Antje de Wit. Arbeider, koopman64. (XIV/051)

 5. Johannes van Rooijen, geboren op 28-11-1841 te Hoogmade, overleden op 04-05-1923 te Lisse. Arbeider, wonende te Lisse. Gehuwd op 26-07-1866 te Alkemade Elisabeth Kortekaas, geboren op 26-08-1840 te Alkemade, overleden op 09-01-1919 te Lisse. Dochter van Hubertus Kortekaas en Adriana Overpeld. Dienstbode, zonder beroep65. (XIV/052)

 6. Cornelis van Rooijen, geboren op 11-01-1844 te Hoogmade, overleden op 08-02-1862 te Woubrugge. Zonder beroep, wonende te Woubrugge66. (XIV/053)

 7. Naamloos van Rooijen, geboren op 24-08-1846 te Hoogmade67. (XIV/054)


homeTheodora Westgeest
Dochter van Cornelius Simonszn. Westgeest & Marigje Cornelisdr. Samson
Generatie XIII

Theodora (Theodora) Westgeest, geboren op 08-04-1811 te Hazerswoude (doopgetuigen waren Jacobus van Wieringen en Catharina Sijmensdr. Westgeest), overleden op 08-01-1863 te Hazerswoude. Meid bij de weduwe Vriezekoop in de wijk Achthoven te Leiderdorp (1832->), aan de Miening te Zoeterwoude (1834-1835), Hazerswoude (1836-1837), Leiden (1838-1840), en in het Dorp te Hazerswoude (1841-1863), Gehuwd op 02-05-1834 te Hazerswoude met Johannes van Meurs, geboren te Zoeterwoude, gedoopt op 22-12-1803 te Zoeterwoude, overleden op 20-11-1875 te Hazerswoude, zoon van Leendert Huijbertszn. van Meurs en Antje Pietersdr. de Swart. Arbeider, slagter er koopman. Johannes hertrouwd op 19-11-1869 te Hazerswoude met Grietje Voskuil, geboren 20-06-1831 te Hazerswoude59. (XIII/032)

Kinderen van Theodora Westgeest & Johannes van Meurs:

 1. Johanna van Meurs, geboren op 24-10-1835 te Zoeterwoude, overleden op 13-09-1847 te Hazerswoude68. (XIV/055)

 2. Simon van Meurs, geboren op 10-06-1837 te Hazerswoude, overleden op 29-04-1916 te Leiderdorp. Los werkman, arbeider, wonende te Leiderdorp. Gehuwd op 09-02-1871 te Zoeterwoude met Maria Johanna Govers, geboren op 24-10-1839 te Hazerswoude, overleden op 15-07-1885 te Zoeterwoude. Dochter van Govert Govers en Anna van der Haven. Simon hertrouwd op 22-10-1885 te Leiderdorp met Elisabeth Knijnenburg, geboren op 14-07-1845 te Wasenaar, overleden op 10-04-1922 te Leiderdorp. Dochter van Pieter Knijnenburg en Cornelia Olsthoorn. Zonder beroep69. (XIV/056)

 3. Leendert van Meurs, geboren op 22-07-1838 te Leiden, overleden op 10-12-1899 te Bleiswijk. Slagter, wonende te Bleiswijk. Gehuwd op 08-02-1866 te Bleiswijk met Catharina Maria Buiteweg, geboren op 28-02-1840 te Bleiswijk, overleden op 05-08-1927 te Bleiswijk. Dochter van Johannes Buiteweg en Elisabeth Niemeijer. Zonder beroep70. (XIV/057)

 4. Cornelis van Meurs, geboren op 15-03-1841 te Hazerswoude, overleden op 12-08-1847 te Hazerswoude71. (XIV/058)

 5. Albertus van Meurs, geboren op 19-11-1843 te Hazerswoude, overleden op 01-01-1866 te Hazerswoude. Arbeider, wonende te Hazerswoude72. (XIV/059)

 6. Adrianus van Meurs, geboren op 19-11-1843 te Hazerswoude, overleden op 29-06-1934 te Alphen aan den Rijn. Koopman. Gehuwd met Wilhelmina van Amsterdam, geboren op 21-01-1831 te Hazerswoude, overleden op 12-04-1909 te Hazerswoude. Dochter van Johannes van Amsterdam en Catharina Baars. Koopvrouw73. (XIV/060)

 7. Jacobus van Meurs, geboren op 10-01-1846 te Hazerswoude, overleden op 11-02-1920 te Hazerswoude. Koopman, wonende te Hazerswoude. Gehuwd op 02-11-1877 te Hazerswoude met Maria Windmeijer, geboren op 02-09-1855 te Zegwaart, overleden op 29-01-1942 te Hazerswoude. Dochter van Govert Windmeijer en Alida Degenkamp. Dienstbode74. (XIV/061)

 8. Johanna van Meurs, geboren op 29-12-1847 te Hazerswoude, overleden op 20-03-1855 te Hazerswoude75. (XIV/062)

 9. Maartje (Margaretha) van Meurs, geboren op 07-12-1850 te Hazerswoude, overleden op 18-01-1851 te Hazerswoude76. (XIV/063)

 10. Grietje van Meurs, geboren op 07-12-1850 te Hazerswoude, overleden op 24-04-1851 te Hazerswoude77. (XIV/064)

 11. Johannes van Meurs, geboren op 07-07-1852 te Hazerswoude, overleden op 12-07-1920 te Hazerswoude. Arbeider, wonende te Hazerswoude. Gehuwd op 04-05-1884 te Hazerswoude met Theodora van Es, geboren op 30-04-1859 te Boskoop, overleden op 16-02-1931 te Hazerswoude. Dochter van Lambertus van Es en Maria Tromp. Zonder beroep78. (XIV/065)


homeMaartje Westgeest
Dochter van Cornelius Simonszn. Westgeest & Marigje Cornelisdr. Samson
Generatie XIII

Maartje (Maria) Westgeest, geboren op 12-11-1814 te Hazerswoude, overleden op 11-08-1848 te Hoogmade. Zonder beroep, wonende aan de Hoge Rijndijk te Hazerswoude (1814-1840) en te Hoogmade (1840-1848). Gehuwd op 25-09-1840 te Hazerswoude met Cornelis Kouzijn, geboren op 29-02-1812 te Woubrugge, overleden op 11-09-1867 te Woubrugge, zoon van Hendrik Kouzijn en Anna Kerkvliet. Arbeider, wonende te Hoogmade. Cornelis hertrouwd op 22-11-1848 te Hoogmade met Barbara Moerkerk en op 28-08-1862 te Woubrugge met Aaltje van Leeuwen60. (XIII/033)

Kinderen van Maartje Westgeest & Cornelis Kouzijn:

 1. Anna (Antje) Kouzijn, geboren op 07-02-1841 te Woubrugge, overleden op 18-11-1842 te Hoogmade79. (XIV/066)

 2. Simon Kouzijn, geboren op 06-06-1842 te Hoogmade, overleden op 02-05-1912 te Woubrugge. Bouwmansknecht, veehoudersarbeider, wonende te Woubrugge. Gehuwd op 01-05-1873 te Woubrugge met Matje Groen in 't Woud, geboren op 01-02-1848 te Hoogmade, overleden op 14-01-1922 te Woubrugge. Dochter van Jakob Groen in 't Woud en Hendrika van Tol. Zonder beroep80. (XIV/067)

 3. Anna Kouzijn, geboren op 25-11-1844 te Hoogmade, overleden op 14-02-1845 te Hoogmade81. (XIV/068)

 4. Hendrik Kouzijn, geboren op 27-04-1846 te Hoogmade, overleden op 11-09-1847 te Woubrugge82. (XIV/069)


homeFijtje Sijmonsdr. Westgeest
Dochter van Simon Janszn. Westgeest & Theodora Cornelisdr. van der Klugt
Generatie XII

Fijtje Sijmonsdr. (Sophia) Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 17-07-1773 te Sassenheim (doopgetuigen waren Cornelis Janszn. Westgeest en Apollonia Jansdr. Westgeest), overleden op 09-04-1840 te Heemstede. Wonende te Heemstede (<1806-1840). Gehuwd op 05-05-1799 te Heemstede en voor de kerk op 05-05-1799 te Berkenrode met Arie (Adrianus) Langeveld, geboren te Noordwijk, gedoopt op 20-01-1775 te Noordwijk, overleden op 21-06-1845 te Warmond, zoon van Leendert Corneliszn. Langeveld en Leuntje Pietersdr. Breda. Arbeider en watermolenaar45. (XII/042)

Kinderen van Fijtje Sijmonsdr. Westgeest & Adrianus Langeveld:

 1. Leendert Langeveld, geboren te Haarlem, gedoopt op 25-06-1800 te Haarlem (doopgetuigen waren Pieter n.n. en Jaapie Langeveld), overleden op 20-07-1847 te Warmond. Bouwmansknecht, bouwman, wonende te Warmond. Gehuwd op 12-05-1822 te Sassenheim met Catharina Ruijgrok van der Werve, geboren te Sassenheim, gedoopt op 24-05-1790 te Sassenheim (doopgetuigen waren Jan Vonk en Lena Ruijgrok van der Werve), overleden op 20-12-1866 te Warmond. Dochter van Wouter Ruijgrok van der Werve en Crijntje Raaphorst. Dienstbaar83. (XIII/066)

 2. Theodora Langeveld, geboren te Aardenhout, gedoopt op 07-06-1804 te Vogelenzang (doopgetuigen waren Joannes Westgeest en Catharina Westgeest), overleden op 15-10-1856 te Haarlem. Zonder beroep, wonende te Heemstede (1829-ca. 1830), Haarlem (ca. 1830-1856). Gehuwd op 11-11-1829 te Heemstede met Gerit Horn, geboren op 26-10-1797 te Sloterdijk, gedoopt op 26-10-1797 te Sloterdijk (doopgetuigen waren Coert Horn en Sara Verkerk), overleden op 29-03-1850 te Haarlem. Zoon van Harmen Horn en Antje Verkerk. Werkman84. (XIII/067)

 3. Simon Langeveld, geboren te Aardenhout, gedoopt op 27-09-1806 te Berkenrode (doopgetuigen waren Jacob Schrama en Pleuntje Westgeest), overleden op 30-03-1880 te Heemstede. Arbeider, wonende te Heemstede. Gehuwd op 06-11-1833 te Bloemendaal met Anna Franse, geboren te Vogelenzang, gedoopt op 20-05-1807 te Vogelenzang (doopgetuigen waren Joes Wilhem Rotzmeijer en Gertrudis n.n.), overleden op 04-05-1867 te Heemstede. Dochter van Joes Franse en Maria Dijkman. Zonder beroep85. (XIII/068)


homeCatharina Sijmonsdr. Westgeest
Dochter van Simon Janszn. Westgeest & Theodora Cornelisdr. van der Klugt
Generatie XII

Catharina Sijmonsdr. (Trijntje) Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 14-07-1775 te Sassenheim (doopgetuigen waren Teunis van der Lubbe en Dirkje van der Lubbe), overleden op 31-01-1859 te Woubrugge. Zonder beroep, wonende te Woubrugge (1809-1842), Hoogmade (1842-1859). Gehuwd op 30-10-1809 te Woubrugge en voor de kerk op 30-10-1809 te Hoogmade met Jacobus van Wieringen, geboren te Hazerswoude aan de Rijndijk, gedoopt op 05-12-1775 te Hazerswoude, overleden op 25-08-1854 te Hoogmade, zoon van Klaas van Wieringen en Dirkje Ruijgrok. Bouwman beroep46. (XII/043)

Kinderen van Catharina Sijmonsdr. Westgeest & Jacobus van Wieringen:

 1. Theodora van Wieringen, geboren te Woubrugge, gedoopt op 27-09-1810 te Hoogmade (doopgetuigen waren Leonardus Tas en Agatha van Wieringen), overleden op 08-01-1886 te Hazerswoude. Zonder beroep, wonende te Hazerswoude. Gehuwd op 29-04-1832 te Leiderdorp met Wilhelmus Vriesekoop, geboren te Leiderdorp, gedoopt op 08-05-1807 te Hazerswoude (doopgetuigen waren Leendert Kerksloot en Willemijntje Kleijn), overleden op 31-05-1868 te Hazerswoude. Zoon van Dammes Vriesekoop en Maartje Swetsloot. Bouwman86. (XIII/069)

 2. Sijmen van Wieringen, geboren op 22-02-1812 te Woubrugge, overleden op 14-01-1892 te Woubrugge. Zonder beroep, wonende te Woubrugge. Gehuwd op 30-04-1835 te Woubrugge met Anna Moerkerk, geboren te Ofwegen, gedoopt op 21-04-1811 te Hoogmade (doopgetuigen waren Wilhelmus Oudshoorn en Antonia Klijn), overleden op 27-02-1890 te Woubrugge. Dochter van Jacobus Moerkerk en Maria van der Zwet. Dienstbaar87. (XIII/070)

 3. Klaas van Wieringen, geboren op 30-03-1813 te Woubrugge, overleden oop 03-03-1882 te Woubrugge. Bouwman, wonende te Woubrugge. Gehuwd op 03-05-1839 te Woubrugge met Maria van Oosten, geboren op 09-01-1814 te Noordwijk, overleden op 15-11-1850 te Hoogmade. Dochter van Wouter van Oosten en Cornelia de Groot. Zonder beroep. Klaas hertrouwd op 29-04-1852 te Hoogmade met Wilhelmina Zwetsloot, geboren op 28-05-1812 te Koudkerk, overleden op 18-10-1859 te Woubrugge. Dochter van Leendert Pieters Zwetsloot en Marijtje Groen in 't Wout. Weduwe van Nicolaas Wilhemus Josephus Tetteroo, Zonder beroep88. (XIII/071)

 4. Dirk van Wieringen, geboren op 17-06-1814 te Woubrugge, overleden op 14-03-1857 te Hazerswoude. Winkelier, wonende te Hazerswoude. Gehuwd op 09-05-1841 te Hazerswoude met Aaltje Vrolijk, geboren op 02-07-1816 te Hazerswoude, overleden op 16-09-1857 te Hazerswoude. Dochter van Jan Vrolijk en Aaltje Hartman. Winkelierster89. (XIII/072)

 5. Antje van Wieringen, geboren op 26-02-1816 te Woubrugge, overleden op 10-10-1856 te Leiden. Zonder beroep, wonende te Leiden. Gehuwd op 06-05-1842 te Woubrugge met Hendrik Egberts, geboren op 20-09-1812 te Ter Aar, overleden op 04-10-1895 te Leiderdorp. Zoon van Hendrik Egberts en Pieternella Vink, Zeilmaker90. (XIII/073)

 6. Willemina van Wieringen, geboren op 28-07-1818 te Woubrugge, overleden op 11-10-1878 te Woubrugge. Zonder beroep, wonende te Woubrugge. Gehuwd op 17-04-1845 te Hoogmade met Wilhelmus van Egmond, geboren op 24-04-1819 te Alkemade, overleden op 03-11-1892 te Woubrugge. Zoon van Jacob van Egmond en Antje Bost. Bouwman, veehouder91. (XIII/074)


homePleuntje Sijmonsdr. Westgeest
Dochter van Simon Janszn. Westgeest & Theodora Cornelisdr. van der Klugt
Generatie XII

Pleuntje Sijmonsdr. (Apolonia) Westgeest, geboren te Sassenheim, gedoopt op 26-04-1777 te Sassenheim (doopgetuigen waren Klaas Dusseldorp en Pieternelletje Verdel), overleden op 11-06-1857 te Woubrugge. Zonder beroep, wonende Warmond (1799-1820>) en te Hoogmade (<1849-1857). Gehuwd op 27-10-1799 te Warmond met Jacobus (Jacob) Schrama, geboren te Warmond, gedoopt op 13-12-1770 te Sassenheim, overleden op 16-08-1826 te Warmond, zoon van Jan Gerritszn. Schrama en Aaltje Jacobsdr. van der Spek. Arbeider47. (XII/044)

Kinderen van Pleuntje Sijmonsdr. Westgeest & Jacobus Schrama:

 1. Joannes Schrama, geboren te Warmond, gedoopt op 04-03-1801 te Warmond (doopgetuigen waren Willem van de Laan en Wilhelmina Schrama), overleden op 15-08-1871 te Warmond. Scheepmaker, wonende te Warmond. Gehuwd op 18-05-1828 te Warmond met Petronella Uijtendaal, geboren te Hillegom, gedoopt op 27-04-1799 te Hillegom (doopgetuigen waren Lammert Uijtendaal en Magteld Uijtendaal), overleden op 05-04-1875 te Den Haag, dochter van Leendert Uijtendaal en en Petronella Steenvoorden. Zonder beroep92. (XIII/075)

 2. Theodora Schrama, geboren te Warmond, gedoopt op 17-10-1803 te Warmond (doopgetuigen waren Adrianus Langeveld en Sophia Westgeest), overleden op 15-03-1752 te Alkemade. Zonder beroep, wonende te Alkemade. Gehuwd op 21-04-1831 te Alkemade met Joannes Bakker, geboren te Alkemade, gedoopt op 23-05-1806 te Roeofarendsveen (doopgetuigen waren Willem van Gent en Derkje Jacobse van der Voort), overleden op 21-07-1891 te Alkemade. Zoon van Cornelis Bakker en Dirkje Janse van Gent. Landbouwer93. (XIII/076)

 3. Adrianus Schrama, geboren te Warmond, gedoopt op 27-07-1805 te Warmond (doopgetuigen waren Laurens van der Meer en Gijsje Turkenburg), overleden op 06-12-1863 te Warmond. Timmerman, wonende te Warmond. Gehuwd op 21-05-1843 te Rijnsburg met Joanna Hogervorst , geboren op 17-06-1818 te Rijnsburg, overleden op 18-01-1901 te Warmond. Dochter van Klaas Hogervorst en Margaretha Heemskerk. Zonder beroep94. (XIII/077)

 4. Sijmetje Schrama, geboren te Warmond, gedoopt op 28-08-1808 te Warmond (doopgetuigen waren Jan Sijmonse Schrama en Trijntje Sijmense Westgeest), overleden op 28-11-1842 te Alkemade. Zonder beroep, wonende te Alkemade. Gehuwd op 11-08-1831 te Alkemade met Gerrit van Dregt, geboren te Rijpwetering, gedoopt op 12-09-1791 te geboren te Roelofarensveen (doopgetuigen waren Marijtje Gerritsse Geijlswijk en Pieter Steijns), overleden op 27-12-1870 te Alkemade. Zoon van Cornelis van Dregt en Pleuntje Gerritse Geijlswijk. Weduwnaar van Marijtje Borst. Bouwman, rentenier95. (XIII/078)

 5. Willemijntje (Willemina) Schrama, geboren op 25-08-1811 te Warmond, gedoopt op 25-08-1811 te Warmond (doopgetuigen waren Joes Gerardus Schrama en Immetje Schrama) overleden op 23-01-1817 te Wamond96. (XIII/079)

 6. Geertje (Gertrudis) Schrama, geboren op 25-08-1811 te Warmond, gedoopt op 25-08-1811 te Warmond (doopgetuigen waren Cornelis Westgeest en Margaretha Samson), overleden op 10-04-1847 te Warmond. Naaister, wonende te Warmond. Gehuwd op 06-05-1838 te Warmond Hendricus van Duijn, geboren te Warmond, gedoopt op 12-09-1808 te Warmond (doopgetuigen waen Arie Kerkvliet en Gerrit Heemskerk), overleden op 21-01-1887 te Warmond. Zoon van Gerrit van Duijn en Ida Heemskerk. Hendricuus hertrouwd met Helena Kerp97. (XIII/080)

 7. Gerrit Schrama, geboren op 26-02-1814 te Warmond, overleden op 31-10-1855 te Woubrugge. Arbeider, wonende te Woubrugge. Kleedermaker, wonende te Woubrugge. Gehuwd op 06-05-1852 te Hoogmade met Gijsje van der Meij, geboren op 08-03-1822 te Noordwijkerhout, overleden op 02-01-1882 te Leiden. Dochter van Jan van der Meij en Cornelia van Leeuwen. Weduwe van Anthonius van Rooijen. Dienstbode98. (XIII/081)

 8. Jacobus Schrama, geboren op 21-09-1816 te Warmond, overleden op 24-02-1872 te Woubrugge. Kledemaker, arbeider, wonende te Woubrugge. Gehuwd op 13-06-1849 te Hoogmade met Cornelia Moerkerk, geboren op 28--04-1820 te Woubrugge, overleden op 28-10-1869 te Woubrugge. Dochter van Arie Moerkerk en Marijtje van Bemmel. Winkelierster99. (XIII/082)

 9. Willem Schrama, geboren op 10-02-1820 te Warmond, overleden op 10-07-1879 te Woubrugge. Arbeider, wonende te Woubrugge. Gehuwd op 01-05-1850 te Hoogmade met Jannetje Baak, geboren op 20-07-1824 te Nieuwkoop, overleden op 17-08-1896 te Woubrugge. Dochter van Jan Baak en Jannetje Duis. Naaister100. (XIII/083)


homeCatharina Jansdr. Westgeest
Dochter van Jan Corneliszn. Westgeest & Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet
Generatie XI

Catharina (Kaatje) Jansdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 28-05-1744 te Sassenheim (doopgetuigen waren Jan Pieterse en Maertje Klaes), overleden op 10-08-1815 te Woubrugge. Arbeidster, wonende te Esselijkerwoude (Woubrugge) (<1766) en te Hoogmade (1766-1815). Gehuwd voor de kerk op 28-04-1766 te Hoogmade met Cornelius Matthijse van Rijsen, geboren te Hoogmade, gedoopt op 03-01-1739 te Hoogmade, overleden omtrent 21-03-1783 te Hoogmade, begraven op 21-03-1783 te Hoogmade , zoon van Thijs Janszn. van Rijsen en Jannetje Cornelisdr. Spruijt, weduwnaar van Meijnsje Andriessen Sekma23. (XI/063)

Kinderen van Catharina Jansdr. Westgeest & Cornelius Mathijsse van Rijsen:

 1. Mattheus Corneliszn. van Rijsen, geboren te Hoogmade, gedoopt op 31-01-1767 te Hoogmade (doopgetuigen waren Cornelis Ariensen van Leeuwen en Cornelia Ariensdr. van Leeuwen) zijn overlijden werd aangeven op 09-03-1767 te Hoogmade101. (XII/068)

 2. Mattheus (Matthijs) Corneliszn. van Rijsen, geboren te Hoogmade, gedoopt op 09-02-1768 te Hoogmade (doopgetuigen waren Cornelis Ariensen van Leeuwen en Cornelia Ariensdr. van Leeuwen), overleden op 05-08-1813 te Leiden. Dagloner, wonende te Leiden. Gehuwd op 05-02-1797 te Zoeterwoude met Marijtje Claasse Boot, gedoopt op 27-09-1769 te Zoeterwoude (doopgetuigen waren Maarte Kole en Geertje van Ronse). Dochter van Claas Pieterse Boot en Neeltje Pieterse van Ronse102. (XII/069)

 3. Johannes Corneliszn. van Rijsen, geboren te Hoogmade, gedoopt op 23-03-1770 te Hoogmade (doopgetuigen waren Leendert Janszn. Westgeest en Pleuntje Janse Westgeest), overleden op 02-02-1820 te Alkemade. Wonende te Alkemade. Gehuwd op 15-05-1796 te Alkemade met Jannetje de Wilde, geboren te Roelofarendsveen, gedoopt op 19-06-1775 te Rijnsaterwoude (doopgetuigen waren Pieter Poelgeest en Matje van Kints), overleden op 17-05-1845 te Alkemade. Dochter van Willem Dirks de Wilde en Willemijntje van Kints. Jannetje hertrouwd met Jan Bakker103. (XII/070)

 4. Simon Corneliszn. van Rijsen, geboren te Hoogmade, gedoopt op 27-11-1772 te Hoogmade (doopgetuigen waren Cornelis Janszn. Westgeest en Cornelia Sijmensdr. Paardekoper), overleden op 01-12-1857 te Alkemade. Wonende te Alkemade. Gehuwd op 14-05-1797 te Alkemade met Jacoba (Jaapje) Kloosterman, geboren te Langeraar, gedoopt op 27-09-1762 te Langeraar (doopgetuigen waren Konelis Severse van Zijl en Adriaantje Jans Trompslager), overleden op 20-09-1835 te Alkemade. Dochter van Gerrit Kloosterman en Jannetje Severse van Zijl). Zonder beroep104. (XII/071)

 5. Cornelia Cornelisdr. van Rijsen, geboren te Hoogmade, gedoopt op 30-10-1775 te Hoogmade (doopgetuigen waren Jan van Leeuwen en Aeltje van Leeuwen), overleden op 06-07-1849 te Alkemade. Zonder beroep, wonende te Alkemade. Gehuwd met Dirk Bos, geboren te Hillegom, gedoopt op 18-11-1777 te Hillegom (doopgetuigen waren Hendrik de Vogel en Anna Huijskens), overleden op 14-05-1832 te Alkemade. Zoon van Barens Bos en Marijtje Conelisdr. Vogel. Arbeider105. (XII/072)

 6. Adrianus (Arie) Corneliszn. van Rijsen, geboren te Hoogmade, gedoopt op 05-06-1778 te Hoogmade (doopgetuigen waren Cornelis Arienszn. van Leeuwen en Neeltje Ariensdr. van Leeuwen), overleden op 31-12-1848 te Leiden. Arbeider, sjouwer, wonende te Leiden. Gehuwd op 08-05-1802 Alkemade met Anna Poelthuijn, geboren te Hoogmade, gedoopt op 07-07-1773 te Hoogmade (doopgetuigen waren Leendert Claeszn. van der Klugt en Dirkje IJsbrands van der Swet), overleden op 14-04-1835 te Leiden. Dochter van Jan Poelthuijn en Lena Claesdr. van der Klugt. Arie hertrouwd op 22-10-1835 te Leiden met Maria Bruggeman, geboren te Leiden, gedoopt op 30-12-1807 te Leiden (doopgetuigen waren Jacobus Bruggeman en Hilletje de Vriend), overleden op 29-01-1884 te Leiden. Dochter van Abraham Bruggeman en Maria Kok Spinster106. (XII/073)

 7. Kees (Cornelis) Corneliszn. van Rijsen, geboren te Hoogmade, gedoopt op 02-08-1780 te Hoogmade (doopgetuigen waren Barend Dirkse Straathof en Klaasje Pieterse van Egmond), overleden op 23-01-1862 te Woubrugge. Timmermansknecht, wonende te Woubrugge. Gehuwd op 13-10-1811 te Hoogmade met Marijtje (Maartje) van Zijl, geboren te Woubrugge, gedoopt op 13-03-1786 te Hoogmade (doopgetuigen waren Teunis Cornelise Bakker en Neeltje Pieterse van Zijl), overleden op 15-08-1859 te Woubrugge. Dochter van Albert van Zijl en Kniertje Janse Guldemond. Zonder beroep107. (XII/074)


homeApollonia Jansdr. Westgeest
Dochter van Jan Corneliszn. Westgeest & Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet
Generatie XI

Apollonia (Pleuntje) Jansdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 29-11-1746 te Sassenheim (doopgetuigen waren Leendert Janse en Cornelia Klaes), overleden te Rijpwetering, haar overlijden werd aangegeven door Jan van Greuningen op 16-11-1773 te Alkemade. Wonende te Rijpwetering (<1768-1773). Gehuwd op 02-05-1768 te Alkemade en voor de kerk op 02-05-1768 te Rijpwetering met Nicolaas (Claas) Corneliszn. Dusseldorp, geboren te Rijpwetering, gedoopt op 19-12-1734 te Rijpwetering, overleden te Rijpwetering, zijn overleden werd aangegeven door zijn zoon Cornelis Dusseldorp op 29-01-1800 te Alkemade, zoon van Cornelis Claaszn. Dusseldorp en Maartje Pietersdr. van Stijne, weduwnaar van Jacob Cornelisdr. Borst. Nicolaas hertrouwd op 02-05-1774 te Alkemade met Petronella Crijne Verdel24. (XI/064)

Kinderen van Apollonia Jansdr. Westgeest & Nicolaas Corneliszn. Duseldorp:

 1. Maria Claasdr. Dusseldorp, geboren te Rijpwetering, gedoopt op 19-02-1769 te Rijpwetering (doopgtuigen waren Cornelis Louwe van Egmondt en Jannetje Cornelise Dusseldorp), overleden op 28-10-1817 te Alkemade. Gehuwd op 05-02-1792 te Alkemade met Petrus (Pieter) Juriaanszn. Schelling, geboren te Langeraar, gedoopt op 04-12-1764 te Langeraar (doopgetuigen waren Knelis Pieterse Klaverweijde en Lijsie Jans Schelling), overleden op 10-01-1835 te Alkemade. Zoon van Jurrien Schelling en Knelia Pieterse Klaverwijde108. (XII/075)

 2. Fijtje Claasdr. Dusseldorp, geboren te Rijpwetering, gedoopt op 30-11-1770 te Rijpwetering (doopgetuigen waren Leonardus Westgeest en Catharina Westgeest), overleden op 27-04-1848 te Alkemade. Zonder beroep, wonende te Alkemade. Gehuwd op 22-04-1798 te Alkemade met Cornelis Pieterszn. Clement, geboren te Nieuwe Wetering, gedoopt op 14-10-1758 te Rijpwetering (doopgetuigen waren Dirk Cornelis Clement en Antje Cornelis Clement), overleden te Rijpwetering, zijn overlijden werd aangegeven door Maarten van Egmond op 21-08-1804 te Alkemade. Zoon van Pieter Cornelisse Clement en Geertje Noordman. Gehuwd op 07-08-1808 te Alkemade met Arent Hendrik Makke, geboren te Ankum; Duitsland, overleden op 05-05-1834 te Alkemade. Arbeider109. (XII/076)

 3. Cornelis Claaszn. Dusseldorp, geboren te Rijpwetering, gedoopt 07-02-1773 te Rijpwetering (doopgetuigen waren Petrus Cornelisse Dusseldorp en Barbara Cornelisse Dusseldorp), overleden op 28-10-1847 te Alkemade. Slagter. Gehuwd op 22-04-1798 te Alkemade met Cornelia van Grieken, geboren te Rijpwetering, gedoopt op 24-03-1772 te Rijpwetering (doopgetuigen waren Leonardus Wissenburgh en Joanna Dirksze van Veen), overleden op 25-03-1808 te Alkemade, begraven op 31-03-1808 te Rijnsaterwoude. Dochter van Wilhelmus Janszn. van Grieken en Maria Dirksdr. van Veen. Cornelis hertrouwd op 29-01-1809 te Alkemade met Marijtje van Egmond, geboren te Rijpwetering, gedoopt op 03-04-1786 te Rijpwetering (doopgetuigen waren Pleun Janse de Jong en Sijmen van Egmond), overleden op 27-09-1858 te Alkemade. Dochter van Huijbert van Egmond en Antje Jacobse ten Haas. Zonder beroep110. (XII/077)


homeMarijtje Cornelisdr. Westgeest
Dochter van Cornelis IJsbrantszn. Westgeest & Apolonia Jansdr. van Brunswijck
Generatie X

Marijtje Cornelisdr. Westgeest, geboren omstreeks *1694 te Warmond, overleden omstreeks september 1742 te Warmond. Wonende in het Oosteinde te Warmond (*1698-1742). Gehuwd op 23-05-1719 te Warmond en voor de kerk op 23-05-1719 te Sassenheim met Willem Ariszn. van der Zon, jongeman van Warmond, overleden omstreeks 06-07-1742 te Warmond, zoon van Ary Willemszn. van der Zon en Jaepje Leendertsdr. Buitendijk. Bouwman en schepen van Warmond10. (X/029)

Kinderen van Marijtje Cornelisdr. Westgeest & Willem Ariszn. van der Zon:

 1. Adrianus Willemszn. van der Zon, geboren te Warmond, gedoopt op 12-10-1720 te Sassenheim (doopgetuigen waren Arie van den Bos en Neeltje van den Bos)111. (XI/138)

 2. Adrianus Willemszn. van der Zon, geboren te Warmond, gedoopt op 18-12-1722 te Sassenheim (doopgetuigen waren Arie van den Bos en Neeltje van den Bos), overleden op 27-03-1781 te Zoeterwoude. Gehuwd op 23-04-1747 te Zoeterwoude met Aaltje Jansdr. den Elsen, gedoopt op 30-09-1719 te Zoeterwoude, overleden op 23-06-1777 te Zoeterwoude112. (XI/139)

 3. Joannes (Jan) Willemszn. van der Zon, geboren te Warmond, gedoopt op 12-10-1724 te Sassenheim (doopgetuigen waren Leendert Janse Buijtendijk en Neeltje Jans Buijtendijk), begraven op 22-03-1781 te Warmond. Gehuwd 15-02-1756 te Warmond met Geertje Huijbertsdr. van Leeuwen, geboren te Lisse. Jan hertrouwd op 19-11-1769 te Warmond met Krijntje Arijsdr. van Noort, geboren te Warmond113. (XI/140)

 4. Simontje Willemszn. van der Zon, geboren te Warmond, gedoopt op 12-12-1727 te Sassenheim (doopgetuigen waren Jan Cornelisse Westgeest en Antje Cornelis)114. (XI/141)

 5. Petrus Willemszn. van der Zon, geboren te Warmond, gedoopt op 28-11-1730 te Sassenheim (doopgetuigen waren Arie van den Bos en Marijtje Pieters), overleden op 08-10-1797 te Warmond, begraven op 13-10-1797 te Warmond. Gehuwd op 07-05-1758 te Warmond met Monica Cornelisdr. van Veen, geboren te Sassenheim115. (XI/142)

 6. Simon Willemszn. van der Zon, geboren te Warmond, gedoopt op 25-09-1732 te Sassenheim (doopgetuigen waren IJsbrant Cornelisse Westgeest en Antje Cornelis Westgeest, overleden op 01-01-1740 te Warmond116. (XI/143)

 7. Jacoba Willemsdr. van der Zon, geboren te Warmond, gedoopt op 30-10-1734 te Sassenheim (doopgetuigen waren Arie van den Bos en Jaepje Jacobs)117. (XI/144)


homeIJsbrant Corneliszn. Westgeest
Zoon van Cornelis IJsbrantszn. Westgeest & Apolonia Jansdr. van Brunswijck
Generatie X

IJsbrant Corneliszn. Westgeest, geboren omtrent 1695 te Warmond, overleden omstreeks omtrent 23-07-1764 te Warmond. Bouwman op no. 17 te Warmond, bij een openbare verkoping na het overlijden van IJsbrant Corneliszn. Westgeest verkochten de erven 21 koeien, 7 kalveren en 2 paarden. Gehuwd op 11-05-1727 te Warmond en voor de kerk op 11-05-1727 te Sassenheim met Marijtje Jacobsdr. (Marietje) van Beeck, overleden voor 22-05-1737 te Warmond. In februari 1728 werd testament gemaakt: op heden den eerste februari 1728 verschenen IJsbrant Cornelis Westgeest en Marietje Jacobsdr. van Beeck, echtlieden en alhier woonagtig, den eerste comp gesond van lichaam en geest, gaande en staande, de tweede comparante onpasselijk op een stoel sittende, dog beide haar verstand. IJsbrant hertrouwd op 10-08-1738 te Warmond en voor de kerk op 10-08-1738 te Sassenheim met Cornelia Klaasdr. van der Boog, gedoopt op 18-05-1707 te Wassenaar, was in 1763 nog in leven, dochter van Claes Janszn. van der Boog en Cornelia Cornelisdr. van Leeuwen11. (X/030)

Kinderen van IJsbrant Corneliszn. Westgeest & Marijtje Jacobsdr. van Beeck:

 1. Sijmontje IJsbrantszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 28-01-1729 te Sassenheim (doopgetuigen waren Jan Corneliszn. Westgeest en Marijtje Cornelisdr. Westgeest), mogelijk jong gestorven118. (XI/065)

 2. Catharina IJsbrantsdr. (Trijntje) Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 07-10-1730 te Sassenheim (doopgetuigen waren Jan Jacobszn. van Beeck en Marijtje Cornelisdr. Westgeest), overleden omtrent 11-12-1772 te Warmond, begraven op 11-12-1772 te Warmond. Wonende te Warmond (1730-1766). Trijntje is ongehuwd gebleven en werd onderhouden door haar zuster Marijtje Westgeest: Wij ondergeschreven Cornelis van Dam en Willem Brauwer beijde van competenten ouderdom, en wonende te Warmond, verklaren bij dezen te rekwisitie van dir het zouden mogen aangaan, waar en waarachtig te zijn dat wij zeer wel gekend hebben Antje Westgeest en Trijntje Westgeest, doghters en kinderen van Ysbrand Westgeest en Cornelia van der Boog, in leeven echtelieden. Dat beijden Antje en Trijntje Westgeest voorts geen kinderen of nakomelingen hebben nagelaten als zijnde ongehuwd gestorven. Dat Trijntje Westgeest ruijm zeven jaren, en Antje Westgeest ruijm twintig jaren, bijde in het laatste haren levens, om de zelve niet tot last van den armen te doen vervallen gehouden en onderhouden zijn door Marijtje Westgeest en Dirk Hassing, echtelieden…119. (XI/066)

 3. Apollonia IJsbrantsdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 19-10-1732 te Sassenheim (doopgetuigen waren Jan Corneliszn. Westgeest en Marijtje Cornelisdr. Westgeest), mogelijk jong gestorven120. (XI/067)

 4. Anna IJsbrantsdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 30-08-1734 te Sassenheim (doopgetuigen waren Klaes Dirkszn. van Steijn en Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet), overleden tussen 30-08-1734 en 03-08-1735121. (XI/068)

 5. Anna (Antje) IJsbrantsdr. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 03-08-1735 te Sassenheim (doopgetuigen waren Klaes Dirkszn. van Steijn en Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet), overleden omtrent 14-11-1798 te Warmond, begraven op 4-11-1798 te Warmond. Wonende te Warmond (1735-1798). Antje is ongehuwd gebleven en werd onderhouden door haar zuster Marijtje Westgeest122. (XI/069)

Kinderen van IJsbrant Corneliszn. Westgeest & Cornelia Claasdr. van der Boog:

 1. Maria IJsbrantsdr. (Marijtje) Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 19-10-1738 te Sassenheim (doopgetuigen waren Arie Pieterszn. en Trijntje IJsbrantsdr.), overleden omtrent 02-03-1802 te Warmond. Wonende te Warmond (1738-1763), Noordwijkerhout (1763-1766) en te Warmond (1766-1802). Gehuwd op 18-04-1762 te Warmond en voor de kerk op 18-04-1762 te Sassenheim met Dirk (Theodorus) Hassink, geboren te Schapen, gedoopt op 11-10-1731 te Schapen (bij Lingen), overleden omtrent 15-10-1784 te Warmond, begraven op 15-10-1784 te Warmond, zoon van Johannes T. Hassink en Catharina n.n.123. (XI/070)

 2. Joannes IJsbrantszn. Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 21-03-1740 te Sassenheim (doopgetuigen waren Klaes Klaesszn. en Eprie Klaesdr.), mogelijk jong gestorven124. (XI/071)
Bezittingen van IJsbrant Corneliszn. Westgeest te Warmond.

Een huis, barg, schuur en molen.
Gelegen te Warmond, op de grond van de Heer van Warmond
138.
0000-0000 Jan Jan Sijmonszn. sr.
1660-
0000 IJsbrant Sijmonszn. Westgeest
0000-0000 Cornelis IJsbrantszn. Westgeest
1734-
0000 IJsbrant Corneliszn. Westgeest

16/17: Twee partijen land, groot 2 morgen, 371 roeden147.
Gelegen in de Zwanburgpolder te Warmond.

1738-1765 IJsbrant Corneliszn. Westgeest
1765-1784
Theodorus Hassink
1784-1800
Marijtje IJsbrantsdr. Westgeest
1800-
0000 Cornelis Hassink

20: Een partij wei of hooiland, groot 1 morgen, 242 roeden148.
Gelegen in de Zwanburgpolder te Warmond.

1742-1765 IJsbrant Corneliszn. Westgeest
1765-1784
Theodorus Hassink
1784-1800
Marijtje IJsbrantsdr. Westgeest
1800-
0000 Cornelis Hassink

57: Een partij wei of hooiland, groot 2 morgen, 280 roeden149.
Gelegen in de Zwanburgpolder te Warmond.

1743-1765 IJsbrant Corneliszn. Westgeest
1765-1784
Theodorus Hassink
1784-1800
Marijtje IJsbrantsdr. Westgeest
1800-
0000 Cornelis Hassink

34/35: Een bouwhuis met barg, schuur potinge en plantinge, met 2 partijen zowel wei als teelland, groot tezamen 2 morgen, 140 roeden150.
Gelegen in het Oosteinde te Warmond.

1753-1765 IJsbrant Corneliszn. Westgeest
1765-1784
Theodorus Hassink
1784-1800
Marijtje IJsbrantsdr. Westgeest
1800-
0000 Cornelis Hassink
2: Een partij land, groot 2 morgen, 77 roeden151.
Gelegen in de Hofpolder te Warmond.

1761-1765 IJsbrant Corneliszn. Westgeest
1765-1784
Theodorus Hassink
1784-1800
Marijtje IJsbrantsdr. Westgeest
1800-
0000 Cornelis Hassink

4: Een weiland, groot 3 morgen, 74 roeden.
Gelegen in de Hofpolder te Warmond.

1761-1765 IJsbrant Corneliszn. Westgeest
1765-1784
Theodorus Hassink
1784-1800
Marijtje IJsbrantsdr. Westgeest
1800-
0000 Cornelis Hassink

7: Een weiland, groot 3 morgen, 74 roeden.
Gelegen in de Hofpolder te Warmond.

1761-1765 IJsbrant Corneliszn. Westgeest
1765-1784
Theodorus Hassink
1784-1800
Marijtje IJsbrantsdr. Westgeest
1800-
0000 Cornelis Hassink

homeMaria IJsbrantsdr. Westgeest
Dochter van Cornelis IJsbrantszn. Westgeest & Apolonia Jansdr. van Brunswijck
Generatie XI

Maria IJsbrantsdr. (Marijtje) Westgeest, geboren te Warmond, gedoopt op 19-10-1738 te Sassenheim (doopgetuigen waren Arie Pieterszn. en Trijntje IJsbrantsdr.), overleden omtrent 02-03-1802 te Warmond. Wonende te Warmond (1738-1763), Noordwijkerhout (1763-1766) en te Warmond (1766-1802). Gehuwd op 18-04-1762 te Warmond en voor de kerk op 18-04-1762 te Sassenheim met Dirk (Theodorus) Hassink, geboren te Schapen, gedoopt op 11-10-1731 te Schapen (bij Lingen), overleden omtrent 15-10-1784 te Warmond, begraven op 15-10-1784 te Warmond, zoon van Johannes T. Hassink en Catharina n.n.122. (XI/070)

Kinderen van Maria IJsbrantsdr. Westgeest & Dirk Hassink:

 1. Theodorus (Dirk) Dirkszn. Hassing, geboren te Warmond, gedoopt op 10-12-1762 te Sassenheim (doopgetuigen waren Pieter Starrenburg en Antje Dirkse Hassing), overleden op 24-02-1840 te Warmond. Watermolenaar, wonende te Warmond. Gehuwd op 12-05-1788 te Warmond met Joanna (Jannetje) Duinhoven, geboren te Noordwijkerhout, gedoopt op 07-12-1758 te Noordwijkerhout (doopgetuigen waren Wibbord Pietertje van Duijnhove en Antje Pieters an Duijnhove), overleden op 10-03-1828 te Warmond. Dochter van Jan Pieterszn. Duinhoven en Hillegonda Jansdr. Raaphorst125. (XII/078)

 2. Cornelia Dirksdr. Hassing, geboren te Noordwijkerhout, gedoopt op 09-12-1763 te Noordwijkerhout (doopgetuigen waren IJsbrand Westgeest en Cornelia van der Boog), overleden op 30-03-1819 te Warmond. Zonder beroep, wonende te Warmond. Gehuwd op 14-02-1790 te Warmond met Cornelius van Duinhoven, geboren te Noordwijkerhout, gedoopt op 21-04-1765 te Noordwijkerhout (doopgetuigen waren Jan Janse Prins en Dirkje Cornelisse van Raaphorst). Zoon van Jan Pieterszn. Duinhoven en Hillegonda Jansdr. Raaphorst126. (XII/079)

 3. Cornelius Dirkszn. Hassing, geboren te Noordwijkerhout, gedoopt op 01-04-1765 te Noordwijkerhout (doopgetuigen waren Antonius Bondt en Helena Bondt), overleden op 27-12-1842 te Oegstgeest127. (XII/080)

 4. Idebrandus Dirkszn. Hassing, geboren te Noordwijkerhout, gedoopt op 19-11-1766 te Noordwijkerhout (doopgetuigen warn Jan van der Zon en Catrijn IJsbrandse Westgeest), overleden op 02-06-1844 te Warmond. Watermolenaar, arbeider, wonende te Warmond. Gehuwd op 18-05-1800 te Warmond met Elisabeth de Vries, geboren omstreeks 1771 te Warmond, overleden op 17-12-1826 te Warmond. Dochter van Roelof de Vries en Jacoba van Tol128. (XII/081)

 5. Catharina (Catrina) Dirksdr. Hassing, geboren te Warmond, gedoopt op 17-01-1769 te Sassenheim (doopgetuigen waren Pieter Janszn. Starrenburg en Antje Hassing), haar overlijden werd aangegeven door haar vader Dirk Hassing op 02-10-1769 te Warmond129. (XII/082)

 6. Joannes Dirkszn. Hassing, geboren te Warmond, gedoopt op 15-04-1770 te Sassenheim (doopgetuigen waren Dirk Diessel en Willemijntje van Houten), overleden op 06-02-1836 te Reeuwijk. R.K. priester, wonende te Reeuwijk130. (XII/083)

 7. Nicolaus (Claas) Dirkszn. Hassing, geboren te Warmond, gedoopt op 15-02-1772 te Sassenheim (doopgetuigen waren Gijsbert van der Peet en Marijtje van der Boog), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader Dirk Hassing op 02-03-1772 te Warmond131. (XII/084)

 8. Pieter Dirkszn. Hassing, geboren te Warmond, gedoopt op 19-11-1773 te Sassenheim (doopgetuigen waren Pieter Starrenburg en Antje Hassing), zijn overlijden werd aangegeven door zijn broer Cornelis Hassing op 06-03-1800 te Warmond132. (XII/085)

 9. Jacobus (Jacob) Dirkszn. Hassing, geboren te Warmond, gedoopt op 31-05-1775 te Sassenheim (doopgetuigen waren Pieter Starrenburg en Antje Hassing), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader Dirk Hassing op 14-08-1775 te Warmond133. (XII/086)

 10. Jacobus Dirkszn. Hassing, geboren te Warmond, gedoopt op 08-04-1778 te Sassenheim (doopgetuigen waren Dirk Dirkse Hassing en Cornelia Hassing), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader Dirk Hassing op 29-05-1779 te Warmond134. (XII/087)


Bronvermelding:

IJsbrant Sijmonszn. Westgeest & Maertge Jansdr. van Rijn:
001. Oud Notarieel archief Leiden, Notaris Jacob Janszn. de Haas, archiefnr. 506, inv.nr. 471, 1638, 27-03-1638, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Dagboek van schout en weesmannen, 1662-1832 Weesboek A , inv.nr.1170-f.10v d.d. 26-11-1663, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocollen van allerhande akten van schout en schepenen Warmond, 1701-1708, inv.nr.1205-f.8 t/m 11v, 16-11-1701, Erfgoed Leiden en omstreken.
002. Dagboek van schout en weesmannen, 1662-1832 Weesboek A , inv.nr.1170-f.10v d.d. 26-11-1663, Erfgoed Leiden en omstreken.
003. Dagboek van schout en weesmannen, 1662-1832 Weesboek A , inv.nr.1170-f.10v d.d. 26-11-1663, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1662-1719, inv.nr. 9-f.89, 01-02-1693, NA Den Haag.
000. Protocollen van allerhande akten van schout en schepenen Warmond, 1701-1708, inv.nr.1205-f.8 t/m 11v, 16-11-1701, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1662-1719, inv.nr. 9-f.118, 07-02-1706, NA Den Haag.
004. Dagboek van schout en weesmannen, 1662-1832 Weesboek A , inv.nr.1170-f.10v d.d. 26-11-1663, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven Lisse 1696-1701, inv.nr. 1.I-f.25v, 23-07-1698, NA Den Haag.
000. Begraafregister R.K. statie H. Agatha te Lisse 1687-1693, inv.nr. 8C-f.5, 22-07-1698, NA Den Haag.
000. Huwelijksafkondigingen van het gerecht van Lisse 1670-1691, inv.nr. 14.I-f.87, 18-02-1691, NA Den Haag.
000. Begraafregister R.K. statie H. Agatha te Lisse 1687-1693, inv.nr. 8C-f.3, 02-06-1691, NA Den Haag.
000. Huwelijksafkondiging van het gerecht van Lisse 1692-1697, inv.nr. 14.II-f.137, 25-01-1693, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Agatha te Lisse 1685-1704, inv.nr. 8A.I-f.9, 25-01-1693, NA Den Haag.
000. Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven Lisse, 1702-1707, inv.nr. 1.II-f.85, 09-12-1704, NA Den Haag.
000. Begraafregister R.K. statie H. Agatha te Lisse 1687-1693, inv.nr. 8C-f.6, 20-11-1704, NA Den Haag.
005. Dagboek van schout en weesmannen, 1662-1832 Weesboek A , inv.nr.1170-f.10v d.d. 26-11-1663, Erfgoed Leiden en omstreken.
006. Dagboek van schout en weesmannen, 1662-1832 Weesboek A , inv.nr.1170-f.10v d.d. 26-11-1663, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1662-1719, inv.nr. 9-f.83, 03-09-1690, NA Den Haag.
007. Protocollen van allerhande akten van schout en schepenen Warmond, 1708-1720, inv.nr.1206-f.264/272v, 11-02-1720, Erfgoed Leiden en omstreken.
007. Protocollen van allerhande akten van schout en schepenen Warmond, 1708-1720, inv.nr.1207-f.001/004, 06-05-1720, Erfgoed Leiden en omstreken.
007. Protocollen van allerhande akten van schout en schepenen Warmond, 1701-1708, inv.nr.1205-f.6 t/m 7v, 14-09-1701, Erfgoed Leiden en omstreken.

Trijntje IJsbrantsdr. Westgeest & Bartholomeus Matthijszn. van Munnikendam:
007. Doopregister van de R.K. statie H. Agatha te Lisse, inv.nr.8B.1-f.39, 09-05-1694, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Lisse, inv.nr.4.I-f.28, 29-01-1753, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Lisse, inv.nr.9.I-f.36v, 22-05-1714, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Agatha te Lisse, inv.nr.8B.1-f.4, 14-08-1687, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Lisse, inv.nr.9.IV-f.119, 31-07-1740, NA Den Haag.
008. Doopregister van de R.K. statie H. Agatha te Lisse, inv.nr.8B.1-f.51, 03-11-1696, NA Den Haag.

Cornelis IJsbrantszn. Westgeest & Apolonia Jansdr. van Brunswijck:
009. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1662-1719, inv.nr. 9-f.132, 19-05-1715, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.237, 19-05-1715, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nr. 10.I.f.11, 18-01-1728, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.242, 18-01-1728, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Koudekerk 1780-1795, inv.nr. 1.III-f.146, 13-08-1782, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Voorhout 1735-1789, inv.nr. 3.I-f.18v, 20-04-1755, NA Den Haag.
010. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nr. 10.I-f.3v, 23-05-1719, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.239, 22-05-1719, NA Den Haag.
000. Dagboek van schout en weesmannen te Warmond, inv.nr.1171-f.124v, 02-09-1743, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Warmond 1764-1796, inv.nr. 1.II-f.60v, 23-07-1764, NA Den Haag.
011. Dagboek van schout en weesmannen Warmond, inv.nr.1171-f.96, 22-05-1737, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nt. 10.I-f.10v, 11-05-1727, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.242, 11-05-1727, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nr. 10.I-f.22, 10-08-1738, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.247, 10-08-1738, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Wilibrordus te Wassenaar, inv.nr. 6-f.70, 18-05-1707, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nr. 10.I-f.11v, 29-08-1728, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.243, 29-08-1728, NA Den Haag.
012. Register van ontvangst van impost op begraven Voorhout 1758-1768, inv.nr. 1.II-f.59, 24-09-1760, NA Den Haag.
000. Trouwregister ven het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nr. 10.I-f.19v, 15-01-1736, NA Den Haag.
000. Trouwregister ven het gerecht van Voorhout 1735-1789, inv.nr. 3.I-f.6v, 07-05-1741, NA Den Haag.

Jan Corneliszn. Westgeest & Catharina Pietersdr. Colijn, Fijtje Leendertsdr. Kerkvliet:
013. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.3, 15-05-1716, NA Den Haag.
014. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.7, 29-07-1717, NA Den Haag.
015. Doopregister van de R.K. statie H. Wilibrordus te Oegstgeest 1715-1731, inv.nr. 11.II-f.99, 30-09-1722, NA Den Haag.
016. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.27, 01-03-1729, NA Den Haag.
017. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.29, 04-05-1730, NA Den Haag.
000. Begraafklapper Leiden 1800-1802, inv.nr. 100-f. .., 14-03-1801, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksregister van het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nr. 10.I-f.37v, 16-04-1758, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.257, 16-04-1758, NA Den Haag.
000. Incassoregister betreffende grafrechten Warmond 1760-1788, inv.nr. 6-f. .., 05-03-1766, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Leiden 1752-1767, inv.nr. 247-f.228v, 14-06-1766, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van de R.K. statie Appelmarkt te Leiden 1642-1809, Archief 1004, inv.nr.288, 14-06-1766, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Incassoregister betreffende grafrechten Warmond 1760-1788, inv.nr. 6-f. .., 05-10-1768, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Leiden 1768-1784, inv.nr. 248-f.018v, 08-04-1769, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van de R.K. statie Appelmarkt te Leiden 1642-1809, Archief 1004, inv.nr.288, 08-04-1769, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister in de R.K Oostenrijksche kapel, nr. 364-f.12, 20-01-1732, GA Den Haag.
018. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.33, 24-04-1732, NA Den Haag.
019. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.37, 15-06-1734, NA Den Haag.
020. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.43, 15-11-1736, NA Den Haag.
021. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.47, 16-08-1738, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Leiderdorp, akte 57, 07-12-1829, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Voorhout 1735-1789, inv.nr. 3-f.81, 13-04-1766, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.260, 13-04-1766, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.31, 18-05-1731, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Koudekerk 1785-1793, inv.nr. 3.I-f.13, 16-01-1788, NA Den Haag.
022. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.53, 14-09-1741, NA Den Haag.
000. Overlijdensregister Koudekerk 1806-1811, inv.nr.8-f.3, 19-08-1806, GA Alphen a/d Rijn, NA Den Haag.
000. Begraafregister met vermelding van grafrechten Koudekerk 1781-1820, inv.nr.4-f.49. 21-08-1806, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.261, 20-11-1768, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Wilibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.173, 23-05-1739, NA Den Haag.
000. Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven Lisse 1791-1799, inv.nr. 5.III-f.260, 15-04-1791, NA Den Haag.
000. Registers van ontvangst van voldoening aan grafrechten Lisse 1791-1799, inv.nr. 6.III-nr.1457, 15-04-1791, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Lisse 1795-1799, inv.nr. 10.III-f.86v, 30-04-1797, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Agatha te Lisse 1775-1811, inv.nr. 8A.II-f.80, 30-04-1797, NA Den Haag.
000. Doopregister van de statie H. Agatha van Lisse 1735-1774, inv.nr. 8B.III-f.221, 06-09-1754, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte gemeente Warmond, akte 3, 04-02-1842, Erfgoed Leiden en omstreken.
023. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.58, 28-05-1744, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 27, 11-08-1815, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister R.K. statie H. Maria Geboorte te Hoogmade 1712-1811, inv.nr. 12.III-f.247, 28-04-1766, NA Den Haag.
000. Doopregister R.K. statie H. Maria Geboorte te Hoogmade 1714-1749, inv.nr. 12.I-f.45, 03-01-1739, NA Den Haag.
000. Begraafregister Hoogmade 1741-1790, inv.nr. 12-f.143, 21-03-1783, NA Den Haag.
000. http://home.planet.nl/~luyte026/meerb/pg/pg_frm3.htm Kwartierstaat Bep van der Meer
024. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.63, 29-11-1746, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op het begraven Alkemade 1771-1775, inv. nr. 18.III-f.159v, 16-11-1773, NA Den Haag.
000. Incassoregister betreffende grafrechten Gereformeerde Gemeente Rijnsaterwoude 1781-1791, inv.nr. 15-f. .., 19-11-1773, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Alkemade, periode 1768-1773, inv.nr. 6.III-f.206, 02-05-1768, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie O.L.V. geboorte te Rijpwetering 1748-1770, inv.nr. 18-f. .., 02-05-1768, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie O.L.V. geboorte te Rijpwetering 1733-1748, inv.nr. 17-f.36, 19-12-1734, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op het begraven Alkemade 1799-1803, inv. nr. 19.VI-f. …, 29-01-1800, NA Den Haag.
000. Begraafregister Hoogmade 1791-1809, inv.nr. 9-f.20, 30-01-1800, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Alkemade 1774-1781, inv.nr. 7-f.14, 02-05-1774, NA Den Haag.

Leonardus Janszn. Westgeest & Maria Dirksdr. Brouwer, Grietje Scheepen:
025. Begraven buiten Leiden, inv.nr. 2066, 01-10-1768, Erfgoed Leiden en omstreken.
026. Doopregister van de R.K. statie Appelmarkt te Leiden, 1710-1798, inv.nr. 215-f. .., 21-05-1770, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Begraafklapper Leiden 1795-1996, inv.nr. 97-f. .., 09-06-1795, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Leiden 1784-1795, inv.nr. 249-f.100v, 01-05-1790, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie Appelmarkt te Leiden 1710-1798, inv.nr. 288-f…., 03-07-1765, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Begraafklapper Leiden 1795-1796, inv.nr. 97-f. .., 09-06-1796, Erfgoed Leiden en omstreken.

Maria Leendertsdr. Westgeest & Huijbert Gedou:
027. Begraven Leiden, toegang 501A, inv.nr.1340-f.168v, 16-04-1781, Erfgoed Leiden en omstreken.
028. Doopregister van de R.K. statie Kerk de Zon, inv.nr.305-f.580, 23-11-1791, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Begraven Leiden, toegang 501A, inv.nr.1340-f.193, 24-03-1792, Erfgoed Leiden en omstreken.
029. Begraven Leiden, toegang 501A, inv.nr.1340-f.237v, 07-12-1793, Erfgoed Leiden en omstreken.
030. Doopregister van de R.K. statie Kerk de Zon, inv.nr.305-f.590, 09-06-1795, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Begraven Leiden, toegang 501A, inv.nr.1340-f.26v, 12-12-1895, Erfgoed Leiden en omstreken.

Cornelis Janszn. Westgeest & Cornelia Sijmensdr. Paardekoper:
031. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.105, 23-02-1767, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Sassenheim 1771-1785, inv.nr. 4-f.16, 07-10-1774, NA Den Haag.
032. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.111, 06-08-1769, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Leiderdorp, akte 15, 01-04-1845, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Hazerswoude 1796-1803, inv.nr. 12.III-f.318, 29-04-1798, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1748-1811, inv.nr. 9.IV-f.33, 29-04-1798, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1755-1774, inv.nr. 9.II-f.159, 14-08-1768, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Leiderdorp, akte 50, 16-10-1846, Erfgoed Leiden en omstreken.
033. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.111, 06-08-1769, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Voorhout, akte 11, 02-10-1835, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Koudekerk 1740-1799, inv.nr. 7.I-f.23, 27-02-1791, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1748-1811, inv.nr. 9.IV-f.31, 27-02-1791, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.102, 14-03-1765, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte gemeente Warmond, akte 9, 23-02-1814, Erfgoed Leiden en omstreken.
034. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.125, 04-09-1773, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op Sassenheim 1771-1785, inv.nr. 16-f.15, 27-04-1774, NA Den Haag.

Sophia Cornelisdr. Westgeest & Cornelius Hogervorst:
035. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim, inv.nr.3.II-f.184, 15-02-1792, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Voorhout, akte 12, 04-09-1834, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Voorhout, akte 5, 23-11-1828, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim, inv.nr.3.II-f.184, 05-02-1792, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Voorhout, akte 4, 27-02-1834, Erfgoed Leiden en omstreken..
036. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim, inv.nr.3.II-f.188, 28-01-1793, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Noordwijk, akte 23, 15-05-1846, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Voorhout, akte 5, 03-08-1823, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim, inv.nr.3.II-f.215, 09-01-1803, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Voorhout, akte 10, 25-04-1890, Erfgoed Leiden en omstreken.
037. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim, inv.nr.3.II-f.193, 25-07-1794, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven, inv.nr.1.II-f. .., 18-10-1794, NA Den Haag.
038. Doopregister van de R.K. statie H. Mattias te Warmond, inv.nr.8-f.16, 30-09-1802, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Voorhout, akte 14, 28-12-1828, Erfgoed Leiden en omstreken.
039. Doopregister van de R.K. statie H. Mattias te Warmond, inv.nr.8-f.22, 11-03-1805, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Voorhout, akte 1, 24-01-1838, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Voorhout, akte 3, 05-02-1837, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim, inv.nr.3.II-f.222v, 28-06-1806, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Voorhout, akte 3, 27-03-1855, Erfgoed Leiden en omstreken.
040. Doopregister van de R.K. statie H. Mattias te Warmond, inv.nr.8-f.28, 15-03-1807, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Haarlem, akte 29-11, 29-11-1860, Noord-Hollands Archief.
000. Huwelijksakte van de gemeente Haarlem, akte 3, 05-02-1837, Noord-Hollands Archief.
000. Geboorteakte van de gemeente Haarlem, akte 31-10, 31-10-1817, Noord-Hollands Archief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Haarlem, akte 26-02, 26-02-1853, Noord-Hollands Archief.
041. Doopregister van de R.K. statie H. Mattias te Warmond, inv.nr.8-f.31, 20-11-1808, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Voorhout, akte 11, 10-11-1845, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Voorhout, akte 6, 14-05-1837, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim, inv.nr.3.II-f.164, 26-06-1786, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Voorhout, akte 11, 24-06-1841, Erfgoed Leiden en omstreken.
042. Doopregister van de R.K. statie H. Mattias te Warmond, inv.nr.8-f.35, 18-04-1811, NA Den Haag.
000. Geboorteakte van de gemeente Warmond, akte 5, 18-04-1811, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Warmond, akte 62, 16-12-1859, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Warmond, akte 3, 09-11-1834, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie te Rijpwetering, inv.nr.19.III-f.279, 11-08-1809, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Alkemade, akte 95, 25-10-1887, Erfgoed Leiden en omstreken.

Simon Janszn. Westgeest & Theodora Cornelisdr. van der Klugt, Maartje Jansdr. Kluit:
043. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.111, 04-10-1769, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Heemstede, akte 21-11, 21-11-1823, Noord-Hollands Archief.
044. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1770, inv.nr. 3.I-f.114, 20-07-1771, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 1, 02-01-1844, GA Alphen a/d Rijn.
000. Trouwregister van het gerecht van Hazerswoude 1796-1803, inv.nr. 12.III-f.366, 02-02-1800, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1748-1811, inv.nr. 9.IV-f.34, 02-02-1800, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Petrus en Paulus te Aarlanderveen 1765-1812, inv.nr. 10-f.73, 10-06-1774, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 49, 05-08-1857, GA Alphen a/d Rijn.
045. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.124, 17-07-1773, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Heemstede, akte 10-04, 10-04-1840, Noord-Hollands Archief.
000. Trouwregister van het gerecht van Heemstede 1791-1805, Heemstede 12-f.94, 05-05-1799, Noord-Hollands Archief.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Bavo te Berkenrode 1787-1811, Berkenrode 28B, 05-05-1799, Noord-Hollands Archief.
000. Overlijdensakte gemeente Warmond, akte 15, 23-06-1845, Erfgoed Leiden en omstreken.
046. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.133, 14-07-1775, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 9, 01-02-1859, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Woubrugge 1805-1811, inv.nr. 5-f.56, 20-10-1809, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie Maria Geboorte te Hoogmade 1714-1811, inv.nr. 12.III-f.255, 30-10-1809, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude, inv.nr. 9.III-f.191, 05-12-1775, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hoogmade, akte 7, 26-08-1854, Erfgoed Leiden en omstreken.
047. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.140, 26-04-1777, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, 27, 12-06-1857, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het Gerecht van Warmond 1778-1811, inv.nr. 10.II-f.89v, 27-10-1799, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1615-1779, inv.nr. 3.I-f.113, 13-12-1770, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Warmond, akte 12, 17-08-1826, Erfgoed Leiden en omstreken.
048. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.145, 22-04-1779, NA Den Haag.
049. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1779-1812, inv.nr. 3.II-f.153, 27-03-1782, NA Den Haag.
050. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1779-1812, inv.nr. 3.II-f.153, 27-03-1782, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Sassenheim, inv.nr. 4-f.67, 03-04-1782, NA Den Haag.
051. Doopregister van de R.K. statie H. Agatha te Lisse 1775-1812, inv.nr. 8B.IV-f.297, 03-09-1783, NA Den Haag.
000. Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven Lisse, 1779-1783, inv.nr. 5.I-f.108, 11-09-1783, NA Den Haag.
000. Registers van ontvangst van voldoening aan grafrechten Lisse 1783-1790, inv.nr. 6.II-nr.1156, 11-09-1783, NA Den Haag.
052. Register van ontvangst van impost op begraven Lisse 1791-1799, inv.nr. 5.III-f.384, 09-08-1799, NA Den Haag.

Cornelius Simonszn. Westgeest & Marigje Cornelisdr. Samson:
053. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1775-1812, inv.nr. 9.III-f.256, 21-04-1800, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Hazerswoude 1800-1805, inv.nr. 5.III-nr.1639, 09-06-1800, NA Den Haag.
054. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1775-1812, inv.nr. 9.III-f.258, 08-01-1802, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Hazerswoude 1800-1805, inv.nr. 5.III-nr.1798, 03-06-1802, NA Den Haag.
055. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1775-1812, inv.nr. 9.III-f.259, 28-02-1803, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 76, 29-08-1826, GA Alphen a/d Rijn.
056. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1775-1812, inv.nr. 9.III-f.261, 27-05-1804, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Hazerswoude 1800-1805, H.5.III-nr.1984, 07-01-1805, NA Den Haag.
057. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1775-1812, inv.nr. 9.III-f.262, 16-07-1805, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 54, 18-10-1872, Efgoed Leiden en omstreken.
000. Bevolkingsregister Leiderdorp 1820-1830, folie 289, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Woubrugge, akte 9, 07-05-1835, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Maria Geboorte te Hoogmade 1750-1811, inv.nr. 12.II-f.113, 08-12-1809, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hoogmade, akte 3, 21-02-1848, Efgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Hoogmade, akte 4, 13-09-1849, Efgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Maria Geboorte te Hoogmade 1750-1811, inv.nr. 12.II-f.103, 12-08-1803, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 54, 10-12-1877, Efgoed Leiden en omstreken.
058. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1775-1812, inv.nr. 9.III-f.265, 14-09-1807, NA Den Haag.
000. Overlijdensregister van het gerecht Hazerswoude 1806-1811, inv.nr. 18-nr.69, 14-11-1807, NA Den Haag.
000. Register van aangeven van lijken van het gerecht van Hazerswoude 1806-1811, inv.nr. 19-nr.155, 17-11-1807, NA Den Haag.
059. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude 1775-1812, inv.nr. 9.III-f.270, 08-04-1811, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 4, 09-01-1863, GA Alphen a/d Rijn.
000. Bevolkingsregister Leiderdorp 1820-1830, folie 253, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Hazerswoude, akte 5, 20-05-1834, GA Alphen a/d Rijn.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Joannes de Doper te Zoeterwoude 1777-1812, inv.nr.7-f.59, 22-12-1803, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 106, 22-11-1875, GA Alphen a/d Rijn.
060. Geboorteakte van de gemeente Hazerswoude, akte 14-11, 14-11-1814, GA Alphen a/d Rijn.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hoogmade, akte 10, 12-08-1848, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Hazerswoude, akte 21, 25-9-1840, GA Alphen a/d Rijn.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 47, 12-09-1867, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de Gemeente Hoogmade, akte 4, 22-11-1848, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de Gemeente Woubrugge, akte 9, 28-08-1862, Erfgoed Leiden en omstreken.

Maria Westgeest & Jacobus van Rooyen:
061. Geboorteakte van de gemeente Hoogmade, akte 9, 03-06-1836, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 61, 31-12-1861, Erfgoed Leiden en omstreken.
062. Geboorteakte van de gemeente Hoogmade, akte 7, 03-07-1838, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hoogmade, akte 4, 03-07-1838, Erfgoed Leiden en omstreken.
063. Geboorteakte van de gemeente Hoogmade, akte 8, 03-07-1838, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hoogmade, akte 5, 03-07-1838, Erfgoed Leiden en omstreken.
064. Geboorteakte van de gemeente Hoogmade, akte 8, 01-08-1839, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Woubrugge, akte 3, 11-05-1864, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Geboorteakte van de gemeente Benthuizen, akte 6, 21-02-1831, GA Alphen a/d Rijn.
000. Overlijdensakte van de gemeente Haarlemmermeer, akte 191, 15-05-1867, Noord-Hollands Archief.
000. Huwelijksakte van de gemeente Haarlemmermeer, akte 39, 14-05-1868, Noord-Hollands Archief.
000. Geboorteakte van de gemeente Benthuizen, akte 9, 01-03-1830, GA Alphen a/d Rijn.
000. Overlijdensakte van de gemeente Haarlemmermeer, akte 32, 26-01-1887, Noord-Hollands Archief.
065. Geboorteakte van de gemeente Hoogmade, akte 7, 30-11-1841, Noord-Hollands Archief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Lisse, akte 33, 05-05-1923, GA Lisse.
000. Huwelijksakte van de gemeente Alkemade, akte 21, 26-07-1866, Noord-Hollands Archief.
000. Geboorteakte van de gemeente Alkemade, akte 81, 26-08-1840, Noord-Hollands Archief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Lisse, akte 5, 09-01-1919, GA Lisse.
066. Geboorteakte van de gemeente Hoogmade, akte 1, 14-01-1844, Noord-Hollands Archief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 9, 10-02-1862, Noord-Hollands Archief.
067. Overlijdensakte van de gemeente Hoogmade, akte 8, 25-09-1846, Noord-Hollands Archief.

Theodora Westgeest & Johannes van Meurs:
068. Geboorteakte van de gemeente Zoeterwoude, akte 63, 26-10-1835, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 83, 14-09-1847, GA Alphen a/d Rijn.
069. Geboorteakte van de gemeente Hazerswoude, akte 63, 10-06-1837, GA Alphen a/d Rijn.
000. Overlijdensakte van de gemeente Leiderdorp, akte 11, 01-05-1916, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Zoeterwoude, akte 1, 09-02-1871, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Geboorteakte van de gemeente Hazerswoude, akte 101, 25-10-1839, GA Alphen a/d Rijn.
000. Overlijdensakte van de gemeente Zoeterwoude, akte 62, 16-07-1885, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Leiderdorp, akte 17, 22-10-1885, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 73, 15-07-1845, GA Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Leiderdorp, akte 11, 11-04-1922, Erfgoed Leiden en omstreken.
070. Geboorteakte van de gemeente Leiden, akte 907, 24-07-1838, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Bleiswijk, akte 36, 11-12-1899, GA Rotterdam.
000. Huwelijksakte van de gemeente Bleiswijk, akte 2, 08-02-1866, GA Rotterdam.
000. Geboorteakte van de gemeente Bleiswijk, akte 9, 29-02-1840, GA Rotterdam.
000. Overlijdensakte van de gemeente Bleiswijk, akte 18, 06-08-1927, GA Rotterdam.
071. Geboorteakte van de gemeente Hazerswoude, akte 26, 16-03-1841, GA Alphen a/d Rijn.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 70, 13-08-1847, GA Alphen a/d Rijn.
072. Geboorteakte van de gemeente Hazerswoude, akte 106, 20-11-1843, GA Alphen a/d Rijn.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 1, 02-01-1866, GA Alphen a/d Rijn.
073. Geboorteakte van de gemeente Hazerswoude, akte 107, 20-11-1843, GA Alphen a/d Rijn.
000. Overlijdensakte van de gemeente Alphen aan den Rijn, akte 101, 30-06-1934, GA Alphen a/d Rijn.
000. Huwelijksakte van de gemeente Hazerswoude, akte 13, 28-05-1874, GA Alphen a/d Rijn.
000. Geboorteakte van de gemeente Hazerswoude, akte 9, 22-01-1831, GA Alphen a/d Rijn.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 15, 13-04-1909, GA Alphen a/d Rijn.
074. Geboorteakte van de gemeente Hazerswoude, akte 3, 12-01-1846, GA Alphen a/d Rijn.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 14, 12-02-1920, GA Alphen a/d Rijn.
000. Huwelijksakte van de gemeente Hazerswoude, akte 24, 02-11-1877, GA Alphen a/d Rijn.
000. Geboorteakte van de gemeente Zegwaart, akte 35, 03-09-1855, GA Zoetermeer.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 5, 30-01-1942, GA Alphen a/d Rijn.
075. Geboorteakte van de gemeente Hazerswoude, akte 95, 30-12-1847, GA Alphen a/d Rijn.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 25, 21-03-1855, GA Alphen a/d Rijn.
076. Geboorteakte van de gemeente Hazerswoude, akte 105, 09-12-1850, GA Alphen a/d Rijn.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 4, 20-01-1851, GA Alphen a/d Rijn.
077. Geboorteakte van de gemeente Hazerswoude, akte 106, 09-12-1850, GA Alphen a/d Rijn.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 29, 25-04-1851, GA Alphen a/d Rijn.
078. Geboorteakte van de gemeente Hazerswoude, akte 68, 08-07-1852, GA Alphen a/d Rijn.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 40, 12-07-1920, GA Alphen a/d Rijn.
000. Huwelijksakte van de gemeente Hazerswoude, akte 7, 04-05-1884, GA Alphen a/d Rijn.
000. Geboorteakte van de gemeente Boskoop, akte 34, 30-04-1849, GA Alphen a/d Rijn.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 8, 17-02-1931, GA Alphen a/d Rijn.

Maartje Westgeest & Cornelis Kouzijn:
079. Geboorteakte van de gemeente Woubrugge, akte 6, 08-02-1841, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hoogmade, akte 3, 19-11-1842, Erfgoed Leiden en omstreken.
080. Geboorteakte van de gemeente Hoogmade, akte 8, 07-06-1842, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 19, 03-05-1912, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Woubrugge, akte 8, 01-05-1873, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Geboorteakte van de gemeente Hoogmade, akte 2, 02-02-1848, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 2, 16-01-1922, Erfgoed Leiden en omstreken.
081. Geboorteakte van de gemeente Hoogmade, akte 10, 27-11-1844, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hoogmade, akte 3, 15-02-1845, Erfgoed Leiden en omstreken.
082. Geboorteakte van de gemeente Hoogmade, akte 5, 27-04-1846, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 36, 11-09-1847, Erfgoed Leiden en omstreken.

Fijtje Sijmonsdr. Westgeest & Adrianus Langeveld:
083. Doopregister van de R.K. statie H. Joseph (Begijnhof) te Haarlem, d.124-f.120v, 25-06-1800, Noord-Hollands Archief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Warmond, akte 23, 21-07-1847, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Sassenheim, akte 3, 12-05-1822, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim, inv.nr. 3.II-f.174, 24-05-1790, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Warmond, akte 36, 21-12-1866, Erfgoed Leiden en omstreken.
084. Doopregister van de R.K. statie O.L.V. Hemelvaart te Vogelenzang, 07-06-1804, Noord-Hollands Archief..
000. Overlijdensakte van de gemeente Haarlem, akte 17-10, 17-10-1856, Noord-Hollands Archief.
000. Huwelijksakte van de gemeente Heemstede, akte 11-11, 11-11-1829, Noord-Hollands Archief.
000. Doopregister van de Gereformeerde gemeente te Sloterdijk, invnr.Sl1-f. .., 29-10-1797, Noord-Hollands Archief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Haarlem, akte 30-03, 30-03-1850, Noord-Hollands Archief.
085. Doopregister van de R.K. statie H. Bavo te Berkenrode, d28B-f. .., 27-09-1806, Noord-Hollands Archief..
000. Overlijdensakte van de gemeente Heemstede, akte 31-03, 31-03-1880, Noord-Hollands Archief.
000. Huwelijksakte van de gemeente Bloemendaal, akte 10, 06-11-1833, Noord-Hollands Archief.
000. Doopregister van de R.K. statie O.L.V. Hemelvaart, inv.nr.15-f. .., 20-05-1807, Noord-Hollands Archief.
000. Overlijdensakte van de gemeente Heemstede, akte 06-05, 06-05-1867, Noord-Hollands Archief.

Catharina Sijmonsdr. Westgeest & Jacobus van Wieringen:
086. Doopregister van de R.K. statie Maria geboorte te Hoogmade, inv.nr.12.II-f.115, 27-09-1810, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 2, 08-01-1886, GA Alphen a/d Rijn.
000. Huwelijksakte van de gemeente Leiderdorp, akte 3, 29-04-1832, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Engelbewaarder te Hazerswoude, inv.nr.9.III-f.42, 08-05-1807, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 34, 01-06-1868, GA Alphen a/d Rijn.
087. Geboorteakte van de gemeente Woubrugge, akte 4, 22-02-1812, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 3, 14-01-1892, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Woubrugge, akte 4, 30-04-1835, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie Maria Geboorte te Hoogmade, inv.nr.12.II-f.116, 21-04-1811, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 9, 27-02-1890, Erfgoed Leiden en omstreken.
088. Geboorteakte van de gemeente Woubrugge, akte 5, 30-03-1813, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 12, 04-03-1882, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Woubrugge, akte 8, 03-05-1839, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Geboorteakte van de gemeente Noordwijk, akte 11-01, 11-01-1814, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hoogmade, akte 6, 16-11-1850, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Hoogmade, akte 1, 29-04-1852, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Geboorteakte van de gemeente Koudekerk, akte 14, 30-05-1812, GA Alphen a/d Rijn.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 101, 19-10-1859, Erfgoed Leiden en omstreken.
089. Geboorteakte van de gemeente Woubrugge, akte 8v, 18-06-1814, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 21, 14-03-1857, GA Alphen a/d Rijn.
000. Huwelijksakte van de gemeente Hazerswoude, akte 12, 09-05-1841, GA Alphen a/d Rijn.
000. Geboorteakte van de gemeente Hazerswoude, akte 59, 03-07-1816, GA Alphen a/d Rijn.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hazerswoude, akte 70, 16-09-1857, GA Alphen a/d Rijn.
090. Geboorteakte van de gemeente Woubrugge, akte 36, 28-02-1816, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Leiden, akte 770, 13-10-1856, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Woubrugge, akte 2, 06-05-1842, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Geboorteakte van de gemeente Ter Aar, akte 21-09, 21-09-1812, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Leiderdorp, akte 65, 05-10-1895, Erfgoed Leiden en omstreken.
091. Geboorteakte van de gemeente Woubrugge, akte 8, 28-08-1818, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 50, 11-10-1878, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Hoogmade, akte 2, 17-04-1845, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Geboorteakte van de gemeente Alkemade, akte 41, 26-04-1819, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 58, 04-11-1892, Erfgoed Leiden en omstreken.

Pleuntje Sijmonsdr. Westgeest & Jacobus Schrama:
092. Doopregister van de R.K. statie H. Mathias te Warmond, inv.nr.8-f.12, 04-03-1801, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Warmond, akte 22, 16-08-1871, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Warmond, akte 4, 18-05-1828, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Martinus te Hillegom, inv.nr.9-f.50, 27-04-1799, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Den Haag, akte 895, 08-04-1875, GA Den Haag.
093. Doopregister van de R.K. statie H. Mathias te Warmond, inv.nr.8-f.18, 17-10-1803, NA Den Haag
000. Overlijdensakte van de gemeente Alkemade, akte 22, 16-03-1852, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Alkemade, akte 10, 21-04-1821, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Petrus-Banden te Roelofarendsveen, inv.nr.19.III-f.263, 23-05-1806, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Alkemade, akte 75, 29-07-1891, Erfgoed Leiden en omstreken.
094. Doopregister van de R.K. statie H. Mathias te Warmond, inv.nr.8-f.23, 27-07-1805, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Warmond, akte 25, 07-12-1863, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Rijnsburg, akte 7, 21-05-1843, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Geboorteakte van de gemeente Rijnsburg, akte 02-10, 02-10-1820, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Warmond, akte 3, 19-01-1901, Erfgoed Leiden en omstreken.
095. Doopregister van de R.K. statie H. Mathias te Warmond, inv.nr.8-f.30, 28-08-1808, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Alkemade, akte 90, 30-11-1842, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Alkemade, akte 23, 11-08-1831, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Petrus-Banden te Roelofarendsveen, inv.nr.19.III-f.202, 12-09-1791, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Alkemade, akte 208, 27-12-1870, Erfgoed Leiden en omstreken.
096. Doopregister van de R.K. statie H. Mathias te Warmond, inv.nr.8-f.35, 25-08-1811, NA Den Haag.
000. Geboorteakte van de gemeente Warmond, akte 11, 25-08-1811, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Warmond, akte 2, 25-01-1817, Erfgoed Leiden en omstreken.
097. Doopregister van de R.K. statie H. Mathias te Warmond, inv.nr.8-f.35, 25-08-1811, NA Den Haag.
000. Geboorteakte van de gemeente Warmond, akte 11, 25-08-1811, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Warmond, akte 11, 12-04-1847, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Warmond, akte 2, 06-05-1838, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Matthias te Warmond, inv.nr.8-f.31, 12-09-1803, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Warmond, akte 4, 23-01-1887, NA Den Haag.
098. Geboorteakte van de gemeente Warmond, akte 5, 27-02-1814, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 63, 01-11-1866, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Hoogmade, akte 2, 06-05-1852, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Geboorteakte van de gemeente Noordwijkerhout, akte 08-03, 08-03-1822, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Leiden, akte 676, 02-01-1882, Erfgoed Leiden en omstreken.
099. Geboorteakte van de gemeente Warmond, akte 21, 23-09-1816, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 11, 26-02-1872, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Hoogmade, akte 3, 13-06-1849, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Geboorteakte van de gemeente Woubrugge, akte 18, 29-04-1820, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 38, 29-10-1869, Erfgoed Leiden en omstreken.
100. Geboorteakte van de gemeente Warmond, akte 4, 11-02-1820, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 33, 11-07-1879, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Hoogmade, akte 1, 01-05-1850, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Geboorteakte van de gemeente Nieuwkoop, akte 54, 21-07-1824, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 35, 17-11-1896, Erfgoed Leiden en omstreken.

Catharina Jansdr. Westgeest & Cornelius Mathijsse van Rijsen:
101. Doopregister van de R.K. statie Maria geboorte te Hoogmade, inv.nr.12.II-f.76, 31-01-1767, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op het trouwen en begraven, inv.nr.2-f.75, 09-03-1767, NA Den Haag.
102. Doopregister van de R.K. statie Maria geboorte te Hoogmade, inv.nr.12.II-f.76, 09-02-1768, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Leiden, akte 05-08, 05-08-1813, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van het gerecht van Zoeterwoude, inv.nr.11-f.132, 05-02-1797, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie van Zoeterwoude, inv.nr.6-f.206, 27-09-1769, NA Den Haag..
103. Doopregister van de R.K. statie Maria geboorte te Hoogmade, inv.nr.12.II-f.78, 23-03-1770, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Alkemade, akte 17, 03-02-1820, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het Gerecht van Alkemade, inv.nr.9.I-f.112, 15-5-1796, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie te Rijnsaterwoude, inv.nr.8.III-f.271, 19-06-1775, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Alkemade, akte 41, 19-05-1845, Erfgoed Leiden en omstreken.
104. Doopregister van de R.K. statie Maria geboorte te Hoogmade, inv.nr.12.II-f.80, 27-11-1772, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Alkemade, akte 152, 0212-1857, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Alkemade, inv.nr.9.I-f.136, 14-05-1797, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie te Langeraar, inv.nr.3-f.35, 27-09-1762, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Alkemade, akte 114, 21-09-1835, Erfgoed Leiden en omstreken.
105. Doopregister van de R.K. statie Maria geboorte te Hoogmade, inv.nr.12.II-f.83, 30-10-1775, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Alkemade, akte 37, 15-05-1832, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie te Hillegom, inv.nr.8-f.31v, 18-11-1777, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Alkemade, akte 37, 15-05-1832, Erfgoed Leiden en omstreken.
106. Doopregister van de R.K. statie Maria geboorte te Hoogmade, inv.nr.12.II-f.84, 05-06-1778, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Leiden, akte 1397, 31-12-1848, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksregister van het gerecht van Alkemade, inv.nr.9.II-f.284, 08-05-1803, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie Maria geboorte te Hoogmade, inv.nr.12.II-f.81, 07-07-1773, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Leiden, akte 247, 15-04-1835, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Leiden, akte 248, 22-10-1835, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie de Zon, inv.nr.305-f.642, 31-12-1807, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Leiden, akte 102, 30-01-1884, Erfgoed Leiden en omstreken.
107. Doopregister van de R.K. statie Maria geboorte te Hoogmade, inv.nr.12.II-f.87, 02-08-1780, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 5, 23-01-1862, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Hoogmade, akte 13-10, 13-10-1811, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie Maria geboorte te Hoogmade, inv.nr.12.II-f.93, 13-03-1786, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Woubrugge, akte 43, 15-08-1859, Erfgoed Leiden en omstreken.

Apollonia Jansdr. Westgeest & Nicolaas Corneliszn. Dusseldorp:
108. Doopregister van de R.K. statie O.L.V. Geboorte te Rijpwetering, inv. nr.18-f.133, 19-02-1769, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Alkemade, akte 67, 28-10-1817, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Alkemade, inv.nr.9.I-f.22, 05-02-1792, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie te Langeraar, inv.nr.3-f.48, 04-12-1764, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Alkemade, akte 5, 12-01-1835, Erfgoed Leiden en omstreken.
109. Doopregister van de R.K. statie O.L.V. Geboorte te Rijpwetering, inv. nr.19.II-f.11, 30-11-1770, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Alkemade, akte 55, 28-04-1848, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Alkemade, inv.nr.9.II-f.154, 22-04-1798, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie te Rijpwetering, inv.nr.18-f.77, 14-10-1758, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Register van ontvangst van de impost op begraven Alkemade, inv.nr.20-f.32v, 21-08-1804, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Alkemade, inv.nr.9.III-f.440, 07-08-1808, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Alkemade, akte 30, 05-05-1834, Erfgoed Leiden en omstreken.
110. Doopregister van de R.K. statie O.L.V. Geboorte te Rijpwetering, inv. nr.19.II-f.45, 07-02-1773, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Alkemade, akte 128, 29-10-1847, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Alkemade, inv.nr.9.II-f.154, 22-04-1798, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie O.L.V. Geboorte te Rijpwetering, inv. nr.19.II-f.32, 24-03-1772, NA Den Haag.
000. Register van overledenen 1806-1811 Alkemade, inv.12-f. .., 25-03-1808, NA Den Haag.
000. Register van aangeven lijken 1806-1811 Alkemade, inv.13-f. .., 30-03-1808, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Alkemade, inv.nr.9.III-f.454, 29-01-1809, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie O.L.V. Geboorte te Rijpwetering, inv. nr.19.II-f.166, 03-04-1786, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Alkemade, akte 134, 27-09-1858, Erfgoed Leiden en omstreken.

Marijtje Cornelisdr. Westgeest & Willem Ariszn. van der Zon:
111. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim, inv.nr.3-f.13, 12-10-1720, NA Den Haag.
112. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim, inv.nr.3-f.16, 18-12-1722, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Zoeterwoude, inv.nr.9-f.97, 23-04-1747, NA Den Haag.
113. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim, inv.nr.3-f.19, 12-10-1724, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond, inv.nr.10.I-f.36v, 16-02-1756, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond, inv.nr.10.I-f.48, 19-11-1769, NA Den Haag.
114. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim, inv.nr.3-f.25, 12-12-1727, NA Den Haag.
115. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim, inv.nr.3-f.30, 28-11-1730, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond, inv.nr.10.I-f.38, 07-05-1758, NA Den Haag.
116. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim, inv.nr.3-f.34, 25-09-1732, NA Den Haag.
117. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim, inv.nr.3-f.38, 30-10-1734, NA Den Haag.

IJsbrant Corneliszn. Westgeest & Marijtje Jacobsdr. van Beeck, Cornelia Claasdr. Boog:
118. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.27, 28-01-1729, NA Den Haag.
119. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.29, 07-10-1730, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Warmond 1764-1796, inv.nr. 1.II-f. .., 10-12-1772, NA Den Haag.
000. Incassoregister betreffende grafrechten Warmond, 1760-1812, inv.nr. 6-f. .., 11-12-1772, NA Den Haag.
120. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.34, 19-10-1732, NA Den Haag.
121. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.38, 30-08-1734, NA Den Haag.
122. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.40, 03-08-1735, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Warmond 1796-1806, inv.nr.2-f.53, 13-11-1798, NA Den Haag.
000. Incassoregister betreffende grafrechten Warmond, 1788-1812, inv.nr. 7-f. .., 14-11-1798, NA Den Haag.
123. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.47, 19-10-1738, NA Den Haag.
000. Incassoregister betreffende grafrechten Warmond 1788-1812, inv.nr. 7-f. .., 02-03-1802, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nr. 10.I-f.40, 18-04-1762, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.258, 18-04-1762, NA Den Haag.
000. http://genealogie.hassing-online.nl
000. Register van ontvangst van impost op begraven Warmond 1764-1796, inv.nr. 1.II-f. .., 14-10-1784, NA Den Haag.
000. Incassoregister betreffende grafrechten Warmond 1760-1788, inv.nr. 6-f.6, 15-10-1784, NA Den Haag.
124. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.50, 21-03-1740, NA Den Haag.

Maria IJsbrantsdr. Westgeest & Dirk Hassink:
125. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim, inv.nr. 3.I-f.97, 10-12-1762, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Warmond, akte 3, 25-02-1840, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond, inv.nr.10-f.66, 12-05-1788, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim, inv.nr.3-f.270, 12-05-1788, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Agatha te Noordwijkerhout, inv.nr.3-f.88, 07-12-1758, NA Den Haag.
126. Doopregister van de R.K. statie H. Victor te Noordwijkerhout, inv.nr. 3-f.94, 09-12-1763, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Warmond, akte 5, 31-03-1819, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond, inv.nr.10-f.67v, 14-02-1790, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim, inv.nr.3-f.271, 14-02-1790, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Agatha te Noordwijkerhout, inv.nr.3-f.96, 21-04-1765, NA Den Haag.
127. Doopregister van de R.K. statie H. Victor te Noordwijkerhout, inv.nr. 3.-f.96, 01-04-1765, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Oegstgeest, akte 67, 28-12-1842, Erfgoed Leiden en omstreken.
128. Doopregister van de R.K. statie H. Victor te Noordwijkerhout, inv.nr. 3.-f.98, 19-11-1766, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Warmond, akte 19, 03-06-1844, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond, inv.nr.10-f.93v, 18-05-1800, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Warmond, akte 24, 18-12-1826.
129. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim, inv.nr. 3.I-f.109, 17-01-1769, NA Den Haag.
000. Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven 1764-1796 Warmond, inv.1.II-f. .., 02-10-1769, NA Den Haag.
130. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim, inv.nr. 3.I-f.112, 15-04-1770, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Reeuwijk, akte 1, 06-02-1836.
131. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim, inv.nr. 3.I-f.118, 15-02-1772, NA Den Haag
000. Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven 1764-1796 Warmond, inv.1.II-f. .., 02-03-1772, NA Den Haag.
132. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim, inv.nr. 3.I-f.126, 19-11-1773, NA Den Haag.
000. Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven 1796-1806 Warmond, inv.2-f. .., 06-03-1800, NA Den Haag.
133. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim, inv.nr. 3.I-f.132, 31-05-1775, NA Den Haag.
000. Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven 1764-1796 Warmond, inv.1.II-f. .., 14-08-1775, NA Den Haag.
134. Doopregister van de R.K. statie H. Pancratius te Sassenheim, inv.nr. 3.I-f.142, 08-04-1778, NA Den Haag.
000. Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven 1764-1796 Warmond, inv.1.II-f. .., 29-05-1778, NA Den Haag.

Overige bronnen:
134. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1203-f.185, 22-05-1692.
135. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.8-f.260, 02-06-1658, inv.nr.278v, 08-04-1659, inv.nr.8-f.279, 08-04-1659. (606)
136. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.8-f.260, 02-06-1658, inv.nr.9-f.174, 16-10-1671, NA Den Haag. (140)
137. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.7-f.142v, 03-03-1632, inv.nr.8-f.141v, inv.nr.7-f.304, 25-04-1642, inv.nr.8-f.141v, 09-04-1652, NA Den Haag. (191, 192, 193)
138. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1199-f.116v, 19-06-1660.
000. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1208-f.69v, 19-03-1734.
139. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1206-f.19, 15-05-1709.138.
140. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1206-f.194v, 14-03-1717.
141. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Sassenheim, inv.nr.13-f.220, 11-11-1765.
142. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Koudekerk, inv.nr.16-f.25, 01-05-1776.
000. Notarieel archief van Notaris Nicolaas Samson te Koudekerk, inv.nr.5236-akte 104, 31-01-1816.
143. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Koudekerk, inv.nr.17-f.7, 06-10-1808.
000. Notarieel archief van Notaris Nicolaas Samson te Koudekerk, inv.nr.5236-akte 104, 31-01-1816.
000. Notarieel archief te Koudekerk, inv.nr.51-f.3v, 19-06-1827.
144. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Koudekerk, inv.nr.17-f.29, 04-03-1809
000. Notarieel archief van Notaris Nicolaas Samson te Koudekerk, inv.nr.5236-akte 104, 31-01-1816.
000. Notarieel archief te Koudekerk, inv.nr.51-f.3v, 19-06-1827.
145. Notarieel archief te Koudekerk, inv.nr.5241-akte 668, 14-05-1824.
000. Notarieel archief te Koudekerk, inv.nr.51-f.3v, 19-06-1827.
146.
147. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1208-f.141v, 01-04-1738.
000. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1212-f.243v, 26-03-1800.
148. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1208-f.224v, 17-04-1742.
000. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1212-f.243v, 26-03-1800.
149. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1208-f.238, 01-04-1743.
000. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1212-f.243v, 26-03-1800.
150. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1209-f.97, 22-03-1753.
000. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1212-f.243v, 26-03-1800.
151. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1209-f.219v, 05-12-1761.
000. Protocol van overdrachten en kustingsbrieven Warmond, inv.nr.1212-f.243v, 26-03-1800.


Westgeest Variafacebooktwittere-mailNiets van deze site mag worden gedupliceerd
danwel gepubliceerd zonder vooraf toestemming van
C. Westgeest.
28-08-17 12:32 -
MMXVII - 2003-2017