| | | Namenindex | Statistieken | Beeldbank | Contact |

-Lisse - De eerste generaties
-Lisse, Wassenaar, Sassenheim - van de Poel / Briole
-Lisse, Noordwijkerhout - De eerste generaties
-Lisse, Hillegom & Oegstgeest - De eerste generaties
-Oegstgeest - Nakomelingen van Cornelius Westgeest
-Wassenaar - Nakomelingen van Theodorus Westgeest
-Zoeterwoude & Oegstgeest - Nakomelingen van Johannes & Jacobus Westgeest
-Warmond - Nakomelingen van IJsbrant Westgeest

-Aanverwante families
-Kwartierstaat

 
   
     
     
       

homePieter Sijmonszn. Westgeest
Zoon van Sijmon Huijgenszn. Westgeest & Guiertgen IJsbrantsdr.
Generatie VIII

handtekening van Pieter Sijmonsz WestgeestPieter Sijmonszn. Westgeest, geboren omtrent 1622 te Lisse, overleden tussen 1674 en 1682 te Oegstgeest. Vlasser, wonende te Lisse (1622-ca. 1638), aan de Lagewegh te Oegstgeest (ca. 1638-<1682). Gehuwd omstreeks *1655 met Barbara Arientsdr. van der Voort, geboren te Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door haar schoondochter Anna Danielsdr. van Nes op 25-02-1708 te Oegstgeest1. (VIII/017)
Afbeelding rechts: handtekening van Pieter Sijmonszn. Westgeest. >

Kind van Pieter Sijmonszn. Westgeest & Barbara Arientsdr. van der Voort:

 1. Sijmon Pieterszn. Westgeest, geboren omstreeks *1658, jongeman van Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door Aegie Janse van Nes de huisvrouw van Pieter van Roon op 29-05-1718 te Oegstgeest. Wonende aan de Lagewegh (*1660-1718). Gehuwd op 23-11-1683 te Oegstgeest met Marijtje Ysbrandsdr. van Alckmade, jongedochter van Warmond, overleden tussen mei 1685 en 13-01-1692. Hertrouwd op 13-01-1692 te Zoeterwoude met Magdaleentje Jansdr. van der Aa, jongedochter van Zoeterwoude, overleden tussen 13-01-1692 en 08-11-1699. Hertrouwd op 08-11-1699 te Oegstgeest met Anna Danielsdr. van Nes, jongedochter van Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Pieter Sijmonszn. Westgeest op 06-12-1727 te Oegstgeest, dochter van Daniel Hendrikszn. van Nes en Maartje Cornelisdr. Ham. Ten tijde van het overlijden van Anna Danielsdr. van Nes waren nog maar 3 van de 10 kinderen in leven; te weten Sijmon, Daniel en Arie Westgeest2. (IX/022)

Bezittingen van Pieter Sijmonszn. Westgeest te Lisse en Oegstgeest.
Landen in de Lageveense polder te Lisse:
E: Land; genaamd de Keutelvenen,
groot 7 morgen 359 roeden
38.
Gekomen van de erven. Huijch Henricxszn. (eig.).
<1616-0000 Hendrick Huijgenszn. en
<1616-00000 Cornelis Huijgenszn. (eig.).
<1628-0000 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eig.).
<1638-1658 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1638-00000 Dirck, IJsbrant en
<1616-00000 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).
<1658-1659 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1658-16509 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).

Landen in de Lisserbroek polder te Lisse:
I. Land; genaamd de Calfscamp,
groot 2 morgen 5 hond
39.
Gekomen van de erven Huijch Henricxszn. (eig.).
<1616-0000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest.
<1616-00000 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1616-00000 Engel Willemszn. en Daniel
<1616-00000 Corneliszn. van der Linden (eig.).
<1628-0000 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eig.).
<1638-1645 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1638-00000 Dirck, IJsbrant en
<1616-00000 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).
<1645-1658 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1616-00000 IJsbrant en Pieter Westgeest (eig.).
<1658-1671 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Pieter Westgeest (eig.).

Landen in de Roversboek polder te Lisse:
J. Land, genaamd de Jacobscamp,
groot omtrent 4 morgen
40.
<1632-0000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eig.).
<1638-1642 Dirck, IJsbrant en
<1616-00000 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).
<1638-1652 wed. Sijmon Huijgenszn. Westgeest

Oegstgeest:
A: Een huis met erf en een stuk land groot 720 roeden41.
Gelegen aan de Achterweg over de Hoogeboom.
0000-1670<Pieter Sijmonszn. Westgeest
0000-1682<Wed. Pieter Sijmonszn. Westgeest
1708-1718
Sijmon Pieterszn. Westgeest
1718-1727 Wed. Sijmon Pieterszn. Westgeest
1727-1762 Pieter, Daniel & Arie Westgeest
1762-1772 Daniel Sijmonszn. Westgeest
1772-
0000 Jannetje van Es

B: Een stuk teelland, groot 400 roeden, waarvan 100 roeden met elst beplant is42.
Gelegen te Oegstgeest, belend ten W. de Heereweg, ten O. de Lageweg.
0000-1670<Pieter Sijmonszn. Westgeest
0000-1682<Wed. Pieter Sijmonszn. Westgeest
1708-1718
Sijmon Pieterszn. Westgeest
1718-1727 Anna van Nes
1727-1728 Sijmon Groenendijk

C: Een stuk weiland, groot 9 hont 55 roeden43
Gelegen tusen de Vaart en de Hofdijk in de oude Hofpolder.
1682-1708 Wed. Pieter Sijmonszn. Westgeest
1708-1711
Sijmon Pieterszn. Westgeest
1711-
0000 Cornelis van Nes

Tabel XIX (vervolg van tabel III)

Afbeelding: tabel van de nakomelingen van Pieter Sijmonszn. Westgeest & Barbara Arisdr. van der Voort


homeSijmon Pieterszn. Westgeest
Zoon van Pieter Sijmonszn. Westgeest & Barbara Ariensdr. van der Voort
Generatie IX

handtekening van Sijmon Pietersz WestgeestSijmon Pieterszn. Westgeest, geboren omstreeks *1658, jongeman van Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door Aegie Janse van Nes de huisvrouw van Pieter van Roon op 29-05-1718 te Oegstgeest. Wonende aan de Lagewegh (*1660-1718). Gehuwd op 23-11-1683 te Oegstgeest met Marijtje Ysbrandsdr. van Alckmade, jongedochter van Warmond, overleden tussen mei 1685 en 13-01-1692. Sijmon hertrouwd op 13-01-1692 te Zoeterwoude met Magdaleentje Jansdr. van der Aa, jongedochter van Zoeterwoude, overleden tussen 13-01-1692 en 08-11-1699. hertrouwd op 08-11-1699 te Oegstgeest met Anna Danielsdr. van Nes, jongedochter van Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Pieter Sijmonszn. Westgeest op 06-12-1727 te Oegstgeest, dochter van Daniel Hendrikszn. van Nes en Maartje Cornelisdr. Ham. Ten tijde van het overlijden van Anna Danielsdr. van Nes waren nog maar 3 van de 10 kinderen in leven; te weten Sijmon, Daniel en Arie Westgeest2. (IX/022)
Afbeelding rechts: handtekening van Sijmon Pieterszn. Westgeest. >

Kinderen van Sijmon Pieterszn. Westgeest & Anna Danielsdr. van Nes:

 1. Pieter Sijmonszn. Westgeest, geboren omstreeks *1700 te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door zijn dochter Marijtje Pietersdr. Westgeest op 12-03-1764 te Oegstgeest. Bouwman, wonende in de Leijdschebuurt 86 te Oegstgeest. In 1749 bestond de veestapel uit 5 koeien. Op 22-03-1755 draagt Pieter Westgeest "seeven koebeesten; twee gebeeterde swart haere koejen, een dito blijk roo koe, een swarte witkop ongebeeterde, een blauw bonte dito, een rood bonte dito en een swart bonte dito". De koeien werden overgedragen aan de weduwe Catharina Elisabeth Rover als voldoening van een schuld wegens 2 jaar landhuur van 6 morgen, 95 roeden in de Pesthuijs polder onder Oegstgeest. In 1762 verkocht Pieter Sijmonszn. Westgeest aan zijn broer Daniel Sijmonszn. Westgeest de helft van een huis gelegen aan de Lagewegh over de Hoogenboom waarvan de wederhelft hem koper is toegekomen. Gehuwd op 07-05-1730 te Oegstgeest en voor de kerk op 07-05-1730 te Oegstgeest met Maria Jansdr. van Leent, gedoopt op 19-12-1707 te Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 18-08-1731 te Oegstgeest. Wonende te Oestgeest. Pieter hertrouwd op 04-05-1732 te Oegstgeest en voor de kerk op 04-05-1732 te Oegstgeest met Leuntje Jansdr. van Egmond, jongedochter, was in 1759 nog in leven. Wonende te Leijderdorp (Leiderdorp)3. (X/032)

 2. Daniel Sijmonszn. Westgeest, geboren omstreeks *1702 te Oegstgeest, overleden op 12-01-1772 te Oegstgeest zijn overlijden werd aangegeven door Sijmon Raemsveld op 13-01-1772 te Oegstgeest, begraven op 13-01-1772 te Oegstgeest. Daggelder, wonende aan de Lagewegh 46 te Oegstgeest (1702-1772). In 1749 bestond de veestapel uit 2 vaarzen. In 1772 verkocht Leendert Kerkvliet namens zijn aangehuwde schoonmoeder en aangehuwde zuster voor een bedrag van fl. 700,= een huis aan de Achterweg over de Hogeboom. Gehuwd op 20-05-1731 te Oegstgeest en voor de kerk op 20-05-1731 te Oegstgeest met Ariaantje Jansdr. van Tol, jongedochter wonende onder Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door haar schoonzoon Leendert Pieterszn. Kerkvliet op 09-10-1775 te Lisse, begraven op 11-10-1775 te Lisse4. (X/033)

 3. Magdalena Sijmonsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 28-06-1704 aan de Kuipersteeg te Leiden (doopgetuige was Marijtje van der Aa), haar overlijden werd aangegeven op 11-09-1704 te Oegstgeest5. (X/034)

 4. Adrianus Sijmonszn. (Arie) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 02-04-1706 aan de Kuiperssteeg te Leiden (doopgetuigen waren Dirk Sijmonszn. Westgeest en Maria Jansdr. van Nes), zijn overlijden werd aangegeven op 08-04-1706 te Oegstgeest6. (X/035)

 5. Magdalena Sijmonsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 02-04-1706 aan de Kuiperssteeg te Leiden (doopgetuigen waren Cornelis Arisse van der Smal en Diverti Willems), haar overlijden werd aangegeven op 08-04-1706 te Oegstgeest7. (X/036)

 6. Naamloos Westgeest, levenloos geboren op 12-04-1707 te Oegstgeest, aangegeven door de vader op 16-04-1707 te Oegstgeest8. (X/037)

 7. Naamloos Westgeest, levenloos geboren op 13-04-1707 te Oegstgeest, aangegeven door de vader op 16-04-1707 te Oegstgeest9. (X/038)

 8. Adrianus Sijmonszn. (Arie) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 04-05-1708 aan de Kuiperssteeg te Leiden (doopgetuigen waren Theunis Trompet en Maria Jansdr. van der Aa), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vrouw op 15-05-1759 te Oegstgeest. Wonende aan de Lagewegh te Oegstgeest (1708-1759). Gehuwd op 20-04-1755 te Oegstgeest en voor de kerk op 20-04-1755 te Oegstgeest met Dirkje Cornelis van Heycoop, weduwe van Jan Janse van der Voort10. (X/039)

 9. Naamloos Westgeest, geboren voor 26-05-1710 te Oegstgeest, het overlijden werd aangegeven op 26-05-1710 te Oegstgeest11. (X/040)

 10. Naamloos Westgeest, geboren voor 07-06-1710 te Oegstgeest, het overlijden werd aangegeven op 07-06-1710 te Oegstgeest12. (X/041)

Bezittingen van Sijmon Pieterszn. Westgeest te Oegstgeest.
A: Een huis met erf en een stuk land groot 720 roeden41.
Gelegen aan de Achterweg over de Hoogeboom.
0000-1670<Pieter Sijmonszn. Westgeest
0000-1682<Wed. Pieter Sijmonszn. Westgeest
1708-1718
Sijmon Pieterszn. Westgeest
1718-1727 Wed. Sijmon Pieterszn. Westgeest
1727-1762
Pieter, Daniel & Arie Westgeest
1762-1772 Daniel Sijmonszn. Westgeest
1772-
0000 Jannetje van Es

B: Een stuk teelland, groot 400 roeden, waarvan 100 roeden. met elst beplant is42.
Gelegen te Oegstgeest, belend ten W. de Heereweg, ten O. de Lageweg.
0000-1670<Pieter Sijmonszn. Westgeest
0000-1682<Wed. Pieter Sijmonszn. Westgeest
1708-1718 Sijmon Pieterszn Westgeest
1718-1727 Wed. Sijmon Pieterszn. Westgeest
1727-
1728 Sijmon Groenendijk

C: Een stuk weiland, groot 9 hont, 55 roeden.
Gelegen tusen de Vaart en de Hofdijk in de oude Hofpolder
43.
1682-1708
Wed. Pieter Sijmonszn. Westgeest
1708-1711
Sijmon Pieterszn. Westgeest
1711-
0000 Cornelis van Nes

D: De helft in een weiland, groot 7 hont.
Gelegen aan 't Pannemakershuisje te Oegstgeest
44.
0000-1695 Cornelis van der Voort
1695-1707 Sijmon Pieterszn. Westgeest
1707-
1728 Hendrick van den Bos

homePieter Sijmonszn. Westgeest
Zoon van Sijmon Pieterszn. Westgeest & Anna Danielsdr. van Nes
Generatie X

handtekening van Pieter Sijmonsz WestgeestPieter Sijmonszn. Westgeest, geboren omstreeks *1700 te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door zijn dochter Marijtje Pietersdr. Westgeest op 12-03-1764 te Oegstgeest. Bouwman, wonende in de Leijdschebuurt 86 te Oegstgeest. In 1749 bestond de veestapel uit 5 koeien. Op 22-03-1755 draagt Pieter Westgeest "seeven koebeesten; twee gebeeterde swart haere koejen, een dito blijk roo koe, een swarte witkop ongebeeterde, een blauw bonte dito, een rood bonte dito en een swart bonte dito". De koeien werden overgedragen aan de weduwe Catharina Elisabeth Rover als voldoening van een schuld wegens 2 jaar landhuur van 6 morgen, 95 roeden in de Pesthuijs polder onder Oegstgeest. In 1762 verkocht Pieter Sijmonszn. Westgeest aan zijn broer Daniel Sijmonszn. Westgeest de helft van een huis gelegen aan de Lagewegh over de Hoogenboom waarvan de wederhelft hem koper is toegekomen. Gehuwd op 07-05-1730 te Oegstgeest en voor de kerk op 07-05-1730 te Oegstgeest met Maria Jansdr. van Leent, gedoopt op 19-12-1707 te Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 18-08-1731 te Oegstgeest. Wonende te Oestgeest. Pieter hertrouwd op 04-05-1732 te Oegstgeest en voor de kerk op 04-05-1732 te Oegstgeest met Leuntje Jansdr. van Egmond, jongedochter, was in 1759 nog in leven. Wonende te Leijderdorp (Leiderdorp)3. (X/032)

Kind van Pieter Sijmonszn. Westgeest & Maria Jansdr. van Leent:

 1. Maria Pietersdr. (Marijtje) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 16-08-1731 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Elisabeth de Bruin en Joost van Lint), haar overlijden werd aangegeven door haar zwager David Munnikendam op 30-03-1776 te Sassenheim. Wonende aan de Haarlemmerstraat te Leiden (<1759->), Leiden (1759-1765) en aan de Groenesteeg te Oegstgeest. Gehuwd op 10-11-1759 te Leiden met Reinerus (Reinier) Pieterszn. Staats, geboren te Utrecht gedoopt op 20-10-1732 te Utrecht, zijn overlijden werd aangegeven door Jan van der Voort op 25-09-1800 te Oegstgeest, begraven op 25-09-1800 te Oegstgeest, zoon van Pieter Staats en en Maria Pennekamp. Warmoeziersknecht, wonende in de tweede Groensteegh13. (<1759->). (XI/072)

Kinderen van Pieter Sijmonszn. Westgeest & Leuntje Jansdr. van Egmond:

 1. Simon Pieterszn. (Sijmon) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 29-03-1734 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Daniel Sijmonszn. Westgeest en Neeltje de Winter), zijn overlijden werd aangegeven door Willem de Prie op 21-12-1786 te Oegstgeest, begraven op 21-12-1786 te Oegstgeest. Wonende aan de Lagewegh te Oegstgeest (1767-1786). Gehuwd op 24-05-1767 te Oegstgeest en voor de kerk op 24-05-1767 te Oegstgeest met Mijnsie (Mensje) Cornelisdr. Langeveld, geboren te Noordwijk, gedoopt op 05-07-1735 te Noordwijk, haar overlijden werd aangegeven door Willem de Prie op 11-03-1778 te Oegstgeest, begraven op 11-03-1778 te Oegstgeest. Simon hertrouwd op 14-06-1778 te Oegstgeest en voor de kerk op 14-06-1778 te Oegstgeest met Neeltie (Neeltje) Gijsse van der Meer, geboren te Wassenaar, gedoopt op 27-06-1739 te Wassenaar, dochter van Gijsbert Pieterszn. van der Meer en Cornelia Pietersdr. de Winter14. (XI/073)

 2. Cornelius Pieterszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 22-12-1735 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Teunis van Egmond en Marijtie Hendriks van der Hoorn), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 05-05-1753 te Oegstgeest15. (XI/074)

 3. Anna Pietersdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 27-05-1737 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Adrianus Sijmonszn. Westgeest en Ariaantje Jansdr. van Tol), haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 05-06-1737 te Oegstgeest16. (XI/075)

 4. Anna Pietersdr. (Antje) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 03-06-1738 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Adrianus Sijmonszn. Westgeest en Ariaantje Jansdr. van Tol), overleden op 28-09-1822 te Lisse. Wonende te Lisse. Gehuwd op 10-04-1768 te Warmond en voor de kerk op 10-04-1768 te Sassenheim met David Michielszn. Munnikendam, geboren te Lisse, gedoopt op 13-11-1743 te Lisse, zijn overlijden werd aangegeven door Jan Pieterse Langeveld op 25-06-1805 te Lisse, begraven op 25-06-1805 te Lisse, zoon van Michiel Michielszn. van Munnikendam en Pieternel Davidsdr17. (XI/076)

 5. Agatha Pietersdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 05-07-1739 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Rochus Dirkszn. Westgeest en Jannetie van Steijn), haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 20-07-1739 te Oegstgeest18. (XI/077)

 6. Agatha Pietersdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 01-02-1741 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Rochus Dirkszn. Westgeest en Jannetie van Steijn), haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 01-04-1741 te Oegstgeest19. (XI/078)

 7. Agatha Pietersdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 17-04-1742 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Rochus Dirkszn. Westgeest, en Ariaantie Raemsvelt in plaats van Elisabeth van Leent), haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 15-01-1744 te Oegstgeest20. (XI/079)

 8. Maria Pietersdr. (Marijtje) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 27-11-1743 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Hendrik van Egmond en Maria van Egmond), haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 30-11-1743 te Oegstgeest21. (XI/080)

 9. Joannes Pieterszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 03-02-1745 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jan van Egmond en Marijtie van Egmond), zijn waarschijnlijk overlijden werd aangegeven door zijn vader op 19-02-1745 te Oegstgeest22. (XI/081)

 10. Agatha Pietersdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 03-02-1745 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Rochus Dirkszn. Westgeest en Ariaantie Raamsvelt), haar waarschijnlijk overlijden werd aangegeven door haar broer Sijmon Pieterszn. Westgeest op 11-11-1771 te Oegstgeest, begraven op 11-11-1771 te Oegstgeest23. (XI/082)

 11. Aleidis Pieterszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 03-05-1746 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Joannes Teuniszn. van Egmont en Maria Cornelisdr. Ruijg), zijn mogelijk overlijden werd aangeven door zijn vader op 17-06-1754 te Oegstgeest24. (XI/083)

 12. Joanna Pietersdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op ..-07-1748 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jan Teuniszn. van Egmond en Marijtie van Hoorn), haar waarschijnlijk overlijden werd aangegeven door haar vader op 29-07-1748 te Oegstgeest25. (XI/084)

 13. Joanna Pietersdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 28-03-1751 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jan van Egmond en Marijtie van Egmond), haar waarschijnlijk overlijden werd aangegeven door haar vader op 23-06-1751 te Oegstgeest26. (XI/085)

Bezittingen van Pieter, Daniel & Arie Sijmonszn. Westgeest te Oegstgeest.
A: Een huis met erf en een stuk land groot 720 roeden41.
Gelegen aan de Achterweg over de Hoogeboom.
0000-1670<Pieter Sijmonszn. Westgeest
0000-1682<Wed. Pieter Sijmonszn. Westgeest
1708-1718
Sijmon Pieterszn. Westgeest
1718-1727
Wed. Sijmon Pieterszn. Westgeest
1727-1762 Pieter, Daniel & Arie Westgeest
1762-1772
Daniel Sijmonszn. Westgeest
1772-
0000 Jannetje van Es

homeSimon Pieterszn. Westgeest
Zoon van Pieter Sijmonszn. Westgeest & Leuntje Jansdr. van Egmont
Generatie XI

handtekening van Simon Pietersz WestgeestSimon (Sijmon) Pieterszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 29-03-1734 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Daniel Sijmonszn. Westgeest en Neeltje de Winter), zijn overlijden werd aangegeven door Willem de Prie op 21-12-1786 te Oegstgeest, begraven op 21-12-1786 te Oegstgeest. Wonende aan de Lagewegh te Oegstgeest (1767-1786). Gehuwd op 24-05-1767 te Oegstgeest en voor de kerk op 24-05-1767 te Oegstgeest met Mijnsie (Mensje) Cornelisdr. Langeveld, geboren te Noordwijk, gedoopt op 05-07-1735 te Noordwijk, haar overlijden werd aangegeven door Willem de Prie op 11-03-1778 te Oegstgeest, begraven op 11-03-1778 te Oegstgeest. Simon hertrouwd op 14-06-1778 te Oegstgeest en voor de kerk op 14-06-1778 te Oegstgeest met Neeltie (Neeltje) Gijsse van der Meer, geboren te Wassenaar, gedoopt op 27-06-1739 te Wassenaar, dochter van Gijsbert Pieterszn. van der Meer en Cornelia Pietersdr. de Winter14. (XI/073)

Afbeelding rechts: handtekening van Simon Pieterszn. Westgeest. >

Kinderen van Simon Pieterszn. Westgeest & Mensje Cornelisdr. Langeveld:

 1. Pieter (Petrus) Simonszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 13-07-1768 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Theodorus Rochuszn. Westgeest en Leuntie van Egmont), overleden op 05-06-1846 te Wassenaar. Wonende aan de Lagewegh te Oegstgeest (1768-) en aan de Paapweg 35 te Wassenaar (<1805-1846). Gehuwd op 05-05-1805 te Wassenaar en voor de kerk op 05-05-1805 te Wassenaar met Helena den Hollander, geboren te Wassenaar, gedoopt op 12-03-1772 te Wassenaar, overleden op 07-12-1833 te Wassenaar, dochter van Hermanus den Hollander en Maria van der Voort27. (XII/050)

 2. Aaltje Simonsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 25-03-1770 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Cornelis Langeveld en Marijtje Cornelisse Langeveld), haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 12-04-1770 te Oegstgeest, begraven op 12-04-1770 te Oegstgeest28. (XII/051)

 3. Aaltje (Alida) Simonsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 20-11-1772 te Oegstgeest, (doopgetuigen waren Cornelis Langeveld en Marijtje Cornelisdr. van Zuilen), overleden op 11-09-1833 te Voorschoten. Wonende te Wassenaar (<1804-1814>) en later op no. 164 te Voorschoten. Gehuwd op 13-05-1804 te Wassenaar en voor de kerk op 13-05-1804 te Wassenaar met Antoni (Antonius) van der Zeyde, geboren te Voorburg, gedoopt 17-04-1774 te Voorburg, overleden op 22-04-1859 te Voorschoten, zoon van Cornelis Leendertszn. van der Seyden en Anna Maria Hermans Holleman. Arbeider en Landbouwer29. (XII/052)

 4. Apolonia (Leuntje) Simonsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 24-06-1775 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jannetje van Es namens David Michielszn. Munnikendam en Antje Pieterse Westgeest), overleden op 01-08-1819 te Lisse. Bouwvrouw, wonende te Lisse. Gehuwd op 13-03-1803 te Lisse en voor de kerk op 13-03-1803 te Lisse met Cornelis Louriszn. Schrama, geboren te Lisse, gedoopt op 15-02-1777 te Lisse, overleden op 12-01-1850 te Voorhout, zoon van Louris Corneliszn. Schrama en Trijntje Janse van den Haas. Bouwman. Cornelis hertrouwd op 24-10-1819 te Lisse met Cornelia Slootbeek30. (XII/053)

 5. Aegje (Aagje) Simonsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 02-03-1778 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jannnetje van Es namens David Giele Munnikendam en Antje Pieterse Westgeest), haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 16-07-1778 te Oegstgeest, begraven op 16-07-1778 te Oegstgeest31. (XII/054)

 6. Cornelius Simonszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 02-03-1778 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Leendert Corneliszn. Langeveld, Pleuntje Pieterse Breda en Antje Christiaans Noordover), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 24-12-1778 te Oegstgeest, begraven op 24-12-1778 te Oegstgeest32. (XII/055)


homeDaniel Sijmonszn. Westgeest
Zoon van Sijmon Pieterszn. Westgeest & Anna Danielsdr. van Nes
Generatie X

handtekening van Daniel Sijmonsz WestgeestDaniel Sijmonszn. Westgeest, geboren omstreeks *1702 te Oegstgeest, overleden op 12-01-1772 te Oegstgeest zijn overlijden werd aangegeven door Sijmon Raemsveld op 13-01-1772 te Oegstgeest, begraven op 13-01-1772 te Oegstgeest. Daggelder, wonende aan de Lagewegh 46 te Oegstgeest (1702-1772). In 1749 bestond de veestapel uit 2 vaarzen. In 1772 verkocht Leendert Kerkvliet namens zijn aangehuwde schoonmoeder en aangehuwde zuster voor een bedrag van fl. 700,= een huis aan de Achterweg over de Hogeboom. Gehuwd op 20-05-1731 te Oegstgeest en voor de kerk op 20-05-1731 te Oegstgeest met Ariaantje Jansdr. van Tol, jongedochter wonende onder Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door haar schoonzoon Leendert Pieterszn. Kerkvliet op 09-10-1775 te Lisse, begraven op 11-10-1775 te Lisse4. (X/033)
Afbeelding rechts: handtekening van Daniel Sijmonszn. Westgeest. >

Kinderen van Daniel Sijmonszn. Westgeest & Ariaantje Jansdr. van Tol:

 1. Naamloos Westgeest, geboren op 17-04-1732 te Oegstgeest, aangegeven door de vroedvrouw op 19-04-1732 te Oegstgeest33. (XI/086)

 2. Naamloos Westgeest, geboren voor 11-02-1735 te Oegstgeest, het overlijden werd aangegeven door de vader op 11-02-1735 te Oegstgeest34. (XI/087)

 3. Naamloos Westgeest, geboren voor 28-06-1735 te Oegstgeest, het overlijden werd aangegeven door de vader op 28-06-1735 te Oegstgeest35. (XI/088)

 4. Anna (Antje) Danielsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 28-05-1737 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Pieter Sijmonszn. Westgeest en Neeltje Jansdr. van Nes), haar overlijden werd aangegeven door Lijsje de Hoog op 05-12-1772 te Oegstgeest, begraven op 01-12-1772 te Oegsgeest. Wonende te Alphenhoorn (1762-1772) en te Oegstgeest (1772-1772). Gehuwd op 25-04-1762 te Zoeterwoude met Balduinus (Bouwe) Janszn. van Oosten, geboren te Valkenburg, gedoopt op 20-03-1733 te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door Maarten Trimp op 30-08-1771 te Alphen, begraven op 02-09-1771 te Alphen, zoon van Jan Bouwe van Oosten en Pieternelletje Gerritsdr. Duijndam)36. (XI/089)

 5. Elisabetha (Lijsje) Danielsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 07-03-1739 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jacob Ruijgrock en Trijntie Ruijgrock), haar overlijden werd aangegeven door haar man op 17-02-1780 te Lisse, begraven op 18-02-1780 te Lisse. Wonende te Lisse. Gehuwd op 15-06-1766 te Lisse en voor de kerk op 15-06-1766 te Lisse met Leonardus (Leendert) Pieterszn. Kerkvliet, geboren te Voorhout, gedoopt op 23-11-1731 te Sassenheim, zijn overlijden werd aangegeven door zijn broer Pieter Kerkvliet op 24-05-1784 te Lisse, begraven op 25-05-1784 te Lisse, zoon van Pieter Ariszn. Kerkvliet en Trijntie Pieters Warmont37. (XI/090)

Bezittingen van Daniel Sijmonszn. Westgeest te Oegstgeest.
A: Een huis met erf en een stuk land groot 720 roeden.
Gelegen aan de Achterweg over de Hoogeboom
41.
0000-1670<Pieter Sijmonszn. Westgeest
0000-1682<Wed. Pieter Sijmonszn. Westgeest
1708-1718
Sijmon Pieterszn. Westgeest
1718-1727 Wed. Sijmon Pieterszn. Westgeest
1727-1762
Pieter, Daniel & Arie Westgeest
1762-1772 Daniel Sijmonszn. Westgeest
1772-
0000 Jannetje Willemsdr. van Nes


Bronvermelding:

Pieter Sijmonszn. Westgeest & Barbara Arientsdr. van der Voort:
001. Oud Notarieel archief Leiden, Notaris Jacob Janszn. de Haas, archief nr. 506, inv.nr. 471, 1638, 27-03-1638,
000. Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1696-1711, inv.nr. 1.III-f.110, 25-02-1708, Nationaal Archief Den Haag.
002. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1712-1718, inv.nr. 9.I-f. .., 29-05-1718, Nationaal Archief Den Haag.
000. Ondertrouw en trouwregister van het gerecht van Oegstgeest 1668-1687, inv.nr. 14-f.73, 23-11-1683, Nationaal Archief Den Haag.
000. Ondertrouw en trouwregister van het gerecht van Oegstgeest 1687-1701, inv.nr. 15-f.35, 13-01-1692, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Joannes de Doper te Zoeterwoude 1658-1677, inv.nr. 6.III-f.234, 16-01-1692,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Ondertrouw en trouwregister van het gerecht van Oegstgeest 1687-1701, inv.nr. 15-f.83, 08-11-1699, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1718-1729, inv.nr. 4.I-f. .., 06-12-1727, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1759-1770, inv.nr. 11A.I-f. .., 12-03-1764, Nationaal Archief Den Haag.
000. Notaris Albertus Kleynenbergh, inv.nr. 2044-f.44, 22-03-1755, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, periode 1757-1765, inv.nr.32-f.127, 18-12-1762, GA Oegstgeest.

Sijmon Pieterszn. Westgeest & Anna Danielsdr. van Nes:
003. Ondertrouw en trouwregister van het gerecht van Oegstgeest 1717-1730, inv.nr.16.II-f.160, 07-05-1730,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1730-1741, inv.nr. 4.II-f. .., 18-08-1731, Nationaal Archief Den Haag.
000. Ondertrouw en trouwregister van het gerecht van Oegstgeest 1730-1743, inv.nr. 17.I-f.18, 04-05-1732, Nationaal Archief Den Haag.
000. NotariŽle akte Notaris Passchier Soetbrood, inv.nr.2353-2399, f.263 v. 1772 f.24v/265, no. 280, 30-01-1772,
000. Erfgoed Leiden en omstreken.
004. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1770-1782, inv.nr. 6.I-f. .., 13-01-1772, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister van de Gereformeerde gemeente te Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.5, 13-01-1772, Nationaal Archief Den Haag.
000. Ondertrouw en trouwregister van het gerecht van Oegstgeest 1730-1743, inv.nr. 17,I-f.6, 20-05-1731, Nationaal Archief Den Haag.
000. Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven Lisse 1773-1778, inv.nr. 4.IV-f.227v, 09-10-1775,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van van voldoening aan grafrechten Lisse 1766-1776, inv.nr. 5.III-f.nr.828, 10-10-1775,
000. Nationaal Archief Den Haag.
005. Doopregister R.K. statie in Kuipersteeg te Leiden 1660-1811, archief 1004, inv.nr.298A-f.46v, 28-06-1704,
000. Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1696-1711, inv.nr. 1.III-f.95v, 11-09-1704, Nationaal Archief Den Haag.
006. Doopregister R.K. statie in Kuipersteeg te Leiden 1660-1811, archief 1004, inv.nr.298A-f.47v, 02-04-1706,
000. Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1696-1711, inv.nr. 1.III-f.102v, 08-04-1706, Nationaal Archief Den Haag.
007. Doopregister R.K. statie in Kuipersteeg te Leiden 1660-1811, archief 1004, inv.nr.298A-f.47v, 02-04-1706,
000. Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1696-1711, inv.nr. 1.III-f.102, 08-04-1706, Nationaal Archief Den Haag.
008. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1696-1711, inv.nr. 1.III-f.107, 16-04-1707,
000. Nationaal Archief Den Haag.
009. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1696-1711, inv.nr. 1.III-f.107, 16-04-1707,
000. Nationaal Archief Den Haag.
010. Doopregister R.K. statie in Kuipersteeg te Leiden 1660-1811, archief 1004, inv.nr.298A-f.49, 04-05-1708,
000. Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1750-1759, inv.nr. 11.II, 15-05-1759, Nationaal Archief Den Haag.
000. Ondertrouw en trouwregister van het gerecht van Oegstgeest 1744-1759, inv.nr. 17.II-f.160, 20-04-1755, Nationaal Archief Den Haag.
011. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1696-1711, inv.nr. 1.III-f.117, 26-05-1710,
000. Nationaal Archief Den Haag.
012. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1696-1711, inv.nr. 1.III-f.117v, 07-06-1710,
000. Nationaal Archief Den Haag.

Pieter Sijmonszn. Westgeest & Maria Jansdr. van Leent, Leuntje Jansdr. van Egmond:
013. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1715-1731, inv.nr. 11.II-f.134, 16-08-1731,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Sassenheim 1756-1781, inv.nr. 2.I-f.43, 30-03-1776, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Leiden 1752-1767, d.247-f.120, 10-11-1759, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie Onder te Linden te Utrecht, d.52/55-f.166, 20-10-1732, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1781-1805, inv.nr. 12-f. .., 25-09-1800, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister van de Gereformeerde gemeente te Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.29, 25-09-1800, Nationaal Archief Den Haag.
014. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.146, 29-03-1734, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1781-1805, inv.nr. 12-f. .., 21-12-1786, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister van de Gereformeerde gemeente te Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.19, 21-12-1786, Nationaal Archief Den Haag.
000. Ondertrouw en trouwregister van het gerecht van Oegstgeest 1760-1784, inv.nr.18.I-f.43, 24-05-1767, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Hieronymus te Noordwijk 1732-1747, inv.nr. 8.I-f.104v, 05-07-1735, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1771-1781, inv.nr. 11A.II-f. .., 11-03-1778, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister van de Gereformeerde gemeente te Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.10, 11-03-1778, Nationaal Archief Den Haag.
000. Ondertrouw en trouwregister van het gerecht van Oegstgeest 1760-1784, inv.nr. 18.I-f.111, 14-06-1778, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1770-1812, inv.nr.13-f.5, 14-06-1778, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1730-1759, inv.nr. 7.I-f.47, 27-06-1739, Nationaal Archief Den Haag.
015. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.155, 22-12-1735, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1750-1759, inv.nr.11.II-f. .., 05-05-1753, Nationaal Archief Den Haag.
016. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.162, 27-05-1737, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1730-1741, inv.nr. 4.II-f. .., 05-06-1737, Nationaal Archief Den Haag.
017. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.167, 03-06-1738, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Lisse, akte 30-09, 30-09-1822, GA Lisse.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nr. 10.I-f.46v, 10-04-1768, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Warmond 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.261, 10-04-1768, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister R.K. statie H. Agatha Lisse 1735-1774, inv.nr. 8B.III-f.195, 13-11-1743, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Lisse 1800-1811, inv.nr. 5.IV-f.442, 25-06-1805, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van voldoening aan grafrechten Lisse 1799-1809, inv.nr. 7.I-nr.191, 25-06-1805, Nationaal Archief Den Haag.
018. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-173, 05-07-1739, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1730-1741, inv.nr. 4.II-f. .., 20-07-1739, Nationaal Archief Den Haag.
019. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.181, 01-02-1741, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1730-1741, inv.nr. 4.II-f. .., 28-04-1741, Nationaal Archief Den Haag.
020. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.186, 17-04-1742, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1741-1755, inv.nr. 5.I-f. .., 15-01-1744, Nationaal Archief Den Haag.
021. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.192, 27-11-1743, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1742-1749, inv.nr. 11.I-f. .., 30-11-1743, Nationaal Archief Den Haag.
022. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1745-1770, inv.nr. 11.IV-f.198, 03-02-1745, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1742-1749, inv.nr. 11.I-f. .., 19-02-1745, Nationaal Archief Den Haag.
023. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1745-1770, inv.nr. 11.IV-f.198, 03-02-1745, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1771-1782, inv.nr. 11A.II-f. .., 11-11-1771, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister van de Gereformeerde gemeente te Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.5, 11-11-1771, Nationaal Archief Den Haag.
024. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus Oegstgeest 1745-1770, inv.nr. 11.IV-p.203, 03-05-1746, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1750-1759, inv.nr. 11.II-f. .., 17-06-1754, Nationaal Archief Den Haag.
025. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus Oegstgeest 1745-1770, inv.nr. 11.IV-f.211, ..-07-1748, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1742-1749, inv.nr. 11.I-f. .., 29-07-1748, Nationaal Archief Den Haag.
026. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1745-1770, inv.nr. 11.IV-p.221, 28-03-1751,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven te Oegstgeest 1750-1759, inv.nr. 11.II-f. .., 23-06-1751, Nationaal Archief Den Haag.

Simon Pieterszn. Westgeest & Mensje Cornelisdr. Langeveld:
027. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1745-1770, inv.nr. 11.IV-f.257, 13-07-1768,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 31, 06-06-1846, GA Voorschoten en Wassenaar.
000. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar 1800-1811, inv.nr. 15.V-f.251, 05-05-1805, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1795-1812, inv.nr. 8-f. .., 05-05-1805, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister R.K. statie H. Willibrordus Wassenaar 1760-1780, inv.nr. 7.II-p.251, 12-03-1772, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 86, 09-12-1833, GA Voorschoten en Wassenaar.
028. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1745-1770, inv.nr. 11.IV-p.259, 25-03-1770,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1759-1770, inv.nr. 11A.I, 12-04-1770, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister van de Gereformeerde gemeente te Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.4, 12-04-1770, Nationaal Archief Den Haag.
029. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1770-1787, inv.nr. 12.I-f.6, 20-11-1772, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Voorschoten, akte 22, 12-09-1833, GA Voorschoten en Wassenaar.
000. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar 1800-1811, inv.nr. 15.V-f.246, 13-05-1804, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1795-1812, inv.nr. 8-f. .., 13-05-1804, Nationaal Archief Den Haag.
000. https://www.genealogieonline.nl/stamboom_kueter/I52670.php
000. Overlijdensakte van de gemeente Voorschoten, akte 21, 23-04-1859, GA Voorschoten en Wassenaar.
030. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1770-1787, inv.nr. 12.I-p.13, 17-04-1775,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Lisse, akte 02-08, 02-08-1819, GA Lisse.
000. Trouwregister van het gerecht van Lisse 1800-1808, inv.nr. 10.IV-f.120, 13-03-1803, NA De Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Agatha te Lisse 1775-1811, inv.nr. 8A.II-f.83, 13-03-1803, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Agatha te Lisse 1775-1812, inv.nr. 08B.IV-f.278, 15-02-1777, Nationaal Archief Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Voorhout, akte 1, 14-01-1850, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van de gemeente Noordwijkerhout, akte 7, 24-10-1819, Erfgoed Leiden en omstreken.
031. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1770-1787, inv.nr. 12.I-f.20, 02-03-1778, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1771-1781, inv.nr. 11A.II-f. .., 16-07-1778, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister van de Gereformeerde gemeente te Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.10, 16-07-1778, Nationaal Archief Den Haag.
032. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1770-1787, inv.nr. 12.I-f.20, 02-03-1778, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1771-1781, inv.nr. 11A.II-f. .., 24-12-1778, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister van de Gereformeerde gemeente te Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.10, 24-12-1778, Nationaal Archief Den Haag.

Daniel Sijmonszn. Westgeest & Ariaantje Jansdr. van Tol:
033. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1729-1734, inv.nr. 10.II-f. .., 19-04-1732, Nationaal Archief Den Haag.
034. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1730-1741, inv.nr. 4.II-f. .., 11-02-1735, Nationaal Archief Den Haag.
035. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1735-1742, inv.nr. 10.III-f. .., , 28-06-1735,
000. Nationaal Archief Den Haag.
036. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.162, 28-05-1737,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1771-1782, inv.nr. 11A.II-f. .., 01-12-1772, Nationaal Archief Den Haag.
000. Begraafregister van Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.6, 01-12-1772, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Zoeterwoude, inv.nr. 10-f.20, 25-04-1762, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.142, 20-03-1733, Nationaal Archief Den Haag.
000. Registers van ontvangst van impost op het trouwen en begraven Alphen 1766-1774, inv.nr. 8.V-f.696, 30-08-1771,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. "Register der dooden, die tot Alphen begraven zijn..." 1743-1811, inv.nr. 30-f.f.53, 02-09-1771, Nationaal Archief Den Haag.
037. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrodus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.172, 07-03-1739,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Lisse 1779-1783, inv.nr. L.5.I-f.22, 17-02-1780, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van van voldoening aan grafrechten Lisse 1777-1782 inv.nr. 6.I-nr.982, 18-02-1780,
000. Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Lisse, inv.nr. 10.I-f.6, 15-06-1766, Nationaal Archief Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Agatha te Lisse, inv.nr. 8A.I-f.58, 15-06-1766, Nationaal Archief Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Pancras te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.32, 23-11-1731, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Lisse 1784-1790, inv.nr.5.II-f.135, 24-05-1784, Nationaal Archief Den Haag.
000. Register van ontvangst van van voldoening aan grafrechten Lisse 1783-1790, inv.nr. 6.II-nr.1220, 25-05-1784,
000. Nationaal Archief Den Haag.

Overige bronnen:
038. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.8-f.260, 02-06-1658, inv.nr.278v, 08-04-1659, inv.nr.8-f.279,
000. 08-04-1659. (606)
039. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.8-f.260, 02-06-1658, inv.nr.9-f.174, 16-10-1671,
000. Nationaal Archief Den Haag. (140)
040. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.7-f.142v, 03-03-1632, inv.nr.8-f.141v, inv.nr.7-f.304,
000. 25-04-1642, inv.nr.8-f.141v, 09-04-1652, Nationaal Archief Den Haag. (191, 192, 193)
041. Protocol van overdrachten Oegstgeest, inv.nr.32-f.127, 18-12-1762.
000. Protocol van overdrachten Oegstgeest, inv.nr.34-f.36, 01-02-1772.
042. Protocol van overdrachten Oegstgeest, inv.nr.29-f.237v, 03-04-1728.
043. Protocol van overdrachten Oegstgeest, inv.nr.26-f.135vs, 06-01-1682.
000. Protocol van overdrachten Oegstgeest, inv.nr.28-f.191v, 21-01-1711.
044. Protocol van overdrachten Oegstgeest, inv.nr.27-f.118, 13-04-1695.
000. Protocol van overdrachten Oegstgeest, inv.nr.28-f.115, 30-11-1707.


| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|
J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|
S | T | U | V | W | X | Y | Z |

A
Aa, Magdaleentje v.d. (16..-<1699)
Aar, Cornelia v.d. (1853-1917)
Agterof, Neeltje (1814-1838)
Agthoven, Maria (1717-1766)
Akker, Gerritje v.d. (1844-1922)
Alckemade, Cornelisje v.(16..-<1690)
Alckemade, Marijtje v. (16..-<1692)
Ammerlaan Elizabeth G. (1894-1952)
Arbouw, Catharina (1830-1870)

B
Bakker, Claasje (*16..-1711)
Bakker, Helena (1913-)
Bakker, Jacob (17..-)
Bakker, Pieter (16..-1711)
Barselaar, Anna v.d. (1859-1907)
Barselaar, Theodorus v.d. (1874-1946)
Baijke, Willem (17..-)
Beeck, Marijtje v. (16..-<1737)
Berg, Helena v.d. (1772-1811)
Berg, Hendrika v.d. (1918-2016)
Berg, Petrus J. v.d. (1918-1998)
Bergman, Petronella A.M. (1918-1993)
Berkel, Catharina E. v. (1909-1988)
Beijersbergen, Johanna M. (1914-2000)
Bierman, Petronella A. (1885-1971)
Blommer, Johannes S. (1865-1928)
Boer, Pieter de (16..-)
Boerman, Apollonia (1752-1807)
Bohemen, Jannetje v. (1770-1849)
Boog, Cornelia v.d. (1707-)
Boot, Joanna (1810-1893)
Borsboom, Johanna M. (1900-1990)
Bourgonje, Pieter v. (16..-1774)
Bouwman, Jacob (16..-)
Breij, Sophia W. (1921-1997)
Briole, Baartje (1687-1706)
Briole, Catharina (1683-1722)
Briole, Catharina (1657-1707)
Briole, Catharina (1695-<1700)
Briole, Claes (*1623-<1692)
Briole, Cornelia (1646-)
Briole, Cornelis (*1617-<1656)
Briole, Cornelis (*1644-1690)
Briole, Cornelis (*1679->1693)
Briole, Cornelis (1694-1716)
Briole, Dirck (1683-1740)
Briole, Geurtge (*1646-)
Briole, Heindrick (1658-1721)
Briole, Huijbert (*1619-<1673)
Briole, Jacoba (1648-<1649)
Briole, Jacoba (1649-<1692)
Briole, Jan (*1625--<1673)
Briole, Maria (1655-<1661)
Briole, Maria (1661-)
Briole, Maria (1691-1763)
Briole, Neeltgen (*1621-<1649)
Briole, Neeltje ("1650-1718)
Briole, Simontie (1652-)
Briole, Trijnkie (1696-<1700)
Broekhuijzen, Willem (1744-1796)
Brouwer, Apolonia G. (1915-1990)
Brouwer, Marijtje (1733-1768)
Brunswijck, Apolonia v. (*16..-)
Bugnum, Petronella (1918-1978)
Buitendijk, Catharina C. (1920-2008)
Burg, Cornelia M.E. v.d. (1906-1987)
Burgmeijer, Maria J. (1896-1981)
Buutveld, Wilhelmus A. (1821-1866)
Buijtendijk, Annetgen (16..-)

C
Christiaanse, Johannes (1800-1890)
Claesdr., Trijntgen (15..-<1656)
Claeszn., Matheus (14..-)
Cleij, Cornelia v.d. (1697-1770)
Cluft, Dammas v.d. (15..-1621)
Cluft, Huijch v.d. (16..-<1597)
Cluft, Jeroen v.d, (1531->1602)
Cluft, Pancraes v.d. (1536-<1595)
Colloos, Jacob (*1635-<1689)
Colijn, Catharina (16..-<1728)
Cornelisdr., Annetgen (*1539->1623)
Cornelisdr., Duijfgen (*1535-<1611)
Cornelisdr., Lijsbeth (*1537-<1614)
Cornelisdr., Maritgen (15..->1640)
Cornelisdr., Maritgen (1618-<1625)
Cornelisdr., Trijntgen (1616-<1625)
Corneliszn., Aris (15..-<1649)
Corneliszn., Dirk (16..-)
Corsdr., Trijntgen (15..-<1672)
Conradi, Theodora (1922-2016)

D
Dam, Cornelis v. (1910-1992)
Deursen, Hubetus v. (1912-2002)
Dircxsdr., Lijsbeth (1604->1640)
Dircxsdr., Maritgen (15..-<1620)
Dircxszn., Florijs (1611->1640)
Dircxszn., Jan (1610-<1616)
Drift, Cornelis v.d. (1829-1886)
Droogh, Wilhelmus (1823-1887)
Duivenvoorde, Cornelia H. (1885-1926)
Duivesteijn, Anna C. (1921-2011)
Dusseldorp, Nicolaas (1734-1800)
Duwel, Hendricus G. (1908-1989)
Duijn, Kniertje v. (1745-1781)
Dijk, Johanna C. v. (1905-1990)
Dijkman, Maria C.A. (1839-1921)
Dijxheul, Jan (16..-1681)

E
Eeden, Hendrika C.M. v. (1912-2001)
Egmond, Huijbertje v. (16..-1722)
Egmond, Leuntje v, (17..-)
Elst, Krijntje v.d. (1724-1779)
Enden, Cornelis G. v.d. (1880-1960)
Enden, Cornelis G. v.d. (1880-1960)

F
Florisdr., Geertgen (15..-<1562)
Florisdr., Katharijn (*1520-<1588)
Fokkes, Hendricus (1808-1894)

G
Gedouw, Huijbert (1765-1796)
Geer, Pieter v.d. (1800-1892)
Geest, Maria v.d. (1769-1817)
Gerards, Arnoldus P. (1865-1911)
Goemans, Anna C. (1851-1927)
Gouweleeuw, Jaspert (17..-)
Graas, Johannes G. (1924-2000)
Gras, Adriana C. (1892-1963)
Groen, Cornelis J. (1913-2003)
Groen, Simon J. (1911-1969)
Groenendijk, Ariaantje (*16..-1731)
Groenendijk, Jacobus C. (1891-1979)
Groenendijk, Jeroentje (16..-<1707)
Groenewegen, Cornelia (1768-1846)
Groenewegen, Cornelia (1808-1870)
Groot, Marcelis de (1749-)
Groot, Maria C. de (1879-1920)

H
Hachmang, Theodorus B. (1923-2015)
Haket, Gerardus P. (1870-1918)
Hase, Cornelis (16..-1723)
Hasken, Anna M. (1913-1993)
Hakkeling, Theodorus A. (1902-1977)
Hassink, Dirk (1731-1784)
Helm, Christianus P. v.d. (1876-1956)
Heemskerk, Gerardus L. (1894-1983)
Heemskerk, Jacobus (1844-1899)
Heister, Hermanus J.F. (1923-1968)
Henricxsdr., Ancommertgen (*1540-<1579)
Henricxszn., Huijbert (1537-<1621)
Henricxszn., Huijch (*1545-<1612)
Hendriks, Johanna H. (1874-1926)
Hesseling, Gijsbert (1797-1849)
Heycoop, Dirkje (17..-)
Hilbers, Adrianus (1913-1997)
Hoen, Petrus J.M. 't (1887-1965)
Hogervorst, Cornelius (1765-1814)
Hollander, Helena den (1772-1833)
Holst, Antonius W. v.d. (1908-1985)
Hoogduijn, Helena (1779-1845)
Hooijmans, Margaretha W.C. (1916-2008)
Hooijmans, Maria C. (1849-1926)
Houten, Dirk v. (1872-1951)
Hugte, Adriana J.M. v. (1892-1956)
Hulst, Cornelis J. v.d. (1918-1976)
Hulst, Johannes v.d. (1859-1924)
Huijbertsdr., Jaepgen (*1575->1650)
Huijbertszn., Cornelis (*1590-<1628)
Huijbertszn., Henrick (*1580-<1640)
Huijgensdr., Catarijn (*1576-)
Huijgensdr., Commertgen (*1580-<1667)
Huijgensdr., Crijntgen (*1592-)
Huijgensdr., Maritgen (*1578-)
Huijgenszn., Cornelis (1508-<1595)
Huijgenszn., Cornelis (*1584-1625)
Huijgenszn., Dircx (*1574-<1612)
Huijgenszn., Hendrick (*1582->1623)
Huijgenszn., Heijnrick (*1515-<1559)

I
IJsbrantsdr. Guiertgen (15..->1664)

J
Jacobs, Catharina J. (1926-2012)
Jager, Claas de (17..-1794)
Joosten, Maria Th.P. (1931-2013)
Juffermans, Maria M. (1918-2018)

K
Kerkman, Geurt (17..-)
Kerkvliet, Fijtje (16..-<1782)
Kerkvliet, Leonardus (1731-1784)
Kersbergen, Cornelia (1819-1862)
Kleij, Cornelis A. v.d. (1881-1956)
Klomp, Anna C.M. (1909-1971)
Klugt, Theodora v.d. (1739-1791)
Kluit, Maartje (1754-1842)
Knoops, Laurentius (1855-1923)
Knijnenburg, Catharina C. (1915-2010)
Knijnenburg, Cornelia J. (1888-1976)
Knijnenburg, Gerardus (1829-1887)
Knijnenburg, Petronella (1842-1908)
Kok, Alida M. (1802-1843)
Kolos, Catharina (1730-1766)
Koot, Catharina W. (1919-1990)
Koot, Gerardus C. (1903-1990)
Kortekaas, Helena (1868-1939)
Kouwenhoven, Johannes (1854-1933)
Kouzijn, Cornelis (1812-1867)
Kraan, Laurens (16..-<1732)
Kraan, Petrus G. (1923-2003)
Krimpen, Anna E. v. (1910-1993)
Kroft, Cornelia (1779-1841)
Kroft, Maria J. v.d. (1887-1959)
Krogt, Alida C.M. v.d. (1881-1953)
Krogt, Cornelia M. v.d. (1876-1936)
Kroon, Jacoba M. (1930-2001)
Kroon, Theodora (1922-2013)

L
Laan, Stephanus v.d. (1834-1909)
Landman, Johannes B. (1857-1931)
Langelaan, Jozina M. (1876-1963)
Langeveld, Arie (1775-1845)
Langeveld, Gerritje (1731-1792)
Langeveld, Jan (1815-1845)
Langeveld, Johannes J. (1885-1943)
Langeveld, Maria (17..-1775)
Langeveld, Mijnsie (1735-1778)
Lans, Margaretha v.d. (1794-1860)
Leent, Maria v. (1707-1731)
Leep, Joannes C. (1800-1848)
Leeuwen, Gerardus v. (1794-1871)
Leeuwen, Gijsbertha v. (1911-1988)
Leeuwen, Jannetje v. (1843-1910)
Leeuwen, Neeltgen v. (1610-<1616)
Leeuwen, Petrus A. v. (1848-1895)
Leeuwen, Willebrordus v. (1839-1909)
Linde, Daniel v.d. (15..-<1625)
Linde, Pieter v.d. (15..-)
Linden, Christiaan H. v.d. (1915-1946)
List, Leonard W. v.d. (1864-1908)
Lubbe, Cornelis v.d. (1794-1870)
Lubbe, Margaretha M. v.d. (1841-1880)

M
Maal, Antonius F.G. (1909-1961)
Maerle, Arij v.d. (16..-1719)
Maerle, Jan v.d. (16..-<1700)
Martinu, Bozena M. (1910-1988)
Matheeuszn., Vranck (*1435->1495)
Matthee, Gerarda M.W. (1914-2001)
Meer, Neeltie v.d. (1739-)
Meershoek, Petrus J. (1867-1952)
Meurs, Johannes v. (1803-1875)
Meijland, Maria (1765-)
Meijster, Wilhelmus (1835-1911)
Moerkerken, Elisabeth (17..-)
Munnikendam, Bartholomeus v. (16..-1704)
Munnikendam, David (1743-1805)

N
Naamloos, Claes (13..-)
Naamloos, Grietje (14..-)
Naamloos, Maritgen (14..-<1556)
Naamloos, Weijntgen (14..-)
Naerdenburgh, Trijntge (16..-<1692)
Nagtegaal, Joanna (1797-1880)
Nes, Anna v. (16..-<1727)
Nes, Marijtje v. (*16..-1708)
Nest, Gerrit op 't (*15..-<1646)
Noort, Clasina v. (1855-1886)
Noort, Joris v. (1874-1939)

O
Olsthoorn, Maria (1812-1853)
Olsthoorn, Petronella B. (1919-2000)
Onderwater, Leonardus G. (1915-1999)
Onderwater, Maria P. (1921-2004)
Oosten, Balduinus v. (1733-1771)
Opzeeland, Gerrit v. (1802-1876)
Ouwersloot, Elisabeth (1817-1890)

P
Paardekooper, Cornelia (1731-1788)
Paardekooper, Pieter (1741-1801)
Paassen, Cornelis A.P. v. (1902-1962)
Paridon, Hendrikus v. (1917-1994)
Persoon, Pieter (16..-1700)
Peterse, Willem (1832-1903)
Pieterse, Martha M. (1912-1997)
Plasier, Christoffel (1919-1994)
Poel, Anna J. v.d. (1885-1968)
Poel, Everardus J. v.d. (1871-1959)
Poel, Helena M. v.d. (1883-1955)
Poel, Leonardus G. v.d. (1876-1963)
Poel, Neeltje v.d. (1817-1885)
Post, Cornelis v.d. (1826-1907)
Poulszn., Bastiaen (16..->1640)
Prins, Grietje (16..-)
Prins, Pieter (1698-)
Pruijs, Maertje (16..-1708)
Pupping, Maria (1818-1904)
Pijnacker, Catharina (1770-1837)

R
Raaphorst, Trijntje (1771-1836)
Raephorst, Jan (16..-)
Ramig, Margaretha (17..-)
Remmerswaal, Petronella A.A. (1882-1951)
Rietveld, Cornelia (1719-1765)
Rode, Grietje de (16..-)
Rodenburg, Anna W. (1851-1932)
Roon, Annetje v. (16..-1713)
Roon, Ermpje v. (1648-1689)
Roon, Maertge v. (16..-1690)
Roon, Pieter v. (17..-1781)
Rooij, Cornelia C. (1926-2000)
Rooijen, Jacobus v. (1809-1848)
Rosenburgh, Marijtje (17..-<1760)
Ruijgrok, Apolonia (1875-1959)
Ruijgrok, Jacobus L, (1894-1962)
Ruijgrok, Joannes (1795-1867)
Ruijgrok, Nicolaus (1796-1852)
Ruijgrok, Pieter (1816-1881)
Rijn, Dirkje v. (*16..-1766)
Rijn, Maerge v. (16..-1655)
Rijn, Petrus v. (1815-1884)
Rijn, Tijs v. (16..-1731)
Rijsen, Cornelius v. (1739-1883)

S
Samson, Marigje (1774-1857)
Samwel, Jacobus A. (1884-1939)
Santbergen, Agatha (16..-1736)
Sanden, Cornelia M. v.d. (1920-2007)
Sandvliet, Jan (16..-1691)
Scheepen, Grietje (1732-)
Scheerlings, Adrianus J. (1806-1869)
Schelvis, Andreas A. (1921-1998)
Schie, Pieter v. (1864-1953)
Schimmel, Helena C. (1878-1964)
Schoten, Cornelia v. (17..-1781)
Schooten, Helena v. (17..-1794)
Schrama, Cornelis (1777-1850)
Schrama, Jacobus (1770-1826)
Schrama, Trijntje (16..-)
Seesink, Elisabeth H. (1911-1982)
Seesink, Johanna G. (1908-1995)
Simonsdr., Neeltgen (15..-<1616)
Slingerland, Johanna M. (1914-1995)
Slootweg, Petrus (1809-1877)
Sonnevelt, Grietje v. (16..-)
Spijker, Jacobus (1803-1877)
Staats, Reinerus (1732-1800)
Stap, Anna M. v.d. (1877-1945)
Steijn, Klaas v. (17..-1760)
Stokman, Hendricus (1899-1975)

T
Terpstra, Catharina J. (1905-1984)
Tol, Apolonia J. v.d. (1885-1948)
Tol, Ariaantje v. (17..-1775)
Tol, Jannetje v. (1688-1745)
Tol, Sophia S. v. (1909-2001)
Turnhout, Cornelis A. (1924-1989)

V
Vaan, Wouter P.J. de (1901-1971)
Valderen Lipse, Maria v. (1814-1861)
Veen, Johanna v. (1906-1984)
Veen, Johannes v. (17..-1765)
Veen, Johannes B. in 't (1874-1961)
Velde, Cornelia v.d. (1807-1862)
Velde, Dirk v.d. (1807-1847)
Velde, Jacobus C. v.d. (1910-1996)
Velde, Johanna W.A. v.d. (1908-)
Veltman, Petrus (1909-1998)
Velsen, Jan v. (16..-)
Velzen, Johannes Th. (1830-1898)
Verbist, Juliana C. (1883-1951)
Verdel, Grietje (*16..-)
Verharen, Johanna H. (1914-1994)
Verheijen, Josephus E. (185-1913)
Vermin, Clasina M. (1924-2011)
Versantvoort, Fredericus L.J.M. (1903-1958)
Verschier, Lubbert (16..-)
Vink, Sophia (1928-1997)
Vliet, Barbara M. (1880-1952)
Vliet, Petrus v. (1870-1934)
Voort, Barbara v.d. (16..-1708)
Voort, Jan v.d. (16..-)
Vranckenszn, Dirck (*1470->1550)
Vranckenszn, Huijch (*1475-<1543)
Vranckenszn, Matheus (14..-^1516)
Vranckenszn, Pieter (14..-1509)
Vreem, Pieter (1771-1845)
Vrolijk, Joannes (1694-1856)

W
Waardeloo, Antonia (1878-1953)
Walters, Arend (17..-1777)
Warmerdam, Gerardus P. (1905-1957)
Werner, Jacobus J. (1912-1981)
Westgeest, Aaltje (1770-1770)
Westgeest, Aaltje (1772-1833)
Westgeest, Adam E. (1878-1920)
Westgeest, Adriana (1833-1868)
Westgeest, Adriana (1878-1960)
Westgeest, Adriana C. (1901-1994)
Westgeest, Adriana C. (1909-1984)
Westgeest, Adriana C. (1915-2003)
Westgeest, Adriana M. (1874-1939)
Westgeest, Adriana Th. (1922-2007)
Westgeest, Adrianus (1706-)
Westgeest, Adrianus (1706-1706)
Westgeest, Adrianus (1708-1759)
Westgeest, Adrianus (1718-<1726)
Westgeest, Adrianus (1724-1779)
Westgeest, Adrianus (1742-1742)
Westgeest, Adrianus (1778-1779)
Westgeest, Adrianus (1780-1780)
Westgeest, Adrianus (1809-1888)
Westgeest, Adrianus (1846-1846)
Westgeest, Adrianus (1850-1926)
Westgeest, Adrianus A. (1922-1999)
Westgeest, Adrianus C. (1884-1902)
Westgeest, Adrianus I. (1874-1874)
Westgeest, Adrianus J. (1913-1996)
Westgeest, Adrianus J. (1914-1992)
Westgeest, Adrianus M. (1934-2009)
Westgeest, Adrianus P. (1878-1959)
Westgeest, Adrianus P. (1902-1995)
Westgeest, Adrianus W. (1919-1994)
Westgeest, Adrianus W.Th. (1912-1982)
Westgeest, Aegje (1778-1778)
Westgeest, Agatha (1705-1705)
Westgeest, Agatha (1734-)
Westgeest, Agatha (1739-1739)
Westgeest, Agatha (1741-1741)
Westgeest, Agatha (1742-1744)
Westgeest, Agatha (1745-1771)
Westgeest, Aleidis (1746-1754)
Westgeest, Alida A. (1924-1925)
Westgeest, Alida A. (1927-2011)
Westgeest, Alida J. (1837-1901)
Westgeest, Alida M. (1879-1954)
Westgeest, Anna (1699-)
Westgeest, Anna (1707-)
Westgeest, Anna (1709-1739)
Westgeest, Anna (1716-1799)
Westgeest, Anna (1719-)
Westgeest, Anna (1734-<1735-)
Westgeest, Anna (1735-1798)
Westgeest, Anna (1737-1737)
Westgeest, Anna (1737-1772)
Westgeest, Anna (1738-1822)
Westgeest, Anna (1847-1925)
Westgeest, Anna (1848-1932)
Westgeest, Anna A,M. (1926-2013)
Westgeest, Anna M. (1832-1890)
Westgeest, Anna M. (1879-1946)
Westgeest, Anna M. (1911-1911)
Westgeest, Alida M. (1847-1862)
Westgeest, Anna M. (1884-1953)
Westgeest, Anna M. (1885-1886)
Westgeest, Anna W.M. (1909-1996)
Warmondt, Antje (16..-<1704)
Westgeest, Antje (*1703-1732)
Westgeest, Antonius (1782-1782)
Westgeest, Antonius J.J. (1927-2007)
Westgeest, Apollonia (1732-)
Westgeest, Apollonia (1736-<1746)
Westgeest, Apollonia (1734-1800)
Westgeest, Apollonia (1802-1855)
Westgeest, Apolonia (1775-1819)
Westgeest, Apolonia J. (1925-1998)
Westgeest, Apolonia A.M. (1916-1988)
Westgeest, Arie (1773-1803)
Westgeest, Arie (1780-1792)
Westgeest, Arnoldus (1773-1782)
Westgeest, Arij (1813-1921)
Westgeest, Augustinus (1917-2012)
Westgeest, Bartholomeus A. (1887-1961)
Westgeest, Catharina (1728-1803)
Westgeest, Catharina (1730-1772)
Westgeest, Catharina (1732-<1744)
Westgeest, Catharina (1744-1815)
Westgeest, Catharina (1775-1859)
Westgeest, Catharina (1854-1911)
Westgeest, Catharina (1860-1910)
Westgeest, Catharina C. (1905-1927)
Westgeest, Catharina P. (1874-1950)
Westgeest, Catharina P. (1912-1934)
Westgeest, Catharina P. (1912-1989)
Westgeest, Catharina W. (1777-1844)
Westgeest, Catrijn (1689-1773)
Westgeest, Clasina A.M.A. (1898-1990)
Westgeest, Clasina M.A. (1897-1898)
Westgeest, Crijna (1802-1868)
Westgeest, Columba (1685-1775)
Westgeest, Cornelia (*1677-1732)
Westgeest, Cornelia (1705-)
Westgeest, Cornelia (1708-1708)
Westgeest, Cornelia (1800-1857)
Westgeest, Cornelia (1806-1884)
Westgeest, Cornelia (1808-1861)
Westgeest, Cornelia (1828-1877)
Westgeest, Cornelia (1835-1896)
Westgeest, Cornelia (1844-1903)
Westgeest, Cornelia (1801-1801)
Westgeest, Cornelia (1805-1855)
Westgeest, Cornelia (1844-1911)
Westgeest, Cornelia (1848-1865)
Westgeest, Cornelia (1856-1922)
Westgeest, Cornelia (1861-1862)
Westgeest, Cornelia (1880-1880)
Westgeest, Cornelia A. (1913-1913)
Westgeest, Cornelia A.C. (1948-1982)
Westgeest, Cornelia C. (1894-1894)
Westgeest, Cornelia F. (1877-1952)
Westgeest, Cornelia J. (1914-1970)
Westgeest, Cornelia M. (1906-1996)
Westgeest, Cornelia M.E. (1922-2006)
Westgeest, Cornelia Th. (1873-1943)
Westgeest, Cornelia Th. (1918-2010)
Westgeest, Cornelis (1607->1662)
Westgeest, Cornelis (*1663-<1704)
Westgeest, Cornelis (*1665-)
Westgeest, Cornelis (>1734-1741)
Westgeest, Cornelis (1738-1829)
Westgeest, Cornelis (1757-1769)
Westgeest, Cornelis (1783-1856)
Westgeest, Cornelis (1791-1792)
Westgeest, Cornelis (1844-1909)
Westgeest, Cornelia (1853-1853)
Westgeest, Cornelis (1801-1801)
Westgeest, Cornelis (1812-1879)
Westgeest, Cornelis (1834-1834)
Westgeest, Cornelis (1841-1902)
Westgeest, Cornelis (1909-1953)
Westgeest, Cornelis A. (1873-1874)
Westgeest, Cornelis A. (1912-1940)
Westgeest, Cornelis E. (1905-2000)
Westgeest, Cornelis H. (1914-1935)
Westgeest, Cornelis J. (1873-1926)
Westgeest, Cornelis J. (1881-1921)
Westgeest, Cornelis J. (1882-1968)
Westgeest, Cornelis J. (1884-1971)
Westgeest, Cornelis J. (1914-1914)
Westgeest, Cornelis J. (1917-1918)
Westgeest, Cornelis J. (1919-2001)
Westgeest, Cornelis J. (1908-1988)
Westgeest, Cornelis J. (1919-1947)
Westgeest, Cornelis L. (1876-1906)
Westgeest, Cornelis M. (1921-2016)
Westgeest, Cornelis Th. (1925-1926)
Westgeest, Cornelius (1696-<1716)
Westgeest, Cornelius (1716-1762)
Westgeest, Cornelius (1724-)
Westgeest, Cornelius (1735-1753)
Westgeest, Cornelius (1737-1809)
Westgeest, Cornelius (1771-1843)
Westgeest, Cornelius (1778-1778)
Westgeest, Cornelius (1791-1792)
Westgeest, Cornelius (1804-1805)
Westgeest, Cornelius (1811-1877)
Westgeest, Daniel (1698-1733)
Westgeest, Daniel (1702-1772)
Westgeest, Daniel (1732-1732)
Westgeest, Daniel (1734-1734)
Westgeest, Daniel (1736-1808)
Westgeest, Dirck (1618-<1653)
Westgeest, Dirck (*1670-1748)
Westgeest, Dirk (1719-1719)
Westgeest, Dirk (1720-1741)
Westgeest, Dirk (1784-1849)
Westgeest, Dirk (1761-1809)
Westgeest, Dirk (1799-1800)
Westgeest, Dirk (1819-1819)
Westgeest, Elisabeth (1810-1810)
Westgeest, Elisabeth (1813-1814)
Westgeest, Elisabeth (1815-1815)
Westgeest, Elisabeth (1816-1816)
Westgeest, Elisabeth (1793-1838)
Westgeest, Elisabeth (1837-1906)
Westgeest, Elisabeth (1863-1863)
Westgeest, Elisabeth C. (1893-1972)
Westgeest, Elisabeth M. (1892-1893)
Westgeest, Elisabetha (1739-1780)
Westgeest, Elisabetha (1762-1762)
Westgeest, Elizabeth (1775-1782)
Westgeest, Elizabeth C. (1891-1973)
Westgeest, Elizabeth H. (1928-1996)
Westgeest, Elizabetha (1777-1782)
Westgeest, Engelbertus C. (1918-2006)
Westgeest, Franciscus (1839-1840)
Westgeest, Franciscus (1842-1917)
Westgeest, Franciscus C. (1912-1977)
Westgeest, Franciscus G. (1913-1966)
Westgeest, Franciscus A. (1920-1994)
Westgeest, Franciscus C. (1906-1965)
Westgeest, Franciscus C. (1904-1905)
Westgeest, Franciscus S. (1914-1978)
Westgeest, Franciscus W. (1879-1960)
Westgeest, Fijtje (1773-1840)
Westgeest, Geertje (1782-1782)
Westgeest, Geertruda (1850-1891)
Westgeest, Geertrudes (1848-1848)
Westgeest, Geertruida (1837-1897)
Westgeest, Geertruida (1843-1846)
Westgeest, Geertruida Th. (1880-1880)
Westgeest, Gerarda (1798-1855)
Westgeest, Gerarda (1806-1837)
Westgeest, Gerarda (1882-1904)
Westgeest, Gerarda M.P. (1910-2005)
Westgeest, Gerarda P. (1911-1980)
Westgeest, Gerardus (1800-1869)
Westgeest, Gerardus (1835-1835)
Westgeest, Gerardus (1837-1838)
Westgeest, Gerardus A.M. (1911-1971)
Westgeest, Gerardus C. (1876-1878)
Westgeest, Gerardus C. (1882-1956)
Westgeest, Gerardus J. (1888-1973)
Westgeest, Gerardus J. (1917-1982)
Westgeest, Gerardus J.C. (1910-1990)
Westgeest, Gerardus Th. (1875-1876)
Westgeest, Gerardus W. (1872-1872)
Westgeest, Gertrudis (1767-1774)
Westgeest, Geurt H.L. (1911-1983)
Westgeest, Grietje (*1740-1760)
Westgeest, Grietje (1763-1789)
Westgeest, Helena (1870-1870)
Westgeest, Helena (1843-1911)
Westgeest, Helena C. (1886-1953)
Westgeest, Helena C.M. (1909-2003)
Westgeest, Helena G. (1922-2015)
Westgeest, Hendrikus F. (1881-1881)
Westgeest, Hendrikus F. (1882-1882)
Westgeest, Hesther (1803-1865)
Westgeest, Huberta (1788-1864)
Westgeest, Huberta H.C. (1876-1877)
Westgeest, Hubertgen (1620-<1691)
Westgeest, Hubertus (1791-1868)
Westgeest, Hubertus P.J. (1927-2001)
Westgeest, Huijch (*1616-<1638)
Westgeest, Huijch (1624-<1691)
Westgeest, Huijg (*1725-1789)
Westgeest, Ignatius (1929-2010)
Westgeest, Jacob (1800-1800)
Westgeest, Jacoba (1781-1811)
Westgeest, Jacoba M. (1875-1915)
Westgeest, Jacoba M.A. (1905-1929)
Westgeest, Jacobus (*1678-1742)
Westgeest, Jacobus (1703-)
Westgeest, Jacobus (1713-1768)
Westgeest, Jacobus (1764-1764)
Westgeest, Jacobus (1808-1864)
Westgeest, Jacobus (1869-1909)
Westgeest, Jacobus C. (1845-1845)
Westgeest, Jacobus J. (1881-1899)
Westgeest, Jacobus P.A. (1927-2014)
Westgeest, Jacobus W. (1918-1962)
Westgeest, Jacobus W. (1920-1997)
Westgeest, Jan (1653-)
Westgeest, Jan (*1691-<1755)
Westgeest, Jan (>1734-1740)
Westgeest, Jan (*1740-1746)
Westgeest, Jeroentje (1709-1768)
Westgeest, Jeron (1692-1724)
Westgeest, Joanna (1712-1758)
Westgeest, Joanna (1725-1725)
Westgeest, Joanna (1748-1748)
Westgeest, Joanna (1749-1790)
Westgeest, Joanna (1751-1751)
Westgeest, Joannes (1710-1710)
Westgeest, Joannes (1726-1726)
Westgeest, Joannes (1728-1728)
Westgeest, Joannes (1729-1775)
Westgeest, Joannes (1740-)
Westgeest, Joannes (1745-1745)
Westgeest, Joannes (1769-1845)
Westgeest, Joannes (1769-1823)
Westgeest, Joannes (1819-1852)
Westgeest, Job (1772-1853)
Westgeest, Joes (1765-1765)
Westgeest, Johanna (1814-1873)
Westgeest, Johanna (1835-1836)
Westgeest, Johanna (1836-1836)
Westgeest, Johanna (1851-1885)
Westgeest, Johanna (1876-1964)
Westgeest, Johanna A. (1870-1922)
Westgeest, Johanna A.C.M. (1881-1958)
Westgeest, Johanna C. (1892-1968)
Westgeest, Johanna E. (1917-1935)
Westgeest, Johanna E. (1923-2017)
Westgeest, Johanna H. (1921-2012)
Westgeest, Johanna J.M. (1915-2001)
Westgeest, Johanna M. (1884-1914)
Westgeest, Johanna M. (1921-2007)
Westgeest, Johanna M. (1926-2016)
Westgeest, Johanna M.C.A. (1896-1953)
Westgeest, Johannes (1697-1760)
Westgeest, Johannes (*1675-1721)
Westgeest, Johannes (1843-1910)
Westgeest, Johannes (1846-1846)
Westgeest, Johannes (1849-1950)
Westgeest, Johannes (1915-1919)
Westgeest, Johannes A. (1898-1984)
Westgeest, Johannes C. (1886-1973)
Westgeest, Johannes C. (1911-1911)
Westgeest, Johannes C. (1915-2001)
Westgeest, Johannes J. (1885-1971)
Westgeest, Johannes L. (1927-2002)
Westgeest, Johannes Th. (1912-1997)
Westgeest, Josep (1887-1961)
Westgeest, Joseph (1924-2007)
Westgeest, Josephus C. (1883-1884)
Westgeest, Josephus M. (1878-1878)
Westgeest, Josina G. (1920-2008)
Westgeest, Jozef J. (1923-2000)
Westgeest, Klasina (1835-1872)
Westgeest, Krijna (1801-1801)
Westgeest, Leendert (1799-1800)
Westgeest, Leendert (1800-1825)
Westgeest, Leonardus (1709-1709)
Westgeest, Leonardus (1718-1718)
Westgeest, Leonardus (1719-1719)
Westgeest, Leonardus (1730-1801)
Westgeest, Leonardus (1811-1872)
Westgeest, Leonardus (1846-1846)
Westgeest, Leonardus (1851-1917)
Westgeest, Leonardus A, (1917-1994)
Westgeest, Leonardus B. (1886-1943)
Westgeest, Leonardus J. (1913-1994)
Westgeest, Leonardus J. (1914-1986)
Westgeest, Leonardus G. (1875-1961)
Westgeest, Leonardus G. (1916-1917)
Westgeest, Leonardus G. (1920-2005)
Westgeest, Leonardus J.M. (1918-1986)
Westgeest, Leonardus P. (1872-1886)
Westgeest, Leonardus Th. (1914-1950)
Westgeest, Lijsbeth (>1734-1737)
Westgeest, Lijsbeth (>1737-1754)
Westgeest, Maartje (1814-1848)
Westgeest, Maerge (1647
Westgeest, Magdalena (1704-1704)
Westgeest, Magdalena (1706-1706)
Westgeest, Margaretha (1749-1768)
Westgeest, Maria (*1641-<1676)
Westgeest, Maria (1701-)
Westgeest, Maria (1721-)
Westgeest, Maria (1723-1723)
Westgeest, Maria (1723-1795)
Westgeest, Maria (1726-1726)
Westgeest, Maria (1730-1730)
Westgeest, Maria (1731-1776)-)
Westgeest, Maria (1738-1802)
Westgeest, Maria (1738-1804)
Westgeest, Maria (1743-1743)
Westgeest, Maria (1760-1760)
Westgeest, Maria (1765-1765)
Westgeest, Maria (1770-1795)
Westgeest, Maria (1771-1773)
Westgeest, Maria (1797-1832)
Westgeest, Maria (1805-1872)
Westgeest, Maria (1839-1939)
Westgeest, Maria (1842-1842)
Westgeest, Maria (1844-1845)
Westgeest, Maria (1847-1919)
Westgeest, Maria (1851-1851)
Westgeest, Maria (1852-1853)
Westgeest, Maria (1859-1943)
Westgeest, Maria (1878-1958)
Westgeest, Maria (1920-2002)
Westgeest, Maria A. (1890-1944)
Westgeest, Maria C. (1890-1963)
Westgeest, Maria B. (1925-2015)
Westgeest, Maria C. (1903-1941)
Westgeest, Maria C. (1904-1983)
Westgeest, Maria C. (1907-1989)
Westgeest, Maria C. (1912-1913)
Westgeest, Maria C.A. (1904-1994)
Westgeest, Maria E. (1917-2006)
Westgeest, Maria H. (1915-1915)
Westgeest, Maria H. (1886-1961)
Westgeest, Maria J. (1839-1840)
Westgeest, Maria J. (1842-1902)
Westgeest, Maria J. (1872-1951)
Westgeest, Maria J. (1875-1876)
Westgeest, Maria J. (1878-1892)
Westgeest, Maria P. (1883-1976)
Westgeest, Maria P. (1910-1911)
Westgeest, Maria P. (1915-1915)
Westgeest, Maria P. (1916-2003)
Westgeest, Maria P.J. (1914-2001)
Westgeest, Martina (1707-1766)
Westgeest, Martinus (1855-1855)
Westgeest, Marijtje (*1694-1742)
Westgeest, Marijtje (1713-1741)
Westgeest, Marijtje (>1737-1746)
Westgeest, Naamloos (*1694-<1704)
Westgeest, Naamloos (-1699)
Westgeest, Naamloos (1707-1707)
Westgeest, Naamloos (1707-1707)
Westgeest, Naamloos (-1708)
Westgeest, Naamloos (1710-1710)
Westgeest, Naamloos (1710-1710)
Westgeest, Naamloos (1725-1725)
Westgeest, Naamloos (-1731)
Westgeest, Naamloos (1732-1732)
Westgeest, Naamloos (1735-1735)
Westgeest, Naamloos (1735-1735)
Westgeest, Naamloos (<1759-1759)
Westgeest, Naamloos (1768-1768)
Westgeest, Naamloos (1795-1795)
Westgeest, Naamloos (1799-1799)
Westgeest, Naamloos (1830-1830)
Westgeest, Naamloos (1833-1833)
Westgeest, Naamloos (1871-1871)
Westgeest, Naamloos (1876-1876)
Westgeest, Naamloos (1879-1879)
Westgeest, Naamloos (1881-1881)
Westgeest, Naamloos (1886-1886)
Westgeest, Naamloos (1889-1889)
Westgeest, Naamloos (1902-1902)
Westgeest, Naamloos (1902-1902)
Westgeest, Naamloos (1908-1908)
Westgeest, Naamloos (1913-1913)
Westgeest, Naamloos (1914-1914)
Westgeest, Naamloos (1915-1915)
Westgeest, Naamloos (1915-1915)
Westgeest, Naamloos (1916-1916)
Westgeest, Naamloos (1918-1918)
Westgeest, Naamloos (1925-1925)
Westgeest, Neeltje (1858-1928)
Westgeest, Nicolaas A.P. (1906-1984)
Westgeest, Petronella (1703-<1711)
Westgeest, Petronella (1711-<1726)
Westgeest, Petronella (1727-1727)
Westgeest, Petronella (1803-1884)
Westgeest, Petronella (1807-1831)
Westgeest, Petronella (1875-1947)
Westgeest, Petronella A. (1909-1952)
Westgeest, Petronella H.J. (1924-1999)
Westgeest, Petronella M.A.J. (1908-1927)
Westgeest, Petrus (1704-)
Westgeest, Petrus (1705-1705)
Westgeest, Petrus (1714-<1726)
Westgeest, Petrus (1716-<1726)
Westgeest, Petrus (1720-)
Westgeest, Petrus (1722-)
Westgeest, Petrus (1732-1783)
Westgeest, Petrus (1765-1765)
Westgeest, Petrus (1766-1769)
Westgeest, Petrus (1803-1884)
Westgeest, Petrus (1839-1887)
Westgeest, Petrus (1858-1926)
Westgeest, Petrus (1892-1892)
Westgeest, Petrus A.J. (1907-1908)
Westgeest, Petrus A.J. (1910-1970)
Westgeest, Petrus G. (1909-1965)
Westgeest, Petrus H. (1875-1939)
Westgeest, Petrus J. (1888-1957)
Westgeest, Petrus J. (1918-1975)
Westgeest, Petrus J. (1938-2008)
Westgeest, Petrus J.J. (1914-1988)
Westgeest, Petrus L. (1879-1945)
Westgeest, Petrus W. (1894-1990)
Westgeest, Petrus W. (1912-1996)
Westgeest, Petrus Th. (1916-1979)
Westgeest, Pieter (1622-<1682)
Westgeest, Pieter (*1670-)
Westgeest, Pieter (1756-1799)
Westgeest, Pieter (1768-1846)
Westgeest, Pieter (*1700-1764)
Westgeest, Pieter J. (1900-1962)
Westgeest, Pleuntje (1777-1857)
Westgeest, Rochus (1700-1771)
Westgeest, Rochus (1764-1764)
Westgeest, Rochus (1771-1840)
Westgeest, Rochus (1772-1785)
Westgeest, Rochus (1787-1807)
Westgeest, Rochus (1846-1847)
Westgeest, Rochus (1846-1852)
Westgeest, Rochus (1849-1849)
Westgeest, Rochus (1856-1858)
Westgeest, Simon (1649-<1703)
Westgeest, Simon (1702-1726)
Westgeest, Simon (1706-1706)
Westgeest, Simon (1714-1714)
Westgeest, Simon (1715-1781)
Westgeest, Simon (1716-<1717)
Westgeest, Simon (1717-<1729)
Westgeest, Simon (1726-1726)
Westgeest, Simon (1729--<1741)
Westgeest, Simon (1734-1786)
Westgeest, Simon (1741-1806)
Westgeest, Simon (1779-1794)
Westgeest, Simon (1800-1800)
Westgeest, Simon (1803-1826)
Westgeest, Sophia (1769-1835)
Westgeest, Sijmetje (1773-1774)
Westgeest, Sijmon (*1586-<1638)
Westgeest, Sijmon (*1645-1691)
Westgeest, Sijmon (*1658-1718)
Westgeest, Sijmon (1695-1745)
Westgeest, Sijmontje (1729-)
Westgeest, Teuntje (1783-1783)
Westgeest, Theodora (1802-1802)
Westgeest, Theodora (1811-1863)
Westgeest, Theodora (1815-1815)
Westgeest, Theodora (1834-1866)
Westgeest, Theodora (1850-1855)
Westgeest, Theodora C. (1911-1930)
Westgeest, Theodora M. (1907-1928)
Westgeest, Theodora P. (1917-1983)
Westgeest, Theodorus (1732-1732)
Westgeest, Theodorus (1740-1812)
Westgeest, Theodorus (1753-1823)
Westgeest, Theodorus (1774-1843)
Westgeest, Theodorus (1807-1807)
Westgeest, Theodorus (1832-1833)
Westgeest, Theodorus (1836-1899)
Westgeest, Theodorus (1836-1903)
Westgeest, Theodorus (1839-1870)
Westgeest, Theodorus (1882-1970)
Westgeest, Theodorus (1878-1939)
Westgeest, Theodorus (1916-1969)
Westgeest, Theodorus C. (1913-1916)
Westgeest, Theodorus C. (1923-2008)
Westgeest, Theodorus E, (1915-1967)
Westgeest, Theodorus J. (1904-1904)
Westgeest, Theodorus L. (1886-1949)
Westgeest, Theodorus L. (1906-1972)
Westgeest, Theodorus L.M. (1916-1988)
Westgeest, Trijntje (1651-1698)
Westgeest, Wilhelmina (1840-1842)
Westgeest, Wilhelmina M. (1885-1885)
Westgeest, Wilhelmina M, (1909-2005)
Westgeest, Wilhelmina M, (1913-1988)
Westgeest, Wilhelmina Th.J. (1805-1929)
Westgeest, Wilhelmus (1724-1802)
Westgeest, Wilhelmus (1757-1757)
Westgeest, Wilhelmus (1930-2000)
Westgeest, Wilhelmus A. (1897-1975)
Westgeest, Wilhelmus A. (1932-2016)
Westgeest, Wilhelmus A.I. (1906-1909)
Westgeest, Wilhelmus G. (1872-1944)
Westgeest, Wilhelmus G. (1868-1930)
Westgeest, Wilhelmus J. (1874-1944)
Westgeest, Wilhelmus J. (1880-1972)
Westgeest, Wilhelmus J. (1918-1919)
Westgeest, Wilhelmus J. (1920-1946)
Westgeest, Wilhelmus J.M. (1910-1978)
Westgeest, Willem (1775-1776)
Westgeest, Willem (1815-1872)
Westgeest, Willem (1864-1864)
Westgeest, Willem G. (1809-1872)
Westgeest, Willemijntje (1813-1840)
Westgeest, IJsbrant (1620->1688)
Westgeest, IJsbrant (1695-1764)
Wiel, Joanna H.J. v.d. (1919-1980)
Wieringen, Jacobus v. (1775-1854)
Willemszn., Cornelis (16..-1730)
Willemszn., Engel (*15..-)
Winter, Gerritje de (1742-1803)
Wissen, Hermanus v. (1841-1926)
Worms ter Hal, Hendrina (17..-1791)
Wou, Leendert v. (15..-)

Z
Zandbergen, Gertruida C.M. (1906-2001)
Zandvliet, Louis L. (1922-2008)
Zeyde, Antoni v.d. (1774-1859)
Zon, Willem v.d. (*16..-1742)
Zonneveld, Margaretha (1768-1813)
Zuiderduin, Cornelis (1878-1952)
Zijden, Petrus v.d. (1849-1918)Westgeest VariafacebooktwitterNiets van deze site mag worden gedupliceerd
danwel gepubliceerd zonder vooraf toestemming van
C. Westgeest.
07-03-19 19:29 -
MMXIX - © 2003-2019