home

| | STAMBOOM | Namenindex | Statistieken | Beeldbank | Contact |

Lisse - De eerste generaties
Lisse, Wassenaar, Sassenheim - van de Poel / Briole
Lisse, Noordwijkerhout - De eerste generaties
Lisse, Hillegom & Oegstgeest - De eerste generaties
Oegstgeest - Nakomelingen van Cornelius Westgeest
Wassenaar - Nakomelingen van Theodorus Westgeest
Zoeterwoude & Oegstgeest - Nakomelingen van Johannes & Jacobus Westgeest
Warmond - Nakomelingen van IJsbrant Westgeest
OEGSTGEEST - NAKOMELINGEN VAN PIETER WESTGEEST
Lisse - van der Burgh

 
   
     
     

homePieter Sijmonszn. Westgeest
Zoon van Sijmon Huijgenszn. Westgeest & Guiertgen IJsbrantsdr.
Generatie VIII

handtekening van Pieter Sijmonsz WestgeestPieter Sijmonszn. Westgeest, geboren omtrent 1622 te Lisse1, overleden tussen 1674 en 1682 te Oegstgeest. Vlasser, wonende te Lisse (1622-ca. 1638), aan de Lagewegh te Oegstgeest (ca. 1638-<1682). Gehuwd omstreeks *1655 met Barbara Arientsdr. van der Voort, geboren te Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door haar schoondochter Anna Danielsdr. van Nes op 25-02-1708 te Oegstgeest1. (VIII/017)
Afbeelding rechts: handtekening van Pieter Sijmonszn. Westgeest. >

Kind van Pieter Sijmonszn. Westgeest & Barbara Arientsdr. van der Voort:

 1. Sijmon Pieterszn. Westgeest, geboren omstreeks *1658, jongeman van Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door Aegie Janse van Nes de huisvrouw van Pieter van Roon op 29-05-1718 te Oegstgeest. Wonende aan de Lagewegh (*1660-1718). Gehuwd op 23-11-1683 te Oegstgeest met Marijtje Ysbrandsdr. van Alckmade, jongedochter van Warmond, overleden tussen mei 1685 en 13-01-1692. Sijmon hertrouwd op 13-01-1692 te Zoeterwoude met Magdaleentje Jansdr. van der Aa, jongedochter van Zoeterwoude, overleden tussen 13-01-1692 en 08-11-1699. Sijmon hertrouwd op 08-11-1699 te Oegstgeest met Anna Danielsdr. van Nes, jongedochter van Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Pieter Sijmonszn. Westgeest op 06-12-1727 te Oegstgeest, dochter van Daniel Hendrikszn. van Nes en Maartje Cornelisdr. Ham. Ten tijde van het overlijden van Anna Danielsdr. van Nes waren nog maar 3 van de 10 kinderen in leven; te weten Sijmon, Daniel en Arie Westgeest2. (IX/022)
Bezittingen van Pieter Sijmonszn. Westgeest te Lisse en Oegstgeest.
Landen in de Lageveense polder te Lisse:
E: Land; genaamd de Keutelvenen,
groot 7 morgen 359 roeden
76.
Gekomen van de erven. Huijch Henricxszn. (eig.).
<1616-0000 Hendrick Huijgenszn. en
<1616-00000 Cornelis Huijgenszn. (eig.).
<1628-0000 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eig.).
<1638-1658 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1638-00000 Dirck, IJsbrant en
<1616-00000 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).
<1658-1659 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1658-16509 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).
Landen in de Lisserbroek polder te Lisse:
I. Land; genaamd de Calfscamp,
groot 2 morgen 5 hond
77.
Gekomen van de erven Huijch Henricxszn. (eig.).
<1616-0000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest.
<1616-00000 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1616-00000 Engel Willemszn. en Daniel
<1616-00000 Corneliszn. van der Linden (eig.).
<1628-0000 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eig.).
<1638-1645 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1638-00000 Dirck, IJsbrant en
<1616-00000 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).
<1645-1658 Pieter Corneliszn. van der Linden,
<1616-00000 IJsbrant en Pieter Westgeest (eig.).
<1658-1671 Pieter Corneliszn. van der Linden en
<1616-00000 Pieter Westgeest (eig.).

Landen in de Roversboek polder te Lisse:
J. Land, genaamd de Jacobscamp,
groot omtrent 4 morgen
78.
<1632-0000 Sijmon Huijgenszn. Westgeest (eig.).
<1638-1642 Dirck, IJsbrant en
<1616-00000 Pieter Sijmonszn. Westgeest (eig.).
<1638-1652 wed. Sijmon Huijgenszn. Westgeest
Oegstgeest:
A: Een huis met erf en een stuk land groot 720 r79.
Gelegen aan de Achterweg over de Hoogeboom.
0000-1670<Pieter Sijmonszn. Westgeest
0000-1682<Wed. Pieter Sijmonszn. Westgeest
1708-1718
Sijmon Pieterszn. Westgeest
1718-1727 Wed. Sijmon Pieterszn. Westgeest
1727-1762 Pieter, Daniel & Arie Westgeest
1762-1772 Daniel Sijmonszn. Westgeest
1772-
0000 Jannetje van Es

B: Een stuk teelland, groot 400 r., waarvan 100 r. met elst beplant is80.
Gelegen te Oegstgeest, belend ten W. de Heereweg, ten O. de Lageweg.
0000-1670<Pieter Sijmonszn. Westgeest
0000-1682<Wed. Pieter Sijmonszn. Westgeest
1708-1718
Sijmon Pieterszn. Westgeest
1718-1727 Anna van Nes
1727-1728 Sijmon Groenendijk

C: Een stuk weiland, groot 9 h., 55 r.81
Gelegen tusen de Vaart en de Hofdijk in de oude Hofpolder.
1682-1708 Wed. Pieter Sijmonszn. Westgeest
1708-1711
Sijmon Pieterszn. Westgeest
1711-
0000 Cornelis van Nes

Tabel XIX (vervolg van tabel III)


Afbeelding: tabel van de nakomelingen van Pieter Sijmonszn. Westgeest & Barbara Arisdr. van der Voort


homeSijmon Pieterszn. Westgeest
Zoon van Pieter Sijmonszn. Westgeest & Barbara Ariensdr. van der Voort
Generatie IX

handtekening van Sijmon Pietersz WestgeestSijmon Pieterszn. Westgeest, geboren omstreeks *1658, jongeman van Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door Aegie Janse van Nes de huisvrouw van Pieter van Roon op 29-05-1718 te Oegstgeest. Wonende aan de Lagewegh (*1660-1718). Gehuwd op 23-11-1683 te Oegstgeest met Marijtje Ysbrandsdr. van Alckmade, jongedochter van Warmond, overleden tussen mei 1685 en 13-01-1692. Sijmon hertrouwd op 13-01-1692 te Zoeterwoude met Magdaleentje Jansdr. van der Aa, jongedochter van Zoeterwoude, overleden tussen 13-01-1692 en 08-11-1699. hertrouwd op 08-11-1699 te Oegstgeest met Anna Danielsdr. van Nes, jongedochter van Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door haar zoon Pieter Sijmonszn. Westgeest op 06-12-1727 te Oegstgeest, dochter van Daniel Hendrikszn. van Nes en Maartje Cornelisdr. Ham. Ten tijde van het overlijden van Anna Danielsdr. van Nes waren nog maar 3 van de 10 kinderen in leven; te weten Sijmon, Daniel en Arie Westgeest2. (IX/022)
Afbeelding rechts: handtekening van Sijmon Pieterszn. Westgeest. >

Kinderen van Sijmon Pieterszn. Westgeest & Anna Danielsdr. van Nes:

 1. Pieter Sijmonszn. Westgeest, geboren omstreeks *1700 te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door zijn dochter Marijtje Pietersdr. Westgeest op 12-03-1764 te Oegstgeest. Bouwman, wonende in de Leijdschebuurt 86 te Oegstgeest. In 1749 bestond de veestapel uit 5 koeien. Op 22-03-1755 draagt Pieter Westgeest "seeven koebeesten; twee gebeeterde swart haere koejen, een dito blijk roo koe, een swarte witkop ongebeeterde, een blauw bonte dito, een rood bonte dito en een swart bonte dito". De koeien werden overgedragen aan de weduwe Catharina Elisabeth Rover als voldoening van een schuld wegens 2 jaar landhuur van 6 morgen, 95 roeden in de Pesthuijs polder onder Oegstgeest. In 1762 verkocht Pieter Sijmonszn. Westgeest aan zijn broer Daniel Sijmonszn. Westgeest de helft van een huis gelegen aan de Lagewegh over de Hoogenboom waarvan de wederhelft hem koper is toegekomen. Gehuwd op 07-05-1730 te Oegstgeest en voor de kerk op 07-05-1730 te Oegstgeest met Maria Jansdr. van Leent, gedoopt op 19-12-1707 te Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 18-08-1731 te Oegstgeest. Wonende te Oestgeest. Pieter hertrouwd op 04-05-1732 te Oegstgeest en voor de kerk op 04-05-1732 te Oegstgeest met Leuntje Jansdr. van Egmond, jongedochter, was in 1759 nog in leven. Wonende te Leijderdorp (Leiderdorp)3. (X/032)

 2. Daniel Sijmonszn. Westgeest, geboren omstreeks *1702 te Oegstgeest, overleden op 12-01-1772 te Oegstgeest zijn overlijden werd aangegeven door Sijmon Raemsveld op 13-01-1772 te Oegstgeest, begraven op 13-01-1772 te Oegstgeest. Daggelder, wonende aan de Lagewegh 46 te Oegstgeest (1702-1772). In 1749 bestond de veestapel uit 2 vaarzen. In 1772 verkocht Leendert Kerkvliet namens zijn aangehuwde schoonmoeder en aangehuwde zuster voor een bedrag van fl. 700,= een huis aan de Achterweg over de Hogeboom. Gehuwd op 20-05-1731 te Oegstgeest en voor de kerk op 20-05-1731 te Oegstgeest met Ariaantje Jansdr. van Tol, jongedochter wonende onder Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door haar schoonzoon Leendert Pieterszn. Kerkvliet op 09-10-1775 te Lisse, begraven op 11-10-1775 te Lisse4. (X/033)

 3. Magdalena Sijmonsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 28-06-1704 aan de Kuipersteeg te Leiden (doopgetuige was Marijtje van der Aa), haar overlijden werd aangegeven op 11-09-1704 te Oegstgeest5. (X/034)

 4. Adrianus Sijmonszn. (Arie) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 02-04-1706 aan de Kuiperssteeg te Leiden (doopgetuigen waren Dirk Sijmonszn. Westgeest en Maria Jansdr. van Nes), zijn overlijden werd aangegeven op 08-04-1706 te Oegstgeest6. (X/035)

 5. Magdalena Sijmonsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 02-04-1706 aan de Kuiperssteeg te Leiden (doopgetuigen waren Cornelis Arisse van der Smal en Diverti Willems), haar overlijden werd aangegeven op 08-04-1706 te Oegstgeest7. (X/036)

 6. Levenloos Westgeest, geboren op 12-04-1707 te Oegstgeest, aangegeven door de vader op 16-04-1707 te Oegstgeest8. (X/037)

 7. Levenloos Westgeest, geboren op 13-04-1707 te Oegstgeest, aangegeven door de vader op 16-04-1707 te Oegstgeest9. (X/038)

 8. Adrianus Sijmonszn. (Arie) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 04-05-1708 aan de Kuiperssteeg te Leiden (doopgetuigen waren Theunis Trompet en Maria Jansdr. van der Aa), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vrouw op 15-05-1759 te Oegstgeest Gehuwd op 20-04-1755 te Oegstgeest en voor de kerk op 20-04-1755 te Oegstgeest met Dirkje Cornelis van Heycoop, weduwe van Jan Janse van der Voort. Wonende aan de Lagewegh te Oegstgeest (1708-1759)10. (X/039)

 9. Naamloos Westgeest, geboren voor 26-05-1710 te Oegstgeest, het overlijden werd aangegeven op 26-05-1710 te Oegstgeest11. (X/040)

 10. Naamloos Westgeest, geboren voor 07-06-1710 te Oegstgeest, het overlijden werd aangegeven op 07-06-1710 te Oegstgeest12. (X/041)

Bezittingen van Sijmon Pieterszn. Westgeest te Oegstgeest.
A: Een huis met erf en een stuk land groot 720 r.79
Gelegen aan de Achterweg over de Hoogeboom.
0000-1670<Pieter Sijmonszn. Westgeest
0000-1682<Wed. Pieter Sijmonszn. Westgeest
1708-1718
Sijmon Pieterszn. Westgeest
1718-1727 Wed. Sijmon Pieterszn. Westgeest
1727-1762
Pieter, Daniel & Arie Westgeest
1762-1772 Daniel Sijmonszn. Westgeest
1772-
0000 Jannetje van Es
B: Een stuk teelland, groot 400 r., waarvan 100 r. met elst beplant is80.
Gelegen te Oegstgeest, belend ten W. de Heereweg, ten O. de Lageweg.
0000-1670<Pieter Sijmonszn. Westgeest
0000-1682<Wed. Pieter Sijmonszn. Westgeest
1708-1718
Sijmon Pieterszn Westgeest
1718-1727 Wed. Sijmon Pieterszn. Westgeest
1727-
1728 Sijmon Groenendijk

C: Een stuk weiland, groot 9 h., 55 r.
Gelegen tusen de Vaart en de Hofdijk in de oude Hofpolder
81.

1682-1708 Wed. Pieter Sijmonszn. Westgeest
1708-1711
Sijmon Pieterszn. Westgeest
1711-
0000 Cornelis van Nes

D: De helft in een weiland, groot 7 h.
Gelegen aan 't Pannemakershuisje te Oegstgeest
82.
0000-1695 Cornelis van der Voort
1695-1707 Sijmon Pieterszn. Westgeest
1707-
1728 Hendrick van den Bos

homePieter Sijmonszn. Westgeest
Zoon van Sijmon Pieterszn. Westgeest & Anna Danielsdr. van Nes
Generatie X

handtekening van Pieter Sijmonsz WestgeestPieter Sijmonszn. Westgeest, geboren omstreeks *1700 te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door zijn dochter Marijtje Pietersdr. Westgeest op 12-03-1764 te Oegstgeest. Bouwman, wonende in de Leijdschebuurt 86 te Oegstgeest. In 1749 bestond de veestapel uit 5 koeien. Op 22-03-1755 draagt Pieter Westgeest "seeven koebeesten; twee gebeeterde swart haere koejen, een dito blijk roo koe, een swarte witkop ongebeeterde, een blauw bonte dito, een rood bonte dito en een swart bonte dito". De koeien werden overgedragen aan de weduwe Catharina Elisabeth Rover als voldoening van een schuld wegens 2 jaar landhuur van 6 morgen, 95 roeden in de Pesthuijs polder onder Oegstgeest. In 1762 verkocht Pieter Sijmonszn. Westgeest aan zijn broer Daniel Sijmonszn. Westgeest de helft van een huis gelegen aan de Lagewegh over de Hoogenboom waarvan de wederhelft hem koper is toegekomen. Gehuwd op 07-05-1730 te Oegstgeest en voor de kerk op 07-05-1730 te Oegstgeest met Maria Jansdr. van Leent, gedoopt op 19-12-1707 te Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door haar man op 18-08-1731 te Oegstgeest. Wonende te Oestgeest. Pieter hertrouwd op 04-05-1732 te Oegstgeest en voor de kerk op 04-05-1732 te Oegstgeest met Leuntje Jansdr. van Egmond, jongedochter, was in 1759 nog in leven. Wonende te Leijderdorp (Leiderdorp)3. (X/032)

Kind van Pieter Sijmonszn. Westgeest & Maria Jansdr. van Leent:

 1. Maria Pietersdr. (Marijtje) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 16-08-1731 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Elisabeth de Bruin en Joost van Lint), haar overlijden werd aangegeven door haar zwager David Munnikendam op 30-03-1776 te Sassenheim. Wonende aan de Haarlemmerstraat te Leiden (<1759->), Leiden (1759-1765) en aan de Groenesteeg te Oegstgeest. Gehuwd op 10-11-1759 te Leiden met Reinerus (Reinier) Pieterszn. Staats, geboren te Utrecht gedoopt op 20-10-1732 te Utrecht, zijn overlijden werd aangegeven door Jan van der Voort op 25-09-1800 te Oegstgeest, begraven op 25-09-1800 te Oegstgeest, zoon van Pieter Staats en en Maria Pennekamp. Warmoeziersknecht, wonende in de tweede Groensteegh13. (<1759->). (XI/072)

Kinderen van Pieter Sijmonszn. Westgeest & Leuntje Jansdr. van Egmond:

 1. Simon Pieterszn. (Sijmon) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 29-03-1734 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Daniel Sijmonszn. Westgeest en Neeltje de Winter), zijn overlijden werd aangegeven door Willem de Prie op 21-12-1786 te Oegstgeest, begraven op 21-12-1786 te Oegstgeest. Wonende aan de Lagewegh te Oegstgeest (1767-1786). Gehuwd op 24-05-1767 te Oegstgeest en voor de kerk op 24-05-1767 te Oegstgeest met Mijnsie (Mensje) Cornelisdr. Langeveld, geboren te Noordwijk, gedoopt op 05-07-1735 te Noordwijk, haar overlijden werd aangegeven door Willem de Prie op 11-03-1778 te Oegstgeest, begraven op 11-03-1778 te Oegstgeest. Simon hertrouwd op 14-06-1778 te Oegstgeest en voor de kerk op 14-06-1778 te Oegstgeest met Neeltie (Neeltje) Gijsse van der Meer, geboren te Wassenaar, gedoopt op 27-06-1739 te Wassenaar, dochter van Gijsbert Pieterszn. van der Meer en Cornelia Pietersdr. de Winter14. (XI/073)

 2. Cornelius Pieterszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 22-12-1735 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Teunis van Egmond en Marijtie Hendriks van der Hoorn), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 05-05-1753 te Oegstgeest15. (XI/074)

 3. Anna Pietersdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 27-05-1737 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Adrianus Sijmonszn. Westgeest en Ariaantje Jansdr. van Tol), haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 05-06-1737 te Oegstgeest16. (XI/075)

 4. Anna Pietersdr. (Antje) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 03-06-1738 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Adrianus Sijmonszn. Westgeest en Ariaantje Jansdr. van Tol), overleden op 28-09-1822 te Lisse. Wonende te Lisse. Gehuwd op 10-04-1768 te Warmond en voor de kerk op 10-04-1768 te Sassenheim met David Michielszn. Munnikendam, geboren te Lisse, gedoopt op 13-11-1743 te Lisse, zijn overlijden werd aangegeven door Jan Pieterse Langeveld op 25-06-1805 te Lisse, begraven op 25-06-1805 te Lisse, zoon van Michiel Michielszn. van Munnikendam en Pieternel Davidsdr17. (XI/076)

 5. Agatha Pietersdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 05-07-1739 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Rochus Dirkszn. Westgeest en Jannetie van Steijn), haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 20-07-1739 te Oegstgeest18. (XI/077)

 6. Agatha Pietersdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 01-02-1741 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Rochus Dirkszn. Westgeest en Jannetie van Steijn), haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 01-04-1741 te Oegstgeest19. (XI/078)

 7. Agatha Pietersdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 17-04-1742 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Rochus Dirkszn. Westgeest, en Ariaantie Raemsvelt in plaats van Elisabeth van Leent), haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 15-01-1744 te Oegstgeest20. (XI/079)

 8. Maria Pietersdr. (Marijtje) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 27-11-1743 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Hendrik van Egmond en Maria van Egmond), haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 30-11-1743 te Oegstgeest21. (XI/080)

 9. Joannes Pieterszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 03-02-1745 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jan van Egmond en Marijtie van Egmond), zijn waarschijnlijk overlijden werd aangegeven door zijn vader op 19-02-1745 te Oegstgeest22. (XI/081)

 10. Agatha Pietersdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 03-02-1745 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Rochus Dirkszn. Westgeest en Ariaantie Raamsvelt), haar waarschijnlijk overlijden werd aangegeven door haar broer Sijmon Pieterszn. Westgeest op 11-11-1771 te Oegstgeest, begraven op 11-11-1771 te Oegstgeest23. (XI/082)

 11. Aleidis Pieterszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 03-05-1746 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Joannes Teuniszn. van Egmont en Maria Cornelisdr. Ruijg), zijn mogelijk overlijden werd aangeven door zijn vader op 17-06-1754 te Oegstgeest24. (XI/083)

 12. Joanna Pietersdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op ..-07-1748 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jan Teuniszn. van Egmond en Marijtie van Hoorn), haar waarschijnlijk overlijden werd aangegeven door haar vader op 29-07-1748 te Oegstgeest25. (XI/084)

 13. Joanna Pietersdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 28-03-1751 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jan van Egmond en Marijtie van Egmond), haar waarschijnlijk overlijden werd aangegeven door haar vader op 23-06-1751 te Oegstgeest26. (XI/085)

Bezittingen van Pieter, Daniel & Arie Sijmonszn. Westgeest te Oegstgeest.
A: Een huis met erf en een stuk land groot 720 r79.
Gelegen aan de Achterweg over de Hoogeboom.
0000-1670<Pieter Sijmonszn. Westgeest
0000-1682<Wed. Pieter Sijmonszn. Westgeest
1708-1718
Sijmon Pieterszn. Westgeest
1718-1727
Wed. Sijmon Pieterszn. Westgeest
1727-1762 Pieter, Daniel & Arie Westgeest
1762-1772
Daniel Sijmonszn. Westgeest
1772-
0000 Jannetje van Es
   

homeMaria Pietersdr. Westgeest
Dochter van Pieter Sijmonszn. Westgeest & Maria Jansdr. van Leent
Generatie X

Maria Pietersdr. (Marijtje) Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 16-08-1731 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Elisabeth de Bruin en Joost van Lint), haar overlijden werd aangegeven door haar zwager David Munnikendam op 30-03-1776 te Sassenheim. Wonende aan de Haarlemmerstraat te Leiden (<1759->), Leiden (1759-1765) en aan de Groenesteeg te Oegstgeest. Gehuwd op 10-11-1759 te Leiden met Reinerus (Reinier) Pieterszn. Staats, geboren te Utrecht gedoopt op 20-10-1732 te Utrecht, zijn overlijden werd aangegeven door Jan van der Voort op 25-09-1800 te Oegstgeest, begraven op 25-09-1800 te Oegstgeest, zoon van Pieter Staats en en Maria Pennekamp. Warmoeziersknecht, wonende in de tweede Groensteegh (<1759->)13. (XI/072)

Kinderen van Maria Pietersdr. Westgeest & Reinierus Pieterszn. Staats:

 1. Petrus Staats, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 29-08-1760 te Leiden (doopgetuigen waren Petrus Staats en Gertrudis Broserman, mogelijk overleden voor 176427. (XII/088)

 2. Maria Staats, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 04-08-1762 te Leiden (doopgetuigen waren Simon Westgeest en Anna Westgeest), mogelijk overleden voor 176628. (XII/089)

 3. Petrus (Pieter) Staats, geboren te Leiden, gedoopt op 02-04-1764 te Leiden (doopgetuigen waren Simon Westgeest en Anna Westgeest), overleden op 01-03-1850 te Hillegom. Wonende te Hillegom. Gehuwd op 10-08-1794 te Hillegom met Geertje Ruijgrok, begraven op 27-04-1809 te Hillegom. Weduwe van Cornelis van Lierop. Petrus hertrouwd op 08-10-1809 te Hillegom met Engeltje van Lierop, geboren omstreeks 1887 te Hillegom, overleden op 20-09-1847 te Hillegom, dochter van Jan Janszn. van Lierop en Jannetje van Dril. Zonder beroep29. (XII/090)

 4. Maria Staats, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 30-10-1766 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Marijtje Baaijen en Barent Baaijen), overleden op 29-04-1815 te Sassenheim). Wonende te Sasenheim. Gehuwd op 22-10-1809 te Voorhout met Hendrik van Lierop, geboren te Hillegom. Weduwenaar van Cornelia Jansdr. van Papenweg30. (XII/091)

 5. Joannes (Jan) Staats, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 13-08-1769 te Oegstgeest (doopgetuigen waren David Gillisse Munnikendam en Marijtje Pieterse Westgeest), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 29-09-1769 te Oegstgeest31. (XII/092)

 6. Joanna Staats, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 13-08-1769 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jan Baijens en Elisabeth Baijens), overleden op 22-11-1815 te Bloemendaal. Gehuwd op 03-11-1799 te Bloemendaal met Hendrik Janszn. Joore , geboren te Noordwijk, gedoopt op 09-07-1760 te Noordwijk, overleden op 15-05-1822 te Bloemendaal. Zoon van Jan Hendrikszn. Joore en Neeltje Sijmonsdr. Kattendijk. Weduwnaar van Geertje Felie32. (XII/093)

 7. Cornelius Staats, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 29-04-1773 te Oegstgeest (doopgtuigen waren David Gillisse Munnikendam, Marijtje Westgeest en Mensje Langeveld), overleden na 179533. (XII/094)

 8. Aagje Staats, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 07-10-1774 te Oegstgeest (doopgetuigen waen Willem van Leent en Willemijntje Verstraagen), overleden op 30-07-177534. (XII/095)


homeSimon Pieterszn. Westgeest
Zoon van Pieter Sijmonszn. Westgeest & Leuntje Jansdr. van Egmont
Generatie XI

handtekening van Simon Pietersz WestgeestSimon (Sijmon) Pieterszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 29-03-1734 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Daniel Sijmonszn. Westgeest en Neeltje de Winter), zijn overlijden werd aangegeven door Willem de Prie op 21-12-1786 te Oegstgeest, begraven op 21-12-1786 te Oegstgeest. Wonende aan de Lagewegh te Oegstgeest (1767-1786). Gehuwd op 24-05-1767 te Oegstgeest en voor de kerk op 24-05-1767 te Oegstgeest met Mijnsie (Mensje) Cornelisdr. Langeveld, geboren te Noordwijk, gedoopt op 05-07-1735 te Noordwijk, haar overlijden werd aangegeven door Willem de Prie op 11-03-1778 te Oegstgeest, begraven op 11-03-1778 te Oegstgeest. Simon hertrouwd op 14-06-1778 te Oegstgeest en voor de kerk op 14-06-1778 te Oegstgeest met Neeltie (Neeltje) Gijsse van der Meer, geboren te Wassenaar, gedoopt op 27-06-1739 te Wassenaar, dochter van Gijsbert Pieterszn. van der Meer en Cornelia Pietersdr. de Winter14. (XI/073)
Afbeelding rechts: handtekening van Simon Pieterszn. Westgeest. >

Kinderen van Simon Pieterszn. Westgeest & Mensje Cornelisdr. Langeveld:

 1. Pieter (Petrus) Simonszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 13-07-1768 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Theodorus Rochuszn. Westgeest en Leuntie van Egmont), overleden op 05-06-1846 te Wassenaar. Wonende aan de Lagewegh te Oegstgeest (1768-) en aan de Paapweg 35 te Wassenaar (<1805-1846). Gehuwd op 05-05-1805 te Wassenaar en voor de kerk op 05-05-1805 te Wassenaar met Helena den Hollander, geboren te Wassenaar, gedoopt op 12-03-1772 te Wassenaar, overleden op 07-12-1833 te Wassenaar, dochter van Hermanus den Hollander en Maria van der Voort35. (XII/050)

 2. Aaltje Simonsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 25-03-1770 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Cornelis Langeveld en Marijtje Cornelisse Langeveld), haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 12-04-1770 te Oegstgeest, begraven op 12-04-1770 te Oegstgeest36. (XII/051)

 3. Aaltje (Alida) Simonsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 20-11-1772 te Oegstgeest, (doopgetuigen waren Cornelis Langeveld en Marijtje Cornelisdr. van Zuilen), overleden op 11-09-1833 te Voorschoten. Wonende te Wassenaar (<1804-1814>) en later op no. 164 te Voorschoten. Gehuwd op 13-05-1804 te Wassenaar en voor de kerk op 13-05-1804 te Wassenaar met Antoni (Antonius) van der Zeyde, geboren te Voorburg, gedoopt 17-04-1774 te Voorburg, overleden op 22-04-1859 te Voorschoten, zoon van Cornelis Leendertszn. van der Seyden en Anna Maria Hermans Holleman. Arbeider en Landbouwer37. (XII/052)

 4. Apolonia (Leuntje) Simonsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 24-06-1775 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jannetje van Es namens David Michielszn. Munnikendam en Antje Pieterse Westgeest), overleden op 01-08-1819 te Lisse. Bouwvrouw, wonende te Lisse. Gehuwd op 13-03-1803 te Lisse en voor de kerk op 13-03-1803 te Lisse met Cornelis Louriszn. Schrama, geboren te Lisse, gedoopt op 15-02-1777 te Lisse, overleden op 12-01-1850 te Voorhout, zoon van Louris Corneliszn. Schrama en Trijntje Janse van den Haas. Bouwman. Cornelis hertrouwd op 24-10-1819 te Lisse met Cornelia Slootbeek38. (XII/053)

 5. Aegje (Aagje) Simonsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 02-03-1778 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jannnetje van Es namens David Giele Munnikendam en Antje Pieterse Westgeest), haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 16-07-1778 te Oegstgeest, begraven op 16-07-1778 te Oegstgeest39. (XII/054)

 6. Cornelius Simonszn. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 02-03-1778 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Leendert Corneliszn. Langeveld, Pleuntje Pieterse Breda en Antje Christiaans Noordover), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 24-12-1778 te Oegstgeest, begraven op 24-12-1778 te Oegstgeest40. (XII/055)


homeAaltje Simonsdr. Westgeest
Dochter van Simon Pieterszn. Westgeest & Mensje Cornelisdr. Langeveld
Generatie XII

Aaltje (Alida) Simonsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 20-11-1772 te Oegstgeest, (doopgetuigen waren Cornelis Langeveld en Marijtje Cornelisdr. van Zuilen), overleden op 11-09-1833 te Voorschoten. Wonende te Wassenaar (<1804-1814>) en later op no. 164 te Voorschoten. Gehuwd op 13-05-1804 te Wassenaar en voor de kerk op 13-05-1804 te Wassenaar met Antoni (Antonius) van der Zeyde, geboren te Voorburg, gedoopt 17-04-1774 te Voorburg, overleden op 22-04-1859 te Voorschoten, zoon van Cornelis Leendertszn. van der Seyden en Anna Maria Hermans Holleman. Arbeider en Landbouwer37. (XII/052)

Kinderen van Aaltje Simonsdr. Westgeest & Antoni van der Zeyde:

 1. Cornelia van der Zijden, geboren te Wassenaar, gedoopt op 12-09-1804 te Wassenaar (doogetuigen waren Cornelis Gordijn en Ariaantje van der Zijde), overleden op 05-06-1815 te Wassenaar41. (XIII/084)

 2. Mijntje (Wilhelmina) van der Zijden, geboren te Wassenaar, gedoopt op 23-11-1806 te Wassenaar (doopgetuigen waren Cornelis Schrama en Leuntje Westgeest), overleden op 26-02-1883 te Zoeterwoude. Boerendienstbode, wonende te Zoeterwoude. Gehuwd op 29-04-1831 te Zoeterwoude met Johannes Bezu, gedoopt op 30-05-1796 te Lisse (doopgetuigen waren Arie van Hoorn en Jannetje van Hoorn), overleden op 13-01-1848 te Zoeterwoude. Zoon van Andries Dirkse Bezu en Jannetje van Bourgonje. Bouwmansknecht, arbeider42. (XIII/085)

 3. Cornelius van der Zijden, geboren te Wassenaar, gedoopt op 19-05-1809 te Wassenaar (doopgetuigen waren Jan Kolk en Kaatje Boom), overleden op 24-11-1882 te Stompwijk. Boerenknecht, wonende te Stompwijk. Gehuwd op 04-05-1838 te Zoeterwoude met Margaretha van der Hoeven, geboren op 28-06-1816 te Zoeterwoude, geboren te Zoeterwoude, overleden op 20-03-1885 te Stompwijk. Dochter van Wilhelmus van der Hoeven een Maria Overdevest. Boerendienstbode43. (XIII/086)

 4. Sijmon van der Zijden, geboren op 01-02-1812 te Wassenaar, overleden op 12-08-1868 te Voorschoten. Arbeider, wonende te Voorschoten. Gehuwd op 09-02-1838 te Voorschoten met Maria Annagonda Geenen, geboren te Voorschoten, gedoopt op 07-06-1799 te Voorschoten (doopgetuigen waren Petrus Geenen en Margaretha Geenen), overleden op 01-09-1850 te Voorschoten. Dochter van Jan Geenen en Francisca Visser. Zonder beroep44. (XIII/087)

 5. Maria van der Zijden, geboren op 27-07-1814 te Wassenaar, overleden op 22-08-1814 te Wassenaar45. (XIII/088)

 6. Neeltje van der Zijden, geboren op 27-07-1814 te Wassenaar, overleden op 07-11-1843 te Wassenaar. Wonende te Wassenaar, zonder beroep. Gehuwd met Willem Bernardus Teunissen, geboren te Den Haag, gedoopt op 12-06-1803 te Den Haag (doopgetuigen waren Gijsbertus Sprinkeling en Hendrika van Wijna), overleden op 27-03-1884 te Wassenaar. Zoon van Johannes Willem Teunissen en Cornelia Sprinkeling. Willem hertrouwd met Christina Peters. Arbeider46. (XIII/089)


homeApolonia Simonsdr. Westgeest
Dochter van Simon Pieterszn. Westgeest & Mensje Cornelisdr. Langeveld
Generatie XII

Apolonia (Leuntje) Simonsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 24-06-1775 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jannetje van Es namens David Michielszn. Munnikendam en Antje Pieterse Westgeest), overleden op 01-08-1819 te Lisse. Bouwvrouw, wonende te Lisse. Gehuwd op 13-03-1803 te Lisse en voor de kerk op 13-03-1803 te Lisse met Cornelis Louriszn. Schrama, geboren te Lisse, gedoopt op 15-02-1777 te Lisse, overleden op 12-01-1850 te Voorhout, zoon van Louris Corneliszn. Schrama en Trijntje Janse van den Haas. Bouwman. Cornelis hertrouwd op 24-10-1819 te Lisse met Cornelia Slootbeek38. (XII/053)

Kinderen van Apolonia Simonsdr. Westgeest & Cornelis Louriszn. Schrama:

 1. Laurentius Schrama, geboren te Lisse, gedoopt op 06-07-1803 te Lisse (doopgetuigen waren Arie Schrama en Huijbertje Schrama), overleden op 16-02-1844 te Lisse, in een sloot langs de Viersteeg verdronken gevonden. Ongehuwd47. (XIII/090)

 2. Simon Schrama, geboren te Lisse, gedoopt op 05-01-1805 te Lisse (doopgetuigen waren Toon van der Zijde en Aaltje Westgeest), overleden op 18-09-1872 te Oegstgeest. Bouwmansknecht, wonende te Oegstgeest. Gehuwd op 27-05-1830 te Oegstgeest met Antoni Maria Bruijstens, geboren te Den Haag, gedoopt op 23-01-1804 te Den Haag (doopgetuigen waren Henricus Spiering en Maria Langecamp), overleden op 03-11-1883 te Oegstgeest. Dochter van Thomas Bruijstens en Gerarda Meewissen. Zonder beroep48. (XIII/091)

 3. David Schrama, geboren te Lisse, gedoopt op 31-12-1805 te Lisse (doopgetuigen waren Pieter Staats en Geertje Ruijgrok), overleden op 05-12-1870 te Rijnsburg. Landbouwer, arbeider, tuinder, wonende te Rijnsburg. Gehuwd op 06-05-1838 te Voorhout met Cornelia Raaphorst, geboren te Voorhout, gedoopt op 26-06-1806 te Sassenheim (doopgetuigen was Marijtje van der Zwet), overleden op 10-09-1847 te Voorhout. Dochter van Arie Raaphorst en Jannetje van der Zwet. Zonder beroep49. (XIII/092)

 4. Jan Schrama, geboren te Lisse, gedoopt op 31-08-1808 te Lisse (doopgetuigen waren Leendert Schrama en Lijppie Schrama), overleden op 07-01-1858 te Oegstgeest. Arbeider, wonende te Oegstgeest. Gehuwd op 14-05-1840 te Oegstgeest met Doortje (Theodora) Kniest, geboren op 01-03-1812 te Oegstgeest, overleden op 29-04-1858 te Oegstgeest. Dochter van Dirk Kniest en Jannetje Koblenzweij. Landbouwster50. (XIII/093)

 5. Arie Schrama, geboren te Lisse, gedoopt op 31-08-1808 te Lisse (doopgetuigen waen Arie Schrama en Geurtje Schrama), overleden op 29-08-1808 te Lisse51. (XIIII/094)

 6. Meijnssie (Mensje) Schrama, geboren te Lisse, gedoopt op 16-02-1810 te Lisse (doopgetuigen waren Pieter Westgeest en Lena den Hollander), overleden op 13-12-1851 te Voorhout. Zonder beroep, wonende te Voorhout. Gehuwd op 27-08-1848 te Lisse met Hendrik Kortekaas, geboren te Noordwijkerhout, gedoopt op 01-04-1810 te Noordwijkerhout (doopgetuigen waren Frans van de Berg en Keetje van den Berg), overleden op 25-12-1893 te Voorhout. Zoon van Jan Kortekaas en Aaltje Onderwater. Weduwnaar van Petronella van der Meij. hertrouwd met Engelina van Haaster. Arbeider52. (XIIII/095)

 7. Levenloos Schrama, geboren op 05-08-1812 te Lisse53. (XIIII/096)

 8. Arie Schrama, geboren op 21-11-1813 te Lisse, overleden op 22-01-1814 te Lisse54. (XIIII/097)

 9. Arie Schrama, geboren op 26-08-1815 te Lisse, overleden op 06-09-1825 te Voorhout55. (XIIII/098)

 10. Antje Schrama, geboren op 30-09-1817 te Lisse, overleden op 08-01-1891 te Hillegom. Tuinierster, wonende te Hillegom. Gehuwd op 10-07-1853 te Voorhout met Willem van Lierop, geboren te Hillegom, gedoopt op 25-05-1795 te Hillegom (doopgetuigen waren Piet van Lierop en Araantje van Bourgogne), overleden op 26-07-1859 te Hillegom. Zoon van Frans van Lierop en Carolina Zwanenburg. Weduwnaar van Johanna van Dril. Tuinder. Antje hertrouwd op 08-08-1860 te Hillegom met Johannes Klinkenberg, geboren op 10-05-1833 te Hillegom, overleden op 04-11-1920 te Hillegom. Zoon van Dirk Klinkenberg en Johanna van Vesem. Johannes hertrouwd met Maria Vink. Tuinier56. (XIIII/099)

 11. Levenloos Schrama, geboren op 07-01-1819 te Lisse57. (XIIII/100)


homeDaniel Sijmonszn. Westgeest
Zoon van Sijmon Pieterszn. Westgeest & Anna Danielsdr. van Nes
Generatie X

handtekening van Daniel Sijmonsz WestgeestDaniel Sijmonszn. Westgeest, geboren omstreeks *1702 te Oegstgeest, overleden op 12-01-1772 te Oegstgeest zijn overlijden werd aangegeven door Sijmon Raemsveld op 13-01-1772 te Oegstgeest, begraven op 13-01-1772 te Oegstgeest. Daggelder, wonende aan de Lagewegh 46 te Oegstgeest (1702-1772). In 1749 bestond de veestapel uit 2 vaarzen. In 1772 verkocht Leendert Kerkvliet namens zijn aangehuwde schoonmoeder en aangehuwde zuster voor een bedrag van fl. 700,= een huis aan de Achterweg over de Hogeboom. Gehuwd op 20-05-1731 te Oegstgeest en voor de kerk op 20-05-1731 te Oegstgeest met Ariaantje Jansdr. van Tol, jongedochter wonende onder Oegstgeest, haar overlijden werd aangegeven door haar schoonzoon Leendert Pieterszn. Kerkvliet op 09-10-1775 te Lisse, begraven op 11-10-1775 te Lisse4. (X/033)
Afbeelding rechts: handtekening van Daniel Sijmonszn. Westgeest. >

Kinderen van Daniel Sijmonszn. Westgeest & Ariaantje Jansdr. van Tol:

 1. Naamloos Westgeest, geboren op 17-04-1732 te Oegstgeest, aangegeven door de vroedvrouw op 19-04-1732 te Oegstgeest58. (XI/086)

 2. Naamloos Westgeest, geboren voor 11-02-1735 te Oegstgeest, het overlijden werd aangegeven door de vader op 11-02-1735 te Oegstgeest59. (XI/087)

 3. Naamloos Westgeest, geboren voor 28-06-1735 te Oegstgeest, het overlijden werd aangegeven door de vader op 28-06-1735 te Oegstgeest60. (XI/088)

 4. Anna (Antje) Danielsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 28-05-1737 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Pieter Sijmonszn. Westgeest en Neeltje Jansdr. van Nes), haar overlijden werd aangegeven door Lijsje de Hoog op 05-12-1772 te Oegstgeest, begraven op 01-12-1772 te Oegsgeest. Wonende te Alphenhoorn (1762-1772) en te Oegstgeest (1772-1772). Gehuwd op 25-04-1762 te Zoeterwoude met Balduinus (Bouwe) Janszn. van Oosten, geboren te Valkenburg, gedoopt op 20-03-1733 te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door Maarten Trimp op 30-08-1771 te Alphen, begraven op 02-09-1771 te Alphen, zoon van Jan Bouwe van Oosten en Pieternelletje Gerritsdr. Duijndam)61. (XI/089)

 5. Elisabetha (Lijsje) Danielsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 07-03-1739 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jacob Ruijgrock en Trijntie Ruijgrock), haar overlijden werd aangegeven door haar man op 17-02-1780 te Lisse, begraven op 18-02-1780 te Lisse. Wonende te Lisse. Gehuwd op 15-06-1766 te Lisse en voor de kerk op 15-06-1766 te Lisse met Leonardus (Leendert) Pieterszn. Kerkvliet, geboren te Voorhout, gedoopt op 23-11-1731 te Sassenheim, zijn overlijden werd aangegeven door zijn broer Pieter Kerkvliet op 24-05-1784 te Lisse, begraven op 25-05-1784 te Lisse, zoon van Pieter Ariszn. Kerkvliet en Trijntie Pieters Warmont62. (XI/090)

Bezittingen van Daniel Sijmonszn. Westgeest te Oegstgeest.
A: Een huis met erf en een stuk land groot 720 r.
Gelegen aan de Achterweg over de Hoogeboom
79.
0000-1670<Pieter Sijmonszn. Westgeest
0000-1682<Wed. Pieter Sijmonszn. Westgeest
1708-1718
Sijmon Pieterszn. Westgeest
1718-1727 Wed. Sijmon Pieterszn. Westgeest
1727-1762
Pieter, Daniel & Arie Westgeest
1762-1772 Daniel Sijmonszn. Westgeest
1772-
0000 Jannetje Willemsdr. van Nes

 

homeAnna Danielsdr. Westgeest
Dochter van Daniel Sijmonszn. Westgeest & Ariaantje Jansdr. van Tol
Generatie XI

Anna (Antje) Danielsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 28-05-1737 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Pieter Sijmonszn. Westgeest en Neeltje Jansdr. van Nes), haar overlijden werd aangegeven door Lijsje de Hoog op 05-12-1772 te Oegstgeest, begraven op 01-12-1772 te Oegsgeest. Wonende te Alphenhoorn (1762-1772) en te Oegstgeest (1772-1772). Gehuwd op 25-04-1762 te Zoeterwoude met Balduinus (Bouwe) Janszn. van Oosten, geboren te Valkenburg, gedoopt op 20-03-1733 te Oegstgeest, zijn overlijden werd aangegeven door Maarten Trimp op 30-08-1771 te Alphen, begraven op 02-09-1771 te Alphen, zoon van Jan Bouwe van Oosten en Pieternelletje Gerritsdr. Duijndam)61. (XI/089)

Kinderen van Anna Danielsdr. Westgeest & Balduinus van Oosten:

 1. Gerarda van Oosten, geboren te Alphenhoorn, gedoopt op 25-08-1763 te Hazerswoude (doopgetuigen waen Japik Blankenburg en Pieternel Duijndam)63. (XII/096)

 2. Joannes (Jan) van Oosten, geboren te Alphenhoorn, gedoopt op 03-01-1765 te Hazerswoude (doopgetuigen waren Wouter van Oosten en Lijsje de Hoog), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 17-11-1769 te Oegstgeest64. (XII/097)

 3. Daniel van Oosten, geboren te Alphenhoorn, gedoopt op 19-04-1766 te Hazerswoude (doopgetuigen waren Leendert Kerkvliet en Lijna Westgeest), zijn overlijden werd aangegeven door zijn vader op 28-10-1769 te Oegstgeest65. (XII/197)

 4. Adriana (Ariaantje) van Oosten, geboren te Alphenhoorn, gedoopt op 02-04-1768 te Hazerswoude (doopgetuigen waren Japik Ruijgrok en Maartje van Velse), haar overlijden werd aangegeven door haar vader op 17-11-1769 te Oegstgeest66. (XII/098)

 5. Adriana (Ariaentje) van Oosten, geboren te Alphenhoorn, gedoopt op 20-09-1770 te Hazerswoude (doopgetuien waren Leendert Kerkvliet en Lijda Westgeest), haar overlijden werd aangegeven door Dieuwertje Paardekoper op 30-06-1772 te Oegstgeest67. (XII/099).

 6. Bavo van Oosten, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 07-03-1772 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jan van Oosten, Lijsje Westgeest en Lijsje de Hooge)68. (XII/101)


homeElisabetha Danielsdr. Westgeest
Dochter van Daniel Sijmonszn. Westgeest & Ariaantje Jansdr. van Tol
Generatie XI

Elisabetha (Lijsje) Danielsdr. Westgeest, geboren te Oegstgeest, gedoopt op 07-03-1739 te Oegstgeest (doopgetuigen waren Jacob Ruijgrock en Trijntie Ruijgrock), haar overlijden werd aangegeven door haar man op 17-02-1780 te Lisse, begraven op 18-02-1780 te Lisse. Wonende te Lisse. Gehuwd op 15-06-1766 te Lisse en voor de kerk op 15-06-1766 te Lisse met Leonardus (Leendert) Pieterszn. Kerkvliet, geboren te Voorhout, gedoopt op 23-11-1731 te Sassenheim, zijn overlijden werd aangegeven door zijn broer Pieter Kerkvliet op 24-05-1784 te Lisse, begraven op 25-05-1784 te Lisse, zoon van Pieter Ariszn. Kerkvliet en Trijntie Pieters Warmont62. (XI/090)

Kinderen van Elisabetha Danielsdr. Westgeest & Leonardus Pieterszn. Kerkvliet:

 1. Trijntje Kerkvliet, geboren te Lisse, gedoopt op 18-05-1767 te Lisse (doopgetuigen waren Pieter Pieterse Kerkvliet en Grietje Janse Hoogkamer), haar overlijden werd aangegeven door haar man op 14-10-1794 te Lisse. Gehuwd op 15-09-1791 te Lisse met Jan Hendrikszn. Wesselaar, geboren op 15-06-1760 te Noordwijkerhout, overleden op 18-01-1835 te Leimuiden, zoon van Hendrik Wesselaar en Trijntje van Schagen. Jan hertrouwd op 10-01-1796 te Lisse met Jacoba Korse69. (XII/102)

 2. Pieter Kerkvliet, geboren te Lisse, gedoopt op 14-08-1772 te Lisse (doopgetuigen waen Jan Pieterse Kerkvliet en Marijtje Jacobse Bakker), overleden op 18-04-1831 te Sassenheim. Bouwman, wonende te Sassenheim. Gehuwd op 25-04-1802 te Voorhout me Helena Maartensdr. Riggel, geboren te Voorhout, dochter van Maarten Riggel en Marijtje van der Bijl70. (XII/103)

 3. Daniel Kerkvliet, geboren te Lisse, gedoopt op 04-10-1778 te Lisse (doopgetuigen waren David Giele Munnekendam en Antje Pieterse Westgeest), overleden op 01-07-1849 te Lisse. Arbeider, wonende te Lisse. Gehuwd met Cornelia Hoogendoorn, geboren op 10-09-1785 te Lisse, overleden op 29-12-1858 te Lisse, dochter van Cornelis Hoogendoorn en Aagje Heessen71. (XII/104)


homeCrijntgen Huijgensdr.
Dochter van Huijch Henricxszn. & Maritgen Dircxsdr.
Generatie VII

Crijntgen Huijgensdr., geboren omstreeks *1592. Wonende te Valkenburg aan den Rijn (1623). Gehuwd voor 17-05-1616 te Lisse met Daniel Corneliszn. van der Linde, geboren in 15.., overleden tussen 1623 en 13-09-1625. Crijntgen voorsz aens vijf en twintig guldens voor haer bruijts clederen". Als dienstmeid was Huijbertgen Pietersdr. van Catwijk op den Rijn werkzaam binnen het gezin (1623). Crijntgen hertrouwd op 13-09-1625 te Valkenburg aan den Rijn met Leendert Coneliszn. van Wou, geboren omtrent 1595, jong gesel tot Wassenaar, zoon van Cornelis Jacobszn. van Wou en Grietgen Willemsdr. Buyrman, wonende te Valkenburg a/d Rijn (1631-1652)72. (VII/011)

Kinderen van Crijntgen Huijgensdr. & Daniel Corneliszn. van der Linde:

 1. Cornelis van der Linde, geboren omstreeks *1618 te Valkenburg a/d Rijn73. (VIII/032)

 2. Huijch van der Linde, geboren omstreeks *1620 te Valkenburg a/d Rijn74. (VIII/033)

 3. Maritgen van de Linde, geboren omstreeks *1622 te Valkenburg a/d Rijn75. (VIII/034)


Bronvermelding:

Pieter Sijmonszn. Westgeest & Barbara Arientsdr. van der Voort:
001. Oud Notarieel archief Leiden, Notaris Jacob Janszn. de Haas, archief nr. 506, inv.nr. 471, 1638, 27-03-1638, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1696-1711, inv.nr. 1.III-f.110, 25-02-1708, NA Den Haag.
002. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1712-1718, inv.nr. 9.I-f. .., 29-05-1718, NA Den Haag.
000. Ondertrouw en trouwregister van het gerecht van Oegstgeest 1668-1687, inv.nr. 14-f.73, 23-11-1683, NA Den Haag.
000. Ondertrouw en trouwregister van het gerecht van Oegstgeest 1687-1701, inv.nr. 15-f.35, 13-01-1692, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Joannes de Doper te Zoeterwoude 1658-1677, inv.nr. 6.III-f.234, 16-01-1692, NA Den Haag.
000. Ondertrouw en trouwregister van het gerecht van Oegstgeest 1687-1701, inv.nr. 15-f.83, 08-11-1699, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1718-1729, inv.nr. 4.I-f. .., 06-12-1727, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1759-1770, inv.nr. 11A.I-f. .., 12-03-1764, NA Den Haag.
000. Notaris Albertus Kleynenbergh, inv.nr. 2044-f.44, 22-03-1755, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Oegstgeest, periode 1757-1765, inv.nr.32-f.127, 18-12-1762, GA Oegstgeest.

Sijmon Pieterszn. Westgeest & Anna Danielsdr. van Nes:
003. Ondertrouw en trouwregister van het gerecht van Oegstgeest 1717-1730, inv.nr.16.II-f.160, 07-05-1730, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1730-1741, inv.nr. 4.II-f. .., 18-08-1731, NA Den Haag.
000. Ondertrouw en trouwregister van het gerecht van Oegstgeest 1730-1743, inv.nr. 17.I-f.18, 04-05-1732, NA Den Haag.
000. NotariŽle akte Notaris Passchier Soetbrood, inv.nr.2353-2399, f.263 v. 1772 f.24v/265, no. 280, 30-01-1772, Erfgoed Leiden en omstreken.
004. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1770-1782, inv.nr. 6.I-f. .., 13-01-1772, NA Den Haag.
000. Begraafregister van de Gereformeerde gemeente te Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.5, 13-01-1772, NA Den Haag.
000. Ondertrouw en trouwregister van het gerecht van Oegstgeest 1730-1743, inv.nr. 17,I-f.6, 20-05-1731, NA Den Haag.
000. Registers van ontvangst van impost op trouwen en begraven Lisse 1773-1778, inv.nr. 4.IV-f.227v, 09-10-1775, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van van voldoening aan grafrechten Lisse 1766-1776, inv.nr. 5.III-f.nr.828, 10-10-1775, NA Den Haag.
005. Doopregister R.K. statie in Kuipersteeg te Leiden 1660-1811, archief 1004, inv.nr.298A-f.46v, 28-06-1704, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1696-1711, inv.nr. 1.III-f.95v, 11-09-1704, NA Den Haag.
006. Doopregister R.K. statie in Kuipersteeg te Leiden 1660-1811, archief 1004, inv.nr.298A-f.47v, 02-04-1706, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1696-1711, inv.nr. 1.III-f.102v, 08-04-1706, NA Den Haag.
007. Doopregister R.K. statie in Kuipersteeg te Leiden 1660-1811, archief 1004, inv.nr.298A-f.47v, 02-04-1706, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1696-1711, inv.nr. 1.III-f.102, 08-04-1706, NA Den Haag.
008. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1696-1711, inv.nr. 1.III-f.107, 16-04-1707, NA Den Haag.
009. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1696-1711, inv.nr. 1.III-f.107, 16-04-1707, NA Den Haag.
010. Doopregister R.K. statie in Kuipersteeg te Leiden 1660-1811, archief 1004, inv.nr.298A-f.49, 04-05-1708, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1750-1759, inv.nr. 11.II, 15-05-1759, NA Den Haag.
000. Ondertrouw en trouwregister van het gerecht van Oegstgeest 1744-1759, inv.nr. 17.II-f.160, 20-04-1755, NA Den Haag.
011. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1696-1711, inv.nr. 1.III-f.117, 26-05-1710, NA Den Haag.
012. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1696-1711, inv.nr. 1.III-f.117v, 07-06-1710, NA Den Haag.

Pieter Sijmonszn. Westgeest & Maria Jansdr. van Leent, Leuntje Jansdr. van Egmond:
013. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1715-1731, inv.nr. 11.II-f.134, 16-08-1731, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Sassenheim 1756-1781, inv.nr. 2.I-f.43, 30-03-1776, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Leiden 1752-1767, d.247-f.120, 10-11-1759, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie Onder te Linden te Utrecht, d.52/55-f.166, 20-10-1732, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1781-1805, inv.nr. 12-f. .., 25-09-1800, NA Den Haag.
000. Begraafregister van de Gereformeerde gemeente te Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.29, 25-09-1800, NA Den Haag.
014. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.146, 29-03-1734, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1781-1805, inv.nr. 12-f. .., 21-12-1786, NA Den Haag.
000. Begraafregister van de Gereformeerde gemeente te Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.19, 21-12-1786, NA Den Haag.
000. Ondertrouw en trouwregister van het gerecht van Oegstgeest 1760-1784, inv.nr.18.I-f.43, 24-05-1767, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Hieronymus te Noordwijk 1732-1747, inv.nr. 8.I-f.104v, 05-07-1735, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1771-1781, inv.nr. 11A.II-f. .., 11-03-1778, NA Den Haag.
000. Begraafregister van de Gereformeerde gemeente te Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.10, 11-03-1778, NA Den Haag.
000. Ondertrouw en trouwregister van het gerecht van Oegstgeest 1760-1784, inv.nr. 18.I-f.111, 14-06-1778, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1770-1812, inv.nr.13-f.5, 14-06-1778, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1730-1759, inv.nr. 7.I-f.47, 27-06-1739, NA Den Haag.
015. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.155, 22-12-1735, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1750-1759, inv.nr.11.II-f. .., 05-05-1753, NA Den Haag.
016. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.162, 27-05-1737, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1730-1741, inv.nr. 4.II-f. .., 05-06-1737, NA Den Haag.
017. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.167, 03-06-1738, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Lisse, akte 30-09, 30-09-1822, GA Lisse.
000. Trouwregister van het gerecht van Warmond 1719-1777, inv.nr. 10.I-f.46v, 10-04-1768, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Pancratius te Warmond 1715-1812, inv.nr. 3.II-f.261, 10-04-1768, NA Den Haag.
000. Doopregister R.K. statie H. Agatha Lisse 1735-1774, inv.nr. 8B.III-f.195, 13-11-1743, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Lisse 1800-1811, inv.nr. 5.IV-f.442, 25-06-1805, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van voldoening aan grafrechten Lisse 1799-1809, inv.nr. 7.I-nr.191, 25-06-1805, NA Den Haag.
018. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-173, 05-07-1739, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1730-1741, inv.nr. 4.II-f. .., 20-07-1739, NA Den Haag.
019. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.181, 01-02-1741, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1730-1741, inv.nr. 4.II-f. .., 28-04-1741, NA Den Haag.
020. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.186, 17-04-1742, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1741-1755, inv.nr. 5.I-f. .., 15-01-1744, NA Den Haag.
021. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.192, 27-11-1743, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1742-1749, inv.nr. 11.I-f. .., 30-11-1743, NA Den Haag.
022. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1745-1770, inv.nr. 11.IV-f.198, 03-02-1745, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1742-1749, inv.nr. 11.I-f. .., 19-02-1745, NA Den Haag.
023. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1745-1770, inv.nr. 11.IV-f.198, 03-02-1745, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1771-1782, inv.nr. 11A.II-f. .., 11-11-1771, NA Den Haag.
000. Begraafregister van de Gereformeerde gemeente te Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.5, 11-11-1771, NA Den Haag.
024. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus Oegstgeest 1745-1770, inv.nr. 11.IV-p.203, 03-05-1746, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1750-1759, inv.nr. 11.II-f. .., 17-06-1754, NA Den Haag.
025. Doopregister van R.K. statie H. Willibrordus Oegstgeest 1745-1770, inv.nr. 11.IV-f.211, ..-07-1748, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1742-1749, inv.nr. 11.I-f. .., 29-07-1748, NA Den Haag.
026. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1745-1770, inv.nr. 11.IV-p.221, 28-03-1751, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven te Oegstgeest 1750-1759, inv.nr. 11.II-f. .., 23-06-1751, NA Den Haag.

Maria Pietersdr. Westgeest & Reinierus Pieterszn. Staats:
027. Doopregister van de R.K. statie aan de Bakkersteeg te Leiden, inv.nr.294-f. .., 29-08-1760, Erfgoed Leiden en omstreken.
028. Doopregister van de R.K. statie aan de Bakkersteeg te Leiden, inv.nr.294-f. .., 04-08-1762, Erfgoed Leiden en omstreken.
029. Doopregister van de R.K. statie aan de Bakkersteeg te Leiden, inv.nr.294-f. .., 02-04-1764, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hillegom, akte 8, 01-03-1850, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van het gerecht van Hillegom, inv..nr.15-f.14, 10-08-1794, NA Den Haag.
000. Overlijdensregister R.K. statie te Hillegom, inv.nr.10-f. .., 27-04-1809, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Hillegom, inv..nr.17-f.59, 08-10-1809, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hillegom, akte 45, 21-09-1847, Erfgoed Leiden en omstreken.
030. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest, inv.nr.11.IV-f.255, 30-10-1766, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Voorhout, inv.nr.3-f.102, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Sassenheim, akte 01-05, 01-05-1815, Erfgoed Leiden en omstreken.
031. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest, inv.nr.11.IV-f.258, 13-08-1769, NA Den Haag.
000. Gaarderregister van overlijden van Oegstgeest, inv.nr.11A.1-f. .., 29-09-1769, NA Den Haag.
032. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest, inv.nr.11.IV-f.258, 13-08-1769, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Bloemendaal, akte 23-11, 23-11-1815, Noord-Hollands Archief.
033. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest, inv.nr.12.I-f.8, 29-04-1773, NA Den Haag.
034. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest, inv.nr.12.I-f.11, 07-10-1774, NA Den Haag.

Simon Pieterszn. Westgeest & Mensje Cornelisdr. Langeveld:
035. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1745-1770, inv.nr. 11.IV-f.257, 13-07-1768, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 31, 06-06-1846, GA Voorschoten en Wassenaar.
000. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar 1800-1811, inv.nr. 15.V-f.251, 05-05-1805, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1795-1812, inv.nr. 8-f. .., 05-05-1805, NA Den Haag.
000. Doopregister R.K. statie H. Willibrordus Wassenaar 1760-1780, inv.nr. 7.II-p.251, 12-03-1772, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 86, 09-12-1833, GA Voorschoten en Wassenaar.
036. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1745-1770, inv.nr. 11.IV-p.259, 25-03-1770, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1759-1770, inv.nr. 11A.I, 12-04-1770, NA Den Haag.
000. Begraafregister van de Gereformeerde gemeente te Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.4, 12-04-1770, NA Den Haag.
037. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1770-1787, inv.nr. 12.I-f.6, 20-11-1772, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Voorschoten, akte 22, 12-09-1833, GA Voorschoten en Wassenaar.
000. Trouwregister van het gerecht van Wassenaar 1800-1811, inv.nr. 15.V-f.246, 13-05-1804, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar 1795-1812, inv.nr. 8-f. .., 13-05-1804, NA Den Haag.
000. https://www.genealogieonline.nl/stamboom_kueter/I52670.php
000. Overlijdensakte van de gemeente Voorschoten, akte 21, 23-04-1859, GA Voorschoten en Wassenaar.
038. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1770-1787, inv.nr. 12.I-p.13, 17-04-1775, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Lisse, akte 02-08, 02-08-1819, GA Lisse.
000. Trouwregister van het gerecht van Lisse 1800-1808, inv.nr. 10.IV-f.120, 13-03-1803, NA De Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Agatha te Lisse 1775-1811, inv.nr. 8A.II-f.83, 13-03-1803, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Agatha te Lisse 1775-1812, inv.nr. 08B.IV-f.278, 15-02-1777, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Voorhout, akte 1, 14-01-1850, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Trouwregister van de gemeente Noordwijkerhout, akte 7, 24-10-1819, Erfgoed Leiden en omstreken.
039. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1770-1787, inv.nr. 12.I-f.20, 02-03-1778, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1771-1781, inv.nr. 11A.II-f. .., 16-07-1778, NA Den Haag.
000. Begraafregister van de Gereformeerde gemeente te Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.10, 16-07-1778, NA Den Haag.
040. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1770-1787, inv.nr. 12.I-f.20, 02-03-1778, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1771-1781, inv.nr. 11A.II-f. .., 24-12-1778, NA Den Haag.
000. Begraafregister van de Gereformeerde gemeente te Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.10, 24-12-1778, NA Den Haag.

Aaltje Simonsdr. Westgeest & Antoni van der Zeyde:
041. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar, inv.nr.8-f.100, 12-09-1804, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 9, 06-06-1815, GA Voorschoten en Wassenaar.
042. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar, inv.nr.8-f.114, 23-11-1806, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Zoeterwoude, akte 23, 27-02-1883, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Zoeterwoude, akte 12, 29-04-1831, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Agatha te Lisse, inv.nr.8B.IV-f.339, 30-05-1796, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Zoeterwoude, akte 8, 13-01-1848, Erfgoed Leiden en omstreken.
043. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Wassenaar, inv.nr.8-f.136, 19-05-1809, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Stompwijk, akte 54, 25-11-1882, GA Den Haag.
000. Huwelijksakte van de gemeente Zoeterwoude, akte 8, 04-05-1838, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Geboorteakte van de gemeente Zoeterwoude, akte 32, 28-06-1813, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Stompwijk, akte 13, 20-03-1885, GA Den Haag.
044. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 2C, 03-02-1812, GA Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Voorschoten, akte 28, 13-08-1868, GA Voorschoten en Wassenaar.
000. Huwelijksakte van de gemeente Voorschoten, akkte 2, 09-02-1838, GA Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Laurentius te Voorschoten, inv.nr.11-f.59, 06-07-1799, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Voorschoten, akte 19, 03-09-1850, GA Voorschoten en Wassenaar.
045. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 25, 29-07-1814, GA Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 20, 23-08-1814, GA Voorschoten en Wassenaar.
046. Geboorteakte van de gemeente Wassenaar, akte 25, 29-07-1814, GA Voorschoten en Wassenaar.
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 66, 08-11-1843, GA Voorschoten en Wassenaar.
000. Huwelijksakte van de gemeente Wassenaar, akte 12, 06-11-1829, GA Voorschoten en Wassenaar.
000. Doopregister van de R.K.statie in de Assendelfsestraat te Den Haag, d.359-f.244, 12-06-1803
000. Overlijdensakte van de gemeente Wassenaar, akte 25, 28-03-1884, GA Voorschoten en Wassenaar.

Apolonia Simonsdr. Westgeest & Cornelis Louriszn. Schrama:
047. Doopregister van de R.K. statie H. Agatha, inv.nr.8B.IV-f.363, 06-07-1803, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Lisse, akte 11, 17-02-1844, GA Lisse.
048. Doopregister van de R.K. statie H. Agatha, inv.nr.8B.IV-f.367, 05-01-1805, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Oegstgeest, akte 47, 18-09-1872, GA Oegstgeest.
000. Huwelijksakte van de gemeente Oegstgeest, akte 6, 27-05-1830, GA Oegstgeest.
000. Doopregister van de Kapel van de Franse gezant aan de Casuariestraat te Den Haag, d.350-f.247, 23-01-1804.
000. Overlijdensakte van de gemeente Oegstgeest, akte 90, 05-11-1883, GA Oegstgeest.
049. Doopregister van de R.K. statie H. Agatha te Lisse, inv.nr.8B.IV-f.370, 31-12-1805, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Rijnsburg, akte 63, 05-12-1870, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Voorhout, akte 3, 06-05-1838, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de. R.K. statie H. Pancatius te Sassenheim, inv.nr.3.II-f.221, 26-02-1806, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Voorhout, akte 13, 12-09-1847, Erfgoed Leiden en omstreken.
050. Doopregister van de R.K. statie H. Agatha te Lisse, inv.nr.8B.IV-f.377, 31-08-1808, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Oegstgeest, akte 1, 07-01-1858, GA Oegstgeest.
000. Huwelijksakte van de gemeente Oegstgeest, akte 6, 14-05-1840, GA Oegstgeest.
000. Geboorteakte van de gemeente Oegstgeest, akte 5, 05-03-1812, GA Oegstgeest.
000. Overlijdensake van de gemeente Oegstgeest, akte 36, 30-04-1858, GA Oegstgeest.
051. Doopregister van de R.K. statie H. Agatha, inv.nr.8B.IV-f.377, 31-08-1808, NA Den Haag.
000. Overlijdensregister Lisse, inv.nr.20-f. ..., 31-08-1808, GA Lisse.
052. Doopregister van de R.K. statie H. Agatha, inv.nr.8B.IV-f.380, 16-02-1810, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Voorhout, akte 14, 16-12-1851, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Voorhout, akte 14, 27-08-1848, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Victor te Noordwijkerhout, inv.nr.4-f.96, 01-04-1810, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Voorhout, akte 21, 26-12-1893, Erfgoed Leiden en omstreken.
053. Geboorteakte van de gemeente Lisse, akte 22, 06-08-1812, Erfgoed Leiden en omstreken.
054. Geboorteakte van de gemeente Lisse, akte 34, 21-11-1813, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Lisse, akte 3, 22-01-1814, Erfgoed Leiden en omstreken.
055. Geboorteakte van de gemeente Lisse, akte 34, 28-08-1815, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Voorhout, akte 10, 07-09-1825, Erfgoed Leiden en omstreken.
056. Geboorteakte van de gemeente Lisse, akte 21, 02-08-1817, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hillegom, akte 5, 08-01-1891, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Voorhout, akte 9, 10-07-1853, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Martinus te Hillegom, inv.nr.9-f.35, 25-05-1795, NA Den Haag
000. Overlijdensakte van de gemeente Hillegom, akte 52, 27-07-1859, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Huwelijksakte van de gemeente Hillegom, akte 17, 08-08-1860, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Geboorteakte van de gemeente Hillegom, akte 19, 10-05-1833, Erfgoed Leiden en omstreken.
000. Overlijdensakte van de gemeente Hillegom, akte 80, 05-11-1920, Erfgoed Leiden en omstreken.
057. Geboorteakte van de gemeente Lisse, akte 4, 08-01-1819, GA Lisse.

Daniel Sijmonszn. Westgeest & Ariaantje Jansdr. van Tol:
058. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1729-1734, inv.nr. 10.II-f. .., 19-04-1732, NA Den Haag.
059. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1730-1741, inv.nr. 4.II-f. .., 11-02-1735, NA Den Haag.
060. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1735-1742, inv.nr. 10.III-f. .., , 28-06-1735, NA Den Haag.
061. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.162, 28-05-1737, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Oegstgeest 1771-1782, inv.nr. 11A.II-f. .., 01-12-1772, NA Den Haag.
000. Begraafregister van Oegstgeest 1766-1824, inv.nr. 9-f.6, 01-12-1772, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Zoeterwoude, inv.nr. 10-f.20, 25-04-1762, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.142, 20-03-1733, NA Den Haag.
000. Registers van ontvangst van impost op het trouwen en begraven Alphen 1766-1774, inv.nr. 8.V-f.696, 30-08-1771, NA Den Haag.
000. "Register der dooden, die tot Alphen begraven zijn..." 1743-1811, inv.nr. 30-f.f.53, 02-09-1771, NA Den Haag.
062. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrodus te Oegstgeest 1732-1744, inv.nr. 11.III-f.172, 07-03-1739, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Lisse 1779-1783, inv.nr. L.5.I-f.22, 17-02-1780, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van van voldoening aan grafrechten Lisse 1777-1782 inv.nr. 6.I-nr.982, 18-02-1780, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Lisse, inv.nr. 10.I-f.6, 15-06-1766, NA Den Haag.
000. Trouwregister van de R.K. statie H. Agatha te Lisse, inv.nr. 8A.I-f.58, 15-06-1766, NA Den Haag.
000. Doopregister van de R.K. statie H. Pancras te Sassenheim 1715-1779, inv.nr. 3.I-f.32, 23-11-1731, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van impost op begraven Lisse 1784-1790, inv.nr.5.II-f.135, 24-05-1784, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van van voldoening aan grafrechten Lisse 1783-1790, inv.nr. 6.II-nr.1220, 25-05-1784, NA Den Haag.

Anna Danielsdr. Westgeest & Balduinus van Oosten:
063. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude, inv.nr.9.II-f.132, 25-08-1763, NA Den Haag.
064. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude, inv.nr.9.II-f.138, 03-01-1765, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven Alphen, inv.nr.8.V-f. .., 17-11-1769, NA Den Haag.
065. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude, inv.nr.9.II-f.145, 19-04-1766, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven Alphen, inv.nr.8.V-f. .., 28-10-1769, NA Den Haag.
066. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude, inv.nr.9.II-f.156, 02-04-1768, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven Oegstgeest, inv.nr.11A.II--f. .., 30-06-1772, NA Den Haag.
067. Doopregister van de R.K. statie H. Michael te Hazerswoude, inv.nr.9.II-f.169, 20-09-1770, NA Den Haag.
000. Register van ontvangst van de impost op het trouwen en begraven, inv.nr.8.V-f. .., 17-11-1769, NA Den Haag.
068. Doopregister van de R.K. statie H. Willibrordus te Oegstgeest, inv.nr.12I-f.5, 07-03-1772, NA Den Haag.

Elisabetha Danielsdr. Westgeest & Leonardus Pieterszn. Kerkvliet:
069. Doopregister van de R.K. statie H. Agatha te Lisse, inv.nr.8B.III-f.254, 18-05-1767, NA Den Haag.
000. Gaarderregister van overlijden van Lisse, inv.nr.5.III-f. .., 14-10-1794, NA Den Haag.
000. Trouwregister van het gerecht van Lisse, inv.nr.10.II-f.65, 15-05-1791, NA Den Haag.
070. Doopregister van de R.K. statie H. Agatha te Lisse, inv.nr.8B.III-f.267, 14-08-1772, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Sassenheim, akte 18-04, 19-04-1831, Erfgoed Leiden en omstreken.
071. Doopregister van de R.K. statie H. Agatha te Lisse, inv.nr.8B.IV-f.282, 04--10-1778, NA Den Haag.
000. Overlijdensakte van de gemeente Lisse, akte 25, 02-07-1849, GA Lise.

Crijntgen Huijgensdr. & Daniel Corneliszn. van der Linde:
072. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.4-f.258, 1616, NA Den Haag.
000. Dingenboek van de Schout en Schepenen van Lisse 1611-1623, inv.nr.45-f.45, 16-06-1616, NA Den Haag.
000. Hoofdgeld Valkenburg aan den Rijn door F.J.A.M. van der Helm; toegang 501, inv.4024, 1623, Erfgoed Leiden en omstreken.
073. Hoofdgeld Valkenburg aan den Rijn door F.J.A.M. van der Helm; toegang 501, inv.4024, 1623, Erfgoed Leiden en omstreken.
074. Hoofdgeld Valkenburg aan den Rijn door F.J.A.M. van der Helm; toegang 501, inv.4024, 1623, Erfgoed Leiden en omstreken.
075. Hoofdgeld Valkenburg aan den Rijn door F.J.A.M. van der Helm; toegang 501, inv.4024, 1623, Erfgoed Leiden en omstreken.

Overige bronnen:
076. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.8-f.260, 02-06-1658, inv.nr.278v, 08-04-1659, inv.nr.8-f.279, 08-04-1659. (606)
077. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.8-f.260, 02-06-1658, inv.nr.9-f.174, 16-10-1671, NA Den Haag. (140)
078. Protocol van overdrachten en kustingbrieven Lisse, inv.nr.7-f.142v, 03-03-1632, inv.nr.8-f.141v, inv.nr.7-f.304, 25-04-1642, inv.nr.8-f.141v, 09-04-1652, NA Den Haag. (191, 192, 193)
079. Protocol van overdrachten Oegstgeest, inv.nr.32-f.127, 18-12-1762.
000. Protocol van overdrachten Oegstgeest, inv.nr.34-f.36, 01-02-1772.
080. Protocol van overdrachten Oegstgeest, inv.nr.29-f.237v, 03-04-1728.
081. Protocol van overdrachten Oegstgeest, inv.nr.26-f.135vs, 06-01-1682.
000. Protocol van overdrachten Oegstgeest, inv.nr.28-f.191v, 21-01-1711.
082. Protocol van overdrachten Oegstgeest, inv.nr.27-f.118, 13-04-1695.
000. Protocol van overdrachten Oegstgeest, inv.nr.28-f.115, 30-11-1707.


Westgeest Variafacebooktwittere-mailNiets van deze site mag worden gedupliceerd
danwel gepubliceerd zonder vooraf toestemming van
C. Westgeest.
28-08-17 12:30 -
MMXVII - © 2003-2017