Het Oude Testament

Het Oude Testament bestaat uit 39 boeken die geschreven zijn in een tijdsbestek van ongeveer 1.000 jaar. Het handelt over alle denkbare aspecten van het leven en werd geschreven door vele mensen, van schaapherder zonder opleiding tot priesters en koningen toe. Het Oude Testament kent vier onderdelen:
1. De Wet (Genesis t/m Deuteronomium),
2. Geschiedenis (Jozua t/m Ester),
3. Poëzie (Job t/m Hooglied),
4. Profeten (Jesaja t/m Maleachi).

Het Nieuwe Testament

In het Oude Testament belooft God aan Israël dat Hij eens een nieuw verbond (testament) met hen zal sluiten (Jeremia 31:31-34). Hij zal dan de Torah in hun hart schrijven in plaats van op stenen tafels (zoals de 10 geboden). Christus Jezus vormt dat nieuwe verbond door Zijn leven, dood & opstaan uit de dood. Dat is de reden waarom het Nieuwe Testament wordt genoemd.

Het Nieuwe Testament kent 4 onderdelen:
1. De Evangeliën (Matteüs t/m Johannes),
2. De Handelingen (Handelingen),
3. De Brieven (Romeinen t/m Judas),
4. De Openbaring (Openbaring).

De Wet Het eerste deel van het Oude Testament bestaat uit 5 boeken van Mozes. 1. Genesis 2. Exodus 3. Leviticus 4. Numeri 5. Deuteronomium Deze geschriften bevatten de geschiedenis van de schepping en de...

Geschiedenis Het tweede deel van het Oude Testament bevat historisch materiaal met betrekking tot de staat Isra l. Het bestaat uit 12 boeken: 1. Jozua, 2. Richteren, 3. Rut, 4. 1 Samu l, 5. 2 Samu l, 6. 1 Konin...

PoŽzie Het derde deel van het Oude Testament bevat vijf boeken die hoofdzakelijk in po tische stijl zijn geschreven: 1. Job - Een episch gedicht, 2. Psalmen - Een verzameling hymnen, 3. Spreuken - Een ver...

De profeten Het vierde deel van het Oude Testament bevat geschriften van de profeten van Isra l. Dit deel kent twee groepen: 1. De grote profeten: * Jesaja, * Jeremia, * Klaagliederen, * Ezechi l, * Dani l. ...

De EvangeliŽn Het eerste deel van het Nieuwe Testament, de evangelie n, bestaat uit vier beschrijvingen van het leven van Jezus. Het woord 'evangelie' betekent 'goed nieuws'. De eerste drie evangeli n worden wel...

Handelingen Het tweede deel van het Nieuwe Testament bestaat uit één boek: Handelingen. Het bevat de geschiedenis van de eerste christengemeenten, vanaf de hemelvaart van Christus Jezus tot de gevangenschap va...

Brieven Het derde deel van het Nieuwe Testament bevat de brieven van de apostelen. Paulus schrijft het grootste aantal brieven (Romeinen t/m Filémon). Deze worden onderverdeeld in: Brieven Romeinen 1 &...

Openbaring Het vierde deel van het Nieuwe Testament bestaat uit één boek, Openbaring, ook wel Apocalyps genoemd. Als profetische boek staat het op zichzelf. Het beschrijft de eindtijd van de geschiedenis, zow...

Printerversie