Het leven van Christus Christus Jezus is de belangrijkste persoon die ooit leefde. Hij heeft meer levens en beschavingen be nvloed dan enig ander. Ook nu zoeken meer mensen hij Hem leiding en inspiratie dan bij welk ande...

De prediking van Christus Jezus schreef geen boeken en onderwees geen systematische theologie, wat niet betekent dat Hij niet over de dingen nadacht. Het is duidelijk dat Hij dat wel deed. Maar de taak die Hij zich stelde, ...

Wat christenen geloven Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult gij behouden worden (Romeinen 10:9). Met deze woorden legt de apostel Pa...

Printerversie