Cultuur Met het woord cultuur wordt bedoeld: Begrippen, gebruiken, vaardigheden, kunst, etc. van een bepaalde bevolkingsgroep in een bepaalde tijd. De cultuur van onze maatschappij wordt ons al vanaf de ki...

Archeologie De Bijbelse archeologie brengt ons in contact met de wereld van de Bijbelse volkeren en verschaft ons een achtergrondkennis, waardoor we de Bijbelverhalen beter gaan begrijpen. Zij onthult de leven...

Bijbelse gebeurtenissen De verschillende Bijbelboeken werden geschreven in de tijdbestel van ca. 1200 jaar. Ze vertellen de geschiedenis van het Joodse volk en zijn contacten met vele andere culturen. Omdat de oude volker...

Printerversie