Belangrijke woorden Sommige woorden en idee n komen veelvuldig in de Bijbel voor, omdat zij betrekking hebben op concepten die het leven van Gods volk bepalen. Deze woorden zijn door de eeuwen heen met het kerkelijk l...

Sleutelteksten De Bijbel is het Woord van God. Het is de gids voor de christen die naar de wil van God wil leven. Om bepaalde teksten uit de Bijbel uit je hoofd te leren, kan je altijd een deel van deze website r...

Algemeen overzichten

Oude Testament

Nieuwe Testament

Printerversie