Tekstversie 

De Bijbel is één van de grootste geschenken van God aan deze wereld. De opmerkelijke kracht om mensenlevens te beïnvloeden, wordt algemeen erkend, zelfs door diegenen die er niet in geloven. De Bijbel is in vrijwel ieder huis aanwezig waar gelezen wordt en ieder jaar opnieuw is het ‘s werelds best verkochte boek.
Dat de Bijbel zo belangrijk is voor de wereld, komt doordat het Woord en de Wil van God voor je daarin te vinden is. Het is een complete gids voor het geestelijk leven. En bovendien is de Bijbel een geweldige bondgenoot, die je troost, hoop, bemoediging, kracht en blijdschap geeft.
Als dat allemaal waar is, waarom weten de meeste mensen dan zo weinig over de Bijbel? Voor een deel is dat mogelijk te verklaren uit het feit, dat je soms helemaal niet wil weten wat er in de Bijbel staat. Maar dat is niet het hele antwoord.
Vaak wil je het juist wel weten, maar raak je verdwaald in het vreemde taalgebruik, de raadselachtige gewoonten, de vreemde plaatsen en de complexe ideeënwereld. De oude wereld is jou, levend in de moderne, technologische maatschappij, vreemd. Dat is niet zo verwonderlijk. Het is een andere wereld: De schrijvers van de boeken van de Bijbel zouden zich is jouw wereld ook niet op hun plaats voelen.
Hoe moet je nu beginnen om meer van de Bijbel te weten te komen? Wat je nodig hebt is een gids die ons op het juiste spoor zet. Deze website is zo’n gids.
De inhoud staat volledig achter de inspiratie van de Bijbel en die een toegang tot de Bijbel wil verschaffen aan iedereen die op het punt staat de belangrijkste reis van hun leven te maken.
Deze website is verdeeld in 5 hoofdstukken:
1. Hier worden de gebruiken en culturen in de tijd van de Bijbel beschreven.
2. Het geeft een kort overzicht van belangrijke archeologische ontdekkingen van de laatste 100 jaar.
3. Behandelt het leven en de leer van Jezus, de kern waar het in de Bijbel omgaat.
4. Begint met een korte bespreking van de manier waarop de Bijbel door de eeuwen heen is overgeleverd, gevolgd door suggesties voor zinvol lezen in de Bijbel.
5. Komt de hele inhoud van de Bijbel boek voor boek aan de orde. Steeds wordt er een samenvatting van de gebeurtenissen en leringen gegeven, met uitleg van de betekenis. Bevat een lijst van belangrijke woorden en begrippen uit de Bijbel, belangrijke verzen om uit het hoofd te leren, interessante feiten en suggesties om verder te lezen.

Deze website bestaat uit korte, makkelijk leesbare teksten die samen grotere hoofdstukken vormen. Je kunt één stukje per keer lezen, samen met de genoemde teksten uit de Bijbel of meerdere stukken ineens. Je kunt rustig van hier naar daar gaan, iedere dag een ander boek bekijken, bijvoorbeeld Matteüs of Marcus, aan de hand van het woord evangelie uit de lijst met woorden uit de Bijbel.
Of deze website gewoon van begin tot eind doorlopen en kijken wat je tegenkomt. Doe eenvoudig wat je het prettigst lijkt. Het resultaat zal steeds hetzelfde zijn:
- Het Woord van God komt tot leven, wanneer je het leest.
- De Wil van God zal duidelijker worden, als jij je hart voor Hem openstelt.

Niets in dit leven is belangrijker dan jouw relatie met God. Wij hopen en bidden dat God een grotere plaats in jouw leven gaat innemen, omdat je tijd neemt om de Bijbel werkelijk te lezen, met een open hart en geest.
Printerversie