Bible Explorer

Zoekt en je zal vinden.

Algemeen

Historisch boek

 

Christus Jezus

Bijbel

Bijbelboeken

Bijbelonderzoek

Wat Christus Jezus zegt over

 

ZICHZELF

 

Jezus is een mens.

Zij maagdelijke geboorte en zondeloze staat doen daar niets aan af.

Hij had dezelfde menselijke behoeften als iedereen, kende vermoeidheid, honger en dorst.

Als iedereen had Hij vijf zintuigen, Hij leed pijn en overleed tenslotte.

Hij had emoties, was soms verdrietig, boos, gedreven, ontmoedigd, ontdaan, vol van verlangen, liefdevol, eenzaam, blij, rustig, geduldig of uitgeput.

Hij had dezelfde eigenschappen als wij, was intelligent, gevat en creatief.

Hij bezat gezond verstand, dacht logisch en samenhangend.

Tenslotte bezat Hij zoals iedereen een moreel en geestelijk karakter.

Hij veroordeelde niet, was positief, moedig, vastberaden, rechtvaardig, betrouwbaar en toegewijd aan de waarheid.

Hij was zich bewust van de aanwezigheid van God.

 

Maar Jezus was meer dan alleen maar een mens.

Hij wist, dat Hij uniek was.

Hij stelde zich met God gelijk, sprak met Goddelijke autoriteit, nam lof en gebeden in ontvangst (wat God toekomt) en daagde iedereen uit een fout bij Hem te vinden.

Jezus eiste de uiteindelijke zeggenschap over andere mensen op door hun eeuwig lot afhankelijk te stellen van hun houding jegens Hem.

Hij eiste de macht op over het menselijk leven en beloofde vrede aan iedereen die vrede bij Hem zocht.

Jezus sprak in vele beelden over zichzelf:

Hij is

 Het Levende brood,

 Het licht van de wereld,

 De Goede Herder,

 De Deur van de Schaapskooi,

 De ware wijnstok,

 De waarheid,

 de weg,

 het leven.

 

Jezus heeft nooit geprobeerd het samengaan van Zijn menselijke en Goddelijke natuur uit te leggen.

Jij leefde die waarheid eenvoudig.

 

 Inleiding

 God

 De mens en zonde

 Het Koninkrijk van God

 Leven als christen