Bible Explorer

Zoekt en je zal vinden.

Algemeen

Historisch boek

 

Christus Jezus

Bijbel

Bijbelboeken

Bijbelonderzoek

GELIJKENISSEN IN DE BIJBEL

 

Oude Testament

Bijbeltekst

Het ooilam

2 SamuŽl 12:1-4

De weduwe en haar twee zonen

2 SamuŽl 14:1-11

De ontsnapte gevangene

1 Koningen 20:35-40†

De wijngaard en de druiven

Jesaja 5:1-7

De adelaar en de wijnstok

EzechiŽl 17:3-10

De leeuwenwelpen

EzechiŽl 19:2-9

De kookpot

 

EzechiŽl 24:3-14

Nieuwe Testament

Bijbeltekst

Gelijkenissen van Christus Jezus

MatteŁs

Marcus

Lucas

Nieuwe stof op oude kleding

9:16

2:21

5:36

Nieuwe wijn in oude zakken

9:17

2:22

5:37-38

De twee fundamenten

7:24-27

 

6:47-49

De twee schuldenaren

 

 

7:41-43

De zaaier

13:3-8

4:3-8

8:5-8

De lamp onder de korenmaat

5:14-15

4:21-22

8:16; 11:33

De barmhartige Samaritaan

 

 

10:30-37

De aandringende vriend

 

 

11:5-8

De rijke dwaas

 

 

12:16-21

De wachtende dienaren

 

 

12:35-40

De verstandige rentmeester

 

 

12:42-48

De onvruchtbare vijgenboom

 

 

13:6-9

Het Mosterdzaadje

13:31-32

4:30-32

13:18-19

Het zuurdesem

13:33

 

13:20-21

De eerste en de laatste plaats

 

 

14:7-14

De onwillige bruiloftgasten

22:2-14

 

14:16-24

De kostenberekening

 

 

14:28-33

Het verloren schaap

18:12-13

 

15:4-6

De verloren munt

 

 

15:8-10

De verloren zoon

 

 

15:11-32

De onrechtvaardige rentmeester

 

 

16:1-8

De rijke man en de arme Lazarus

 

 

16:19-31

De heer en de knecht

 

 

17:7-10

De onrechtvaardige rechter

 

 

18:18:2-5

De FarizeeŽr en de tollenaar

 

 

18:9-14

De talenten (of ponden)

24:14-30

 

19:12-27

De onrechtvaardige pachters

21:33-41

12:1-9

20:9-16

De bladeren van de vijgenboom

24:32-33

13:28-29

21:29-31

De teruggekeerde huiseigenaar

 

13:34-36

 

Het groeiende zaad

 

4:26-29

 

Het zaad en de akker

13:24-30

 

 

De verborgen schat

13:44

 

 

De kostbare parels

13:45-46

 

 

Het sleepnet

13:47-48

 

 

De ondankbare schuldenaar

18:23-34

 

 

De arbeiders in de wijngaard

20:1-16

 

 

De twee zonen

21:28-31

 

 

De wijze en dwaze maagden

25:1-13

 

 

De schapen en de bokken

25:31-36