U bevindt zich hier: Schrijvers
Verder naar: Nieuwe Testament
Algemeen:

Schrijvers van het Nieuwe Testament

Naam Nationaliteit Beroep Boek(en) Hoe gestorven
Matteüs Joodse Belastinginner Evangelie naar Matteüs Volgens overlevering als martelaar in Ethiopië.
Marcus Joodse Evangelie naar Marcus Volgens overlevering als martelaar.
Lucas Joodse Arts Evangelie naar Lucas; Handelingen des apostelen Volgens overlevering als martelaar in Griekenland.
Johannes Joodse Visser Evangelie naar Johannes; 1,2,3 Johannes; Openbaring Verbannen naar Patmos (95 na Chr.), daarna vrijgelaten. Volgens overleveing een natuurlijke manier gestorven.
Paulus Joodse Farizeeër / Tentenmaker Brieven aan Romeinen; 1 & 2 Korintiërs; Galaten, Efeziërs; Filippenzen; Kolossenzen; 1 & 2 Tessalonicenzen; 1 & 2 Timoteüs; Titus en Filemon Volgens overlevering op bevel van Nero onthoofd te Rome (67 of 68 na Chr.).
Jacobus Joodse Brief van Jacobus Volgens overlevering als martelaar (62 na Chr.) .
Petrus Joodse Visser 1 & 2 Petrus Volgens overlevering: Met het hoofd naar beneden gekruisigd op bevel van Nero (67 of 69 na Chr.).
Judas Joodse Brief van Judas Volgens overlevering als martelaar.