Station Emmen

Gewijzigd: h:31-03-2018

Inhoud:

Links:

Exploitant: Fabrieksaansluitingen: Aansluitend vervoer: Voormalig aansluitend vervoer: Voorzieningen:

Gegevens station

Afkorting: Emn
Positie: km 75,300, linkerzijde
Adres: Stationsweg later Stationsstraat (Naast een Stationsstraat kent Emmen ook een Spoorstraat en een Verlengde Spoorstraat. Parallel aan het emplacement ligt de Burgemeester Tijmesstraat. De heer Tijmes was tevens commissaris van de NOLS.
Top

Exploitatie

Geopend als station aan de spoorlijn Zwolle - Stadskanaal. Na de sluiting Emmen - Gasselternijveen in oktober 1938 loopt de lijn tot Emmen, met uitzondering van een kleine opleving in en na de Tweede Wereldoorlog.
Geopend: Gesloten:
Personenvervoer: 1 november 1905
27 juni 1945
17 september 1944
n.v.t.
Goederenvervoer: 1 november 1905 n.v.t.
Top

Gebouwen

Stationsgebouw I

Stationsgebouw van het type NOLS 2e klasse. Het stationsgebouw is aanbesteed met bestek NOLS-18. Het stationsgebouw is eerder gebouwd dan de andere voorzieningen in Emmen. De NOLS kan namelijk geen geschikt accommodatie vinden voor haar bouwkantoor en besluit om dan maar het stationsgebouw eerder neer te zetten en dit te gebruiken als bouwkantoor. Het station heeft aan de ene kant een houten goederenbergplaats met aan straat- en perronzijde één schuifdeur. Aan de andere kant van het gebouw is een wachtruimte voor reizigers aanwezig met in het schuine dak gedeelte een zolderkamer. Aan de perronzijde is een afdakje aanwezig waar reizigers kunnen schuilen.

De kleine houten goederenbergplaats is later vervangen door een grote stenen goederenloods met aan de straat- en perronkant 2 houten schuifdeuren. Aan beide kanten van de goederenloods zijn tevens meerdere ramen aanwezig.

Het afdakje van de uitbouw aan de perronzijde is in de loop der tijd voor circa 2/3 gedeelte dichtgemetseld. Tevens is aan de perronzijde voor de deur in het midden van het gebouw nog een extra uitbouw gemaakt met een plat dak. Aan de westkant is naast de uitbouw nog een soort abri gemaakt waar reizigers kunnen schuilen.

De straatzijde van het gebouw wordt in de loop der tijd wit geplamuurd. Boven de ingang aan de straatzijde is een luifel gebouwd. In de jaren 50 is naast het gebouw aan de zijde van de wachterkamer een speciale voorziening voor de controle van de kaartjes aanwezig. De voorziening bestaat uit een controlehokje met poortjes. Het geheel is voorzien van een afdakje.

De naam van het station is blijkbaar onduidelijk te lezen vanuit de trein, want in 1932 plaatst de SS een extra metalen bord op het perron met de stationsnaam. De kosten van dit bord bedragen NLG 27,15. Het gebouw maakt in 1965 plaats voor een nieuw stationsgebouw.

[emmen_035]
Station Emmen aan de perronzijde. Er is echter nog geen rails gelegd dus het gebouw doet dienst als kantoor van de NOLS. Links op de achtergrond een barak voor personeel van de aannemer.
Collectie Roelof Boelens.

[emmen_004]
Straatzijde van station Emmen.
Ansichtkaart, uitgave W. ten Kate Emmen

[emmen_003]
Straatzijde van station Emmen. De foto moet na 1960 genomen zijn daar links de Van Gend en Loos loods staat.
Ansichtkaart, uitgave HEMA.

Stationsgebouw II

Het nieuwe stationsgebouw wordt op 27 december 1965 officieel geopend. Het gebouw is een ontwerp van architect Ir. C. Douma (1933). Het dak valt op, omdat het is uitgevoerd als zogenaamde vouwkap die boven de rest van het gebouw lijkt te zweven. De vloer van het gebouw is gelijk getrokken met de hoogte van het perron. Derhalve is er aan de voorkant een brede trap van enkele treden om de ontvangstruimte binnen te komen. De bouw van het station is uitgevoerd door de firma Brands.

In de ontvangstruimte is een glazen ruimte gecreëerd waarbinnen het stationspersoneel zijn werk doet. Recht tegenover de ingang bevinden zich in de glazen ruimte 4 loketten. Het zal wel nooit gebeurd zijn, dat alle 4 de loketten tegelijk geopend waren.

Onder de ramen van de loketten is een glasmozaïek van steentjes aangebracht. Dit mozaïek is ontworpen door Kees Wuisman (1930). Het stelt locomotief de Arend voor met een aantal wagonnetjes.

In het gebouw bevinden zich naast een loketruimte ook een restaurant en een bewaakte fietsenstalling in de kelder. Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheid) heeft de vergaderzaal in het stationsgebouw lange tijd als werkruimte gebruikt. Hier moet menig aankomend automobilist zweten in afwachting van het oordeel van de examinator.

De handelinrichting staat voor de personeelsruimte op het perron. In de laatste jaren wordt rond om de handelinrichting een houten afscherming gebouwd, om lastige passagiers op afstand te houden. Na de modernisering wordt de handelinrichting en de afscherming verwijderd.

Vanwege het feit dat steeds meer mensen hun treinkaartjes in de automaat kopen en de stijgende personeelskosten is de NS van plan om begin 2004 het loket op zondag te sluiten. In 2005 wil NS-Reizigers het loket geheel sluiten. Vanaf 4 juli 2005 is het station van Emmen onbemand.

[emmen_001]
Het nieuwe stationsgebouw.
Ansichtkaart, uitgever onbekend.

[emmen_015]
Mozaïek van Kees Wuisman, "Locomotief de Arend".

[emmen_016]
Mozaïek van Kees Wuisman, "Tender met stoker".

[emmen_017]
Mozaïek van Kees Wuisman, "Rijtuig 1".

[emmen_018]
Mozaïek van Kees Wuisman, "Rijtuig 2".

[emmen_019]
Mozaïek van Kees Wuisman, "Rijtuig 3".

Alle foto's van het mozaïek gemaakt door R. van Wissen op 15 januari 2007.

[HUA_024]
Stationsgebouw II met een DE3 langs het 1e perron. Het lage 2e perron ligt nog tussen de sporen 1 en 2.
Foto Nederlandse Spoorwegen, Collectie Het Utrechts Archief, Catalogusnummer 153083, april 1975.

Nevengebouw

Het nevengebouw is aanbesteed met bestek NOLS-21. Het gebouw staat aan de zijde richting Coevorden naast het stationsgebouw. Het gebouw is van het oorspronkelijke grote type met een uitbouw voor treinpersoneel. Het nevengebouw is vlak na de sloop van het oorspronkelijke stationsgebouw afgebroken.

[nevengebouw_02b_v1.00]
Nevengebouw (perronzijde) zoals dat bij het station Emmen wordt gebouwd.
Tekening R. van Wissen.

Reservoirgebouw

In Emmen is al vanaf het begin van de exploitatie van de spoorlijn een reservoirgebouw aanwezig. Het reservoirgebouw is aanbesteed met bestek NOLS-21. Sinds 1910 staat er aan de westelijke kant van het reservoir een windmolen. In 1911 begint de SS met de uitbreiding van de watervoorziening. De 2 in het reservoirgebouw aanwezige waterbakken worden vervangen door grotere exemplaren. De oude waterbakken verhuizen in 1914 naar Alphen aan de Rijn en worden aldaar opnieuw in gebruik genomen. De watervoorziening in Emmen laat echter te wensen over, omdat onder het station te weinig schoon water aanwezig is. Men heeft voornemens om deze watervoorziening te verplaatsen naar Weerdinge. In 1908 en op 8 oktober 1920 geeft de Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten toestemming voor het doen van proefboringen in Weerdinge. Uiteindelijk blijft de watervoorziening in Emmen gehandhaafd. In 1921 investeren de spoorwegen in de verbetering van de watervoorziening in Emmen. In de loop der tijd is de houten bovenbouw van het reservoirgebouw wit geschilderd.

Begin maart 1957 laat de NS het waterreservoir afbreken. Het waterreservoir wordt met behulp van 2 zware metalen balken die schuin tegen het gebouw worden gezet naar beneden geschoven.

[emmen_002]
Emplacement van Emmen waar rechts het reservoirgebouw zichtbaar is. Daarnaast staat de windmolen.
Ansichtkaart, uitgever onbekend.

Woning opzichter van de weg

Bij het station wordt een woning voor de opzichter Weg en Werken gebouwd. De aanbesteding vindt in 1907 plaats volgens bestek SS-1076. Bij de woning is een bergplaats aanwezig. De woning is inmiddels afgebroken.

Geen foto beschikbaar

Locomotorloods

Voor het stallen van de locomotor wordt in 1949 een locomotorloods gebouwd. De locomotor verricht de rangeerwerkzaamheden rond Emmen. De loods is inmiddels afgebroken. De loods staat niet bij de draaischrijf, maar aan de noordzijde van het emplacement tegen de weg aan.

Geen foto beschikbaar
Top

Emplacement

Emmen 01
Emmen 02
Emmen 03
Het emplacement is oorspronkelijk opgezet voor een doorgaande treindienst. De functie van eindstation komt pas vele jaren later. Bij de bouw van het emplacement houdt de NOLS rekening met het aan- en afvoeren van dieren. In 1910 komt er een gewoon kruisspoor. In 1921 breidt de SS het emplacement uit met sporen, wissels en de los- en laadweg. In 1923 komt er een overlaadspoor tussen de EDS en de SS gereed. Goederenwagens van beide maatschappijen kunnen hier naast elkaar staan zodat er niet te veel met de goederen hoeft worden gesjouwd. Alle goederensporen van het emplacement worden ingereden vanuit de richting Weerdinge.

Nadat de lijn van Zwolle naar Stadskanaal in 1938 is ingekort tot Emmen zijn de stoomlocomotieven in staat in een keer vanuit Zwolle naar Emmen te rijden. Om de stoomlocomotieven te keren wordt in 1948 aan de oostzijde van het emplacement in de hoek Dennenlaan en Burgemeester Tijmesstraat een draaischijf gebouwd. De draaischijf heeft een diameter van 15 meter en is afkomstig uit het Groningse Sauwerd. De draaischijf zal blijven liggen tot 1960.

Aan het eind van de los- en laadweg is een verhoogde los- en laadplaats. Er is een klein kopspoortje voor de kopse belading van goederenwagens. Links van de verhoging ligt een goederenspoor voor de zijwaartse belading. Oorspronkelijk loopt dit spoor door langs de gehele los- en laadweg. Vanaf de jaren 60 stopt dit spoor bij het eind van de verhoging. Eind jaren 70 worden de sporen bij de verhoogde los- en laadplaats verwijderd. De verhoging zelf blijft staan en is in de 21e eeuw nog steeds aanwezig.

Het spoor langs de Verlengde Spoorstraat loopt oorspronkelijk tot aan de goederenloods die aan de straat staat. Begin jaren 60 is dit spoor verlengd tot de volledige lengte van de los- en laadweg. Achter dit spoor richting Weerdinge heeft tussen de jaren 50 en 70 nog een goederenspoor gelegen, dat eindigde bij de zijkant van de gebouwen aan de Verlengde Spoorstraat.

De losplaats naast het stationsgebouw wordt in 1950 voorzien van een overkapping uit Castricum. Rond1960 krijgt Van Gend en Loos een nieuw gebouw. Het spoor voor het gebouw krijgt een directe aansluiting op het hoofdspoor. Eind jaren 70 is het spoor voor het gebouw afgebroken.

Oorspronkelijk heeft het 2e spoor een perron aan de kant van het stationsgebouw. Het perron heeft aan de zijde van spoor 1 een hek. Eind 1976 / begin 1977 is een nieuw hoog 2e perron aangelegd aan de buitenkant van het 2e spoor. Het oude lage 2e perron tussen de sporen 1 en 2 wordt afgebroken. Tegelijkertijd komt er ook een in- en uitgang aan de Burgermeester Tijmesstraat. In 1986 zijn de perrons van Emmen enkele meters verlengd in de richting van de Boslaan. Aan de kant van de Boslaan worden afstapjes gerealiseerd. Bij de modernisering zijn er overwegbomen geplaatst bij de voetgangersoversteek tussen het 1e en 2e perron ter hoogte van de Van Gend en Loos goederenloods. Voor die tijd mochten de reizigers op eigen risico oversteken.

Emmen heeft maar 1 mechanisch uitrijsein. Dit sein geldt zowel voor treinen die van spoor 1 als 2 vertrekken. Na de modernisering krijgt ieder spoor wel een eigen lichtsein. Deze seinen staan nog voor de overweg in de Boslaan. Het mechanische sein staat enkele tientallen meters na de overweg. Het mechanische uitrijsein is bij de elektrificatie veranderd in een monument en staat nu aan het eind van het eerste perron bij de voormalige loods van Van Gend en Loos.

Voorjaar 1985 worden de goederensporen gerenoveerd. Het voormalige Calpam-losspoor wordt opgebroken. Het doodlopende goederenspoor langs de Burgemeester Tijmesstraat wordt ook aan de zijde van het station aangesloten op het spoor langs het 2e perron. Hoewel het wissel al in 1985 wordt gelegd komt het past bij de ingebruikname van de nieuwe beveiliging in 1987 in gebruik. In de tussentijd steken er 2 bielsen in het spoor om voorbijrijden te verhinderen.

Bij het afbreken van de voormalige Van Gend en Loos gebouwen in juni 2007 is ook het westelijke losspoor langs de Verlengde Spoorstraat voor een groot deel verwijderd. Onder de bomen stond daar nog altijd een gesloten goederenwagon. De goederenwagon is door de sloper tot voor voormalige loods van de landbouwvereniging geduwd. Ook de bomen langs de losweg zijn omgezaagd. In september 2008 staat de oude goederenwagon op het goederenspoor aan de andere kant van de losweg.

Top

Personeel

In het stationsgebouw woont de stationschef. Naast de stationschef zijn er nog diverse andere personeelsleden actief op het station. De lijst van personeelsleden is verre van compleet
[emmen_014]
Personeel van station Emmen voor het statiosngebouw. Op de foto staan stationspersoneel, rangeerders, conducteurs en personeel van Weg en Werken.
Foto H. Sijbom, begin jaren 60 van de 20e eeuw.
Functie: Van: Tot: Naam: Opmerking:
Stationschef 4e klasse 01-11-1905 30-04-1921 H.G. Ellerbroek Voorheen klerk-telegrafist te Utrecht. Op 1 mei 1921 stationschef te Kampen
Stationschef 3e klasse ? 31-05-1927 R. Brink Vertrekt naar Coevorden als stationschef 2e klasse.
Haltechef 1e klasse 01-07-1927 - I. Lindeblad Voorheen stationsbeambte te Velzen.
Stationschef 16-07-1929 01-09-1936 D.P. Frank Vertrekt naar Aalsmeer.
Stationschef 01-09-1936 ? C. van Ham Voorheen stationschef te Nieuw-Amsterdam.
Stationschef ±1943 01-01-1948 H. van de Wal Na 40 dienstjaren met pensioen.
Haltechef 1e klasse 01-01-1948 01-05-1949 B. Horsting Afkomstig uit Zuidhorn. Gaat met 45 dienstjaren met pension.
Stationschef 05-1949 01-08-1950 B. de Jong Krijgt eervol ontslag.
Stationschef 4e klasse 01-08-1950 31-12-1952 J.B. de Vries Afkomstig uit Vught. Na aftreden met pension.
Stationschef 1953 07-1956 H.F. van der Veen Voorheen stationschef te Delfzijl. Vanwege ziekte afgekeurd voor de dienst.
Stationschef 2e klasse 1956 1966 H. Meertens Voorheen stationschef te Sneek. Krijgt in 1964 een koninklijk lintje. Na aftreden met pensioen.
Opzichter ? 31-07-1910 A. Knol Op 1 augustus 1910 overgeplaatst naar Geldermalsen
Klerk-telegrafist ? 30-04-1910 W.G. van Daalen Op 1 mei 1910 overgeplaatst naar Dedemsvaart
Top

Gegevens plaats

Algemeen

Oorspronkelijk is het emplacement van Emmen gedacht achter het postkantoor. Het emplacement komt in dit geval te liggen tussen de Sterrenkamp en de Boslaan. De toegangsweg komt direct noordelijk van het postkantoor in een rechte lijn naar het spoor. Op deze plaats is later de dierentuin gekomen. De grond is in handen van de familie Willinge. Dit is begin 20e eeuw de beste en duurste grond in de gemeente Emmen. De plaats van het station aldaar is voor de NOLS kostbaar, omdat de familie Willinge de grond alleen tegen een hoog bedrag wil verkopen. De gemeente Emmen wil de NOLS in eerste instantie tegemoet komen door op haar kosten de toegangsweg naar het station te maken. De kosten voor het station zijn echter nog steeds hoog. Oorspronkelijk wil men daarom naar het station naar het zuiden verschuiven. De toegangsweg loopt echter dan langs de begraafplaats en het armenhuis, wat de uitstraling van het station niet ten goede komt. De gemeente Emmen stelt daarom voor om het station naar het noorden te verschuiven waar nog woeste gronden liggen (Kolhopen). Dit gebied wordt aan het begin van de 20e eeuw door de gemeente Emmen in ontwikkeling gebracht. Uiteindelijk gaan alle partijen akkoord en komt het station noordelijk van de Boslaan.

Plaats in het zuidoosten van de provincie Drenthe. In de loop der jaren uitgegroeid tot een middelgrote plaats. De plaatsen Nieuw-Amsterdam, Zuidbarge en Weerdinge vallen ook onder de gemeente Emmen. Burgemeester Willem Tijmes is tot zijn overlijden tevens commissaris van de NOLS. De festiviteiten voor de opening van de NOLS worden in Emmen gecombineerd met de aankomst van de nieuwe burgemeester dhr. C. van der Wal. Op de dag van opening zijn er daardoor in Emmen geen bijzondere gebeurtenissen.

Sinds 1934 bevindt zich in het centrum van Emmen het Noorder Dierenpark. Het park werd op hemelvaartsdag feestelijk geopend. De dieren zijn enkele dagen eerder per trein in Emmen aangekomen. De dierentuin heeft altijd groten drommen mensen aangetrokken. De dierentuin is opgenomen in het dagtochtenprogramma van de Nederlandse Spoorwegen. In de zomermaanden worden de treinen richting Emmen versterkt om de toeloop van bezoekers te kunnen verwerken.

Op 8 juli 1983 wordt officieel het nieuwe stationsplein in gebruik genomen. Dit stationsplein bestaat uit een aantal vertrekperrons voor de bussen. Plus een groot uitstapperron voor het stationsgebouw. De stadsbussen arriveren direct voor het stationsgebouw terwijl de streekbussen een eindje verder staan opgesteld. Daarnaast is een kantoortje met wachtruimte verschenen van de DVM. Met de indienststelling van het nieuwe plein komt een eind aan het oude busstation. Dit station is rond de oude EDS-gebouwen gebouwd. Tevens is er een garage voor het onderhoud en de overnachting van ongeveer 20 bussen. Deze garage brandt in 1979 af. De nieuwe garage is buiten het centrum van Emmen opnieuw opgebouwd.

De openbare fietsenstalling is oorspronkelijk aan de oostelijke kant van het stationsgebouw. De meeste fietsers zetten echter hun fiets neer voor de stationsrestauratie. Om dit beter te stroomlijnen verplaatst de NS de fietsenstalling naar het parkeerterrein. Hierdoor komen een aantal van de toch al niet ruime hoeveelheid parkeerplaatsen te vervallen. Om dit te compenseren wordt gezocht naar andere plaatsen voor het parkeren van de auto's. In september 2004 besluit de gemeente Emmen tot de aanleg van 42 extra parkeerplaatsen aan de Burgemeester Tijmesstraat. De buurtbewoners zijn hier fel op tegen. Aan de Burgemeester Tijmesstraat moet ook nog een extra fietsenstalling komen. Medio 2005 is het parkeerterrein aan de Burgemeester Tijmesstraat klaar. Ook de nieuwe fietsenstalling bij het parkeerterrein is nog niet naar tevredenheid van iedereen. In en rond de stalling staan namelijk veel kapotte fietsen die door niemand weggehaald worden. De eigenaar van de stationsrestauratie ergert zich hier sterk aan omdat de fietsen de toegang tot zijn etablissement versperren en zorgen voor een onverzorgd uiterlijk. De gemeente en de NS strijden echter met elkaar over de vraag wie de wrakken moet verwijderen.

In het jaar 2000 komt het station en omgeving regelmatig in het nieuws vanwege de aanwezigheid van hangjongeren. De jongeren vallen reizigers lastig en zorgen voor drank- en drugsoverlast. Sommige verhalen spreken zelfs van zogenaamde loverboys. Jongens die meisjes ronselen voor de prostitutie.

De gemeente Emmen heeft in de jaren 80 van de 20e eeuw vergevorderde plannen gehad om de spoorwegovergang in de Boslaan te vervangen door een tunnel. In de uitgebreidste vorm moet deze tunnel lopen tot buiten het centrum van Emmen. De kosten van dit project zijn echter niet door de gemeente Emmen op te brengen. Tegenwoordig probeert men het doorgaande verkeer buiten het centrum van Emmen om te leiden en is de verkeersdruk op de Boslaan minder.

Jarenlang heeft er in de buurt van het station een herdenkingsmonument gestaan voor de Poolse strijdkrachten die Emmen hebben bevrijd. Het monument, dat op initiatief van hotelhouder Rudy Grimme is gebouwd, staat eerst op de hoek Boslaan / Burgemeester Tijmesstraat nabij hotel Bos en Zon. In 1995 verhuist het monument naar de overkant van de Boslaan hoek Veenkampenweg / Parallelweg. De locatie nabij het station is lawaaiig en zonder historische betekenis. In 2006 verhuist het monument naar Noordbarge. In deze plaatsen hebben de Poolse militaire een hevige strijd moeten leveren.

De gemeente Emmen ontwikkelt ten westen van de kern het industriegebied Waanderveld 2. In dit plan wordt er binnen een straal van 200 meter langs het spoor gebouwd. Om problemen met goederentreinen met gevaarlijke stoffen te voorkomen, tekent ProRail protest aan tegen de plannen. De gemeente Emmen gaat er vanuit dat het risico op gevaarlijke situaties slechts in kleine mate toeneemt en legt de bezwaren van ProRail naast zich neer.

Bestuur

Emmen is een zelfstandige gemeente. Naast de kern Emmen maken o.a. de plaatsen en buurtschappen Nieuw-Amsterdam, Zuidbarge en Weerdinge deel uit van de gemeente Emmen.

In 1998 wordt de gemeente Schoonebeek bij de gemeente Emmen gevoegd. De naam van de gemeente wordt niet gewijzigd.

In de periode 1880 tot heden aan heeft Emmen de volgende burgemeesters gehad.
Naam: Van: Tot: Opmerking:
Willem (W.) Tijmes 22-11-1869 11-01-1902 tot overlijden tevens commissaris van de NOLS
Adriaan Frederik Meijer 27-03-1902 09-08-1905 -
Christoffer (Chr.) van der Wal 20-10-1905 12-09-1917 -
Gauke (G.) Kootstra 13-11-1917 1927 -
Jan Liebe (J.L.) Bouma 1927 1943 -
mr. J. Best 1943 1945 -
Roelof (R.) Zegering Hadders 1945 1946 -
mr. Karel (K.H.) Gaarlandt 1946 1963 Voorheen burgemeester van Gasselte
drs. H.A. Beusekamp 1964 1982 -
drs. Hans (H.G.) Ouwerkerk 1983 1988 -
Ton (A.H.A.) Lensen 1988 1996 -
Peter (P.A.C.M.) van der Velden 1996 2000 -
mr. Cees (C.) Bijl 2001 heden -

Voorzieningen

Hotel Grimme, voorheen hotel Belevue en Stationskoffiehuis Meijer
Tegenover het station bouwt de heer Hendrik Antonius Meijer in 1906 een stationskoffiehuis. Het stationskoffiehuis biedt reizigers ook de mogelijkheid te overnachten. Het gebouw krijgt de naam Hotel Bellevue. De heer Meijer overlijdt in 1916. In 1919 neemt de heer Joseph Grimme het hotel over. Hij hernoemt het hotel in "Hotel Grimme". Het hotel heeft een goede naam in de omgeving. Zeer bekend is ook de bij het hotel gelegen speeltuin. Vele gezinnen komen op zondag naar hotel Grimme om hun kinderen in de speeltuin te laten spelen. In 1936 maakt het hotel reclame met een nieuwe elektrische Cake-Walk en een gratis autostalling. Bij het installeren van een telefoonnet in Emmen krijgt hotel het telefoonnummer 2.

In 1943 neemt zoon Jan het hotel over. In 1967 gaat het hotel over in andere handen omdat Jan het vanwege gezondsklachten niet meer aan kan. Daarna raakt het gebouw in verval. In 1977 staat het gebouw leeg. Het gebouw wordt door de gemeente Emmen opgekocht voor een bedrag van een 1/2 miljoen gulden. Op 25 augustus 1977 wordt het gebouw gekraakt door 8 krakers die zichzelf de "Krakersclub" noemen. Zij willen aandacht voor de slechte huisvesting van jongeren. Een dag later staan de slopers op de stoep. Om 14.00 uur verschaffen ze zich toegang tot het voormalige hotel en maken het voorgoed onbewoonbaar. In de dagen daarna is het hotel afgebroken. In 1983 verrijst op de plaats van het hotel het nieuwe busstation, dat tegenover het station wordt gebouwd.

[emmen_037]
Stationskoffiehuis Bellevue, later Grimme, beginjaren 1900.
Collectie Roelof Boelens.

[emmen_176]
Hotel Grimme met voor de deur een auto
Ansichtkaart uitgegeven door Hotel Grimme. Kaart is afgestempeld in 1936.
Stationsrestauratie I
In het oude stationsgebouw heeft zich in de uitbouw aan de westzijde in de loop der tijd een stationsrestauratie gevestigd. In de zomermaanden wordt er op het perron een terras gemaakt met stoelen en tafels. In de loop der tijd zijn er meerdere exploitanten o.a. M. Knol en R.J. de Lang van de stationsrestauratie geweest. Bij de koffie en thee worden suikerzakjes gegeven met afbeeldingen van spoorse motieven.


De foto van het personeel is genomen voor de Stationsrestauratie I. Op de ramen is te lezen wachterkamer / restauratie.

[sz_emmen_003]
Suikerzakje met de afbeelding van een DE3-achtige trein en een bus.
Uitgeven door exploitant M. Knol.

[sz_emmen_001]
Suikerzakje met de afbeelding van het originele stationsgebouw plus eb EDS-bus en DE3-achtige trein.
Uitgeven door exploitant R.J. de Lang.

[sz_emmen_002]
Suikerzakje uitsluitend voor NS en buspersoneel.
Uitgeven door exploitant R.J. de Lang.
Domino's Pizza voorheen Stationsrestauratie II
In het nieuwe stationsgebouw van 1965 is een stationsrestauratie gevestigd. Op 31 december 1985 brandt een deel van de restauratie af. De NS laat een en ander weer herstellen. Het restaurant is in eigendom van NS-dochter Servex.

Restauratie in Emmen verdwijnt begin juli 2008. Daarvoor in de plaats komt een kiosk in het gedeelte waar eerste de kaartverkoop gevestigd is. Door het sluiten van de restauratie zijn ook de toiletten op het station niet meer bereikbaar voor de reizigers. Exploitant Servex is niet van plan om de toiletten alsnog toegankelijk te maken. Ook de gemeente Emmen is niet van plan om sanitaire voorzieningen aan de reizigers beschikbaar te stellen.

In de lege ruimte van de stationsrestauratie opent op 29 maart 2014 een vestiging van Domino's Pizza. Het pand is al in 2013 geheel verbouwd en in gericht, maar nog niet in gebruik genomen. De keten kon geen geschikte kandidaat vinden voor het franchiseschap van de vestiging. Uiteindelijk komt de familie Van den Berg als geschikte kandidaat uit de bus. Bij Domino's Pizza kunnen klanten pizza's afhalen, maar de keten bezorgt ook aan huis. De keten heeft over het hele land vestigingen, maar is in het noorden tot heden minder vertegenwoordigd.

Voor het bezorgen van de pizza's beschikt de vestiging over een aantal scooters. Achter op de scooter de bekende blauwe box voor het warmhouden van de etenswaar.

[emmen_006]
Stationsrestauratie in het stationsgebouw van Emmen.
Foto R. van Wissen, augustus 1986.

[emmen_198]
De vestiging van Domino's Pizza in het stationsgebouw van Emmen. Op de voorgrond een aantal scooters voor het bezorgen van de pizza's.
Foto R. van Wissen, 24 juni 2014.
Kiosk
In de ruimte waar voorheen de kaartverkoop en de wachtruimte voor het personeel is gevestigd, wordt in de zomer van 2008 een kiosk gebouwd. Begin juli 2008 gaat de voorziening open voor de reizigers. In kiosk zijn o.a. kranten, snoep en warme versnaperingen verkrijgbaar. De inrichting is gericht op de snelle reiziger met weinig tijd. Korte wachttijden moeten de reiziger overhalen om snel iets te verkopen voor vertrek. Het is de bedoeling dat de kiosk 7 dagen in de week open is.

Geen foto beschikbaar
Rijwielshop Grootjans
Aan de linkerzijde van het stationsgebouw (straatzijde) bevindt zich de hellingbaan naar de fietsenkelder onder het stationsgebouw. In de kelder is plaats voor circa 1.100 fietsen.

De fietsenkelder wordt al jaren geëxploiteerd door de firma Grootjans. Naast het stallen van fietsen is het voor treinreizigers ook mogelijk om een fiets te huren. De firma Grootjans exploiteert ook de rijwielstalling van station Assen.

In de ochtend van 17 november 1997 breekt er brand uit in de stalling. Hoewel de brand snel onder controle is, raken een groot aantal fietsen beschadigd. Door de brand ontstaat een hevige rookontwikkeling. De NS- loketten zijn vanwege de penetrante geur gesloten. Kaartverkoop vindt plaats op het perron. Uit politieonderzoek blijkt dat de brand is aangestoken.

[emmen_045]
Ingang van de fietsenkelder onder het stationsgebouw van Emmen.
Foto R. van Wissen, 19 oktober 2007.
Top