4.1 Johannes Robert Schwab en zijn afstammelingen

 

 
Eerste generatie

 

1. Johannes Robert Schwab. Zoon van Joseph Schwab & Gomie. Geboren circa 1838. Overleden ongeveer 1910 te Soekaboemi. Beroep: Administrateur.

Hij huwde op 11 april 1859 te Semarang met Dorothea Straub, dochter van Jacob Straub &  de javaanse vrouw Saria. Zij was geboren op 31 Jan 1839 te Solok (XIII Kotta) en volgens het hervormd doopregister van Semarang gedoopt op 8 April 1857 te Semarang.

 

Zij hadden de volgende kinderen:

 

          2            i.           Hendrikus Johannes Markus Schwab

          3           ii.           Dorothea Albertina Schwab

          4          iii.           Rosalina Margaretha Schwab

          5          iv.           Willem Schwab

          6           v.           Dorus Schwab

          7          vi.           Johan Cornelis Schwab

          8         vii.           Godlieb Hendrik Schwab

          9         viii.           Dorothea Johanna Schwab

        10          ix.           Robert Schwab

 

 
Tweede generatie                                                                            

 

2. Hendrikus Johannes Markus Schwab. Zoon van Johann Schwab & Dorothea Straub. Geboren op 14 December 1860 te Parakan,Semarang, gedoopt op 23 Juni 1861 te Pelantoegan. Overleden circa 1920 te Weltevreden/Bandung.

Hij huwde op 30 januari 1892 met Mathilde Florence Jansje Senn van Basel. Zij werd geboren op 29 December 1869 te Bandung(?) en overleed op  27 Maart 1928.

 

Zij hadden de volgende kinderen:

 

        11            i.           John Schwab

        12           ii.           Josephine Dorothea Mathilde Schwab

        13          iii.           Jan Schwab

        14          iv.           Louis Schwab

        15           v.           Willy Schwab

        16          vi.           Lily Schwab

 

3. Dorothea Albertina Schwab. Dochter van Johann Schwab & Dorothea Straub. Geboren 13 April 1863 te Semarang, overleden op 29 Juli 1863 te Semarang.

 

4. Rosalina Margaretha Schwab. Dochter van Johann Schwab & Dorothea Straub, geboren  29 april  1864 te Semarang.

Zij huwde (1.) op 5 april 1883 met  Paul Willem Antoine Mierop, geboren op 17 februari 1858 te Semarang, [gedoopt aldaar 2 januari 1859, getuigen bij die doop waren de echtelieden Hendrik Cornelis van der Wal en Caroline Henriëtte van Emmerik ], overleden  4 juli 1932 te Bandoeng en aldaar begraven, van beroep: élève-translateur van de Javaanse taal. Hij was de zoon van Pieter Christoffel Mierop, gepensioneerd ambtenaar, en Wilhelmina Catharina van der Wal. Het huwelijk werd ontbonden op 23 november 1887 [RA: 27 februari 1888].

Paul Willem Antoine Mierop hertrouwde op 31 januari 1895 met Lucia Josephina Ginus, geboren Billiton 6 augustus 1864, weduwe van Eduard Benjamin Andreas. Zij was de dochter van Joseph Mattheus Ginus en de Ambonese vrouw Frederika, beiden ten tijde van het huwelijk overleden.

 

Rosalina Margaretha Schwab huwde (2.) op 18 december 1888 met Balthasar Wilhelm Wohlnick en (3.) op 26 augustus 1898 met Wilhelm Verbond Hinne.

 

5. Willem Schwab. Zoon van Johann Schwab & Dorothea Straub, geboren 6 augustus 1867 te Semarang, overleden circa 1938 te Poekowerto.

Hij huwde Tino.

 

Zij hadden de volgende kinderen:

 

        17            i.           Dirk Willem Schwab

        18           ii.           Hendrik Schwab

 

6. Dorus Schwab. Zoon van Johann Schwab & Dorothea Straub, geboren 18 juli 1869 te Pati, overleden circa 1938.

Hij huwde op 2 december 1901 te Soekaboemi met Anna Susanna Mathilde Van Hutten.

 

Zij hadden de volgende kinderen:

 

        19            i.           Gerrit Edmund Schwab

        20           ii.           Harold Raymund George Schwab

 

7. Johan Cornelis Schwab. Zoon van Johann Schwab & Dorothea Straub, geboren 24 Augustus  1871 te Pati.

 

8. Godlieb Hendrik Schwab. Zoon van Johann Schwab & Dorothea Straub, geboren 25 augustus 1873 te Pati, overleden te Tajoe.

 

9. Dorothea Johanna Schwab. Dochter van Johann Schwab & Dorothea Straub, geboren 30 augustus 1875 te Kendal.  

Zij huwde op 19 october 1891 te Koedoes met Lech. Hellinius Bruins. Het huwelijk werd ontbonden op 7 november 1911.

 

10. Robert Schwab. Zoon van Johann Schwab & Dorothea Straub, geboren  25 Feb 1878 in  Tjepiring Kendal. Overleden 2 April 1972 te  Nijmegen. Beroep:  Opnemer Bij Het Boswezen.

 

Hij huwde op 23 Jan 1907 te Madioen met Johanna Mechelina Eichelberg, dochter van Hermanus Engelbertus Eichelberg & Johanna Maria Carolin Snitker,. Geboren  23 maart 1887 te Pamekasan. Zij overleed  op 20 december 1958.

Zij hadden de volgende kinderen:

 

        21            i.           Johan Robert Schwab

        22           ii.           Aleida Dorothea Elisabeth Schwab

        23          iii.           Gerardine Eleonore Schwab

        24          iv.           Helena Mechelina Schwab

        25           v.           Emelie Maria Schwab

       26          vi.          Willem Rudolf Schwab

 

Derde generatie

 

11. John Schwab. Zoon van Hendrikus Johannes Markus Schwab & Mathilde Florence Jansje Senn van Basel.

 

12. Josephine Dorothea Mathilde Schwab. Dochter van Hendrikus Johannes Markus Schwab & Mathilde Florence Jansje Senn van Basel, geboren 30 september 1894 te Panaroekan.

Zij huwde op 1 maart 1917 met Carl Robert Eduard Herman.

 

Zij hadden één kind:

 

        27            i.           Bea Herman

 

13. Jan Schwab.  Zoon van Hendrikus Johannes Markus Schwab & Mathilde Florence Jansje Senn van Basel.

 

14. Louis Schwab. Zoon van Hendrikus Johannes Markus Schwab & Mathilde Florence Jansje Senn van Basel, overleden 1 januari 1987 te Rijswijk.

 

Kinderen:

28 i.  Frans Schwab

29 ii. Gerrie Schwab

30 iii. Loulou Schwab

 

 

15. Willy Schwab. Dochter van Hendrikus Johannes Markus Schwab & Mathilde Florence Jansje Senn van Basel.

 

16. Lily Schwab. Dochter van Hendrikus Johannes Markus Schwab & Mathilde Florence Jansje Senn van Basel.

 

17. Dirk Willem Schwab. Zoon van Willem Schwab & Tino, geboren  20 juli 1889.

 

18. Hendrik Schwab. Zoon van Willem Schwab & Tino, geboren 30 augustus 1892.

 

19. Gerrit Edmund Schwab. Zoon van Dorus Schwab & Anna Susanna Mathilde van Hutten, geboren 2 maart 1904 te Pati.

 

20. Harold Raymund George Schwab. Zoon van Dorus Schwab & Anna Susanna Mathilde van Hutten, geboren 20 augusuts 1905 te Pati, overleden 12 october 1986 te Haarlem, van beroep adjunct-inspecteur Indische  Pensioenfondsen te Bandoeng.

Hij huwde (1.) op  21 december 1927 te Bandoeng met Adolphine Mathilde Droop, dochter van George Droop & Rosalina Albertina Wagenaar, geboren 26 december 1910 te Batavia en overleden 17 januari  1993 te San Marcos (California). Het huwelijk werd ontbonden op 20 mei 1946; Adolphine Mathilde Droop huwde vervolgens op 18 maart 1948 met 1948 Eduard Louis Lucardie, geboren Blitar (Kediri) 13 jan. 1922, oud- meteoroloog op Java, Nieuw Guinea en bij NASA, zoon van George Willem en Sophie Lammers van Toorenburg.

 

[George Droop, geboren Soekaboemi 7 okober 1882, machinist Ned.-Ind. Caoutchouc Fabriek, laatst employé onderneming Malabar te Pengalengan (Bandoeng), overleden Cheribon 7 november 1926, huwde te Batavia 5 jan. 1910 met Rosalina Albertine Wagenaar, geboren Batavia 21 mei 1889, overleden ’s-Gravenhage 9 sept. 1963, dochter van Eugenius Lodewijk Charles en Adolphine Catharina Burger, zij hertrouwde Batavia 22 mei 1930 Willem Taunay, weduwnaar van Johanna Wilhelmina Theresia van Hutten.]

 

Harold Raymund George Schwab hertrouwde (2.) op 16 september 1949 te Batavia met Gerarda Eveline Meijer, weduwe van Juriaan Andries Haccou. Het huwelijk werd ontbonden te ’s-Gravenhage op 23 april 1975. 

 

Uit het eerste huwelijk met Adolphine Mathilde Droop stammen de volgende kinderen:

  

        31            i.           Ronald Schwab

        32           ii.           Renee Schwab

 

Uit het tweede huwelijk met  Gerarda Eveline Meijer stammen de volgende kinderen:

 

        33            i.           Ernst Paul Schwab

        34           ii.           Peggy Eveline Schwab

 

 21. Johan Robert Schwab. Zoon van Robert Schwab en Johanna Mechelina Eichelberg. Geboren 4 januari 1908 te Ponorogo, overleden 16 april 1991 te 's-Hertogenbosch.

Hij huwde op 25 september 1927 te Madioen met Elisabeth Van Der Hoeven, geboren 8 augustus  1903 in Madioen, overleden  16 april 1991 te Vught. Zij hadden een dochter:

 

        35            i.           Ilse Maria Schwab

 

22. Aleida Dorothea Elisabeth Schwab. Dochter van Robert Schwab en Johanna Mechelina Eichelberg. Geboren 28 januari 1909 te Blora, overleden 8 Feb 2001 te Nijmegen.

Zij huwde te Bandoeng met Jean Antoine Voaden. Zij hadden de volgende kinderen:

 

        36            i.           Jane Lucy Voaden

        37           ii.           Antoinette Mary Voaden

 

23. Gerardine Eleonore Schwab. Dochter van Robert Schwab en Johanna Mechelina Eichelberg.Geboren 19 juli 1910 te Bodjonegoro, overleden 30 april 1976 te Epe.

 

 Zij had een zoon:

 

        38            i.           Gilbert Florent Schwab

 

 

Zij huwde (1.) Alfred Ernst Jacobs. Zij hadden een dochter:

 

        39            i.           Yvonne Jacobs

 

 

24. Helena Mechelina Schwab. Dochter van Robert Schwab en Johanna Mechelina Eichelberg. Geboren 30 november 1911 te Bodjonegoro, overleden 26 februari 1999 te Heeswijk-Dinther.

 

25. Emelie Maria Schwab. Dochter van Robert Schwab en Johanna Mechelina Eichelberg.Geboren 8 april 1913 te Blora, overleden 16 december 2001 te Nijmegen.

 

26. Willem Rudolf Schwab. Zoon van Robert Schwab en Johanna Mechelina Eichelberg. Geboren 10 februari 1919 te Salatiga, overleden 17 januari 1945 te Buitenzorg.

 

 

 

Vierde generatie

 

27. Bea Herman. Dochter van Carl Robert Eduard Herman & Josephine Dorothea Mathilde Schwab.

      She married Franken (?).  They had the following children:

                                                                                                40 i. Willem Franken

28. Frans Schwab. Son of Louis Schwab.

 

29. Gerrie Schwab. Son of Louis Schwab.

 

30. Loulou Schwab. Daughter of Louis Schwab.

 

31. Ronald Schwab. Zoon van Harold Raymund George Schwab & Adolphine Mathilde Droop, geboren 31 juli 1928 te Weltevreden.

 

32. Renee Schwab. Dochter van Harold Raymund George Schwab & Adolphine Mathilde Droop, geboren 23 juli 1930 te Weltevreden.

 

33. Ernst Paul Schwab. Son of Harold Raymund George Schwab & Gerarda Eveline Meijer. Born 16 February 1954 in Djakarta.

 

34. Peggy Eveline Schwab. Daughter of Harold Raymund George Schwab & Gerarda Eveline Meijer. Born 16 December 1951 in Djakarta.

 

35. Ilse Maria Schwab. Geboren 23 Aug 1930 te Soerabaja. Zij huwde op 28 Feb 1957 te Hilversum met Cornelis Maria Eitjes,geboren 18 februari 1929 te Amsterdam. Zij hadden de volgende kinderen:

 

        41            i.           Elisabeth Maria Eitjes

        42           ii.           Maria Christina Pauli Eitjes

        43          iii.           Michael Petrus Joseph Eitjes

 

 36. Jane Lucy Voaden. Dochter van Aleida Dorothea Elisabeth Schwab en Jean Antoine Voaden. Geboren 16 augustus 1839 te Bandoeng. Zij huwde in 1957 te Nijmegen met Wilhelmus Albertus Van Haaren. Zij hadden de volgende kinderen:

 

        44            i.           Irene Theresa Van Haaren

        45           ii.           Christopher Albert Van Haaren

        46          iii.           Annemarie Van Haaren

 

37. Antoinette Mary Voaden. Dochter van Aleida Dorothea Elisabeth Schwab en Jean Antoine Voaden. Geboren 24 november 1941 te Soerabaja. Zij huwde George Bol, 1957 in Nijmegen. Zij hadden de volgende kinderen:

 

        47            i.           George Bol

        48           ii.           Lizzy Bol

        49          iii.           Monique Bol

        50          iv.           Kees Bol

        51           v.           Maarten Bol

 

38. Gilbert Florent Schwab. Zoon van Gerardine Eleonore Schwab. Geboren 14 juni 1933.

Hij huwde (1.) met Renate Marie Auguste Kortekaas, geboren 6 juli 1943. Zij hadden de volgende kinderen:

 

                                                                                                52        i.          Wanda Theresa Maria Schwab

                                                                                                53        ii.          Monica Bianca Maria Schwab

                                                                                                54        iii.         Andrew Gilbert Schwab

                                                                                                55        iv.         Silvio F Schwab

 

Hij huwde (2.) op 3 januari 1970 met Margaretha Joanna Emilia van Battel, geboren 29 januari 1950. Het huwelijk werd in februari 1975 door echtscheiding ontbonden. Zij hadden een zoon:

 

                                                                                                56        i.          Mike Dave Schwab

 

39. Yvonne Jacobs. Dochter van Gerardine Eleonore Schwab&Alfred Ernst Jacobs

 

 

 

Vijfde generatie

 

40. Willem Franken. Son of Franken (?) & Bea Herman.

 

41. Elisabeth Maria Eitjes. Daughter of Cornelis Maria Eitjes & Ilse Maria Schwab. Born 18 July 1958 in Utrecht. Christen in Loenen A.d. Vecht.  She married Cees Verhagen, 5 November 1997 in 's-Hertogenbosch.

 

42. Maria Christina Pauli Eitjes. Daughter of Cornelis Maria Eitjes & Ilse Maria Schwab. Born 31 March 1961 in Utrecht.  

She married Johannes Joosten, 3 April 1987 in Geldrop.

 

43. Michael Petrus Joseph Eitjes. Son of Cornelis Maria Eitjes & Ilse Maria Schwab. Born 16 October 1966 in Breda.

He married Carola Van Den Hout, 7 August 1992 in Maastricht.

 

44. Irene Theresa Van Haaren. Daughter of Wilhelmus Albertus Van Haaren & Jane Lucy Voaden. Born 16 February 1961.

She married Thomas Lee Jones, 13 May 1999.

 

45. Christopher Albert Van Haaren. Son of Wilhelmus Albertus Van Haaren & Jane Lucy Voaden. Born 18 May 1962.

He married Annemarie Feeney, 5 October 1985.

 

46. Annemarie Van Haaren. Daughter of Wilhelmus Albertus Van Haaren & Jane Lucy Voaden. Born 28 September 1964.

She married John Michael Marcus.

 

47. George Bol. Son of George Bol & Antoinette Mary Voaden.

 

48. Lizzy Bol. Daughter of George Bol & Antoinette Mary Voaden.

 

49. Monique Bol. Daughter of George Bol & Antoinette Mary Voaden.

 

50. Kees Bol. Son of George Bol & Antoinette Mary Voaden.

 

51. Maarten Bol. Son of George Bol & Antoinette Mary Voaden.

 

52. Wanda Theresa Maria Schwab. Daughter of Gilbert Florent Schwab & Renate Marie Auguste Kortekaas. Born 1 July 1962.

Children:

 

        57            i.           Victor Fornaro Schwab

        58           ii.           Sheila Pina Schwab

 

53. Monica Bianca Maria Schwab. Daughter of Gilbert Florent Schwab & Renate Marie Auguste Kortekaas. Born 23 July 1963 in Leiden.  She married Van Maanen. They had the following children:

 

        59            i.           Tommy W A Van Maanen

        60           ii.           Priscilla S V Van Maanen

 

54. Andrew Gilbert Schwab. Son of Gilbert Florent Schwab & Renate Marie Auguste Kortekaas. Born 11 June 1965.

Children:

 

        61            i.           Gina Schwab

        62           ii.           Gianni Schwab

 

55. Silvio F Schwab. Son of Gilbert Florent Schwab & Renate Marie Auguste Kortekaas. Born ? 1 February 1967.

Children:

 

        63            i.           Luciano Schwab

 

56. Mike Dave Schwab. Son of Gilbert Florent Schwab & Margaretha Joanna Emilia Van Battel. Born 10 May 1970.

 

 

Sixth Generation

--------------------------------------------------

57. Victor Fornaro Schwab. Son of Wanda Theresa Maria Schwab. Born 17 August 1982.

 

58. Sheila Pina Schwab. Daughter of Wanda Theresa Maria Schwab. Born 29 February 1988.

 

59. Tommy W A Van Maanen. Son of Van Maanen & Monica Bianca Maria Schwab. Born 25 October 1983 in Leiden.

 

60. Priscilla S V Van Maanen. Daughter of Van Maanen & Monica Bianca Maria Schwab. Born 3 May 1987 in Leiden.

 

61. Gina Schwab. Daughter of Andrew Gilbert Schwab.

 

62. Gianni Schwab. Daughter of Andrew Gilbert Schwab.

 

63. Luciano Schwab. Son of Silvio F Schwab.

 

 

 

volgende

 

vorige