De site en de informatie op de site (de daarop voorkomende materialen daarin begrepen) zijn
beschermd op grond van het auteursrecht, het naburig recht, het merkrecht en/of enig ander
intellectueel eigendomsrecht en ongeautoriseerd gebruik daarvan is onrechtmatig en strafbaar.

'Quinsol Zonwering' verleent u uitsluitend toestemming om (de informatie op) de site te lezen,
zien en beluisteren en kopieŽn daarvan te maken voor uw eigen persoonlijk niet-commercieel
gebruik  door het printenof opslaan daarvan.

Ieder ander gebruik van de site en de daarop voorkomende informatie is verboden,
behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van 'Quinsol Zonwering'.

Het is aldus niet toegestaan (informatie op) de site geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze
te reproduceren, verspreiden, openbaar te maken, ter beschikking te stellen of anderszins te
gebruiken voor welk doel of op welke wijze dan ook.

Het geheel of gedeeltelijk reproduceren van (de informatie op) de site op een andere website,
alsmede het creŽren van links, hypertext links en/of deeplinks tussen de site en een externe
website is alleen toegestaan na de voorafgaande schriftelijke toestemming van
'Quinsol Zonwering'.Copyright