Ieder door mensenhanden gemaakt product kan hoe goed ook vervaardigd en hoe goed ook
gecontroleerd fouten bevatten. Claims op onvolkomenheden worden dan ook uiterst precies
onderzocht door Quinsol Zonwering. Een grote zekerheid voor de klant is dat op de geleverde
producten de fabrikant een garantie verstrekt die afhankelijk van het product tussen de 6 en
60 maanden van kracht is. Mocht een bedrijf tussentijds stoppen met haar activiteiten dan
kan de fabrikant onder de garantie bepalingen een ander bedrijf verzoeken het euvel te
verhelpen zonder dat dit nare kosten consequenties voor de klant met zich meebrengt.
Mocht tussentijds de fabrikant stoppen met zijn activiteiten dan zal Quinsol Zonwering de
garantie bepalingen overnemen.
Er zijn twee soorten garanties die voor de klant van groot belang zijn.
Fabrieksgarantie en Leveranciersgarantie.
Beide zorgen ervoor dat de afnemer binnen de vastgestelde garantie termijn niet voor
onaangename verrassingen komt te staan.
Daarbij is de leverancier tegen onvoorziene schade die door zijn werkzaamheden kunnen
ontstaan door een WA verzekering ingedekt.
Zodat ten alle tijden de afnemer niet met de brokken blijft zitten.
Dit systeem werkt zowel voor de afnemer alswel voor de leverancier zodanig tot volle
tevredenheid.
Garantie
Quinsol Zonwering
Faradaystraat 16.02
4004 JZ Tiel
tel. 0344-65 56 00
mobiel. 06-427 278 70

e-mail: info@quinsol-zonwering.nl