................................................................................................
Informatie

 

Karatevereniging Kurai
Secretariaat: Postbus 177, 2800 AD Gouda
Ingeschreven K.v.K. Gouda onder nummer 24309115


Ontwerp en beheer:
J. Versteeg, Brugweg 96A 2741 LA Waddinxveen, contact via e-mail.

 


Copyright © 2002, J. Versteeg - Lees de disclamer

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Karatevereniging Kurai

Alle teksten en illustraties © 2002 J. Versteeg

Het is niet toegestaan  om zonder  toestemming  van  de auteur de volledige inhoud van Karatevereniging Kurai van J. Versteeg  of delen  daarvan op diskette, cd-rom, dvd of welk  ander  medium  dan  ook  te  verspreiden.

Indien  van  toepassing  berust  het  auteursrecht  van  de aangeboden  informatie die  via  de links  toegankelijk  is gemaakt bij de rechthebbende van de betreffende pagina's. Dit geldt ook voor alle gebruikte  handelsmerken en logo's.

Terug

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer Karatevereniging Kurai

De  informatie  in  Karatevereniging Kurai  van J. Versteeg  en de daar aan gekoppelde pagina's wordt om niet aangeboden. De links worden regelmatig op hun geldigheid getest. Het gebruik van de informatie in Karatevereniging Kurai van J. Versteeg en de daaraan gekoppelde pagina's is voor het eigen risico van de gebruiker. De informatie wordt geleverd "zoals ze is". In geen enkel  geval zal ik,  de auteur,  aansprakelijk gesteld  kunnen  worden  voor enige schade die het resultaat zou zijn van de levering, werking of gebruik van de informatie  in Karatevereniging  Kurai van J. Versteeg.   Hoewel de informatie met grote zorg verzameld werd, is de correcte werking ervan op geen enkele wijze gegarandeerd.

THIS  INFORMATION  IS  PROVIDED  ON  AN  AS-IS  BASIS  WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. PROVIDER SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY OTHER  WARRANTY,  EXPRESS  OR  IMPLIED,  INCLUDING  ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL PROVIDER BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, EVEN  IF  PROVIDER  HAS  BEEN  ADVISED  BY CLIENT  OF  THE POSSIBILITY  OF  SUCH  POTENTIAL  LOSS OR DAMAGE.  CLIENT AGREES TO HOLD PROVIDER HARMLESS FROM AND AGAINST ANY AND  ALL  CLAIMS,  LOSSES,  LIABILITIES  AND  EXPENSES.

 

Terug