................................................................................................
Benamingen kata en hun betekenis

Taikyoku - Betekent het overzicht houden, het grote overzicht. Het geheel zien en niet focussen op individuele onderdelen.

Pinan – Betekent vrede en harmonie. Hoewel de kata bewegingen en technieken bevat, bedoeld voor het vechten, is het doel een vredige geest te verkrijgen en harmonie tussen lichaam en geest.

Sanchin Kata – Dit is de oudste kata in het karate. Vrij vertaald betekent sanchin “drie punten” of “drie fasen”, een refentie aan het feit dat sanchin een ontwikkeling zoekt tussen drie elementen tegelijk:

  1. Het lichaam, de geest en de techniek
  2. De interne organen, de bloedcirculatie en het zenuwstelsel
  3. En de drie Ki punten, gelokaliseerd in:
Sanchin is een isometrische kata, waarbij elke techniek wordt gemaakt in een staat van complete spanning van het lichaam, vergezeld van krachtige diepe ademhaling. Het is bedoeld om de spieren sterker te maken en een goede sterke stand te ontwikkelen met de juiste ademhaling. De beoefening leidt tot innerlijke kracht (ki) en de coördinatie van lichaam en geest. Het leert basis voetenwerk, -handtechnieken en -blokken.

Gekisai-dai, gekisai-sho – Dai betekent hier groot en sho betekent klein. Deze manier van kata benoemen is niet anders dan een alternatief voor het gebruik van nummers. Sai betekent fort of burcht. Geki betekent afbreken. De kata leert kracht door beweging en gebruik van combinaties, mobiliteit en souplesse. Flexibiliteit van de aanval en response zal altijd superieur zijn aan statische en brute kracht, en zal deze dus verslaan.

Yantsu – Betekent blijf puur, streef voor het behoud van de puurheid van je principes en idealen in plaats van tot een wenselijk compromis komen.

Tsuki No Kata – Betekent rijkdom en geluk. Geluk komt niet door simpel af te wachten. Iedere keer dat we stoten in deze kata, moeten we voor ogen houden dat we een barrière afbreken. Een krachtige, aanhoudende inspanning zal goed geluk brengen.

Saiha – Betekent grote golf. Het staat voor het principe dat het niet uit maakt hoe groot het probleem waar je voor staat, met vastberadenheid en een goede bushido spirit overwin je het probleem.

Tensho – Betekent rollende of soepele hand. Refereert ook aan de “drie punten” zoals genoemd bij sanchin kata.

Seienchin – Samurai gingen op expedities die soms maanden duurden. Ze moesten hun kracht en spirit lange periodes onderhouden. Deze kata is lang en langzaam, met veel technieken uitgevoerd vanuit kiba dachi. Vaak raken de benen pijnlijk vermoeid, waardoor het belang van het behouden van een sterke spirit duidelijk wordt.

Bo kata chion – Betekent gedegen kennis. Een gedegen kennis van iedere beweging en techniek is de eerste stap naar het behoorlijk uitvoeren van een kata. Het zoeken naar kennis is de basis voor ieder doel dat je jezelf hebt gezet.

Sushiho – Betekent letterlijk 54 stappen. Het principe is dat iedere stap die je neemt leidt tot de volgende stap. Het verleden is verbonden met het heden, het heden is verbonden met de toekomst. Op dezelfde manier is het moderne onherroepelijk verbonden met traditionele. Het is belangrijk om te realiseren, dat wat je ook bereikt, het altijd een resultaat is van de stappen die je hebt ondernomen om er te komen. Het is daarom belangrijk om nooit te vergeten wie je ouders zijn en waar de wortels liggen van de traditie waar je uit komt en deze te waarderen.

Kanku – Deze kata staat bekent als “de opkomende zon”. Letterlijk vertaalt betekent Kan goede observatie en Ku betekent universum of lucht of leegte. De opening van de kata is het vormen van een driehoek boven het hoofd. We vormen een driehoek met onze handen, en we leunen een beetje achterover en kijken door deze driehoek naar het universum en de opkomende zon. Het belangrijke is dat tegenover welk probleem of dilemma je staat, iedere dag komt de zon weer op en staat het universum opent zich weer voor je. Niets is zo erg dat het effect heeft op de basis van het bestaan. Zo lang als je leeft en de zon en de lucht staan boven je, ben je nog niet verslagen.

De namen en betekenis van de kata zijn belangrijk. Ze zouden niet vergeten mogen worden gezegd aan het begin van elk ervan. Elke keer dat je een kata loopt, behoor je je te focussen op de principes en kennis die aan iedere kata ten grondslag ligt.