C.P.M. Zomers, anesthesioloog en intensivist

Duikerarts cat-B

Duikkeuringen

Harderwijk

Privé -adres: Onder de Bos 189
8077 TG Hulshorst
tel.: 0341 - 260941 of 06 54 323 006

Werkadres:
maatschap anesthesiologie
ziekenhuis "sint Jansdal"
wethouder Jansenlaan 90
3844 DG Harderwijk
tel.: 0341 - 463911
fax.: 0341 - 435500

U kunt bij mij terecht voor sportduikkeuringen (NOB, PADI, NAUI en SSI)
de keuring bestaat uit:

keel-neus-oorgebied, hart en longen en neurologische aspecten

Gezien mijn duikmedische kennis kunnen specifieke vragen met betrekking tot medische problemen en de duiksport beantwoord worden.

Als duikerarts ben ik voor de beroepsduikerij erkend door het NDC

Voor sportduikers ben ik gecertificeerd door SCAS (Stichting Actoren in de Sportgezondheidszorg, zie de websitte van SCAS)

 

Kosten: € 60,00 per keuring

Keuring na afspraak, tel.: 0341 - 260941 of 0341 - 463772
(indien reeds in uw bezit logboek meenemen)

Ook bijzondere wensen kunnen ingewilligd worden zoals meer uitgebreide keuringen voor sportduikers, die met Nitrox duiken.
Hiervoor zal dan met name uitgebreide aandacht worden gegeven aan een
volledige longfunctietest en zuurstofdiffusiecapaciteit.

Voor verdere informatie kunt u contact met mij opnemen.

Keuringen voor beroepsduikers

De keuring geschiedt volgens de normen van het NDC (Nationaal Duik Centrum)
Aangezien ik als keurend arts ben ingeschreven op de lijst van het
Staatstoezicht op de Mijnen is deze keuring tevens geldig voor de off-shore
en internationaal door de HSE erkend.

Kosten: € : 325,00 inclusief fietsergometrie en longfunctiekosten (maar exclusief kosten van thoraxfoto en laboratoriumonderrzoek; bij inkeuring)

Keuring na afspraak, tel.: 0341 - 260941 of 0341 - 463772
(altijd logboek meenemen)

 

Certificering als sportduikarts en duikerarts cat-B voor de beroepsduikers

 

Route naar ziekenhuis sint Jansdal

Commentaar graag naar C. Zomers

World wide since march 1998
Last updated: november 2nd 2015