Genealogie van het geslacht

Zuyderduyn

Door C.B. Zuyderduyn


De naam Zuyderduyn wordt naar mijn weten voor het eerst vermeld in 1687. Jacob Leenderts Zuijderduijn (1658-1727) trouwt dan te Rotterdam met Ariaantje Jacobs Knip. Vermoedelijk was de naam al rond 1600 in gebruik, maar Leendert Claessen (1631-na 1681) voerde de naam zeker. De bijnaam van Zuyderduyn is Prins en werd gevoerd vanaf Ary Leenderts Suyderduyn (1660-1724) tot een paar generaties na hem. Er is ook nog een niet-geplaatste uitgestorven tak met als stamvader Arien Jacobs (Zuyderduyn) (ca. 1630-?), waaruit ook de Katwijkse familie van Beelen uit voortgekomen is (namelijk Ariens dochter Neeltje Arents Zuiderduin (1667-na 1708), die huwde met Willem van Beelen). Deze stamvader zou de in de stamboom genoemde Arien Claessen (1623-?) kunnen zijn. Aanvullingen zijn altijd welkom. Voor de genteresseerden is ook mijn rechtstreekse afstamming te vinden!

 

GENERATIE I
Claes (Adriaens(?)) is geboren rond 1550 en overleden rond 1590/1600. Hij trouwde met N.N. Ze hadden twee kinderen:

 1. Arien Claeszoon is geboren rond 1575
 2. Merritge Claesdochter is geboren rond 1585


GENERATIE II.1
Arien Claeszoon is geboren rond 1575 en overleden in 5.1614. Hij trouwde rond 1599 met Aaltge Dirksdochter. Zij is geboren rond 1575 en overleden in 5.1614. Zij was dochter van Dirck Cornelisz Guyt (ca. 1550-na 1614) en van Jannetge IJsbrandts (ca. 1550-na 1614). Ze hadden drie kinderen

 1. Claes Ariens Huych is geboren te Katwijk aan Zee in 1600
 2. Engeltje Ariens is geboren te Katwijk aan Zee in 1601/02
 3. Neeltje Ariens is geboren te Katwijk aan Zee in 1603


GENERATIE II.2
Merritge Claesdochter is geboren rond 1585 en overleden in 1619. Zij trouwde met Arien Ariens Cloot. Hij is geboren rond 1560/70 en overleden in 1619. Arien wordt in 1614 vermeld als man en voogd(!) van zijn vrouw Merritge Claesdochter. Ze woonden te Katwijk aan Zee (vermeld 1614-19).


GENERATIE III.1
Claes Ariens Huych is geboren te Katwijk aan Zee in 1600 en overleden na 5.1654. Hij was onvermogend (1623) en piekenier bij het korps "weerbare mannen" in 1653. Hij trouwde rond 1622 met Neeltge Heyndriks. Zij is geboren rond 1600 en overleden in 5.1628. Zij was dochter van Henrick Jacobs en Adriana Allertsdr. Ze woonden in Katwijk aan Zee en hadden n kind

 1. Arien Claessen is geboren te Katwijk aan Zee in 1623

Claes trouwde later rond 1630 met Crijntje Willems Grauw. Zij is geboren rond 1605 en overleden in 4.1633. Zij was dochter van Willem Jacobs Grauw (1578-na 1633) en Neeltgen Claesdr (ca. 1580-na 1623). Ze hadden n kind

 1. Leendert Claessen (Suyerduyn) is geboren te Katwijk aan Zee in 1631


GENERATIE III.2
Neeltje Ariens is geboren te Katwijk aan Zee in 1603. Zij was dienstmeijt bij Jan Cornelisz Rossum en Arentgen Arentsdr (vermeld 1623). Zij trouwde rond 1624 met Cornelis Cornelisz Bollebienen. Hij is geboren rond 1600 en overleden in 11.1630. Ze hadden twee kinderen

 1. Aechje Cornelis is geboren rond 1625.
 2. Annetje Cornelis is geboren rond 1628.


GENERATIE IV
Leendert Claessen (Suyerduyn) is geboren te Katwijk aan Zee in 1631 en overleden na 6.4.1681. Hij was musketier bij het korps 'weerbare mannen' in 1653, zeeman (vermeld 1673) en diaken (19.4.1676-6.4.1681). Hij deed een belijdenis op 2.6.1654 en werd in 1660 lid van de gereformeerde kerk te Katwijk aan Zee. Hij trouwde te Katwijk aan Zee op 2.5.1654 met Geertje Buysersdochter. Zij was dochter van Buyser Cornelissen en Hendrickje Hendricksdr. Ze hadden zeven kinderen

 1. Buysert Leenderts Suyerduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 24.10.1655
 2. Claes Leenderts (Suyderduyn) is gedoopt te Katwijk aan Zee op 9.9.1657
 3. Jacob Leenderts Zuijderduijn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 15.12.1658
 4. Ary(en) Leenderts Suyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 20.6.1660
 5. Arent Leenderts (Suyderduyn) is gedoopt te Katwijk aan den Rijn op 16.10.1661
 6. Krijn Leenderts Sujerduin is gedoopt te Katwijk aan Zee op 23.3.1664
 7. Heyndrickje Leenderts Suyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 12.6.1667

Leendert trouwde later te Katwijk aan Zee op 8.8.1677 met Geertje Paulsdochter Vlielander. Zij is geboren te Katwijk aan Zee rond 1635 en begraven aldaar op 29.11.1722. Zij was weduwe van Jacob Arentszoon Spaanderman en dochter van Pouwel Pieterssen, geboren in 1605 en Niesje Pietersdr. Ze hadden geen kinderen


GENERATIE V.1
Buysert Leenderts Suyerduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 24.10.1655 en begraven aldaar op 14.12.1720 voor f3,-. Hij was schepen van Katwijk (vermeld 2.12.1697). Hij trouwde eerst te Katwijk aan Zee op 12.5.1680 met Pietertje Gijse. Zij is geboren te Katwijk aan Zee rond 1655. Daarna trouwde hij met Maartje Alderts Capiteyn. Tenslotte trouwde hij te Katwijk aan Zee op 5.12.1711 met Nelletje Cornelisdr. Haasnoot. Zij is gedoopt te Katwijk aan Zee op 15.10.1662 en begraven aldaar op 27.2.1735 voor 3,-. Zij was dochter van Cornelis Dirks Haasnoot (ca. 1633-?) en Maartje Dirks Verdoes (ca. 1633-?). Buysert en Nelletje hadden geen kinderen.


GENERATIE V.2
Jacob Leenderts Zuijderduijn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 15.12.1658 en begraven te Rotterdam op 31.12.1727 voor 3,-. Hij was waarschijnlijk koopvaardijschipper te Rotterdam. Hij trouwde te Rotterdam op 1.6.1687 met Ariaantje Jacobs Knip. Zij is gedoopt te Rotterdam op 13.5.1656 en begraven aldaar op 19.12.1732 voor f3,-. Ze was dochter van Jacob Klasen Knip en Bastiana Bastiaens. Ze woonden op de Leeuwesteeg te Rotterdam. Ze hebben vier kinderen

 1. Magdalena Jacobs Zuijderduijn is gedoopt te Rotterdam op 2.9.1691
 2. Leendert Jacobs Zuijderduijn is gedoopt te Rotterdam op 31.10.1692
 3. Mattheus Jacobs Zuijderduijn is gedoopt te Rotterdam op 9.11.1696
 4. Geertruijd Jacobs Zuijderduijn is gedoopt te Rotterdam op 12.11.1702


GENERATIE V.3
Ary Leenderts Suyderduyn (bijgenaamd Arie Prins) is gedoopt te Katwijk aan Zee op 20.6.1660 en begraven aldaar op 10.6.1724 voor 6,-. Arie was ouderling (6.4.1681-29.3.1682) en schepen (vermeld 17.3.1700-28.6.1704). Ary Prins trouwde te Katwijk aan Zee op 30.5.1688 met Ariaentje Jacobsdochter Spaanderman. Zij is gedoopt te Katwijk aan Zee 28.2.1663 en begraven aldaar op 2.2.1742. Zij was dochter van Jacob Arentzoon Spaanderman en Geertje Pouwelsdochter Vlielander. Ary en Ariaentje hadden vijf kinderen

 1. Geertje Aries Suyerduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 23.10.1689
 2. Niesje Aries Suyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 26.10.1692
 3. Leendert Aries Suyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 29.3.1694
 4. Jacob Aries Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 3.1.1700
 5. Huijbertje Ariens Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 13.6.1706


GENERATIE V.4
Krijn Leenderts Sujerduin is gedoopt te Katwijk aan Zee op 23.3.1664 en begraven te Rotterdam op 26.10.1728. Hij trouwde eerst te Rotterdam op 14.5.1690 met Maria Hendrix Semelaars. Zij is geboren te Rotterdam rond 1665 en overleden tussen 1696 en 1704. Ze woonden op de Schiedamsedijk te Rotterdam. Ze hadden drie kinderen

 1. Geertje Krijns Suijderduijn is gedoopt te Rotterdam op 30.3.1692
 2. Helena Krijns Suijderduijn is gedoopt te Rotterdam op 15.11.1693
 3. Helena Krijns Suijderduijn is gedoopt te Rotterdam op 16.9.1696

Later trouwde Krijn te Rotterdam op 4.5.1704 met Femmetie Heijndricks. Zij is geboren te Arnhem rond 1670 en overleden na 1728. Ze hadden n kind

 1. Leendert Krijns Suijderduijn is gedoopt te Rotterdam op 19.4.1707


GENERATIE V.5
Heyndrickje Leenderts Suyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee 12.6.1667 en begraven te Rotterdam op 17.10.1731. Voor haar huwelijk woonde zij op Twee Leeurvesteegh. Zij trouwde te Rotterdam op 5.8.1691 met Arij Claessen van der Lugt. Hij is gedoopt te Rotterdam op 21.12.1664 en begraven aldaar op 5.11.1709. Hij was zoon van Claes Cornelisse en Fijtgge Cornelis. Ze woonden aan de Schiedamsedijk en later in de Leuvehaven bij de Jan Slijpersteeg (vermeld 1709-1731) te Rotterdam. Ze hadden (minimaal) vijf kinderen

 1. Claes Aries van der Lugt is gedoopt te Rotterdam op 13.12.1693
 2. Klaas Aries van der Lugt is gedoopt te Rotterdam op 21.11.1694
 3. Leendert Aries van der Lugt is gedoopt te Rotterdam op 17.8.1698
 4. Japick Aries van der Lugt is gedoopt te Rotterdam op 14.9.1704
 5. Jacob Aries van der Lugt is gedoopt te Rotterdam op 7.5.1709


GENERATIE VI.1
Magdalena (ged. Geertje) Jacobs Zuijderduijn is gedoopt te Rotterdam op 2.9.1691 en begraven aldaar op 21.9.1769. Zij trouwde te Rotterdam op 13.12.1718 met Frans Janse Vroesom. Hij is geboren te Rotterdam rond 1685 en overleden voor 1769. Hij was weduwnaar en zeeman. Ze woonden aan de oostzijde van de Leuvebrugge te Rotterdam. Ze hadden twee kinderen

 1. Jacoba Vroesom is gedoopt te Rotterdam op 29.5.1725
 2. Jan Vroesom is gedoopt te Rotterdam op 22.5.1727


GENERATIE VI.2
Leendert Jacobs Zuijderduijn is gedoopt te Rotterdam op 31.10.1692 en overleden tussen 5.1725 en 7.1730. Hij was koopvaardijschipper. Hij trouwde te Rotterdam op 17.5.1718 met Neeltje Wartelaar. Zij is geboren te Rotterdam rond 1695 en begraven aldaar op 7.7.1730. Ze woonden buiten de Schijepoort en de Schiedamsedijk te Rotterdam. Ze hadden drie kinderen

 1. Maertje Zuijderduijn is gedoopt te Rotterdam op 26.5.1720
 2. Jacob Zuijderduijn is gedoopt te Rotterdam op 21.6.1722 en begraven aldaar op 14.2.1725 voor f3,-
 3. Ariaentje Suijderduijn is gedoopt te Rotterdam op 29.5.1725 en begraven aldaar op 19.7.1725 voor f3,-


GENERATIE VI.3
Geertruijd Jacobs Zuijderduijn is gedoopt te Rotterdam op 12.11.1702 en begraven aldaar op 26.11.1763. Zij trouwde te Rotterdam op 11.11.1732 met Joris de Kuijper. Hij is geboren te Rotterdam rond 1700 en begraven aldaar op 28.7.1773. Hij was weduwnaar. Ze woonden in Groennendael naast de van der Walstal te Rotterdam (vermeld 1763-1773). Ze hadden twee kinderen

 1. Jacob de Kuijper is gedoopt te Rotterdam op 23.1.1742
 2. Arijaantje de Kuijper is gedoopt te Rotterdam op 7.6.1744


GENERATIE VI.4
Leendert Aries Suyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 29.3.1694 en pro deo begraven aldaar op 26.10.1759. Hij trouwde te Katwijk aan Zee op 27.4.1721 met Jannetje Leenderds Buys. Zij is gedoopt te Katwijk aan Zee op 28.9.1692 en pro deo begraven aldaar op 29.10.1723. Zij was dochter van Leendert Willemszn Buys en Geertie Cornelisdr. Ze hadden n kind

 1. Arien Leenderts Suyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 1.1.1722

Later trouwde hij te Katwijk aan Zee op 27.7.1725 met Matje Dirks van Leeuwen. Zij is gedoopt te Katwijk op 1.1.1701 en pro deo begraven vanuit het Gasthuis op 23.12.1777. Zij was dochter van Dirk Corneliszn van Leeuwen en Grietje Maartens. Leendert en Matje hadden acht kinderen

 1. Adriaantje Suyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 20.4.1727 en begraven aldaar op 16.8.1754
 2. Dirkje Zuiderduin is gedoopt te Katwijk aan Zee op 9.1.1729 en begraven te Zandvoort op 24.7.1794
 3. Leentje Suyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 24.9.1730 en pro deo begraven aldaar op 22.1.1789
 4. Jannetje Suyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 25.1.1733
 5. Dirk Suyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 12.9.1734 en pro deo begraven aldaar op 27.8.1735
 6. Jacob Leenderts Zuiderduin is gedoopt te Katwijk aan Zee op 8.1.1736
 7. Dirk Leenderts Suiderduin is gedoopt te Katwijk aan Zee op 4.6.1739
 8. Grietje Suyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 10.3.1743


GENERATIE VI.5
Jacob Aries Zuyderduyn (bijgenaamd Jaap Prins) is gedoopt te Katwijk aan Zee op 3.1.1700 en overleden in de Noordzee op 6.10.1734 om 19.00u . Hij was stuurman (schipper) en diaken te Katwijk aan Zee (25.4.1734-6.10.1734) en kwam door een storm op zee om. Hij trouwde te Katwijk op 21.2.1723 met Marietje Pietersdochter Nijgh. Zij is gedoopt te Katwijk op 12.1.1701 en overleden in 1733. Zij was dochter van Pieter Leenderts Nijgh (~Katwijk aan Zee, 19.2.1666-voor 1717) en Pietertje Gijse van Duijnen (1663-na 1735). Ze hadden zes kinderen

 1. Adriaantje Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 12.3.1724
 2. Cornelia Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 31.1.1726 en begraven aldaar op 27.8.1765 voor f6,-
 3. Pieter Jacobs Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 11.5.1727
 4. Arie Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 13.2.1729 en pro deo begraven aldaar op 4.8.1729
 5. Arie Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 9.4.1730 en pro deo begraven aldaar op 11.12.1734
 6. Danil Jacobs Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan den Rijn op 25.11.1731

Later trouwde Jaap te Katwijk aan Zee op 10.1.1734 met Krijntje Jacobs Hus, weduwe van Jan Jacobs Kal.


GENERATIE VII.1
Maertje Zuijderduijn is gedoopt te Rotterdam op 26.5.1720 en overleden aldaar op 1.2.1794. Zij is begraven aldaar op 4.2.1794. Zij trouwde te Rotterdam op 14.6.1739 met Johannes Hofhout. Hij is geboren te Rotterdam rond 1715 en overleden voor 1794. Ze woonden aan de Kerkstraat en later de Posthorensteeg (vermeld 1794) te Rotterdam. Ze hadden vijf kinderen

 1. Johannis Hofhout is gedoopt te Rotterdam op 28.2.1740
 2. Leendert Hofhout is gedoopt te Rotterdam op 4.3.1742
 3. Martinus Hofhout is gedoopt te Rotterdam op 12.9.1745
 4. Jan Hofhout is gedoopt te Rotterdam op 1.10.1748
 5. Anna Geertruij Hofhout is gedoopt te Rotterdam op 22.4.1751


GENERATIE VII.2
Arien Leenderts Suyderduyn is geboren te Katwijk aan Zee en gedoopt aldaar op 1.1.1722 en overleden na 1780. Hij trouwde eerst te Katwijk aan Zee op 7.10.1742 met Huijbertje Pieters Spaanderman. Zij is gedoopt te Katwijk aan Zee op 27.7.1721 en overleden voor 1769. Zij was dochter van Pieter Spaanderman (~Katwijk aan Zee, 19.7.1699-21.11.1774, aldaar) en Pieternelletje Jacobs Hus (~Katwijk aan Zee, 3.7.1695-20.1.1746, aldaar). Ze woonden te Katwijk aan Zee. Ary en Huijbertje hadden negen kinderen

 1. Ary Zuiderduin is gedoopt te Katwijk aan Zee op 25.8.1743
 2. Neeltje Suyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 1.11.1744 en overleden aldaar op 1.3.1815
 3. Jannitje Suyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 22.1.1747 en begraven aldaar op 12.9.1748
 4. Pieter Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 1.3.1750
 5. Geertje Suyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 25.1.1753 en overleden aldaar op 28.1.1831
 6. Jaapje Suyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 31.8.1755 en overleden aldaar op 17.6.1820
 7. Jacob Suyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 15.10.1758
 8. Ariaantje Suyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 1.1.1762
 9. Leentje Suyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 7.10.1764 en begraven aldaar op 22.1.1789

Daarna trouwde hij te Katwijk aan Zee op 15.10.1769 met Beeletje Cornelisd van Breelofsbergen. Zij is gedoopt te Katwijk aan Zee op 8.9.1720 en pro deo begraven aldaar op 20.6.1771. Zij was weduwe van Frans Jansz Zwitser en dochter van Cornelis Ariens van Breelofsbergen (21.7.1730) en Ariaantje Aries van Rhijn. Als laatste trouwde Ary te Katwijk aan Zee op 16.1.1780 met Jannetje Jansdr Hoogentak. Zij is gedoopt te Katwijk aan Zee op 14.3.1734 en overleden aldaar in huis no. 77 op 1.5.1815 om 20.00u. Zij was weduwe van Hendrik Leendertsz van Dam en dochter van Jan Pietersz Hoogentak en Bouwetje Dirks van Duin.


GENERATIE VII.3
Jacob Leenderts Zuiderduin Jacob Leenderts Zuiderduin is gedoopt te Katwijk aan Zee op 8.1.1736 en overleden voor 1818. Hij trouwde eerst te Zandvoort op 29.5.1763 met Anna Symonsd van Duijn. Zij is gedoopt te Zandvoort op 25.11.1736. Jacob en Anna hadden geen kinderen. Later trouwde Jacob te Katwijk op 3.1.1765 met Barber (Barrawer) Willems de Jong. Zij is gedoopt te Katwijk op 17.11.1737 en overleden aldaar in huis no. 334 op 26.8.1818 om 13.00u. Zij was dochter van Willem Corneliszn de Jong en Trijntje Reijne van der Keijl. Ze woonden te Katwijk aan Zee. Jacob en Barber hadden drie kinderen

 1. Ariaantje Zuiderduin is gedoopt te Katwijk aan Zee op 15.6.1766 en overleden te Noordwijk aan Zee op 13.1.1802
 2. Trijntje Zuiderduin is gedoopt te Katwijk aan Zee op 22.10.1769 en begraven aldaar op 28.11.1798
 3. Leendert Jacobs Zuiderduin is gedoopt te Katwijk aan Zee op 6.10.1771


GENERATIE VII.4
Dirk Leenderts Suiderduin is gedoopt te Katwijk aan Zee op 4.6.1739 en overleden te Noordwijkerhout op 13.10.1806. Hij was matroos (vermeld 1760), kok op het schip 'De Jonge Juffrouw' (vermeld 1763) en visser te Zandvoort. Hij trouwde te Katwijk op 29.12.1765 en te Zandvoort op 5.6.1766 met Maartje Koning. Zij is gedoopt te Zandvoort op 1.12.1743 en begraven aldaar op 12.7.1796. Zij was dochter van Dirk Koning en Aaltje Schelpsant. Dirk Suiderduin koopt op 6.1.1782 huis en erve van de weduwe Neeltje Molenaar-Loos in de Kerkstraat te Zandvoort voor de somma van 55,-. Dirk en Maartje woonden in Zandvoort (1766-ca. 1797) en Noordwijkerhout (ca. 1797-1806). Ze hadden zeven kinderen

 1. Leendert Dirks Zuyderduyn is gedoopt te Zandvoort op 7.9.1766
 2. Ermptje Suiderduin is gedoopt te Zandvoort op 24.9.1769 en begraven aldaar op 8.7.1796
 3. Aagje Dirks Zuiderduin is geboren te Zandvoort op 12.11.1773 en overleden aldaar op 5.11.1830
 4. Dirk Zuiderduin is geboren te Zandvoort op 29.8.1775 en jong overleden
 5. Aaltje Dirks Zuiderduin is geboren te Zandvoort op 16.10.1776 en overleden aldaar op 8.6.1817
 6. Dirk Zuiderduin is geboren te Zandvoort op 18.6.1780
 7. Krijn Zuiderduyn is geboren te Zandvoort op 25.7.1784 en overleden aldaar op 14.8.1817


GENERATIE VII.5
Pieter Jacobs Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 11.5.1727 en overleden aldaar in 't Gasthuis op 6.1.1806. Hij is begraven te Katwijk aan Zee op 10.1.1806. Hij was schipper op 'De jonge Jacob Prins', vernoemt naar zijn jong overleden vader (vermeld 1759) . Hij trouwde te Katwijk aan den Rijn op 16.4.1752 met Annetje Dirks Plokker. Zij is geboren rond 1730 en begraven te Katwijk aan Zee op 5.6.1758 voor 3,-. Ze hadden n kind

 1. Jacob (ged: Jaapje) Pieters Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 22.5.1757

Later trouwde hij op 16.3.1760 te Katwijk met Trijntje Pieters Hus. Zij is gedoopt te Katwijk op 3.9.1724 en pro deo begraven aldaar op 25.2.1796. Ze hadden vier kinderen

 1. Judick Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 29.3.1761
 2. Pieter Pieters Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk op 30.9.1764
 3. Arie Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 21.9.1766 en begraven aldaar op 21.11.1785
 4. Dirk Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 13.11.1768


GENERATIE VII.6
Danil Jacobs Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan den Rijn op 25.11.1731 en begraven te Katwijk aan Zee op 17.9.1795 voor f3,-. Hij trouwde te Katwijk aan Zee op 23.6.1756 met Annetje Pietersdr van Duyn. Zij is gedoopt te Katwijk aan Zee op 20.8.1734 en begraven aldaar op 27.8.1770 voor f3,-. Zij was dochter van Pieter Corneliszn van Duyn en Neeltje Alderts Kuit. Ze woonden in de Voorstraat te Katwijk aan Zee (vermeld 1794). Ze hadden zes kinderen

 1. Jacob Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 17.10.1756 en jong overleden
 2. Neeltje Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 20.8.1758 en overleden aldaar op 6.2.1828
 3. Aldert Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 31.10.1762 en jong overleden
 4. Jacob Danils Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 1.1.1764
 5. Marijtje Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 9.2.1766
 6. Aldert Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 17.9.1769 en overleden aldaar op 23.4.1845 om 18.00u


GENERATIE VIII.1
Ary Ariss Zuiderduin is gedoopt te Katwijk aan Zee op 25.8.1743 en pro deo begraven aldaar op 9.6.1775. Hij trouwde te Katwijk aan Zee op 22.12.1765 met Dirkje Corneliss Keus. Zij is gedoopt te Katwijk op 27.9.1744 en overleden aldaar in huis no. 68 op 10.1.1825 om 14.30u. Zij was dochter van Cornelis Jansz Keus en Aaltje Arends Vooys. Ze woonden te Katwijk aan Zee. Ze hadden zes kinderen

 1. Aaltje Zuiderduin is gedoopt te Katwijk aan Zee op 23.2.1766 en overleden aldaar op 30.9.1832 om 12.00u
 2. Huybertje Zuiderduin is gedoopt te Katwijk aan Zee op 18.10.1767 en overleden na 1797
 3. Jannetje Zuiderduin is gedoopt te Katwijk aan Zee op 3.12.1769 en overleden aldaar op 2.5.1831 om 14.00u
 4. Baartje Zuiderduin is gedoopt te Katwijk aan Zee op 6.10.1771 en overleden aldaar op 9.10.1832 om 18.00u
 5. Cornelis Zuiderduin is gedoopt te Katwijk aan Zee op 14.3.1773 en overleden aldaar op 7.6.1850
 6. Ary Zuiderduin is gedoopt te Katwijk aan Zee op 2.4.1775 en overleden aldaar op 8.12.1829 om 8.00u


GENERATIE VIII.2
Pieter Aryszoon Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 1.3.1750 en begraven aldaar op 8.12.1802. Hij trouwde te Katwijk aan Zee op 11.4.1773 met Judith Cornelissdochter Hus. Zij is gedoopt te Katwijk aan Zee op 14.1.1748 en overleden aldaar in huis no. 364 op 8.7.1816 om 2.00u. Zij was dochter van Cornelis Pietersz. Hus en Neeltje Aalbers van Rijn. Ze woonden te Katwijk aan Zee. Ze hadden acht kinderen

 1. Ary Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 24.10.1773 en jong overleden
 2. Kornelis Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 1.9.1776
 3. Ary Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 5.4.1779 en overleden aldaar op 5.5.1853 om 13.00u
 4. Klaas Pieters Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 24.9.1780 en overleden aldaar op 7.8.1822 om 4.00u
 5. Arendje Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 6.7.1783
 6. Teunis Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 6.11.1785 en overleden na 1809
 7. Huybertje Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 28.9.1788
 8. Neeltje Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 17.10.1790 en overleden aldaar op 25.11.1861 om 17.00u


GENERATIE VIII.3
Jacob Suyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 15.10.1758 en overleden te Amsterdam op 28.2.1809. Hij is begraven te Amsterdam op 4.3.1809. Hij (onder)trouwde te Amsterdam op 16.8.1787 met Geertje Jans. Zij is geboren te Drachten in 1763. Ze hadden negen kinderen

 1. Leentje Suijderduijn is geboren te Amsterdam op 6.4.1788
 2. Henderik Jacobes Suijgerduijn is gedoopt te Amsterdam op 1.3.1789
 3. Ariaantje Jacobs Suijerduijn is gedoopt te Amsterdam op 7.1.1791
 4. Matje Suijjerduijn is geboren te Amsterdam op 23.4.1793 en overleden aldaar op 15.1.1858 om 6.00u
 5. Geertie Jacobs Suiduin is gedoopt te Amsterdam op 1.7.1795
 6. Hendrik Cornelis Suijderduijn is geboren te Amsterdam op 1.4.1799 en begraven aldaar op 27.7.1799
 7. Arie Leendert Suijderduijn is geboren te Amsterdam op 1.4.1799 en begraven aldaar op 19.4.1799
 8. Geertie Suijderduijn is geboren te Amsterdam op 4.12.1800
 9. Leena Zuijderduijn is geboren te Amsterdam op 16.5.1803


GENERATIE VIII.4
Leendert Jacobs Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 6.10.1771 en overleden te Rotterdam op 15.9.1805. Hij ging naar de kweekschool (voor de zeevaart?) te Amsterdam (5.1788-?). Hij trouwde te Katwijk op 5.8.1797 met Lijsbet Jacobsdr. Guijt. Zij is gedoopt te Katwijk op 1.4.1776 en overleden aldaar op 15.9.1835. Zij was dochter van Jacob Jacobsz Guijt en Dieuwertje van der Plas. Zij was werkster. Ze hadden vier kinderen

 1. Jacob Leenderts Zuijderduijn is geboren te Katwijk aan Zee op 18.7.1798 en overleden te Kampen in 1869
 2. Cornelis Leenderts Zuijderduijn is geboren te Katwijk aan Zee op 10.4.1801 en overleden aldaar op 10.5.1872 om 23.00u
 3. Trijntje Leenderts Zuijderduijn is geboren te Katwijk aan Zee op 6.3.1803 en overleden aldaar op 21.12.1825
 4. Leentje Leenderts Zuijderduijn is geboren te Katwijk aan Zee op 5.11.1805 en overleden aldaar op 10.3.1807


GENERATIE VIII.5
Leendert Dirks Zuyderduyn is gedoopt te Zandvoort op 7.9.1766 en overleden aldaar op 9.6.1845. Hij vaarde in zijn jonge jaren uit ter walvisvangst op Groenland. In 1804 was hij bemanningslid van de bomschuit Z.V. 11. Hij was visser en werd op 16.5.1815 bedigd als stuurman. Hij trouwde te Zandvoort op 30.6.1793 met Klaasje Ewits Schaap. Zij is gedoopt te Zandvoort op 1.3.1766 en overleden aldaar op 12.8.1849. Zij was dochter van Ewit Hendriks Schaap en Stijntje Philipse Keur. Ze hadden vijf kinderen

 1. Ewit Zuyderduyn is geboren te Zandvoort op 9.10.1794 en overleden te Bloemendaal op 21.5.1884 om 0.30u
 2. Maartje Zuyderduyn is geboren te Zandvoort op 30.11.1795 en begraven aldaar op 4.3.1797
 3. Maartje Zuyderduyn is geboren te Zandvoort op 13.8.1799 en jong overleden
 4. Maartje Zuyderduyn is geboren te Zandvoort op 31.7.1802
 5. Stijntje Zuyderduyn is geboren te Zandvoort op 1.8.1804 en overleden aldaar op 10.8.1849


GENERATIE VIII.6
Dirk Zuiderduin is geboren en gedoopt te Zandvoort op 18.6.1780 en overleden te Noordwijkerhout op 28.9.1849. Hij is katholiek gedoopt te Noordwijkerhout op 3.1.1803. Hij was jager. Hij trouwde te Noordwijkerhout op 2.1.1803 met Marijtje Pietersdr Oos(t)dam. Zij is geboren te Noordwijkerhout op 23.2.1787 en overleden aldaar op 11.11.1862. Zij was dochter van Pieter Oostdam en Symetje van Velzen. Ze hadden dertien kinderen

 1. Pieter Zuiderduin is gedoopt te Noordwijkerhout op 15.2.1803 en overleden aldaar op 5.7.1804
 2. Theodorus Zuiderduin is gedoopt te Noordwijkerhout op 7.9.1804
 3. Dirk Zuiderduin is gedoopt te Noordwijkerhout op 16.2.1806 en overleden tussen 1873 en 1889
 4. Petrus Zuiderduin is gedoopt te Noordwijkerhout op 25.10.1808
 5. Pieter Zuiderduin is geboren te Noordwijkerhout op 20.7.1811 om 8.30u en jong overleden
 6. Sijmetje Zuiderduin is geboren te Noordwijkerhout op 22.4.1813 om 10.00u en overleden te Delft op 27.1.1892
 7. Pieter Zuiderduin is geboren te Noordwijkerhout op 24.11.1815 om 22.30u en overleden aldaar op 23.3.1817
 8. Neeltje Zuiderduin is geboren te Noordwijkerhout op 26.12.1817 om 5.00u en overleden na 1860
 9. Johannes Zuiderduin is geboren te Noordwijkerhout op 6.4.1820 om 12.00u en overleden te Noordwijk op 3.3.1915 om 20.00u
 10. Helena Zuiderduin is geboren te Noordwijkerhout op 18.8.1823 om 2.30u en overleden aldaar op 12.5.1832
 11. Willem Zuiderduin is geboren te Noordwijkerhout op 18.8.1823 om 3.00u en overleden aldaar op 11.11.1864
 12. Pieter Zuiderduin is geboren te Noordwijkerhout op 2.4.1826 om 1.00u en overleden te Noordwijk op 26.4.1874 om 12.30u
 13. Cornelis Zuiderduin is geboren te Noordwijkerhout op 10.4.1829 om 12.00u en overleden te Hillegom op 4.11.1885


GENERATIE VIII.7
Jacob Pieters Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 22.5.1757 en overleden rond 1795. Hij trouwde te Katwijk aan Zee op 3.10.1779 met Aaltje Leenderts de Best. Zij is geboren rond 1760 en overleden na 1808. Ze hadden zes kinderen

 1. Pieter Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 2.4.1780 en jong overleden
 2. Maarten Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 16.9.1781 en jong overleden
 3. Annetje Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 9.11.1783 en begraven aldaar op 3.10.1803
 4. Maarten Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 12.3.1786 en overleden aldaar op 17.5.1811
 5. Pieter Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 23.9.1787 en begraven aldaar op 8.12.1802
 6. Kommertje Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 13.12.1789


GENERATIE VIII.8
Pieter Pieters Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 30.9.1764 en overleden in de Noordzee op 15.3.1817 om 17.00u. Hij trouwde te Katwijk op 4.5.1788 met Neeltje Jans Geyteman. Zij is gedoopt te Katwijk aan Zee op 17.11.1754 en overleden aldaar op 10.12.1818. Zij was visverkoopster. Zij was dochter van Jan Jansz Geyteman en Teunisje Arentsd Vlieland. Ze hadden vijf kinderen

 1. Trijntje Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 14.12.1788 en jong overleden
 2. Teunisje Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 4.7.1790 en overleden aldaar op 20.9.1849
 3. Arie Pieterszoon Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 16.10.1791 en overleden aldaar op 30.5.1864
 4. Trijntje Zuyderduyn is geboren te Katwijk aan Zee op 29.8.1793 en overleden aldaar op 28.8.1854
 5. Marijtje Zuyderduyn is geboren te Katwijk aan Zee op 28.12.1796 en overleden aldaar op 22.6.1842


GENERATIE VIII.9
Jacob Danils Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan Zee op 1.1.1764 en overleden te Katwijk aan den Rijn op 13.2.1853 om 11.00u. Hij is geboren te Katwijk aan Zee in 12.1763. Hij was Nederlandsch Hervomd. Hij was kapitein op het bomschip 'De Twee Gebroeders' (vermeld 1795), schepen (soort rechter, vermeld 1795), veerschipper (ca. 1800-1.3.1849), kerkmeester (vermeld 1823), raadslid (7.6.1817-10.1851), tweede assessor (wethouder) (15.5.1838-24.9.1840) en later eerste assessor (24.9.1840-10.1851) en ambtenaar van de Burgelijke Stand (22.8.1844-21.10.1851) alles te Katwijk. Op 28.8.1851 werd hij voorzitter van het stembureau te Katwijk aan Zee, omdat te burgemeester van Katwijk ook burgemeester van Rijnsburg was en aldaar ging zitten. Dit was Jacobs laatste wapenfeit als wethouder/raadlid. Jacob bezat stukken grond in Katwijk (in de wijk 't Heen) en Valkenburg. Dat was zo'n 7,5 hectare grond, waarvan ca. 5 in Katwijk en ca. 2,5 in Valkenburg. Hij trouwde te Katwijk op 11.6.1791 met Maria Arijs Verhagen. Zij is geboren te Oud-Beyerland in 1769 en overleden te Katwijk aan den Rijn op 13.8.1807. Jacob en zijn gezin woonden in Katwijk aan Zee (tot 18.10.1791) de Voorstraat (nu Rijnstraat) tussen de straat en de Rijn (vermeld 1795-1829) en in dezelfde straat even ten zuiden van de huidige apotheek (vermeld ca. 1840), beide te Katwijk aan den Rijn. Jacob en Maria hadden tien kinderen

 1. Annetje Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan den Rijn op 26.2.1792 en overleden aldaar op 10.10.1861
 2. Maike Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan den Rijn op 7.4.1793 en overleden aldaar op 13.3.1830
 3. Neeltje Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan den Rijn op 4.2.1795 en overleden aldaar op 22.12.1875 om 8.00u
 4. Maria Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan den Rijn op 4.9.1796 en overleden aldaar op 24.5.1854
 5. Leena Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan den Rijn op 17.12.1797 en overleden te 's Gravenhage op 24.2.1832
 6. Pieternella Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan den Rijn op 2.6.1799 en overleden aldaar op 3.5.1854
 7. Danil Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan den Rijn op 20.9.1801 en overleden te Aardenburg op 24.3.1847 om 12.00u
 8. Arij Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan den Rijn op 27.2.1803 en overleden aldaar op 3.4.1846 om 15.00u
 9. Cornelia Zuyderduyn is gedoopt te Katwijk aan den Rijn op 3.3.1805 en overleden aldaar op 13.10.1838
 10. Levenloos kind is geboren en overleden te Katwijk aan den Rijn op 16.11.1806

Jacob trouwde later te Katwijk op 26.5.1811 met Pietertje Jacobs van Duyn. Zij is geboren te Katwijk aan Zee op 4.6.1780 en overleden te Katwijk aan den Rijn op 16.6.1858 om 15.00u. Zij is gedoopt te Katwijk aan Zee op 6.6.1780. Pietje was weduwe van Jacob Ouwehand en dochter van Jacob Pieters van Duyn en Leybeth Dirksd de Vreugd. Jacob en Pietje hadden zes kinderen

 1. Leijtje Zuiderduyn is geboren te Katwijk aan den Rijn op 20.11.1811 om 7.00u en overleden te Rijnsburg op 26.10.1875
 2. Japik Zuiderduyn is geboren te Katwijk aan den Rijn op 12.3.1813 om 2.00u en overleden aldaar op 29.3.1872
 3. Dirk Zuiderduyn is geboren te Katwijk aan den Rijn op 26.11.1814 om 13.00u en overleden te Woerden op 4.12.1897
 4. Pieter Zuijderduijn is geboren te Katwijk aan den Rijn op 10.8.1820 om 15.00u en overleden te Wassenaar op 20.12.1899 om 20.30u
 5. Gerritje Zuijderduijn is geboren te Katwijk aan den Rijn op 13.8.1822 en overleden aldaar op 16.4.1823 om 2.30u
 6. Gerrit Zuiderduin is geboren te Katwijk aan den Rijn op 26.9.1826 om 12.00u en overleden na 1892

 

[Terug naar boven]