Genealogie van het geslacht

Zuyderduyn - Info

Door C.B. Zuyderduyn

De gegevens in de voormelde genealogie van het geslacht Zuyderduyn zijn nog lang niet alle gegevens, want thuis heb ik inmiddels gegevens van zo'n 1300 Zuyderduynen, terwijl er hier zo'n 150 staan. Het zijn slechts de eerste acht generaties en hun kinderen. Dit is gedaan om te voorkomen, dat de état-present (de huidige generatie) erin is opgenomen en te voorkomen dat alles zonder mijn toestemming wordt gepubliceerd. Deze gegevens mogen dan ook uiteraard wel vrij gepubliceerd worden. Graag ontvang ik, als u Zuyderduyn of een spellingsvariant heet, een e-mail met uw gegevens, alsook die van uw ouders en groot-ouders. Zo kan ik u wellicht plaatsen in de genealogie, die ik thuis heb en kan ik u uw zogenaamde stamreeks opsturen (van wie u in mannelijke lijn afstamt). Dit kan via e-mail op c.b.zuyderduyn@planet.nl.