Foto albums    Home

Voor de dienst

De koren

Het JOP helpt mee

Die Kerk zat Vol

Odio Luistert de dienst mede op

Een Mis met 4 heren

Bijna Afgelopen

Op naar de Brunch

Gezamellijk eten

Ja er was nog meer

DeVoorgangers en de notabelen

De Bisschop vertrekt

Spelletjes op het Kerkplein

Behendigheid en inzicht

Smincken

Jeu de Boules

Een Muziekje hoort erbij

Zaklopen of zoiets

Touwtrekken

Overall hangen

Als je alles gedaan hebt een ijsje

Gaffel gooien

Skelterrace

enhe Koffie

Luchtkussen

JA hoor Dansen maar