Home - NZG/NSO - Mar.Mamm.Database - Atlantic Seabirds - NIOZ home - NZG/CvZ - CSR Consultancy - Ardea

 

 

NEDERLANDSE ZEEVOGELGROEP

CLUB VAN ZEETREKWAARNEMERS (NZG/CvZ)

Informatie over de werkgroep CvZ

De NZG/CvZ co÷rdineert zeetrektellingen langs de Nederlandse kust sinds 1972. De gegevens worden genoteerd op zogenaamde uurtotaalkaarten (verkrijgbaar bij de archivaris). Aanvankelijk werden elk halfjaar overzichten gepubliceerd, tegenwoordig worden de gegevens in een computerbestand opgeslagen en kunnen daarin worden geraadpleegd. Ingevulde uurtotaalkaarten insturen naar:

Ico Hoogendoorn, Antwoordnummer 817, 8200 WB Lelystad, ico.hoogendoorn@planet.nl

De oude database staat onder beheer van Kees Camphuysen, Ankerstraat 20, 1794 BJ Oosterend, Texel en hierin zitten gegevens over de periode 1972-1993 opgeslagen. In de nieuwe database (later te koppelen) wordt getracht om alle nog niet ingevoerde kaarten op te nemen, zowel van latere jaren (1994-heden) als wel uit de jaren daarvoor indien zij om welke reden dan ook niet werden opgenomen. De vorderingen bij het invoeren van de gegevens zijn te volgen op de overzichtspagina update NZG/CvZ database.

Toevoegingen (electronisch) liefst direct naar:

kees.camphuysen@wxs.nl

Indien het om meerdere megabites gaat, brand dan liever even een CDtje of bel eerst even op (0222 318744).

 

Enkele publicaties van het materiaal van de NZG/CvZ:

 

Camphuysen C.J. & Dijk J.van 1983. Zee- en kustvogels langs de Nederlandse kust, 1974-79. Limosa special issue 56(3): 81-230.

Camphuysen C.J. 1985. Zeetrektellingen. In: Hustings M.F.H., Kwak R.G.M., Opdam P.F.M. & Reijnen M.J.S.M. (eds). Vogelinventarisatie: 215-219. Pudoc, Wageningen.

Platteeuw M. & Stegeman L. 1989. Voorjaarstrek van Grote Sterns Sterna sandvicensis langs de Nederlandse kust: interpretatie van seizoenspatroon. Sula 3(2): 51-59.

Platteeuw M. 1991. Zeevogels langs de Nederlandse kust: wanneer, welke soorten en onder wat voor omstandigheden. Sula 5(1): 2-15.

Platteeuw M., Ham N.F. van der & Ouden J.E. den 1994. Zeetrektellingen in Nederland in de jaren tachtig. Sula 8(1/2, special issue): 1-203.

Bijlsma R.G., Hustings F. & Camphuysen C.J. 2001. Schaarse en algemene vogels van Nederland. Avifauna van Nederland, 2. KNNV Uitgeverij Utrecht en GMB Uitgeverij, Haarlem, 497pp.

 

Behalve deze 'landelijke' publicaties verschijnen er op verschillende posten jaarverslagen. Voorbeelden daarvan zijn:

 

Elswijk D.A. van 1995. Vogeltrektellingen langs de kust van Scheveningen - najaar 1994. Ongepubl. verslag Zeetrekwaarnemers Scheveningen, Scheveningen, 35pp.

Lilipaly S., Meininger P. & Wolf P. 1998. Voorjaarstrek bij Breskens. Publicatie 3 Telgroep Breskens, Vlissingen.

Ivens R., Spek V. van der & Westerduijn R. 1999. Zeetrektellingen langs de kust van Scheveningen, voorjaar 1998. Coastal Bird Migration Monitoring Group Scheveningen, Scheveningen.

Geldermans F. & Rebel C. 2000. Zeetrektellingen te Huisduinen: jaarverslag 1999. De Steenloper (speciale editie) 18(96): 1-69.

Geldermans F. & Rebel C. 2002. Zeetrek langs Huisduinen 2001. Vogelwerkgroep Den Helder, De Steenloper (speciale editie) 20(107): 1-69.