Nederlands Stookolieslachtoffer-Onderzoek (NZG/NSO)

Dutch Beached Bird Surveys

Verdere informatie Further information: Telformulier PDFTelformulier ExcelTrajecten – Telmethode – Verlanglijst kadaversSeizoenpatroon strand

Recent overview data collected: Soortenlijst sinds 1965juliaugustusseptemberoktobernovemberdecemberjanuarifebruarimaartapril - mei - juni

Contact address: E-mail: kees.camphuysen@wxs.nl / camphuys@nioz.nl

Home

Het Nederlands Stookolieslachtoffer-Onderzoek (NSO) werd in 1977 opgezet en is tegenwoordig een activiteit van de Nederlandse Zeevogelgroep (NZG). De tellingen vormen een voortzetting van olie­slachtoffertellingen zoals die door de Nederlandse Jeugdbond van Natuurstudie (NJN) sinds 1960 werden georganiseerd. In het archief van het NSO bevinden zich gegevens van tellingen sinds 1915, officieel het eerste jaar waarin olieslachtoffers in Nederland werden aangetroffen.

                Stookolieslachtoffertellingen worden door vrijwilligers verspreid over het gehele land en gedurende het gehele jaar uitgevoerd, maar de nadruk ligt op de winterperiode (nov-apr). De landelijke coördinatie is in handen van:

 

Kees (C.J.) Camphuysen

Stolpweg 12, 1797 AV Den Hoorn, Texel

Tel./fax/antw: + 31 222 318744

E-mail: kees.camphuysen@wxs.nl

 

Op afzonderlijke webpagina's worden de vondsten sterk verkort weergegeven. Voor tellers bieden deze sites inzicht in de verwerking van de door hen opgestuurde gegevens. Daarnaast kan op deze pagina's gezien worden hoeveel vogels van elk van de soorten de laatste tijd op de Nederlandse kust zijn aangespoeld en hoeveel olie er in het spel is geweest. Volg de bovenstaande links om bij de gegevens van dit seizoen (juli-juni) te komen.

 

De NZG/NSO stookolieslachtoffertellingen worden van 2000 tot en met 2004 uitgevoerd met financiële ondersteuning van Directie Noordzee van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

 

Dutch beached bird surveys, named Nederlands Stookolieslachtoffer-Onderzoek (NSO), became established in 1977 and are currently one of the main activities of the Dutch Seabird Group, (Nederlandse Zeevogelgroep, NZG). The surveys are a continuation and expansion of work conducted by the Nederlandse Jeugdbond van Natuurstudie (NJN) since 1960. NSO files contain data on beached birds in The Netherlands since 1915, when oiled seabirds were first reported in The Netherlands.

                Beached bird surveys are conducted by volunteers all over the country and through the year, with emphasis on the winter period (Nov-Apr). National co-ordinator and contact address:

 

Kees (C.J.) Camphuysen

Stolpweg 12, 1797 AV Den Hoorn, Texel

The Netherlands

Tel./fax/antw: + 31 222 318744

E-mail: kees.camphuysen@wxs.nl

 

The birds and mammals found dead are listed for each month in the present season on separate web pages. Links to these can be found on top of this page. For our volunteers, these pages show whether or not their data have been received and processed. Besides, the pages give an idea of species composition, numbers of animals found dead, and oil rates in the period concerned.

 

NZG/NSO beached bird surveys are financially suported by the North Sea Directorate of the Ministry of Transport, Public Works and Waterways during 2000 tot 2004.

Olievogels

Oiled birds

Walvisachtigen

Cetaceans

Zeetrek

Seawatching

Zeevogels

Seabirds

Zeevogels op zee

Seabirds at sea

Afrikaans werk

African studies

Atlantic Seabirds

Ardea

Royal NIOZ

NZG

Seabird Group

Publicaties

Publications

 

 

 

Voornaamste publicaties / main publications:

Camphuysen C.J. 1985. Landelijke olieslachtoffertellingen in februari in Nederland 1965-84. Nieuwsbr. NSO 5(3):41-55.

Camphuysen C.J. 1986. Vondsten van Kleine Alken Alle alle en Papegaaiduikers Fratercula arctica langs de Nederlandse kust. Limosa 59(3): 138-141.

Camphuysen C.J. 1988. Dode Zangvogels op de Vloedlijn. Sula 2(3): 79-82.

Camphuysen C.J., Hart S. & Zandstra H.S. 1988. Zeevogelsterfte na olie-lekkage door de ertscarrier MS Borcea voor de Zeeuwse kust januari 1988. Sula 2(1): 1-12.

Camphuysen C.J. 1989. Olieslachtoffertellingen aan de Nederlandse kust, 1915-1988. Techn. Rapport Vogelbescherming 2, Werkgroep Noordzee, Amsterdam 21pp.

Camphuysen C.J. 1989. Beached Bird Surveys in the Netherlands 1915-1988; Seabird Mortality in the southern North Sea since the early days of Oil Pollution. Techn. Rapport Vogelbescherming 1, Werkgroep Noordzee, Amsterdam 322pp.

Camphuysen C.J. & Derks P.J.T. 1989. Voorkomen en sterfte van de Fuut Podiceps cristatus voor de Nederlandse kust, 1974-86. Limosa 62: 57-62.

Camphuysen C.J. 1987. Seabird mortality and oil pollution, Netherlands Coast 1947-85. In: Peet G. (ed). Reasons for Concern. Proc. 2nd. North Sea Seminar, Rotterdam 1986, 2: 63-71. Werkgroep Noordzee, Amsterdam.

Camphuysen C.J. 1990. Verstrikking van zeevogels in plastics: een probleem van toenemende omvang?. Sula 4(1): 12-18.

Camphuysen C.J. 1992. Zeevogelstrandingen op de Nederlandse kust: 26 jaar een vinger aan de pols (1965-1991). Limosa 66(1): 1-16.

Keijl G.O. & Camphuysen C.J. 1992. Resultaten van een verdriftingsexperiment voor de Nederlandse kust, februari 1991. Sula 6(2): 41-49.

Camphuysen C.J. & Franeker J.A. van 1992. The value of beached bird surveys in monitoring marine oil pollution. Techn. Rapport Vogelbescherming 10, Vogelbescherming Nederland, Zeist, 191pp.

Leopold M.F. & Camphuysen C.J. 1992. Olievogels op het Texelse strand, februari 1992. Oiled seabirds on Texel, February 1992. NIOZ-Report 1992-5, Netherlands Institute for Sea Research, Texel, 29 pp.

Dahlmann G., Timm D., Averbeck C., Camphuysen C.J. & Skov H. 1994. Oiled seabirds - Comparative investigations on oiled seabirds and oiled beaches in the Netherlands, Denmark and Germany (1990-1993). Mar. Poll. Bull. 28: 305-310.

Camphuysen C.J. 1994. Verstrikkingen van zeevogels in plastics en vistuig aan de Nederlandse kust, 1990-93. Sula 8(3): 226-229.

Camphuysen C.J. & Dahlmann G. 1995. Guidelines on standard methodology for the use of (oiled) beached birds as indicators of marine pollution. Ad Hoc working group on Monitoring, Oslo and Paris Convention for the Prevention of Marine Pollution. MON 95/7, Agenda item 7, 13-17 November 1995, Copenhagen.

Camphuysen C.J. 1995. Olieslachtoffers langs de Nederlandse kust als indicatoren van de vervuiling van de zee met olie. Sula 9(special issue): 1-90, I-XX.

Camphuysen C.J. 1996. Strandingen van de Kleine Alk Alle alle in Nederland, 1969-96. Sula 10(5): 250-252.

Camphuysen C.J. 1997. Olievervuiling en olieslachtoffers langs de Nederlandse kust, 1969-97: signalen van een schonere zee. Sula 11(2) special issue: 41-156.

Camphuysen C.J. 1998. Beached bird surveys indicate decline in chronic oil pollution in the North Sea. Mar. Poll. Bull. 36(7): 519-526.

Camphuysen C.J. 1998. Het voorkomen van de Alk Alca torda in Nederlandse wateren. Limosa 71: 69-77.

Camphuysen C.J. & Heubeck M. 2001. Marine oil pollution and beached bird surveys: the development of a sensitive monitoring instrument. Environmental Pollution 112: 443-461.

Camphuysen C.J. 2001. Northern Gannets Morus bassanus found dead in The Netherlands, 1970-2000. Atlantic Seabirds 3(1): 15-30.

Camphuysen C.J. 2003. Characteristics of Atlantic Puffins Fratercula arctica wrecked in The Netherlands, January-February 2003. Atlantic Seabirds 5(1): 21-30.

Camphuysen C.J. 2003. Olieslachtoffers op de Nederlandse kust, 2002/2003: een trendbreuk in gevonden oliebevuilingspercentages. CSR Consultancy report 2003.01, Oosterend, Texel, 23pp.

Camphuysen C.J. 2003. North Sea pilot project on Ecological Quality Objectives, Issue 4. Seabirds, EcoQO element F. Proportion of oiled Common Guillemots among those found dead or dying. CSR Report 2004-011, Texel, 26pp.

Camphuysen C.J. 2003. Chronic oil pollution and the value of beached bird surveys as an independent monitoring tool. Key note address 7th International Conference Effects of Oil on Wildlife, 14-16 October 2003, Hamburg.

Camphuysen C.J. 2003. De zwartste winter in living memory en het grote stilzwijgen. Nieuwsbrief NZG 4(3): 3-4.

Camphuysen C.J. 2004. Olieslachtoffers op de Nederlandse kust, 2003/2004: stagnatie afnemende lange termijn trends. CSR Consultancy report 2004.01, Oosterend, Texel, 32pp.

Camphuysen C.J. 2004. North Sea pilot project on Ecological Quality Objectives, Issue 4. Seabirds, EcoQO element F. Proportion of oiled Common Guillemots among those found dead or dying - revised edition (June 2004). CSR Report 2004-012, Texel, 26pp.

Camphuysen C.J. 2005. The Tricolor oil spill: an incident that should have been prevented. Atlantic Seabirds 6(3): 81-84.

Camphuysen C.J. 2005. Oiled-guillemot-EcoQO - Implementation Document. North Sea Pilot Project on Ecological Quality Objectives, Issue 4. Seabirds, EcoQO element (f). NIOZ Report, Royal Netherlands Institute for Sea Research, Texel, 11pp.

Camphuysen C.J. 2005. Background Document on the Ecological Quality Objective on Oiled Guillemots. North Sea Pilot Project on Ecological Quality Objectives, Biodiversity Series, ISBN 1-904426-91-3 OSPAR Publication Number: 2005/252.

Camphuysen C.J. 2005. Olieslachtoffers op de Nederlandse kust, 2004/2005. Report to the Ministry of Transport, Public works and Water Management, Contract RIKZ#71040911, Royal Netherlands Institute for Sea Research, Texel.

Camphuysen C.J. 2006. Olieslachtoffers op de Nederlandse kust, 2005/2006. Report to the Ministry of Transport, Public works and Water Management, Contract RIKZ#2005/06312, Royal Netherlands Institute for Sea Research, Texel.

Camphuysen C.J. 2007. Olieslachtoffers langs de Nederlandse kust, 2006/07, in vergelijking met strandingsgegevens uit de periode 1977-2006. Report Nederlandse Zeevogelgroep werkgroep Nederlands Stookolieslachtoffer-Onderzoek and Netherlands Institute for Sea Research, Texel, 44pp.

Camphuysen C.J. 2007. Chronic oil pollution in Europe, a status report. Report Royal Netherlands Institute for Sea Research, commissioned by International Fund for Animal Welfare (IFAW), Brussels, 85pp.

Camphuysen C.J., Fleet D.M., Reineking B. & Skov H. 2005. Oil pollution and seabirds. In: Essink K., Dettmann C., Farke H. Laursen K., Lüerßen G., Marencic H. & Wiersinga W. (eds) Wadden Sea Quality Status Rapport 2004: 115-123. Wadden Sea Ecosystem No. 19, Common Wadden Sea Secr., Wilhelmshaven, 259pp.

Camphuysen C.J., J. Chardine, M. Frederiksen & M. Nunes 2005. Review of the impacts of recent major oil spills on seabirds. In: Anonymous (ed.) Report of the Working Group on Seabird Ecology, Texel, 29 March - 1 April 2005. Oceanography Committee, ICES CM 2005/C:05, Ref. ACME+E, International Council for the Exploration of the Sea, Copenhagen, Denmark.

Camphuysen C.J. & M.F. Leopold 2005. The Tricolor oil spill: characteristics of seabirds found oiled in The Netherlands. Atlantic Seabirds 6(3): 109-128.

Camphuysen C.J., R. Bao, H. Nijkamp & M. Heubeck (eds) 2007. Handbook on Oil Impact Assessment. Report to DG Environment, European Commission, Grant Agreement 07.030900/2005/42907/SUB/A5, Version 1.0, Royal Netherlands Institute for Sea Research, Texel. Available online www.oiledwildlife.eu.

Dopico M., A. Ramos & C.J. Camphuysen 2005. Dieta invernal de la poblacion de Arao Comun (Uria aalge) afectada por el vertido del petrolero Prestige en la provincia de A Coruña. Oral presentation VI Congreso Galego de Ornitoloxía e V Jornadas Ornitológicas Cantábricas, in Viveiro, Lugo (Spain), 29th-31st October, 2005.

Heubeck M., Camphuysen C.J., Bao R., Humple D., Sandoval A., Cadiou B., Bräger S. & Thomas T. 2003. Assessing the impact of major oil spills on seabird populations. Mar. Poll. Bull. 46: 900-902.

Camphuysen C.J. 2008. Olieslachtoffers en andere aangespoelde zeevogels langs de Nederlandse kust in 2007/08. Jaarverslag Nederlands Stookolieslachofferonderzoek. Sula 21(3): 97-122.

Camphuysen C.J. 2009. Olieslachtoffers op de Nederlandse kust, 2008/2009. Report to the Ministry of Transport, Public works and Water Management, Rijkswaterstaat Noordzee by Royal Netherlands Institute for Sea Research, Texel. Camphuysen C.J. 2009. Prominente rol NZG bij olierampenplan Rijkswaterstaat. Sula 22(1): 45-46.

Camphuysen C.J. 2009. Prominente rol NZG bij olierampenplan Rijkswaterstaat. Sula 22(1): 45-46.

Camphuysen C.J. 2010. Declines in oil-rates of stranded birds in the North Sea highlight spatial patterns in reductions of chronic oil pollution. Mar. Pollut. Bull. (2010), doi:10.1016/j.marpolbul.2010.03.012.

Camphuysen, C.J., Bao, R., Fortin M., Roselaar, C.S. & Heubeck, M. 2011. Post-mortem examination of Great Northern Divers Gavia immer killed in the Prestige oil spill, Galicia, Spain 2002-3. Seabird under review.

Camphuysen C.J. 2010. Seabirds and chronic oil pollution: self-cleaning properties of gulls, Laridae, as revealed from colour-ring sightings. Submitted for publication