Zeetrektellingen Hoornderslag, Texel

Vanaf najaar 2011 zullen met regelmaat zeetrektellingen worden uitgevoerd vanaf de strandopgang bij paal 9 op Texel (Hoornderslag). Initiatiefnemers zijn Job ten Horn en Kees Camphuysen, beiden werkzaam op het NIOZ en beiden woonachtig in Den Hoorn/’t Horntje op Texel.

Satellite.jpg

Ter oriëntatie, Hoornderslag is vlakbij de zuidpunt van Texel, 53°01.13'N, 04°42.55'O (53.018 N; 04.71 O), en de telpost kijkt uit in westelijke richting (trekbewegingen worden à Z en à N genoteerd. Op ongeveer twee kilometre verder naar het zuiden ligt de Razende Bol (of Noorderhaaks) waar pelagische soorten wellicht omheen trekken. De vaargeul en de omgeving daarvan, tussen de Razende Bol en Texel, trekt nogal wat foeragerende duikers, alkachtigen, soms Jan van Genten en steevast ook Bruinvissen aan. Voordat de telpost werd geactiveerd zijn enkele Bultruggen in het gebied actief geweest.

Paal 9.jpgPaal 9 detail.jpg

Parkeerplaats P9 en de strandopgang                        Paviljoen en strandopgang Hoornderslag

Telpost.jpg

Uitzicht op zee vanaf de strandovergang Hoornderslag (Google Streetview)

Telresultaten zullen worden bijgehouden op Texel, Hoornderslag-Paal 9 (zeetrek) en gestreefd wordt naar het tellen van alle watervogelsoorten, zeezoogdieren en roofvogels, waar mogelijk aangevuld met trek van zangvogels. Zoveel mogelijk zullen ook alle verenkleden en leeftijden worden bijgehouden om zo een zo compleet mogelijk beeld van de trekbewegingen te geven.