Dogme '95 film
 

Start
Theater
Folkmuziek
Christiania
CoBrA
Popmuziek
Dogme '95 film
Wereldliteratuur
Jazz

Gastenboek

Inleiding
In 1995 stelden vier Deense filmregisseurs in Kopenhagen Dogma 95 op, een manifest dat de film moest bevrijden uit de klauwen van het uiterlijk vertoon en de voorspelbaarheid van Hollywood. Lars Von Trier en Thomas Vinterberg hadden het manifest in een halfuurtje bedacht, vertelde laatstgenoemde later in interviews, en ze hadden daarbij heel wat afgelachen. De Deense naam is Dogme 95. De deelnemers hebben afgesproken zich bij het film maken aan tien strikte regels (dogma's) te zullen houden.
Deze regels worden opgesomd in het manifest van Dogma 95, en vormen samen de eed van zuiverheid. De oprichters van Dogma 95 zijn de Deense regisseurs Thomas Vinterberg, Lars von Trier, Soren Kragh- Jacobsen. De film Festen (Thomas Vinterberg, 1998) is een van de bekendste dogme 95 films.

De eed van zuiverheid
Ik zweer mij te onderwerpen aan de volgende regels, opgesteld en bevestigd door Dogma 95:

 1. Schieten dient op locatie plaats te vinden. Rekwisieten en decors mogen niet worden toegevoegd (als een bepaald rekwisiet noodzakelijk is voor het verhaal, moet een locatie worden gekozen waar dit rekwisiet aanwezig is).
 2. Geluid dient nooit los van de beelden te worden gemaakt, of andersom. (Muziek mag niet worden gebruikt, tenzij aanwezig waar de scène wordt gefilmd).
 3. De camera dient in de hand te worden gehouden. Elke beweging of fixatie die uit de hand kan worden bereikt is toegestaan. (De film dient niet plaats te vinden waar de camera staat, schieten dient plaats te vinden waar de film plaats vindt.)
 4. De film dient in kleur te zijn. Speciale belichting is niet toegestaan. (Als er te weinig licht is, moet de scène worden afgebroken of dient een enkele lamp aan de camera te worden bevestigd).
 5. Optische effecten en filters zijn verboden.
 6. De film mag geen oppervlakkige actie bevatten. (Moorden, wapens etc. dienen niet voor te komen.)
 7. Vervreemding in tijd en plaats is verboden. (Dat wil zeggen dat de film plaatsvindt in het hier en nu.)
 8. Genrefilms zijn niet toegestaan.
 9. Het filmformaat is academy 35 mm.
 10. De regisseur wordt niet genoemd op de aftiteling.

Verder zweer ik als regisseur af te zien van persoonlijke smaak! Ik ben niet langer een kunstenaar. Ik zweer af te zien van het creëren van een 'werk', omdat ik het moment belangrijker vind dan het geheel. Mijn uiteindelijke doel is om de waarheid uit mijn karakters en omstandigheden te verdrijven. Ik zweer dat te doen met behulp van alle beschikbare middelen en ten koste van elke vorm van goede smaak en elke esthetische overweging.


Zo zweer ik mijn EED VAN ZUIVERHEID.
Kopenhagen, maandag 13 maart 1995.
Namens DOGMA 95
Lars von Trier, Thomas Vinterberg

 

Opdracht 1
 • Kun je in een twintigtal regels voor jezelf omschrijven hoe de film “Festen” op je overkwam wat betreft inhoud en vorm, leg met name ook uit waarom je een bepaalde mening hierover hebt?

The Celebration

Opdracht 2
 • Wat zijn volgens jou de grote verschillen tussen de film “Festen” en een Hollywood productie? (denk aan script, filmtechniek, effecten, acteurs).

 

Opdracht 3
 • Je gaat je deze morgen in groepjes van twee bezighouden met het maken van een kort filmscript, volgens de dogme 95 principes.
 • Hiervoor heb je twee hulpmiddelen tot je beschikking, te weten: een notititieboekje en een fotocamera (wegwerp).
 • Extra regel bovenop de dogme regels moet het stuk zich afspelen tegen de achtergrond van een bekend gebouw, bekende wijk of plaats in Kopenhagen.
 • In het notitieboekje moet de de grote verhaallijn en de rolverdeling zijn weergegeven. Er hoeven geen uitgebreide gedeeltes letterlijke tekst neergeschreven te worden.
 • Laat in het script merken door middel van verwijzingen dat je rekening hebt gehouden met de toe te passen dogma’s.
 • Maak van de belangrijke scènes met behulp van je wegwerpcamera’s een foto.
 • Maak een lijst van bekentenissen, waarbij je dingen op de foto hebt moeten arrangeren om je scène voor elkaar te krijgen.
 • Als laatste maar belangrijkste, hou met z’n tweeën een procesdagboekje bij over de totstandkoming van het filmscript

Veel succes,
Martijn van Limbeek

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan de webmaster.
Laatst bijgewerkt: 26 februari 2005