Aanmeldings formulier


terug


Aanmeldingsformulier om in aanmerking te komen voor een Oudduitse Herder pup.

Naam:................................................................................................................................................................................

Adres:..............................................................................................................................................................................                                                                     

PC/Woonplaats:…………………………..............................................................................................................................

Telefoonnummer:……………………………..........................................................................

Email adres:…………………………………......................................................................... ..

Doorkruisen wat niet van toepassing is:

Ik wil mij graag inschrijven voor een reu / teef

Ik heb al eerder een hond gehad  ja/nee

Zo ja, welk ras was dit? …………………………………………………...................................................................................................

Indien dit een Oudduitse herder was van welke kennel / fokker kwam hij/ zij*

………………………………………………………………………………..................................................................................................................

Ik wil graag een Oudduitse herder omdat ……………………………………........................................................................................

………………………………………………………………………………

Ik stel WEL / GEEN* eisen aan de kleur/aftekening van de pup.

Zo ja, welke kleur/aftekening heeft uw voorkeur……………………………..................................................................................

Ik sta ook ingeschreven bij andere Kennel(s):.............................................................................................................................

Ik wil later WEL/NIET gaan fokken met de hond.

De pup is bij ons welkom per (datum): .....................................................................

 

LEEFOMSTANDIGHEDEN EN GEZINSSAMENSTELLING

Ik woon in een: eensgezinswoning/flat/vrijstaand/anders nl...................................................................................................

Ik ben…………..uur per dag buitenshuis werkzaam

Mijn partner/huisgenoot is………uur buitenshuis werkzaam

Mijn gezinssamenstelling is als volgt:..............................................................................................................................................

Eventuele andere huisdieren aanwezig:............................................................................................................................................

================================================

Wij behouden ons het recht om te weigeren een pup aan u toe te wijzen wanneer wij het niet eens zijn met de omstandigheden waar de Oudduitse Herder pup terecht zal komen. 

===============================================

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld

 

Datum……………………………………Te…………………………………..Handtekening:.............................................................................

 

U kunt dit formulier opsturen naar: Heini Baak, Waaldijk 7,

6673 MC Andelst, Nederland.

Voor meer informatie kunt u bellen met 0031-(0)488-454466