De familienaam Bangert vond z'n oorsprong omstreeks 1490 te SÜDEK in het vorstendom Waldeck in Duitsland.

reactie's of vragen ?