Over mijzelf

Welke zorg kan ik u bieden ?

Voor wie is de zorg bedoeld ?

Hoe verloopt de aanmelding ?

Keurmerk

Hoe kunt u mij bereiken?

 
1) Persoonlijke verzorging :
Zoals hulp geven aan de zorgvrager bij het wassen/ douchen en aankleden.
2) Verpleging :
Het uitvoeren van medisch technische handelingen, zoals urine-catheter verwisselen, injectie geven, zorg m.b.t. sondevoeding en thuisbeademing en wondzorg.
Tevens bied ik terminale zorg.
3) Ondersteunende begeleiding :
Begeleiding bij aktiviteiten buitenshuis, waarbij u hulp nodig heeft. Maar ook hulp bij contacten met instanties en begeleiding tijdens een bezoek aan de huisarts of specialist is mogelijk.
4) Revalidatie:
Begeleiding, die erop gericht is u ( weer ) te leren om te gaan met uw handicap/ aandoening. Bijv. hulp bij het weer leren lopen, bij het weer aanleren van de eigen persoonlijke verzorging.
5) Emotionele begeleiding
Begeleiding, die gericht is op psychisch en emotioneel gebied, zoals rouwverwerking.
6) Slaapdiensten
 
7) het verzorgen van een ZVW-indicatie ( voor zorg in natura en en pgb )