Over mijzelf

Welke zorg kan ik u bieden ?

Voor wie is de zorg bedoeld ?

Hoe verloopt de aanmelding ?

Keurmerk

Hoe kunt u mij bereiken?

Thuisverpleegkundige.nl
Kersegaarde 28
3436 GD
Nieuwegein
Telefoon: 030-6021016
Fax : 084-2258086
website: www.thuisverpleegkundige.nl
e-mail: info@thuisverpleegkundige.nl
BIG Geregistreerd onder nr. 19017910330.
KVK nr. 30238845
BTW nr. NL0935.60.515.B01
agbcode praktijk : 41413216
agbcode zorgverlener : 91000008
Ik ben in het bezit van een bewijs van goed gedrag
en van referenties.
 
 
 
 
Lid van de V&VN (Beroepsvereniging voor zorgprofessionals),
Registratie nr. 214662
  - kwaliteitsregister verpleegkundigen & verzorgenden
 
 
Lid van Klachtenportaal Zorg, onder lidnummer 122
www.klachtenportaalzorg.nl
info@klachtenportaalzorg.nl