Fysiotherapie voor dieren is nog een jong vak, dat sinds 1 aug. 1992 erkend is door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Fysiotherapie voor dieren is dezelfde fysiotherapie die we bij mensen kennen, maar nu toegepast op dieren. Net als bij mensen wordt fysiotherapie bij dieren toegepast als er klachten bestaan in het houdings- en bewegingsapparaat. Fysiotherapie bestaat uit verschillende therapievormen een van de belangrijkste is de bewegingstherapie. Bewegingstherapie bestaat uit het uitvoeren of het laten uitvoeren van bepaalde bewegingen om de mobiliteit, de spierkracht en stabiliteit te verbeteren. Verder wordt massage gebruikt, om de doorbloeding te verbeteren, de spierspanning te normaliseren en evt om zwelling te verminderen. Als dierfysiotherapeut geef ik ook altijd adviezen meegeven aan de eigenaar om het herstel te versnellen en vooral ook om herhaling te voorkomen. De adviezen liggen in de sfeer van de belasting, zoals bewegen en rust, maar kan ook over het eetgedrag etc. gaan.