Het micro krediet project
Als de ziekte niet tijdig wordt herkend en er niets aan wordt gedaan, ontstaan stinkende wonden die mensen niet zelden tot paria’s in hun samenleving maken. Als men door invaliditeit ook nog economisch afhankelijk van anderen wordt, is er nauwelijks meer enig toekomstperspectief.
Met een microkredietprogramma willen wij deze mensen de mogelijkheid bieden om economisch zelfstandig te worden of blijven. De leningen worden verstrekt in de vorm van 3 zwangere geiten of 2 schapen. Binnen 3 jaar wordt deze lening afgelost door totaal 3 jonge geiten of 2 lammeren via de mediator aan de stichting Wollega-Ethiopië terug te geven. In overleg met de stichting worden deze dieren vervolgens weer aan een ander persoon als lening verstrekt. Voor de noodzakelijke directe ondersteuning wordt een extra gift gegeven. De mediator beslist of deze gift bestaat uit een paar schoenen, zeep, olie etc. of een klein geldbedrag.
In de toekomst hopen we met nog meer organisaties te kunnen samenwerken. In 2012 is in Etiopië NaPAN opgericht: National Podoconiosis Action Network: een bundeling van organisaties in Ethiopië die zich met podoconiosis bezighouden zoals www.napanethiopia.org Ook is het van belang dat de ziekte internationaal meer aandacht gaat krijgen.

Het microkrediet programma is op dit moment alleen toegankelijk voor de mensen die in een huisje met omheining wonen. De vele hyena’s in het gebied maken het noodzakelijk om het vee 's nachts binnen de omheining te houden. Hierdoor is de groep allerarmste dakloze podoconiosis patiënten op dit moment echter nog uitgesloten voor het microkrediet programma. De stichting Wollega-Ethiopië zoekt echter naar oplossingen om voor deze mensen een eenvoudig huisje met omheining te kunnen bouwen zodat ook zij in de toekomst een beter bestaan kunnen leiden. Een degelijk gebouwd huisje kost ongeveer € 400.

Een legkip kost 3 euro een zwangere geit of schaap kost ongeveer 30 euro

Met het financieren van kleinschalige projecten voor de gehandicapten helpen wij hen om economisch zelfstandig te blijven of te worden. De micro krediet projecten worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de 9 missieklinieken in Wollega. Iedere kliniek heeft een mediator aangesteld die de mensen selecteert die voor het programma in aanmerking komen. De mediators geven alle deelnemers aan het micro krediet programma een korte cursus in dierverzorging.
Deze mediators zijn ook verantwoordelijk voor de praktische en financiële begeleiding. Zij dienen de aanvraag voor de lening in bij de stichting, sluiten met de patiënten een overeenkomst en sturen jaarlijks een evaluatie rapport naar de stichting. Daarnaast bezoekt een vrijwilliger van de stichting jaarlijks alle klinieken.

Door het succes van het programma is er een groot enthousiasme om deel te nemen aan het micro krediet programma. Inmiddels krijgen we bij ca. 80% van alle kredieten een volledige terugbetaling van de verstrekte schapen. Meestal in de vorm van lammeren van die schapen en soms ook in de vorm van geld. Helaas gaan er ook nog wel eens schapen dood of worden geroofd, waardoor een terug-betaalpercentage van 100% voorlopig nog een illusie blijft.

Water
Water, zo vanzelfsprekend in ons land. Bijna onbeperkt beschikbaar en kenmerkend voor de welstand in Nederland en Europa.
In Ethiopië moeten de vrouwen en kinderen kilometers ver lopen naar een riviertje, waterpomp of bron om water te halen. In kruiken op hun rug of hoofd dragen zij het water naar huis. Dat gebeurt vaak barrevoets, want schoenen zijn voor veel mensen te duur.
Door de beperkte hoeveelheid water heeft voeten wassen niet de eerste prioriteit. De aarde en alles wat daarin zit heeft dus 24 uur per dag de tijd om binnen te dringen en zijn schadelijke werking te doen! En zo lopen veel mensen vroeg of laat hun 'olifantenvoeten' op.
Met meer watervoorzieningen dichter bij huis kan het wassen van de voeten toenemen.


water is een schaars artikel, er is een grote behoefte aan
meer waterbronnen


Toekomstplannen
Jaarlijks bezoekt ten minste één bestuurslid de projecten in West-Ethiopië bezoeken. Wij willen de klinieken helpen hun podoconiosisprogramma’s uit te breiden en meer mensen van schoenen te voorzien. Met een betere watervoorziening en (gesubsidieerde) schoenen kunnen in Wollega wonderen verricht worden. In samenwerking met andere organisaties zoals o.a. Podoconiosis Centrum in Wollayta (Zuid-Ethiopië), internationaal podoconiosis onderzoekster Gail Davey, het Tom Shoe schoenenproject, het OPA-project, Stichting Strumeth, het Schoolproject en diverse particuliere initiatieven streven we er naar heel veel mensen een betere toekomst te kunnen geven. In de toekomst hopen we met nog meer organisaties te kunnen samenwerken. Ook is het van belang dat de ziekte internationaal meer aandacht gaat krijgen.

Het lijkt zo eenvoudig. En dat is het ook als u ons hierbij wilt helpen.
Misschien kunnen er in de toekomst ook leningen worden verstrekt om bijvoorbeeld een winkeltje te beginnen, een schoenmakerij te starten, of een opleiding te volgen.

wollega.ethiopie@gmail.com