Het werkgebied

De stichting is eind 2004 opgericht en heeft haar naam te danken aan de regio waar zij zich op richt; de provincie Wollega.

Vergadering van dorpelingen in West Wollega een huisje op het platteland

De provincie Wollega ligt in het Zuid -Westen van Ethiopië en is een hooglandgebied met meer regenval dan het droge Noorden en Oosten. De provincies Oost - en West -Wollega zijn de westelijke provincie van Ethiopië en worden voornamelijk bevolkt door de Oromo's, de grootste bevolkingsgroep van Ethiopië.
klik voor de kaart

Van oorsprong zijn het nomadische veehouders maar reeds honderden jaren leven de meeste Oromo's als kleine boeren in huisjes en hutjes van leem en stro met een dak van gras of golfplaten. In de dorpen worden nu ook soms stenen huizen gebouwd.

De meeste mensen zijn er arm en leven van landbouw en koffiestruiken. Minder dan de helft van de bevolking gaat naar school. Vrouwen zorgen voor het dagelijks bestaan.

De dagelijkse zware lasten leven op het platteland: een armoedig hutje en vatbaar voor veel ziekten

De mensen zijn orthodox, moslim, protestants of katholiek.
De inkomsten zijn laag, waardoor er weinig mogelijkheid is om te sparen en te investeren. De werkeloosheid, vooral onder de jongeren, is hoog. Vlees en eieren zijn duur en daarom een luxe artikel voor de meeste mensen. Granen vormen het basisvoedsel, vooral teff -een Ethiopische graansoort- sorghum, gierst en maïs. Daarvan maakt men het dagelijks voedsel; de enjera. Dit is een soort pannenkoek die men eet met een sterk gekruide saus.
In tijden van droogte en misoogsten heerst ook in deze gebieden hongersnood. De meeste mensen lijden, naast ondervoeding, aan bloedarmoede door worminfecties. Verder zijn longontsteking, aids, tuberculose, struma en elefantiasis veel voorkomende ziekten.

Gezondheidszorg in de regio Dembidollo
Dembidollo is de hoofdstad van de provincie West -Wollega. Het is een klein, dorps aandoend, marktstadje met winkeltjes, een gezondheidscentrum, een klein ziekenhuis en diverse scholen. De markten op woensdag en zaterdag worden druk bezocht door de mensen uit de regio. Dembidollo ligt ongeveer 640 km ten westen van Addis Abeba, de hoofdstad. Ook in Dembidollo zijn de meeste wegen onverhard – zoals in heel West-Wollega-. In de regentijd zijn de wegen door de vele plassen en kuilen nauwelijks begaanbaar. Rond Dembidollo liggen de missieposten van Addo, Danka, Sakko en Alequ Qaisa die in het verleden zijn opgericht door Nederlandse Rooms Katholieke missionarissen van de orde der Lazaristen. Inmiddels zijn deze missionarissen opgevolgd door Ethiopische priesters. Op dit moment woont nog 1 gepensioneerde Nederlandse missionaris in Dembidollo.

Vanuit deze missieposten wordt veel aandacht besteed aan het geven van onderwijs en gezondheidszorg aan de bevolking in de kleine dorpen en omstreken. Iedere missiepost heeft een eigen gezondheidskliniek, waarin gediplomeerde gezondheidswerkers dagelijks spreekuur houden en medicijnen verstrekken.

In verafgelegen gebieden worden door deze gezondheidswerkers vaccinaties verstrekt, maandelijks zwangere vrouwen gecontroleerd en wordt zuigelingenzorg gegeven. De stichting Wollega Ethiopië werkt nauw samen met deze missieposten.

Gezondheidszorg in de regio Nekemte.
Nekemte is de hoofdstad van de provincie Oost-Wollega en ligt ongeveer 300 km ten westen van Addis Abeba. Deze stad is groter dan Dembidollo en heeft meer voorzieningen, winkels, scholen en industrie. Het leven en de economische situatie in de dorpen en op het platteland is vergelijkbaar met het leven rond Dembidollo. Rond Nekemte liggen de missieposten Konchi, Nekemte, Ariajawi en Kute Abe Kuna met bijbehorende scholen en gezondheidsklinieken. Ook hier wordt door de gezondheidswerkers hulp gegeven aan verafgelegen en geïsoleerd liggende dorpen.

wollega.ethiopie@gmail.com

een verpleegster van de Sakko kliniek op huisbezoek. medische missiezusters van de gezondheidskliniek in Ariajawi, een dorp in de omgeving van Nekemte

English website