Genealogie Van Reenen

 

Home
Omhoog
Sprokkels
Kwartierstaten
Zoeken
Credits
Vragen
Bronnen
Fotoalbum
Publicaties
Koppelingen
Gastenboek

De oudst bekende voorouder van deze tak is vooralsnog Evert Willemse van Rheenen. Wie de ouders zijn van Evert Willemse is (nog) niet met zekerheid te zeggen. Wanneer je uitgaat van de achternaam van Evert Willemse dan is het zeker dat hij of één van zijn voorouders uit Rhenen komt. Het is in de 17e en in de 18e eeuw heel gebruikelijk dat achternamen veranderen. Een eventuele relatie met zijn veronderstelde ouders is gebaseerd op de inschrijving in het trouwboek van Doorn en in het begraafboek van Driebergen. Daarin staat, Evert Willemse van Rheenen: Evert Willemse, afkomstig uit Rhenen. In die periode woont er ook een Hermen Willemse van Rhenen in Driebergen. Zoekende naar de doop van een Evert en een Hermen in Rhenen met als vader een Willem stuiten we op het echtpaar Willem Hermense en Woutertje Otten. Er is echter in de lidmaatregisters geen bewijs te vinden voor een verhuizing van Willem of van zijn ouders van Rhenen naar Doorn. De namen van de kinderen van Evert Willemse van Rheenen en Ariaantje Jans van Renswoude lijken de afstamming van Willem Hermense en Woutertje Otten echter wel te bevestigen. Evert Willemse zou dan vernoemd zijn naar de eerste echtgenoot van Woutertje Otten: Evert Reijcksen. Evert is boer en later gedurende een langere periode schepen van Driebergen. Echt schrijven kan hij niet; hij tekent met EWVR.

Evert wordt voor het eerst genoemd in het trouwboek van de Nederduits Gereformeerde Kerk van Doorn. Op 26 december 1729 trouwen in de Maartenskerk in Doorn Evert Willemse van Rhenen en Ariaantje Jans van Rheenswouwde. Op 2 april 1730 wordt hun eerste kind gedoopt in Doorn, te weten: Hendrijntje Evertse van Rheenen. Daarna krijgen ze nog minimaal 9 kinderen. Deze 9 kinderen worden allemaal gedoopt in Driebergen. De eerste daarvan, Willem Evertse, wordt op 8 februari 1739 gedoopt in Driebergen. De lange periode tussen de geboorten van Hendrijntje en Willem is opvallend: 9 jaar! Dat is wellicht verklaarbaar uit het feit dat Evert en Ariaantje in februari 1734  de boerderij met de naam  De Hondspol huren in het gerecht Sterkenburg en daar gaan wonen. Sterkenburg valt onder de NH gemeente Nederlangbroek. Het doopboek van Langbroek begint echter pas 1739! De eventueel in Sterkenburg geboren en gedoopte kinderen zijn derhalve niet vindbaar. In 1739 huren Evert en Ariaantje een gedeelte van de boerderij Kronenburg in Driebergen. De daar geboren kinderen worden in Driebergen gedoopt. 

Aan de hand van de belastingkohieren wordt een beeld verkregen van de bevolking van het gerecht Driebergen. De belastinginning was een plaatselijke aangelegenheid. Het gerecht werd voor een totaalbedrag aangeslagen, en de schout en schepenen stelden vast wat ieders aandeel was in die zogenaamde imposten, indirecte belastingen op de consumptie van bepaalde levens- en genotsmiddelen. Onder meer het geslacht (gebruik van vlees), het gemaal (meelproducten), boter, zeep en gedestilleerde wateren. Ook Evert Willemse wordt aangeslagen. Uit het belastingkohier blijkt onder meer dat Evert Willemse tussen medio 1734 en begin 1739 niet in Driebergen woonde. In 1734 wordt hij voor 3/4 jaar aangeslagen en in 1739 maar voor een half jaar. Dat heeft te maken met de huur van een hofstede in Sterkenburg. Ook blijkt uit het belastingkohier meer kinderen gehad moeten hebben dan nu bekend. In 1748 wordt hij, bijvoorbeeld, aangeslagen voor zijn vrouw, 2 kinderen boven en 5 kinderen onder de 10 jaar en twee knechten. Later nog eens voor 6 kinderen boven en 5 kinderen onder de 10 jaar. SAKRUH, Inventaris van de archieven van de gemeente Driebergen, Inv. nr. 366-370 Settinge en Uitsettinge wegens middelen van Gemaal, Zegel, Logiesgeld, Geslagt, Boter, Zout, Zeep, Turf, Koffie en Thee over de in- en opgezetenen de zogenaamde consumptielasten 1705-1805.

Evert Willemse en Ariaantje Jans woonden van februari 1734 tot januari 1739 op de boerderij De Hondspol. Een beschrijving van de (nieuwe) boerderij De Hondspol vinden we in de monumentengids op de website van de Utrechtse Heuvelrug. De boerderij staat aan de Gooijerdijk 18b-20 in Driebergen.

           

De boerderij Kronenburg, die zij vanaf januari 1739 gedeeltelijk bewoonden, staat eveneens beschreven op de website van de Utrechtse Heuvelrug. Het pand staat even verderop aan de Gooijerdijk 8 (voorheen Gooijerwetering) in Driebergen. De monumentale boerderij met afgewolfd rieten zadeldak dateert uit 1731. Jaartalankers op de voorgevel vermelden dit jaartal. 

De genealogie van Reenen die volgt begint met Hermen Willems van Deutekom, de - indien de hypothese, dat Willem Hermense en Woutertje Otten zijn ouders zijn, klopt  - grootvader van Evert Willemse van Rheenen.

Meer weten? Stuur gerust een e-mail naar frit...@planet.nl.

 


Copyright © 2001-2014 Frits Derksen. Alle rechten voorbehouden. Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-01-14 .