Publicaties

 

Home
GenealogieŽn
Sprokkels
Kwartierstaten
Zoeken
Credits
Vragen
Bronnen
Fotoalbum
Publicaties
Koppelingen
Gastenboek

De volgende genealogische publicaties en publicaties over de voorouders van de families Derksen en Van Reenen zijn in het recente verleden verschenen: 

  • Derksen, F. Het Raadsel van Horst, Gens Nostra, Jaargang 53, nummer 7/8, juli/augustus 1998, p. 365-385.

  • Moorman, W.J. Ontspanningsleven en zondagsheiliging in Horst omstreeks 1700, Horster HistoriŽn, deel 2, Stichting Het Gelders Overkwartier, Horst, 1988.

  • dagboek.gif (4702 bytes)Derksen, W.J. Mijn Leven, een transcriptie van het dagboek van Wihelmus Johannis (Willem) Derksen (1856-1926), oktober 2000. Op deze pagina is het eerste deel van het dagboek weergegeven. Daarin beschrijft hij zijn jeugd, zijn zwerftocht (veelal te voet) op zoek naar werk via Amsterdam, Hillegom, Leidschendam, Den Haag, Rotterdam, Aalsmeer en Amstelveen naar Amsterdam op zoek naar kost en inwoning. Willem Derksen vestigt zich ten slotte als kleermaker en sigarenwinkelier in Amsterdam en sticht aldaar zijn gezin. In het dagboek geeft Willem Derksen een aardige inkijk in het leven van een arbeider in Amsterdam aan het eind van de negentiende eeuw. Ondanks de lange werkdagen die hij moest maken (16-18 uur per dag) vond hij nog tijd en ruimte voor het lidmaatschap van een liefhebberijtoneelvereniging en van de vakbond. Dit dagboek is nog tegen kostprijs te bestellen bij de bewerker.

  • Graaf, C. de, een artikel over plagiaat  in de genealogie, Gens Nostra, Jaargang 56, nummer 3, maart 2001. 

  • Spies, Wout, Arien van Garderen (1707-1763), Gens Nostra, Jaargang 58, nummer 11, november 2003, p. 574-579. Een zeer lezenswaardig artikel over de handel en wandel van onze voorouder Arien van Garderen, geboren in 1707 en overleden in 1763. Arien is diaken en wordt twee keer aangeklaagd en veroordeeld wegens overspel met de dienstmeid. Arien wordt naar aanleiding van zijn eerste veroordeling gevraagd zich 'van het omgaan in de kerk te onthouden' en treedt af als diaken.

  • savkouls.jpg (15390 bytes)Savelkouls, Frans, Vijf generaties Savelkouls-Derksen is een boek in de vorm van een kwartierstaat over de voorouders, de gezinnen van de voorouders en over een aantal directe verwanten van Frans Savelkouls. De moeder van Frans Savelkouls is Theodora Wilhelmina Maria (Dora) Derksen en daarmee een verre verwant. Het bevat veel genealogische gegevens, foto's, transcripties van documenten en levensverhalen van de families Derksen en Savelkouls. Frans heeft gebruik gemaakt van veel originele brieven, diploma's, foto's en documenten van familieleden zodat het boek een goed inzicht geeft in waar zijn voorouders woonden en hoe zij leefden.

  • Derksen, F. Eenen ongelijken persoon, Het Raadsel van Horst nader beschouwd, Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, Jaargang 35, nummer 1, maart 2007, p. 17-23. 

  • Kuijpers, H.M. De families Bui(j)telaer in de Krimpenerwaard, Ons Voorgeslacht, Jaargang 63, nummer 601, juni 2008, p. 161-184. De voorouders van de oudere generaties Tuijnenburg.

  • Derksen, Frits, Heijnen tot Lull, een onderzoek naar de herkomst en geschiedenis van de families Heijnen, Derikx en Derksen uit Noord-Limburg,  ISBN 978-94-92185-54-9, 31 mei 2017.


Copyright © 2001-2017 Frits Derksen. Alle rechten voorbehouden. Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 06-06-17.