Vragen

 

Home
GenealogieŽn
Sprokkels
Kwartierstaten
Zoeken
Credits
Vragen
Bronnen
Fotoalbum
Publicaties
Koppelingen
Gastenboek

In het onderzoek naar de afkomst van de families Balder, Derksen, van der Linden en van Reenen blijven een aantal belangrijke vragen onbeantwoord. De meest prangende vragen zijn hier beschreven. Vanuit onderstaande namenlijst kun je rechtstreeks doorlinken naar dat gedeelte van de pagina waar de vraag wordt beschreven. Heb je van de genoemde personen aanvullende gegevens of kun je meer vertellen over hun herkomst, stuur je bericht dan naar:  frit...@planet.nl.

 


van Amerongen | Deckers | Heijnen | Hell | Verrijckt

 

De belangrijkste zoekvraag is de herkomst van Theodorus (Derick) Jansz Heijnen den Olieslaeger. Derick is circa 1607 geboren, vermoedelijk in Venray. Hij ontleent zijn aliasnaam den Olieslaeger aan een boerderij die hij in 1649 in Horst koopt. Derick is twee keer getrouwd. De eerste keer met Margaretha. De achternaam van Margaretha is niet bekend. Derick en Margaretha laten drie kinderen dopen, te weten: Jan (29-12-1638 te Venray), Joanna (1-3-1643 te Meerlo) en Jacobus (12-1-1646 te Meerlo). Derick trouwt vervolgens met Lijsbeth van Driel uit Horst. Derick en Lijsbeth laten nog eens 9 kinderen dopen waaronder Martinus (28-2-1649 te Meerlo). De overige kinderen worden te Horst gedoopt. De vader van Derick is, gegeven het patroniem, Joannes (Jan) Heijnen.

Derick Heijnen is zo goed als zeker afkomstig uit Venray. Dat volgt uit de doopgetuigen bij de doop van zijn kinderen en uit een akte uit de schepenbank in Horst waarin gesproken wordt over 'Derick Jansen uit Venray'. Het betreft een akte van maagenscheid gedateerd 5 februari 1656 tussen Pouwels Camps als momboir van Grietgen Scheers, Jacob Denckens als momboir van Grietgen Scheers en Peterke Scheers. Peterke wordt geassisteert door haar voogden Derick Janssen uit Venray en Hendrick Wijnants. Zie RHCL, archief van de schepenbank Horst, inv. nr. 32, register van overdracht 1647-1660, 1686-1690, folio 126, 5 februarij 1656. Er is ook een akte in de schepenbank van Venray waarin Derick Heijnen voorkomt als neef van Pouwels Adamsz Verrijckt. Dat zou mogelijk impliceren dat de moeder van Derick Heijnen een zuster is van Adam Verrijckt en de familienaam Verrijckt draagt. Zie RHCL, archief van de schepenbank Venray, inv. nr. 3825, Overdrachten, maagscheidingen, huwelijkse voorwaarden, 1639-1660, folio 75-75v, 14 juli 1642.

Er leefde in Venray tussen 1570 en 1628 een Jan Tiesken Heijnen. Hij trouwde twee maal. Zijn eerste vrouw heette Henrica; zijn tweede vrouw heette Geritgen. Zijn vader heette mogelijk Ties Heijnen en betaalde tot 1592 de schattingen, een soort belasting of heffing. Vanaf 1593 betaalt Jan Heijnen de schattingen. Ze bewoonden alle twee een 'goedt' in Lull, een (voormalig) gehucht in Venray. Mogelijk is deze Jan Heijnen de vader van Derick Jansz Heijnen.

Naar boven  Verstuur hier uw reactie


Christianus Deckers, soldaat, verwekt in 1792 een kind bij Joanna He(y)l(i)gers. Het kind, Christianus Petrus Deckers wordt op 6 oktober 1792 geboren in 's-Hertogenbosch. Doopgetuigen zijn Petrus Backer en Franertea Noppe. Christianus heeft kort na de geboorte van zijn zoon , in militaire dienst zijnde, 's-Hertogenbosch verlaten en is nooit meer teruggekeerd.

Christianus Deckers is in 1792 militaire dienst. Diverse Nederlandse regimenten hebben tijdens de Republiek in 's-Hertogenbosch in garnizoen gelegen. In 1791 en/of in 1792 waren de onderstaande vredesgarnizoenen voor een kortere of langere periode gelegerd in 's-Hertogenbosch (Ringoir, 1980):

  • regiment Oranje-Nassau Nr 2 (1792-1794);
  • regiment Nationalen Van Dopf Nr 3 (1790-1792);
  • regiment Zwitsers GumoŽns Nr 3 (1792-1796);
  • regiment Zwitsers Schmidt Nr 4 (1792-1793);
  • regiment Cavalerie Van Hessen-Philipsthal (1790-1792);
  • regiment Mariniers Douglas Nr 19 (1789-1792);
  • regiment Artillerie (Comp Johan Christiaan Bentley 1792-1794);
  • regiment Artillerie (Comp Frederik Lombach 1792-1794);
  • regiment Artillerie (Comp Johan Caspar Paravicini di Capelli 1788-1792);
  • regiment Artillerie (Comp Frederik Becker 1789-1792).

Omdat Christianus Petrus in september of in oktober 1792 's-Hertogenbosch verlaat, is het waarschijnlijk dat hij dienst deed in een  van de regimenten die in 1792 uit 's-Hertogenbosch vertrokken zijn. Wie zijn de voorouders van Christianus Deckers?

Christianus Deckers is mogelijk identiek aan Christianus Dekkers, de zoon van Cornelius Deckers en Anna Catharina van Gool.

Naar boven  Verstuur hier uw reactie


Melchier Hell is vermoedelijk een zoon van Wilhelmus Hell en Aleida ThŲnissen uit Millingen. Hij is in circa 1746 geboren en mogelijk in Kleef-D gedoopt. Tot 1795 is er geen RK kerk in Millingen. De inwoners kerkten te Bimmen-D. Zijn oudere broers en zusters zijn wel in Bimmen gedoopt.

Naar boven  Verstuur hier uw reactie


Een andere zoekvraag is wie de ouders zijn van de broers Adam en Leonardus Verrijckt. Beiden zijn circa 1570 -1580 geboren in Venray en hebben met hun ouders, broers en zusters gewoond op de boerderij De Rijckt. Adam en Leonardus hebben een zuster gehad die getrouwd is geweest met Joannes (Jan) Heijnen, de vader van Theodorus Jansz Heijnen. De helft van het goed De Rijckt komt in handen van Anthonia (Thunisken) Verrijckt, een dochter van Leonardus. Waarschijnlijk is de vader van Adam en Leonardus Verrijckt eerder eigenaar geweest van de boerderij met de naam De Rijckt en draagt hij ook de naam Leonardus. Thunisken Verrijckt en Gaert Verbeten (op de Rijckt), haar tweede echtgenoot 'schenken' het goed op 21 april 1654 weer aan Willem en Simon, de zonen van Thunisken en haar eerste echtgenoot, Derick Schoits.

Naar boven  Verstuur hier uw reactie


Een belangrijke zoekvraag is ook wie de ouders zijn van Dirk van Amerongen. Dirk van Amerongen trouwt met Neeltje Lucasdr Vervat in Overlangbroek op 17 oktober 1766. Dirk is circa 1735 gedoopt en volgens de trouwinschrijving afkomstig van Ingen. Neeltje is gedoopt in Overlangbroek op  6 april 1745. Dirk en Neeltje laten in totaal 15 kinderen dopen in Leersum en Overlangbroek. Op basis van de namen van de kinderen moeten de ouders van Dirk van Amerongen, Arien en Neeltje geheten hebben. Als dat zo is dan is Arien Aalderts van Amerongen uit Ingen een goede kandidaat. Arien Aalderts is in Ingen gedoopt op 5 maart 1699. Een bewijs voor het bestaan van een echtpaar Arien Aaldertsz van Amerongen en Neeltje. is er echter niet. In Overlangbroek trouwt op 9 april 1760 ook een Aaldert van Amerongen met Dirkje van Uden. Dirkje treedt een enkele keer op als peetmoeder van de kinderen van Dirk en Neeltje Vervat. Is Aaldert een broer van Dirk?

Naar boven  Verstuur hier uw reactie


 Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar frit...@planet.nl .


Copyright © 2001-2014 Frits Derksen. Alle rechten voorbehouden. Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 13-01-14.