Jan Wouter Anthonis van den Nieuwenhuysen, borgemeester, geboren in het jaar 1563, wonende te Dongen, zoon van Wouter Anthonis van den Nyeuwenhuysen (gemeente-secretaris) en Jenneken Jan Jan Cornelis.


Jan was gehuwd (1) met
Aeriken Jan Wyten, geboren rond 1560, wonende te Dongen, dochter van Jan Wytten en Maeyken Adriaen Cornelis Heyn Stevens.

Uit dit huwelijk:

Jan was gehuwd (2) met
Quiryntken Bouwen Jans, geboren rond 1560, wonende te Dongen.

Uit dit huwelijk:

INDEX