Christiaan van Alphen, geboren rond 1759 (?) (R.K.), wonende te Ginneken.


Christiaan was gehuwd met
Catharina Zwolfs, geboren rond 1765 (?) (R.K.), wonende te Ginneken.

Uit dit huwelijk:

INDEX