Matthys Anthonissen, afkomstig uit Oosterhout (?), geboren rond 1575.


Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

INDEX