Adriaan Symens, geboren rond 1622 (?), wonende te Oosterhout.


Zijn dochters bij een onbekende vrouw:

INDEX