Adam Willem Deckers, geboren rond 1613 (?), wonende te Loon op Zand.


Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

INDEX