Gerit Lucas, geboren rond 1670, wonende te Oosterhout.


Zijn dochters bij een onbekende vrouw:

INDEX