Symen Roelen, geboren rond 1644 (?) (R.K.), wonende te Oosterhout.


Zijn dochters bij een onbekende vrouw:

INDEX