Andries Adriaan Oomen, geboren rond 1648 (?) (R.K.), wonende te Oosterhout.


Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

INDEX